KJAJAKBUMSERNES SOMMERPROGRAM

Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
Maj 2011
Institution
Grenaa Handelsskole
Uddannelse
HHX
Fag og niveau
Tysk B
Lærer(e)
Anna Jespersen
Hold
HH2A
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1
Deutschland – Kultur und Gesellschaft
Titel 2
Sport
Titel 3
Jungsein
Titel 4
Kriminalität
Titel 5
Geschichte
Titel 6
Arbeitsmarkt und Wirtschaftsleben
Side 1 af 7
Titel 1
Deutschland – Kultur und Gesellschaft
Indhold
Kernestof
Die Jugendlichen im Grenzland pflegen gegensei-
Der Nordschleswiger 23/03/02
tige Vorurteile
Tysk forretningskultur
Sprog og kultur
Deutschland von aussen
Typisch deutsch - ein Mosik/systime
Selbstbilder
Typische deutsche Eigenschaften
Ich bin (k)ein Deutscher – Oder: Es leben die
Klischees
Duzen oder siezen
Tysk kultur og hverdag
Sven Skovmand
Supplerende stof
Hofesteds løgdiagram
Sprog og kultur
Die deutsche Nationalhymne
Omfang
15%
Særlige fokus-
Faglige mål, kompetencer og progression
punkter
Der er fokus på ligheder og forskelle mellem tysk og dansk kultur. Endvidere fokuseres på tysk virksomhedskultur. Eleverne skal med et varieret ordforråd kunne redegøre for og samtale om forskelle
mellem tysk og dansk kultur. Undervisningen sigter endvidere på at nedbryde elevernes eventuelle fordomme om Tyskland og tyskere, ligesom det er ønsket at udvide elevernes horisont om Tyskland samt
skabe interesse for at tilegne sig større viden om det tyske samfund.
Væsentligste
Undervisningen tager udgangspunkt i klasseundervisning, hvor der arbejdes med sagprosatekster, mu-
arbejdsformer
sik og billeder. Nogle tekster læses intensivt, andre ekstensivt. Nogle diskuteres i fællesskab på klassen,
andre præsenteres via elevfremlæggelser. Den skriftlige dimension er også inddraget for at opøve elevernes evne til at udtrykke sig skriftligt på tysk med et basalt ordforråd.
Retur til forside
Side 2 af 7
Titel 2
Sport
Indhold
Kernestof
Deutschlands Multikulti-Elf kommt an in
Der Nordschleswiger/Juli 2010
Dänemark
Leistung durch Vielfalt
Frankfurter Allgemeine Zeitung/Juni 2010
Eins zu null für Bert
Sport ist Spitze
Die Macht vom Millerntor – FC St. Pauli
Sport/Gyldendal
– ein anderer Fussballklub
Radrennen
Sport/Gyldendal
Neuer besuchte Talente
Sport Bild 24/2007
Supplerende stof
Die Gehaltsliste in München
SPORT BILD 24/2007
Tagebuch 2
Brennpunkt Deutsch
Fussball
Sport/Heinz Erhardt
Feucht-fröhliche Fans feierten farbenfroh
Sport/Inken Hägermann und Axel
den Erfolg in der City
Schnell
Florian oder die Sonne
Sport/Helmut Krausser
Die Gehlatsliste in München
Sport Bild 24/2007
Ski-Bums
Eksamensopgave niv. A
Navina Omilade
Schuss 2009
Aufabu einer Fussballmannschaft
Fussballregeln im Internet
Geheimtreffen am Tegernsee
Sport Bild 16/2010
Aua, das tut weh!
Schuss Mai/Juni 2010
Das ist sehr, sehr bitter
Bild am Sonntag/Juli 2010
Ich bin nicht mit Bayern verheiratet
Bild am Sonntag/Juli 2010
Krake Paul fürchtet den Topf
Bild am Sonntag/Juli 2010
Sie klickte ihn bei Facebook, dann ging er
Bild am Sonntag/Juli 2010
ran
Das Arbeitsprotokoll
Sport Bild-Statistik 28/2010
Darum muss Löw Bundestrainer bleiben
Sport Bild am Sonntag/Juli 2010
Omfang
20%
Særlige fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
Eleverne skal kunne forstå, opleve og samtale om sport og de faktorer, der i dag spiller en rolle i sportens verden.
Væsentligste
arbejdsformer
Der arbejdes dels med klasseundervisning, dels med gruppearbejde, hvor eleverne dels besvarer
spørgsmål til teksterne og dels laver en præsentation af en sportsmand eller en sportsbegivenhed.
Informationer hentes via artikler, internettet og nyhedsudsendelser.
I forløbet inddrages endvidere den skriftlige dimension.
Titel 3
Jungsein
Side 3 af 7
Indhold
Kernestof
Metin und Martin
Meine Zeit/Systime
Das ist die totale Freiheit
Die Themenkiste/systime
Wie kann ich ihn vor Drogen retten
Unter Einfluss/Kaleidoscope
Hinter der Fassade
Unter Einfluss/Kaleidoscope
Strassenkinder – am Bahnhof hängen
Der Nordschleswiger/März 2008
geblieben
Supplerende stof
Schule, Hausaufgaben und Beruf
Eltern und Freunde
Omfang
15%
Særlige fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
Auf die Plätze, fertig, los
Auf die Plätze, fertig, los/Forlaget Mols
Eleverne skal kunne forstå og tale almindeligt tysk talesprog om centrale emner i et ungt menneskes liv.
De skal kunne læse og forstå lettere, nyere, autentiske tysksprogede tekster, samt samtale om kendte/ukendte emner.
Eleverne skal kunne præsentere såvel sig selv som en tredje person.
Eleverne får et indblik i tysk ungdomskultur
Væsentligste
arbejdsformer
Der arbejdes såvel i grupper som på klassen med sagprosa og litterære tekster.
Der er gruppefremlæggelser.
I grupper skrives en novelle om et ungt menneske. Hver gruppe får udleveret et billede af hovedpersonen i novellen. Novellen fremlægges. Her opøves fremlæggelsesteknikker.
Side 4 af 7
Titel 4
Kriminalität
Indhold
Kernestof
Der Mörder kam zur Tagesschau
Kapiert/åløkke
Rudis Vater
Textmosaik/kaleidoscope
Geld
Dorris Dörrie
Supplerende stof
Nur ein Jeansverkäufer
Super/gyldendal
Furchtbares Blutbad in der Schule
Brennpunkt Deutsch 2002
Der Amoklauf von Erfurt
Abschied ohne Zeugen
Kapiert/åløkke
Omfang
20%
Særlige fokuspunkter
Eleverne skal kunne læse nyere autentiske tysksprogede tekster om samfundsmæssige problemstillinger.
Eleverne skal kunne redegøre for og diskutere samfundsmæssige problemstillinger med et varieret
ordforråd og argumentere for deres synspunkter.
Væsentligste
arbejdsformer
Der arbejdes med en blanding af klasseundervisning og gruppefremlæggelser.
Fremlæggelsesteknikker opøves.
Den skriftlige dimension er inddraget.
Retur til forside
Side 5 af 7
Titel 5
Geschichte
Indhold
Kernestof
Freiheit kennt keine Grenzen
Film
Die deutsche Nachkriegsgeschichte
Wirtschatsbuch/åløkke
Mercedes und der Schokolade-Pilot
Brennpunkt Deutsch
Ein berühmtes Foto einer berühmten Flucht
Brennpunkt Deutsch
Dies berühmte Foto stammt von mir
Brennpunkt Deutsch
Flucht, die ein ganzes Leben dauert
Brennpunkt Deutsch
Peter Fechter war das 39. Maueropfer
Brennpunkt Deutsch
Wie war das damals in der DDR
Der Nordschleswiger Oktober
2009
Ich sass im Stasi-Gefängnis
Brennpunkt Deutsch 4/2009
Das Leben der anderen
Film
Supplerende stof
Hitler an der Macht
So war es damals
Jonathan hat das Flugzeug verpasst
Textmosaik/Kaleidoscope
Die Ohrfeigen
Meine Zeit/systime
Die Berliner Mauer
Aktuell September/Oktober 2004
Geheimer STASI-Schiessbefehl gefunden
Bild am Sonntag 12/8 2007
Omfang
20%
Særlige fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
Via autentiske tyske tekster samt via film får eleverne en viden om hovedtrækkene i den politiske og
samfundsmæssige udvikling i Tyskland efter 1945. Via nyhedsudsendelser og nyere autentiske tekster
får eleverne en viden om politiske og samfundsmæssige forhold i dag.
Eleverne skal kunne identificere centrale perioder i tysk efterkrigshistorie og med et varieret ordforråd
kunne redegøre for hovedtrækkene i den historiske og samfundsmæssige udvikling.
Eleverne skal have en viden om den tyske statsopbygning i dag.
Eleverne skal kunne anvende viden om tysk historie med henblik på at kunne
forstå tysk litteratur, som bygger på historiske forhold
forstå nutidig tysk politisk og samfundsmæssig udvikling
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning og gruppearbejde og gruppefremlæggelser.. Der arbejdes med spørgsmål og stillingtagen til teksterne. Den skriftlige dimension er inddraget. It anvendes til informationssøgning samt til
udarbejdelse af præsentationsmateriale.
Nyhedsudsendelser og film benyttes for at give et klart billede af den historiske og samfundsmæssige
udvikling.
Der arbejdes både induktivt og deduktivt i overensstemmelse med elevernes forskellige læringsstile.
Side 6 af 7
Titel 6
Arbeitsmarkt und Wirtschaftsleben
Indhold
Kernestof
Kaufen im Internet
www.adidas.de
Geplatzte Träume
Tagesspiegel 2.9. 2007
Fussballweltmeisterschaft in Südafrika
Unternehmen/Øknom
McDonald’s speckt ab
Presse und Sprache Mai 2007
Sehnsucht nach Tante-Emma-Läden
Frankfurter Allgemeine Zeitung 1/8 2007
Supplerende stof
Leben an der Armutgrenze
Hamburger Abendblatt Mai 2008
Die Frauenfänger
Der Tagesspiegel 26/2 2006
Handelsbrev
Sehr geehrte Damen und Herren
Omfang
10%
Særlige fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
Eleverne skal
udvikle deres merkantile kompetencer
forstå og forholde sig til virksomheders udvikling og markedsføring
anvende viden om erhvervsmæssige forhold i mundtlig kommunikation
Væsentligste arbejdsformer
Klasseundervisning og gruppearbejde med gruppefremlæggelser.
Eleverne arbejder med spørgsmål og stillingtagen til teksterne.
Der er lagt vægt på den skriftlige dimension for at eleverne kan lære at anvende merkantile vendinger.
Side 7 af 7