kun scanfloor laminat

Rønne Ejendomshandel
________________________________________________________
Søndergade 6 - 3700 Rønne - Ejendomsmægler
MDE
SALGSPROSPEKT
Kontor/klinik i Rønnes gamle bydel
Bagergade 17a, 3700 Rønne
Sag 1403796




* klinik for behandler/terapeut
* atelier/galleri
* kontor for konsulent/arkitekt
* din idé?
56 95 68 86
__________________________________
Fax 56 95 68 84 – www.reh.dk
Mægler: Steffen Lorentzen
Dato: 7. november 2014
.
EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK
BELIGGENHED
Adresse
Matr.nr.
Bagergade 17a
3700 Rønne
112 Rønne Bygrunde
KOMMUNE
Bornholm
ANVENDELSE
Ejendomstype
Anvendelse
Kontor
Klinik / galleri
OPFØRT / OMBYGGET
Opførelsesår
Ombygningsår
1900
2006
AREALER
Grundareal
Bebygget areal
Erhvervsareal u/afskrivning
Etageareal i alt
OFFENTLIG VURDERING
619 m² , heraf vej 0 m².
67 m²
84 m²
84 m²
År 2013
Ejendomsværdi
heraf grundværdi
kr.
kr.
120.000
59.400
Ejendommen er ikke under omvurdering.
FORSIKRINGSFORHOLD
Ejendommen er p.t. forsikret således:
Alm. Brand - Forsikring gennem ejerforeningen
ENERGIMÆRKNING:
Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i
bygninger.
Gyldigt energimærke foreligger af 28.10.2008 med
energiklassifikation F.
ØVRIGE FORHOLD
Lejlighed nr. 2
Fordelingstal: 120/1000
BESKRIVELSE
Erhvervs-ejerlejlighed i stueplan, med hems - med charmende beliggenhed i gårdmiljø i Rønnes gamle bydel.
Indeholder:
Direkte indgang fra gården til åben entre/stue/kontor med opgang til hems.
Spisekøkken.
Badeværelse med muret bruseniche.
Sag 1403796 - Bagergade 17a, 3700 Rønne
Side 2 af 16
Udhus/redskabsrum med opgang til pulterloft.
Garage med automatisk port.
Hyggelig gårdhave (fælles med de 2 boliglejligheder).
SALGSVILKÅR
KØBESUM
Kontantpris
KAPITALBEHOV
kr.
598.000
Kontantpris
Handelsomkostninger anslået
Anslået kapitalbehov
kr.
kr.
kr.
598.000
16.485
614.485
PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD
ZONESTATUS
Ejendommen er beliggende i byzone.
VEJ
Ejendommen er beliggende til offentlig vej.
KLOAKFORHOLD
Kloakforholdene er noteret som offentlig.
SERVITUTTER
Der henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Udskrift af tingbogen foreligger som elektronisk tingbog af 10.03.2014.
1980: Indflyvningsservitut.
1991: Lokalplan nr. 54
1994: Dok. om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning.
2013: Vedtægter for "Ejerforeningen Bagergade 17, Rønne"
Der henvises til ejendommens blad i tingbogen.
TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE
EL, VAND OG VARME
Ejendommen forsynes som følger:
El: 220 og 400 volt
Vand: Privat almen vandforsyning
Varme: Elvarme
ØVRIGE FORHOLD
Elkomfur mrk. Voss. Emfang. Køl/fryseskab mrk. Evita.
Ud over nævnte hvidevarer medfølger ingen i handelen.
Sag 1403796 - Bagergade 17a, 3700 Rønne
Side 3 af 16
MILJØFORHOLD
AFFALDSDEPOT – TIDLIGERE FORURENING
Om affaldsdepot og tidligere forurening oplyser sælger følgende:
at der ikke i sælgers ejertid er etableret affaldsdepot eller losseplads på ejendommen.
at der sælger bekendt ikke er uopfyldte krav om evt. registrering som affaldsdepot.
at der sælger bekendt ikke tidligere er forurening på ejendommen.
OVERFLADEFORURENING
Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere
forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium men under kriterierne for kortlægning
som forurenet.
DRIFTSUDGIFTER 2014
Ejendomsskatter 2014
Grundejerforening / ejerforening
Rottebekæmpelse
Vand a conto
Elvarme (anslået)
Driftsudgifter i alt anslået
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
1.784
3.882
29
2.000
10.000
17.695
.
BESIGTIGELSE
HENVENDELSER – BESIGTIGELSE
Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med
ejer venligst rettet til:
Steffen Lorentzen, Bornholms Erhvervsmægler
Søndergade 6
3700 Rønne
Att.: Steffen Lorentzen, Ejendomsmægler, MDE
Tlf.: 56956886, e-mail: [email protected]
Sag 1403796 - Bagergade 17a, 3700 Rønne
Side 4 af 16
FOTO - PLANER - KORTBILAG
Sag 1403796 - Bagergade 17a, 3700 Rønne
Side 5 af 16
Sag 1403796 - Bagergade 17a, 3700 Rønne
Side 6 af 16
Sag 1403796 - Bagergade 17a, 3700 Rønne
Side 7 af 16
Sag 1403796 - Bagergade 17a, 3700 Rønne
Side 8 af 16
Sag 1403796 - Bagergade 17a, 3700 Rønne
Side 9 af 16
Sag 1403796 - Bagergade 17a, 3700 Rønne
Side 10 af 16
Sag 1403796 - Bagergade 17a, 3700 Rønne
Side 11 af 16
Sag 1403796 - Bagergade 17a, 3700 Rønne
Side 12 af 16
Sag 1403796 - Bagergade 17a, 3700 Rønne
Side 13 af 16
Sag 1403796 - Bagergade 17a, 3700 Rønne
Side 14 af 16
Sag 1403796 - Bagergade 17a, 3700 Rønne
Side 15 af 16
Sag 1403796 - Bagergade 17a, 3700 Rønne
Side 16 af 16