Sådan låner du e-bøger på ebib.dk

For at få folderen i elektronisk udgave:
Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller
Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder
Efterårskurser på PPR 2013
LUS
Hvordan løser
vi konflikter?
- mediationsmetoden
hjernen i
elever
Kom godt i
gang med
faglig læsning
elever
CL og
læsning
CHIPS-test
Se nærmere beskrivelse af kurserne ->
Kære skoler
Her bringer vi efterårsudgaven af vores kursusfolder.
Fortsat gælder, at kurserne på læseområdet er gratis for én
læsevejleder i ledsagelse af én betalende deltager fra egen skole.
Det samme gælder for AKT-medarbejdere ift. kurser på AKTområdet. Det drejer sig om AKT-medarbejdere, som er tilknyttet
netværket gennem AKT-konsulent, Hanne Paaske Palle.
Tanken hermed er at skabe mulighed for et øget samarbejde
mellem ressourcepersoner og de øvrige lærere på skolen.
Som noget nyt har vi valgt at lægge nogle af kurserne ude på en
skole. I er velkomne til at kontakte os, hvis I ønsker et kursus
afholdt på jeres skole.
Tilmeldingen er økonomisk bindende. Det er muligt løbende at
tilmelde sig - så længe der er ledige pladser.
Vær opmærksom på, at det første kursus allerede ligger d. 27.
august, CL og læsning.
Vi glæder os til at se jer til kursus i efteråret 2013.
Venlig hilsen
Hanne Paaske Palle
AKT-konsulent
Tlf.: 73767390
[email protected]
Helga Conradsen
Læsekonsulent
Tlf.: 73767251
[email protected]
CL og læsning
- hvordan kan strukturer fra Cooperative Learning
danne rammen om en moderne læse- og litteraturundervisning?
En eftermiddag, hvor lærebogsforfatter Trine May vil
vise,
hvordan det bedste fra CL-strukturer kobles med moderne
børnelitteratur og med læse- og litteraturdidaktik.
De strukturerede samarbejdsprocesser har vist sig at skabe en helt
ny dynamik i de faglige forløb, f.eks. i forbindelse med
litteraturlæsning. Her kommer alle elever i tale, og alle aktiveres og
engageres i litteraturarbejdet.
Trine May vil vise konkrete eksempler på undervisningsforløb, som
vi afprøver i praksis med eksempler.
Hver kursist får et gratis eksemplar af en af bøgerne i Trine Mays
helt nye genreserie, Læs genrer med CL.
Målgruppe:
Kursusholder:
Kursusledere:
Tid:
Dato:
Sted:
Pris:
Tilmelding:
Dansklærere på mellemtrinnet
Trine May, lærebogsforfatter
Helga Conradsen, læsekonsulent
Hanne Paaske Palle, AKT-konsulent
14.00 – 17.00
27.8. 2013
Borgersalen, Tinglev Midt, indgang v. biblioteket
500 kr. inkl. forplejning og materiale
[email protected]
Hvordan kan vi løse konflikter?
- om mediationsmetoden
I arbejdet med konflikter skal der etableres kontakt mellem
parterne og sættes fokus på relationen, ligesom problemet og
konfliktens årsager skal håndteres.
På kurset kommer vi omkring, hvad der er på spil i en konflikt, og
hvordan vi kan løse den.
Hvordan løser du konflikter?
Mediations-metoden er en model til håndtering af konflikter, hvor
den voksne er mediatoren, der gennem en struktureret proces
sammen med eleverne skaber løsningsmuligheder.
Målgruppe:
Kursusholder:
Tid:
Dato:
Sted:
Pris:
Tilmelding:
For alle interesserede
Hanne Paaske Palle, AKT-konsulent
Kl. 14.00 – 16.30
10.10.13
Borgersalen, Tinglev Midt, indgang v. biblioteket
250 kr. inkl. materialer og forplejning
[email protected]
Kom godt i gang med faglig
læsning - et kursus for
lærerteams på mellemtrinnet:
Hvordan ruster vi eleverne til at læse fagenes tekster?
Omkring mellemtrinnet forventes det, at eleverne kan læse sig til
skolefaglig indsigt, og at de kan udtrykke denne indsigt både
mundtligt og skriftligt. Men mange elever – måske flere end vi tror
– er usikre på, hvordan fagtekster bedst kan angribes og
bearbejdes.
Med Fælles Mål fra 2009 er det blevet en opgave for alle lærere at
undervise i dette emne. Hvad kræver det af eleven ”at læse for at
lære” og hvordan støtter man som team denne opgave? Det er
det, der vil blive sat fokus på denne kursuseftermiddag.
Følgende temaer vil indgå i kurset:
Læseforståelse, læseproces og fortsat læseudvikling
Læseformer, læsemetoder og læseteknikker i den faglige
læsning
Læseprocessens tre faser: før, under og efter læsning
Læsemodeller til støtte for den faglige læsning
At læse for at gøre, opleve og lære
Genrebevidsthedens betydning for læseprocessen
Målgruppe:
Kursusholder:
Kursusleder:
Tid:
Dato:
Sted:
Pris:
Tilmelding:
Teams, der underviser 3. – 6. klassetrin,
bestående af dansklærer og faglærere.
Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent
Helga Conradsen, læsekonsulent
Kl. 14.00 – 17.00
02.11.2013
Kongehøjskolen, Aabenraa
400 kr. pr. deltager, inkl. materialer og forplejn.
[email protected]
Hvert fag har sin nøgle – hver lærer sin rolle 
Klasseledelse og differentiering med CHIPS testen i
hånden.
På kurset vil der være en præsentation af iagttagelsesredskabet
"CHIPS", der er et skema til afdækning af elevens kognitive
udvikling.
CHIPS står for CHildrens Problem Solving.
Vi vil komme ind på teorien bag CHIPS-testen, samt på hvordan
man kan arbejde med analyse og forståelse af testens
resultatopgørelser.
På baggrund af den differentierede viden om eleverne vil vi arbejde
med udvikling af inkluderende læringsmiljøer, afstemning af
materialer og arbejdsformer ift. elevpotentialer.
Målgruppe:
Kursusholder:
Kursusleder:
Tid:
Dato:
Sted:
Pris:
Tilmelding:
AKT-medarbejdere og andre interesserede.
Jens Møller Andersen, pædagogisk konsulent
Hanne Paaske Palle, AKT-konsulent
Kl. 14.00 – 17.00
31.10.2013
Borgersalen, Tinglev Midt 2, Tinglev. Indgang fra
bibliotek.
500 kr. pr. deltager, inkl. materialer og forplejning
[email protected]
FONOLOGIK – et multisensorisk læse-stave-materiale til
elever med dyslektiske vanskeligheder.
Se en præsentation af materialet på: http://www.tvsyd.dk/artikel/196217:Udvikler-
undervisning-af-ordblinde
Mikael Højbjerg og Thomas Mose vil præsentere deres materiale
FONOLOGIK og vise, hvordan dyslektiske elever vha. en speciel
tælleteknik -> tapping, og via multisensorisk undervisning kan
forbedre deres afkodning og lydlige opmærksomhed.
Materialet FONOLOGIK kan anvendes fra 3. klasse. Selve teknikken
dog allerede fra 1. klasse – når elever, der har svært ved at huske
bogstaverne skal lære at sætte lydene sammen.
Tapping er en form for tælleteknik, hvor eleverne lærer at læse og
stave med fingrene. Denne teknik gør læsningen/stavningen mere
overskuelig, idet den hjælper eleven med at fastholde sproglydene i
arbejdshukommelsen. Desuden giver teknikken en
taktil/kinæstetisk fornemmelse for begrebet syntese -> at lydene
kan samles til en sammenhængende lydstreng i form af stavelser
og ord.
Deltagerne vil til kurset selv lære at beherske tælleteknikken.
FONOLOGIK bygger på den nyeste viden om dysleksi og er et
gennemarbejdet undervisningsmateriale med fokus på
lydforbindelser og systematisering af sproglyde.
Målgruppe:
Dansklærere fra 1.-10. klasse, specialuv-lærere,
læsevejledere samt lærere, der underviser i
dansk som andetsprog
Kursusholdere: Mikael Højbjerg og Thomas Mose, forfattere til
”FONOLOGIK”, ordblindelærere på VUC Vest
Kursusleder:
Helga Conradsen, læsekonsulent
Tid:
Kl. 14.00 – 17.00
Dato:
24.9.2013
Sted:
Borgersalen, Tinglev Midt, indgang v. biblioteket
Pris:
500 kr. inkl. forplejning
Tilmelding:
[email protected]
LUS – kom godt i gang, en rummelig læseundervisning
Til LUS-kurset får I en introduktion til, hvordan LUS kan anvendes
som supplerende læseevalueringsredskab og som en integreret del
af læseundervisningen.
Eleverne LUSes løbende, når der er tid til det og behov for det.
Samtidig lærer eleverne også at LUSe sig selv, hvorved de får en
øget bevidsthed om deres eget standpunkt samt om, hvad der skal
til for at udvikle dette.
Derudover er LUS også et rigtig godt redskab til at tydeliggøre
elevernes læseniveau overfor forældre til fx skole-hjem-samtaler, i
elevplaner m.m.
I vil også få en introduktion til LUS-konferencen, hvor der ligger
mange gode materialer, bl.a. forslag til bogtitler på de forskellige
LUS-trin.
Slutteligt kommer vi omkring anvendelsen af lettal og lixtal:
Hvornår skal jeg bruge hvad? Der gives ideer til, hvordan
skolebiblioteket kan indrettes med let- og lixtal.
Målgruppe:
Kursusholder:
Kursusleder:
Tid:
Dato:
Sted:
Pris:
Tilmelding:
Bh-klasseledere, dansklærere i indskolingen, på
mellemtrinnet og i overbygningen
læsevejledere, skolebibliotekarer
Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent, medforfatter til den nye LUS bog
Helga Conradsen, læsekonsulent
Kl. 14.00 – 17.00
16.9.2013
Lyreskovskolen, afdeling Vest (tidl.Frøslev-Padborgskole)
500 kr. inkl. materialer og forplejning
[email protected]
Positiv psykologi og styrkekort
En gængs opfattelse er, at de største udviklingspotentialer ofte
ligger i vores svagheder. Virkeligheden, underbygget af forskning,
siger dog det modsatte. På kurset vil der blive givet en introduktion
til Positiv Psykologi, de 24 styrker og teorien bag styrkebegrebet.
Styrker forstås her som dét, der styrker os og giver os lyst til at
lære, giver energi til at håndtere tingene på en anderledes måde og
gør, at vi kan nå længere end forventet.
Deltagerne vil blive præsenteret for øvelser og redskaber til at styre
processer, der arbejder med udvikling i teamet og hos eleverne. For
at skabe en praktisk og nærværende måde at tale om styrker på,
er der udviklet styrkekort til brug fra ca. 6. klasse, som deltagerne
vil blive præsenteret for.
Målgruppe:
Kursusholder:
Kursusleder:
Tid:
Dato:
Sted:
Pris:
Tilmelding:
AKT-medarbejdere og andre interesserede.
Lene Milling Wadstrøm, specialpædagogisk
konsulent, UCL
Hanne Paaske Palle, AKT-konsulent
Kl. 14.00 – 17.00
05.11.2013
Borgersalen, Tinglev Midt 2, Tinglev. Indgang fra
bibliotek.
500 kr. pr. deltager, inkl. materialer og forplejning
[email protected]
Vi ses
til kursus
Tilmelding til kurserne kan ske ved at ringe eller
maile til en af os:
Hanne Paaske Palle
AKT-konsulent
Tlf.: 73767390
[email protected]
Helga Conradsen
Læsekonsulent
Tlf.: 73767251
[email protected]
senest d. 20. juni
Tilmeldingen kan også ske senere
– så længe der er ledige pladser.