møder & sammenkomster - Smidstrup forsamlingshus

en
28
18
Lere
33
Kærgård
æ
k
36
Ståruphus
Solgård
28
Østergård
40
Tavdal
Bavnehøj
Bavnehøjgård
Ny Østergård
Evagård
Bavnehuse
41
Ulstrup Kirke
Grårupminde
35
Grårupgård
43
47
Rishøj
Solvang
42
40
Østle
Nygård
Lindegård
31
44
38
Hedensminde
33
32
43
37
Nørgård
46
Rakkersø
Elmegård
Jenle
Bjerget
48
Trædhøj
Træde Hede
Frydendal
Slemstrup Hedegård
Bykærgård
Kildegård
Hedevang
40
Hvorvarp
41
Mosegård
33
Akselgård
æ
Hvo r v a r p B
40
Nørregård
Jelstrup
Hedegårde
Frøsang
Hedehuse
ULSTRUP
Granly
49
G r å r u p
Bakkegård
Stenhøj
Birkegård
35
Bandsholm
Bandsholm
Nørregård
28
Rosthøje
47
50
Havbrohøj
Plantage
Blære
Hede
Bormose
Tandrup Huse
50
Bormose Huse
40
42
T A N D R U P
51
Hvorvarp
Østergård
J e n l e P la n t a g e
Hvorvarp
Østre
Plantage
Bormose Høj
Tandruphøj
Bryggehøj
Pedersminde
46
45
51
39
Vestervang
45
51
Havbro Høj
55
47
48
54
Ravndal
65
29
Blære
Stationsby
Poulholm
Plantage
Bjørumsletgård
50
Margrethesminde
Grønhøjgård
Hestbækgård
32
Poulholm
Tvebjerge
Kærgård
27
Fælledgård
Krogbjerggård
16
8
21
22
Granly
Dybvad Vandmølle
Nørregård
Troldhøj
22
24
16
Rævehalegård
Øster Oustrup
Vilshøj
Troelstrup
AARS
Øster Oustrup
Plantage
Oustruplund
O u s t r u p
Vester Oustrupgård
56
P ug holm
T o l s t r u p
V e s t e r
S v e n s t r u p
Aars Skov
Esdal
61
Hørsiggård
35
28
k
æ
db
ll e
Fæ
S Ø T T R U P
Højgård
Rubækhus
Rubæk Gårde
Alleenberg
Karensminde
35
Toftgård
Gunnihus
Mølholm
Aneholm
HORNUM
Gyvelgård
Gyvelhus
U ls t r u
37
Sjødalhus
Birkemose
G å r d e
30
1000 meter
Højgård
k
Slemstrupgård
S l e m s t r u p
Sorthøj
Lovn
Gundestrupgård
30
Kærgård
Sillevad
26
Ågård
H a lkæ r Å
26
rb
Fadestrupgård
Højbakke
H a v b r o
Fadestrup Mark
47
Lyngborg Huse
Havbrogård
Bakkehuse
H a v b r o
B i r k e n
Kærgården
N ø r r e
gnsgård
Solbakken
Havbro Vestergård
Bollet
500
Gamborg
Damgård
Vestermarkgård
Solhjem
AARS - FJERRITSLEV VANDRERUTE · KORT 1/4
23
Havbro
Højvang
29
Hærvejens vandre- og cykelruter i Nordjylland kort B1
0
Ny Mølgård
Mosegård
k
Bæ
p
t
Mølgårdsmark
32
KORT B1
e rr e d s b æ k
H
En
igh
ed
sg
røf
æ
Tv
32
Kærgå
Gundes