Untitled - Roskilde Museum

Fakta
Bygherre
Skagens Museums
Ejendomsselskab APS
Skagens Museum
Rådgiver
COWI
Kontraktsum
8,0 mio. kr.
Projektperiode
2014
Lokalitet
Skagen By
Illustrationer: Friis & Molke A/S
Entrepriseform
Hovedentreprise
Projektbeskrivelse
Udført af
Arkil Fundering
og Vandbygning
Arkil Fundering og Vandbygning udfører i 2014 byggegruber for udvidelsen
af det eksisterende Skagens Museum. Der er tale om i alt to byggegruber, én
for nybygningen og én for tilbygningen. Formålet med udvidelsen er blandt
andet at skabe bedre udstillingsmuligheder. Der arbejdes med en udvidelse
på ca. 2.100 kvm etageareal primært placeret på parkeringspladsen vest for
den nuværende museumsbygning.
Byggegrubeprojektet omfatter udførelse af følgende:
• Presning af 200lbm permanente indfatningsvægge/spunsvægge, L=11m
• Udgravning af byggegruber inkl. bortskaffelse ca. 4.200m3
• Etablering af opdriftssikring – udføres som en 1,5m tyk ballastbeton,
der er udstøbes under vand. I alt ca. 1.200m3. Armeres lodret med 1 stk.
Y20/2m/4m2
• Lænsning af byggegruber for udførelse af vandtæt bundplade
• Armering og støbning af bundplader ca. 400m3
Friis & Moltke A/S varetager arkitektrådgivningen. Cowi A/S er rådgivende
ingeniør.