Aarhus Universitet Att. Jesper Madsen Institut for bioscience

Der skydes efter de internationale WA (FITA) 3D-regler så:
Barbue: face- og stringwalking er tilladt.
Instinktiv bue: 1 finger over og 2 fingre under pilen.
Langbue: 1 finger over og 2 fingre under pilen.
Instinktiv og langbueskytter må dog godt have 3 fingre
under pilen, men max. 2mm under nockpunktet!!!
Ved alle ventepladser vil der være ophængt et billede af det
dyr, der skydes på det pågældende sted. Der er derfor ingen
billeder af dyrerne i denne informationsfolder. Det er dyr af
mærket “ELEVEN”, der er opstillet på banen. Dyrerne der
skydes på, kan ses på vores hjemmeside:
www.noerresnedebueskyttelaug.dk
Der gøres opmærksom på, at alle dyrerne er forsynet med en
compoundring (superkill), der udgør ca. 25% af hjerteringen.
Visse steder på banen vil der være områder afspærret med
markeringsbånd. Inden for disse områder findes kostbart
materiel til lerdueskydning, derfor er adgang forbudt hertil. Vi
beder skytterne være opmærksomme derpå og behjælpelige
med at dette forbud bliver respekteret og overholdt.
Endvidere er det ikke tilladt at opsamle de sorte og orange
“lerduer”, lad dem ligge!!
Informationsfolder
Danish Open 2013.
Nr, Snede Bueskyttelaug og
Midtjyske Buejægere
samt Stensballe IK’s
bueskytteafdeling.
Vi byder hermed alle skytter, nye som gamle
unge som ældre hjertelig velkommen til det 29.
Danish Open den 18. og 19. maj 2013 på
Højderyggens skydecenter i Grættrup ved Nr.
Snede.
Der skydes 40 mål om lørdagen og 14 mål om søndagen. Eliminationsrunde på 12 mål om søndagen,
semifinale og finale hver på 4 mål om søndagen. Eliminations-runde,
semifinale og finale er kun for FITA juniorer, seniorer og masters i
klasser med mindst 8 deltagere samt for buejægere. Alle øvrige skytter
skyder 14 mål om søndagen uden semifinale og finale. For skytter, der
ikke deltager i eliminationsrunde, semifinale og finale lægges pointene
fra lørdag og søndag sammen.
Der skydes efter de gældende internationale WA (FITA) 3D-regler.
Vi byder endnu engang alle skytter hjertelig
velkommen til Danish Open d. 18. og 19. maj 2013.
Vi håber på, at deltagerne ved Danish Open 2013 må få et par gode
dage her i Grættrup, vi vil bestræbe os på at få tingene til at fungere
bedst muligt.
God skydning!
Denne folder indeholder de mest nødvendige informationer vedr. Danish
Open.
Vi gør opmærksom på, at campisterne ifgl. de lokale brandmyndigheder ikke må have åben ild (bål), men kun grill.
Vi retter en stor tak til lodsejeren samt vore sponsorer:
Danage of Skandinavia, www.shop.danage.dk
Konditorbageren, Søndergade 5, 7361 Ejstrupholm
Sportshuset, Torvet 8, 8700 Horsens
Kelsen Group, 8766 Nr. Snede
Copyright
Jørgen Dyhl
Skudafstande
Generelle informationer:
Starttidspunkter:
Lørdag kl. 9.30 & søndag kl. 9.00
TK:
Velkomst:
Forplejning:
Lørdag mellem kl. 8.00 og 8.45
Lørdag kl. 9.00 - søndag kl. 8.30
Kan købes i huset på pladsen, I vil
komme forbi 3-4 gange under selve
skydningen.
Rygning er tilladt på banen, men
pas på, der kan være meget tørt.
Ved transport til og fra skydeterrænet skal der køres langsomt på
grusvejen.
Skydesedlen med label skal afleveres straks efter
skydningen er afsluttet.
Skal lægges i affaldsbeholderne.
Rygning:
Transport:
Skydesedler:
Affald:
Rød post
•
•
•
•
Recurve senior
Compound senior og
masters
FITA Junior Recurve
FITA Junior Compound
Blå post
•
•
•
•
•
•
•
5–45 m
•
Barbue, Langbue
FITA Junior Barbue
FITA Junior Langbue
FITA Kadet alle
buetyper
Kadet alle buetyper
National Buejæger
Traditionel jagtbue/
Instinktiv
5-30 m
Hvid post
Minier og
microer i
samtlige
klasser
5–20 m
Regler for skydningen:
Scoringsværdier
Skydningen er en 1 pils-skydning for FITA kadetter og ældre.
For micro, mini og kadetter må skydes 2 pile efter følgende regler:
Hvis 1. pil ikke rammer må der skydes 2. pil.
Hvis begge pile rammer dyret, tæller den pil med den laveste
scorings-værdi.
Hvis 1. pil rammer dyret og der skydes 2. pil og denne ikke rammer,
tæller 1. pilen.
WA’s (FITA’s) regler er sådan, at to skytter skal skyde på samme tid, hvor dette er muligt. Skuddene skal afgives senest 1
minut efter standpladsen er betrådt. Skytterne må stå 1m bag og
1m på hver side af afstandspælen, men ikke foran.
Buejægere må stille på sigtemidlet.
Kikkert må benyttes, men ikke afstandsmåler, brugen af en
sådan vil medføre diskvalifikation. Efter skuddet er afgivet, må
kikkert ikke benyttes.
Der kan forekomme TK på banen.
Såfremt der ledes efter pile bag ved 3D-dyret, skal der stå
en person foran dyret, så ankomne patruljer tydeligt kan
se, der ledes efter pile.
Der gøres opmærksom på, at langsomt-skydende patruljer
gerne må overhales.
1. pil 8
( 2. pil 5)
1. pil 11
(2. pil 7)
1. pil 5
(2. pil 2)
1. pil 10
(2. pil 7)
Skudafstande
Generelle informationer:
Starttidspunkter:
Lørdag kl. 9.30 & søndag kl. 9.00
TK:
Velkomst:
Forplejning:
Lørdag mellem kl. 8.00 og 8.45
Lørdag kl. 9.00 - søndag kl. 8.30
Kan købes i huset på pladsen, I vil
komme forbi 3-4 gange under selve
skydningen.
Rygning er tilladt på banen, men
pas på, der kan være meget tørt.
Ved transport til og fra skydeterrænet skal der køres langsomt på
grusvejen.
Skydesedlen med label skal afleveres straks efter
skydningen er afsluttet.
Skal lægges i affaldsbeholderne.
Rygning:
Transport:
Skydesedler:
Affald:
Rød post
•
•
•
•
Recurve senior
Compound senior og
masters
FITA Junior Recurve
FITA Junior Compound
Blå post
•
•
•
•
•
•
•
5–45 m
•
Barbue, Langbue
FITA Junior Barbue
FITA Junior Langbue
FITA Kadet alle
buetyper
Kadet alle buetyper
National Buejæger
Traditionel jagtbue/
Instinktiv
5-30 m
Hvid post
Minier og
microer i
samtlige
klasser
5–20 m
Regler for skydningen:
Scoringsværdier
Skydningen er en 1 pils-skydning for FITA kadetter og ældre.
For micro, mini og kadetter må skydes 2 pile efter følgende regler:
Hvis 1. pil ikke rammer må der skydes 2. pil.
Hvis begge pile rammer dyret, tæller den pil med den laveste
scorings-værdi.
Hvis 1. pil rammer dyret og der skydes 2. pil og denne ikke rammer,
tæller 1. pilen.
WA’s (FITA’s) regler er sådan, at to skytter skal skyde på samme tid, hvor dette er muligt. Skuddene skal afgives senest 1
minut efter standpladsen er betrådt. Skytterne må stå 1m bag og
1m på hver side af afstandspælen, men ikke foran.
Buejægere må stille på sigtemidlet.
Kikkert må benyttes, men ikke afstandsmåler, brugen af en
sådan vil medføre diskvalifikation. Efter skuddet er afgivet, må
kikkert ikke benyttes.
Der kan forekomme TK på banen.
Såfremt der ledes efter pile bag ved 3D-dyret, skal der stå
en person foran dyret, så ankomne patruljer tydeligt kan
se, der ledes efter pile.
Der gøres opmærksom på, at langsomt-skydende patruljer
gerne må overhales.
1. pil 8
( 2. pil 5)
1. pil 11
(2. pil 7)
1. pil 5
(2. pil 2)
1. pil 10
(2. pil 7)
Der skydes efter de internationale WA (FITA) 3D-regler så:
Barbue: face- og stringwalking er tilladt.
Instinktiv bue: 1 finger over og 2 fingre under pilen.
Langbue: 1 finger over og 2 fingre under pilen.
Instinktiv og langbueskytter må dog godt have 3 fingre
under pilen, men max. 2mm under nockpunktet!!!
Ved alle ventepladser vil der være ophængt et billede af det
dyr, der skydes på det pågældende sted. Der er derfor ingen
billeder af dyrerne i denne informationsfolder. Det er dyr af
mærket “ELEVEN”, der er opstillet på banen. Dyrerne der
skydes på, kan ses på vores hjemmeside:
www.noerresnedebueskyttelaug.dk
Der gøres opmærksom på, at alle dyrerne er forsynet med en
compoundring (superkill), der udgør ca. 25% af hjerteringen.
Visse steder på banen vil der være områder afspærret med
markeringsbånd. Inden for disse områder findes kostbart
materiel til lerdueskydning, derfor er adgang forbudt hertil. Vi
beder skytterne være opmærksomme derpå og behjælpelige
med at dette forbud bliver respekteret og overholdt.
Endvidere er det ikke tilladt at opsamle de sorte og orange
“lerduer”, lad dem ligge!!
Informationsfolder
Danish Open 2013.
Nr, Snede Bueskyttelaug og
Midtjyske Buejægere
samt Stensballe IK’s
bueskytteafdeling.
Vi byder hermed alle skytter, nye som gamle
unge som ældre hjertelig velkommen til det 29.
Danish Open den 18. og 19. maj 2013 på
Højderyggens skydecenter i Grættrup ved Nr.
Snede.
Der skydes 40 mål om lørdagen og 14 mål om søndagen. Eliminationsrunde på 12 mål om søndagen,
semifinale og finale hver på 4 mål om søndagen. Eliminations-runde,
semifinale og finale er kun for FITA juniorer, seniorer og masters i
klasser med mindst 8 deltagere samt for buejægere. Alle øvrige skytter
skyder 14 mål om søndagen uden semifinale og finale. For skytter, der
ikke deltager i eliminationsrunde, semifinale og finale lægges pointene
fra lørdag og søndag sammen.
Der skydes efter de gældende internationale WA (FITA) 3D-regler.
Vi byder endnu engang alle skytter hjertelig
velkommen til Danish Open d. 18. og 19. maj 2013.
Vi håber på, at deltagerne ved Danish Open 2013 må få et par gode
dage her i Grættrup, vi vil bestræbe os på at få tingene til at fungere
bedst muligt.
God skydning!
Denne folder indeholder de mest nødvendige informationer vedr. Danish
Open.
Vi gør opmærksom på, at campisterne ifgl. de lokale brandmyndigheder ikke må have åben ild (bål), men kun grill.
Vi retter en stor tak til lodsejeren samt vore sponsorer:
Danage of Skandinavia, www.shop.danage.dk
Konditorbageren, Søndergade 5, 7361 Ejstrupholm
Sportshuset, Torvet 8, 8700 Horsens
Kelsen Group, 8766 Nr. Snede
Copyright
Jørgen Dyhl