læs - Camelotspejder.dk

AFLØBSRENDER
BRØNDGODS
FORHØJELSESRINGE
SPECIALAFDÆKNING
DUCOLET
HUGO
BYUDSTYR
GALLERI
VEJLEDNINGER
AFLØBSRENDER
BRØNDGODS
FORHØJELSESRINGE
SPECIALAFDÆKNING
DUCOLET
HUGO
BYUDSTYR
GALLERI
VEJLEDNINGER
INDBYGNINGSVEJLEDNING
Ved lægning af afvandingsrender bør følgende principielle retningslinier følges:
• Indbygningsmetoden af afvandingsrender skal indrettes efter trafikbelastningen samt den belægning
der lægges indtil renden (beton, asfalt, belægningssten).
• Indbygningsmetoderne inddeles ifølge DIN 19580 efter belastningsklasserne A15-F900. Fra belastningsklasse C250 skal alle riste være fastlåste pga. trafiksikkerheden.
• Fundamentet under renderne skal svare til trafikbelastningen omkring renden. Specielle lokale krav
skal afstemmes med planlæggeren.
• Horisontale kræfter fra trafikken skal kunne optages ved et tilpas bredt betonfundament. Presset fra
termiske forhold skal kunne optages i dilatationsfugerne. Ved ekstreme vandrette kræfter på tværs
af renden som ved ramper, jernbaneoverskæringer, indkørsler til industriområder eller på motorveje
skal renden sikres op ad hele siden med en armeret kørebanebeton.
• Lægges der belægningssten helt indtil renden skal de første 2 rækker sten være understøttet med en
betonmørtel der forbinder belægningsstenene med betonfundamentet under renden.
• Ved indstøbning af render i større betonflader skal der etableres dilatationsfuger, dels parallelt med
renden í en afstand af 1,5-2,0 m og vinkelret på renden du for en elementsamling pr. max. 8-10 m.
Sådan lægges HYDROTEC render:
1. Renderne omstøbes med jordfugtig beton (Se punkt 9).
2. Renderne lægges altid fra udløbsstudsen eller fra sandfanget og mod vandets flyderetning.
3. Lodret udløb fra renden:
Ved MINI render, skal der bruges render med forborede afløbshul (Ø110mm).
Alle TOP- og MAXI render har en udsparing til afløb i rendebunden. Renden lægges på et par
trælister eller lign. Udsparingen slåes forsigtigt ud med en hammer indefra på renden (billede 1).
Rørstudsen sættes i og renden tilsluttes nemt til grundledningen.
4. Sæt hvert rendeelement lodret ned i falsen på det foregående, så betonen ikke trænger ind i samlingerne.
5. Lægges en rendestreng sådan at vandet fra en elementsamling kan løbe i to retninger, skal de to
modstående false skæres bort med en vinkelsliber eller skal der anvendes to endevægge (billede 2).
Gøres dette ikke vil der komme en afstand mellem ristene.
6. Hvis endevæggene limes fast til renden med en alm. bygningssilikone inden renden sættes på plads,
vil det gøre slutmontagen af afløbsrør eller belægning meget nemmere.
7. Sætning af den tilstødende belægning må påregnes. Vi anbefaler en konstant overhøjde på min. 5 mm
af belægningen i forhold til overkant af risten, derved garanteres en funktionel og stabil afvanding.
8. Ønskes et 100% tæt afvandingssystem, kan rendesamlingerne efterfuges
med et alm. fugemateriale til beton.
9. Indbygningseksempler vises på de næste sider i rendebrochuren eller på www.duco.dk
10. Ved yderlige spørgsmål/tvivl, kontakt DUCO.
1. Udsparingen slåes forsigtigt ud med en hammer
indefra på renden.
2. Falsen skæres bort inden sætningen
af renderne.
Falsen fjernes eller endevæg isættes.
Gruppe
2:Gruppe
3: Gruppe
Gruppe
4:Gruppe
Gruppe
5: Gruppe
6:
Gruppe
1:Gruppe
1:Gruppe
1: Gruppe
1: Gruppe
Gruppe
1: Gruppe
1: 2:Gruppe
2:
2:Gruppe
2: Gruppe
Gruppe
2: Gruppe
2: 3:Gruppe
3:Gruppe
3: Gruppe
Gruppe
3: Gruppe
3: 4:Gruppe
4:Gruppe
4:Gruppe
4:
Gruppe
4: Gruppe
4: 5:Gruppe
5:Gruppe
5:Gruppe
5: Gruppe
5:
5: 6:Gruppe
Gruppe
6:Gruppe
6:Gruppe
6: Gruppe
6: 6:
min. mind.
klasse
AAmind.
15
min.
klasse
BB mind.
125
min.
klasse
CC 250
min.
klasse
D
min.
klasse
EE 600
F 900
mind.
Klasse
mind.
Klasse
15
Klasse
A mind.
15
Klasse
A mind.
15
Klasse
A 15Klasse
A 15mind.
A B15
mind.
mind.
Klasse
Klasse
mind.
125
Klasse
Klasse
B 125
mind.
Klasse
B 125
Klasse
BKlasse
125mind.
BKlasse
125
mind.
mind.
C mind.
250
Klasse
C mind.
250
Klasse
mind.
250
Klasse
C 250
Klasse
CKlasse
250
CKlasse
250
mind.
mind.
mind.
Dmind.
400
Klasse
D mind.
400
Klasse
D mind.
400
Klasse
D 400
400
Klasse
DKlasse
400
DKlasse
400
mind.
mind.
mind.
E mind.
600
Klasse
E mind.
600
Klasse
E 600
mind.
Klasse
E 600
Klasse
600
600
Klasse
Klasse
FE900
Klasse
F 900
Klasse
F 900
Klasse
Fmin.
900
Klasse
Fklasse
900F 900
Trafikerede
områder
der
Fortove
gågader
lignende
Rendestensområder,
rabatter
Kørebaner
på
gader/veje
Arealer
med
store
hjulmed
særligt
store
Verkehrsflächen,
Verkehrsflächen,
Verkehrsflächen,
die
Verkehrsflächen,
ausdie
Verkehrsflächen,
ausdie
Verkehrsflächen,
Gehwege,
ausdie
Gehwege,
ausdie Fussgängerzonen
Gehwege,
ausdieFussgängerzonen
Gehwege,
aus-og
Fussgängerzonen
Gehwege,
Fussgängerzonen
Gehwege,
Bordrinnenbereich
Fussgängerzonen
Bordrinnenbereich
Fussgängerzonen
Bordrinnenbereich
und
Bordrinnenbereich
unbeund
Bordrinnenbereich
unbeund
Bordrinnenbereich
unbeund unbeundvon
unbeund
unbeFahrbahnen
Fahrbahnen
Fahrbahnen
Strassen
von
Fahrbahnen
Strassen
(auch
von
Fahrbahnen
Strassen
(auch
von
Fahrbahnen
Strassen
Flächen,
(auch
von Strassen
Flächen,
(auch
von
die(også
Strassen
mit
Flächen,
(auch
diehohen
mit
Flächen,
(auch
diehohen
Radmit
Flächen,
diehohen
Radmit
Flächen,
die
Flächen,
hohen
Radmitdie
Flächen,
hohen
Raddie
mit Flächen,
Radhohen
mit
die besonders
Flächen,
mit
Raddie besonders
Flächen,
mit
dieArealer
besonders
Flächen,
mitdie besonders
mit
die besonders
mit
besonders
schliesslich
schliesslich
von
schliesslich
Fussgängern
von
schliesslich
Fussgängern
von
schliesslich
Fussgängern
von
schliesslich
Fussgängern
und
von vergleichbare
Fussgängern
und
vonvergleichbare
und
Fussgängern
vergleichbare
und
Flächen,
vergleichbare
und
Flächen,
vergleichbare
und
Flächen,
fahrene
vergleichbare
Flächen,
fahrene
Seitenstreifen
Flächen,
fahrene
Seitenstreifen
Flächen,
fahrene
Seitenstreifen
und
fahrene
und
fahrene
Seitenstreifen
und Fussgängerstrassen),
Seitenstreifen
und Fussgängerstrassen),
und Fussgängerstrassen),
und Fussgängerstrassen),
Fussgängerstrassen),
SeitenSeitenFussgängerstrassen),
Seitenlasten
Seitenbefahren
lastenSeitenbefahren
lasten
werden,
Seitenbefahren
lasten
werden,
z.
befahren
lasten
B.werden,
z.befahren
lasten
B.werden,
hohen
z.befahren
B.werden,
hohen
z.Radlasten
B.werden,
hohen
z.
Radlasten
B. hohen
befahren
Radlasten
z. B. hohen
befahren
Radlasten
hohen
befahren
Radlasten
befahren
Radlasten
befahren
befahren
udelukkende
kun
bruges
af
områder,
parkeringsområder
til
der
ikke
køres
påSeitenstreifen
og
lignende.
gågader),
rabatter
til gader/veje
belastninger,
f.eks.
havne
hjulbelastninger,
f.eks.
arealer,
und
und
Radfahrern
und
Radfahrern
und
Radfahrern
benutzt
und
Radfahrern
benutzt
und
Radfahrern
benutzt
PKW-Parkflächen
Radfahrern
benutzt
PKW-Parkflächen
benutzt
PKW-Parkflächen
und
benutzt
PKW-Parkflächen
PKWund
PKW-Parkflächen
PKWund
PKW-Parkflächen
PKWÄhnliches.
und
PKWÄhnliches.
und
PKWBordschlitzrinnen
Ähnliches.
und
Bordschlitzrinnen
PKWÄhnliches.
Bordschlitzrinnen
Ähnliches.
Bordschlitzrinnen
Ähnliches.
Bordschlitzrinnen
Bordschlitzrinnen
streifen
streifen
von
Strassen
streifen
von
Strassen
und
streifen
von
ParkStrassen
und
streifen
von
ParkStrassen
und
streifen
von
ParkHäfen
Strassen
und
von
und
ParkHäfen
Strassen
und
Dockanlagen.
und
Häfen
Parkund
Dockanlagen.
und
Häfen
ParkDockanlagen.
und
Häfen
Dockanlagen.
und
Häfen
werden,
Dockanlagen.
und
werden,
Dockanlagen.
z.B.
werden,
Flugbetriebsz.B.
werden,
Flugbetriebsz.B.
werden,
Flugbetriebsz.B.
werden,
Flugbetriebsz.B.
Flugbetriebsz.B.
Flugbetriebsfodgængere og cyklister.
personbiler ogparkeringshuse.
Slidsrender er altid gruppe 3. og parkeringsområder, hvor alle
og dokanlæg.
der kan bruges til flydrift.
werdenwerden
können.
werden
können.
werden
können.
werden
können.
werden
können.
Parkdecks.
können.
Parkdecks.
Parkdecks.
Parkdecks.
Parkdecks.
Parkdecks.
sind immer
sind Gruppe
immer
sind Gruppe
immer
3.sind immer
Gruppe
3.sind Gruppe
immer
3.sindflächen,
Gruppe
immer
3. flächen,
Gruppe
3. für
3.
die
flächen,
die
alle
für
Arten
flächen,
die
allefür
von
Arten
flächen,
die
alle
für
von
Arten
flächen,
die
allefür
von
Arten
die
alle von
für
Arten
allevon
Arten von
flächen.flächen.flächen.flächen.flächen.flächen.
former
for
køretøjer
må
køre.
Sandfang
Sandfang
Scan koden
og se DUCO´s
montage videoer
på You Tube
Strassenfahrzeugen
Strassenfahrzeugen
Strassenfahrzeugen
zugelassen
Strassenfahrzeugen
zugelassen
Strassenfahrzeugen
zugelassen
Strassenfahrzeugen
zugelassen
zugelassen
zugelassen
sind. sind. sind. sind. sind. sind.
Falstervej 19 | 5800 Nyborg | Tel. +45 66 18 08 94 | Fax +45 66 18 08 97 | CVR nr. 20643870 | [email protected] | www.duco.dk
Falstervej 19 | 5800 Nyborg | Tel. +45 66 18 08 94 | Fax +45 66 18 08 97 | CVR nr. 20643870 | [email protected] | www.duco.dk
AFLØBSRENDER
BRØNDGODS
FORHØJELSESRINGE
SPECIALAFDÆKNING
DUCOLET
HUGO
BYUDSTYR
GALLERI
VEJLEDNINGER
AFLØBSRENDER
BRØNDGODS
FORHØJELSESRINGE
SPECIALAFDÆKNING
DUCOLET
HUGO
INDBYGNINGSEKSEMPLER
INDBYGNINGSEKSEMPLER
MINI 100 - Klasse A 15 / B125
MAXI 100 / 150 / 200 / 300 - Klasse D400 / E600 / F900
Overfladebelægning: Belægningssten
Overfladebelægning: kørebanebeton/belægningssten
1
5 mm
Belægningssten 5 mm
Beton C25/30 Bærelag Afvandingsrendens kantebeskyttelse skal ligge ca. 5 mm
dybere end den omgivende belægning
Frostsikkert
bæredygtigt
underlag
• Betonstyrken skal være mindst C 25 / 30
• Rendekarmen skal altid være 3-5 mm dybere
• Styrken af dilationsfugen skal være afstemt efter de faktiske forhold
• Ved særlige hårdbelastende anvendelsesområder, anbefales armeret jernbeton
Facadeafvanding
Pladsafvanding
Facadeafvanding
5 mm
MAXI 100 / 150 / 200 / 300 - Klasse C250 / D400 / E600 / F900
Belægningssten
Belægningssten
Belægningsgrus
Belægningsgrus
Bærelag
Bærelag
Magerbeton
Belægningssten
Frostsikkert
bæredygtigt
underlag
Pladsafvanding
Magerbeton
5
Beton C 25/30
HYDROline - Klasse F900
2
VEJLEDNINGER
F.eks. Styropor
Belægningsgrus
Afvandingsrendens overkant skal ligge ca. 5 mm
under den omgivende belægning.
GALLERI
Dilationsfuge
Bitumenindstøbning
5
1
BYUDSTYR
Underbund
Underbund
Overfladebelægning: Asfalt
Magerbeton
Magerbeton
6
Dæklag 6
Underbund
Underbund
Asfaltbundlag
5 mm
Bærelag
Beton C 25/30 TOP / MAXI - Klasse A 15 - C 250
Afvandingsrendens kantbeskyttelse skal ligge ca 5 mm
under den omgivende belægning.
Frostsikkert
bæredygtigt
underlag
Overfladebelægning: Asfalt / løber / kantsten
Løbersten
(lægges i frisk
beton C 25/30)
3
5 mm
Kantsten
3
Slidlag
Asfaltbundlag
HYDROblock 100 / 200 - Klasse F 900
Bærelag
Afvandingsrendens overkant skal ligge ca. 5 mm
under den omgivende belægnang.
Beton
C 25/30
Kun ved lovkrav:
Løbende fugebånd som tætningsmateriale
mod tilstødende materiale.
Frostsikkert
bæredygtigt
underlag
Overfladebelægning: Kørebanebeton/belægningssten
Dilationsfuge
4
5 mm
Beton
C 25/30
4
Løbersten lægges i frisk beton C
25/30
HYDROblock overflade skal ligge 2 mm
under den tilstødende belægning
HYDROblock
Montagestøtte af
Beton C 25/30
Belægningssten
Bæredygtigt fundament
jævnfør statisk beregning
Afvandingsrendens overkant skal altid
ligge ca. 5 mm under den omgivende belægning.
Bæredygtigt lag
Frostsikkert
bæredygtigt
underlag
Falstervej 19 | 5800 Nyborg | Tel. +45 66 18 08 94 | Fax +45 66 18 08 97 | CVR nr. 20643870 | [email protected] | www.duco.dk
Falstervej 19 | 5800 Nyborg | Tel. +45 66 18 08 94 | Fax +45 66 18 08 97 | CVR nr. 20643870 | [email protected] | www.duco.dk