Takstblad 2015 - Viborg Fjernvarme

Vejle Spildevands takster i 2014
Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag pr. boligenhed
Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme
pr. påbegyndt 800 m2 grundareal
Vandafledningsbidrag
Fast årligt bidrag pr. spildevandsførende stik
Vandafledningsbidrag pr. m3 målt vandforbrug:
Takst 1 (kr. 28,00 + spv. afgift kr. 0,50 + moms)
Takst 2 (kr. 26,88 + spv. afgift kr. 0,50 + moms)
Takst 3 (kr. 24,64 + spv. afgift kr. 0,50 + moms)
kr. 60.100,00
kr. 60.100,00
kr.
732,15
kr.
kr.
kr.
35,625
34,225
31,425
Takst 1 gælder for alle almindelige forbrugere. Takst 2 og takst 3 er kun
for ejendomme med erhverv, der er tilmeldt betaling efter trappemodellen.
For boliger uden vandmåler fastsættes det årlige
bidragspligtige vandforbrug til 170 m3/pr. boligenhed/år
og for sommerhuse 70 m3/år. For sommerhuse, der
anvendes som helårsbeboelse, dog for 170 m3/år.
Takster for tømningsordningen for hustanke (bundfældningstanke)
Tømning af bundfældningstank op til 2,5 m3 Tømning af ekstra bundfældningstank
Tillægspris pr. m3 ved tanke større end 2,5 m3
Forgæves kørsel ved hindringer for tømning
Forgæves kørsel i opsamlingsrunde
kr. kr.
kr. kr. kr. 560,00
325,00
220,00
410,00
560,00
kr.
250,00
kr.
50,00
Tømningsordningen gælder kun for bundfældningstanke med afløb.
Gebyr for anden modtagelse af spildevand
For modtagelse af spildevand på Vejle Spildevands renseanlæg,
efter indgået aftale med Vejle Spildevand. Gebyr pr. aflæsning
Diverse
Fakturagebyr ved fremsendelse af manuel regning
(Spar fakturagebyr ved at tilmelde dig NETS eller E-Boks)
Rykkergebyr 1 – Betalingspåmindelse (momsfri)
Rykkergebyr 2 – Rykkerskrivelse (momsfri) For sent indsendt aflæsningskort af BIMÅLERE
Betalingsaftaler
Regningskopi
Opkrævningsgebyr for opkrævning hos lejere (pr. år)
Flytteopgørelse
Alle takster er incl. 25 % moms
Nærværende takster træder i kraft den 1/1 2014, og samtidig
ophæves tidligere takstblade.
kr.
100,00
kr.
100,00
kr. 125,00
kr. 100,00
kr. 43,75
kr.
50,00
kr.125,00