Bang & Olufsen als udvider samarbejdet

Lokale kontaktpersoner 2015
Kommune
Kontaktperson
E-mail
Faxe
Rosemarie Nielsen
[email protected]
Næstved
Gitte Carlsberg
[email protected]
Odsherred
Kim Ernst Petersen
[email protected]
Slagelse
Anni Nørgaard Jensen
[email protected]
Stevns
Martine Christensen
[email protected]
Ringsted
Vordingborg Britta Helbech Pedersen
[email protected]
Køge
Susanne Worsøe
[email protected]
Holbæk
Rikke Andersen
[email protected]
Kerteminde
Per Marcussen
[email protected]
Grunduddannelse til
forflytningsinstruktør
Hvis du har spørgsmål, f.eks. vedrørende tilmelding, fakturering,
uddannelsens indhold og forløb, er du velkommen til at kontakte
Fysioterapeut, Master of Public Health
Sven Dalgas Casper, ErgoPro
87 45 07 97 eller 30 32 00 97
[email protected]
2015
Fælles grunduddannelse for forflytningsinstruktører på Sjælland
En række sjællandske kommuner er gået sammen om at udbyde grunduddannelsen til forflytningsinstruktører. Gennem samarbejdet sikres kommunerne direkte indflydelse
på undervisningens indhold og undervisningsfaciliteter. Der foretages evalueringer, der danner baggrund for den videre udvikling af uddannelsen. Hver kommune har en
kontaktperson, der deltager i et netværk og dermed kan påvirke fokusområder i undervisningen.
Målgruppe
Hvad indeholder
uddannelsen?
Hvem underviser?
Hvor foregår
undervisningen?
Kurser i 2015
Hvad koster
uddannelsen?
Hvordan melder
man sig til?
Medarbejdere, der
skal fungere som
forflytningsinstruktører
på plejecentre, i
hjemmeplejen og i det
socialpsykiatriske
område.
Den nye
forflytningsinstruktør
introduceres til
centrale begreber
indenfor forflytning
og til rollen som
forflytningsinstruktør.
Undervisningen
involverer såvel
praktiske øvelser i
forflytning som
diskussion og
træning i opgaven
som inspirator og
formidler.
Uddannelsen
gennemføres i
2 moduler – i alt 5
dage.
Fysioterapeut,
Master of Public
Health, Specialist
Sven Dalgas
Casper
ErgoPro
Undervisningen foregår
på Linde Alle 56, 4220
Korsør.
Her har Slagelse
Kommune indrettet
Undervisningslokaler
med plejesenge og
diverse
forflytningshjælpemidler.
Hold 1
Den 24. 25. og 26.
februar samt
9. og 10. marts.
Alle dage kl. 8.3015.30
Hold 2
Den 5. 6. og 7. maj
samt 3. og 4. juni.
Alle dage kl. 8.3015.30
Hold 3
Den 25. 26. og 27.
august samt
15. og 16.
september.
Alle dage kl. 8.3015.30
Hold 4
Den 10. 11. og 12.
november samt 2.
og 3. december.
Alle dage kl. 8.3015.30
Uddannelsen koster
kr. 4.450,- incl. Fuld
dagsforplejning og
materialer. Der
tillægges moms.
Grunduddannelsen
koordineres af
Sven Dalgas
Casper fra ErgoPro.
De deltagende
kommuner har
underskrevet en
samarbejdsaftale.
Tilmelding går via
den lokale
kontaktperson i
kommunen.