Hudinfektioner.

ELLEKILDE
SKOLEN
Dato:25-11-2011
TIL SYDSJÆLLAND OG LOLLAND FALSTERS POLITI
Trafikanter og færdselsregler omkring Ellekildeskolen, Sakskøbing.
Mange elever bliver i dag transporteret til og
fra skole i bil.
Dette er også en kendsgerning på Ellekildeskolen.
Skolen har rimelige forhold for trafikanterne, men alligevel kan vi konstatere
der til stadighed overtrædes færdselsregler til stor fare for elever og andre
brugere af skolen.
Ellekildeskolen
Flere forældre har henvendt sig til u.t. om mangel på respekt for
Færdselsloven og agtpågivenhed i forhold til sikkerheden omkring skolen.
Ellekildevej 1
4990 Sakskøbing
TLF: 5473-1770
Skoleleder: Jakob Martinsen
TLF: 5473-1773
Viceskoleleder: Peter Bisgaard Larsen
TLF: 5473-1772
SFO leder: Mariann Stidsen
TLF: 5473-1776
Sekretær:
Skolen oplever desværre også negativ respons på egne henvendelser til
trafikanter som gøres opmærksom på overtrædelser og
uhensigtsmæssigheder.
Det er derfor skolens håb, at politiet med de tilgængelige sanktioner kan
hjælpe skolen med at sikre en bedre afvikling af trafikken og overholdelse af
færdselsreglerne.
Dette gerne ved uanmeldte besøg mellem kl:7.30 og 8.15
Inge Sandfeld
Pia Christoffersen
TLF: 5473-1770
Serviceleder: Henning Pedersen
TLF: 2518-0868
Mail: [email protected]
M.v.h.
Jakob M artinsen
Jakob Martinsen
Skoleleder Ellekildeskolen
SIDE 2