veSthimmerlandS SygehuS i farSø

Kristeligt Dagblad Mandag 31. december 2012
10 | Mennesker
Dagens navn: sylvester
Sylvester var pave i Rom fra 314 til 335. Senere legendedannelser fortæller, at han døbte den første kristne kejser, Konstantin den Store, i år 314. Sylvester var så from, at det sagdes om
ham, at han kunne nedlægge en drage alene med Kristi ord.
1026 danske mænd hedder Sylvester.
Fødselsdag i morgen
30
Administrerende direktør Christian Engelsen, 36. - Udviklingskonsulent, fhv. borgmester Jakob
Hougaard, 39.
40
Administrerende direktør Peter Normann
Nielsen, 45. - Advokat Peter
Andersen Schønning, 49.
50
Sognepræst Kirsten
Elisabeth Skjølstrup
Christensen, 50. - Administrerende direktør Lars Vang
Christensen, 51. - Skuespiller,
koreograf Jeanne Boel, 52. Journalist Henrik Grunnet,
53. - Landsdommer Ole Dybdahl, 53. - Teolog Kirsten
Overvad Vindelev, 55. - Godsejer, hofjægermester Silvia
Munro, 55. - Sognepræst Marianne Bach, 57. - Oberst Jørgen Hansen-Nord, 59.
60
Sognepræst Elna
Vinther Lasthein, 60.
- Cand.mag., lektor, dr.phil.
Stig Thøgersen, 61. - Lektor,
tekstildesigner Vibeke Riisberg, 62. - Pastor emeritus
Leif Ingolf Kallesen, 63. - Adjungeret professor i bioteknologi Jørn Dalgaard Mikkelsen,
65. - Koncernchef Enan Galaly, 66. - Professor Knud Kragballe, 66. - Professor Gorm
Toftegaard Nielsen, 66. - Professor, lic. et dr.odont. over-
Denne side er redigeret af Thomas Andreasen
Læge for medmennesket
Opvæksten som missionærbarn i Indien lærte Cai Frimodt-Møller åbenhed over for alle mennesker uanset
race og religiøsitet. Det har han taget med sig videre i sit virke som læge og kirurg. I morgen fylder han 75 år
portræt
tandlæge Søren Hillerup, 67.
- Skuespiller og sanger Daimi
Gentle, 69.
70
Teolog Johannes
Dommerby Jensen, 72.
- Teolog Per Guldborg Mollerup, 73. - Afdelingschef,
cand.polit. Else Marie Kjerkegaard, 74. - Pastor emeritus
Birgit Holm, 75. - Professor
emeritus, dr.merc. Finn Helles, 75. - Overlæge, dr.med.
Cai Frimodt-Møller, 75. - Pastor emeritus Eli Thorsøe
Nielsen, 76. - Civilingeniør
Claus Frees Horneman, 76. Forhenværende statsskovrider Steffen Jørgensen, 76. Brændselshandler, redaktør,
bestyrelsesformand Kai Dige
Bach, 77. - Pastor emeritus
Hans Peter Wandall, 78.
80
Forhenværende borgmester Verner Dalskov, 81. - Kammerherre, hofjægermester, kaptajn Torben
Gustav Garth-Grüner, 81. Professor, overkirurg, dr.
med. Svend Bertelsen, 85. Redaktionssekretær Inger Lise Dijohn Wichmand, 87. Forhenværende viceborgmester Inger Steen Madsen, 88.
90
Forhenværende dommer Flemming de Fine Licht, 92.
2 At vise omsorg for sine medmennesker er det, der holder Cai FrimodtMøller i gang. I morgen fylder han
75 år. – Foto: Carsten Lundager/
Scanpix.
Af Lea Holtze
[email protected]
O
m muligt helbrede, ofte lindre og altid trøste.
Det har været mantraet
for overlæge Cai Frimodt-Møller i
snart en menneskealder. For lægegerningen handler for ham om til
hver en tid at hjælpe et medmenneske uanset rang – en indstilling,
han har med sig fra sin kristne opvækst. Og selvom han i morgen fylder 75 år, venter pensionsalderen
først længere ude i fremtiden.
Cai Frimodt-Møller voksede op i
Indien, hvor hans farfar, som var
lægemissionær, åbnede et sanatorium for tuberkuloseramte. Cai Frimodt-Møllers far overtog ledelsen
af sanatoriet, og børnene blev
sendt på kristen kostskole i bjergene. Når de var hjemme, legede de
med de lokale indiske børn. Og Cai
Frimodt-Møller fik ikke alene en
indføring i den kristne tro med som
vuggegave, men også en åbensindet tro på, at alle skal behandles lige uanset køn, alder eller etnicitet.
Som 14-årig blev Cai FrimodtMøller sendt hjem til Danmark,
hvor han tog sin studentereksamen. Han valgte – ligesom fire af
sine øvrige fem søskende – at gå i
sin fars medicinske fodspor. Herigennem mødte han også sin hustru, Helga, der var sygeplejerske,
og blev gift med hende samme år,
som han blev kandidat fra Københavns Universitet – i 1965. De har
fire børn, og senere er syv børnebørn kommet til.
Cai Frimodt-Møller tog sin speciallægeuddannelse ved blandt andet Gentofte Amtssygehus og Rigshospitalet og blev dr.med. i 1977 på
en afhandling om vandladningsforstyrrelser hos diabetikere. Og
gennem sin karriere har han sat et
betydeligt præg på forskningen i
urinvejssygdomme. For siden begyndelsen har han været lige så
energisk og viljestærk, som hans
hår var rødt i de yngre år, lyder det.
Fra 1981 var han administrerende overlæge ved urologisk afdeling
på Gentofte hospital, og siden 2003
ved Erichsens Privathospital – nu
Bekkevold Privathospital – i Charlottenlund. Her har han som den
første i Danmark indført en ny laserteknik for at komme prostataproblemer til livs, og han har efterfølgende uddannet en række urologer i teknikken. Han har desuden
været formand for både Danske Kirurgers Organisation og for Dansk
Kirurgisk Selskab.
Men uanset tillidsposter har patienternes ve og vel altid været Cai
Frimodt-Møllers drivkraft. Man finder ham ofte på hospitalsafdelingen en sen aftentime, hvor han må
sikre sig, at patienterne befinder
sig vel. Cai Frimodt-Møller karakteriseres som en omhyggelig, dedikeret og opmærksom læge. Omsorgen er vigtig for ham at give, og det
vil han gøre i hvert fald et par år
endnu – hvilket han efter sigende
har sagt i en længere årrække.
Den kristne opvækst har formet
overlægen gennem hele livet. Han
har siddet med i Hellerup Menig-
hedsråd og været medlem af bestyrelsen for Kristelig Lægeforening. I
1985 blev han inviteret ind i Bibelselskabets bestyrelse, som han i
1993 blev formand for.
Desuden er Cai Frimodt-Møller
aktiv sanger i et kammerkor og
trofast kirkegænger i Sorgenfri Kirke.
Her skal han også til nytårsgudstjeneste på sin fødselsdag, der ellers holdes i al fredsommelighed
på dagen og først for alvor fejres i
den kommende weekend.
Fødselsdag onsdag
30
40
Sognepræst Janne
Meibom, 36.
Teolog, specialkonsulent Katrine Söderberg, 44. - Departementschef
Anne Kristine Axelsson, 44. Scenograf Maja Ravn, 46. Sognepræst Henrik Grøndal
Lund, 47. - Viceadministrerende direktør, CFO Jørn Peter Jensen, 49.
Andersen, 64. - Pastor emeritus Hans Peter Erbs, 67. Dommer Bjørn Graae, 68. Gartner, forhenværende bestyrelsesformand, cand.hort.
Poul Thage Pedersen, 68. Direktør Torben Vagn Rasmussen, 68. - Direktør, mag.
art. Hans Edvard NørregårdNielsen, 68. - Direktør Ole
Brøkner, 68. - Sognepræst
Gunda Jørgensen, 69.
50
70
Sognepræst Gitte Sylvest Larsen, 50. Skuespiller Anders Teigen,
51. - Journalist Adrian Lloyd
Hughes, 51. - Adm. direktør
Søren Riis, 52. - Sognepræst
Anne-Marie Blak Steensig,
54. - Fagdirektør Jan Lund,
54. - Adm. direktør Preben
Tolstrup, 54. - Overlæge
Troels Kodal, 55. - Sognepræst Carsten Olav Christensen, 56. - Skuespiller Peter
Larsen, 57. - Forfatter Maria
Helleberg, 57.
60
Sygehuspræst, terapeut Susanne Sønderbo, 60. - Overlæge Niels
Kragh-Thomsen, 60. - Professor, dr.jur., forhenværende
rektor Linda Nielsen, 61. Adm. direktør Lars Lunding
Forhenværende galleriejer Anne Merete
Grønlund, 71. - Forhenværende politimester Kjeld Jørgen
Roum Svendsen, 73. - Oberst
Ole L. Andersen, 75. - Forhenværende overkonservator
Ole Alkærsig, 76. - Generalmajor Ole Fogh, 79.
80
Exam.pharm. Rita
Mohr, 80. - Dr.phil.
Inge Skovgaard-Petersen, 81.
- Landsretssagfører Finn
Hjalsted, 85. - Pastor emeritus Johannes Jong, 88.
90
Maler Karin Nathorst
Westfelt, 92. - Forhenværende bankdirektør Gunnar Schmidt Laursen, 94.
S e n d n y t o m n av n e t i l av i s e n
Kristeligt Dagblad bringer uden beregning omtaler af:
3 Runde fødselsdage, bryllupper (vielser og sølv- og guldbryllupper
mv), mindeord, ordinationer, jubilæer, ansættelser, fratrædelser, priser,
legater, medaljer og andre hædersbevisninger – meget gerne med
fotografi.
Send materialet til [email protected] eller pr. post til
Kristeligt Dagblad, Navneredaktionen, Vimmelskaftet 47,
1161 København K.
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere, herunder forkorte, i alt
indsendt materiale. Pladshensyn betyder, at vi ikke kan garantere, at
alt bringes.
I n d l e v e r i n g s f r i st f o r d ø d s a n n o n c e r
Der modtages dødsannoncer til morgendagens avis over telefon,
3 telefax og e-mail dagligt mandag til fredag 8.30-15.00.
Indlevering af dødsannoncer lørdag, til indrykning mandag, kan kun
finde sted telefonisk kl. 9-11.30.
Telefon: 3348 0500
Fax: 3348 0501
Mail: [email protected]
Lø s n i n g på dag e n s m i n i - k ry d s o r d
Vandret: Diamant. Akkurat. Nord. Snyderi. E. Lever. Ek. Rede. Sol. Net.
Trist. Roekule. Andreas. Da. Olga. E. Agtet.
Lodret: Danseestrade. Ikon. Korona. Akryl. Lied. Mudder. Skrog. Ar.
Eventuelt. Narrede. Lage. TT. Irettesat.
SUDCL_ 596
6 4 8 9 5 1 2 7 3 Løsning på dagens sudoku
571 328 694
392 647 581
985 732 146
426 815 739
137 496 852
869 273 415
713 564 928
254 189 367
Når det at hjælpe ligger i generne
Catherine Lun tager fire måneder til Doro-flygtninglejren i Sydsudan
portræt
[email protected]
S
om datter af en far, der
oplevede den voldsomme borgerkrig i Cambodja på nærmeste hold, fra
en familie, der er blevet hjulpet igennem af nødhjælpsorganisationer, og med en lyst
til selv at ville gøre noget tager den regnskabsuddannede Catherine Lun nu af sted
med Læger uden Grænser.
Hendes første mission er fire
måneder i Doro-flygtningelejren i Sydsudan.
Fire måneder får teamet i
lejren glæde af Catherine
Lun. Det er første gang, hun
skal ud med Læger uden
Grænser, men helt ukendt
med nødhjælpsarbejdet er
hun ikke.
”Min far var på Filippinerne, da borgerkrigen i Cambodja brød ud. Han fik derefter at vide, at han ikke kunne
komme tilbage til landet,
hvor hele hans familie stadig
var. En NGO hjalp ham videre
til Frankrig, og siden da har
han haft en meget stærk tiltro
til nødhjælpsarbejdet, og det
er smittet af,” fortæller Catherine Lun med usminket
begejstring.
Lysten til at hjælpe andre
og gøre en forskel har ligget
0 Catherine Lun skal stå for det administrative og økonomiske arbejde i Doro-flygtningelejren i
Sydsudan. – Foto: Læger uden Grænser.
og ulmet længe, men det var
først efter at Catherine Lun
tilbragte nogle år ”bag et
skrivebord”, som hun selv
udtrykker det, at hun indså,
at nu skulle det være.
Efter samlet set at have arbejdet fem år i Danmark kom
hun i kontakt med Læger
uden Grænsers danske kontor og rejser nu af sted til
flygtningekrisen i Sydsudan.
I begyndelsen af 2012 var
tilstrømningen af flygtninge
fra Sudan til Maban-regionen
så voldsom, at Læger uden
Grænser rykkede ud og hjalp
til i de fem flygtningelejre i
området, der tilsammen huser mere end 120.000 flygtninge.
Det er her, Catherine Lun
skal varetage arbejdsopgaver,
der spænder fra udbetaling
af løn til de lokalt ansatte til
at sørge for, at papirarbejdet
er i orden, og ikke mindst
hjælpe til med at få andre udsendte frem og tilbage til den
fjerntliggende egn.
Catherine Lun bor til daglig
på Frederiksberg i København sammen med sin kæreste. Hun er født og opvokset i
nærheden af Lyon i Frankrig.
Rundt i morgen
75
Pastor emeritus Birgit
Holm blev kandidat i
socialvidenskab og underviste som lærer, før hun i 1986
fik tillægseksamen og herefter kunne virke som sognepræst. Den første ansættelse i
folkekirken blev som hjælpepræst i Ansgar Kirke, Odense,
i 1989 – samme år som hun
blev ordineret i Sankt Knuds
Kirke. Året efter fulgte en stilling som sognepræst i Fredens Kirke, Odense, som hun
bestred til sin pensionering i
2007. Birgit Holm har i sin tid
ved Fredens Kirke været villig
til at afprøve nye idéer såsom
temagudstjenester med rollespil.
60
Sognepræst i Sønder
Omme Elna Vinther
Lasthein blev student i 1972
ved Randers Statsskole og teologisk kandidat fra Aarhus
Universitet i 1983. Herefter fik
hun virke som sognepræst i
Nørre Felding-Tvis-Mejdal
Sogne, og efter nogle år fik
hun i 1986 ansættelse som
højskolelærer ved Krabbesholm Højskole. Her boede
hun i forvejen med sin mand,
som også var højskolelærer
samme sted. Elna Vinther
Lasthein underviste i fag, der
havde med livsanskuelser og
kristendom at gøre, ofte med
udgangspunkt i litteraturen.
Hun underviste også i arkæologi og havde et godt samarbejde med Skive museum.
Hun blev dertil medstifter af
og første formand for Skiveegnens Arkæologiforening,
som stadig eksisterer. Her
holdes foredrag om arkæologiske udgravninger og nye
forskningsresultater, og der
arrangeres udflugter. Efter fire år som højskolelærer fik
Elna Vinther Lasthein igen
ansættelse som sognepræst,
først i fire år ved rundkirken
Østervangkirken i det store
Glostrup Sogn; og i 1994
vendte hun med sin mand tilbage til Jylland og fik ansættelse i Sønder Omme, hvor
hun også i dag virker. Ud over
præsteembedet arrangerer
hun blandt andet også sognerejser og har holdt flere
foredrag om historiske emner
og herunder ikke mindst om
reformationen.
50
Sognepræst i Tønder
Kirsten Elisabeth
Christensen tog sin studentereksamen i 1981 i Aarhus og
læste samme sted teologi, et
studium hun
færdiggjorde i
1991. Herefter
fik hun virke
som konstitueret sognepræst
i Skjoldhøj
Sogn, og i 1994 blev hun sognepræst i Smidstrup-Skærup
sogne, hvor hun virkede indtil 2002. Efter en periode som
konstitueret sognepræst og
senere hjælpepræst i Aabenraa fik hun i 2004 ansættelse
som sognepræst i Tønder,
hvor hun stadig i dag virker.
Aktuelle navne
Musikpris og 50.000
kroner til ungt talent
Rødovre Musikpris 2013 uddeles til den 29-årige sangerinde Ida Kudo Høffding.
Musikprisen på 50.000 kroner overrækkes ved den traditionsrige
nytårskoncert i
kulturhuset
Viften i Rødovre den 6. januar 2013. Her
vil Ida Kudo
Høffding også optræde med
et par af sine numre.
Ida Kudo Høffding er elev
på Rytmisk Musikkonservatorium i København, og i 2013
vil hun dygtiggøre sig yderligere i sangskrivning og musikproduktion på Tech Music
School i London. På Rytmisk
Musikkonservatorium er hun
blandt andet blevet undervist
af sangerinden Hanne Boel,
der uddeler store roser til
prisvinderen.
Rødovre Musikpris uddeles
hvert år som et samarbejde
mellem Rødovre Kommune
og Rødovre Centrum. Formålet med prisen er at påskønne
en yngre udøvende musiker
med et kontant beløb, som
kan tjene som belønning og
opmuntring til en videre udvikling inden for dansk musikliv.
Ambitiøs udvikling af
ultralydsskannere
Professor Jørgen Arendt
Jensen fra DTU’s Center for
Hurtig Ultralydbilleddannelse skal stå i spidsen for et ambitiøst femårigt dansk
forskningssamarbejde
med et samlet
budget på 150
millioner kroner.
Projektet koncentrerer sig
om mobilt udstyr til sundhedssektoren, så lægernes
ultralydsskannere i fremtiden
kan være små og bærbare,
hvorved patienter hurtigt kan
blive skannet hvor som helst
og når som helst.
Det betyder for eksempel,
at kirurgen, når han er i gang
med at indoperere en ny hjerteklap, undervejs kan bruge
ultralyd til at se, om blodets
gennemstrømning er, som
den skal være, inden han lukker til igen. Og jordemoderen
behøver ikke nøjes med at
lytte til hjertelyden, men kan
se på en skanning, om der er
komplikationer som for eksempel en navlestreng rundt
om halsen.
Samtidig vil nye, billigere
teknologier også give udviklingslande adgang til billeddiagnostik.
Halvdelen af pengene kommer fra universiteter og virksomheder, mens Højteknologifonden stiller med et tilsvarende beløb på 75 millioner
kroner. Med i samarbejdet er
tre forskningsgrupper fra
DTU, Rigshospitalet og virksomhederne BK Medical,
Meggitt og Alexandra Instituttet.
40 år som tekster hos
Danmarks Radio
Gennem de seneste fire årtier
har Lone Voigt sørget for, at
vi har forstået franske gloser i
franske film og dokumentarer, som Danmarks Radio TV
har vist. Den 1. januar 2013
har hun officielt 40-års-jubilæum i DR.
Lone Voigt er
64 år og uddannet cand.
phil. i fransk
fra Københavns Universitet i
1974. Hun havde sine første
opgaver i DR i 1970 og arbejdede freelance som tekster
frem til 1981, hvor DR’s tekstere blev fastansat.
Ph.d.-grad til læge på
Holbæk Sygehus
Reservelæge Dorthe Sadowa
Bille fra Børneafdelingen på
Holbæk Sygehus har opnået
ph.d.-graden for sin forskning om forekomst af fedtlever og følgesygdomme hos
overvægtige børn. Dorthe Sadowa Bille har undersøgt effekten af det behandlingstilbud, som Holbæk Sygehus’
enhed for overvægtige børn
og unge har. I undersøgelsen
er 105 overvægtige børn og
unge blevet fulgt gennem et
år, hvor de er blevet målt, vejet og scannet og har fået vejledning om sund livsstil.
Forskningen dokumenterer,
at det med behandlingen lykkes børnene at tabe i vægt,
mindske fedtindholdet i leveren og fedtmængden på maven. De nye forskningsresultater bidrager til enhedens viden og kan være med til at
forbedre den fremtidige behandling af fedme og dens
følgesygdomme.