Esbjerg Skak Unions EMT 2013

Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2012" udgivet af Landbrugsforlaget.
chlormequat-chlorid
Middelnavn, pakningsstørrelse og firma
Cycocel 750, 10 l, BASF A/S
Trece 750, 10 l, Klarsø A/S
Inter-CCC 720, 10 l, Inter-Trade A/S
Cycocel Extra, 5 l, BASF A/S
Cycocel 750
end 3 mdr. før høst og i frøgræs ikke senere end 2 måneder før høst. Halm fra frøgræs må ikke bruges til foder.
Aktivstof g/kg-l
Chlormequat-chlorid Fareklasse
Xn
Off-label godkendelse / Mindre anvendelse
750 g/l
Se brugsanvisningen.
Bimærke
Intet
Sundhedsskadelig
Forbehold
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet.
Virkemåde
Behandlingsindeks
Chlormequat-chlorid er et vækstreguleringsmiddel, der
griber ind og hæmmer plantens syntese af gibberellinsyre (GA1), som er et plantehormon. Gibberelin har indflydelse på celledeling og strækningsvækst. I behandlede
afgrøder reduceres de internodier der er under dannelse
på behandlingstidspunktet. Behandling medfører at
strået bliver kortere og kraftigere. Den apikale dominans
reduceres, så lavere rangerende sideskud udvikles.
Godkendelse og behandlingsfrist
Optimale virkningsforhold
Risikosætninger
Farlig ved indtagelse.
Andre frø Vintersæd Vårsæd 2,45 l /ha = 1 BI
1,23 l /ha = 1 BI
1,23 l /ha = 1 BI
Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vårhvede, havre, vinterrug, triticale og frøgræs.
Må i hvede, havre, rug og triticale ikke anvendes senere
Brugsanvisning
Minimum
Temperatur
Luftfugtighed
Timer tørvejr
8 °C
Optimum Maksimum
15-20 °C
Høj
>3
Cyrocel
Afgrøde
Vinterhvede
Skadegørere
Lejesæd
Dosis l/ha
0,6-1,2
Vinterhvede
Lejesæd
0,6-1,2
0,3-0,5
Vårhvede
Triticale
Rug
Rug
Lejesæd
Lejesæd
Lejesæd
Lejesæd
0,6-0,9
1
1,5
0,9
Havre
Frøgræs
Frøgræs
Lejesæd
Lejesæd
Lejesæd
1,5
2,5
1,25
1,25
Vinterspelt
(Off-label)
Lejesæd
152 Godkendte midler
Etikettens anvisninger for vinterhvede skal følges
Tidspunkt og bemærkninger
Afgrødens vækststadie 25-30. En behandling. Laveste dosering i korte sorter, højeste dosering i lange sorter. Se detaljer
på etiketten.
Afgrødens vækststadie 25-30.
Afgrødens vækststadie 30-32.
Delt behandling. Laveste dosering i korte sorter, højeste
dosering i lange sorter.
Afgrødens vækststadie 25-30.
Afgrødens vækststadie 30-31.
Afgrødens vækststadie 30-32. En behandling.
Afgrødens vækststadie 30-31. Delt behandling. Der følges
op med 1,0 l Terpal pr. ha i 2. sprøjtning i afgrødens vækststadie 32-37. 1,0 l Terpal C pr. ha kan alternativt anvendes
ved 2. sprøjtning.
Afgrødens vækststadie 30-31. En behandling.
Afgrødens vækststadie 30-31. En behandling.
Afgrødens vækststadie 30.
2. sprøjtning 10-14 dage senere.
Delt behandling. 2. sprøjtning 7-14 dage efter første sprøjtning.
Etikettens anvisninger for vinterhvede skal følges
chlormequat-chlorid (fortsat)
Trece 750
Godkendelse og behandlingsfrist
Aktivstof g/kg-l
Chlormequat-chlorid Fareklasse
Xn
750 g/l
Bimærke
Intet
Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, rug,
havre, triticale og frøgræs.
Må i hvede, rug, havre og triticale ikke anvendes senere
end 3 måneder før høst. Må i frøgræs ikke anvendes
senere end 2 mdr. frø høst. Halmen fra behandlet frøgræs må ikke opfodres.
Forbehold
Sundhedsskadelig
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet.
Risikosætninger
Virkemåde
Farlig ved indtagelse.
Chlormequat-chlorid er et vækstreguleringsmiddel, der
griber ind og hæmmer plantens syntese af gibberellinsyre (GA1), som er et plantehormon. Gibberelin har indflydelse på celledeling og strækningsvækst. I behandlede
afgrøder reduceres de internodier der er under dannelse
på behandlingstidspunktet. Behandling medfører at
strået bliver kortere og kraftigere. Den apikale dominans
reduceres, så lavere rangerende sideskud udvikles.
Behandlingsindeks
Andre frø Vintersæd Vårsæd 2,45 l /ha = 1 BI
1,23 l /ha = 1 BI
1,23 l /ha = 1 BI
Brugsanvisning
Trece
Afgrøde
Vinterhvede
Vinterhvede
Skadegørere
Vækstregulering
Vækstregulering
Dosis l/ha
0,5-1
1-1,5
Vinterhvede
Vækstregulering
0,75-1
Tidspunkt og bemærkninger
Afgrødens vækststadie 25-30. Kortstråede/stivstråede sorter.
Afgrødens vækststadie 25-30. Langstråede/blødstråede
sorter. Enkeltbehandling.
Afgrødens vækststadie 25-30.
0,3-0,5
Afgrødens vækststadie 30-32.
Vækstregulering
Vækstregulering
Vækstregulering
Vækstregulering
0,5-1
1,5
1,5
0,75-1
Triticale
Frøgræs
Vækstregulering
Vækstregulering
1
2,4-2,5
Langstråede/blødstråede sorter. Delt behandling.
Afgrødens vækststadie 25-30.
Afgrødens vækststadie 30-31.
Afgrødens vækststadie 30-32. En behandling.
Afgrødens vækststadie 30-32. Delt behandling, hvor der
følges op med anden vækstregulering.
Afgrødens vækststadie 30-31.
Afgrødens vækststadie 30-31.
Godkendte midler 153
Midler
Vårhvede
Havre
Vinterrug
Vinterrug
chlormequat-chlorid (fortsat)
Inter-CCC 720
Godkendelse og behandlingsfrist
Aktivstof g/kg-l
Chlormequat-chlorid Fareklasse
Xn
720 g/l
Bimærke
Intet
Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vårhvede, havre, vinterrug, triticale og frøgræs.
Må i hvede, havre, rug og triticale ikke anvendes senere
end 3 måneder før høst og i frøgræs ikke senere end 2
måneder før høst. Halm fra frøgræs må ikke bruges til
foder.
Forbehold
Sundhedsskadelig
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet.
Risikosætninger
Virkemåde
Farlig ved indtagelse.
Chlormequat-chlorid er et vækstreguleringsmiddel, der
griber ind og hæmmer plantens syntese af gibberellinsyre (GA1), som er et plantehormon. Gibberelin har indflydelse på celledeling og strækningsvækst. I behandlede
afgrøder reduceres de internodier der er under dannelse
på behandlingstidspunktet. Behandling medfører at
strået bliver kortere og kraftigere. Den apikale dominans
reduceres, så lavere rangerende sideskud udvikles.
Behandlingsindeks
Vintersæd Vårsæd Frøgræs
1,28 l /ha = 1 BI
1,28 l /ha = 1 BI
2,56 l /ha = 1 BI
Brugsanvisning
Inter-CCC 720
Afgrøde
Vinterhvede
Skadegører e
Vækstregulering
Dosis l/ha
1,2
Vinterhvede
Vinterhvede
Vinterhvede
Vækstregulering
Vækstregulering
Vækstregulering
0,9
0,6
0,9
Tidspunkt og bemærkninger
Afgrødens vækststadie 25-30. En behandling. Langstråede
sorter.
Afgrødens vækststadie 25-30. Middellange sorter.
Afgrødens vækststadie 25-30. Kortstråede sorter.
Afgrødens vækststadie 25-30.
0,3
Afgrødens vækststadie 30-32.
0,6-0,9
1,5
1
1,5
2,5
1,25
Delt anvendelse. Langstråede sorter. 2. sprøjtning ca. 14
dage senere.
Afgrødens vækststadie 25-30. Kortstråede sorter.
Afgrødens vækststadie 30-32.
Afgrødens vækststadie 30-31.
Afgrødens vækststadie 30-31.
Afgrødens vækststadie 30-31. En behandling.
Afgrødens vækststadie 30. Delt behandling
1,25
2. sprøjtning 7-14 dage senere.
Vårhvede
Vinterrug
Triticale
Havre
Frøgræs
Frøgræs
Vækstregulering
Vækstregulering
Vækstregulering
Vækstregulering
Vækstregulering
Vækstregulering
154 Godkendte midler
chlormequat-chlorid (fortsat)
Cycocel Extra
Forbehold
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljø. Frøgræshalm behandlet med Cycocel Extra må
ikke opfodres.
Aktivstof g/kg-l
Chlormequatchlorid 460 g/l
Fareklasse
Xn
Bimærke
Intet
Sundhedsskadelig
Risikosætninger
Ingen.
Behandlingsindeks
Korn
Frøgræs
Virkemåde
Chlormequat-chlorid er et vækstreguleringsmiddel, der
griber ind og hæmmer plantens syntese af gibberellinsyre (GA1), som er et plantehormon. Gibberelin har indflydelse på celledeling og strækningsvækst. I behandlede
afgrøder reduceres de internodier der er under dannelse
på behandlingstidspunktet. Behandling medfører at
strået bliver kortere og kraftigere. Den apikale dominans
reduceres, så lavere rangerende sideskud udvikles.
Optimale virkningsforhold
2,0 l/ha = 1 BI
4,0 l/ha = 1 BI
Godkendelse og behandlingsfrist
Må kun anvendes til vækstregulering af vinterhvede,
vårhvede, rug, havre og vækstregulering af prydplanter
og frøgræs.
Må ikke an­vendes i korn senere end 3 måneder før
høst.
Må i frøgræs ikke anvendes senere end 2 måneder før
høst.
Cycocel extra reducerer risikoen for lejesæd i hvede, rug
og havre og afkorter skudvæksten i prydplanter. Ved
rettidig anvendelse af Cycocel extra forkortes hos hvede
og rug først og fremmest de nederste - og hos havre de
øverste - internodier (stængelstykker). Stråets diameter
forøges og lejesæd undgås eller reduceres. Ved brug af
Cycocel extra modvirkes desuden en del af virkningen
af knækkefodsyge. I prydplanter forkorter Cycocel extra
skudtilvæksten og giver derved tætte kompakte planter.
Den bedste virkning af Cycocel extra opnås, når kornet
er i god vækst, ved høj luftfugtighed og en dagtemperatur på mindst 8–10 °C. Cycocel extra har ingen virkning
på kornets bagekvalitet eller på spireevnen.
Brugsanvisning
Cyrotel Extra
Skadegører
Dosis l/ha
Tidspunkt og bemærkninger
Vinterhvede
”Lejesæd”
1,0 – 1,5
Stadie 25-30. Ved middel risiko for lejesæd
Vinterhvede
Vinterhvede
Delt behandling
Vårhvede
”Lejesæd”
1,5 – 2,0
1,0 – 2,0
0,5 – 0,75
1,0 – 1,5
Stadie 25-30. Ved høj risiko for lejesæd
Stadie 25-30
Stadie 30-32
Stadie 25-30.
Rug
”Lejesæd”
”Lejesæd”
2,5
1,5
1,0 Terpal
2,5
Stadie 30-32
Stadie 30-31
Stadie 32-37
Stadie 30-31
4,0
2,0
2,0
Stadie 25-31
Stadie 25
Stadie 31
Rug
Delt behandling
”Lejesæd”
”Lejesæd”
Havre
”Lejesæd”
Frøgræs
”Lejesæd”
”Lejesæd”
Frøgræs
Delt behandling
Midler
Afgrøde
Godkendte midler 155