planche 1 4 214M00296 Martinsvej 1 2690 Karlslunde

SAB AFD. 3033
BØRNEGÅRDEN
TØMRERARBEJDER
TYBORØNALLE 53-57
03.09.2013
OKHOLM APS
Rådg. Ing. Fa.
Gl. Hareskovvej 301
3500 Værløse
tel: 44986611
Tyborøn Allé 53
Vinduesudskiftning
Tømrerentreprisen
Side 2.1
03.09.2013
2.
Arbejdsbeskrivelse vedr. vinduesudskiftning m.v.
2.1
Arbejdets omfang.
Arbejdet omfatter alle ydelser, der er nødvendige vedr. materialer, materiel og arbejde i forbindelse med vinduesudskiftning.
Flg. arbejder skal være indeholdt i arbejdet:
-
Byggepladsindretning inkl. mandskabsvogn og stillads for egne arbejder.
Udtagning af eksisterende vinduer
Levering af nye vinduer
Montering af vinduer incl. levering af de nødvendige materialer.
Stopning og fugning af vinduer
Indvendig færdiggørelse herunder fastgørelse af indvendige lysningspaneler og
vinduesplader.
Gennemgang og justering af eksisterende vindueer.
Udskiftning af glaslister.
Udskiftning af lister på dør type F.
Tag på svalegang
Maling af eksisterende vinduer.
Rengøring.
2.2
Eksist. forhold:
Eksisterende facader er udført i gule teglsten.
Sålbænke er udført i fiberbetonr. Eksisterende sålbænke skal bevares.
Alene som vejledning henvises til tegninger af ældre dato, der indgår i udbudsmaterialet. Det forudsættes, at entreprenøren på stedet kontrollerer de faktiske
mål.
2.3
Materialer
2.3.1
Vinduer
Der ønskes tilbud baseret på levering og montering af nye vinduer af fabrikat
Rationel Domus med energy ruder
Vinduerne og monteringen af samme skal være i nøje overensstemmelse med nde
Vindues-Industriens, DVC samt producentens anvisninger.
Efter vinduesudskiftningen skal facaden fremstå med samme udtryk som eksisterende.
Vinduerne skal leveres komplet færdigmalede, beslåede og med glas isat.
Vinduer og døre skal være DVV mærkede med 5 års garanti. Producenten skal
producere i henhold til kravene i DS/ISO 9001. Produkterne skal leve op til Vindues
Industriens Tekniske Bestemmelser for fremstilling af vinduer og yderdøre, seneste
udgave. Endvidere skal producenten være tilsluttet Dansk Indeklima Mærkning.
Tyborøn Allé 53
Vinduesudskiftning
Tømrerentreprisen
Side 2.2
03.09.2013
Herudover skal vindues- og dørproducenten have tegnet en
produktansvarsforsikring, der dækker skader forvoldt af leverede elementer, hvis det
kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af producenten. Forsikringen
skal dække tingskader op til 10 millioner DKK. Forsikringen skal ikke dække
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
Produkterne skal være CE-mærkede herunder testet for lufttæthed og
vindbelastning, samt for lyd af anerkendt institut.
TRÆ
Træ skal stamme fra FSC certificerede, nordeuropæiske nåletræer fra udvalgte
savværker med bæredygtigt skovbrug. Kvaliteten skal betegnes som værende
almindelig god handelsvare. Kernetræsandelen skal være minimum 90% på
udvendige false og overflader. Knaster og vindridser bortskæres og træet
fingersamles. Der tillades dog mindre knaster. Alle nåletræsprofiler skal være
laminerede og have afrundede kanter.
OVERFLADEBEHANDLING
Grundbehandling System 2 Øko:
Imprægnering i flowcoatanlæg.
Grunder i flowcoatanlæg
Topcoat, vandbaseret maling, glans 20, til lagtykkelse på min. 80 my i tør tilstand.
TÆTNINGSLISTER
skal være udført i grå EPDM gummi og sammenskåret i hjørnerne. Tætningslister
skal være monteret i not i ramme i samme plan - og være aftagelige.
GLASISÆTNINGSBÅND
skal være udført i grå thermoplastisk, PVC-frit materiale, som ikke smitter af ved
afvaskning. Båndet skal være monteret i not i rammen og være aftagelig.
ENERGI:
Elementer med 2 lags ruder skal have energimæssige egenskaber tilsvarende en
Eref på -33W/m²K. 2 lags ruder skal have en samlet rudetykkelse på 26mm og have
en center u-værdi på maximum 1,2W/m²K.
Isoleringsruder skal være af anerkendt fabrikat omfattet af glasleverandørens
normale 5T-garanti. Standardruder skal have en lydreduktion på minimum Rw = 31
dB. Ruder må ikke kunne demonteres i hel stand fra udvendig side.
FYLDNINGER
til døre og vinduer med rammer skal være isoleret, U-værdi 1,4 W/m 2K, udført i 26
mm tykkelse med glat HDF.
FYLDNINGER / BRYSTNINGER
Til faste karme udføres som ventileret beklædning og udføres i karmfelter, der
omsluttet af 115 mm karm eller post. Yderbeklædningen skal bestå af 2-lag:
er
Tyborøn Allé 53
Vinduesudskiftning
Tømrerentreprisen
Side 2.3
03.09.2013
inderst 8 mm conchip og uden på dette, i ventileret afstand, en klimaskærm af
valgfrit plademateriale af max 12 mm tykkelse. Udvendig afslutning består
af aluglaslister i sider og i bund og ventileret aluvandnæse i top.
Indvendig plade som en 16 mm kantprofileret MDF-plade. Incl. isolering og
dampspærre.
GLASLISTER
skal være aluminium alle 4 sider, skåret i gering i hjørnerne og med inotet glasbånd
og leveret i samme farve som elementet.
FRISKLUFTVENTILER
Det skal særskilt oplyses om vinduerne skal have ventiler. skal være udstyret med
planforsænket ”klikventil” med skjult 40 cm2 ventilationsåbning mellem karm og
ramme.
Alternativt vil vinduet være udstyret med planforsænket ”klikventil” med 40 cm2
ventilationsåbning, der udvendigt er dækket af en synlig, indfarvet regnskærm.
2. VINDUER
KARME
Skal være af dimensionen 54 x 115 mm med 7° skrå udadvendt bundfals, således
at karmkanterne har samme dimension hele vejen rundt om vinduet
RAMMER
Skal være af dimensionen 60 x 67 mm og med not for aftagelig tætningsliste.
POSTE
Lodrette og vandrette poste skal være af dimensionen 68 x 109 mm med 7°
udadvendt bundfals.
Alternativ dimension: 68 x 115 mm.
SIDEBUNDHÆNGTE VINDUER
Skjult sidebundhængt beslag med mat forkromet lige greb. Beslaget har to
åbnefunktioner, hvor 1) rammen kipper indad foroven for ventilation og 2) rammen
åbner indad for rengøring.
3. DØRE
KARME
Skal være af dimensionen 54 x 115 mm.
Bundkarme i indadgående og udadgående facade- og terrassedøre skal være
forsynet med 25 x 115 mm handicapvenlig, kuldebrosisoleret bundstykke.
Udadgående terrassedøre har påforet hårdttræsbundstykke indvendig
RAMMER
Skal være af dimensionen 60 x 110 mm for side- og toprammer og 60 x 217 mm for
bundrammer m/spændstykke. Rammerne har not for aftagelig tætningsliste og
udvendig alu-vandnæse på bundrammen i indadgående døre.
Tyborøn Allé 53
Vinduesudskiftning
Tømrerentreprisen
Side 2.4
03.09.2013
SPÆNDSTYKKER
skal være af dimensionen 60 x 113 mm.
BESLAG - TERRASSEDØRE
Hængsler skal være udført med grå zinkstøvsoverfladebehandling. Hvert hængsel
skal have en gennemgående skrue og islåningsmøtrik på karmbagsiden. Slutblik
skal være justerbare. Paskvil skal være med tre lukkepunkter og hagekolver. På
udadgående døre skal den gående ramme monteres med grebsbetjent
friktionsbremse med max opluk cirka 90 gr.
Døre skal være forsynet med rammeløfter.
Hertil kan tilkøbes en enkelt cylinder monteret indvendig over grebet.
Bundglasliste:
Aluminium glasliste i farve som vindue.
Indvendige beslag: Leveres lakeret i RAL 9010
Vinduestype A: ca. 1300x2100 mm.
Nederst: 1 fast ramme glashøjde ca. 290 mm.
Midten: 1 gående ramme dreje kip. Glashøjde ca. 1060.
Øverst: 1 fast ramme glashøjde ca. 290 mm.
Paskevillegreb med lås og børnesikring.
Vinduestype B: ca. 1300x2100 mm.
Nederst: 1 fast ramme glashøjde ca. 290 mm.
Midten: 1 gående ramme dreje kip. Glashøjde ca. 1060.
Øverst: 1 fast ramme glashøjde ca. 290 mm.
Paskevillegreb med lås og børnesikring.
Vinduestype C: ca. 2180x2100 mm.
8 fasterammer + 1 dreje kipramme.
Nederst: glashøjde ca. 290 mm.
Midten: Glashøjde ca. 1060.
Øverst: ca. 290 mm
Midtervindue glasbredde ca. 1114 mm.
Paskevillegreb med lås og børnesikring.
Vinduestype D: ca. 1300x1390 mm.
1 gående ramme dreje kip.
Paskevillegreb med lås og børnesikring.
Vinduestype E: ca. 1300x1750 mm.
Nederst: 1 gående ramme dreje kip. Glashøjde ca. 1060.
Øverst: 1 fast ramme glashøjde ca. 290 mm.
Paskevillegreb med lås og børnesikring.
F: Dør
Tyborøn Allé 53
Vinduesudskiftning
Tømrerentreprisen
Side 2.5
03.09.2013
Højde ca. 2050 mm. Bredde ca. 1300 mm.
Dobbeltfløjet indagåede terrassedør med fyldning og glasparti.
Mål som eksisterende.
Paskevillegreb med lås og børnesikring.
H: Vinduesparti med 4 faste og 6 gående rammer 3,85*2,9 m.
Paskevillegreb med lås og børnesikring.
I: vindues/dørparti med 2 fast partier og 1 dør 2,4x3,5 m.
J. Vinduesparti med 3 stk. dreje/kip rammer 2,65x1,45 m.
K: Vinduesparti med 2 stk. dreje/kip rammer 2,10x1,45 m.
2.3.2
Fuger
Der fuges med Sikaflex 15LM fugemasse, farve aftales med
tilsynet. Underlag af skumliste Sika Poroton.
2.3.3
Isolering
Der stoppes med Glasuld fugefilt i størrelse tilpasset fuger.
2.3.4
Lister
Lister ved tilslutning til lysning malet i farve og kvalitet som vinduer (RAL9010).
2.3.5
Karmdybler
Karmskruer som Würth Amo III karmskrue eller ståldybel.
2.4
Arbejdets udførelse:
Der medregnes udskiftning af:
Blok 53 stueetage.: 7 type A. 4 stk. type B, type CV 4 stk.
Blok 57 stueetage.: 2 stk. type A, 1 stk. tybe B, 2 stk. type E.
Blok 57 1. sal.: 1 stk. type D.
Måltagning:
Opgivne mål er vejledende stikprøvemålinger.
Entreprenøren skal tage endelige detaljerede mål påstedet til alle vinduer og evt.
tilpasningsstykker m.v.
Ved måltagning skal der tages hensyn til DVC’s krav til at, fugebredder skal
overholdes.
Opmærksomheden henledes på, at på grund af produktionstid må entreprenøren
omgående efter overdragelsen af opgaven træffe aftale med leverandøren om mål,
leveringstider m.v. af hensyn til tidsplan for vinduesudskiftningen.
Gående rammer hængsles som eksisterende vinduer. Der skal registeres på stedet.
Tyborøn Allé 53
Vinduesudskiftning
Tømrerentreprisen
Side 2.6
03.09.2013
Udtagning af eksisterende vindueselementer:
De eksisterende vindueselementer udtages med forsigtighed for at undgå skader.
De udtagne elementer henlægges i container og bortkøres.
Eksisterende fuger og bagstop afrenses inden montage af nye vinduer.
Eksisterende skal udtages således at omkringliggende konstruktioner ikke
beskadiges:
- Samling mellem /vinduesplader og vinduer friskæres inden udtagning- Evt. tapet eller fugemasse som støder op til vindue friskæres inden udtagning
Eventuelle skader i forbindelse med udtagningen skal udbedres af entreprenøren for
egen regning.
Evt. løse fliser eller løst puds skal registreres og oplysninger om disse gives til
byggeledelsen.
Isætning af de nye vindueselementer:
Fabrikkens anvisninger skal følges.
Vindueselementerne opkiles med plastkiler og fastgøres med karmskruer eller
ståldybler.
Ved gående rammer placeres kamdybler skjult i fals.
Evt. synlige skruer/dybler aflsluttes med hvid plastprop.
Karmfuger stoppes udefra med fugestrimmel.
Der fuges med Sikaflex 15LM fugemasse på underlag af skumliste Sika Poroten.
Farve efteraftale med tilsynet (farve som fuger på gadefacade). Opmærksomheden
henledes på, at der skal foretages affedtning, inden fugningen udføres.
Alt fugearbejde skal udføres efter anvisninger i fugemappen fra FSO samt fra
fugematerialeleverandøren.
Fugedybden skal tilpasses fugebredden. Fugen skal placeres korrekt.
Efter isætning skal samtlige skader ind- og udvendigt på elementerne
malerrepareres ved spartling, slipning samt to gange reparation med den anvendte
overfladebehandling. Den færdige malerreparation skal være lig med den øvrige
overfladebehandling både hvad angår holdbarhed og udseende.
Indvendig færdiggørelse:
Indvendigt afdækkes fuge mellem vindueskarm og væg/lysning/vindueplade generelt med en dækliste.
Listerne øges eller reduceres i bredde, hvis påkrævet. Listerne males i farve og
kvalitet som indvendig vinduesfarve (RAL 9010).
Tyborøn Allé 53
Vinduesudskiftning
Tømrerentreprisen
Side 2.7
03.09.2013
Sømhuller skal være minimale.
Såfremt lister har mærker efter sømpistol eller sømhuller er uskarpe eller forrevne
kanter, skal sømhullerne spartles og pletrepareres med overflademaling i lighed
med øvrige overflader (RAL 9010).
Vinduesplader indvendig:
Eksisterende fals på vinduesplade skæres bort.
Vinduesplader skal kiles op inden montage af nyt vindue.
Vinduesplade fastgøres med skruer til underliggende materiale.
Der monteres listeindækning mellem vindue og vinduesplade.
Varsling:
Entreprenøren skal i god tid varsle brugerne, jfr. pkt. 1.16.
Begrænsning af støv og snavs:
Under udtagning af eksisterende elementer skal entreprenøren opsætte
afdækningsplast indvendigt i lysninger således at arbejdet kan foregår med mindst
mulig gene for beboerne.
Entreprenøren skal sørge for indvendig afdækning af gulve med masonitplader og
plast i
arbejdszonen samt i ganglinier, således at gulve og tæpper efterlades uskadte.
Entreprenøren skal sørge for udvendig afdækning af stenbelægninger i
arbejdszonen langs facaden
Det skal endvidere understreges, at vinduesudskiftningen skal ske med
hensyntagen til vejrliget, således at skader på bygning og inventar udgås. Evt.
nødvendige foranstaltninger herfor skal medreges. Evt. skader er entreprenørens
ansvar og skal reetableres for entreprenørens regning. Evt. skader skal registreres
og oplysninger herom skal meldes til byggeledelsen.
Hvis entreprenøren ikke opfylder forpligtelserne til f.eks. afdækning, kan tilsynet på
entreprenørens vegne iværksætte foranstaltninger til afværgning eller imødegåelse
af gener eller skader.
Entreprenøren skal i videst muligt omfang ved valg af værktøj og arbejdsmetode
begrænse tilførsel af støv og snavs til lejligheden og dens bohave.
Rengøring:
Udvendigt:
Efter endt montering og umiddelbart før stillads nedtages skal elementerne inkl. glas
samt facader rengøres for eventuel støv, overskydende fugemasse,
imprægneringsvæske og andre urenheder.
Tyborøn Allé 53
Vinduesudskiftning
Tømrerentreprisen
Side 2.8
03.09.2013
Indvendigt:
Der skal foretages rengøring (støvsugning), så snavs fra udtagning og isætning
af vinduer fjernes. Overskydende fugemasse, imprægneringsvæske og andre
urenheder afrrenses.
Glas:
Alle mærkater fjernes fra glas, Alle glas pudses udvendigt.
Brugervejledning:
Brugervejledning vedr. vinduerne skal leveres til alle lejligheder.
Gennemgang og justering af eksisterende vinduer og døre.
Beslag gennemgås og smøres.
Alle beslag justeres for korrekt funktion.
Vinduer som binder afhøfles i nødvendigt omfang.
Ekstraydelse: Deftekte beslag og tætningslister udskiftes. Afregnes separat. Kun
efter aftale med byggeledelsen.
Udskiftning af glaslister.
Som stipuleret ydelse medregnes udskifting af 20 lbm glasliste inkl. tætningslistee.
Leveres malerbehandlet i hvid RAL 9010. Maling i kvalitet som vinduesmaling.
Udskiftning af lister på dør type F.
På alle døre type F udskiftes anslagsliste samt bundliste/drypnæse.
Leveres malerbehandlet i hvid RAL 9010. Maling i kvalitet som vinduesmaling.
Tag på svalegang
Der udførs komplet overdækning af svalegang på nr. 57. ca. 17x14 m.
Eksisterende espalier nedtages og bortkøres.
På eksisterende betonbjælke oplægges spær 150x50 mm c.c 400mm.
Spær oplægges på kile 1:40 for fald mod tagrende.
Spær fastgøres med M10 i limanker i betonbjælke.
Der oplægges Schüco vinduesprofil pr. 1200 mm. Der oplægges
afstandlister+glasbånd på spær således at glas understøttes i niveau med glasliste.
Der monteres glasliste med butylgummi i viduesprofiler.
Der oplægges hærdet glas 6 mm.
Maling af eksisterende vinduer.
Alle eksisterende vinduer afrenses og males jf. Flügger anvisning nr.. 624311 22.
Farve Hvid RAL 9010 .
Tyborøn Allé 53
Vinduesudskiftning
Tømrerentreprisen
Side 2.9
03.09.2013
Der medregnes maling af:
Blok 53 stueetage.: Type E 13 stk. 3 enkeltdøre, 1 dobbeltdør.
Blok 53 1. sal.: Type E 1 stk. Type F 2 stk. Type H 2 stk. 1 enkelt dør
Blok 55 stueetage.: Type E 17 stk. type I 4 stk. 1 stk. enkelt dør.
Blok 55 1. sal.: Type D: 16 stlk. Type J 7 stk. Type K 4 stk.
Blok 57 stueetage.: Type A 7 stk.. tybe B 3 stk. Type E 8 stk. Type C 4 stk. 3 stk.
eneklt døre. 1 stk. dobbeltdør.,
Blok 57 1. sal.: Type D 15 stk. Type F 8 stk. 1 stk. dør.