Konti og posteringer Posteringer https://web20.prod.bec.dk/overblik

DuPont
EXPRESS ST & EXPRESS SX
®
®
®
ukrudtsmidler
© 2013 DuPont. All rights reserved. DuPont Oval Logo, DuPont™, The miracles of science™, and Ally, Express and Harmony are trademarks of DuPont or its affiliates.
Ukrudtsbekæmpelse i al vårsæd med sikker virkning
Derfor Express® ST eller Express® SX®:
Bred virkning på det meste ukrudt.
Økonomiske basismiddler til optimal ukrudtsbekæmpelse i vårsæd.
Sikrer effekten i blandinger med andre midler.
Kan anvendes tidligt fra stadie 11 og indtil 6 uger før høst. Let at dosere.
Doseringsforslag for Express® ST eller Express® SX®:
Frøukrudt excl. burresnerre:
0,75 - 1,5 tablet Express® ST + 0,2 l Oxitril® CM/Biotril/Duotril®
8 - 12 g Express® SX® + 0,2 l Oxitril® CM/Biotril/Duotril®
+ burresnerre:
0,75 - 1,5 tablet Express® ST + 0,25 - 0,4 l Lodin®/Tomahawk® 180 EC
8 - 12 g Express® SX® + 0,25 - 0,4 l Lodin®/Tomahawk® 180 EC
Gul okseøje:
8 g Ally® SX® + 0,5 - 0,7 l Briotril® / Duotril® eller
8 g Ally® SX® + 1,0 l MCPA + spredemiddel (fra stadie 20)
Sprøjtetidspunkt: Optimalt når ukrudtet har 2 løvblade, især vigtigt ved bekæmpelse af gul okseøje.
Resistens
Express® ST og Express® SX® anvendes normalt
i tankblandinger og sprøjteprogrammer, hvor der
indgår midler med anden virkemåde.
Derfor er risikoen for udvikling af resistens meget
lille. Midler der normalt anvendes sammen med
Express® ST og Express® SX®, som har anden
virkemåde er bl.a. Oxitril® CM/Briotril®, Lodin®,
Tomahawk® 180 EC og MCPA.
Registrerede varemærker; DuPont: Ally, Express, Harmony;
Bayer Cropsciense: Oxitril, Briotril; Makhte shim-Agan: Duotril,
Tomahawk; United Pho sphores Ltd: Lodin
Korn med udlæg
Express® ST og Express® SX® kan bruges hvor der er
udlæg af:
Græs til foder, samt almindelig og italiensk rajgræs,
rødsvingel, engrapgræs og hundegræs til frø.
www.dupontagro.dk
Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før brug.
Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde.
Vær opmærksom på etikettens advarselssætninger og symboler.
Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd. Virkning af Express ST, Express SX og blandinger. Fra delvis
PlanteVærnOnline, og DuPonts egne erfaringer. Korn stadie 15, ukrudt 0 - 2 blade og
temperaturen 8 - 14 oC.
Ukrudtsart
Brandbæger
Brøndsel, fliget
Burre snerre
Bynke, grå
Forglemmigej
Fuglegræs
Gulurt
Gåsefod, hv.m.
Gåseurt, ager
Hanekro
Haremad
Hejrenæb
Hundepersille
Hyrdetaske
Lægejordrøg
Kamille, lugtløs
Kamille, skive
Kiddike
Kornblomst
Kål, ager
Natskygge, sort
Nælde, liden
Okseøje, gul
Pengeurt
Pileurt, bleg
fersken
snerle
vej
Raps
Sennep, ager
Stedmoder, ager
Storkenæb
Svinemælk, ager
Tidsel, ager
Tvetand
Valmue, korn
Ærenpris, mark
storkronet
vedben
Bekæmpelse
Express ST eller
Express SX
+ Oxitril
+ spredemiddel
0,75 tablet / 8 g
+ 0,2 l + 0,15 l
xxxx
xxx
xxx
x
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxx
xxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxx
xxxx
xxx
> 95 % xxxxx
65 – 75 % xx
Express ST eller
Express SX
+ Lodin/
Tomahawk 180EC
+ spredemiddel
Express ST eller
Express ST eller
Express SX
Express SX
+ Lodin/
+ MCPA
Tomahawk 180EC + spredemiddel 1)
+ Oxitril
+ spredemiddel
0,75 tablet / 8 g 0,75 tab/8 g + 0,15 0,75 tablet + 1,0 l +
+ 0,3 l + 0,15 l
l + 0,15 l + 0,15 l
0,15 l
xxxx
xxxx
xxxx
xxx
xxx
xxxx
xxxx
x
x
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxx
xxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
x
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xx
xxx
xxxx
xxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
x
xx
xxx
xxxx
xxx
xxxx
x
xx
xxx
85 - 95% xxxx
75 - 85% xxx
50 – 64 % x
< 50 % - / ukendt virkning
1) Fra stadie 30 - 39, kun angivet virkning, hvor der er angivet virkning for MCPA i PlanteVærnOnline
Kontakt: Erling Falch Petersen, tlf. 59 18 31 65