Stohlquist Drifter svømmevest!

ARENDALSGADE 3 HARDANGERGADE 4
2100 KØBENHAVN Ø
[ALTANER, FACADE, VINDUER]
Epsilon AS har fået istandsat facader og vinduer til gadeside.
Murværk er eftergået, facaden afrenset og vinduerne restaureret.
Der er etableret altaner mod
gaden, tegnet specielt til ejendommen.