Standard jagtlejekontrakt - Ejendomscenteret

KLIMASIKRING AF GEDVAD I GLADSAXE
Hørmarken – Oldmarken – Kornmarken 6.11.2014
Alectia A/S
Niels Lützen landskabsarkitekter ApS
Gedvad, LAR-projekt, Luftfoto af området
Forslag 01
mindre parkering, dermed mere grønt og mere regnvandshåndtering på vejene
Fælleshaver
Lupinmarken 7
Arbejdernes Boligselskab
Alectia A/S
Niels Lützen landskabsarkitekter ApS
Forslag 02
mere parkering, dermed mindre lokal vandafledning og grønt på vejene
Kornmarken
Fælleshaver
Lupinmarken 7
Arbejdernes boligselskab
Alectia A/S
Niels Lützen landskabsarkitekter ApS
Længdeparkering
her med færre parkeringspladser, flere regnbede
Alectia A/S
Niels Lützen landskabsarkitekter ApS
Skråparkering
mulighed for flere parkeringspladser, dermed færre regnbede
Alectia A/S
Niels Lützen landskabsarkitekter ApS
’Vandets veje’
Kornmarken
Fælleshaver
Lupinmarken 7
Arbejdernes boligselskab
Alectia A/S
Niels Lützen landskabsarkitekter ApS
Forslag 01 og 02, Hørmarken
Parkeringsmulighed i baghaver
Forslag 01
Parkeringsmulighed i baghaver
Alectia A/S
Niels Lützen landskabsarkitekter ApS
Forslag 02
Forslag 01 og 02,
Kornmarken
Kornmarken
Kornmarken
Forslag 01
Alectia A/S
Niels Lützen landskabsarkitekter ApS
Forslag
g 02
Forslag 01 og 02, Oldmarken
Forslag 01
Forslag 02
Alectia A/S
Niels Lützen landskabsarkitekter ApS
Forslag 3, samlet plan
Forslag 3
udsnit Oldmarken
Forslag 3
udsnit Kornmarken
Forslag 3
udsnit Kornmarken