V.IP44 - Embacco

NCC Roads A/S, Råstoffer
Vesterhavsral, Esbjerg
Orionvej 7, 6700 Esbjerg
Årstal for placering af CE:
Attestering (AVCP):
EF-certifikatnummer:
Certificeringsorgan:
Anvendelse:
Standard
1073
Nr.:Esbjerg CE-DoP Beton 01-07-2013
2012
+2
1073-CPD-G001
Dancert
Tilslag til beton
DS/EN 12620
Varenummer
Kornstørrelse, kattegori
Kornstørrelsesfordeling
Indhold af finstof
Densitet og absorption
Chlorid og alkalier
Organisk materiale
8/16mm søærter kl.M mix
4/8 mm søperler kl. M mix
4/16 mm skærver kl. A
8/16 mm skærver kl. A
4/8 mm skærver kl. A
16/32 sønøddesten kl. A
8/16mm søærter kl.A
16/32 sønøddesten kl. M
8/16 mm søærtesten kl. M,
8/16 mm frilægning kl. M
4/8 mm søperlesten kl. M
2/5mm søperlegrus kl. P
Produktnavn
0/4 mm betonsand, vasket
kl. A
Ydeevnedeklaration (DoP)
14012
14114
14021
14031
14041
14032
14042
14122
14132
14126
14019
14029
Gf85
Gc85/20 Gc85/20 Gc85/20 Gc85/20 Gc85/20 Gc85/20 Gc85/20 Gc85/20 Gc85/20 Gc85/20 Gc85/20
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
f3
f1,5
f1,5
f1,5
f1,5
f1,5
f1,5
f1,5
f1,5
f1,5
f1,5
f1,5
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Lysere
NDP
NDP
NDP
NDP
NDP
NDP
NDP
NDP
NDP
NDP
NDP
Modstandsdygtighed overfor frost/tø
Indhold af lette korn mindre end 2400
kg/m³
NDP
NDP
< 5%
< 5%
< 5%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 5%
< 5%
NDP
< 10%
< 10%
< 10%
<3%
<3%
<3%
<3%
<3%
< 10%
< 10%
Risiko for alkalikieselreaktivitet
Alkalieempfindliche bestandteile
TK-84 Kemisk svind (mL/kg)
NDP
≤ 0,30
NPD = Ydeevne ikke bestemt. For egenskaber som i standarden ikke har kategorier anvendes V = se produktets varedeklaration
Oprindelse og beskrivelse:
Nordsøen, Jyske Rev, indvindingsområde 562-H. Stenmaterialerne er oprindeligt aflejret af kvartære
smeltevandsfloder, og er siden omlejret i et kvartært
Marint kystmiljø med højt energiniveau (krumodder, strandvolde etc.)
Petrografi: Kornene er generelt subafrundede til afrundede. Kornene er generelt stærke og der er ikke
observeret forvitrede korn. 58% Granit/pofyr, 23% tæt flint, 10%sandsten, 3% metamorf, 6% kvarts og 1%
skalfragmenter. Skærverne, som ovenfor dog med angulære knuste korn.
Særlige betingelser for anvendelse:
Ingen
Produkterne er i overensstemmelse med de
deklarerede ydeevner.
Underskrevet for og på vegne af NCC Roads A/S:
22.septemberi 2014, Odense
Vibeke Kristensen, Laborant
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar
af NCC Roads A/S