CV - Sabina N. Nielsen

Teamleder
til produktionsteamet på nathold
Vores nuværende teamleder til natholdene er overgået til en ny intern stilling, og derfor søger vi nu en
medarbejdende teamleder til at sikre en optimal afvikling af de operationelle produktionsopgaver på
natholdene. Du motiveres af ansvar og af at koordinere opgaverne i et produktionsteam i samarbejde
med teamet. Dine primære opgaver vil bl.a. består i at:
•
•
•
•
•
•
Sikre at alle sikkerhedsforskrifter overholdes
Kvalitetssikre produktionen i henhold til ISO 9001
Deltage aktivt i produktionen
Sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne på natholdet
Sikre et velfungerende samarbejde mellem de enkelte produktionsafsnit
Varetage den kortsigtede planlægning og prioritering af arbejdsopgaver
Produktionsprocesserne omfatter bl.a. laser, stans, kantpresse, robotsvejs og manuel svejs.
Arbejdstiden vil være fordelt på ugedagene mandag – tirsdag – onsdag og torsdag i tidsrummet 18.00
– 03.00. Der vil være mulighed for senere tilpasning af dage og tider afhængig af den erfaring, som vi
gør undervejs.
Din profil:
Du har en faglig uddannelse fra metalindustrien, gerne suppleret med ledelseserfaring. Du har en
motiverende og delegerende stil, idet du naturligt involverer kollegerne. Du arbejder struktureret
og målrettet med fokus på overholdelse af de aftalte målsætninger både hvad angår
produktionstider og kvalitet.
Du er fortrolig med at anvende IT-systemer i det daglige arbejde, og kendskab til SAP vil være en
fordel.
Du bevarer overblikket i en travl hverdag og er indstillet på, at jobbet som teamleder kræver
fleksibilitet og handlekraft. Du kan drive forandringer og forbedringer i kraft af en naturlig
gennemslagskraft og vedholdenhed.
Som person er du kvalitetsbevidst og i besiddelse af en naturlig nysgerrighed. I kraft af dit
engagement og drive tager du selvstændige initiativer og trives med en hands-on tilgang til
opgaverne. Af natur er du serviceminded og har en positiv indstilling.
Du tilbydes:
En spændende og selvstændig stilling med mange udfordringer og gode muligheder for at videreudvikle
stillingen og øge dine personlige og faglige kompetencer. Vi har en flad organisationsstruktur og er
kendetegnet som en dynamisk virksomhed med en klar vækststrategi i et konkurrencepræget,
internationalt marked. Beslutningsvejene er korte, og vi har fokus på løbende udvikling og optimering.
Du bliver en del af et dynamisk og engageret team, hvor kulturen er kendetegnet af en positiv og uformel
omgangstone samt et godt arbejdsmiljø i lyse og venlige omgivelser. Vi lægger vægt på en solid intern
uddannelse, så du hurtigt kan finde dig tilpas i organisationen.
Har du lyst til denne udfordring, så send din ansøgning snarest muligt og senest den 07.06.2013 til:
ALUWIND A/S på e-mail adressen:
[email protected]
mrk. Teamleder
Til orientering behandler vi de modtagne ansøgninger løbende og besætter stillingen, når vi har fundet
den rette kandidat.
Aluwind fremstiller aluminiumløsninger til kunder i vindmølleindustrien både i Danmark, USA og Kina. I kraft af vores tekniske
kompetencer og store know-how samt vores konstante fokus på fleksibilitet og kvalitet er vi en professionel og pålidelig
samarbejdspartner. Vi har base i Ringe i nye lokaler og råder over en top-moderne maskinpark. Vi har en klar vækststrategi,
som bl.a. indebærer fortløbende udvikling af medarbejdernes kompetencer og nye koncepter samt en kontinuerlig optimering
af processer og forretningsgange. Vi er et datterselskab i Alumeco-koncernen, som er en særdeles velkonsolideret, international
danskejet koncern.
Besøg vor hjemmeside www.aluwind.com .for yderligere information.