Vejledning til overvægtige borgere - Sundhedscentret

Varekatalog Norden / Nordic Catalogue
Since 1852
Totalleverandør af kroge, kurve, trådhylder, datalister og skiltning
i butikken
Supplier of a complete range of hooks, wire shelves, baskets,
datastrips + signage
Geck Scandinavia ApS
Middelfartvej 63G
DK - 5492 Vissenbjerg
Tlf. :
Fax :
Internet :
E-Mail :
+45 70 25 25 37
+45 70 27 25 38
www.geck.dk
[email protected]
En del af / Parent Co.:
J. D. Geck GmbH
Postfach 5031
D - 58752 Altena
Tel. :
Fax :
Internet :
E-Mail :
+49 (0)2352 542-0
+49 (0)2352 542-138
www.geck.de
[email protected]
Geck Scandinavia ApS er J.D. Geck GmbH´s salgskontor i
Skandinavien. Geck er Europas førende producent af
tilbehør til butiksinventar, med hovedsæde i Tyskland.
Since 1852
Den oprindelige bygning fra 1852
The original building from 1852
Geck Scandinavia ApS represents
J.D. Geck GmbH in Scandinavia. Geck
is the leading manufacturer of display
fittings in Europe, and the head office is
located in Germany
I dag er Geck moderne produktions virksomhed med 500 ansatte
på verdensplan.
Størstedelen af vores produktion findes i Tyskland, dog har vi også
siden 2008 været etableret i Kina med egen produktion.
Today Geck is a modern manufacturing company with 500 employees
world wide.
The main part of our production takes place in our factories in Germany.
However, since 2008, we have also been established in south China in
new facilities with our own production.
Anvendelse af nyeste teknologier betyder en høj ensartet kvalitet til
konkurrence dygtige priser, samt en moderne virksomhed med stor respekt
for arbejdssikkerhed og miljø.
CNC Bukning af tråd
CNC Wire bending
The use of latest technologies means high quality product offers at competitive
prices, and at the same time a company that cares about safety and the
environment
For at sikre hurtige leverancer lagerfører vi et bredt udvalg af
standard produkter. Derudover tilbyder vi kundespecifikke
løsninger tilpasset vore kunders behov.
To secure quick deliveries we keep a
wide range of standard products in stock.
Besides that we offer bespoke products
addapted to meet our costumners´
requirements.
Stansning af plade
Fremstilling af trådgitre
Mesh manufacture
Robotsvejsning af plade
Sheet metal punching
Sheet metal welding
Sprøjtestøbning
Fræsning i kunststof
Cutting in plastic
Injection moulding
Salgsfremmende produkt-præsentation og information
Optimising product presentaion and POS Display
Katalog
Dette katalog er udviklet til det nordiske marked. Foruden dette katalog findes en række andre kataloger som viser J.D. Geck
GmbH´s øvrige sortiment indenfor kundevogne og varepræsentation.
Vi påtager os ikke ansvaret for trykfejl og fejl i kataloget. Vi forbeholder os ligeledes ret til uden varsel at tilpasse konstruktioner
på vores artikler, samt foretage ændringer i vores sortiment.
For salgs- og leveringsbetingelser henviser vi til bagest i dette katalog.
Catalogue
This catalogue is designed for the Nordic market. Besides this catalogue, we have various other catalogues which show J.D. Geck GmbH’s
product range within shopping trolleys and product presentation.
We are not responsible for any misprints or errors in the catalogue. Furthermore, we reserve the right to adjust the construction of our
products without any notice and to make changes to our product range.
Terms and conditions are stated in the back of this catalogue.
Kunde specifikke produkter
Yderligere tilbyder vi også individuelle løsninger i tråd, plade, rør,
akryl, PVC samt diverse skilteholdere med og uden tryk. Produkterne
kan være varianter af standardvare eller helt nye konstruktioner/
design. Udvikling kan De enten selv udføre, eller det kan ske i
samarbejde med os.
Customer Specific Products
For individual solutions in wire, sheet, tube, PVC, acrylics, plastics etc., we
are also at your disposal. Design and
development can be made by you
solely or in co-operation with us.
Indholdsfortegnelse
Contents
Kroge / spyd for perfoplade, Ø4,5 - Ø5,5
Hooks for pegboard, holes Ø4,5 - Ø5,5
Kroge / spyd for perfoplade, 9 x 9mm
Hooks for pegboard, holes 9 x 9mm
Kroge / spyd for perfoplade, 20 x 3mm
Hooks for pegboard, holes 20 x 3mm
Kroge / spyd for perfoplade, 9,5 x 9,5mm
Hooks for pegboard, holes 9,5 x 9,5mm
Kroge / spyd / ophæng for 5 / 6 / 10 /15 / 20 mm skinne
Hooks / arms for 5 / 6 / 10 / 15 / 20 mm bars
Kroge / spyd / konsoller / tekstilophæng for lamelvæg
Hooks / arms / brackets for slatted panels
Kroge / spyd for trådgitter
Hooks for mesh panels
Konfektionsrammer / skinner / hulskinner
Garment Rails / Backbars / Slotted backbars
Prisfaner og prislommer
Price flaps & tickets
Mersalg / ophæng / propper / låse / varebegrænser
Merchanding hangers / end caps / locks / stock limiter
Trådhylder, salgs- og stabelkurve
Wire shelfs - sales baskets
Tekstil standere
Garment stand
Skillerum i kunststof & Datalister
Plastic dividers and Data strips
Plakatrammer og tilbehør
Poster frames and accessories
Skiltning fra lofter, væg eller stående
Signage systems hanging or standing
Informationsholder og brochureholder til disk
Tablestand and leaflet dispenser
Salgs– og leveringsbetingelser
Sales terms and conditions
Side / Page 6
Side / Page 8
Side / Page 9
Side / Page 10
Side / Page 11
Side / Page 17
Side / Page 21
Side / Page 22
Side / Page 23
Side / Page 24
Side / Page 26
Side / Page 29
Side / Page 30
Side / Page 33
Side / Page 36
Side / Page 39
Side / Page 40
Enkeltkrog for perfoplade, hul
Ø4,5 – Ø5,5 afstand 25mm
Single hook for pegboard, hole Ø4,5 – Ø5,5
spacing 25mm
Enkeltkrog for perfoplade, hul
Ø4,5 – Ø5,5 afstand 25mm
Single hook for pegboard, hole Ø4,5 – Ø5,5
spacing 25mm
Dobbeltkrog, for perfoplade,
hul Ø4,5 - Ø5,5 afstand 25mm
Double hook for pegboard, hole Ø4,5 – Ø5,5
spacing 25mm
Dobbeltkrog for perfoplade,
hul Ø4,5 - Ø5,5 afstand 25mm
Double hook for pegboard with bridge, hole
Ø4,5 – Ø5,5 spacing 25mm
Enkeltkrog med vippelås, for
perfoplade, hul Ø4,5 - Ø5,5
afstand 25mm
Single hook with locking clasp for pegboard,
hole Ø4,5 – Ø5,5 spacing 25mm
Dobbeltkrog med vippelås for
perfoplade, Hul Ø4,5 - Ø5,5
afstand 25mm
Double hook with locking clasp for pegboard,
hole Ø4,5 - Ø5,5 spacing 25mm
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø3,5
Ø3,5
Ø4
Ø4
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
60
100
150
200
150
200
250
1894 / 0060
1894 / 0100
1796 / 0150
1796 / 0200
1791 / 0150
1791 / 0200
1791 / 0250
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
150
200
300
200
300
400
500
1939 / 0150
1939 / 0200
1939 / 0300
1934 / 0200
1934 / 0300
1934 / 0400
1934 / 0500
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø3,5
Ø3,5
Ø3,5
Ø4
Ø4
Ø4
100
160
200
200
250
300
1805 / 0100
1805 / 0160
1805 / 0200
1915 / 0200
1915 / 0250
1915 / 0300
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø3,5
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4,8
Ø4,8
Ø6
Ø6
160
160
200
250
200
300
300
400
1995 / 0160
1993 / 0160
1993 / 0200
1993 / 0250
1991 / 0200
1991 / 0300
1990 / 0300
1990 / 0400
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø6
200
300
400
5148 / 0200
5148 / 0300
5160 / 0400
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø6
200
300
400
5248 / 0200
5248 / 0300
5260 / 0400
Ø6
Ø6
Ø6
Ø8
Ø8
Ø8
Ø8
6
Enkeltkrog med prisarm, for
perfoplade med runde huller
25mm c/c
Single hook with price arm, for pegboard
with round holes spacing 25mm
Dobbeltkrog med prisarm, for
perfoplade med runde huller
25mm c/c
Looped hook with price arm, direct entry
clasp style, for pegboard with round holes
spacing 25mm
Enkeltkrog med vippelås og
prisarm, for perfoplade med
runde huller 25mm c/c, uden
lomme
Single hook with price arm, direct entry clasp
style, for pegboard with round holes spacing
25mm, with out ticket holder
Dobbeltkrog med vippelås og
prisarm, for perfoplade med
runde huller 25mm c/c, uden
lomme
Dimension
Gauge
Ø6
Ø6
Ø6
Længde
Length
200
300
400
Artikel nr.
Article No.
112-062-355-01
112-064-355-01
112-066-355-01
Dimension
Gauge
Ø4
Ø4
Ø4
Længde
Length
150
200
300
Artikel nr.
Article No.
114-043-355-01
114-045-355-01
114-047-355-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø6
Ø6
200
300
300
400
112-556-355-01
112-558-355-01
112-604-355-01
112-606-355-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
200
300
400
114-554-355-01
114-556-355-01
114-558-355-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
100
200
300
110-670-000-01
110-674-000-01
110-676-000-01
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
100
200
300
110-670-900-01
110-674-900-01
110-676-900-01
Looped hook with price arm, direct entry
clasp style, for pegboard with round holes
spacing 25mm, with out ticket holder
Enkeltkrog med hul for skrue
Hook for screw fitting
Enkeltkrog med hul for skrue,
belagt med sort rillet gummi
Hook for screw fitting, with rubber sleeve
Ø7
Ø7
Ø7
Dimension
Gauge
Ø7
Ø7
Ø7
7
Enkeltkrog for perfoplade
9 x 9mm afstand 34mm C/C
Dimension
Gauge
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø6
Ø6
Længde
Length
100
150
200
250
300
200
300
Artikel nr.
Article No.
55001.0 / 0100
55001.0 / 0150
55001.0 / 0200
55001.0 / 0250
55001.0 / 0300
55005.0 / 0200
55005.0 / 0300
Double hook for pegboard 9 x 9mm spacing
34mm
Dimension
Gauge
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4,8
Ø4,8
Længde
Length
100
150
200
250
200
300
Artikel nr.
Article No.
55002.0 / 0100
55002.0 / 0150
55002.0 / 0200
55002.0 / 0250
55006.0 / 0200
55006.0 / 0300
Enkeltkrog, for perfoplade
9 x 9mm afstand 34mm C/C
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø6
Ø6
Ø6
100
150
200
250
300
200
250
300
229-710-000-01
229-711-000-01
229-712-000-01
229-713-000-01
229-714-000-01
229-722-000-01
229-723-000-01
229-724-000-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4,8
Ø4,8
100
150
200
250
200
300
229-740-000-01
229-741-000-01
229-742-000-01
229-743-000-01
229-752-000-01
229-754-000-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø6
Ø6
Ø6
100
150
200
250
300
229-710-355-01
229-711-355-01
229-722-355-01
229-723-355-01
229-724-355-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4
Ø4
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
100
150
200
250
300
229-740-355-01
229-741-355-01
229-752-355-01
229-753-355-01
229-754-355-01
Single hook for pegboard 9 x 9mm,spacing
34mm
Dobbeltkrog for perfoplade
9 x 9mm afstand 34mm C/C
Single hook for pegboard 9 x 9mm spacing
34mm
Dobbeltkrog for perfoplade
9 x 9mm afstand 34mm C/C
Double hook for pegboard 9 x 9mm spacing
34mm
Enkeltkrog med prisskilt, for
perfoplade 9 x 9mm afstand
34mm C/C, uden lomme
Single hook for pegboard 9 x 9mm, with
price arm, spacing 34mm, with out ticket
holder
Dobbeltkrog med prisskilt, for
perfoplade 9 x 9mm afstand
34mm C/C, uden lomme
Double hook for pegboard 9 x 9mm, with
price arm, spacing 34mm, with out ticket
holder
8
Enkeltkrog for perfoplade
20 x 3mm
Single hook for pegboard 20 x 3mm
Dobbeltkrog for perfoplade
20 x 3mm
Double hook for pegboard 20 x 3mm
Enkeltkrog med prisskilt, for
perfoplade 20 x 3mm, uden
lomme
Single hook with price arm, for
pegboard 20 x 3mm, with out ticket holder
Dobbeltkrog med prisskilt, for
perfoplade 20 x 3mm, uden
lomme
Double hook with price arm, for
pegboard 20 x 3mm, with out ticket holder
Enkeltkrog med prisplade, for
perfoplade 20 x 3mm
Single hook with price plate,
for pegboard 20 x 3mm
Dobbeltkrog med prisplade,
for perfoplade 20 x 3mm
Double hook with price plate,
for pegboard 20 x 3mm
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø6
Ø6
100
150
200
250
200
300
55003.0 / 0100
55003.0 / 0150
55003.0 / 0200
55003.0 / 0250
55011.0 / 0200
55011.0 / 0300
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4,8
Ø4,8
100
150
200
250
200
300
55004.0 / 0100
55004.0 / 0150
55004.0 / 0200
55004.0 / 0250
55014.0 / 0200
55014.0 / 0300
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
200
250
300
228-800-355-01
228-801-355-01
228-802-355-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
200
250
300
228-810-355-01
228-811-355-01
228-812-355-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
200
250
300
228-800-801-01
228-801-801-01
228-802-801-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
200
250
300
228-810-801-01
228-811-801-01
228-812-801-01
Ø6
Ø6
Ø6
Ø6
Ø6
Ø6
9
Enkeltkrog for perfoplade
9,5 x 9,5mm afstand
38mm C/C
Single hook for pegboard 9,5 x 9,5mm,
Spacing 38mm
Dobbeltkrog for perfoplade
9,5 x 9,5mm afstand
38mm C/C
Double hook for pegboard 9,5 x 9,5mm
spacing 38mm
Enkeltkrog med prisarm for
perfoplade 9,5 x 9,5mm
afstand 38mm C/C, uden
lomme
Single hook with price arm, for pegboard
9,5 x 9,5mm spacing 38mm
Dobbeltkrog med prisarm for
perfoplade 9,5 x 9,5mm afstand 38mm C/C, uden lomme
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø6
Ø6
100
150
200
250
300
200
300
229-950-000-01
229-952-000-01
229-953-000-01
229-954-000-01
229-955-000-01
229-611-000-01
229-610-000-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
100
150
200
250
200
250
300
229-940-000-01
229-942-000-01
229-943-000-01
229-944-000-01
229-963-000-01
229-964-000-01
229-965-000-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø6
Ø6
Ø8
Ø8
100
150
200
200
300
300
400
229-602-355-01
229-600-355-01
229-601-355-01
229-630-355-01
229-631-355-01
229-640-355-01
229-641-355-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
200
300
329-650-355-01
329-651-355-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
200
300
031-102-355-01
031-104-355-01
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
200
300
031-102-xxx
031-104-xxx
Double hook with price arm, for pegboard
9,5 x 9,5 mm spacing 38mm
Løs prisarm for eftermontage
Supplementary rice arm with screw fitting
Løs prisarm for eftermontage
Supplementary price arm with screw fitting
Ø4
Ø4
Dimension
Gauge
Ø4
Ø4
10
Enkeltkrog for 6mm skinne
Single hook for 6mm bar
Enkeltkrog med Ø27 prisskive, for 6mm skinne
Single hook for 6mm bar with Ø27 price
plate
Dobbeltkrog for 6mm skinne
Double hook for 6mm bar
Enkeltkrog, for 6mm skinne
Single hook for 6mm bar
Dobbeltkrog for 6mm skinne
Double hook for 6mm bar
Dobbeltkrog til begrænsning
af tyveri, for 6mm skinne
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø6
Ø6
Ø6
Ø8
Ø8
120
200
300
200
250
300
300
400
55070.0 / 0120
55070.0 / 0200
55070.0 / 0300
55071.0 / 0200
55071.0 / 0250
55071.0 / 0300
55072.0 / 0300
55072.0 / 0400
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
300
400
55072.2 / 0300
55072.2 / 0400
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø6
Ø6
120
200
300
200
250
300
300
400
55048.0 / 0120
55048.0 / 0200
55048.0 / 0300
55049.0 / 0200
55049.0 / 0250
55049.0 / 0300
55050.0 / 0300
55050.0 / 0400
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø6
Ø6
Ø6
50
100
150
200
200
250
300
262-110-000-01
262-111-000-01
262-112-000-01
262-113-000-01
262-100-000-01
262-101-000-01
262-102-000-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4,8
50
100
150
200
250
300
300
262-150-000-01
262-151-000-01
262-152-000-01
262-153-000-01
262-154-000-01
262-155-000-01
262-165-000-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
250
262-200-000-01
Ø8
Ø8
Anti theft double hook, for 6mm bar
11
Enkeltkrog med prisarm, for
6mm skinne, uden lomme
Single hook with price arm, for 6mm bar,
with out ticket holder
Dobbeltkrog med prisarm, for
6mm skinne, uden lomme
Double hook with price arm, for 6mm bar,
with out ticket holder
Dobbelt rutsche krog, for
6mm skinne
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
200
300
262-170-355-01
262-171-355-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
200
300
262-180-355-01
262-181-355-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
300
262-190-000-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
50
100
150
200
162-140-000-01
162-141-000-01
162-142-000-01
162-143-000-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
100
150
200
250
300
261-490-000-01
261-491-000-01
261-492-000-01
261-493-000-01
261-494-000-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
100
150
200
250
300
261-480-000-01
261-481-000-01
261-482-000-01
261-483-000-01
261-484-000-01
Ø6
Ø6
Double gravity hook, for 6mm bar
Enkeltkrog for 6mm skinne
Single hook for 6mm bar
Enkeltkrog for 5mm skinne
Single hook for 5mm bar
Dobbeltkrog for 5mm skinne
Double hook for 5mm bar
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4
12
Enkeltkrog for 10mm skinne
Single hook for 6mm bar
Dobbeltkrog for 10mm skinne
Double hook with ticket arm, for 6mm bar
Enkeltkrog med prisskilteholder, for 10mm skinne,
uden lomme
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
100
150
200
250
174-250-000-01
174-251-000-01
174-252-000-01
174-253-000-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
150
200
05-14-0150-01
05-14-0200-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø5,9
Ø5,9
150
200
278-110-355-01
278-111-355-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
150
200
P5-14-0150-01
P5-14-0200-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø5,9
Ø5,9
150
200
278-110-000-01
278-111-000-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
350
13-14-0350-04
Ø4
Ø4
Double hook with price arm, for 6mm bar
Dobbeltkrog med prisskilteholder, for 10mm skinne,
uden lomme
Ø4
Ø4
Double hook with price arm, for 6mm bar
Enkeltkrog for 10mm skinne
Single hook for 10mm bar
Fronthæng med plade i front,
for 10mm skinne
10 x 30
Straight arm with plate end, for 15mm bar
13
Enkeltkrog for 15mm skinne
Single hook, for 15mm bar
Dobbeltkrog for 15mm skinne
Double hook, for 15mm bar
Fronthæng med plade i front,
for 15mm skinne
Straight arm Ø22 with plate end,
for 15mm bar
Etageophæng Ø22, for
15mm skinne
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø6
Ø6
100
150
200
250
300
04-11-0100-04-01
04-11-0150-04-01
04-11-0200-04-01
04-11-0250-04-01
04-11-0300-04-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
100
150
200
250
05-11-0100-04-01
05-11-0150-04-01
05-11-0200-04-01
05-11-0250-04-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø22
Ø22
300
400
13-11-0300-04-01
13-11-0400-04-01
Højde
Height
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
172
370
13-11-0370-04-01
Højde
Height
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
200
340
13-11-0340-04-01
Dybde
Depth
Bredde
Width
Artikel nr.
Article No.
280
350
14-11-0350-04-01
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4
Arm in 2 levels Ø22 with plate end,
for 15mm bar
Fronthæng skrå med 8 pinde,
for 15mm skinne
Hanging arm Ø22 with 8 pins and plate end,
for 15mm bar
Konfektionsramme med 2
pinde, for 15mm bar
Garment rail Ø22 with 2 pins, for 15mm bar
14
Enkelkrog for ovalrør
30 x 15mm
Single hook for 30 x 15mm flat oval bar
Enkeltkrog for ovalrør
30 x 15mm
Single hook for 30 x 15mm flat oval bar
Rørophæng med Ø25 skive,
for ovalrør 30 x 15mm
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø7
Ø7
150
250
150
250
6034.5 / 0150
6034.5 / 0250
6035.7 / 0150
6035.7 / 0250
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø10
Ø10
300
400
6036.0 / 0300
6036.0 / 0400
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø12
400
6037.2 / 0400
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
30 x 15 x 2
400
6038.9 / 0400
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
30 x 3
400
6039.0 / 0400
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
30 x 15
400
6038.1 / 0400
Single tubular hook with Ø25 plate for flat
30 x 15mm oval bar
Ophængsarm i ovalrør
30 x 15mm med 9 kugler, for
ovalrør 30 x 15mm
Hanging arm with 9 balls for 30 x 15mm flat
oval bar
Hakarm i fladstål 3 x 30mm
med 7 slidser, for ovalrør
30 x 15mm
Sloping notched arm for 30 x 15mm flat oval
bar
Ophængsarm i ovalrør
30 x 15mm med stopkugle,
for ovalrør 30 x 15mm
Garment arm 30 x 15mm with 1 ball, for
30 x 15mm flat oval bar
15
Enkeltkrog for hulskinne
50 x 20mm
Single hook for 50 x 20mm perforated backbar
Dobbeltkrog for hulskinne
50 x 20mm
Double hook for 50 x 20mm perforated backbar
Vinkelholder med Ø70 skive,
for hulskinne 50 x 20mm
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø8
Ø8
Ø8
Ø10
200
250
300
400
3406.8 / 0200
3406.8 / 0250
3406.8 / 0300
3416.8 / 0400
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
200
300
400
73491.8 / 0200
73491.8 / 0300
73491.8 / 0400
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
50 x 20
400
3427 / 0400
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
320
420
72013 / 0320
73013 / 0420
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
320
420
72013.B / 0320
73013.B / 0420
Længde
Length
550
750
Artikel nr.
Article No.
75133.9 / 0550
75134.0 / 0750
Angled arm with Ø70 price plate, for
50 x 20mm perforated backbar
Skillebøjle til inddeling af
hulskinne 50 x 20mm
Divider arm for 50 x 20mm perforated backbar
Skillebøjle med skilt til inddeling af hulskinne 50 x 20mm
Divider arm with plate for 50 x 20mm perforated backbar
Holder til tæpper for
hulskinne 50 x 20mm
Swinging arm for 50 x 20mm perforated
backbar
Ø7
Ø7
Dimension
Gauge
Ø7
Ø7
Dimension
Gauge
Ø7
Ø7
16
Enkeltkrog for lamelvæg
Single hook for slatted panels
Enkeltkrog for lamelvæg
Single hook for slatted panels
Dobbeltkrog for lamelvæg
Double hook for slatted panels
Dobbeltkrog for lamelvæg
Double hook for slatted panels
Enkeltkrog for lamelvæg
Single hook for slatted panels
Enkeltkrog med en kugle, for
lamelvæg
Single hook with ball end, for slatted panels
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
120
200
250
211 / 0120
211 / 0200
211 / 0250
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
50
100
120
150
200
250
300
73211.T / 0050
73211.T / 0100
73211.T / 0120
73211.T / 0150
73211.T / 0200
73211.T / 0250
73211.T / 0300
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
120
200
250
212 / 0120
212 / 0200
212 / 0250
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
100
120
150
200
250
300
73212.T / 0100
73212.T / 0120
73212T / 0150
73212T / 0200
73212T / 0250
73212T / 0300
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø8
Ø10
60
350
285 / 0060
285 / 0350
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø10
Ø10
Ø10
160
270
320
286.1 / 0160
286.1 / 0270
286.1 / 0320
Ø4
Ø4
Ø4
Dimension
Gauge
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4
17
Enkeltkrog for lamelvæg
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø6
Ø6
Ø6
50
100
150
200
250
200
250
300
73217 / 0050
73217 / 0100
73217 / 0150
73217 / 0200
73217 / 0250
73217.6 / 200
73217.6 / 250
73217.6 / 300
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
50
100
150
200
250
200
250
300
73218 / 0050
73218 / 0100
73218 / 0150
73218 / 0200
73218 / 0250
73218.5 / 0200
73218.5 / 0250
73218.5 / 0300
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Single hook with price arm, for slatted panels
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
100
150
200
250
73217.P / 0100
73217.P / 0150
73217.P / 0200
73217.P / 0250
Dobbeltkrog med prisarm, for
lamelvæg
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
100
150
200
250
73218.P / 0100
73218.P / 0150
73218.P / 0200
73218.P / 0250
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
50
100
150
200
04-04-0050-01-01
04-04-0100-01-01
04-04-0150-01-01
04-04-0200-01-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø3,5
Ø3,5
Ø3,5
Ø3,5
50
100
150
200
05-04-0050-01-01
05-04-0100-01-01
05-04-0150-01-01
05-04-0200-01-01
Single hook for slatted panels
Dobbeltkrog for lamelvæg
Double hook for slatted panels
Enkeltkrog med prisarm, for
lamelvæg
Double hook with price arm, for slatted
panels
Enkeltkrog light for lamelvæg
Single hook light for slatted panels
Dobbeltkrog light for
lamelvæg
Double hook light for slatted panels
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4
Dimension
Gauge
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4
18
Fronthæng for lamelvæg
Straight arm Ø22 with plate end, for slatted
panels
Etageophæng for lamelvæg
Arm in 2 levels Ø22 with plate end,
for slatted panels
Fronthæg skrå med 8 pinde,
for lamelvæg
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø22
Ø22
300
400
13-04-0300-04-01
13-04-0400-04-01
Højde
Height
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
172
370
13-04-0370-04-01
Højde
Height
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
200
340
13-04-0340-04-01
Dybde
Depth
Bredde
Width
Artikel nr.
Article No.
280
280
280
350
515
815
14-04-0350-04-01
14-04-0515-04-01
14-04-0815-04-01
Højde
Height
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
200
345
01-04-0345-05-01
Højde
Height
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
50
50
250
350
15-04-0250-04-01
15-04-0350-04-01
Hanging arm Ø22 with 8 pins and plate end,
for slatted panels
Konfektionsramme med 2
pinde, for lamelvæg
Garment rail Ø22 with 2 pins, for slatted
panels
Fronthæg skrå med 6 kroge,
for lamelvæg
Hanging arm Ø22 with 6 hooks and plate
end, for slatted panels
Hyldeknægt med 2 skrue
huller, for lamelvæg
Bracket with 2 holes, for slatted panels
19
Hakarm i fladstål 30 x 3mm
med slidser, for lamelvæg
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
30 x 3
380
292.7 / 0380
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
40 x 4
40 x 4
160
400
293.0 / 0160
293.0 / 0400
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
30 x 15
400
287.9 / 0400
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
30 x 15
400
291.1 / 0400
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
8
230
199 / 0230
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
8
400
147-490-000-04
Sloping arm 30 x 3mm with 7 notches, for
slatted panels
Hulskinne i fladstål 40 x 4mm
med 11 huller, for lamelvæg
Garment arm 40 x 4mm with 11 holes, for
slatted panels
Ophængsarm i ovalrør 30 x
15 med 9 kugler, for lamelvæg
Garment arm 30 x 15 with 9 balls, for slatted
panels
Ophængsarm i ovalrør 30 x
15 med stopkugle, for lamelvæg
Garment arm 30 x 15 with 1 ball, for slatted
panels
Boldholder, for lamelvæg
Ball holder, for slatted panels
Holder for inliner, til
lamelvæg
Inline skate holder, for slatted panels
20
Trådgitter Type 1
Trådgitter Type 2
Tråddimension Ø4 – Ø6
Tråddimension Ø4 – Ø6
Mesh Type 1
Mesh Type 2
Mesh gauge Ø4 – Ø6
Mesh gauge Ø4 – Ø6
Enkeltkrog for trådgitter,
Type 2
Single hook for mesh Type 2
Dobbeltkrog for trådgitter,
Type 2
Double hook for mesh Type 2
Enkeltkrog for trådgitter,
Type 1
Single hook for mesh Type 1
Dobbeltkrog for trådgitter,
Type 1
Double hook for mesh Type 1
Enkelkrog med 7 kugler, for
trådgitter, Type 1
Dimension
Længde
Gauge
Length
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
50
100
150
200
250
134-150-000
134-151-000
134-152-000
134-153-000
134-154-000
Ø4,8
300
134-155-000
Ø6
Ø6
250
300
134-145-000
134-146-000
Dimension
Længde
Artikel nr.
Gauge
Length
Article No.
50
100
150
200
250
300
134-240-000
134-241-000
134-242-000
134-243-000
134-244-000
134-245-000
Dimension
Længde
Artikel nr.
Gauge
Length
Article No.
Ø4,8
Ø4,8
Ø4,8
Ø8
Ø8
Ø8
120
200
250
200
300
400
215 / 0120
215 / 0200
215 / 0250
215.8 / 0200
215.8 / 0300
215.8 / 0400
Dimension
Længde
Artikel nr.
Gauge
Length
Article No.
120
200
250
216 / 0120
216 / 0200
216 / 0250
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø10
400
217.7 / 0400
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4
Ø4
Artikel nr.
Hanging arm with 7 balls for mesh Type 1
21
Skinne, massiv 25 x 6mm
Bar 6mm
Konfektionsramme, massiv
25 x 6mm
Garment rail, 25 x 6mm
Skinne, ovalrør 30 x 15mm
Backbar, flat oval bar, 30 x 15mm
Hulskinne, rør 50 x 20mm,
med løse indsatse
Dimension
Dimension
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
25 x 6
25 x 6
25 x 6
593
893
898
152-176-000-04
152-177-000-04
152-179-801-04
Dimension
Dimension
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
25 x 6
25 x 6
900 x 280
600 x 280
152-277-812-04
152-276-802-04
Dimension
Dimension
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
30 x 15
30 x 15
600
900
613 / 0600
613 / 0900
Dimension
Dimension
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
50 x 20
885
065-816-000-92
Dybde
Depth
Bredde
Width
Artikel nr.
Article No.
593
893
898
06-01-0593-04-01
06-01-0893-04-01
06-01-0898-04-01
Dybde
Depth
Bredde
Width
Artikel nr.
Article No.
280
280
595
895
14-01-0593-04-01
14-01-0893-04-01
Perforated backbar 50 x 20mm, with seperate inserts
Skinne 30 x 15 med 2 svejste
adapter
Back bar 30 x 15mm with 2 fixed adapters
Konfektionsramme 30x15
med svejste adapter
Garment rail 30x15 with fixed adapters
39
39
39
22
Prisfane, rustfri stål
Supplementary price flap, stainless steel
Prislomme, kundespecifikke
længder og farver produceres
efter ordre.
Ticket holder, special lengts and colours to
order
Prisfane, plastic hvid eller
sort, med låsemekanisme
Supplementary price flap, white or black,
plastic snap fitting
Prisfane, plastic gennemsigtig, med låsemekanisme
Supplementary price flap, plastic snap fitting
Prisfaneadapter, plastic hvid
Price flap adapter, white plastic
Prisfaneadapter, plastic hvid,
med prisfane i stål
Price flap adapter, white plastic, with flap
made in steel
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4
Ø4,8
Ø6
Ø4
Ø4,8
Ø6
27 x 27
27 x 27
27 x 27
27 x 30
27 x 30
27 x 30
77040.G
77048.G
77060.G
77340.E
77348.E
77360.E
Højde
Height
26
26
26
40
40
40
40
52
52
52
52
Længde
Length
50
52
80
45
52
70
80
45
53
90
105
Artikel nr.
Article No.
000-161-000-89
000-162-000-89
000-142-000-89
000-164-000-89
000-165-000-89
000-168-000-89
000-170-000-89
000-152-000-89
000-154-000-89
000-174-000-89
489-0-105
Dimension
Gauge
Ø4 - Ø4,8
Ø4 - Ø4,8
Længde
Length
27 x 27
27 x 42
Artikel nr.
Article No.
774.G
775.E
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø4,8
Ø6
Ø4,8
Ø6
27 x 27
27 x 27
27 x 42
27 x 42
782.G
783.G
782.E
783.E
Dimension
Gauge
Ø4,8
Ø6
Ø7
Ø8
Ø10
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
785
786
787
788
790
Dimension
Gauge
Ø4,8
Ø6
Ø7
Ø8
Ø10
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
F785 / (G/E)
F786 / (G/E)
F787 / (G/E)
F788 / (G/E)
F790 / (G/E)
23
Gummi fod for montage på
enkeltkrog
Rubber feet, end cap for single hook
Vare begrænser i plastic
Stock limiter made of plastic
Deko / S-krog uden kugle
S-hook with out ball end
Deko / S-krog med kugle
S-hook with ball end
Universal clips
Universal clip
Universal ring med lås
Merchandising ring with clip fastening
Dimension
Gauge
Farve
Colour
Artikel nr.
Article No.
Ø3
Ø4
Ø4,8
Sort / black
Sort / black
Sort / black
750-000-003-87
750-000-004-87
750-000-005-87
Ø6
Ø8
Sort / black
Sort / black
750-000-006-87
750-000-008-87
Farve
Colour
Artikel nr.
Article No.
Hvid / white
Hvid / white
Hvid / white
Hvid / white
051-150-000-84
051-160-000-84
051-180-000-87
051-110-000-87
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø2,5
Ø4,8
Ø4,8
25
80
100
A-000-045-025
A-000-857-210
A-000-857-220
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø3
Ø4,8
100
110
102-930-000-01
102-950-000-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
4
120
105-040-861-01
Dimension
Gauge
Ø4-5,4
Ø6-7
Ø8
Ø10
Dimension Diameter
Gauge
Diameter
Ø4
100
Ø4
120
24
Artikel nr.
Article No.
104-273-000-01
104-274-000-01
Aktionliste i tråd
med prisplade 75 x 40mm
Antal pinde Længde
No. of pins
Length
11
Artikel nr.
Article No.
1250
107-740-049
Pin style clip strip
with price plate 75 x 40mm
Aktionliste i fladjern
med prisplade 75 x 40mm
Clip strip, with price plate 75 x 40mm
Tyveri-sikring
Lås med 1 nøgle, passer til
alle dobbeltkrog
Antal pinde Længde
No. of lugs
Length
11
13
15
Artikel nr.
Article No.
980
1150
1400
107-920-023
107-811-049
107-813-067
Dimension
Farve
Artikel nr.
Dimension
Color
Article No.
49 x 42 Sort / Black 750-810-000-87
49 x 42 Rød / Red 750-810-000-81
Security lock with one key, fits on double
hooks
Samhørighedskrog
til montering på trådhylde
Dimension
Gauge
Ø6
Længde
Length
150
Artikel nr.
Article No.
104-760-637-04
Dimension
Gauge
Højde
Height
Artikel nr.
Article No.
1212 x 820
147
402-120-000-21
Hook for connective products, fits on wire
shelf
Rillet aluminium beklædning
til Euro paller
Embossed aluminium cover for pallets
18
25
Vendbar trådhylde til
ophæng på løse konsoller
Wire shelf, suits on separate brackets
Skillerum til trådhylde
Divider for wire shelf
Bredde, cm Dybde, cm
Width, cm
Depth, cm
Artikel nr.
Article No.
60
60
60
60
30
40
45
50
192-885-801
192-885-803
192-885-804
192-885-805
90
90
90
90
90
30
35
40
45
50
192-886-801
192-886-802
192-886-803
192-886-804
192-886-805
91
91
91
91
91
30
35
40
45
50
192-887-801
192-887-802
192-887-803
192-887-804
192-887-805
Dybde, cm
Depth, cm
Artikel nr.
Article No.
30
35
40
45
50
299-881-000
299-882-000
299-883-000
299-884-000
299-885-000
Dybde, cm
Depth, cm
Artikel nr.
Article No.
30
35
40
45
50
251-440-801
251-441-801
251-442-801
251-443-801
251-444-801
Højde, cm
Height, cm
10
10
10
10
10
32mm
Konsol til trådhylde
Bracket for wire shelf
Deling, mm
Division, mm
32
32
32
32
32
45mm
45
45
45
45
45
30
35
40
45
50
251-440-802
251-441-802
251-442-802
251-443-802
251-444-802
50
50
50
50
50
30
35
40
45
50
251-440-803
251-441-803
251-442-803
251-443-803
251-444-803
26
50mm
Impulsiv(e)
Impuls– volumensælger til alle
grene i detailhandelen.
Impulse– creates volume sales
for all types of retailers.
Systemet har stor fleksibilitet med en indstillelig bundhylde, som gør den kan tilpasses
varemængde.
The system is truly flexible with an adjustable
lower shelf which can be adjusted to suit the
required amount of merchandise.
Ben udført med huller på alle
fire sider
Base leg with holes on all four sides
Sidegitter med unik indhægtog låsemekanisme for nem
montage
Side grate with an unique fixing system
Løs bundhylde
Loose bottom shelf
Overflade
Finish
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ral 9006
Zinc
Zinc
780
780
860
404-160-801-65
404-160-801-01
404-162-801-01
Overflade
Finish
Mål, cm
Size, cm
Artikel nr.
Article No.
Zinc
Zinc
Zinc
40 x 55
40 x 75
60 x 75
404-161-802-01
404-160-802-01
404-162-802-01
Overflade
Mål, cm
Artikel nr.
Finish
Size, cm
Article No.
Zinc
Zinc
Zinc
60 x 60
80 x 80
60 x 80
404-161-803-01
404-160-803-01
404-162-803-01
27
Stabelkurv
med to løse sidegitre
Stackable baskets
with two separate side panels
Stabelkurv inklusiv side gitre
Dybde 50cm - højde 41cm
Overflade
Finish
Zinc
Bredde
Width
Artikel nr.
Article No.
87 cm
192-345-801-01
Stackable basket with side panels
Depth 50cm - height 41cm
Skillerum til stabelkurv
Overflade
Finish
Mål, cm
Size, cm
Artikel nr.
Article No.
Zinc
39 x 48
199-670-000-01
Overflade
Mål, cm
Artikel nr.
Finish
Size, cm
Article No.
Zinc
87 x 40
193-170-000-12
Vogn til stabelkurv
Overflade
Mål, cm
Artikel nr.
Finish
Size, cm
Article No.
Wagon for stackable basket
Zinc
49 x 88
185-330-000-12
Divider for stackable basket
Løs tophylde til stabelkurv.
Passer til skillerum 299-883
Seperate separate upper shelf for stackable
basket. Compatibility with divider 229-883
28
Tekstil stander, rund Ø85 cm,
roter-bar, mobil med 5 hjul,
kan justeres i højde
Højde
Height
Udførsel
Edition
Artikel nr.
Article No.
110-155 cm
110-155 cm
Indoor
Outdoor
186-400-802-04
186-400-803-12
Højde
Height
Farve
Colour
Artikel nr.
Article No.
Ral 7016
Ral 9006
400-901-000-16
400-901-000-65
Farve
Colour
Artikel nr.
Article No.
Ral 7016
Ral 9006
400-900-000-16
400-900-000-65
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø16
328
13-13-0328-04-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø16
318
13-13-0318-04-01
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
Ø16
338
13-13-0338-04-01
Circular stand Ø85 cm, mobile, revolving,
height adjustable
Tekstil stander, Grund stel
50 x 36 cm, til 2 arme
Garment stand, base 50 x 36 cm, for 2 arms
Tekstil stander, grund stel
87 x 87 cm, til 4 arme
Garment stand, base 87 x 87 cm ,for 4 arms
Etage arm, H 95 cm, med 6
huller deling 10cm, krom, til
tekstil stander
112 cm
112 cm
Højde
Height
112 cm
112 cm
Stepped arm. H95cm, with 6 holes 10cm c/c,
chrome, for garment stand
Skrå arm med 7 pinde, H 95
cm, med 6 huller deling 10cm
krom, til tekstil stander
Slooping arm with 7 pins, H95cm, with 6 holes 10cm c/c, chrome, for garment stand
Lige arm, H 95 cm
med 6 huller deling 10cm,
krom, til tekstil stander
Straight arm. H95cm, with 6 holes 10cm c/c,
chrome, for garment stand
29
Skillerum i polycarbonat, kan
afkortes i stykker á 25mm,
dybde 335-485mm
Divider from polycarbonate, can be shorten
in length of 25mm, depth 335-485mm
Dataliste til skillerum
kan leveres med tape eller
magnetbånd.
Højde
Height
Type
Type
Artikel nr.
Article No.
60
120
60
120
60
120
60
120
1
1
2
2
3
3
4
4
004-500-060-2B
004-500-120-2B
004-500-060-T
004-500-120-T
004-500-060-LR
004-500-120-LR
004-500-060-LL
004-500-120-LL
Højde
Height
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
885
004-500-PK40
Bredde
Width
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
13
30
885
885
004-500-P13
004-500-P30
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
15 x 9
885
004-000-MS
Dimension
Gauge
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
15 x 15
885
004-000-ML
Højde
Height
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
27
27
40
40
53
53
52
105
52
105
52
105
004-000-027-052
004-000-027-105
004-000-040-052
004-000-040-105
004-000-053-052
004-000-053-105
40
Scanning profile for divider, can be supplied
with adhesive tape or magnetic tape
Profil til skillerum kan
leveres med tape eller
magnetbånd.
Profile for divider, can be supplied with
adhesive tape or magnetic tape
Profil til Multiline prislomme
Leveres med tape
Profile for Multiline ticket holder, can be
supplied with adhesive or foamed tape
Profil til Multiline prislomme
Med 14mm info display
Leveres med tape
Profile for Multiline ticket holder, with 14mm
additional info display. Can be supplied with
adhesive or foamed tape
Multiline pris lomme med
blød indsats
Multiline ticket holder with soft link
30
1
2
3
4
Selvklæbende dataliste,
transparent, andre længder
efter ordre
Adhesive datastrip, transparent, other
lengths can be supplied
* = uden gribekant / without grip
Selvklæbende dataliste med
vinkel, transparent, andre
længder/farver efter ordre
Højde(mm)
Længde
Artikel nr.
Height
Length
Article No.
*20
27
885
885
456-0
302-0
30
885
311-0
34
885
303-0
40
885
304-0
*43
885
305-0
Højde(mm)
Længde
Artikel nr.
Height
Length
Article No.
27
885
399-0
40
885
400-0
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
27
885
316-0
32
885
314-0
40
885
317-0
*53
885
318-0
*60
885
320-0
80
885
406-0
100
885
1117-0
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
26
885
462
39
885
461
Højde(mm)
Længde
Artikel nr.
Height
Adhesive datastrip, transparent, other
lengths and colours can be supplied
Selvklæbende dataliste,
transparent, andre længder/
farver efter ordre
Adhesive datastrip, transparent, other
lengths and colours can be supplied
* = uden gribekant / without grip
Dataliste til trådhylder,
transparent, andre længder/
farver efter ordre
Højde(mm)
Height
Højde(mm)
Height
Datastrip for wireshelves, transparent, other
lengths and colours can be supplied
Dataliste universel m. løse
kroge, andre længder/farver
efter ordre
Datastrip with lose hooks, transparent, other
lengths and colours can be supplied
Dataliste til trådhylder,
skrå-stillet, transparent, andre længder/farver efter ordre
Length
Article No.
26
40
885
885
1189-1
1084-1
60
885
1188-1
Højde(mm)
Længde
Artikel nr.
Height
Length
Article No.
885
466
39
Datastrip for wireshelves, angled,
transparent, other lengths and colours can
be supplied
31
Dataliste til glas– træ og
Metalhylder, andre længder/
farver efter ordre
Højde(mm)
Længde
Artikel nr.
Height
Length
Article No.
885
353
Højde(mm)
Længde
Artikel nr.
Height
Length
Article No.
885
380
40
Datastrip for glass- or wooden shelves,
transparent, other lengths and colours can
be supplied
Dataliste til tråd, med løse
kroge, andre længder/farver
efter ordre
Datastrip for wire, with seperate hooks,
transparent, other lengths and colours can
be supplied
Dataliste til trådkurve,
transparent, andre længder/
farver efter ordre
40
Artikel / Article No.
Diam.
Ø 5 mm
3121
Ø 8 mm
3811
Ø 11mm
3821
Højde(mm)
Height
Længde
Length
Artikel nr.
Article No.
885
384
Højde(mm)
Længde
Artikel nr.
Height
Length
Article No.
885
431
Højde(mm)
Længde
Artikel nr.
Height
Length
Article No.
40
885
475
52
885
351
60
885
375
Længde
Length
149
210
Artikel nr.
Article No.
345-0-0149
345-0-0210
73
149
460-0-0149
73
210
460-0-0210
40
Datastrip for wirebaskets, transparent, other
lengths and colours can be supplied
Dataliste til ”TEGO” hylder,
andre længder/farver efter ordre
40
Datastrip for ”TEGO” Shelves, transparent,
other lengths and colours can be supplied
Dataliste til ”GWS” hylder, andre længder/farver efter ordre
Datastrip for ”GWS” Shelves, transparent,
other lengths and colours can be supplied
Promotionsskilt med vippefunktion.
Shelf barker, fold up.
Højde(mm)
Height
55
55
32
Plakatramme, plast, leveres
også i mange andre farver
Format
Size
Farve Ral
Colour Ral
Artikel nr.
Article No.
A6
A5
A4
A3
A6
A5
A4
A3
Grå/grey
Grå/grey
Grå/grey
Grå/grey
Sort/black
Sort/black
Sort/black
Sort/black
040-006-801-56
040-005-801-56
040-004-801-56
040-003-801-56
040-006-801-64
040-005-801-64
040-004-801-64
040-003-801-64
Format
Size
A5
A4
A3
A5
A4
A3
A5
A4
A3
Farve Ral
Colour Ral
Grå/grey
Grå/grey
Grå/grey
Rød/red
Rød/red
Rød/red
Hvid/white
Hvid/white
Hvid/white
Artikel nr.
Article No.
2725
2727
2729
9243-0193
9243-0014
9243-0136
9243-0194
9243-0195
9243-0196
Poster frame with base and fixed tube, plastic, available in other colours
Format
Size
A5
A4
A3
A5
A4
A3
A5
A4
A3
Farve Ral
Colour Ral
Grå/grey
Grå/grey
Grå/grey
Rød/red
Rød/red
Rød/red
Hvid/white
Hvid/white
Hvid/white
Artikel nr.
Article No.
2731
2733
2735
9243-0197
9243-0018
9243-0017
9243-0198
9243-0199
9243-0200
Beskyttelseslomme af PVC
Format
Farve Ral
Artikel nr.
Size
Colour Ral
Article No.
A6
A5
A4
A3
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
040-146-000-89
040-145-000-89
040-144-000-89
040-143-000-89
Farve
Colour
Artikel nr.
Article No.
Poster frame, plastic, available in many other
colours
Plakatramme plast med teleskopstang på fod, leveres
også i andre farver
Poster frame with base and telescopic tube,
plastic, available in other colours
Kan også leveres i andre farver
Plakatramme plast fast stang
på fod, leveres også i andre
farver
Protective pocket
Holder til plakatramme,
monteres på gitter/kurv
Længde
Length
320-610
Chrome
040-100-000-85
Holder for poster frame, fits on wire mesh
Rund massiv Fod til høj
teleskoptang/ramme
Format
Farve
Artikel nr.
Size
Colour
Article No.
180
Sort/black
040-031-801-64
Round heavy base for tube / poster frame
33
Bordholder 90° el. 105°
Frame stand angled 90° or 105°
Fast rør
Fixed tube
Teleskopstang incl. T-stykke
Telescopic tube with connector
Rammeholder kan monteres
på fast- og teleskopstang
Connector for tube and frame
Clips til montering på ramme
til ekstra information
Vinkel/Angle Farve / Colour Artikel/article
90°
transparent
040-080-801-89
105°
transparent
040-080-802-89
Dimension
Farve / Colour Artikel/article
310
Sort / Black
040-020-801-64
310
Krom / Chrome
040-020-801-04
Dimension
Farve / Colour Artikel/article
320-600
Sort / Black
040-020-942-64
350-700
Aluminium
040-023-940-21
830-1510
Sort / Black
040-021-942-64
750-1500
Aluminium
040-024-941-89
Format/Size Farve / Colour Artikel/article
A5
A5
A5
A3 / A5
A3 / A5
A3 / A5
Grå / Grey
Rød / Red
Hvid / White
Grå / Grey
Rød / Red
Hvid / White
9243-0081
9243-0185
9243-0126
9243-0082
9243-0061
9243-0083
Farve / Colour
Artikel / Article No.
Transparent
040-300-001-89
Farve / Colour
Artikel / Article No.
Transparent
9243-0318
Farve / Colour
Artikel / Article No.
Grå / Grey
040-030-000-56
Sort / Black
040-030-000-64
Farve / Colour
Artikel / Article No.
Sort / Black
040-030-801-64
Clip for additional information
Rammeholder til trådkurve
Suspension hook for mesh
Fod kunststof, til teleskop og
fast rør
Plastic base, for tube
Fod stål, til teleskop og fast
rør
Steel base, for tube
34
Øjeclips til ophæng af
Rammer, parallel
Farve / Colour
Artikel / Article No.
Transparent
040-040-000-89
Farve / Colour
Artikel / Article No.
Transparent
040-040-801-89
Farve / Colour
Artikel / Article No.
Transparent
040-051-000-89
Farve / Colour
Artikel / Article No.
Transparent
040-051-801-89
Farve / Colour
Artikel / Article No.
Transparent
040-070-802-89
Farve / Colour
Artikel / Article No.
Transparent
9243-0037
Farve / Colour
Artikel / Article No.
Hvid / White
040-070-805-84
Farve / Colour
Artikel / Article No.
Hvid / White
040-070-803-84
Suspension eyelet, parallel
Øjeclips til ophæng af
Rammer, 90°
Suspension eyelet, 90°
Hængeclips med fleksibel
krog
Suspension eyelet with revolving hook
Hængeclips med fast krog
Suspension eyelet with fixed hook
Halv størrelses magnet, 90°
roterbar
Magnetic holder half size, revolving 90°
Clips til sammenkobling af
to eller flere skilte
Connector, parallel
Magnet til montering af rammer i lige vinkel, retangulær
Magnetic holder square
Magnetholder rund
Magnetic holder round
35
High-Line, loftprofil udført i
aluminium 50 x 20 mm
High-Line, aluminium profile 50 x 20 mm
Forbindelsesstykke, med
øjeclips til ophæng, i stål
Dimension
Dimension
2000 mm
2500 mm
Farve
Colour
aluminium
aluminium
Artikel nr.
Article No.
040-272-000
040-272-001
Dimension
Dimension
15x80 mm
Farve
Colour
gl. zink
Artikel nr.
Article No.
040-272-803
Dimension
Dimension
39x14 mm
Farve
Colour
transparent
Artikel nr.
Article No.
2596
Dimension
Farve
Artikel nr.
Dimension
Colour
Article No.
15x15 mm
transparent
2595
Dimension
Dimension
Farve
Colour
Artikel nr.
Article No.
10x10 mm
transparent
040-272-801
Dimension
Farve
Artikel nr.
Dimension
2000 mm
2500 mm
Colour
transparent
transparent
Article No.
040-272-803
040-272-804
Steel connector, with hanging ring
Forbindelsesstykke udført i
klar plast, med 2 skruer
Plastic connector, with 2 screws
Rammeclips til plakatrammer
passer til High-line
Clamp for poster frame, fits in to High-Line
system
Glide øse passer til High-line,
og anvendes til ophæng af
skilte, wire eller krog
Hanging ring, fits in to high-Line system
Profil med huller passer til
High-line, og anvendes til
ophæng af plakatrammer
Perforated rail for High-Line system
36
Blød PVC lomme med
ophængshul til plast strip
Soft PVC sleeve with hole for securing
thread
Plast strip, med 20mm klæbe
skive
Securing thread with 20mm adhesive pad
Informationsholder akryl,
med magnetbånd
Acrylic placard sleeve, with magnetic tape
Informationsholder PVC, med
dobbeltklæbende tape
PVC placard sleeve, with adhesive tape
Lomme PVC til skilte/plakater
med to forede ophængshuller
Poster pocket with 2 eyelets
Ophængskroge Ø2, anvendes
til ophæng af skilte eller
plakatrammer
Suspension hook for signs or poster frames
Format
Size
A8
A7
A6
A5
Farve
Colour
transparent
transparent
transparent
transparent
Artikel nr.
Article No.
040-338-841
040-337-841
040-336-841
040-335-841
Længde
Length
125 mm
225 mm
Farve
Colour
transparent
transparent
Artikel nr.
Article No.
040-850-009
040-850-005
Ø20mm
Hvid / white
040-260-820
Format
Size
A6
A5
A4
A3
Farve
Colour
transparent
transparent
transparent
transparent
Artikel nr.
Article No.
040-456-801
040-455-801
040-454-801
040-453-801
Format
Size
A6
A5
A4
A3
Farve
Colour
transparent
transparent
transparent
transparent
Artikel nr.
Article No.
040-466-000
040-465-000
040-464-000
040-463-000
Format
Size
A4
A3
A2
A1
Farve
Colour
transparent
transparent
transparent
transparent
Artikel nr.
Article No.
040-434-000
040-433-000
040-432-000
040-431-000
Længde
Length
60 mm
150 mm
300 mm
500 mm
700 mm
1000 mm
Overfalde
Finish
Zink / Zinc
Zink / Zinc
Zink / Zinc
Zink / Zinc
Zink / Zinc
Zink / Zinc
Artikel nr.
Article No.
104-090-000
104-091-000
104-092-000
104-093-000
104-094-000
104-095-000
37
Aluminiumsplakatramme med
PVC front anti-refleks.
25mm profiler.
Hinged Aluminium frame with anti-reflective
PVC film. 25mm profiles.
A-foldestativ, vandtæt, med
PVC front anti-reflex.
32mm profiler
Format
Size
A4
A3
A2
A1
50x70cm
Farve
Colour
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Artikel nr.
Article No.
040-774-801
040-773-801
040-772-801
040-771-801
Format
Size
A2
A1
Farve
Colour
Aluminium
Aluminium
Artikel nr.
Article No.
040-762-811
040-761-811
Format
Size
A1
A0
Farve
Colour
Aluminium
Aluminium
Artikel nr.
Article No.
040-761-831
040-760-831
Dimension
Diemsion
124 x 53
105 x 124
148 x 105
124 x 53
Format
Size
A8
A7
A6
A4
Artikel nr.
Article No.
000-128-308
000-128-307
000-128-306
000-128-304
Hinged Aluminium A-stand, waterproof, with
anti-reflective PVC film. 32mm profiles.
Aluminiumklapramme på
base med 2 hjul. Basen er i
slagfast plast og kan fyldes
med vand eller sans.
Aluminium stopper on plastic base with 2
wheels. Base can be filled with water or sand
Prislomme til montering på
tråd
Price pocket for wire
Promotionskilt med tryk, for
dataliste
Printed shelf barker, for scanning profile.
Højde(mm) Længde
Height
TILBUD
105
Length
Artikel nr.
Article no.
148
0228-0457
148
0228-0458
UDSALG
105
Promotionskilt med tryk, for
krog med prisskileholder
Printed shelf barker, for hook with ticket
holder.
Højde(mm) Længde
Height
TILBUD
39
Price card clip with clamp, transparent
Artikel nr.
Article no.
65
2688-0080
65
2688-0081
UDSALG
39
Prisskilt-klemme i akryl, med
led mellem klemme og holder
Length
Højde mm Størrelse mm
Height
Artikel nr.
Length
Article no.
H=70
B=25 - b=22
9243-0039
H=76
B=50 - b=22
9243-0426
38
Informationsholder til bord
L-form, 2 mm plast, glasklar
Plastic tablestand transparent
Informationsholder til bord
2 mm akryl, glasklar
Acrylic tablestand transparent
Informationsholder til bord, af
2 mm akryl, glasklar
Acrylic tablestand angled transparent
Akryl stand
Acrylic stand
Brochureholder for disk
Leaflet dispenser free standing
Brochureholder, med vedlagt
løs fod, for disk og væg
Leaflet dispenser with click on foot
Format
Papirretning
Size
Paper direction
Artikel nr.
Article No.
A6
040-226-000-90
A5
040-225-000-90
A4
040-224-000-90
A3
040-223-000-90
Format
Papirretning
Size
Paper direction
Artikel nr.
Article No.
A6
A5
040-376-000-89
040-375-000-89
A4
040-374-000-89
Format
Papirretning
Size
Paper direction
Artikel nr.
Article No.
A8
040-388-801-89
A7
040-387-801-89
A6
040-386-801-89
Format
Højde
Size
Height
Artikel nr.
Article No.
160x80mm
70 mm
040-400-000-89
160x160mm
70 mm
040-400-001-89
Format
Papirretning
Artikel nr.
Size
Paper direction
Article No.
A6
040-246-000-89
A5
040-245-000-89
A4
040-244-000-89
Format
Papirretning
Size
Paper direction
Artikel nr.
Article No.
A6
A5
040-236-000-89
040-235-000-89
A4
040-234-000-89
39
Salgs- og leveringsbetingelser, for DANMARK og NORGE, side 1 af 2
Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Geck Scandinavia ApS, Middelfartvej 63G, DK 5492 Vissenbjerg, i det følgende
kaldet ”Geck” og Gecks kunde, i det følgende kaldet ”kunden”.
Ændringer
Aftale om eventuelle ændringer i salgs- og leveringsbetingelserne er kun gyldige, såfremt disse er godkendt af såvel kunden som Geck og herefter skriftligt
bekræftet af Geck.
Priser
Moms og afgifter, valuta
Alle priser i prislister, tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer er excl. dansk moms samt andre afgifter af enhver art. Alle priser er i DKK, med mindre andet
er aftalt eller i øvrigt har været normalt gældende i samhandel mellem kunden og Geck.
Valutakurser
Geck kan med omgående virkning og uden varsel justere salgspriser i forlængelse af devaluering eller revaluering af valuta anvendt i forhold til Gecks
leverandør eller kunden.
Tilbud
Gyldighed
Tilbud afgivet skriftligt er bindende for Geck og gældende i 1 måned fra tilbudsdato. For Geck standard varer tages dog forbehold for mellemsalg. Hvor der
i et tilbud er angivet en leveringstid uden konkret leveringsdato, kan Geck ændre såvel salgspriser som betingelser i tilbuddet som følge af kostpris- og
lønstigninger, forsinkelser, materialemangel, lovændringer, afgiftsændringer og lignende.
Initialomkostninger
Værktøjer
Værktøjer opbevares hos Geck og kan ikke udleveres for produktion hos kunden eller hos anden producent, uanset de er helt eller delvist betalt af kunden.
Levering
Ordrebekræftelse
Geck bekræfter alle ordrer ved fremsendelse af en ordrebekræftelse til kunden. Sammen med nærværende salgs- og leveringsbetingelser og eventuelt tilbud
fra Geck er ordrebekræftelsen gældende for levering af ordren, herunder indhold og antal af varer. Kunden skal kontrollere at denne er i overensstemmelse
med den ønskede vareleverance. Er dette ikke tilfældet, skal kunden inden 2 arbejdsdage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen give meddelelse til Geck,
som efter eventuel rettelse af ordren fremsender ny ordrebekræftelse.
Geck kan, med mindre der er tale om en åbenbar fejl i ordrebekræftelsen, levere den ordrebekræftede vare, hvis produktion af varen er påbegyndt eller
gennemført på det tidspunkt, hvor kunden meddeler fejl eller ønsker ændring i en ordre. Kunden kan dog stoppe en produktion mod betaling af de indtil
dette tidspunkt medgåede direkte og indirekte produktionsomkostninger tillagt et administrationsgebyr i henhold til gældende prisliste.
Leveringstid- og dato
Leveringstid regnes fra kundens ordre, når denne kan anerkendes af Geck. For nye varer regnes leveringstid fra kundens accept af beskrivelse, tegning eller
prototype. Forsinkelse af en vareleverance på grund af forsinket accept eller ændring i vare efter ordredato berettiger ikke til annullering af ordren eller til
dekort på denne.
Leveringsbetingelse
Danmark: Leveringsbetingelsen er CIF (i overensstemmelse med lov om køb § 64) aftalt leveringsadresse med fakturering af faktiske omkostninger
(omkostning, forsikring og fragt) for forsendelsen i henhold til gældende prisliste. Når kunden selv afhenter vareleverance er leveringsbetingelsen ab fabrik
(Incoterms 1990 Ex Works), Kolding/Altena.
Transportemballage
Hvor Geck vurderer, at der er behov for speciel transportemballage for at beskytte varerne fra Geck til aftalt leveringsadresse, udføres denne for kundens
regning og faktureres sammen med vareleverancen. Paller og palle emballage leveres dog enten efter regning eller uden beregning ved modtagelse af tilsvarende bytteemballage.
Mængdetollerance
Ved ordreproduktion og produktion af specielt udviklede og kundespecifikke varer kan Geck under- eller overlevere med +/- 10%.
Force majeure
Geck skal levere varer og ydelser i det omfang dette er muligt under normale omstændigheder, og Geck kan kun fritages for leveringsforpligtelsen i tilfælde
af strejke, lock-out, krig, produktionsforbud, vareknaphed, skærpede myndighedskrav, eller anden force majeure, som er udenfor Gecks kontrol, og som
umuliggør eller i væsentlig grad vanskeliggør leveringen.
40
Salgs- og leveringsbetingelser for DANMARK og NORGE, side 2 af 2
Betaling
Betalingsbetingelse
Betalingsbetingelsen er netto kontant, regnet fra fakturadato.
Delleveringer af en ordre vil blive faktureret ved forsendelsen af disse, og betaling skal ske i henhold til betalingsfristen for hver enkelt faktura.
Morarenter
Fakturering foretages normalt samme dag, som vareleverancen er afsendt fra Geck. Efter sidste betalingsdato tillægges forsinkelsesrente af forfaldne beløb
inklusiv renters rente beregnet bagud pr. rentedag med 1,5% pr. måned + gebyr 50,00 DKK pr. rentenota. Rentenota fremsendes én gang pr. måned. Geck
forbeholder sig ret til, efter meddelelse til kunden, at betaling af skyldige beløb efter udstedelse af rentenota først vil blive anvendt til betaling af forsinkelsesrente og dernæst til betaling af vareleverancer.
Tilbageholdelse af betaling
Hvis en vareleverance ikke er komplet eller er med mangler og fejl i varerne, kan kunden tilbageholde maksimalt 10% af den samlede fakturaværdi incl.
moms indtil 8 dage efter, at Geck har udbedret manglen eller fejlen.
Ejendomsret
Ejendomsretten til det solgte overgår først til kunden, når den fulde købesum er betalt.
Sikkerhed
Geck kan kræve tilfredsstillende sikkerhed for kundens betaling af en aftalt vareleverance og/eller ydelse.
Mangler og fejl (reklamation)
Varemodtagelse hos kunden
Kunden skal straks efter modtagelsen af en vareleverance kontrollere, at denne er i overensstemmelse med følgeseddel samt kontrollere produktets kvalitet.
Reklamation
Eventuelle reklamationer skal fremsættes overfor Geck uden ugrundet ophold efter leveringen eller efter konstaterede mangler og fejl.
Erstatningsansvar
Begrænset ansvar
Gecks eventuelle erstatningsansvar for ethvert forhold, herunder mangler, forsinkelse og opbevaring af lager, er begrænset til den pris, kunden har betalt for
varen. Geck skal aldrig yde erstatning for indirekte tab i form af avancetab, tidstab, driftstab eller tab i øvrigt.
Produktrettigheder
Ejendomsret/ophavsret
Alt tegningsmateriale, forslag, beskrivelser, prototyper m.v., er Gecks ejendom og må ikke anvendes, kopieres eller offentliggøres uden skriftlig aftale herom. Immaterielle rettigheder til en vare udviklet af Geck, herunder ophavsrettigheder, know-how, mønstre, brugsmodeller og rettigheder, der kan danne
grundlag for patenter, forbliver bestandigt Gecks ejendom, og der kan alene for kunden aftales brugsrettigheder i nærmere bestemte markedsområder.
Produktansvar
Personskade
Geck er alene ansvarlig for skade på kunden eller tredjemands person i overensstemmelse med lov nr. 371 af 7. juni 1989 om produktansvar, d.v.s. hvis det
godtgøres, at skaden skyldes en defekt ved den leverede Geck vare.
Tingskade
Geck er alene ansvarlig for skade på kundens eller tredjemands ting, hvis det godtgøres, at skaden skyldes en defekt ved den leverede Geck vare, og at denne defekt skyldes fejl eller forsømmelse hos Geck eller Gecks medarbejdere.
Anden skade
Geck er ikke ansvarlig for anden skade end nævnt ovenfor.
Indirekte tab
Geck er ikke ansvarlig for indirekte tab i form af avancetab, tidstab, driftstab eller tab i øvrigt.
Regres
I det omfang Geck pålægges produktansvar overfor tredjemand, skal kunden holde Geck skadesløs, således at Geck ikke stilles ringere end det fremgår
ovenfor.
Tvister og uoverensstemmelser
Hvis intet andet er aftalt, skal alle tvister og uoverensstemmelser mellem kunden og Geck, som er baseret på disse salgs- og leveringsbetingelser eller af
parternes aftale i øvrigt, eller som vedrører forståelsen heraf, afgøres efter dansk ret ved Gecks værneting i Danmark. Ved leverancer til udlandet skal Forenede Nationers Konvention om aftaler om internationale køb af 11. april 1980 (GISG) ikke komme til anvendelse på parternes retsforhold.
41
General Terms and Conditions of Business for SWEDEN and FINLAND, page 1 of 2
General - Scope of application
The following terms and conditions shall apply to all contracts, which we conclude with our customers. They shall be applicable to legal entities under
public law, special funds under public law or businessmen, who on conclusion of the contract are acting in the exercise of their trade or profession, also to
future contracts, even if reference is no longer made expressly to these terms and conditions. Deviating terms and conditions of business of our customers
shall not be recognised.
This shall apply in particular to conditions for confirmations of orders, invoices and in general correspondence, even if we do not object to them specifically. The acceptance or execution of performances shall not constitute recognition of our customer’s contract conditions. Our staff are not authorised to
enter into verbal agreements differing from the contract conditions hereunder.
Offers - orders
If the customer’s order qualifies as an offer, we are entitled to accept this offer within four weeks. Delivery orders, which we carry out immediately, shall
not require acceptance in writing. Otherwise jobs and orders shall only be deemed to be binding, when we have confirmed them in writing.
Our own offers are made without obligation initially and shall not be binding.
Orders shall only be carried out for the standard packs and quantities stated in the catalogue. In the case of order quantities deviating therefrom, we reserve
the right to increase them accordingly or to agree a surcharge for special packs.
For small orders below 100.00 € we reserve the right to agree upon a handling surcharge of 10.00 € and for export orders below 150.00 € a handling surcharge of 15.00 €.
We reserve the right to make technical modifications to our products, provided this does not involve any deterioration in the technical standard. All measurements and weights are to be regarded as approximate.
Call-off orders
Unless agreed otherwise in writing between the customer and us, call-off orders shall apply for a period no longer than one year. The order for the whole
delivery must reach us during this period or we are entitled to make deliveries without calls for the goods.
Prices - terms of payment
Except as otherwise shown in the order confirmation, our prices are ex works including loading at the works, but exclusive of packaging, insurance and
value added tax.
The deduction of a discount shall require a special written agreement
Our invoices shall be due and payable without deduction on delivery in accordance with the separately agreed terms of payment, otherwise immediately
from the date of the invoice. Should the customer default in payment, we shall be entitled
to assert all claims arising from this or other transactions against the customer immediately, even if individual instalments are not yet due,
to withhold deliveries or other performances arising from this or other transactions until all the claims due to us as a result of this or other orders have
been met in full by the buyer,
to demand appropriate security,
to charge interest for default at the rate of 1,5% above the base rate per month -plus a fee of 7 Euro each month
The customer may only offset counterclaims, if these counterclaims have been declared final and absolute, are undisputed or are recognised by us. The
buyer shall also not have any right of retention on account of disputed counterclaims, which have not been declared final and absolute.
Delivery
Delivery times, which may be agreed as being binding or non-binding, shall commence with the sending of the order confirmation, but not before the production of all the information and documents to be furnished by the customer, the clarification of all technical matters and not before the receipt of any
down payment agreed upon.
Delivery times shall be deemed to be observed, if on expiry the goods to be delivered have left our works or their readiness for dispatch has been notified.
Delivery and performance periods shall be reasonably extended in the case of action in connection with labour disputes, in particular strike and lock-out,
and also in the event of unforeseen hindrances for which we or our vicarious agents cannot be held responsible, if these hindrances result in delays in performance by us or our suppliers or sub-contractors.
In the event of delay in delivery for reasons, for which we can be held responsible, the customer shall be entitled to demand lump-sum compensation in the
amount of 3% of the value of the goods to be delivered for each completed week of delay, but a maximum of 15% of the value of the goods to be delivered.
We reserve the right to prove to the customer that a considerably smaller loss or no loss at all has occurred as a result of the delay in delivery. The buyer
has the right to produce evidence of a higher loss.
Should the customer withdraw from the contract if the statutory requirements are met as a result of the delay in delivery and/or demand damages in lieu of
performance or should performance by chance become impossible for us during the delay in delivery, the customer’s claim in the case of minor negligence
shall be limited to a maximum of 50% of the agreed purchase price. We reserve the right to produce evidence of a smaller loss, the customer has the right
to produce evidence of a higher loss.
If the customer is a legal entity under public law, a special fund under public law or a businessman, who is acting in the exercise of his trade or profession
on conclusion of the contract, claims for damages for minor negligence shall be excluded.
If the customer delays in accepting the performance, notwithstanding further statutory claims we shall be entitled to charge 0.5% of the invoice value each
month for the costs of storage, unless the buyer produces evidence of a smaller loss.
42
General Terms and Conditions of Business for SWEDEN and FINLAND, page 2 of 2
Part deliveries
We shall be entitled to make part deliveries and also to deliver ahead of the agreed date in accordance with prior information. In the case of the delivery of
special parts we reserve the right to make a 10% overdelivery or underdelivery for the performance of the contract.
Warranty
The subject matter of the contract is solely the product supplied by us with the properties and characteristics as well as the intended purpose in accordance
with the product specification enclosed with the products or provided in advance. Any other, further properties and/or characteristics or an intended purpose
beyond this shall only be deemed to be agreed, if they are confirmed expressly by us in writing.
If the customer is a legal entity under public law, a special fund under public law or a businessman, who is acting in the exercise of his trade or profession on
conclusion of the contract, the following special provisions shall apply:
The warranty period for the products supplied by us is one year from the time of delivery of the goods to the customer.
Any defects discovered are to be reported to us in writing without undue delay.
This shall also apply to defects, which are discovered after an attempt at rectification.
Defects, which are not to be regarded as hidden defects, are to be notified to us within a period of 5 days after handover. Hidden defects are to be notified within 5 days of discovery of the defect. If notification has not been sent to us by the expiry of this period, the goods shall be deemed to be approved free from defects.
Claims of the customer on the grounds of physical injury as well as fraudulent concealment of a defect, wilful or grossly negligent damage and assuming an
obligation as regards quality or giving a quality guarantee shall remain unaffected in any case. If we negligently breach a major obligation or a material
contractual obligation, our liability for damages shall be limited to the foreseeable loss typical for this type of contract.
If the customer has failed to meet his payment obligations or meet them in due time, our warranty obligations shall be suspended until such time.
If products are made according to design documents received from customers, we shall only be liable for production in the correct manner. Should a claim
be made against us by third parties for such products for reasons, which do not lie within our production area, our customer has to indemnify us against such
claims.
Liability
We shall only be liable in the case of intent or gross negligence in all cases of infringement of contractual or pre-contractual obligations as well as statutory
breaches of duty.
We shall only be liable for losses caused through minor negligence by us or our vicarious agents on infringement of material contractual obligations and this
shall be limited to the foreseeable typical loss on conclusion of the contract. This limitation of liability shall not apply in the case of injury to life, limb or
health, in the event of fraudulent concealment of a defect, giving a guarantee or assuming a procurement risk and pursuant to the Product Liability Act.
The personal liability of our legal representatives, who are not executive bodies, vicarious agents and members of staff for losses caused by them through
minor negligence shall be excluded.
Retention of title
We shall retain title to the object purchased until the settlement of the claims due to us under the contract.
If the customer is a legal entity under public law, a special fund under public law or an businessman, who is acting in the exercise of his trade or profession,
the retention of title shall remain for all our claims against the customer arising from the current business relationship or the business relationship established
by the contract until the settlement of claims due in connection with the purchase.
At the request of the customer we shall be obliged to waive the retention of title, if the customer has incontestably met all the claims connected with the
object purchased and adequate security exists for the other claims resulting from the current business relationship. We undertake to release the securities to
which we are entitled at the request of the buyer, when the value of our securities exceeds the claims to be secured by more than 20%.
Should the customer be in default of payment, we may withdraw from the contact. Taking back the object of purchase by us shall not constitute rescission of
the contract, unless this was expressly stated by us in writing.
The processing or transformation of the goods by the customer will always be carried out for us. If the goods supplied by us are combined or mixed with
other movable property, we shall acquire co-ownership of the new item in proportion to the invoice value of our property to the value of the other items.
Should our title expire through combination with land or a building, we shall be entitled to all claims arising therefrom for our customer.
The same shall apply, should our customer resell to third parties goods which have been delivered or combined. Our customer already at this point in time
assigns to us all the claims due to him against his purchasers arising from transfer and combination and shall pay us a partial amount, which corresponds to
our outstanding claim.
Applicable law
Danish law shall apply solely to all legal relationships between us and our customers. Application of the United Nations Convention on the International Sale
of Goods shall be excluded.
Place of jurisdiction
The place of jurisdiction for all agreements with full merchants is our registered office. We shall be entitled however to bring an action against our customer
in his general place of jurisdiction or in the place, where we have rendered our performances.
43
For flere produkter fra Geck, sender vi
gerne vores internationale katalog
For further products from Geck, you are welcome
to ask for our Comprehensive Catalogue
Geck Scandinavia ApS
Middelfartvej 63G
DK - 5492 Vissenbjerg
Tlf. :
Fax :
Internet :
E-Mail :
+45 70 25 25 37
+45 70 27 25 38
www.geck.dk
[email protected]