Pressemeddelelse 7. december 2010

왘왘왘 CONVEYANCE SYSTEMS
TRANSPORTSYSTEME
TRANSPORTSYSTEMER
CИСТЕМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
2
왘왘왘
For almost fifty years, Conf Plastic produces transport and storage
systems for commodities used in the most disparate industry and
service sectors.
The standardized product range, described in the various technical
catalogues, is enriched by articles studied and realized to specific requirements.
Ten years ago, the company, was certified TÜV ISO9001:2000. It specializes in light alloy and stainless steel working; materials with which
produces its own articles.
The continuous improvement of the product quality, increased by the
experience acquired during these years and by the substantial technological investments in the productivity field of modern production
plants, allows Conf Plastic to maintain a high level of customer satisfaction, credibility and trust.
Conf Plastic produziert seit fast 50 Jahren für die unterschiedlichen
Industrie-Servicebereiche Transport, Bewegungssysteme und Lagerungswagen.
Die Platte von Standardartikeln, die in den verschiedenen Katalogen
beschrieben sind, werden aufgrund spezifischer Kundenerfordernisse durch weiter entwickelte Bereichert.
Seit 10 Jahren ist Conf Plastic TÜV ISO 9001:2000 zertifiziert und
spezialisiert auf die Verarbeitung von Leichtmetallblechen und Edelstahl. Materialien mit denen wir unsere eigene Artikel herstellen.
Die ständige Qualitäts-Verbesserung der Produkte, gefördert von
den vielen Erfahrungsjahren und von den substantiellen Investitionen in den technologischen Bereichen, sowie ständiger Modernisierung, erlaubt es uns, unsere Kunden immer zufrieden zu stellen.
3
왘왘왘
Conf Plastic har igennem mere end 50 år produceret transport- og opbevaringssystemer til mange forskellige formål inden for industri- og servicesektoren.
Vores sortiment af produkter bliver yderligere udvidet og differentieret af de
produkter som formes og fremstilles på basis af specifikke krav.
Conf Plastic har i næsten 10 år været TÜV 9001:2000-certificeret. Virksomheden beskæftiger sig med forarbejdning af aluminium og rustfrit stål og producerer sine egne produkter i disse materialer.
Den fortsatte kvalitetsforbedring af produkterne stammer fra mange års erfaring og fra de betydelige investeringer, der er blevet gjort inden for det teknologiske område. Fortsat kvalitetsforbedring og moderne produktionsmaskiner giver et højt tilfredshedsniveau blandt kunderne.
омпания Conf Plastic выпускает на протяжении почти пятидесяти лет
системы для перемещения и складирования товаров, предназначенные для
самых разнообразных отраслей промышленности и сферы услуг.
Описанная в различных технических каталогах стандартная гамма
продукции дополняется изделиями, разработанными и изготовленными в
соответствии со специфическими требованиями.
омпания, получившая около десяти лет назад сертификат TUV на
соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2000, специализируется на
обработке легких сплавов и нержавеющей стали: материалов, из которых
изготовлена ее продукция.
!остоянное повышение качества продукции, благодаря многолетнему
опыту и значительным инвестициям в современные технологии и
обновление производственного оборудования, позволяют нам
поддерживать высокий уровень удовлетворенности и доверия наших
клиентов.
4
왘왘왘
INDEX - INHALTSVERZEICHNIS - INDHOLD - CОДЕРЖАНИЕ
왘왘왘 Bag holder “Basic Line“
Wäschesammler “Basic Line“
Vogne til vaskesække “Basic Line”
#ешкодержатель “Basic Line“
Pag. 6
왘왘왘 Bag holder “Heavy duty Line“
Wäschesammler “Heavy duty Line“
Vogne til vaskesække “Heavy duty Line”
#ешкодержатель “Heavy duty Line“
Pag. 12
왘왘왘 Bag holder “Hermetic Line“
Wäschesammler “Hermetic Line“
Vogne til vaskesække “Hermetic Line”
#ешкодержатель “Hermetic Line“
Pag. 18
왘왘왘 Line trolley
Reihe-Wagen
Sengetøjsvogne
$ележка для обслуживания больничных палат
Pag. 26
왘왘왘 Trolleys for dirty linen transport
Wagen zum Transport der schmutzigen Wäsche
Vogne til transport af urent linned
$ележки для перевозки грязного белья
Pag. 34
왘왘왘 Trolleys in light alloy for internal laundry handling
Wagen aus Leichtmetall für den internen Wäschetransport
Vogne i aluminium til intern transport på vaskeriet
$ележки для внутренних перемещений из легкого сплава
Pag. 42
왘왘왘 Polypropylene trolleys for internal handling
Polypropylen Wagen für den internen Transport
Vogne i polypropylen til indendørs transport
$ележки для внутренних перемещений из полипропилена
Pag. 50
왘왘왘 Trolley for clean linen transport
Wagen zum Transport der sauberen Wäsche
Vogne til transport af rent linned
$ележки-шкафы для перевозки чистого белья
Pag. 54
왘왘왘 Trolley for the transport of ISONORM pharmaceutical containers
Fields of application.
Anwendungsbereich.
Anvendelsesområder.
Cферы применения.
Wagen zum Transport der Pharma-Behälter ISONORM
Vogne til transport af farmaceutiske ISONORM beholdere
$ележки-шкафы для перевозки фармацевтических контейнеров размеров ISONORM
Pag. 62
왘왘왘 Trolleys for automatic transport systems and lines
Wagen für automatische Transportsysteme und Linien
Vogne til automatiske transportsystemer
$ележки для автоматических транспортных линий и установок
Pag. 70
5
왘왘왘 Shelving for hospital storage
Abstell- und Lagerregal für Krankenhäuser
Hyldesystem til opbevaring på hospitaler
%теллажи для больничных подсобных помещений
Pag. 74
왘왘왘 Service trolley
Service-Wagen
Servicevogne
%ервисная тележка
Pag. 78
왘왘왘 Various containers
Verschiedene Behälter
Beholdere til transport og opbevaring
&азличные контейнеры
Pag. 82
왘왘왘 Transport and storage trolleys for general and special hospital waste
Transport- und Lagerwagen für generellen und speziellen Krankenhausabfall
Transport- og opbevaringsvogne til hospitalsaffald
$ележки для хранения и перевозки обычных и больничных отходов
Pag. 86
왘왘왘 Light alloy trolleys for tool transport
Leichtmetall Schrankwagen für den Instrumenten Transport
Vogne i aluminium til transport af instrumenter
$ележки-шкафы из легкого сплава для перевозки инструментов
Pag. 92
왘왘왘 Stainless steel trolleys for tool transport
Edelstahl Schrankwagen für den Instrumenten Transport
Vogne i rustfrit stål til transport af instrumenter
$ележки-шкафы из нержавеющей стали для перевозки инструментов
Pag. 96
왘왘왘 Sterilization logistics
Logistik für die Sterilisation
Kurvestativer til transport af sterilkurve og lignende
%редства перевозки стерилизационного оборудования
Pag. 106
왘왘왘 Packaging tables for sterile tools
Falttische für Steril-Instrumente
Pakkeborde til sterile instrumenter
%толы для подготовки стерильных инструментов
Pag. 116
왘왘왘 Container and baskets for sterile surgical tools
Container und Baskets für die Sterilisierung der chirurgischen Instrumente
Beholdere og kurve til sterilisering af kirurgiske instrumenter
оробки и решетчатые лотки для стерилизации хирургических инструментов
Pag. 120
6
USE
Suitable as dirty linen bag transporter for various hospital departments.
TECHNICAL DATA-SHEET
Rigid and rugged self-supporting ABS plastic perimeter
board with outlet ring to prevent a possible overflow.
Sealed nylon glass fibre bag with additional hot injected
rubber gasket, facilitating washing operations and guaranteeing the maximum in cleanliness and hygiene.
The rubber gasket, fixes the bag and supports anti sliding.
On the rigidly anchored base are two vertical tubes in
stainless steel AISI 304 (1.4301) which hold the bag.
Wheels of grey track free rubber diam. 80 mm all with
swivel support in polyamide, the two front being provided with brakes.
ANVENDELSE
Velegnet til transport af vaskesække til opsamling af
urent linned på hospitaler.
TEKNISKE DATA
Stiv og robust bundplade i ABS-plastik med forhøjet kant
til opsamling af eventuelle spildte væsker. Sækkering i
glasfibernylon med gummitætning. Sækken kan let foldes om gummiet på ringen, så både inderside og yderside af ringen er beskyttet af sækken.
Dermed bliver gummiet ikke snavset, når vognen er i
brug. Ud over at sækken fikseres, hjælper fastspændingen også til at sækken ikke glider rundt under brug.
Gummiet er varmt ved påsprøjtningen, hvilket skaber en
unik struktur uden samlinger, som gør rengøring og desinfektion lettere.
To lodrette stænger i rustfrit stål AISI 304 (1.4301) er
fastgjort i bundpladen. Øverst på disse er sækkeringen
sat på. Hjul i afsmitningsfri grå gummi, Ø 80 mm, med
drejelige hjulophæng i polyamid. De to forreste hjul er
forsynet med pedalbremser.
GEBRAUCHSBEREICH
Geeignet für die Sammlung der schmutzigen Wäsche in
den verschiedenen Krankenhausbereichen.
TECHNISCHES DATENBLATT
Steifes und starkes selbsttragend ABS Kunststoffgrundgestell, mit Ring um eventuelle Flüssigkeiten aus dem
Sack zu vermeiden.
Wäschesackring aus glasfaserverstärktem Nylon mit
Gummidichtung, warm aufdenselben gespritzt, indem
eine einzige Struktur geschaffen wird um das Waschen
und das Reinigen zu erleichtern. Das Gummi garantiert
die Sackbefestigung und vermeidet das Rutsche.
Am Grundgestell, in sicherer und festen Weise, werden
zwei senkrechte Edelstahlprofile AISI 304 (1.4301) verankert an dessen oberem Ende wird der Wäschesackring
eingedrückt.
Graue spurlose Räder Durchm. 80 mm, alle mit Lenkgehäuse aus Polyamid, beide Frontrollen mit Pedalbremse als Serienausstattung.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
!ригодны для перевозки мешков, предназначенных для
сбора грязного белья в различных больничных
отделениях.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
%амонесущее жесткое и прочное основание из пластика
ABS с периметральным бортиком для удержания
возможных утечек из мешка.
%теклонейлоновое кольцо для закрепления мешка с
нанесенным на него горячим способом резиновым
уплотнением, предназначенное для создания цельной и
лишенной зазоров структуры, что значительно
упрощает его чистку и гарантирует максимальную
чистоту и гигиену. &езина не только обеспечивает
закрепление, но и препятствует выскальзыванию
мешка.
основанию прочно прикреплены две вертикальные
трубчатые стойки из нержавеющей стали AISI 304
(1.4301), к верхним концам которых крепится кольцо для
закрепления мешка.
олесики диам. 80 мм из не оставляющей следов серой
резины, оснащенные полиамидными поворотными
основаниями. 'а двух передних колесиках установлены
серийные педальные тормоза.
7
왘왘왘
BAG HOLDER
“BASIC LINE“
WÄSCHESAMMLER
“BASIC LINE“
VOGNE TIL VASKESÆKKE
“BASIC LINE”
МЕШКОДЕРЖАТЕЛЬ
“BASIC LINE“
BAG HOLDER 왘왘왘 BASIC LINE
8
NEW “SILENT” SYSTEM
왗왗왗
OPTIONAL (Cod. P)
• Lid hinge.
• Deckelträgerscharniere.
• Hængsel til låg.
• репление для крышки.
• System “SILENT“ current on all our
models, with additional silent lid
closing thanks to shock absorber integrated in the structure. This helps
work environmental comfort where
the bag holder is going to be used.
• System “SILENT”, Serienausführung auf allen Modellen, dank eines
kleinen Luftkolbens wird ein leises
Schließen erlaubt. Damit steigert der
Komfort im Arbeitsbereich.
• Systemet “SILENT” findes på hele
serien. Låget kan lukkes helt stille
takket være den indbyggede støddæmper. Dette øger komforten på arbejdspladser, hvor sækkestativerne
benyttes.
• Установленная на всех моделях
серийная система “SILENT”
обеспечивает бесшумное закрытие
крышки, благодаря
вмонтированному в структуру
амортизатору, что значительно
повышает комфортность места
размещения мешкодержателя.
OPTIONAL (Cod. H)
• Handle in stainless steel.
• Schiebegriff aus Edelstahlprofiel
• Skubbehåndtag i rustfrit stål.
• 'ержавеющая стальная трубчатая
ручка для толкания.
BAG HOLDER 왘왘왘 BASIC LINE
왘왘왘
OPTIONAL (Cod. P)
• Plastic ABS closing lid
in 6 different colours: white, green, red,
yellow, brown and blue.
• Deckel aus ABS Kunststoff
in 6 verschiedenen Farben verfügbar:
Weiß, Grün, Rot, Braun und Blau.
• Låg i 6 forskellige farver: hvid, grøn,
rød, gul, brun, og blå.
Fremstillet i ABS-plastik.
• рышка из пластика ABS в 6
различных цветах: белом, зеленом,
красном, желтом, коричневом и синем.
OPTIONAL (Cod. P)
• Pedal for lid opening system.
• Tretvorrichtung für Deckelöffnung.
• Pedal til åbningssystem.
• !едаль и система открытия крышки.
9
•
•
•
•
Bag assembling instructions.
Sack Befestigungsbeschreibung.
Instruktion til påsætning af sæk.
+нструкция по размещению мешка.
BAG HOLDER 왘왘왘 BASIC LINE
10
왘왘왘 LBC1
Mod. LBC1
Suitable for carrying 1 bag.
External dimension: 540 x 360 x 930 h mm.
Ring sizes: 350 x 255 mm.
Mod. LBC1
Til transport af 1 sæk.
Udvendige mål: 540 x 360 x 930 h mm.
Ringstørrelse: 350 x 255 mm.
Mod. LBC1
Wäschesammler für 1 Wäschesack.
Außenabmessungen: 540 x 360 x 930 h mm.
Ringabmessungen: 350 x 255 mm.
Мод. LBC1
!редназначен для перевозки 1 мешка.
/нешние размеры: 540 x 360 x 930 h мм.
&азмеры кольца: 350 x 255 мм.
왘왘왘 LBC2
Mod. LBC2
Suitable for carrying 2 bags.
External dimension: 740 x 540 x 930 h mm.
Ring sizes: 350 x 255 mm.
Mod. LBC2
Til transport af 2 sække på række.
Udvendige mål: 740 x 540 x 930 h mm.
Ringstørrelse: 350 x 255 mm.
Mod. LBC2
Wäschesammler für 2 Wäschesäcke.
Außenabmessungen: 740 x 540 x 930 h mm.
Ringabmessungen: 350 x 255 mm.
Мод. LBC2
!редназначен для перевозки 2 мешков.
/нешние размеры: 740 x 540 x 930 h мм.
&азмеры кольца: 350 x 255 мм.
왘왘왘 LBC3
Mod. LBC3
Suitable for carrying 3 bags.
External dimension: 1120 x 540 x 930 h mm.
Ring sizes: 350 x 255 mm.
Mod. LBC3
Til transport af 3 sække på række.
Udvendige mål: 1120 x 540 x 930 h mm.
Ringstørrelse: 350 x 255 mm.
Mod. LBC3
Wäschesammler für 3 Wäschesäcke.
Aussenabmessungen: 1120 x 540 x 930 h mm.
Ringabmessungen: 350 x 255 mm.
Мод. LBC3
!редназначен для перевозки 3 мешков.
/нешние размеры: 1120 x 540 x 930 h мм.
&азмеры кольца: 350 x 255 мм.
BAG HOLDER 왘왘왘 BASIC LINE
11
왘왘왘 LBC4
Mod. LBC4
Suitable for carrying 4 bags.
External dimension: 1500 x 540 x 930 h mm.
Ring sizes: 350 x 255 mm.
Mod. LBC4
Til transport af 4 sække på række.
Udvendige mål: 1500 x 540 x 930 h mm.
Ringstørrelse: 350 x 255 mm.
Mod. LBC4
Wäschesammler für 4 Wäschesäcke.
Außenabmessungen: 1500 x 540 x 930 h mm.
Ringabmessungen: 350 x 255 mm.
Мод. LBC4
!редназначен для перевозки 4 мешков.
/нешние размеры: 1500 x 540 x 930 h мм.
&азмеры кольца: 350 x 255 мм.
왘왘왘 LBCQ
Mod. LBCQ
Suitable for carrying 4 bags.
Square.
External dimension: 1100 x 740 x 930 h mm.
Ring sizes: 350 x 255 mm.
Mod. LBCQ
Wäschesammler für 4 Wäschesäcke.
Quadratisch angeordnet.
Außenabmessungen: 1100 x 740 x 930 h mm.
Ringabmessungen: 350 x 255 mm.
왘왘왘 LBC.MR
Mod. LBC.MR (Wall)
Suitable for carrying 1 bag.
Fitted with wall fixtures.
External dimension: 400 x 430 x 300 h mm.
Ring sizes: 350 x 255 mm.
Mod. LBC.MR (Wand)
Wäschesammler für 1 Wäschesack.
Geeignet um an der wand befestigt zu werden.
Außenabmessungen: 400 x 430 x 300 h mm.
Ringabmessungen: 350 x 255 mm.
Mod. LBC.MR (Væg)
Til 1 sæk.
Monteres på væg.
Udvendige mål: 400 x 430 x 300 h mm.
Ringstørrelse: 350 x 255 mm.
Мод. LBC.MR (Настенный)
!редназначен для перевозки 1 мешка.
!редназначен для крепления к стене.
/нешние размеры: 400 x 430 x 300 h мм.
&азмеры кольца: 350 x 255 мм.
Mod. LBCQ
Til transport af 4 sække, opsat kvadratisk.
Udvendige mål: 1100 x 740 x 930 h mm.
Ringstørrelse: 350 x 255 mm.
Мод. LBCQ
!редназначен для перевозки 4 мешков.
вадратная конфигурация.
/нешние размеры: 1100 x 740 x 930 h мм.
&азмеры кольца: 350 x 255 мм.
12
USE
Bag transport suitable for the dirty linen assignment in
various hospital departments.
TECHNICAL DATA-SHEET
Rugged stainless steel AISI 304 (1.4301) tubular structure, heat-sealed using the TIG process guaranteeing perfect hygiene by avoiding infiltration and/or dirt deposit.
Base of entire perimeter ring bent at the corners, close to
them there is a heat-sealed 4 vertical tubes on which the
bag holder is fastened.
Sealed nylon glass fibre bag with additional hot injected
rubber gasket, facilitating washing operations and guaranteeing the maximum cleanliness and hygiene.
The rubber gasket fixes the bag and supports anti sliding.
Wheels in grey track free rubber diam. 75 mm, all with
swivel support in galvanised steel, the two front provided with brakes.
Complete with rubber buffer disks.
ANVENDELSE
Velegnet til transport af vaskesække til opsamling af urent
linned på hospitaler.
TEKNISKE DATA
Stærk struktur i rustfrie stålrør AISI 304 (1.4301), komplet med TIG-svejsninger, for at undgå indtrængning
og/eller aflejring af snavs. Dette garanterer perfekt hygiejne.
Grundstruktur med en enkelt bundring med bøjede hjørner. I hvert hjørne er et rør monteret lodret.
I de øverste ender af de fire rør er sækkeringen sat fast.
Sækkering i glasfibernylon med gummitætning.
Gummiet er varmt ved påsprøjtningen, hvilket skaber en
unik struktur uden samlinger, som gør rengøring og desinfektion lettere.
Ud over at sækken fikseres, hjælper fastspændingen også til at sækken ikke glider rundt under brug.
Hjul i afsmitningsfri grå gummi, Ø 75 mm, med drejelige
hjulophæng i galvaniseret stål. De to forreste hjul er forsynet med pedalbremser.
Komplet med fire fendere til beskyttelse mod stød i de fire hjørner.
GEBRAUCHSBEREICH
Geeignet für die Sammlung der schmutzigen Wäsche in
den verschiedenen Krankenhausbereichen.
TECHNISCHES DATENBLATT
Starke Struktur aus Edelstahlprofielen AISI 304 (1.4301),
komplett mit TIG Verfahren geschweißt, um die Sickerwässer und/oder Schmutz zu vermeiden, um die größte
Hygiene zu gewährleisten.
Starke Grundgestellstruktur aus einem einzigen Rohr. An
jeder Ecke wird jeweils ein Rohr senkrecht geschweißt.
Wäschesackring aus glasfaserverstärktem Nylon mit
Gummidichtung, warm aufdenselben gespritzt, indem eine einzige Struktur geschaffen wird um das Waschen und
das Reinigen zu erleichtern. Das Gummi garantiert die
Sackbefestigung und vermeidet das Rutsche.
Graue spurlose Räder Durchm. 75 mm, alle mit Lenkgehäuse aus verzinktem Stahl, beide Frontrollen mit Pedalbremse als Serienausstattung.
Vollständig mit Wandabweisrollen an den 4 Ecken.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
!ригодны для перевозки мешков, предназначенных для
сбора грязного белья в различных больничных
отделениях.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
!рочная трубчатая структура из нержавеющей стали
AISI 304 (1.4301), полностью и надлежащим образом
сваренная методом TIG для предотвращения
проникновения и/или отложения загрязнений, гарантируя
тем самым ее полную гигиеничность.
Основание выполнено из цельного периметрального
кольца с закругленными углами, к которым приварены 4
вертикальные трубки опоры кольца для закрепления
мешка.
%теклонейлоновое кольцо для закрепления мешка с
нанесенным на него горячим способом резиновым
уплотнением, которое призвано создать единую и
лишенную зазоров структуру, что значительно упрощает
его чистку и гарантирует максимальную чистоту и
гигиену. &езина не только обеспечивает закрепление, но
и препятствует выскальзыванию мешка.
олесики диам. 75 мм из не оставляющей следов серой
резины оснащены поворотными основаниями из
оцинкованной стали. 'а двух передних колесиках
установлены серийные педальные тормоза.
Укомплектован 4 дисковыми насадками на 4 углах для
защиты от ударов.
13
왘왘왘
BAG HOLDER
“HEAVY DUTY LINE”
WÄSCHESAMMLER
“HEAVY DUTY LINE“
VOGNE TIL VASKESÆKKE
“HEAVY DUTY LINE”
МЕШКОДЕРЖАТЕЛЬ
“HEAVY DUTY LINE“
BAG HOLDER 왘왘왘 HEAVY DUTY LINE
14
NEW “SILENT” SYSTEM
왗왗왗
OPTIONAL (Cod. H)
• Handle in stainless steel profile.
• Schiebegriff aus Edelstahlprofil.
• Skubbehåndtag i rustfrit stål.
• 'ержавеющая стальная трубчатая
ручка для толкания.
• System “SILENT“ current on all our
models, with additional silent lid
closing thanks to shock absorber integrated in the structure. This helps
work environmental comfort where
the bag holder is going to be used.
• System “SILENT”, Serienausführung auf allen Modellen, dank eines
kleinen Luftkolbens wird ein leises
Schließen erlaubt. Damit steigert der
Komfort im Arbeitsbereich.
• Systemet “SILENT” findes på hele
serien. Låget kan lukkes helt stille
takket være den indbyggede støddæmper. Dette øger komforten på arbejdspladser, hvor sækkestativerne
benyttes.
• Установленная на всех моделях
серийная система “SILENT”
обеспечивает бесшумное закрытие
крышки, благодаря
вмонтированному в структуру
амортизатору, что значительно
повышает комфортность места
размещения мешкодержателя.
OPTIONAL (Cod. AXP)
• Pedal and lid opening system.
• Tretvorrichtung für Deckelöffnung.
• Pedal og låg til åbningssystem.
• !едаль и система открытия крышки.
• Wheel with brake and buffer disks.
• Rad mit Bremse und Wandabweisrollen.
• Hjul med bremse og fender.
• олесо с тормозом и насадкой для
защиты от ударов.
BAG HOLDER 왘왘왘 HEAVY DUTY LINE
OPTIONAL (Cod. AXP)
• Lid hinge.
• Deckelträgerscharniere.
• Hængsel til låg.
• репление для крышки.
왘왘왘
OPTIONAL (Cod. AXP)
• Plastic ABS closing lid
in 6 different colours: white, green, red,
yellow, brown and blue.
• Deckel aus ABS Kunststoff
in 6 verschiedenen Farben verfügbar:
Weiß, Grün, Rot, Braun und Blau.
• Låg i 6 forskellige farver:
hvid, grøn, rød, gul, brun, og blå.
Fremstillet i ABS-plastik.
• рышка из пластика ABS в 6
различных цветах: белом, зеленом,
красном, желтом, коричневом и синем.
OPTIONAL (Cod. AXB)
• Base in white ABS plastic self-supporting
with a rigid perimeter board.
• Weiße ABS – Kunststoffbodenplatte
mit Auffangbehälter.
• Bund i ABS-plastik med forhøjet kant.
• Основание из пластика ABS белого
цвета с удерживающим бортиком.
15
•
•
•
•
Bag assembling instructions.
Sack Befestigungsbeschreibung.
Instruktion til påsætning af sæk.
+нструкция по размещению мешка.
BAG HOLDER 왘왘왘 HEAVY DUTY LINE
16
왘왘왘 AXLBC1-AXLBC2
Mod. AXLBC1
Suitable for carrying 1 bag.
External dimension: 500 x 380 x 920 h mm.
Ring sizes: 350 x 255 mm.
Mod. AXLBC1
Wäschesammler für 1 Wäschesack.
Außenabmessungen: 500 x 380 x 920 h mm.
Ringabmessungen: 350 x 255 mm.
Mod. AXLBC1
Til transport af 1 sæk.
Udvendige mål: 500 x 380 x 920 h mm.
Ringstørrelse: 350 x 255 mm.
Мод. AXLBC1
!редназначен для перевозки 1 мешка.
/нешние размеры: 500 x 380 x 920 h мм.
&азмеры кольца: 350 x 255 мм.
Mod. AXLBC2
Suitable for carrying 2 bags.
External dimension: 730 x 500 x 920 h mm.
Ring sizes: 350 x 255 mm.
Mod. AXLBC2
Wäschesammler für 2 Wäschesäcke.
Außenabmessungen: 730 x 500 x 920 h mm.
Ringabmessungen: 350 x 255 mm.
Mod. AXLBC2
Til transport af 2 sække på række.
Udvendige mål: 730 x 500 x 920 h mm.
Ringstørrelse: 350 x 255 mm.
Мод. AXLBC2
!редназначен для перевозки 2 мешков.
/нешние размеры: 730 x 500 x 920 h мм.
&азмеры кольца: 350 x 255 мм.
왘왘왘 AXLBC3
Mod. AXLBC3
Suitable for carrying 3 bags.
External dimension: 1080 x 500 x 920 h mm.
Ring sizes: 350 x 255 mm.
Mod. AXLBC3
Wäschesammler für 3 Wäschesäcke.
Außenabmessungen: 1080 x 500 x 920 h mm.
Ringabmessungen: 350 x 255 mm.
Mod. AXLBC3
Til transport af 3 sække på række.
Udvendige mål: 1080 x 500 x 920 h mm.
Ringstørrelse: 350 x 255 mm.
Мод. AXLBC3
!редназначен для перевозки 3 мешков.
/нешние размеры: 1080 x 500 x 920 h мм.
&азмеры кольца: 350 x 255 мм.
AXLBC1
AXLBC2
BAG HOLDER 왘왘왘 HEAVY DUTY LINE
17
왘왘왘 AXLBC4
Mod. AXLBC4
Suitable for carrying 4 bags.
External dimension: 1430 x 500 x 920 h mm.
Ring sizes: 350 x 255 mm.
Mod. AXLBC4
Wäschesammler für 4 Wäschesäcke.
Außenabmessungen: 1430 x 500 x 920 h mm.
Ringabmessungen: 350 x 255 mm.
Mod. AXLBC4
Til transport af 4 sække på række.
Udvendige mål: 1430 x 500 x 920 h mm.
Ringstørrelse: 350 x 255 mm.
Мод. AXLBC4
!редназначен для перевозки 4 мешков.
/нешние размеры: 1430 x 500 x 920 h мм.
&азмеры кольца: 350 x 255 мм.
왘왘왘 AXLBCQ
Mod. AXLBCQ
Suitable for carrying 4 bags.
Square arrangement.
External dimension: 1010 x 730 x 920 h mm.
Ring sizes: 350 x 255 mm.
Mod. AXLBCQ
Wäschesammler für 4 Wäschesäcke.
Quadratisch angeordnet.
Außenabmessungen: 1010 x 730 x 920 h mm.
Ringabmessungen: 350 x 255 mm.
Mod. AXLBCQ
Til transport af 4 sække, opsat kvadratisk.
Udvendige mål: 1010 x 730 x 920 h mm.
Ringstørrelse: 350 x 255 mm.
Мод. AXLBCQ
!редназначен для перевозки 4 мешков.
вадратная конфигурация.
/нешние размеры: 1010 x 730 x 920 h мм.
&азмеры кольца: 350 x 255 мм.
18
USE
Suitable for the collection of strongly odorous bags.
Thanks to the particular automatic bag closure which is
equipped with a simple pedal, odour emanation is avoided.
TECHNICAL DATA-SHEET
Built with rugged stainless steel AISI 304 (1.4301) tubular structure, corrosion and disinfectant resistant.
The upper mouth in nylon glass fibre is fitted with a rubber gasket hot injected onto stainless steel supports, the
snap ring of which is equipped with 2 springs with a latch
which hinders the bag skidding.
The bag winding system avoids that the last one become
dirty during the filling phase.
Rigid and rugged self-supporting ABS plastic perimeter foot board.
Wheels in grey track free rubber diam. 75 mm, all with
swivel support in polyamide, the two front being provided with brake.
Complete with rubber buffer disks.
ANVENDELSE
Velegnet til transport af sække som benyttes til opsamling af ildelugtende materialer. Modellen hindrer udslip
af lugt takket være det specielle automatiske sækkelukningssystem, der er udstyret med nem pedalbetjening.
TEKNISKE DATA
Udført i rør i rustfrit stål AISI 304 (1.4301). Modstandsdygtig over for korrosion og desinfektionsmidler.
Åbningsdelen er udført i gummi, der påsprøjtes en bærering i rustfrit stål.
Ringen er udstyret med to klemmelåse, hvilket forhindrer sækken i at glide.
Sækken dækker sækkeholderen helt, så den ikke bliver
snavset under fyldning. Komplet med fire fendere til beskyttelse mod stød i de fire hjørner.
Bundplade i ABS-plastik med forhøjet kant. Hjul i afsmitningsfri grå gummi, Ø 75 mm.
Drejelige hjulophæng i galvaniseret stål. De to forreste
hjul er forsynet med pedalbremser.
GEBRAUCHSBEREICH
Geeignet für den Transport der Säcke mit verunreinigtem und schlecht riechendem Inhalt.
Dank des besonderen automatischen schließendem
Sackschließsystem, versehen mit leichtem Pedalantrieb,
vermeidet die Geruchströmung. Edelstahl-Struktur.
TECHNISCHES DATENBLATT
Edelstahl AISI 304 (1.4301) Tragprofile gegen Korrosion und Desinfektionsmittel resistent.
Die obere Öffnung ist aus gespritztem Gummi die auf eine Edelstahl Struktur befestigt wird.
Der Ring ist mit 2 Federhebeln ausgestattet. Diese vermeiden das Rutschen des eingespannten Sackes.
Der Sack bedeckt völlig den Ring und verhindert das Verschmutzen des Ringes während der Arbeit.
Wandabweißrollen an allen vier Ecken.
ABS – Kunststoffbodenplatte mit Auffangbehälter.
Gaue spurlose Räder mit einem Duchm.
Von 75 mm, versehen mit einer drehbaren Stütze aus
verzinktem Stahl. Beide Frontrollen mit Pedalbremse als
Serienausführung.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
!ригодны для перевозки мешков, предназначенных для
сбора материалов с неприятным запахом, поскольку,
благодаря особой системе автоматического закрытия
мешка с помощью педали, они предотвращают выход
запахов наружу.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
$рубчатая, устойчивая к коррозии и воздействию
дезинфицирующих
средств,
конструкция
из
нержавеющей стали AISI 304 (1.4301).
/ерх, окаймленный нанесенной на нержавеющие
стальные опоры резиной образует верхнее кольцо,
оснащенное двумя пружинами с рычажным затвором,
предотвращающими возможное выскальзывание мешка.
#ешок полностью покрывает верхнее кольцо,
предотвращая тем самым его загрязнение во время
заполнения.
Основание из пластика ABS белого цвета с
удерживающим периметральным бортиком.
олесики диам. 75 мм из серой, не оставляющей следов
резины оснащены поворотными основаниями из
оцинкованной стали. 'а двух передних колесах
установлен педальный тормоз.
%ерийные дисковые насадки для защиты от ударов на 4
углах.
19
왘왘왘
BAG HOLDER
“HERMETIC LINE”
WÄSCHESAMMLER
“HERMETIC LINE“
VOGNE TIL VASKESÆKKE
“HERMETIC LINE”
МЕШКОДЕРЖАТЕЛЬ
“HERMETIC LINE“
BAG HOLDER 왘왘왘 HERMETIC LINE
20
NEW “SILENT” SYSTEM
왗왗왗
OPTIONAL (Cod. AXP)
• Lid hinge.
• Deckelträgerscharniere.
• Hængsel til låg.
• репление для крышки.
• System “SILENT“ current on all our
models, with additional silent lid
closing thanks to shock absorber integrated in the structure. This helps
work environmental comfort where
the bag holder is going to be used.
OPTIONAL (Cod. AXP)
• Plastic ABS closing lid
in 6 different colours: white, green, red,
yellow, brown and blue.
• Deckel aus ABS Kunststoff
in 6 verschiedenen Farben verfügbar:
Weiß, Grün, Rot, Braun und Blau.
• Låg i 6 forskellige farver: hvid, grøn,
rød, gul, brun, og blå.
Fremstillet i ABS-plastik.
• рышка из пластика ABS в 6 различных
цветах: белом, зеленом, красном,
желтом, коричневом и синем.
• System “SILENT”, Serienausführung auf allen Modellen, dank eines
kleinen Luftkolbens wird ein leises
Schließen erlaubt. Damit steigert der
Komfort im Arbeitsbereich.
• Systemet “SILENT” findes på hele
serien. Låget kan lukkes helt stille
takket være den indbyggede støddæmper. Dette øger komforten på arbejdspladser, hvor sækkestativerne
benyttes.
• Установленная на всех моделях
серийная система “SILENT”
обеспечивает бесшумное закрытие
крышки, благодаря
вмонтированному в структуру
амортизатору, что значительно
повышает комфортность места
размещения мешкодержателя.
OPTIONAL (Cod. H)
• Handle in stainless steel profile.
• Schiebegriff aus Edelstahlprofil.
• Skubbehåndtag i rustfrit stål.
• 'ержавеющая стальная
трубчатая ручка для толкания.
OPTIONAL (Cod. AXP)
• Pedal and lid opening system.
• Tretvorrichtung für Deckelöffnung.
• Pedal og låg til åbningssystem.
• &ычажный затвор мешка.
BAG HOLDER 왘왘왘 HERMETIC LINE
• Closing latch for bag fixture.
• Schließhebel für Sackbefestigung.
• System til fastspænding af sæk.
• &ычажный затвор мешка.
OPTIONAL (Cod. SHUT/C)
• Removable connection-system
for “Basic Line” models.
• Verbindungssystem
an den “Basic Line” Modellen.
• Sammenkoblingssystem
til modellen ”Basic Line”.
• Cъемная система соединения
с моделями “Basic Line”.
OPTIONAL (Cod. SHUT/AX)
• Rigid connection-system
for “Heavy Duty Line” models.
• Verbindungssystem
an den “Heavy Duty Line” Modellen
in sicherer und stabiler Weise.
• Sikkert og stabilt
sammenkoblingssystem
til modellen ”Heavy Duty Line”.
• !рочная и надежная система
соединения с моделями
“Heavy Duty Line”.
OPTIONAL (Cod. AXB)
• Base in white ABS plastic self-supporting with a rigid perimeter board.
• Weiße ABS – Kunststoffbodenplatte mit Auffangbehälter.
• Bund i ABS-plastik med forhøjet kant.
• Основание из пластика ABS белого цвета с удерживающим
периметральным бортиком.
21
BAG HOLDER 왘왘왘 HERMETIC LINE
22
왘왘왘 SHUT
Mod. SHUT70
Suitable for carrying 1 70 lt bag.
External dimension: 600 x 500 x 990 h mm.
Mod. SHUT70
Wäschesammler für 1 70 lt Sack.
Außenabmessungen: 600 x 500 x 990 h mm.
Mod. SHUT70
Til transport af 1 stk. 70 liters sæk.
Udvendige mål: 600 x 500 x 990 h mm.
Мод. SHUT70
!редназначен для размещения 1 мешка
объемом 70 л.
/нешние размеры: 600 x 500 x 990 h мм.
Mod. SHUT40
Suitable for carrying. 1 40 lt bag.
External dimension: 600 x 500 x 830 h mm.
Mod. SHUT40
Wäschesammler für 1 40 lt Sack.
Außenabmessungen: 600 x 500 x 830 h mm.
Mod. SHUT40
Til transport af 1 stk. 40 liters sæk.
Udvendige mål: 600 x 500 x 830 h mm.
Мод. SHUT40
!редназначен для размещения 1 мешка
объемом 40 л.
/нешние размеры: 600 x 500 x 830 h мм.
왘왘왘 SHUTFT
Mod. SHUT70FT
Adatto a ricevere 1 sacco da 70 lt.
External dimension: 600 x 500 x 990 h mm.
Mod. SHUT70FT
Wäschesammler für 1 70 lt Sack.
Außenabmessungen: 600 x 500 x 990 h mm.
Mod. SHUT70FT
Til transport af 1 stk. 70 liters sæk.
Udvendige mål: 600 x 500 x 990 h mm.
Мод. SHUT70FT
!редназначен для размещения 1 мешка
объемом 70 л.
/нешние размеры: 600 x 500 x 990 h мм.
Mod. SHUT40FT
Suitable for carrying 1 40 lt bag.
External dimension: 600 x 500 x 830 h mm.
Mod. SHUT40FT
Wäschesammler für 1 40 lt Sack.
Außenabmessungen: 600 x 500 x 830 h mm.
Mod. SHUT40FT
Til transport af 1 stk. 40 liters sæk.
Udvendige mål: 600 x 500 x 830 h mm.
Мод. SHUT40FT
!редназначен для размещения 1 мешка
объемом 40 л.
/нешние размеры: 600 x 500 x 830 h мм.
BAG HOLDER 왘왘왘 HERMETIC LINE
23
왘왘왘 SHUT2
Mod. SHUT70/2
Suitable for carrying 2 70 lt bags.
External dimension: 1210 x 500 x 990 h mm.
Mod. SHUT70/2
Wäschesammler für 2 70 lt Säcke.
Außenabmessungen: 1210 x 500 x 990 h mm.
Mod. SHUT70/2
Til transport af 2 stk. 70 liters sække.
Udvendige mål: 1210 x 500 x 990 h mm.
Мод. SHUT70/2
!редназначен для размещения 2 мешков
объемом 70 л.
/нешние размеры: 1210 x 500 x 990 h мм.
Mod. SHUT40/2
Suitable for carrying 2 40 lt bags.
External dimension: 1210 x 500 x 830 h mm.
Mod. SHUT40/2
Wäschesammler für 2 40 lt Säcke.
Außenabmessungen: 1210 x 500 x 830 h mm.
Mod. SHUT40/2
Til transport af 2 stk. 40 liters sække.
Udvendige mål: 1210 x 500 x 830 h mm.
Мод. SHUT40/2
!редназначен для размещения 2 мешков
объемом 40 л.
/нешние размеры: 1210 x 500 x 830 h мм.
왘왘왘 SHUT2FT
Mod. SHUT70/2FT
Suitable for carrying 2 70 lt bags.
External dimension: 1210 x 500 x 990 h mm.
Mod. SHUT70/2FT
Wäschesammler für 2 70 lt Säcke.
Außenabmessungen: 1210 x 500 x 990 h mm.
Mod. SHUT70/2FT
Til transport af 2 stk. 70 liters sække.
Udvendige mål: 1210 x 500 x 990 h mm.
Мод. SHUT70/2FT
!редназначен для размещения 2 мешков
объемом 70 л.
/нешние размеры: 1210 x 500 x 990 h мм.
Mod. SHUT40/2FT
Suitable for carrying 2 40 lt bags.
External dimension: 1210 x 500 x 830 h mm.
Mod. SHUT40/2FT
Wäschesammler für 2 40 lt Säcke.
Außenabmessungen: 1210 x 500 x 830 h mm.
Mod. SHUT40/2FT
Til transport af 2 stk. 40 liters sække.
Udvendige mål: 1210 x 500 x 830 h mm.
Мод. SHUT40/2FT
!редназначен для размещения 2 мешков
объемом 40 л.
/нешние размеры: 1210 x 500 x 830 h мм.
BAG HOLDER 왘왘왘 HERMETIC LINE
24
왘왘왘 SHUT.MR
Mod. SHUT70.MR
Suitable to carry n. 1 70 lt bag.
External dimension: 600 x 500 x 940 h mm.
Mod. SHUT40.MR
Suitable for carrying 1 40 lt bag.
External dimension: 600 x 500 x 790 h mm.
Mod. SHUT70.MR
Wäschesammler für 1 70 lt Sack.
Außenabmessungen: 600 x 500 x 940 h mm.
Mod. SHUT40.MR
Wäschesammler für 1 40 lt Sack.
Außenabmessungen: 600 x 500 x 790 h mm.
Mod. SHUT70.MR
Til 1 stk. 70 liters sæk.
Udvendige mål: 600 x 500 x 940 h mm.
Mod. SHUT40.MR
Til 1 stk. 40 liters sæk.
Udvendige mål: 600 x 500 x 790 h mm.
Мод. SHUT70.MR
!редназначен для размещения 1 мешка
объемом 70 л.
/нешние размеры: 600 x 500 x 940 h мм.
Мод. SHUT40.MR
!редназначен для размещения 1 мешка
объемом 40 л.
/нешние размеры: 600 x 500 x 790 h мм.
왘왘왘 AXLBC1.SHUT
Mod. AXLBC1.SHUT
Bag holder trolley joins the heat-sealed
AXLBC to the SHUT particulars.
External dimension: 870 x 600 x 990 h mm.
Mod. AXLBC1.SHUT
Wäschesackwagen der die Eigenschaften des
AXLBC und SHUT verbindet.
Außenabmessungen: 870 x 600 x 990 h mm.
Mod. AXLBC1.SHUT
Vogn til transport af sække. Her kombineres
fordelene ved model AXLBC med fordelene fra
model SHUT i en sammensvejsning af de to
modeller.
Udvendige mål: 870 x 600 x 990 h mm.
Мод. AXLBC1.SHUT
$ележка с мешкодержателями,
объединяющая, благодаря их жесткой
сварке, характеристики модели AXLBC
с качествами модели SHUT.
/нешние размеры: 870 x 600 x 990 h мм.
왘왘왘 AXLBC2.SHUT
Mod. AXLBC2.SHUT
Bag holder trolley joins the heat-sealed
AXLBC to the SHUT particulars.
External dimension: 1220 x 600 x 990 h mm.
Mod. AXLBC2.SHUT
Wäschesackwagen der die Eigenschaften des
AXLBC und SHUT verbindet.
Außenabmessungen: 1220 x 600 x 990 h mm.
Mod. AXLBC2.SHUT
Vogn til transport af sække. Her kombineres
fordelene ved model AXLBC med fordelene fra
model SHUT i en sammensvejsning af de to
modeller.
Udvendige mål: 1220 x 600 x 990 h mm.
Мод. AXLBC2.SHUT
$ележка с мешкодержателями,
объединяющая, благодаря их жесткой
сварке, характеристики модели AXLBC
с качествами модели SHUT.
/нешние размеры: 1220 x 600 x 990 h мм.
BAG HOLDER 왘왘왘 HERMETIC LINE
25
왘왘왘 AXLBC3.SHUT
Mod. AXLBC3.SHUT
Bag holder trolley joins together the heatsealed AXLBC to the SHUT particulars.
External dimension: 1580 x 600 x 990 h mm.
Mod. AXLBC3.SHUT
Wäschesackwagen der die Eigenschaften des
AXLBC und SHUT verbindet.
Außenabmessungen: 1580 x 600 x 990 h mm.
Mod. AXLBC3.SHUT
Vogn til transport af sække. Her kombineres
fordelene ved model AXLBC med fordelene fra
model SHUT i en sammensvejsning af de to
modeller.
Udvendige mål: 1580 x 600 x 990 h mm.
Мод. AXLBC3.SHUT
$ележка с мешкодержателями,
объединяющая, благодаря их жесткой
сварке, характеристики модели AXLBC
с качествами модели SHUT.
/нешние размеры: 1580 x 600 x 990 h мм.
왘왘왘 AXLBC4.SHUT
Mod. AXLBC4.SHUT
Bag holder trolley joins together the heat
sealed AXLBC to the SHUT particulars.
External dimension: 1930 x 600 x 990 h mm.
Mod. AXLBC4.SHUT
Wäschesackwagen der die Eigenschaften des
AXLBC und SHUT verbindet.
Außenabmessungen: 1930 x 600 x 990 h mm.
Mod. AXLBC4.SHUT
Vogn til transport af sække. Her kombineres
fordelene ved model AXLBC med fordelene fra
model SHUT i en sammensvejsning af de to
modeller.
Udvendige mål: 1930 x 600 x 990 h mm.
Мод. AXLBC4.SHUT
$ележка с мешкодержателями,
объединяющая, благодаря их жесткой
сварке, характеристики модели AXLBC
с качествами модели SHUT.
/нешние размеры: 1930 x 600 x 990 h мм.
왘왘왘 AXLBCQ.SHUT
Mod. AXLBCQ.SHUT
Bag holder trolley joins together the heat
sealed AXLBC to the SHUT particulars.
External dimension: 1510 x 720 x 990 h mm.
Mod. AXLBCQ.SHUT
Wäschesackwagen der die Eigenschaften des
AXLBC und SHUT verbindet.
Außenabmessungen: 1510 x 720 x 990 h mm.
Mod. AXLBCQ.SHUT
Vogn til transport af sække. Her kombineres
fordelene ved model AXLBC med fordelene fra
model SHUT i en sammensvejsning af de to
modeller.
Udvendige mål: 1510 x 720 x 990 h mm.
Мод. AXLBCQ.SHUT
$ележка с мешкодержателями,
объединяющая, благодаря их жесткой
сварке, характеристики модели AXLBC
с качествами модели SHUT.
/нешние размеры: 1510 x 720 x 990 h мм.
26
USE
Developed as linen replacement suitable for all hospital departments.
The section which contains the clean linen is completely detached from the dirty linen collector. Access to the shelves
is on the opposite side of the bag holder in order to avoid
contact between the two parts.
TECHNICAL DATA-SHEET MOD. 251
The trolley consists of a cupboard in light anodized alloy
plate, available with or without doors.
The internal compartment is provided with intermediate
shelving. The upper part is constructed from ABS plastic,
with 50 mm rim.
The frame, besides providing the necessary structure, acts
as support for one or two bag holder trolleys LBC (see on
page 7/11).
Provided with 4 wheels diam. 125 mm for the model 251
and 2 wheels diam. 80 mm for eventual model LBC, all in
grey anti-mark rubber.
TECHNICAL DATASHEET MOD. 251TX
Structure in stainless steel AISI 304 (1.4301)
Shelves and partition in laminated plastic.
Equipped at each corner with 4 grey swivel anti-mark
wheels diam. 125 mm.
ANVENDELSE
Udviklet til brug ved skift af sengetøj på hospitalsafdelinger.
Vognen er todelt, så skabet der indeholder det rene linned
er helt adskilt fra sækkene til opsamling af urent linned.
Adgang til hylder med rent linned er placeret modsat opsamling af urent linned, så kontakt mellem de to undgås.
TEKNISKE DATA FOR MODEL 251
Vognen består bl.a. af et kabinet i anodiseret aluminium der
fås med eller uden dør. Kabinettet er opdelt af en midterhylde.
På toppen er der en bakke i ABS-plastic med en forhøjet kant
på 50 mm.
Bundrammen, der afstiver hele strukturen, kan også fungere som understøttelse for et eller to LBC-sækkestativer (se
side 7/11).
Leveres med 4 stk. hjul Ø 125 mm på model 251 og 2 stk.
hjul Ø 80 mm på model LBC, alle hjul i afsmitningsfri grå
gummi.
TEKNISKE DATA FOR MODEL 251TX
Struktur i rustfrit stål AISI 304 (1.4301).
Hylder og opdelinger i lamineret plastik.
Udstyret med 4 hjul i afsmitningsfri grå gummi, Ø 125 mm,
alle drejelige og placeret i hjørnerne.
GEBRAUCHSBEREICH
Entwickelt für den Wäschewechsel während des Krankenhaus-Aufenthaltes.
Der Schrank, der die saubere Wäsche enthält, ist komplett
getrennt von den Wäschesammlern die die kontaminierte
Schmutzwäsche enthalten. Der Zwischenbodenzugriff der
sauberen ist an der gegenüberliegenden Kopfseite der Wäschesammler positioniert, um den Kontakt zwischen den
beiden Fraktionen zu vermeiden.
TECHNISCHES DATENBLATT MOD. 251
Der wagen besteht aus einem kleinen Schrank, hergestellt
aus eloxiertem Leichtmetall-Blech, verfügbar mit oder ohne Türen. Der Innenbereich verfügt einen Zwischenboden.
Obere Arbeitsplatte aus ABS – Kunststoff mit Auffangwanne 50 mm hoch.
Grundgestellstruktur, außer der Strukturversteifung wirkt
sie auch als Unterstützung für einen oder zwei WäschesackTransportwagen LBC (siehe Artikel auf Seite 7/11).
Ausgestattet mit vier Rädern, Durchm. 125 mm für das Modell 251 und 2 Durchm. 80 mm für das eventuelle Modell
LBC. Alle aus grauem und spurlosem Vollgummi.
TECHNISCHES DATENBLATT MOD. 251TX
Struktur aus Edelstahl Profilen AISI 304 (1.4301).
Zwischenboden und Trennwand aus Schichtstoff.
Ausgestattet mit 4 grauen spurlosen Lenkrollen, Durchm.
125 mm montiert an den Ecken.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
!редназначены для смены белья в больничных палатах.
=кафчик для чистого белья полностью отделен от
контейнеров для грязного белья, а доступ к полкам
находится с противоположной стороны во избежание
контакта между двумя типами белья.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОД. 251
$ележка состоит из шкафчика, изготовленного из легкого
анодированного сплава, который при желании может быть
оснащен дверцей для полного его закрытия. /нутри
шкафчика установлена промежуточная полка. %верху
установлен поднос из пластика ABS с периметральным
удерживающим бортиком высотой 50 мм.
Основная рама не только упрочняет всю структуру, но и
служит в качестве опоры для одной или двух тележекмешкодержателей LBC (см. страницу с изделиями 7 / 11).
Оснащена 4 колесиками диам. 125 мм в модели 251 и 2
колесиками диам. 80 мм для возможной установки модели
LBC. /се колеса изготовлены из серой, не оставляющей
следов, резины.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОД. 251TX
$рубчатая структура из нержавеющей стали AISI 304.
!олки и разделительная стенка из пластикового ламината.
Оснащена 4 установленными на углах, поворотными,
серыми, не оставляющими следов, колесиками диам. 125
мм.
27
왘왘왘
LINE TROLLEY
REIHE-WAGEN
SENGETØJSVOGNE
ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
БОЛЬНИЧНЫХ ПАЛАТ
LINE 왘왘왘 TROLLEY
28
왗왗왗
OPTIONAL (Cod. DR)
• Door expansion to 270°.
Locking magnet for closing/opening.
• An einer Kopfseite befindet sich eine Tür für eine komplette Schließung.
Öffnung bis zu 270°. Befestigungsmagnete zur Sicherung der Tür.
• Døren på forsiden kan åbnes 270°.
Både i åben og lukket tilstand holdes døren af en magnet.
• Открываемая на 270° сплошная дверца.
#агнитная блокировка открытия и закрытия.
• Top in ABS plastic.
• Top aus Kunststoff ABS.
• Top i ABS-plastik.
• !ластиковый поднос.
OPTIONAL (Cod. RR)
• Swivel wheel with brake.
• Lenkrolle mit Bremse.
• Drejelige hjul med bremse.
• !оворотное колесо с тормозом.
LINE 왘왘왘 TROLLEY
OPTIONAL (Cod. P)
• Lid hinge.
• Decketräger-Scharniere
• Hængsel til låg.
• репление для крышки.
OPTIONAL (Cod. P)
• Lid in plastic ABS available
in 6 different colours: white, green, red,
yellow, brown and blue.
• Deckel aus ABS-Kunststoff
in 6 verschiedenen Farben lieferbar:
Weiss, Grün Rot, Gelb, Braun und Blau.
• Låg i 6 forskellige farver: hvid, grøn,
rød, gul, brun, og blå.
Fremstillet i ABS-plastik.
• рышка из пластика ABS в 6 различных
цветах: белом, зеленом, красном,
желтом, коричневом и синем.
OPTIONAL (Cod. P)
• Pedal and opening system.
• Tretvorrichtung für Deckelöffnung.
• Pedal til åbningssystem.
• !едаль и система открытия крышки.
29
LINE 왘왘왘 TROLLEY
30
왘왘왘 251
Mod. 251
External sizes: 680 x 600 x 1180 h mm.
Mod. 251
Aussenabmessungen: 680 x 600 x 1180 h mm.
Mod. 251
Udvendige mål: 680 x 600 x 1180 h mm.
Мод. 251
/нешние размеры: 680 x 600 x 1180 h мм.
왘왘왘 251.1
Mod. 251.1
Composed of model 251 plus 1 linen bag
holding trolley.
Overall size: 600 x 550 x 920 h mm.
External size: 1060 x 600 x 1180 h mm.
Mod. 251.1
Bestehend aus einem Modell 251 und 1
Wäschsammler.
Ablageflächenabmessungen: 600 x 550 x 920 h mm.
Außen Abmessungen: 1060 x 600 x 1180 h mm.
Mod. 251.1
Bestående af model 251 med 1 LBC sækkestativ.
Indvendige mål: 600 x 550 x 920 h mm.
Udvendige mål: 1060 x 600 x 1180 h mm.
Мод. 251.1
%остоит из модели 251 и 1 мешкодержателя
LBC.
Общие габариты: 600 х 550 х 920 h мм.
/нешние размеры: 1060 х 600 х 1180 h мм.
LINE 왘왘왘 TROLLEY
31
왘왘왘 251.2
Mod. 251.2
Composed of model 251 plus 2 linen bag
holding trolleys.
Overall size: 600 x 550 x 920 h mm.
External size: 1430 x 600 x 1180 h mm.
Mod. 251.2
Bestehend aus einem Modell 251 und 2
Wäschsammler.
Ablageflächenabmessungen: 600 x 550 x 920 h mm.
Außen Abmessungen: 1430 x 600 x 1180 h mm.
Mod. 251.2
Bestående af model 251 med 2 LBC sækkestativer.
Indvendige mål: 600 x 550 x 920 h mm.
Udvendige mål: 1430 x 600 x 1180 h mm.
Мод. 251.2
%остоит из модели 251 и 2 мешкодержателей
LBC.
Общие габариты: 600 х 550 х 920 h мм.
/нешние размеры: 1430 х 600 х 1180 h мм.
왘왘왘 251.SHUT
Mod. 251.SHUT
Composed of model 251 plus 1 linen bag
holding trolley SHUT.
Overall size: 600 x 550 x 920 h mm.
External size: 1220 x 600 x 1180 h mm.
Mod. 251.SHUT
Bestehend aus einem Modell 251 und 1
Wäschsammler SHUT.
Ablageflächenabmessungen: 600 x 550 x 920 h mm.
Außen Abmessungen: 1220 x 600 x 1180 h mm.
Mod. 251.SHUT
Bestående af model 251 med 1 sækkestativ
SHUT.
Indvendige mål: 600 x 550 x 920 h mm.
Udvendige mål: 1220 x 600 x 1180 h mm.
Мод. 251.SHUT
%остоит из модели 251 и 1 мешкодержателя
SHUT.
Общие габариты: 600 х 550 х 920 h мм.
/нешние размеры: 1220 х 600 х 1180 h мм.
LINE 왘왘왘 TROLLEY
32
왘왘왘 251TX
Mod. 251TX
Trolley with 3 shelves and 2 bag holders.
External size: 980 x 600 x 1100 h mm.
Overall size: 560 x 480 mm.
Distance between the shelves: 320 mm.
Mod. 251TX
Wagen mit 3 Ablageflächen und 2 Wäschesammler.
Außen Abmessungen: 980 x 600 x 1100 h mm.
Ablageflächenabmessungen: 560 x 480 mm.
Abstand zwischen den Ablageflächen: 320 mm.
Mod. 251TX
Vogn med 3 hylder og to sækkestativer ved siden af hinanden.
Udvendige mål: 980 x 600 x 1100 h mm.
Hyldestørrelse: 560 x 480 mm.
Afstand mellem hylderne: 320 mm.
Мод. 251TX
$ележка с 3 полками и 2 мешкодержателями
спереди.
/нешние размеры: 980 x 600 x 1100 h мм.
!олезные размеры шкафчика: 560 x 480 мм.
!олезное расстояние между полками: 320 мм.
OPTIONAL (Cod. P)
• Lid in plastic ABS available
in 6 different colours: white, green, red,
yellow, brown and blue.
• Deckel aus ABS-Kunststoff
in 6 verschiedenen Farben lieferbar:
Weiss, Grün Rot, Gelb, Braun und Blau.
• Låg i 6 forskellige farver: hvid, grøn,
rød, gul, brun, og blå.
Fremstillet i ABS-plastik.
• рышка из пластика ABS в 6 различных
цветах: белом, зеленом, красном,
желтом, коричневом и синем.
LINE 왘왘왘 TROLLEY
33
왘왘왘 251TX.1L
Mod. 251TX.1L
Trolley with 3 shelves and 1 bag holder.
Equipped with 4 bumper disks one on each
corner.
External size: 1025 x 500 x 1100 h mm.
Overall size: 600 x 400 mm.
Distance between the shelves: 340 mm.
Mod. 251TX.1L
Vogn med 3 hylder og 1 sækkestativ.
Udstyret med fire fendere til beskyttelse mod
stød i de fire hjørner.
Udvendige mål: 1025 x 500 x 1100 h mm.
Hyldestørrelse: 600 x 400 mm.
Afstand mellem hylderne: 340 mm.
Mod. 251TX.1L
Wagen mit 3 Ablageflächen und 1 Wäschesammler.
Ausgestattet mit 4 Abweisrollen eine an jeder
Ecke.
Außenabmessungen: 1025 x 500 x 1100 h mm.
Ablageflächenabmessungen: 600 x 400 mm
Abstand zwischen den Ablageflächen: 340 mm.
Мод. 251TX.1L
$ележка с 3 полками и 1 мешкодержателем
спереди.
Оснащена 4 серыми амортизаторами по
углам.
/нешние размеры: 1025 x 500 x 1100 h. мм.
!олезные размеры шкафчика: 600 x 400 мм.
!олезное расстояние между полками: 340 мм.
왘왘왘 251TX.2L
Mod. 251TX.2L
Trolley with 3 shelves and double bag holders.
Equipped with 4 bumper disks one on each
corner.
External size: 1330 x 500 x 1100 h mm.
Overall size: 600 x 400 mm.
Distance between the shelves: 340 mm.
Mod. 251TX.2L
Wagen mit 3 Ablageflächen und 2 Wäschesammler in der Reihe.
Ausgestattet mit 4 Abweißrollen eine an jeder
Ecke.
Außenabmessungen: 1330 x 500 x 1100 h mm.
Ablageflächenabmessungen: 600 x 400 mm.
Abstand zwischen den Ablageflächen: 340 mm.
Mod. 251TX.2L
Vogn med 3 hylder og 2 sækkestativer på række.
Udstyret med fire fendere til beskyttelse mod
stød i de fire hjørner.
Udvendige mål: 1330 x 500 x 1100 h mm.
Hyldestørrelse: 600 x 400 mm.
Afstand mellem hylderne: 340 mm.
Мод. 251TX.2L
$ележка с 3 полками и 2 установленными в
линию мешкодержателями.
Оснащена 4 серыми амортизаторами по
углам.
/нешние размеры: 1330 x 500 x 1100 h мм.
!олезные размеры шкафчика: 600 x 400 мм.
!олезное расстояние между полками: 340 мм.
34
USE
Trolleys suitable for transport and for internal and external placement of dirty linen between hospital storage
and the laundry.
TECHNICAL DATA-SHEET
Made in light alloy plate anodized after trolley completion.
Equipped with truncated cone opening on the longer side
for easier linen disposal (mod. 111LL), or with tip-downdoor and lid for total closure (mod. 203CC).
Stiff horizontal ribs each 120 mm approx.
Push-handle fixed at one end.
Anti-mark PVC bumper in light alloy, integrated along the
whole lower trolley perimeter profile.
Base frame profile in light alloy.
Equipped with 4 swivel wheels in grey anti-mark rubber
diam. 160 or 200 mm ( 2 fix and 2 swivel wheels), at
each corner.
ANVENDELSE
Vogne til intern transport af urent linned og til transport
mellem hospitaler og industrielle vaskerier.
TEKNISKE DATA
Vogn i aluminium, som er anodiseret efter fremstilling.
Keglestumpformet halvåbning i den ene langside og væg
som kan vippes ned for let ifyldning af linned (model
111LL) eller (som model 203CC) udstyret med låg, der
kan lukkes helt.
Vandrette forstærkningsribber påsat med ca. 120 mm
mellemrum.
Skubbehåndtag på den ene kortside.
Fenderliste i aluminium påsat hele vejen rundt om bundrammen, dækket med afsmitningsfri PVC.
Vognstel i aluminium.
Fire grå afsmitningsfri gummihjul (to faste og to drejelige), Ø 160 mm eller 200 mm, er monteret i hjørnerne.
GEBRAUCHSBREICH
Wagen vorgesehen für den internen-und-externen
Transport der schmutzigen Wäsche zwischen der Wäscherei und den Krankenhaus-Stationen.
TECHNISCHES DATENBLATT
Hergestellt aus Leichtmetallblech nach Wagenfertigung
eloxiert.
Kegelstumpf-Halböffnung auf einer Längsseite.
Klappwand (Mod. 111LL) oder Deckel um die Wäsche
leicht zu verladen (Mod. 203CC).
Horizontal Verstärkungsrippen ca. alle 120 mm.
Schiebegriff auf einer Kopfseite. Stossrand aus Leichtmetall um den ganzen unteren Umfang, von spurlosem
PVC bedeckt.
Grundgestell aus Leichtmetallprofilen.
Montiert auf 4 abriebfesten grauen Vollgummirollen,
Durchm. 160 oder 200 mm (2 Lenk- und 2 Bockrollen)
montiert an den Ecken.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
$ележки предназначены для перевозки, внутреннего и
внешнего перемещения грязного белья с больничного
склада в прачечную.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
/ыполнены из легкосплавного листа, анодированного
после изготовления контейнера.
Одна из ее длинных сторон вырезана в форме
усеченного конуса для облегчения закладки белья (мод.
111LL) или оснащена откидной крышкой и крышкой для
полного закрытия сверху (мод. 203%%)
>оризонтальное усиливающее рифление примерно
через каждые 120 мм.
репящаяся к боковой стенке горизонтальная ручка для
толкания.
!о всему нижнему периметру тележки, в профиль из
легкого сплава вставлен бампер из не оставляющего
следов !/?.
Основное шасси изготовлено из лекгосплавного
профиля.
Оснащена установленными по углам 4 колесами из
серой, не оставляющей следов резины диам. 160 или 20
мм (2 фиксированных и 2 поворотных).
35
왘왘왘
TROLLEYS FOR DIRTY
LINEN TRANSPORT
WAGEN ZUM TRANSPORT
DER SCHMUTZIGEN WÄSCHE
VOGNE TIL TRANSPORT
AF URENT LINNED
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ
36
TROLLEYS 왘왘왘 FOR DIRTY LINEN TRANSPORT
OPTIONAL (Cod. TB)
• Drawbar.
• Zugstange.
• Trækstang.
• Fуксировочная штанга.
OPTIONAL (Cod. RRC)
• Central brake on 2 wheels.
• Zentralbremse auf 2 Rädern.
• Centralbremse på 2 hjul.
• @ентрализованный тормоз на 2 колеса.
OPTIONAL (Cod.RR)
• Swivel wheel with brake.
• Lenkrolle mit Bremse.
• Drejelige hjul med bremse.
• олесо с педальным тормозом.
TROLLEYS 왘왘왘 FOR DIRTY LINEN TRANSPORT
• Special nylon hinge with lid block
in open position to avoid accidental
closure during loading/unloading.
• Besondere Nylon-Scharniere
mit Deckelblockierung, sodas der Deckel
im offenenm Zustand nicht Schlisst.
• Specielle hængsler i nylon med blokering
i åben tilstand sørger for, at låget ikke
pludselig lukker i under af- og pålæsning.
• Особый нейлоновый шарнир
блокировкой крышки в открытом
положении для предотвращения ее
случайного закрытия во время загрузки
и выгрузки белья.
OPTIONAL (Cod. BD)
• Direction block.
• Richtungssperre.
• Retningsspærre.
• &учной стопор.
OPTIONAL (Cod. RUB)
• Drain cock on the bottom.
• Auslaufventil am Boden.
• Afløbsventil.
• Cливной кран на дне.
37
TROLLEYS 왘왘왘 FOR DIRTY LINEN TRANSPORT
38
왘왘왘 111LL/10/20
Mod. 111LL/10
Internal sizes: 1320 x 640 X 1380 h mm.
External sizes: 1410 x 730 X 1610 h mm.
Mod. 111LL/20
Internal sizes: 1000 x 600 x 1380 h mm.
External sizes: 1090 x 690 x 1610 h mm.
Mod. 111LL/10
Innenabmessungen: 1320 x 640 x 1380 h mm.
Aussenabmessungen: 1410 x 730 x 1610 h mm.
Mod. 111LL/20
Innenabmessungen: 1000 x 600 x 1380 h mm.
Aussenabmessungen: 1090 x 690 x 1610 h mm.
Mod. 111LL/10
Indvendige mål: 1320 x 640 x 1380 h mm.
Udvendige mål: 1410 x 730 x 1610 h mm.
Mod. 111LL/20
Indvendige mål: 1000 x 600 x 1380 h mm.
Udvendige mål: 1090 x 690 x 1610 h mm.
Мод. 111LL/10
/нутренние размеры: 1320 х 640 х 1380 h мм.
/нешние размеры: 1410 х 730 х 1610 h мм.
Мод. 111LL/20
/нутренние размеры: 1000 х 600 х 1380 h мм.
/нешние размеры: 1090 х 690 х 1610 h мм.
왘왘왘 203CC
Mod. 203CC with stiffened ribs
Fully removable, easy - to - open lid, one half
of which is equipped with a tip – down wall.
Mod. 203CC mit Verstärkungsrippen
Der Deckel ist einfach und komplett zu öffnen.
Zur einen Hälfte fix und zur anderen Hälfte
klappbarer Deckel.
Mod. 203CC med forstærkede vandrette ribber
Top kan let tages helt af. Lugen foran vognen
kan foldes ned til halv højde.
Мод. 203CC рифленая
Jегко и полностью снимаемая крышка.
!ередняя откидная крышка, закрепленная
примерно по центру стенки.
Code
Internal mm
External mm
Wheels Ø mm Weight kg Vol. lt
203CC
1000 x 600 x 1270 h 1090 x 690 x 1515 h 160
44
720
203CC1100 1320 x 640 x 1220 h 1410 x 730 x 1515 h 200
51
1100
TROLLEYS 왘왘왘 FOR DIRTY LINEN TRANSPORT
39
왘왘왘 203CC2S
Mod. 203CC2S with stiffened ribs
Completely removable easy – to – use lid.
Double lid which can be opened at the longer
side for easy loading and unloading.
Mod. 203CC2S mit Verstärkungsrippen
Deckel ist einfach und komplett zu öffnen.
Ausgestattet mit einer Klappe, die eine äußerst
große Öffnung bietet und dadurch die eine Beladungs- und Entladungsarbeiten erleichtern.
Model 203CC2S med forstærkede vandrette ribber
Top kan let tages helt af.
Dobbelt top som kan åbnes halvt på langs,
hvilket letter af- og pålæsning.
Мод. 203CC2S рифленая
Jегко и полностью снимаемая крышка.
Kвойная крышка на длинной стенке,
облегчающая загрузку/разгрузку.
Code
Internal mm
External mm
Wheels Ø mm Weight kg Vol. lt
203CC2S
1000 x 600 x 1270 h 1090 x 690 x 1515 h 160
47
720
203CC2S1100 1320 x 640 x 1220 h 1410 x 730 x 1515 h 200
51
1100
왘왘왘 203CCSN
Mod. 203CCSN smooth
Walls completely smooth for easy cleaning in
automatic washing tunnel.
Completely removable easy – to – use lid.
On the longer side is a double front lid which
can be opened for easy loading / unloading.
With drain cock 1.1/4” with pedal release.
Mod. 203CCSN ohne Horizontalrippen
Glatte Wände für eine einfache Reinigung.
Deckel ist einfach und komplett zu öffnen. Ausgestattet mit einer Reihe von Klappen, die eine Beladungs- und Entladungsarbeiten erleichtern.
Auslaufventil Duchm. 1.1/4” mit Fußbedienung.
Mod. 203CCSN glat
Helt glatte vægge, hvilket letter rengøring og
afvaskning i automatisk vasketunnel.
Top kan let tages helt af.
Dobbelt top som kan åbnes halvt på langs,
hvilket letter af- og pålæsning.
Afløb med centralt udløb, Ø 1.1/4”, med
åbningsfunktion ved hjælp af pedal.
Мод. 203CCSN гладкая
%овершенно гладкие стенки для облегчения
чистки и мойки.
Jегко и полностью снимаемая крышка.
Kвойная крышка на длинной стенке,
облегчающая выполнение загрузки/разгрузки.
@ентральный сливной кран диам. 1.1/4” с
серийным педальным приводом открытия.
Code
Internal mm
External mm
Wheels Ø mm Weight kg Vol. lt
203CCSN
1000 x 600 x 1225 h 1090 x 690 x 1530 h 200
48
720
203CCSN1100 1320 x 640 x 1225 h 1410 x 730 x 1530 h 200
51
1100
TROLLEYS 왘왘왘 FOR DIRTY LINEN TRANSPORT
40
왘왘왘 203CC350
Mod. 203CC350 with stiffened ribs
Whole lid expanse of 270°. Not removable.
2 lever lid locks for safety closure.
Mod. 203CC350 mit Verstärkungsrippen
Deckel Völlig klappbar bis zu 270° nicht entfernbar.
Der Deckel hat zwei Kipphebelverschlüsse an
der Frontseite.
Code
Internal mm
203CC350 1000 x 600 x 675 h
Mod. 203CC350 med ribber
Hele toppen kan åbnes 270°. Kan ikke tages af.
Låget kan låses med to excenterlåse på forsiden.
Мод. 203CC350 рифленая
Откидная на 270°, сплошная и несъемная
крышка.
Pиксатор крышки с 2 рычажными затворами.
External mm
Wheels Ø mm Weight kg Vol. lt
1090 x 720 x 910 h 160
38
350
AVAILABLE WHEELS DISPOSITION.
왘왘왘 203NR
Mod. 203NR
Rotatable front wall situated at mid inside
height. Standard available with walls closed or
perforated.
Wheels in grey anti-mark rubber diam. 125 mm.
OPTIONALS
• Upper bumper in PVC (cod. TSA).
• Lower bumper in PVC (cod. LSA).
Mod. 203NR
Auf der Mitte in der Innenhöhe befindlich
Klapptür. Lieferbar gelocht oder ungelocht.
Graue spurlose Vollgummiräder Durchm. 125
mm.
ZUBEHOER
• Obere PVC – Stossleiste (cod. TSA).
• Untere PVC Stossleiste (cod. LSA).
Mod. 203NR
Luge hængslet halvvejs oppe (målt i indvendig højde). Kan vippes op.
Fås standard med enten lukkede sider eller
perforerede sider.
Grå afsmitningsfri gummihjul Ø 125 mm.
TILVALG
• Fenderliste i PVC ved overkant (kode TSA).
• Fenderliste i PVC ved underkant (kode LSA).
Мод. 203NR
репящаяся по центру стенки, откидная
крышка.
/ыпуск стандартных моделей со сплошными
или перфорированными стенками.
олеса из серой, не оставляющей следов
резины диам. 125 мм.
О[email protected]++
• /ерхний бампер из !/? (код TSA).
• 'ижний бампер из !/? (код LSA).
Not perforated Perforated Internal mm
External mm
Wheels Ø mm Vol. lt
203NRN/10 203NRF/10 1300 x 700 x 910/490 h 1330 x 730 x 1090 h 125 (B)
830
203NRN/33 203NRF/33 1000 x 600 x 910/490 h 1030 x 630 x 1090 h 125 (D)
600
A
C
B
D
TROLLEYS 왘왘왘 FOR DIRTY LINEN TRANSPORT
41
왘왘왘 178
Mod. 178
Structure in electrolytic galvanized steel.
Walls hooked together.
3 walls and front part open with two tight belts.
Black polypropylene wheels, diam. 100 mm.
External size: 800 x 700 x 1800 h mm.
OPTIONAL
Removable shelf.
Mod. 178
Struktur aus elektrogeschweisten verzinkten Stahlprofilen,
die Wände sind zusammen gehängt.
3 Bewegliche Seitenwände mit Halterungshaken am Grundgestell.
Schwarze Polypropylenrollen Durchm. 100 mm.
Außenabmessungen: 800 x 700 x 1800 h mm.
TILVALG
Udtagelig hylde.
Mod. 178
Fremstillet i elektrogalvaniserede profiler i stål.
Tre hængslede sider og åben front, som er fæstnet af stramme bælter.
Sorte hjul i polypropylen, Ø 100 mm.
Udvendige mål: 800 x 700 x 1800 h mm.
Мод. 178
%труктура из стальных, электролитически оцинкованных
профилей со сцепленными между собой стенками.
3 %тенки и открытая передняя сторона с двумя удерживающими
ремнями.
олеса диам. 100 из черного полипропилена /.
&азмеры: 800 x 700 x 1800 h мм.
왘왘왘 178ROLL
Mod. 178ROLL
Structure made in electronically galvanized steel.
3 walls screwed together equipped with front opening and provided with rotatable wall.
Super elastic grey wheels diam. 125, for smooth and steady carrying capacity.
Mod. 178ROLL
Struktur aus elekrogeschweissten verzinkten Stahlprofielen
3 angeschraubt Wände, Vorderseite offenbar und ausgestattet mit
Klapptür.
Räder Durchm. 125 mm aus superelastischem Gummi.
Mod. 178ROLL
Fremstillet i elektrogalvaniserede profiler i stål.
Tre faste sider udstyret med en front der kan åbnes, og en luge der
kan tippes ned.
Grå superelastiske slidstærke gummihjul, Ø 125 mm.
Мод. 178ROLL
%труктура из стальных, электролитически оцинкованных
профилей.
3 скрепленные болтами стенки, открываемая и оснащенная
откидной крышкой передняя сторона.
/ыдерживающие большие нагрузки и легко скользящие колеса
диам. 125 мм из суперэластичной резины.
Code
178 roll 5
178 roll 600
178 roll 500
Internal mm
800 x 700 x 1800 h
800 x 600 x 1800 h
800 x 500 x 1800 h
Door open on the side of mm
700
800
500
ZUBEHÖR
Abnehmbarer
Zwischendoben.
О[email protected]++
%ъемная полка.
42
USE
Suitable principally for linen transport inside industrial
laundries, hospitals or care homes.
TECHNICAL DATA-SHEET
Complete trolley in light alloy plate anodised after trolley finishing. Ground frame structure built with profiles
in light alloy.
ANVENDELSE
Primært til transport på industri-/hospitalsvaskerier eller på plejehjem osv.
TEKNISKE DATA
Fremstillet i aluminium, som anodiseres efter fremstilling. Efter produktionen fastgøres vognen på en undervogn i profiler af aluminium. Serien består af vogne med
eller uden hæve-/sænkebund (elevationsbund).
GEBRAUCHSBEREICH
Besonders vorgesehen für den Wäschetransport in den
Industriewäschereien oder in den Heimen wie Krankenhäuser, Altenheime usw.
TECHNISCHES DATEBLATT
Wagen völlig aus Leichtmetall hergestellt. Nach Wagenfertigstellung eloxiert und strukturiert auf Chassis aus
Leichtmetall.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
!редназначены главным образом для перевозки белья
в промышленных прачечных или в медицинских
учреждениях, например, в больницах, домах
престарелых и.т.д.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
$ележки полностью выполнены из легкосплавного
листа, анодированного по окончании изготовления
тележки. Они установлены на основном шасси,
состоящем из легкосплавных профилей.
43
왘왘왘
TROLLEYS
IN LIGHT ALLOY
FOR INTERNAL
LAUNDRY HANDLING
WAGEN AUS LEICHTMETALL FÜR DEN
INTERNEN WÄSCHETRANSPORT
VOGNE I ALUMINIUM TIL INTERN
TRANSPORT PÅ VASKERIET
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
ИЗ ЛЕГКОГО СПЛАВА
44
TROLLEYS IN LIGHT ALLOY 왘왘왘 FOR INTERNAL LAUNDRY HANDLING
왘왘왘 202
Mod. 202
Trolley with mobile bottom which raises / descends gradually and automatically depending on weight load.
Grey anti-mark rubber wheels.
• Table column “spring capacity” indicates
downward weight till the deadlock.
Different capacity on requirement.
Mod. 202
Die Federbodenwagen heben oder senken sich
stufenweise und automatisch, abhängig von
der Waredie sie enthalten.
Räder aus spurlosem grauen Gummi.
• Die Sparte “spring capacity“ in der Tabelle
zeigt das Gewicht, mit dem der Boden zum unteren Fixpunkt hinuntergeht.
Verschiedene Tragfähigkeiten auf Anfrage.
Code
202/05
202/10
202/30
202/50
202/60
202/70
Internal mm
1470 x 900 x 560 h
1400 x 700 x 560 h
1250 x 650 x 560 h
1000 x 600 x 560 h
920 x 600 x 560 h
1040 x 400 x 560 h
Mod. 202
Ergonomisk vogn med hæve-/sænkebund, der
højdemæssigt tilpasser sig lasten som
ilægges eller fjernes. Hæve-/sænkebunden
styres af en fjeder i galvaniseret stål, der er tilpasset forholdet vægt/volumen.
Vær derfor opmærksom på volumen i forhold
til de udvendige mål.
Leveres med hjul i afsmitningsfri grå gummi.
• Kolonnen “Fjederkapacitet” i tabellen angiver vægten for, hvornår fjederen under hæve/sænkebunden ikke kan presses mere sammen. Andre kapaciteter kan leveres ved forespørgsel.
Мод. 202
$ележки с подвижным дном, постепенно
и автоматически
поднимающимся/опускающимся
в зависимости от помещенного в нее или
вынутого груза.
олеса из серой, не оставляющей следов
резины.
• / колонке таблицы “spring capacity” указан
вес, при котором дно опускается до нижней
мертвой точки.
&азличная грузоподъемность на заказ.
External mm
1500 x 930 x 860 h
1430 x 730 x 800 h
1280 x 680 x 800 h
1030 x 630 x 800 h
950 x 630 x 800 h
1070 x 430 x 800 h
Wheels Ø mm
160 (A)
125 (A)
125 (D)
125 (D)
125 (D)
125 (D)
Spring capacity kg
70
65
55
45
30
30
Vol. lt
740
550
455
340
310
230
• Off-the-shelf grey anti-mark rubber wheels.
• Serienausführung grau Vollgummirollen.
• Seriefremstillede hjul i afsmitningsfri grå gummi.
• %ерийные, не оставляющие следов колеса.
TROLLEYS IN LIGHT ALLOY 왘왘왘 FOR INTERNAL LAUNDRY HANDLING
왘왘왘
OPTIONAL (Cod. TSA)
• Upper integrated antimark
bumper in PVC.
• Obere integrierte
Wandabweißstoßleiste aus PVC.
• Integreret afsmitningsfri fenderliste
ved overkant.
• +нтегрированный верхний бампер
из не оставляющего следов !/?.
• Inside pantograph equipped
with middle spring.
• Im Wagen befindet sich
in Pantograph mit Zentralfeder.
• Pantograf (central fjederbremse)
inde i midten af vognen.
• /нутренняя часть с пантографом
и центральной пружиной.
45
AVAILABLE WHEELS DISPOSITION.
A
C
B
D
46
TROLLEYS IN LIGHT ALLOY 왘왘왘 FOR INTERNAL LAUNDRY HANDLING
왘왘왘 201
Mod. 201
Realised with stiffened ribbing approx. each
120 mm, with full or perforated walls.
Grey anti -mark rubber wheels diam. 125 mm.
Mod. 201
Udført med vandrette ribber for hver 120 mm.
Kan fås med eller uden perforeringer.
Hjul i afsmitningsfri grå gummi.
Mod. 201
Hergestellt mit horizontalen Verstärkungsrippen ca. jede 120 mm. Zu Verfügung gelochten
Wänden oder ungelochten.
Graue spurlose Gummi Räder Durchm. 125
mm.
Мод. 201
Отделаны горизонтальным усилительным
рифлением примерно через каждые 120 мм и
имеют сплошные или перфорированные
стенки.
олеса из серой, не оставляющей следов,
резины.
Not perforated
201N/10
201N/20
201N/30
201N/40
201N/50
Perforated
201F/10
201F/20
201F/30
201F/40
201F/50
Internal mm
1300 x 700 x 670 h
1130 x 635 x 670 h
1000 x 600 x 670 h
1020 x 500 x 620 h
810 x 460 x 500 h
External mm
1330 x 730 x 850 h
1160 x 665 x 850 h
1030 x 630 x 850 h
1050 x 530 x 775 h
840 x 490 x 650 h
OPTIONAL (Cod. TSA)
• Upper integrated antimark
bumper in PVC.
• Obere integrierte
Wandabweißstoßleiste aus PVC.
• Integreret afsmitningsfri fenderliste
ved overkant.
• +нтегрированный верхний бампер
из не оставляющего следов !/?.
Wheels Ø mm
125 (A)
125 (A)
125 (A)
100 (A)
100 (D)
Vol. lt
610
480
400
316
186
TROLLEYS IN LIGHT ALLOY 왘왘왘 FOR INTERNAL LAUNDRY HANDLING
왘왘왘
201F
201N
• Off-the-shelf grey anti-mark rubber wheels.
• Serienausführung graue Vollgummirollen.
• Seriefremstillede afsmitningsfri grå gummihjul.
• 'е пачкающие пол, серийные колеса.
47
AVAILABLE WHEELS DISPOSITION.
A
C
B
D
TROLLEYS IN LIGHT ALLOY 왘왘왘 FOR INTERNAL LAUNDRY HANDLING
48
왘왘왘 216
Mod. 216
Half opening truncated cone on longer side for
easy unloading of dryer.
Stiff ribbing each 120 mm aprox.
Grey anti-mark rubber wheels diam. 160 mm.
Internal sizes: 1470 x 900 x 660/430 h mm.
External sizes: 1500 x 930 x 890 h mm.
OPTIONAL
• Upper bumper in PVC (cod. TSA).
• Lower bumper in PVC (cod. LSA).
Mod. 216
Keglestumpformet halvåbning i den ene langside.
Vandrette ribber med ca. 120 mm mellemrum.
Grå afsmitningsfri gummihjul, Ø 160 mm.
Indvendige mål: 1470 x 900 x 660/430 h mm.
Udvendige mål: 1500 x 930 x 890 h mm.
TILVALG
• Fenderliste i PVC ved overkant (kode TSA).
• Fenderliste i PVC ved underkant (kode LSA).
Mod. 216
Kegelstumpf-Halböffnung auf einer Längsseite.
Horizontalrippen ca. alle 120 mm.
Graue Volgummirollen Durchmesser 160 mm.
Innenabmessungen: 1470 x 900 x 660/430 h mm.
Aussenabmessungen: 1500 x 930 x 890 h mm.
ZUBEHÖR
• Obere PVC Stossleiste (cod. TSA)
• Untere PVC Stossleiste (Cod. LSA)
Мод. 216
/ырез в форме усеченного конуса на
длинной стенке для разгрузки сушильной
машины.
Усилительное рифление примерно через
каждые 120 мм.
олеса из серой, не оставляющей следов,
резины диам. 160 мм.
/нутренние размеры: 1470 x 900 x 660/430 h мм.
/нешние размеры: 1500 x 930 x 890 h мм.
О[email protected]++
• /ерхний бампер из !/? (код TSA.)
• 'ижний бампер из !/? (код LSA).
왘왘왘 217
Mod. 217
Suitable for soaking linen.
Completely waterproof.
Equipped with double perforated extractable
bottom and drainage tap.
Internal sizes: 1000 x 600 x 440 h mm.
External sizes: 1030 x 630 x 710 h mm.
Mod. 217
Egnet til iblødsætning af linned.
Fuldstændig vandtæt.
Udstyret med udtagelig dobbeltperforeret
bund og afløb til tømning.
Indvendige mål: 1000 x 600 x 440 h mm.
Udvendige mål: 1030 x 630 x 710 h mm.
Mod. 217
Geeignet um Wäsche einzuweichen.
Komplett wasserdicht.
Ausgestattet mit herausziehbarem perforierten
Doppelboden.
Innenabmessungen: 1000 x 600 x 440 h mm.
Außenabmessungen: 1030 x 630 x 710 h mm.
Мод. 217
!ригодна для замачивания белья.
Абсолютно герметична.
Оснащена двойным перфорированным
съемным дном и сливным краном.
/нутренние размеры: 1000 x 600 x 440 h мм.
/нешние размеры: 1030 x 630 x 710 h мм.
TROLLEYS IN LIGHT ALLOY 왘왘왘 FOR INTERNAL LAUNDRY HANDLING
49
왘왘왘 191SM/2
Mod. 191SM/2
Work / packing table in varnished steel.
Trolley for clean linen packing.
Structure in steel varnished blue RAL 5015.
Complete with flange laminated wood.
Bottom shelf 310 mm height from the ground.
Equipped with 4 grey rubber swivel wheels diam. 125 mm, one at each corner.
Sizes: 2000 x 800 x 910 h mm.
Mod. 191SM/2
Arbeits- und Falttische aus lackiertem Stahl.
Tragekonstruktion aus blauem lackiertem Stahl
RAL 5015.
Ausgestattet mit 2 Arbeitsflächen.
Unteres Ablagebrett 310 mm vom Boden.
4 grau Lenkrollen Durcm. 125 mm, Anordnung
an den Ecken.
Abmessungen: 2000 x 800 x 910 h mm.
Mod. 191SM/2
Arbejds- og pakkebord i lakeret stål.
Vogn til pakning af rent linned.
Struktur i blålakeret stål RAL 5015.
Udstyret med afrundede kanter i lamineret træ.
Den underste hylde er placeret 310 mm fra gulvhøjde.
Udstyret med 4 afsmitningsfri grå gummihjul,
Ø 125 mm, alle drejelige og placeret i hjørnerne.
Udvendige mål: 2000 x 800 x 910 h mm.
Мод. 191SM/2
&абочие и укладочные столы из окрашенной
стали. $ележка для складывания простыней
и другого белья.
%тальная структура, окрашенная в синий
цвет RAL 5015.
2 полки из отбортованного биламината.
'ижняя полка установлена на высоте 310 мм
над уровнем пола.
Укомплектована установленными по углам 4
поворотными колесами диам. 125 мм из серой
резины.
/нешние размеры: 2000 x 800 x 910 h мм.
OPTIONAL
• Wheels with pedal brake.
• Räder mit Pedalbremse.
• Hjul med pedalbremse.
• колеса с педальным
тормозом.
왘왘왘 191SM
Mod. 191SM
Variance of the model 191SM/2 above described, without bottom shelf.
Sizes: 2000 x 800 x 910 h mm.
Mod. 191SM
Alternativ til model 191SM/2 ovenfor, uden
den underste hylde.
Udvendige mål: 2000 x 800 x 910 h mm.
Mod. 191SM
Variante des Modells 191SM/2 Wie oben beschrieben, ohne Zwischenboden.
Abmessungen: 2000 x 800 x 910 h mm.
Мод. 191SM
/ариант вышеописанной модели 191SM/2 без
нижней полки.
/нешние размеры: 2000 x 800 x 910 h мм.
OPTIONAL
• Wheels with pedal brake.
• Räder mit Pedalbremse.
• Hjul med pedalbremse.
• колеса с педальным
тормозом.
50
USE
Thanks to their versatility and large capacity, these trolleys are suitable for transporting everything from dirty
linen, clean linen, bag boxes and containers.
THECHNICAL DATASHEET
Trolleys and boxes in polypropylene - joined structure
Strong body in galvanised steel.
The standard models 55 and 53 can be delivered without wheels (55CS and 53CS); on requirement also all the
other models.
Equipped with wheels in full rubber.
On requirement can also be delivered disassembled.
ANVENDELSE
Disse alsidige vogne kan bl.a. benyttes til transport af
urent linned, rent linned, sække, kasser og beholdere.
TEKNISKE DATA
Vogne og kasser er fremstillet i polypropylenrør.
De har et robust vognstel i galvaniseret stål.
Standardmodellerne 55 og 53 kan også leveres uden hjul
(55 CS og 53 CS).
Ved forespørgsel er dette også muligt for andre vogne.
Gummihjul.
Hvis det ønskes, kan de leveres usamlet.
GEBRAUCHSBEREICH
Dank ihrer Vielseitigkeit und Fähigkeit sind sie für verschiedene Transporte geeignet. Schmutzwäsche, der
sauberen Wäsche, Schachteln und Behälter.
TECHNISCHES DATENBLATT
Wagen und Behälter hergestellt aus Polypropylenrohren.
Stabiles Grundgestell aus verzinktem Stahl.
Unsere Standardserie Modelle 55 und 53 können auch
ohne Räder geliefert werden (55CS und 53cs); auf Anfrage auch alle anderen Modelle.
Graue Vollgummirollen.
Auf Anfrage können die agen auch unmontiert geliefert
werden.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Fлагодаря своей многофункциональности и вместимости,
они пригодны для перевозки любых материалов:
грязного белья, чистого белья, мешков, больших и
обычных коробок.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
$ележки и контейнеры со структурой из сцепленных
между собой полипропиленовых труб.
!рочная рама из оцинкованной стали.
%тандартные основные модели 55 e 53 могут быть
поставлены без колес (55CS и 53CS); то же касается
других моделей, о чем следует указать в заказе.
Оснащены колесами из сплошной резины.
#огут быть поставлены в разобранном виде.
51
왘왘왘
POLYPROPYLENE
TROLLEYS
FOR INTERNAL HANDLING
POLYPROPYLEN WAGEN
FÜR DEN INTERNEN TRANSPORT
VOGNE I POLYPROPYLEN
TIL INDENDØRS TRANSPORT
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
POLYPROPYLENE TROLLEYS 왘왘왘 FOR INTERNAL HANDLING
52
왘왘왘 POLYPROPYLENE
TROLLEYS
Code
120
51
52
53
53CS
55
55CS
Internal mm
1290 x 700 x 630 h
970 x 590 x 630 h
900 x 590 x 470 h
780 x 430 x 470 h
780 x 430 x 470 h
780 x 430 x 630 h
780 x 430 x 630 h
External mm
1340 x 750 x 840 h
1020 x 630 x 825 h
950 x 630 x 665 h
830 x 480 x 620 h
830 x 480 x 515 h
830 x 480 x 795 h
830 x 480 x 675 h
Wheels ø mm
125 (A)
100 (A)
100 (A)
80 (D)
Without
80 (D)
Without
Vol. lt
570
360
250
158
158
210
210
AVAILABLE WHEELS DISPOSITION.
A
C
B
D
Cod. 120
Cod. 55
POLYPROPYLENE TROLLEYS 왘왘왘 FOR INTERNAL HANDLING
Cod. 55CS
Cod. 53CS
Cod. 52
Cod. 51
Cod. 53
53
54
USE
Ideal for the transport of clean linen, steril sets and overalls etc.
TECHNICAL DATA SHEET
Structure realised with light anodized alloy plate, supplemented with tubes and profile in light alloy.
Trolley body composed of smooth plate without joins.
Patented edge pinching system for outside compartment
complete with door hinges which turn during the closing
phase on gasket integrated in the same structure.
Continuous vertical hinges along the whole length of the
trolley.
Rugged chassis torsion stress resistant. Made of rectangular galvanised steel tubes, with a rigid bumper in light alloy profile with integrated PVC.
Doors open at 270° with magnet blocking system during
the open position. Door closing is guaranteed by two vertical half rods in stainless steel which block at the top and
bottom.
Very rigid shelf system on nylon supports. Easily extracted if desired.
Horizontal push handles fixed on both headings.
Wheels in full grey anti - mark rubber with stainless steel
cage roller.
ANVENDELSE
Vogne til transport af rent linned, steril-sæt, kitler og uniformer.
TEKNISKE DATA
Fremstillet i aluminiumplade som anodiseres efter vognen
er færdigfremstillet.
Udformet i firkantede rør og profiler i aluminium.
Selve vognen er formet ud af en plade uden samlinger.
Måden hvorpå vognens udvendige kanter foldes er patenteret.
I lukket tilstand hviler dørhængslerne på en integreret gummitætning på vognen.
Lodrette pianohængsler i hele vognens højde.
Robust vogn opbygget i firkantede rør i galvaniseret stål.
Kanten har fenderliste i aluminium med PVC-belægning.
Dørene kan åbnes 270° og har magneter til at fastholde
døren i åben position.
Lukning af døren sker ved hjælp af to lodrette låsepaler i
rustfrit stål med blokering øverst og nederst.
Hylderne hviler sikkert på nylonophæng, men det er samtidig muligt at vippe dem og tage dem ud.
Vandrette skubbehåndtag er fastsat på begge kortsider.
Leveres med afsmitningsfri hjul i grå gummi med gaffel i
rustfrit stål.
GEBRAUCHSBEREICH
Zum Transport der sauberen Wäsche, Steril-Sets, Kitteln
und Devisen.
TECHNISCHES DATENBLATT
Struktur aus Leichtmetall gebaut, nach Fertigstellung eloxiert.
Wagenkorpus aus einem einzigen Blechstück gebaut, ohne Verbindungen.
Die besondere Beschaffenheit des Aussenbereiches wurde
patentiert. Türenscharnieren liegen in einer Dichtung, die
in die Struktur eingepasst wurde.
Scharniere entlang der gesamten Schrankhöhe.
Robustes Chassis aus verzinktem Stahl mit rundumlaufender Stossleiste aus Leichtmetallprofil und bedeckt mit
PVC.
Bis zu 270° zu öffnende Türen mit Magnete zum halten der
Türen in geöffneter Position. Die Türschließung ist durch
2 halbe Stäbchen aus Edelstahl mit oberer und unterer Blockierung gewährleistet.
Starre Zwischenböden gesperrt durch Nylon-Halterungen,
aber in der selben Zeit auch klappbar und entfernbar.
Waagerechte Schiebegriffe fixiert an den zwei Kopfseiten.
Grau Räder aus spurlosen Vollgummirollen mit Rollenlagerung aus Edelstahl.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
!редназначены для перевозки чистого белья, стерильных
комплектов, халатов и форм.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Cтруктура
полностью
изготовлена
из
листа
анодированного легкого сплава и дополнена трубками и
профилями из легкого сплава.
орпус тележки выполнен из единого куска
металлического листа, без соединений.
Zапатентованная система загибания краев наружу, с
навеской створок, давящей при закрывании на
окаймляющее структуру уплотнение.
/ертикальные сплошные навески по всей высоте шкафа.
!рочная противоторсионная рама основания из
прямоугольных оцинкованных стальных труб, окруженная
жестким бампером из легкого сплава с вмонтированным
профилем из !/?.
%творки открываются на 270° и оснащены магнитом для их
блокировки в открытом положении. Zакрытие створок
обеспечивается двумя вертикальными полушпинделями
из нержавеющей стали, которые блокируются в верхнем и
нижнем положении.
!олки прочно закреплены на нейлоновых упорах, однако
могут быть откинуты и сняты.
двум торцам крепятся горизонтальные ручки для
толкания.
олеса из цельной серой, не оставляющих следов, резины
с серийным роликоподшипником из нержавеющей стали.
55
왘왘왘
TROLLEY FOR CLEAN
LINEN TRANSPORT
WAGEN ZUM TRANSPORT
DER SAUBEREN WÄSCHE
VOGNE TIL TRANSPORT
AF RENT LINNED
ТЕЛЕЖКИ-ШКАФЫ ДЛЯ
ПЕРЕВОЗКИ ЧИСТОГО БЕЛЬЯ
TROLLEY 왘왘왘 FOR CLEAN LINEN TRANSPORT
56
왗왗왗
OPTIONAL (Cod. CHA4)
• Chard-holder A4.
• Kartenhalter A4.
• Kortholder A4.
• Kержатель карточек A4.
A
• Special upper closing.
• Besondere obere Schließung.
• Speciel lukning i toppen.
• Особый верхний затвор.
OPTIONAL (Cod. CHA5)
• Chard-holder A5.
• Kartenhalter A5.
• Kortholder A5.
• Kержатель карточек A5.
B
• Special lower closing.
• Besondere untere Schließung.
• Speciel lukning i bunden.
• Особый нижний затвор.
OPTIONAL (Cod. TB)
• Drawbar.
• Zugstange.
• Trækstang.
• Fуксировочная штанга.
OPTIONAL (Cod. RRC)
• Central brake on 2 wheels.
• Zentralbremse auf 2 Rädern.
• Centralbremse på 2 hjul.
• @ентрализованный тормоз на 2 колеса.
B
OPTIONAL (Cod. RR)
• Single foot brake.
• Einzelne Pedalbremse.
• Enkelt pedalbremse.
• Отдельный педальный тормоз.
TROLLEY 왘왘왘 FOR CLEAN LINEN TRANSPORT
OPTIONAL (Cod. RS)
• Vertical pivot or sloping shelves.
• Eingehängte und kippbare Zwischenböden
in senkrechter Position.
• Hængslet hylde, der kan vippes
til lodret position.
• >лавные, откидывающиеся
в вертикальное положение, полки.
OPTIONAL (Cod. TSA)
• Bumper at the top.
• Obere Stossleiste.
• Fenderliste øverst.
• /ерхний бампер.
A
OPTIONAL (Cod. CL)
• Lock with 2 keys.
• Zylinder schloss
mit 2 Schlusseln.
• Cylinderlås med
to nøgler.
• Zамок на 2 ключа.
OPTIONAL (Cod. BD)
• Manual directional block
on two wheels.
• Manuelle Richtungssperre
auf 2 Rädern.
• Manuel retningsspærre på 2 hjul.
• &учной стопор на 2 колеса.
OPTIONAL (Cod. BS)
• Backstop rod for breaking.
• Haltestäbchen für Zwischenbodenneigung.
• Holdestav til hældning af hylde.
• =танга для фиксирования наклона полки.
57
TROLLEY 왘왘왘 FOR CLEAN LINEN TRANSPORT
58
왘왘왘 N204-N204MD
Mod. N204
Equipped with two equidistant shelves.
Wheels diameter 200 mm
Internal sizes: 1130 x 550 x 1440 h mm.
External sizes: 1230 x 630 x 1750 h mm.
Mod. N204MD
Equipped with two equidistant shelves.
Wheels diameter 200 mm.
Internal sizes: 1130 x 550 x 1190 h mm.
External sizes: 1230 x 630 x 1500 h mm.
Mod. N204
Ausgestattet mit 2 Zwischenböden mit gleichen Abstand
Raddurchmesser 200 mm.
Innenabmessungen: 1130 x 550 x 1440 h mm.
Außenabmessungen: 1230 x 630 x 1750 h mm.
Mod. N204MD
Ausgestattet mit 2 Zwischenböden mit gleichen Abstand.
Raddurchmesser 200 mm.
Innenabmessungen: 1130 x 550 x 1190 h mm.
Außenabmessungen: 1230 x 630 x 1500 h mm.
Mod. N204
Udstyret med to hylder med lige stor afstand
imellem.
Hjul: Ø 200 mm.
Indvendige mål: 1130 x 550 x 1440 h mm.
Udvendige mål: 1230 x 630 x 1750 h mm.
Mod. N204MD
Udstyret med to hylder med lige stor afstand
imellem.
Hjul: Ø 200 mm.
Indvendige mål: 1130 x 550 x 1190 h mm.
Udvendige mål: 1230 x 630 x 1500 h mm.
Мод. N204
Оборудован двумя внутренними,
равноудаленными полками.
Kиаметр колес 200 мм.
/нешние размеры: 1130 x 550 x 1440 h мм.
/нутренние размеры: 1230 x 630 x 1750 h мм.
Мод. N204MD
Оборудован двумя внутренними,
равноудаленными полками.
Kиаметр колес 200.
/нутренние размеры : 1130 x 550 x 1190 h мм.
/нутренние размеры: 1230 x 630 x 1500 h мм.
왘왘왘 N204P
Mod. N204P
Equipped with one shelve placed at half height
of the trolley.
Wheel diameter 160 mm.
Internal size: 1130 x 550 x 940 h mm.
External size: 1230 x 630 x 1250 h mm.
Mod. N204P
Udstyret med en hylde, som deler kabinettet i
to lige store rum.
Hjul: Ø 160 mm.
Indvendige mål: 1130 x 550 x 940 h mm.
Udvendige mål: 1230 x 630 x 1250 h mm.
Mod. N204P
Ausgestattet mit einem Zwischenboden genau
in der Mitte fixiert.
Raddurchmesser 160 mm.
Innenabmessungen: 1130 x 550 x 940 h mm.
Außenabmessungen: 1230 x 630 x 1250 h mm.
Мод. N204P
Оборудован одной, установленной по центру,
полкой.
Kиаметр 160 мм.
/нутренние размеры: 1130 x 550 x 940 h мм.
/нешние размеры: 1230 x 630 x 1250 h мм.
TROLLEY 왘왘왘 FOR CLEAN LINEN TRANSPORT
59
왘왘왘 N204TRUCK
Mod. N204TRUCK
Equipped with 2 equidistant shelves.
Wheel diameter 125 mm.
Internal size: 740 x 560 x 1440 h mm.
External size: 840 x 640 x 1660 h mm.
Mod. N204TRUCK
Ausgestattet mit 2 Zwischenböden.
Raddurchmesser 125 mm.
Innenabmessungen: 740 x 560 x 1440 h mm.
Außenabmessungen: 840 x 640 x 1660 h mm.
Mod. N204TRUCK
Udstyret med to hylder med lige stor afstand
imellem.
Hjul: Ø 125 mm.
Indvendige mål: 740 x 560 x 1440 h mm.
Udvendige mål: 840 x 640 x 1660 h mm.
Мод. N204TRUCK
Оборудован двумя внутренними,
равноудаленными полками.
Kиаметр колес 125 мм.
/нутренние размеры: 740 x 560 x 1440 h мм.
/нешние размеры: 840 x 640 x 1660 h мм.
왘왘왘 N204TRUCK/HS
Mod. N204TRUCK/HS
Ideal for dirty/ clean linen transport after washing and cleaning.
Equipped with two hinged and horizontal
sloping shelves for clean linen loading. In vertical position for unloading of dirty linen.
Wheel diameter 125 mm.
Internal sizes: 740 x 560 x 1440 h mm.
External sizes: 840 x 640 x 1660 h mm.
Mod. N204TRUCK/HS
Geeignet zur Beförderung der schmutzigen
und sauberen Wäsche, nach angemessener
Reinigung.
Ausgestattet mit 2 klappbaren Zwischenböden: in waagerechter Position, um saubere
Wäsche aufzuladen, oder in senkrechte Position, um sie Säcke mit schmitziger Wäsche laden zu koennen.
Raddurchmesser 125 mm.
Innenabmessunge: 740 x 560 x 1440 h mm.
Außenabmessungen: 840 x 640 x 1660 h mm.
Mod. N204TRUCK/HS
Er egnet til transport af rent og urent linned;
skal dog rengøres ordentligt og desinficeres
inden skift mellem de to.
Udstyret med to hængslede hylder, der kan
placeres vandret eller lodret.
I vandret position til rent linned eller lodret til
opbevaring af sække med urent vasketøj.
Hjul: Ø 125 mm.
Indvendige mål: 740 x 560 x 1440 h mm.
Indvendige mål: 840 x 640 x 1660 h mm.
Мод. N204TRUCK/HS
!редназначена для перевозки грязного и чистого белья, после соответствующей стирки
и дезинфекции.
Оборудованы двумя навесными полками, которые устанавливаются в горизонтальном
положении для загрузки чистого белья или в
вертикальном положении – для загрузки
мешков с грязным бельем.
Kиаметр колес 125 мм.
/нутренние размеры: 740 x 560 x 1440 h мм.
/нешние размеры: 840 x 640 x 1660 h мм.
TROLLEY 왘왘왘 FOR CLEAN LINEN TRANSPORT
60
왘왘왘 N204DV
Mod. N204DV
Inside equipped with vertical partition placed
at 1/3 of the length with cross bar at the top of
one part and 2 equidistant shelves on the larger side.
Wheels diameter 200 mm.
Inside sizes: 1130 x 550 x 1440 h mm.
External sizes: 1230 x 630 x 1750 h mm.
Mod. N204DV
Indvendig opdelingsvæg, så 1/3 af vognen er
udstyret med bøjlestang øverst. Resten af vognen er udstyret med to hylder med lige stor afstand imellem.
Hjul: Ø 200 mm.
Indvendige mål: 1130 x 550 x 1440 h mm.
Udvendige mål: 1230 x 630 x 1750 h mm.
Mod. N204DV
Der Innenbereich mit Trennwand, das kleine
rechte Fach 1/3 besitzt eine oben angebrachte
Kleiderstange und das linke Fach ist ausgestattet mit 2 Zwischenboden.
Raddurchmesser 200 mm.
Innenabmessungen: 1130 x 550 x 1440 h mm.
Außenabmessungen: 1230 x 630 x 1750 h mm.
Мод. N204DV
1/3 внутренней части шкафа отделено
вертикальной перегородкой. / верхней части
меньшего
отделения
установлена
перекладина для развешивания одежды, а в
большем отделении – 2 равноудаленные
полки.
Kиаметр колес 200 мм.
/нутренние размеры: 1130 x 550 x 1440 h мм.
/нешние размеры: 1230 x 630 x 1750 h мм.
왘왘왘 N204OP
Mod. N204OP
Suitable for the transport of dirty and clean
linen.
Two horizontal shelves for clean linen loading, or in vertical position for dirty linen loading.
Complete with A4 card holder, black varnished
plate with upper heading.
Wheels diameter 125 mm.
Internal sizes: 865 x 480 x 1440 h mm.
External sizes: 965 x 550 x 1710 h mm.
Mod. N204OP
Wagen zum Transport der schmutzigen und
sauberen Wäsche, nach angemessener einigung. Ausgestattet mit 2 klappbaren Zwischenböden, in waagerechter Position, um
saubee Wäsche aufzuladen, oder in senkrechter Position, um die Säcke mit schmutziger
Wäsche beladen zu können.
Ausgestattet mit Kartenhalter A4, schwarzer
Beschriftungstafel und obere Stossleiste.
Raddurchmesser 125 mm.
Innenabmessungen: 865 x 480 x 1440 h mm.
Außenabmessungen: 965 x 550 x 1710 h mm.
Mod. N204OP
Er egnet til transport af rent og urent linned;
skal dog rengøres ordentligt og desinficeres
inden skift mellem de to. Udstyret med to
hængslede og perforerede hylder, der kan
klappes op og ned og dermed placeres vandret eller lodret. I vandret position til rent linned
eller lodret til sække med urent vasketøj.
Hjul: Ø 125 mm.
Indvendige mål: 865 x 480 x 1440 h mm.
Udvendige mål: 965 x 550 x 1710 h mm.
Мод. N204OP
!редназначена для перевозки грязного и
чистого
белья.
Kве
внутренние
перфорированные и отштампованные полки,
которые могут быть установлены в
горизонтальном положении для загрузки
чистого белья или в вертикальном положении
– для загрузки мешков с грязным бельем.
Укомплектована держателем карточек А4,
окрашенной в черный цвет табличкой и
приподнятым верхним бампером.
Kиаметр колес 125 мм.
/нутренние размеры: 865 x 480 x 1440 h мм.
/нешние размеры: 965 x 550 x 1710 h мм.
TROLLEY 왘왘왘 FOR CLEAN LINEN TRANSPORT
61
왘왘왘 871/10-871/20
Mod. 871/10
Suitable for the transport of dirty /clean linen,
after regular washing and cleaning.
Fitted with 2 horizontal hinged shelves for
clean linen loading. In vertical position for
dirty linen bag loading.
Wheel diameter 125 mm.
Internal size: 740 x 580 x 1460 h mm.
External size: 840 x 630 x 1660 h mm.
Mod. 871/20
Internal size: 650 x 450 x 1260 h mm.
External size: 750 x 500 x 1460 h mm.
OPTIONAL
Closing towel.
Mod. 871/10
Wagen zum Transport der schmutzigen und
sauberen Wäsche, nach angemessener Reinigung.
Ausgestattet mit 2 anscharnierten und klappbaren Zwischenböden. Positionierbar waagerecht, um saubere Wäsche aufzuladen, oder
senkrecht, um die Säcke mit schmutziger Wäsche laden zu können.
Raddurchmesser 125 mm.
Innenabmessungen: 740 x 580 x 1460 h mm.
Außenabmessungen: 840 x 630 x 1660 h mm.
Mod. 871/20
Innenabmessungen: 650 x 450 x 1260 h mm.
Außenabmessungen: 750 x 500 x 1460 h mm.
ZUBEHÖR
Vorderes Schließtuch.
Mod. 871/10
Er egnet til transport af rent og urent linned;
skal dog rengøres ordentligt og desinficeres
inden skift mellem de to.
Udstyret med to hængslede hylder, der kan
klappes op og ned og dermed placeres vandret eller lodret.
I vandret position til rent linned eller i lodret
position til sække med urent linned.
Hjul: Ø 125 mm.
Indvendige mål: 740 x 580 x 1460 h mm.
Udvendige mål: 840 x 630 x 1660 h mm.
Mod. 871/20
Indvendige mål: 650 x 450 x 1260 h mm.
Udvendige mål: 750 x 500 x 1460 h mm.
TILVALG
Klæde til lukning foran.
Мод. 871/10
!редназначена для перевозки грязного и чистого белья, после соответствующей стирки
и дезинфекции.
Оборудованы двумя навесными полками, которые устанавливаются в горизонтальном
положении для загрузки чистого белья или в
вертикальном положении – для загрузки
мешков с грязным бельем.
Kиаметр колес 125 мм.
/нутренние размеры: 740 x 580 x 1460 h мм.
/нешние размеры: 840 x 630 x 1660 h мм.
Мод. 871/20
/нутренние размеры: 650 x 450 x 1260 h мм.
/нешние размеры: 750 x 500 x 1460 h мм.
О[email protected]+Я
=ирма.
62
USE
Ideal for the transport of ISONORM baskets 600 x 400 mm.
TECHNICAL DATA SHEET
Structure realised from light alloy anodized plate with tube supplement and profiles in light alloy.
Trolley body composed of one part no - junction plate.
Patented edge - pinching system for exterior compartment. Turning door hinges which use, during the closing phase, a gasket integrated in the same structure.
Continuous vertical hinges along the whole length of the trolley.
Rugged chassis torsion stress resistant, made of rectangular galvanised steel tubes, with a rigid bumper in light alloy profile with
integrated PVC.
Doors openig to 270° with magnetic disposable blocking system
during open position.
Door closing guaranteed by two vertical stainless steel half rods,
with blocking system at both ends.
Horizontal push handles.
Wheels in full grey anti-mark rubber with stainless steel cage
roller.
Interior compartment is equipped with vertical panels with horizontal shifting guides in nylon fibre glass lodged in vertical profiles in light alloy.
The complete guide panel of interior trolley for easy cleaning and
washing.
ANVENDELSE
Til transport af ISONORM beholdere 600 x 400 mm.
TEKNISKE DATA
Fremstillet i aluminiumplader og profiler, som anodiseres, efter
vognen er færdigfremstillet.
Selve vognen er formet ud af en plade uden samlinger.
Måden hvorpå vognens udvendige kanter foldes er patenteret.
Dørhængslerne hviler under lukningen på en integreret gummitætning på vognen.
Pianohængsler i hele vognens højde.
Robust vogn opbygget i firkantede rør i galvaniseret stål. Kanten har fenderliste i aluminium med PVC-belægning.
Dørene kan åbnes 270° og har magneter til at fastholde dem i
åben position.
Lukning af dørene sker ved hjælp af to lodrette låsepaler i rustfrit stål med blokering øverst og nederst.
Udstyret med vandrette skubbehåndtag på begge kortsider.
Hjul i afsmitningsfri grå gummi, med gaffel i rustfrit stål.
Inde i vognen er lodrette rum med skinner til kurvene; hvert rum
kan indeholde 12 kurve på 600 x 400 mm.
Afstanden mellem skinnerne er ca. 114 mm.
Hele skinneenheden kan fjernes, så det er let at rengøre og desinficere vognen indvendigt.
GEBRAUCHSBEREICH
Zum Transport der ISONORM Körben 600 x 400 mm.
TECHNISCHES DATENBLATT
Struktur aus Leichtmetall gebaut, nach Fertigstellung eloxiert.
Wagenkorpus aus einem einzigen Blechstück gebaut, ohne Verbindungen.
Die besondere Beschaffenheit des Aussenbe3reiches wurde patentiert. Türenscharnieren liegen in einer Dichtung, die in die
Struktur eingepasst wurde.
Scharniere entlang der gesamten Schrankhöhe.
Robustes Chassis aus verzinktem Stahl mit rundumlaufender
Stossleiste aus Leichtmetallprofil und bedeckt mit PVC.
Bis zu 270° zu öffnende Türen mit Magnete zum halten der
Türen in geöffneter Position.
Die Türschließung ist durch 2 halbe Stäbchen aus Edelstahl mit
oberer und unterer Blockierung gewährleistet.
Waagerechte Schiebegriffe fixiert an den zwei Kopfseiten.
Grau Räder aus spurlosen Vollgummirollen mit Rollenlagerung
aus Edelstahl.
Der Innenraum ist mit senkrechten Abteilungen für den Einsatz
von Kunststoffmodulen der Größe 600 x 400 mm ausgestattet.
(Senkrechter Abstand zwischen der Führungen 114 mm).
Die Abteilungen können ganz einfach entfernt werden, um den
Innenraum reinigen zu können.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
!редназначены для перевозки контейнеров ISONORM
размером 600 x 400 мм.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Cтруктура полностью изготовлена из листа анодированного
легкого сплава и дополнена трубками и профилями из легкого
сплава.
орпус тележки выполнен из единого куска металлического
листа, без соединений.
Zапатентованная система загибания краев наружу, с навесками
створок, давящими при закрывании на окаймляющее структуру
уплотнение.
/ертикальные сплошные навески по всей высоте шкафа.
!рочная противоторсионная рама основания из прямоугольных
оцинкованных стальных труб, окруженная жестким бампером
из легкого сплава с вмонтированным профилем из !/?.
%творки открываются на 270° и оснащены магнитом для их
блокировки в открытом положении. Zакрытие створок
обеспечивается двумя вертикальными полушпинделями из
нержавеющей стали, которые блокируются в верхнем и нижнем
положении.
>оризонтальные ручки для толкания.
олеса из серой, не оставляющей следов, резины с серийными
нержавеющими стальными роликами.
/нутренняя часть оборудована вертикальными панелями,
включающими изготовленные из нейлонового стекловолокна
горизонтальные направляющие, которые установлены на
вертикальных профилях из легкого сплава.
!анель с направляющими может быть с чрезвычайной
легкостью полностью извлечена для чистки и мойки внутренней
части тележки.
63
왘왘왘
TROLLEY
FOR THE TRANSPORT
OF ISONORM
PHARMACEUTICAL
CONTAINERS
WAGEN ZUM TRANSPORT
DER PHARMA-BEHÄLTER
ISONORM
VOGNE TIL TRANSPORT
AF FARMACEUTISKE ISONORM
BEHOLDERE
ТЕЛЕЖКИ-ШКАФЫ ДЛЯ
ПЕРЕВОЗКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
КОНТЕЙНЕРОВ РАЗМЕРОВ
ISONORM
TROLLEY 왘왘왘 FOR THE TRANSPORT OF ISONORM PHARMACEUTICAL CONTAINERS
64
왗왗왗
OPTIONAL (Cod. CHA4)
• A4 card holder.
• Kartenhalter A4.
• Kortholder A4.
• Kержатель карточек A4.
OPTIONAL (Cod. CHA5)
• A5 chard holder.
• Kartenhalter A5.
• Kortholder A5.
• Kержатель карточек A5.
•
•
•
•
Wall fix system.
Wandfixierungs-System.
System til fastgøring af skinner.
#онтаж направляющих.
OPTIONAL (Cod. TB)
• Drawbar.
• Zugstange.
• Trækstang.
• Fуксировочная штанга.
OPTIONAL (Cod. RRC)
• Central brake on 2 wheels.
• Zentralbremse auf 2 Rädern.
• Centralbremse på to hjul.
• @ентрализованный тормоз
на 2 колеса.
OPTIONAL (Cod. RR)
• Single foot brake.
• Einzelne Pedalbremse.
• Enkelt pedalbremse.
• Отдельный педальный тормоз.
TROLLEY 왘왘왘 FOR THE TRANSPORT OF ISONORM PHARMACEUTICAL CONTAINERS
65
OPTIONAL (Cod. TSA)
• Bumper at the top.
• Obere Stossleiste.
• Fenderliste øverst.
• /ерхний бампер.
A
• Special upper closing.
• Besondere obere Schließung.
• Speciel lukning i toppen.
• Особый верхний затвор.
A
OPTIONAL (Cod. CL)
• Lock with 2 keys.
• Zylinder schloss mit 2 Schlüsseln.
• Cylinderlås med to nøgler.
• Zамок на 2 ключа.
B
• Special lower closing.
• Besondere untere Schließung.
• Speciel lukning i bunden.
• Особый нижний затвор.
B
OPTIONAL (Cod. BD)
• Manual directional block on two wheels.
• Manuelle Richtungssperre auf zwei Rädern.
• Manuel retningsspærre på 2 hjul.
• &учной стопор на 2 колеса.
TROLLEY 왘왘왘 FOR THE TRANSPORT OF ISONORM PHARMACEUTICAL CONTAINERS
66
왘왘왘 N204ISO1-1B
Mod. N204ISO1 - N204ISO1B
Equipped with nr. 1 vertical compartment.
Wheel diameter 125 mm.
Mod. N204ISO1 - N204ISO1B
Udstyret med et rum til kurve.
Hjul: Ø 125 mm.
Mod. N204ISO1 - N204ISO1B
Ausgestattet mit 1 senkrechten Abteilung.
Raddurchmesser 125 mm.
Мод. N204ISO1 - N204ISO1B
Оборудована 1 вертикальной колонной.
Kиаметр колес 125 мм.
Code
N204ISO1
N204ISO1B
Columns
1
1
Guide
12
10
Internal mm
465 x 625 x 1440 h
465 x 625 x 1280 h
External mm
520 x 710 x 1660 h
520 x 710 x 1500 h
Wheels Ø mm
125
125
왘왘왘 N204ISO2-2B
Mod. N204ISO2 - N204ISO2B
Equipped with nr. 2 vertical compartments.
Wheel diameter 200 mm.
Mod. N204ISO2 - N204ISO2B
Udstyret med to rum til kurve.
Hjul: Ø 200 mm.
Mod. N204ISO2 - N204ISO2B
Ausgestattet mit 2 senkrechten Abteilungen.
Raddurchmesser 200 mm.
Мод. N204ISO2 - N204ISO2B
Оборудована 2 вертикальными колоннами.
Kиаметр колес 200 мм.
Code
N204ISO2
N204ISO2B
Columns
2 (x 12)
2 (x 9)
Guide
24
18
Internal mm
895 x 625 x 1440 h
895 x 625 x 1190 h
External mm
Wheels Ø mm
1000 x 710 x 1750 h 200
1000 x 710 x 1500 h 200
TROLLEY 왘왘왘 FOR THE TRANSPORT OF ISONORM PHARMACEUTICAL CONTAINERS
67
왘왘왘 N204ISO3-3B
Mod. N204ISO3 - N204ISO3B
Equipped with 3 vertical compartments.
Wheel diameter 200 mm.
Mod. N204ISO3 - N204ISO3B
Udstyret med tre rum til kurve.
Hjul: Ø 200 mm.
Mod. N204ISO3 - N204ISO3B
Ausgestattet mi 3 senkrechten Abteilungen.
Raddurchmesser 200 mm.
Мод. N204ISO3 - N204ISO3B
Оборудована 3 вертикальными колоннами.
Kиаметр колес 200 мм.
Code
N204ISO3
N204ISO3B
Columns
3 (x 12)
3 (x 9)
Guide
36
27
Internal mm
1325 x 625 x 1440 h
1325 x 625 x 1190 h
External mm
Wheels Ø mm
1430 x 710 x 1750 h 200
1430 x 710 x 1500 h 200
왘왘왘 CONTENITORI
PC Polycarbonate baskets
ISONORM sizes.
With hole - punched side walls.
Contour edge for guide position. Easy stackable when empty.
Pc Polycarbonat-Kisten nach
ISO-NORM Abmessungen.
Mit perforierten Seitenwänden.
Stapelkanten zur Positionierung auf den
Schienen. Ineinander Stapelbar.
Kurve i PC polykarbonat
i ISONORM størrelser.
Med perforerede sider.
Udstyret med kant øverst til placering på skinnen.
I tom tilstand kan kurvene stables.
Контейнеры из поликарбоната PC
размера ISONORM
% перфорированными боковыми стенками.
!ериметральная кромка для установки на
направляющих.
!устые контейнеры могут вставляться один в
другой.
Code
BAC604005
BAC604010
BAC6040
Sizes mm
600 x 400 x 50 h
600 x 400 x 100 h
600 x 400 x 200 h
TROLLEY 왘왘왘 FOR THE TRANSPORT OF ISONORM PHARMACEUTICAL CONTAINERS
68
왘왘왘 N204 MODUL
Mod. N204 MODUL
Equipped with 2 doors opening symmetrically at 270° parallel to the headings.
Well equipped with holding magnets at opening.
Internal size: 1200 x 440 x 1100 h mm.
External size: 1400 x 530 x 1420 h mm.
Mod. N204 MODUL
Ausgestattet mit 2 Türen die man halb öffnen
kann und hinten zu 270° geklappt fixiert mit
Befestigungsmagneten an den Kopfseiten.
Innenabmessungen: 1200 x 440 x 1100 h mm.
Außenabmessungen: 1400 x 530 x 1420 h mm.
Mod. N204 MODUL
Fremstillet med to foldedøre. Dørene kan
åbnes 270° og har magneter til at fastholde
dem i åben position.
Indvendige mål: 1200 x 440 x 1100 h mm.
Udvendige mål: 1400 x 530 x 1420 h mm.
Мод. N204 MODUL
Оборудована 2 дверцами, разделенными
на 2 части и открывающимися на 270°
параллельно торцам.
Они в свою очередь оснащены магнитами
для блокировки в открытом положении.
/нутренние размеры: 1200 x 440 x 1100 h мм.
/нешние размеры: 1400 x 530 x 1420 h мм.
MODUL
TROLLEY 왘왘왘 FOR THE TRANSPORT OF ISONORM PHARMACEUTICAL CONTAINERS
69
왘왘왘 N204 MODUL1
Mod. N204 MODUL1
Equipped with 2 doors opening at 270° parallel to the headings. Well equipped with holding magnets at opening
Internal size: 600 x 440 x 1100 h mm.
External size: 700 x 530 x 1330 h mm.
Mod. N204 MODUL1
Fremstillet med to døre. Dørene kan åbnes
270° og har magneter til at fastholde dem i
åben position.
Indvendige mål: 600 x 440 x 1100 h mm.
Udvendige mål: 700 x 530 x 1330 h mm.
Mod. N204 MODUL1
Ausgestattet mit 2 Tür die zu 270° geöffnet
werden können und mit Befestigungsmagneten an den Kopfseiten fixiert werden können.
Innenabmessungen: 600 x 440 x 1100 h mm.
Außenabmessungen: 700 x 530 x 1330 h mm.
Мод. N204 MODUL1
Оборудована 2 дверцами, открывающимися
на 270° параллельно своим торцам.
Они в свою очередь оснащены магнитами для
блокировки в открытом положении.
/нутренние размеры: 600 x 440 x 1100 h мм.
/нешние размеры: 700 x 530 x 1330 h мм.
MODUL1
MODUL
MODUL
70
Conf Plastic conveyance goods system is realised with
particular structures and configurations depending on the
specific necessities.
The collaboration together with the most important producers of automatic and robotised installations of air or
chain transport permits us to satisfy every specific requirement.
USE
Transport trolley, realised for the movement of robotised
and/or automatic systems, AGV AWT. Conf Plastic will be
glad to help you in the selection of the model suitable for
your automatic transport line.
TECHNICAL DATASHEET
Each customer chosen model has a chassis realised with
rigid stainless steel tubular AISI 304 (1.4301) opportunely reinforced and heat-sealed with MIG and TIG procedure.
All swivel wheels fitted but with automatic direction blocks
permit easy movement in all directions.
The trolley is endowed with opportune magnet /transponder/barcode readers, depending on the technology used
by the automatic guide system.
All structures are studied with materials and configurations suitable for passage through washing tunnels and
disinfection.
Conf Plastics transport- og bevægelsessystem kan skræddersyes i forskellige sammensætninger.
Samarbejde med de førende virksomheder inden for automatiske anlæg til luft- og kædetransport gør det muligt at
opfylde specifikke krav og ønsker.
ANVENDELSE
Her vises nogle eksempler på vogne, der er udført så de
fungerer i det robotiserede og automatiske system, AGV
AWT.
Conf Plastic / Botved kan hjælpe med at vælge eller tilpasse den rigtige model til automatisk transport.
TEKNISKE DATA
Bundrammen er udført i stærke rør i rustfrit stål AISI 304
(1.4301), forstærket med MIG- og TIG-svejsninger.
De drejelige hjul er udstyret med automatisk retningslås.
Når vognen skubbes i siden låses hjulene op, og derefter
kan den bevæges i alle retninger.
Vognen er udstyret med magnet / transponder / barcode til
automatisk styring.
Hele strukturen er fremstillet af materialer, der er egnet til
daglig dekontaminering i vasketuneller og desinfektionssluser.
Die von Conf Plastic Transport- und Beförderungssysteme können aus besonderen Strukturen hergestellt werden, so dass wir spezifische Erfordernisse erfüllen können.
Die Zusammenarbeit mit den wichtigen Herstellerfirmen
von automatischen und robotisierten Anlagen erlaubt es
uns jede spezifische Anfragen zu fertigen.
GEBRAUCHSBEREICH
Wagen verwirklicht für Beförderungswagen mit robotisierten, automatischen System, AGV AWT. Conf Plastic
hilft Ihnen gerne das richtige Modell auszuwählen unabhängig von Ihrer automatischen Transportlinie.
TECHNISCHES DATENBLATT
Generell und unabhängig vom ausgewählten Modell ist
das Grundgestell. Es wird aus starkem Edelstahl AISI 304
(1.4301) hergestellt, zweckmäßig mit MIG und TIG Prozedur verstärkt und geschweißt.
Oft werden 4 Lenkrollen mit automatische Richtungsfesthellung angebracht, dessen seitlichen Schieben von
dem Wagen das Löschen der Räder erlaubt und erlaubt die
weitere Bewegungen in alle Richtungen.
Der Wagen hat besondere Megnete/Transponder/Barcode,
hängt aber von der automatischen Steuerung ab.
Die ganze Struktur wird aus einem Material entwickelt, die
für die tägliche Reinigung in den Waschtunneln und in den
Desinfektionsschleusen geeignet ist.
Cистемы для перевозки и перемещения товаров «Conf Plastic» могут быть выполнены на заказ в особых
конфигурациях и с особыми структурами.
%отрудничество с крупнейшими производителями
автоматических и роботизированных авиационных или
конвейерных установок позволяет нам удовлетворять
любые требования.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
$ележки, изготовленные для перемещения с помощью
роботизированных и/или автоматических систем, AGV AWT.
омпания «ConfPlastic» будет рада помочь вам выбрать
подходящую для вашей автоматической транспортной
линии модель.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Основная рама всех и, следовательно, выбранной модели
изготовлена из прочных труб из нержавеющей стали AISI
304 (1.4301), надлежащим образом укрепленных и
сваренных методами MIG и TIG.
/ большинстве случаев на них устанавливаются колеса
поворотного типа с автоматическим стопором. $олчок
тележки позволяет разблокировать колеса и перемещать
ее в любом направлении.
/ зависимости от используемой в системе автоматического
управления
технологии,
тележка
оснащается
соответствующими
магнитными
считывающими
устройствами/транспондерами/устройствами считывания
штрих-кодов.
/ся структура разработана и выполнена из материалов и в
конфигурациях, позволяющих прохождение тележек через
туннели мойки и дезинфекции.
71
왘왘왘
TROLLEYS
FOR AUTOMATIC
TRANSPORT SYSTEMS
AND LINES
WAGEN FÜR AUTOMATISCHE
TRANSPORTSYSTEME UND LINIEN
VOGNE TIL AUTOMATISKE
TRANSPORTSYSTEMER
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ ЛИНИЙ И
УСТАНОВОК
TROLLEYS 왘왘왘 FOR AUTOMATIC TRANSPORT SYSTEMS AND LINES
72
1
2
3
4
5
6
AVG system: deposit station.
AGV system: transponder reading.
AGV system: handling in the passages.
AGV system: lifting and transport.
AWT system: trolley lifting.
Automatic opening of the doors before
the trolley enters in the washing tunnel.
7 Handling on a chain.
8 AGV system: movement in the elevator.
1
2
3
4
5
6
System AVG: Lagerstation.
System AVG: Transponder Lesung.
System AVG: Bewegung in den Gängen.
System AVG: Anhebung und Transport.
AWT Anlage: Wagen Anhebung.
Automatische Öffnung der Türen bevor
der Wagen in den Waschtunnel geht.
7 Bewegung auf der Kette.
8 System AVG: Transport auf den Aufzug.
1
2
1
2
1
3
1
2
3
4
5
6
AVG system: lagerplacering.
AVG system: transponder-læsning.
AVG system: kørsel på gange.
AVG system: opsamling og transport.
AWT system: vognløft.
Automatisk døråbning inden vognen
føres ind i vasketunnellen.
7 Transport på kæde.
8 AVG system: transport på lift.
1
2
3
4
5
6
%истема AGV: депо.
%истема AGV: считывание транспондером.
%истема AVG: перемещение в коридорах.
%истема AVG: подъем и перевозка.
Установка AWT: подъем тележки.
Автоматическое открытие дверей
до введения тележки в туннель мойки.
7 !еремещение по цепи.
8 %истема AVG: перемещение в лифте.
TYPE N204
TYPE 203CC
TYPE 204 INOX
TROLLEYS 왘왘왘 FOR AUTOMATIC TRANSPORT SYSTEMS AND LINES
3
73
5
8
4
6
4
7
TYPE 204 INOX
8
TYPE N204
TYPE N204
74
USE
Suitable for basket storage in ABS or PC with ISONORM
sizes 600 x 400 mm. Height (50/100/200) and sterilization frame DIN 600 x 300 mm.
TECHNICAL DATASHEET
Structure realised completely with anodised light alloy
profiles.
Composed of vertical perforated lateral posts with centres mm 68 distance for positioning of guides and/or
shelve placement as required.
Two standardized vertical post sizes from 600 mm ( side
basket storage and removal for 400 mm) from 400 mm
(side basket storage and removal for 600 mm).
The vertical posts on lower terminal part are provided
with adjustable pins for height.
Vertical post connection for all shelving requirements.
ANVENDELSE
Egnet til opbevaring af ISONORM-beholdere 600 x 400
mm i ABS og/eller PC i forskellige højder (50/100/200)
og DIN 600 x 300 mm sterilkurve.
TEKNISKE DATA
Stativet er fremstillet af profiler i aluminium og er opbygget med huller for hver 68 mm til valgfri placering af
skinner til beholdere og/eller hyldeophæng.
Der findes to standarddimensioner for de lodrette sider:
600 mm (indsætning og udtagning af beholderen i siden
på 400 mm), og 400 mm (indsætning og udtagning af
beholderen i siden på 600 mm).
Siderne er udstyret med justerbare fødder.
Siderne holdes sammen af afstandssæt. Derfor kan man
få nøjagtig den opstilling man ønsker, hylder i den ønskede længde og en sammensætning af de moduler man
skal bruge.
GEBRAUCHSBEREICH
Zur Lagerung von Behältern in ABS und/oder PC mit ISONORM 600 x 400 mm, Abmessungen in verschiedenen
Höhen (50/100/200) und DIN 600 x 300 mm Steri-Körbchen.
TECHNISCHES DATENBLATT
Struktur komplett aus eloxierten Leichtmetall-Profilen.
Bestehend aus perforierten senkrechten Pfosten, mit einem Abstand von 68 mm, zur gewünschten Behälter/Fächer Positionierung.
Serienausstattung mit zwei Pfosten-Abmessungen: 600
mm (Lagerung und Entfernung der Behälter auf der 400
mm Seite) und 400 mm (Lagerung und Entfernung der
Behälter auf der 600 mm Seite).
Die Pfosten sind ausgestattet mit regulierbaren Füßchen.
Die Verbindungen der Pfosten erhält man mittels Abstand-Sets. Sie erlauben die Regalaufstellung in der gewünschten Länge, bestehend aus verschiedenen Modulen wie sie für notwendig gehalten werden.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
!редназначена для хранения контейнеров из ABS и/или
PC размера ISONORM 600 x 400 мм различной высоты
(50/100/200) и корзин для стерилизации DIN 600 X 300 мм.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Cтруктура полностью изготовлена из анодированных
легкосплавных профилей.
Она состоит из боковых вертикальных стоек с
просверленными на расстоянии 68 мм друг от друга
отверстиями, предназначенными для размещения в
удобном положении направляющих для контейнеров
и/или упоров для полок.
/ертикальные стойки выпускаются в двух стандартных
размерах: 600 мм (для размещения и извлечения
контейнера длиной 400 мм), 400 мм (для размещения и
извлечения контейнера длиной 600 мм).
/ нижней части вертикальных стоек установлены
регулируемые ножки.
%оединение вертикальных стоек с помощью комплекта
распорных деталей позволяет создавать из различных
модулей стеллажи любой конфигурации и длины.
75
왘왘왘
SHELVING
FOR HOSPITAL STORAGE
ABSTELL- UND LAGERREGAL
FÜR KRANKENHÄUSER
HYLDESYSTEM TIL OPBEVARING
PÅ HOSPITALER
СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ БОЛЬНИЧНЫХ
ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
SHELVING 왘왘왘 FOR HOSPITAL STORAGE
76
왘왘왘 UNIVERSAL
Mod. UNIVERSAL
Structure compound as required with reference to sizes (ISONORM/DIN).
On request also available with 4 grey ant-mark
swivel wheels diam. 75 mm.
Mod. UNIVERSAL
Komponente-Struktur, man kann sie bauen wie
man möchte bezüglich den notwendigem ISONORM/DIN Maßes.
Auf Anfrage, lieferbar mit 4 grauen spurlosen
Lenkrollen Durchm. 75 mm.
Code
Singolo 40
Singolo 60
Singolo 90
Singolo DIN
Sizes mm
480 x 630 x 2140 h
680 x 430 x 2140 h
965 x 630 x 2140 h
370 x 630 x 2140 h
Mod. UNIVERSAL
Opbygning i sektioner nøjagtig som du ønsker
det, i henhold til sektionernes standardmål
(ISONORM/DIN).
Hvis det ønskes, kan sektionene leveres med
4 hjul i afsmitningsfri grå gummi, Ø 75 mm.
Мод. UNIVERSAL
%труктура, которая может быть собрана из
отдельных секций, в соответствии с
необходимыми размерами (ISONORM/DIN).
#огут оснащаться под заказ 4 поворотными
серыми, не оставляющими следов, колесами
75 мм.
SHELVING 왘왘왘 FOR HOSPITAL STORAGE
77
왘왘왘 UNIVERSAL
5
Components
1 Post
2 Pair of PVC ISO guides
3 Guides STAINLESS STEEL DIN
4 Telescopic STEINLESS STEEL guides
5 Spacer set
6 Shelves in aluminium plate
7 Shelves in stainless steel plate
8 Bar screen shelves in stainless steel
Komponenter
1 Sideramme
2 PVC ISO skinnepar
3 INOX DIN skinne
4 INOX teleskopskinne
5 Afstandssæt
6 Hylde fremstillet af aluminiumsplade
7 Hylde fremstillet af plade i rustfrit stål
8 Fås også som trådhylde i rustfrit stål
Komponierung
1 Pfosten
2 PVC ISO Schienen-Paar
3 INOX DIN Schienen
4 INOX Teleskopschienen
5 Abstand-Set
6 Alu-Zwischenboden
7 Edelstahl-Zwischenboden
8 Edelstahl-Gitterrost-Zwischenboden
Компоненты
1 %тойки
2 !ара направляющих !/? ISO
3 'аправляющие из нержавеющей стали DIN
4 $елескопические направляющие
из нержавеющей стали
5 омплект распорных деталей
6 !олки из алюминиевого листа
7 !олки из нержавеющего стального листа
8 &ешетчатые полки из нержавеющей стали
2
1
8
3
4
6
7
78
USE
Suitable for transportation of medical instruments and
medication to all hospital departments. Can also be used
as simple transport aid.
TECHNICAL DATASHEET
Equipped with shelves in plate opportunely shaped, connected with rigid skeleton in round and square profile.
These are heat-sealed with TIG procedure which guarantees the uniformity of the welding deposit for extra
hygiene.
Equipped with two push-handles one placed at each end
with 4 swivel wheels diam. 125 mm in grey anti - mark
rubber.
Fitted with PVC bumper discs which protect the structure from accidental damage.
ANVENDELSE
Benyttes til transport af medicin, værktøj og andet, som
er nødvendigt i forbindelse med medicinering på hospitalsafdelinger.
Vognens alsidighed gør at den om nødvendigt også kan
benyttes til ganske almindelig transport.
TEKNISKE DATA
Fremstillet med hylder i plademetal, som er rundet, og
sat fast på en robust ramme i runde eller firkantede sektionsprofiler. Vognen er udført med TIG-svejsninger,
som giver en ensartet svejsning, hvilket minimerer indtrængning og/eller aflejring af snavs, og dermed garanterer bedre hygiejne.
Udstyret med 2 skubbehåndtag, som er sat fast i de korte ender. Fire grå afsmitningsfri drejelige hjul, Ø 125 mm.
Udstyret med fendere i PVC, som beskytter vognen mod
stød.
GEBRAUCHSBEREICH
Geeignet zum Medikamente- Instrumententransport und
viel anderes das für die Medikation in den Krankenhausabteilungen benötigt ist. Die große Wagenvielseitigkeit ermöglicht den Wagen auch zum einfachen Transport.
TECHNISCHES DATENBLATT
Ausgestattet mit Zwischenböden aus geformten Blech
befestigt an einem Tragegerüst, geschweißt mit TIG Verfahren um die meiste Hygiene garantieren zu können. 2
Schiebegriffe, einen an jeder Kopfseite. 4 graue, spurlose, Lenkrollen Durchmesser 125 mm.
Beendet mit 4 PVC-Wandabweisrollen.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
!редназначены для перевозки лекарств, инструментов и
другого материала, необходимого для перевязок в
больничных отделениях. /ысокая многофункциональность
позволяет использовать их при необходимости также в
качестве простого транспортного средства.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Оборудована
полками
из
профилированного
металлического листа, соединенного с прочной несущей
структурой из профилей с круглым или квадратным
сечением, сваренных методом TIG, что гарантирует
равномерность сварки и лучшее поддержание гигиены и
дезинфекции. Оснащена 2 установленными на торцах
ручками для толкания и 4 колесами диам. 125 мм из серой,
не оставляющей следов, резины.
Укомплектована дисковыми насадками из жесткого !/?
для защиты структуры от случайных ударов.
79
왘왘왘
SERVICE TROLLEY
SERVICE-WAGEN
SERVICEVOGNE
СЕРВИСНАЯ ТЕЛЕЖКА
SERVICE 왘왘왘 TROLLEY
80
왘왘왘 177LL ALU
Mod. 177LL ALU
Fully formed from anodised light alloy with
square profiles and shelves in plate with edging turned on 3 sides towards the top and the
long frontal side towards the bottom.
Mod. 177LL ALU
Fremstillet i anodiseret aluminium.
Hylder i plade med kanter som er opadvendt
på tre sider og nedadvendt på den ene lange
side.
Mod. 177LL ALU
Hergestellt aus eloxiertem Leichtmetall-Blech.
Der Rand ist an 3 Seiten nach unten gebogen
und der vordere Rand an einer Langen Seite ist
nach unten gebogen.
Мод. 177LL ALU
!олностью выполнена из легкого
анодированного сплава с квадратными
профилями и полками из листового
металла, оснащенными загнутым вверх с 3
сторон и вниз – с передней стороны
бортиком.
Code
177LL
177LL3
Shelves
2
3
Shelves hight mm
235 – 735 h
235 – 475 – 735 h
External mm
970 x 620 x 880 h
970 x 620 x 880 h
177LL3
177LL
OPTIONAL
• Wheels with pedal brake.
• Räder mit Pedalbremse.
• Hjul med pedalbremse.
• колеса с педальным тормозом.
SERVICE 왘왘왘 TROLLEY
81
왘왘왘 177AX INOX
Mod. 177AX INOX
Fully formed in stainless steel AISI 304
(1.4301) polished after trolley completion.
Rounded shelving edge is stiffened and
smoothed.
Mod. 177AX INOX
Hergestellt aus gebeiztem, elektrolytische poliertem Edelstahl AISI 304 (1.4301) gebeizt
und poliert nach Wagenfertigstellung.
Ablagefläche dessen rundumlafender Rand an
allen Seiten bossiert.
Mod. 177AX INOX
Fremstillet i rustfrit stål AISI 304 (1.4301).
Bejdset og poleret efter fremstilling. Hylderne
er bukkede i kanten hele vejen rundt.
Мод. 177AX INOX
!олностью выполнена из нержавеющей
стали AISI 304 (1.4301), протравленной и
отполированной
после
изготовления
тележки.
!рофили с круглым сечением и полки из
рифленого по периметру металлического
листа.
177AX3
177AX
Code
177AX
177AX3
Shelves
2
3
Shelves hight mm
220 – 860 h
220 – 540 – 860 h
External mm
960 x 660 x 950 h
960 x 660 x 950 h
왘왘왘 177AXST INOX
Mod. 177AXST INOX
Model “Strong” strengthened at chassis base.
Fully formed in stainless steel AISI 304
(1.4301) polished after trolley completion.
Rounded shelving edge is stiffened and
smoothed.
Mod. 177AXST INOX
Modell “Strong” verstärkt am Grundgestell.
Hergestellt aus gebeiztem, elektrolytische poliertem Edelstahl AISI 304 (1.4301) gebeizt
und poliert nach Wagenfertigstellung.
Ablagefläche dessen rundumlafender Rand an
allen Seiten bossiert.
Code
Shelves
177AXST 2
177AXST3 3
Mod. 177AXST INOX
Model ”Strong”, med forstærket undervogn.
Fremstillet i rustfrit stål AISI 304 (1.4301).
Bejdset og poleret efter fremstilling. Hylderne
er bukkede i kanten hele vejen rundt.
Мод. 177AXST INOX
#одель “Strong”, укрепленная основным
каркасом.
!олностью изготовлена из нержавеющей
стали AISI 304 (1.4301), протравленной и
отполированной в готовом виде.
!рофили с круглым сечением и полки из
рифленого по периметру металлического
листа.
Shelves hight mm
280 – 850 h
280 – 570 – 850 h
External mm
960 x 660 x 950 h
960 x 660 x 950 h
82
USE
Suitable for multi – purpose goods transportation.
TECHNICAL DATASHEET
Realised from light alloy plate anodised after trolley
completion. Finished as required.
Horizontal stiffening each 120 mm aprox.
Handle edges in light alloy.
ANVENDELSE
Til transport og opbevaring af materialer og diverse ting.
TEKNISKE DATA
Fremstillet af plader i aluminium, som er blevet anodiseret efter fremstillingen.
Vandrette forstærkningsribber påsat med 120 mm mellemrum. Formede håndtag i aluminium.
GEBRAUCHSBEREICH
Geeignet zur Lagerung und Transport von verschiedenen
Materialien.
TECHNISCHES DATENBLATT
Hergestellt aus Leichtmetallblech. Auf Anfrage nach
Behälterfertigstellung eloxiert.
Verstärkungsrippen alle 120 mm.
Geformte Leichtmetallgriffe.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
!редназначены для перевозки и хранения различных
материалов.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
+зготовлены из легкосплавного металлического листа,
который может быть анодирован на заказ в готовом
виде.
>оризонтальные укрепляющие ребра примерно через
каждые 120 мм.
&учки для захвата с окантовкой из легкого сплава.
83
왘왘왘
VARIOUS CONTAINERS
VERSCHIEDENE BEHÄLTER
BEHOLDERE TIL TRANSPORT
OG OPBEVARING
РАЗЛИЧНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
VARIOUS 왘왘왘 CONTAINERS
84
왘왘왘 205-205CAR
Mod. 205
Top and bottom section bar for easy stacking
Handle holes at the headings.
Standard available with closed and perforated
walls.
Mod. 205CAR
Model 205 in the standard size, equipped with
swivel wheels diam. 60 mm.
Mod. 205
Profiler øverst og nederst, så det er muligt at
stable flere oven på hinanden.
Håndtag i de korte sider.
Leveres med eller uden perforering.
Mod. 205CAR
Model 205 i standardstørrelser, er udstyret
med drejelige hjul, Ø 60 mm.
Mod. 205
Oberes und unteres Profil am Rand zur Stapelung.
An den Stirnseiten geformte handliche Leichtmetallgriffe.
Lieferbar gelocht und ungelocht.
Mod. 205CAR
Modell 205 in den Standardabmessungen
ausgestattet mit Lenkrollen Durchm. 60 mm.
Мод. 205
/ерхние и нижние профили для
штабелирования.
Отверстия для ручек на торцах.
/ыпуск стандартных моделей со сплошными
или перфорированными стенками.
Мод. 205CAR
#одели 205 в стандартных размерах,
оснащенные поворотными колесами диам.
60 мм.
Not perforated
205/N10
205/N20
205/N30
205/N40
205/N50
205/N60
205/N70
205/N80
205/N90
Perforated
205/F10
205/F20
205/F30
205/F40
205/F50
205/F60
205/F70
205/F80
205/F90
Internal mm
780 x 430 x 470 h
720 x 540 x 405 h
720 x 540 x 305 h
720 x 540 x 205 h
620 x 400 x 305 h
620 x 400 x 205 h
620 x 400 x 125 h
540 x 340 x 305 h
540 x 340 x 205 h
External mm
815 x 465 x 505 h
755 x 575 x 440 h
755 x 575 x 340 h
755 x 575 x 240 h
655 x 435 x 340 h
655 x 435 x 240 h
655 x 435 x 160 h
575 x 375 x 340 h
575 x 375 x 240 h
Vol. lt
160 lt
155 lt
120 lt
80 lt
75 lt
50 lt
31 lt
56 lt
37 lt
205CAR
VARIOUS 왘왘왘 CONTAINERS
85
왘왘왘 214
Mod. 214
Lid hinge fitted with belt seal at opening position. Also endowed with 4 staking angles in
aluminium die-cast.
Equipped with one/two lever padlocks and two
handles in light alloy coated in nylon.
Mod. 214
Anscharnierter Deckel und mit Bändern befestigt. 4 Stapelkanten aus druckgusslegiertem
Aluminium.
Ausgestattet entweder mit einem oder zwei
Kipphebelverschlüsse mit Loch für Vorhängeschloss. 2 Fallgriffe aus Aluminium und mit
Kunststoff bedeckt.
Code
N214/10
N214/20
N214/30
N214/40
N214/50
N214/60
N214/70
N214/80
Internal mm
1150 x 750 x 480 h
750 x 550 x 580 h
750 x 550 x 380 h
550 x 350 x 380 h
550 x 350 x 310 h
550 x 350 x 220 h
550 x 350 x 150 h
350 x 250 x 310 h
Mod. 214
Låget er hængslet på bagsiden og er udstyret
med remme til at holde det i åben position.
Modellen er derudover udstyret med fire hjørneforstærkninger fremstillet i aluminium.
Udstyret med en eller to ekscenterlåse.
To faldhåndtag i aluminium, et i hver ende.
Håndtagene er beklædt med nylon.
Мод. 214
'авесная крышка, оснащенная
удерживающими ремнями в открытом
положении и 4 угловыми профилями для
штабелирования из отлитого под давлением
алюминия.
Оснащена одним или двумя рычажными
затворами с замком и двумя ручками из
покрытого нейлоном легкого сплава.
External mm
1200 x 800 x 510 h
800 x 600 x 610 h
800 x 600 x 410 h
600 x 400 x 410 h
600 x 400 x 340 h
600 x 400 x 250 h
600 x 400 x 180 h
400 x 300 x 340 h
Vol. lt
410 lt
240 lt
156 lt
73 lt
60 lt
42 lt
29 lt
27 lt
86
USE
Designed for box collection containing special hospital waste
and general waste.
TECHNICAL DATA SHEET MODEL GE/GRV
Homologated and certified by LNE with n. G060984/2 e
G060984/4 for special waste GE/GRV.
Built completely with plates and profiles in reinforced light alloy.
Equipped with four smooth closed walls and turning lid of
270°.
Container completely welded with TIG procedure on junction
lines. Fully waterproofed to prevent dripping of liquids.
Lid in light alloy, varnished with yellow epoxidic powders;
fixed at the container with 4 stainless steel hinges. Front closing guaranteed with 2 lever locks in light alloy with rings and
pins in stainless steel. The rubber gasket is integrated in the
edge profile which guarantees a perfect seal.
Black PVC bumper along the whole bottom bumper.
Equipped with two rigid rotational pins placed on the headings for the tipper and/or hoister.
Complete with pulling bar in galvanised steel and endowed
with wheels in grey anti - mark with roller bearings in stainless steel (two fixed and two swivel wheels with pedal brake).
TECHNICAL DATASHEET OTHER MODEL
In the chapter.
ANVENDELSE
Udviklet til opsamling af vogne med hospitalsaffald og affald
generelt.
TEKNISKE DATA FOR GE/GRV
Registreret og certificeret af LNE nr. G060984/2 og
G060984/4 til specialaffald.
Fremstillet af forstærkede plader i aluminium.
Fire lukkede og glatte sider, komplet med låg der kan åbnes
270°.
Beholderne er TIG-svejset i samlingerne, hvilket giver en helt
vandtæt beholder, der holder på eventuel væske.
Låg i aluminium, malet med gult epoxypulver. Låget er fæstnet med fire stærke hængsler i rustfrit stål.
Lukning af låget sikres af to ekscenterlåse i aluminium med
ringe og modholdere i rustfrit stål.
Gummitætningen er integreret i lågets kantprofil, så tætningen holdes perfekt på plads.
Langs hele den nederste kant er en fenderliste i sort PVC.
Udstyret med to roterende tappe i de korte ender til tømning
af vognene.
Komplet med trækstang i varmgalvaniseret stål. To faste og
to drejelige hjul i afsmitningsfri grå gummi med hjulophæng
i rustfrit stål. De drejelige hjul er med pedalbremse.
TEKNISKE DATA FOR ANDRE MODELLER
Se i afsnittet.
GEBRAUCHSBEREICH
Studiert für die Sammelung von generellen und Krankenhausabfallbehältern.
TECHNISCHES DATENBLATT MODELL GE/GRV
Hergestellt aus Leichtmetall, nach Wagefertigstellung eloxiert. Zugelassen und zertifiziert von LNE Nr. G060984/2 und
G060984/4 für Sonderabfall GE/GRV.
Hergestellt aus verstärkten Leichtmetall Profilen und Blechen. Vier geschlossenen und glatte Wände, komplett mit Deckel 270° zu öffnen.
Behälter komplett geschweißt mit TIG Verfahren, um eine
komplette Dichtheit garantieren zu können.
Deckel aus Leichtmetall-Blech, dieser ist mit epoxidischen
Pulvern lackiert und befestigt mit 4 starken Edelstahlscharnieren. Deckel aus Leichtmetall, gelb lackiert, befestigt mit 4
Edelstahlscharnieren. Die Deckelschließung ist geregelt mittels 2 Kipphebelverschlüssen aus Leichtmetall mit Ringen
und Stiften aus Edelstahl.
Ein rundumlafendes Silikonprofil ist als Dichtung eingesetzt.
Untere rundumlaufende schwarze PVC Stoßleiste.
Ausgestattet mit 2 Drehstiften, die für die Umkippung vorgesehen sind.
Komplett mit Kupplung und Deichsel aus verzinktem Edelstahl.
Montiert auf graue Rädern mit Rollenlager aus Edelstahl (2
Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse).
TECHNISCHES DATENBLATT ANDERER MODELLE
Im Kapitel.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
&азработаны для сбора контейнеров, предназначенных для
специальных больничных и общих отходов.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ GE/GRV
Омологированы и сертифицированы LNE под № G060984/2
и G060984/4 для специальных отходов GE/GRV.
!олностью изготовлены из металлического листа и
упрочненных профилей из легкого сплава.
+меют четыре сплошные и гладкие стенки и сплошную,
откидывающуюся на 270°, крышку.
онтейнер полностью сварен вдоль линий разъема методом
TIG для обеспечения его абсолютной герметичности и
предотвращения утечек.
рышка из легкого сплава, окрашенная эпоксидной
порошковой краской желтого цвета; крепится к контейнеру с
помощью 4 прочных навесок из нержавеющей стали;
закрытие спереди обеспечивается 2 рычажными затворами
из легкого сплава с кольцами и осями из нержавеющей
стали.
Обтягивающее профиль по периметру резиновое
уплотнение гарантирует превосходную герметичность.
Fампер из !/? черного цвета по всему нижнему периметру.
Оснащен двумя прочными вращающимися осями,
установленными на торцах для опрокидывания и/или
поднимания контейнера. Укомплектованы буксировочной
штангой из оцинкованной горячим способом стали и
оснащены колесами (2 фиксированными и 2 поворотными со
стояночным тормозом) из серой, не оставляющей следов,
резины с роликоподшипниками из нержавеющей стали.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДРУГИХ МОДЕЛЕЙ
/ главе.
87
왘왘왘
TRANSPORT
AND STORAGE TROLLEYS
FOR GENERAL
AND SPECIAL HOSPITAL
WASTE
TRANSPORT- UND LAGERWAGEN
FÜR GENERELLEN UND SPEZIELLEN
KRANKENHAUSABFALL
TRANSPORT- OG OPBEVARINGSVOGNE
TIL HOSPITALSAFFALD
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
И ПЕРЕВОЗКИ ОБЫЧНЫХ
И БОЛЬНИЧНЫХ ОТХОДОВ
TRANSPORT AND STORAGE TROLLEYS 왘왘왘 FOR GENERAL AND SPECIAL HOSPITAL WASTE
88
왘왘왘 TRH
Mod. TRH780 capacity 780 lt.
Internal sizes: 1400 x 640 x 870 h mm.
External sizes: 1654 x 772 x 1145 h mm.
Equipped with one lid only.
Wheels diam. 160 mm
Mod. TRH1180 capacity 1180 lt.
Internal sizes: 1640 x 880 x 840 h mm.
External sizes: 1890 x 992 x 1150 h mm.
Equipped with two half lids.
Wheels diam. 200 mm.
Mod. TRH780 Kapazität 780 lt.
Innenabmessungen: 1400 x 640 x 870 h mm.
Außenabmessungen: 1654 x 772 x 1145 h mm.
Ausführung mir einem einzigen Deckel
Raddurchmesser 160 mm.
Mod. TRH1180 Kapazität 1180 lt.
Innenabmessungen: 1640 x 880 x 840 h mm.
Außenabmessungen: 1890 x 992 x 1150 h mm.
Ausführung mir zwei halben Deckeln.
Raddurchmesser 200 mm.
Mod. TRH780 Kapacitet 780 lt.
Indvendige mål: 1400 x 640 x 870 h mm.
Udvendige mål: 1654 x 772 x 1145 h mm.
Udstyret med låg.
Hjul Ø 160 mm.
Mod. TRH1180 Kapacitet 1180 lt.
Indvendige mål: 1640 x 880 x 840 h mm.
Udvendige mål: 1890 x 992 x 1150 h mm.
Udstyret med to halvlåg.
Hjul Ø 200 mm.
Мод. TRH780 Объем 780 lt.
/нутренние размеры: 1400 x 640 x 870 h мм.
/нешние размеры: 1654 x 772 x 1145 h мм.
Оснащен одной крышкой.
олеса диам. 160 мм.
Мод. TRH1180 Объем 1180 lt.
/нутренние размеры: 1640 x 880 x 840 h мм.
/нешние размеры: 1890 x 992 x 1150 h мм.
Оснащен двумя полукрышками.
олеса диам. 200 мм.
TRANSPORT AND STORAGE TROLLEYS 왘왘왘 FOR GENERAL AND SPECIAL HOSPITAL WASTE
89
왘왘왘 203CCSN
Mod. 203CCSN with smooth walls
Smooth walls for easy cleaning and washing in
automatic washing tunnel.
Easily removable lid.
Long wall double door aids loading/unloading
operations.
Equipped with 4 wheels in grey anti-mark rubber diam. 200.
Drain cock diam. 1.1/4“ with pedal release.
OPTIONAL
• Drawbar.
• Swivel wheel with brake.
• Central brake.
Mod. 203CCSN mit glatten Wänden
Glatte Wände um ein einfaches Reinigen im
Waschtunnel garantieren zu können.
Deckel entfernbar.
Doppeldeckel kann an den langen Seiten
geöffnet werden, um die Ent- und Beladung zu
vereinfachen.
4 graue spurlose Gummiräder, Durchm. 200
mm.
Auslaufventil Durchm. 1.1/4“ mit Pedalöffnung.
ZUBEHÖER
• Zugstange.
• Lenkrolle mit Bremse.
• Zentralbremse.
Mod. 203CCSN glat
Helt glatte vægge, hvilket letter rengøring og
afvaskning i automatisk vasketunnel.
Top kan let tages helt af.
Dobbelt dør letter af- og pålæsning.
Udstyret med 4 afsmitningsfri grå gummihjul
Ø 200 mm.
Afløbsventil Ø 1,1/4” med åbningsfunktion
ved hjælp af pedal.
TILVALG
• Trækstang.
• Drejelige hjul med bremse.
• Centralbremse.
Мод. 203CCSN гладкая
%овершенно гладкие стенки для облегчения
чистки и мойки в автоматическом туннеле.
Jегко и полностью снимаемая крышка.
Установленная на длинной стенке двойная
крышка, позволяющая шире открыть контейнер и облегчающая выполнение загрузки/разгрузки материала.
Оснащена колесами из серой, не оставляющей следов, резины диам. 200 мм.
@ентральный сливной кран диам. 1/4” с
серийным педальным приводом открытия.
О[email protected]+Я
• Fуксировочная штанга.
• !оворотное колесо с тормозом.
• @ентрализованный тормоз.
Code
Internal mm
External mm
Wheels Ø mm Weight kg Vol. lt
203CCSN
1000 x 600 x 1225 h 1090 x 690 x 1530 h 200
48 kg
720
203CCSN1100 1320 x 640 x 1225 h 1410 x 730 x 1530 h 200
51 kg
1100
TRANSPORT AND STORAGE TROLLEYS 왘왘왘 FOR GENERAL AND SPECIAL HOSPITAL WASTE
90
왘왘왘 203CCRS
Mod. 203CCRS with ribbs
Lid completely and easily removeable.
Front door can be tipped down to aprox. half
height.
With drain cock 1.1/4” with pedal release.
Mod. 203CCRS mit Verstärkungsrippen
Deckel ist einfach und komplett zu öffnen.
Zur einen Hälfte fix und zur anderen Hälfte
klappbarer Deckel.
Mit Ablaufventil Durchm. 1.1/4” mit Pedal Öffnung.
Mod. 203CCRS med ribber
Vægge med forstærkede vandrette ribber.
Top kan let tages helt af.
Døren kan tippes ned til ca. halv højde.
Afløbsventil Ø 1.1/4” med åbningsfunktion
ved hjælp af pedal.
Мод. 203CCRS рифленая
Jегко и полностью снимаемая крышка.
!ередняя откидная крышка, закрепленная
примерно по центру стенки.
%ливной кран диам. 1.1/4” с серийным
педальным приводом открытия.
Code
Internal mm
External mm
Wheels Ø mm Weight kgVol. lt
203CCRS
1000 x 600 x 1270 h 1090 x 690 x 1515 h 160
44
720
203CC1100RS 1320 x 640 x 1220 h 1410 x 730 x 1515 h 200
51
1100
TRANSPORT AND STORAGE TROLLEYS 왘왘왘 FOR GENERAL AND SPECIAL HOSPITAL WASTE
91
왘왘왘 370
Mod. 370
Trolley in the standard version 2-3-4 places.
The two headings, back side and bottom are
completely closed, with long front side having
the possibility of 2-3-4 independent compartments, in which are placed the containers.
Each place can receive one 50 litter container
(article not included).
Container mouth opening operates by soft
pressure on pedal and/or through the handle
placed on the top. The opposite trolley side is
equipped for container replacement.
Mod. 370
Wagen in verschiedenen Serienausführungen
2-3-4-fach.
Völlig auf den zwei kurzen Seiten geschlossen,
auf der langen Rückseite und am Boden offen.
Auf der langen Vorderseite wurden 2-3-4 unabhängige Räume konstruiert, in denen die
Sammelbehälter integriert werden.
Jede Position kann einen 50 Liter Behälter tragen. (Artikel nicht im Liefumfang enthalten
und unten beschrieben).
Die Einwurföffnung des Behälters erfolgt mittels leichtem Druck auf den unteren Tretmechanismus, oder mittels des an der oberen
Seite befindlichen Griffes. Der Austausch der
Behälter erfolgt von der Rückseite des Wagens.
Code
370.2
370.3
370.4
Mod. 370
Vogn i versioner med to - tre eller fire rum.
Helt lukket på de to kortsider, åben på bagsiden og i bunden. På forsiden findes to, tre eller fire uafhængige rum, hvori beholderne er
placeret.
Hvert rum indeholder en plastikbeholder på 50
l. (er ikke inkluderet i prisen og er beskrevet
adetsteds).
Åbningen sker ved et let tryk på den nedre pedal, eller ved hjælp af håndtaget, som er placeret øverst. Udskiftning af beholdere sker fra
vognens bagside.
Мод. 370
$ележка в 2-3-4 местных стандартных
вариантах.
!олностью закрыта с торцов и открыта с
задней стороны и внизу. !ередняя стенка
разделена на 2-3-4 отделения, в которые
вставляются контейнеры.
/ каждом отделении помещается контейнер
объемом 50 литров (не включенный в
поставку и описанный отдельно).
Открытие отделения с контейнером
осуществляется путем легкого нажатия на
педаль и/или с помощью расположенной в
верхней части ручки.
Zамена контейнеров выполняется с задней
стороны тележки.
External mm
830 x 510 x 800 h
1140 x 510 x 800 h
1450 x 510 x 800 h
왘왘왘 CR50
Mod. CR50 Plastic container
Plastic, stackable containers with rounded
trapezoidal form.
External sizes: 390 x 280 x 500 mm.
Capacity 50 lt.
Suitable for mod. 370.
Also available in light alloy (CR50LL).
Mod. CR50 Kunststoffbehälter
Aus Kunststoff, ineinander stapelbar, konisch
geformt.
Außenabmessungen: 390 x 280 x 500 mm.
Kapazität: 50 l.
Geeignet für Wagen Mod. 370.
Auf Anfrage auch aus Leichtmetall (CR50LL).
CR50LL
CR50
Mod. CR50 plastikkontainer
Udført i plastik. Kan stables, og har en konisk
form.
Udvendige mål: 390 x 280 x 500 mm.
Kapacitet: 50 l.
Egnet til model 370.
Kan også leveres i aluminium ved forespørgsel (CR50LL).
Мод. CR50 пластиковый контейнер
+з пластика, могут вставляться один в
другой, закругленной, трапециевидной
формы.
/нешние размеры: 390 x 280 x 500 мм.
Объем 50 л.
!одходят для мод. 370.
#огут быть изготовлены на заказ также из
легкого сплава (CR50LL).
92
USE
Ideal for handling and transportation of infected and/or contaminated instruments destined for further sterilisation, as
well as redelivery to assigned compartments.
TECHNICAL DATA SHEET
Structure realised in light anodized alloy plate, supplemented with tubes and profile in light alloy.
Trolley body composed of smooth no - joints plate.
Patented edge pinching system for outside compartment
complete with door hinges with closing system which turns
on integrated gaskets.
Continuous vertical hinges along the whole length of the trolley.
Rugged chassis torsion stress resistant. Made of rectangular galvanised steel tubes and rigid bumpers in light alloy profile with integrated PVC.
Doors open at 270° with magnet blocking system during the
open position. Doors close by means of two vertical half rods
in stainless steel which block at the top and bottom.
Top quality rigid shelf system on nylon supports. Easy to extract if so desired.
Horizontal push handles fixed on both headings.
Wheels in full grey anti - mark rubber with stainless steel cage
roller.
ANVENDELSE
Til transport og håndtering af inficerede og/eller kontaminerede instrumenter som skal til yderligere sterilisation eller for
tilbagelevering til de afdelinger hvor instrumenterne skal bruges.
TEKNISKE DATA
Fremstillet i aluminiumplade som anodiseres efter vognen er
færdigfremstillet. Udformet i firkantede rør og profiler i aluminium.
Selve vognen er formet ud af en plade uden samlinger.
Måden hvorpå vognens udvendige kanter foldes er patenteret. I lukket tilstand hviler dørhængslerne på en integreret
gummitætning på vognen.
Lodrette pianohængsler i hele vognens højde.
Robust vogn opbygget i firkantede rør i galvaniseret stål. Kanten har fenderliste i aluminium med PVC-belægning.
Dørene kan åbnes 270° og har magneter til at fastholde døren
i åben position. Lukning af døren sker ved hjælp af to lodrette låsepaler i rustfrit stål med blokering øverst og nederst.
Vandrette skubbehåndtag er fastsat på begge kortsider.
Leveres med afsmitningsfri hjul i grå gummi med gaffel i rustfrit stål.
GEBRAUCHSBEREICH
Entworfen für die Bewegung und Beförderung der infezierten-u. unreinen Geräte, die für die Steril-Anlagen vorgesehen
sind, sowie die danach folgende Rückgabe an die Abteilungen, in denen die Instrumente gebraucht werden.
TECHNISCHES DATENBLATT
Struktur aus Leichtmetall gebaut, nach Fertigstellung eloxiert.
Wagenkorpus aus einem einzigen Blechstück gebaut, ohne
Verbindungen.
Die besondere Beschaffenheit des Außenbereiches wurde patentiert. Türenscharnieren liegen in einer Dichtung, die in die
Struktur eingepasst wurde.
Scharniere entlang der gesamten Schrankhöhe.
Robustes Chassis aus verzinktem Stahl mit Rundumlaufender Stossleiste aus Leichtmetallprofil und bedeckt mit PVC.
Bis zu 270° zu öffnende Türen mit Magnete zum Halten der
Türen in geöffneter Position. Die Türschließung ist durch 2
halbe Stäbchen aus Edelstahl mit oberer und unterer Blockierung gewährleistet.
Starre Zwischenböden gesperrt durch Nylon-Halterungen,
aber gleichzeitig auch klappbar und/oder entfernbar.
Waagerechte Schiebegriffe fixiert an den zwei Kopfseiten.
Grau Räder aus spurlosen Vollgummirollen mit Rollenlagerung aus Edelstahl.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
&азработаны
для
перемещения
и
перевозки
инфицированных и/или грязных инструментов на мойку и
последующую стерилизацию, а также для их последующей
развозки по отделениям.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Cтруктура полностью изготовлена из листа анодированного
легкого сплава и дополнена трубками и профилями из
легкого сплава.
орпус тележки выполнен из единого куска металлического
листа, без соединений.
Zапатентованная система загибания краев наружу, с
навеской створок, давящей при закрывании на окаймляющее
структуру уплотнение.
/ертикальные сплошные навески по всей высоте шкафа.
!рочная противоторсионная рама основания из
прямоугольных оцинкованных стальных труб, окруженная
жестким бампером из легкого сплава с вмонтированным
профилем из !/?.
%творки открываются на 270° и оснащены магнитом для их
блокировки в открытом положении. Zакрытие створок
обеспечивается двумя вертикальными полушпинделями из
нержавеющей стали, которые блокируются в верхнем и
нижнем положении.
!олки прочно закреплены на нейлоновых упорах, однако
могут быть откинуты и сняты.
двум торцам крепятся горизонтальные ручки для толкания.
олеса из цельной серой, не оставляющих следов, резины с
серийным роликоподшипником из нержавеющей стали.
93
왘왘왘
LIGHT ALLOY TROLLEYS
FOR TOOL TRANSPORT
LEICHTMETALL SCHRANKWAGEN
FÜR DEN INSTRUMENTEN TRANSPORT
VOGNE I ALUMINIUM TIL TRANSPORT
AF INSTRUMENTER
ТЕЛЕЖКИ-ШКАФЫ ИЗ ЛЕГКОГО
СПЛАВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
ИНСТРУМЕНТОВ
LIGHT ALLOY TROLLEYS 왘왘왘 FOR TOOL TRANSPORT
94
왘왘왘 N204G
Mod. N204G2
Inside compartment is equipped with vertical
panels composed of horizontal guides in nylon fibre glass (10 guides with distance between centres of 114 mm) suitable for carrying tanks with Gastronorm for transport of decontaminated instruments or shelf support for
sterilisation containers.
For complete cleaning and washing of trolley
interior, the whole panel is easily removable.
Internal sizes: 760 x 630 x 1150 h mm.
External sizes: 860 x 710 x 1500 h mm.
Mod. N204G3
Internal sizes: 1130 x 630 x 1150 h mm.
External sizes: 1230 x 710 x 1500 h mm.
Mod. N204G2
Der Wageninnenraum ist vorgesehen mit
senkrechten Trägerwänden bestehend aus
waagerechten Nylonfiberglas Schienen (10
Schienen mit abstand von 114 mm) für Wannen mit Gastronorm Abmessungen.
Instrumente die in Dekontaminiermittel liegen
oder Zwischenböden mit Sterlicontainer können damit transportiert werden.
Die ganze Schienenwand ganz einfach entfernt
werden, um das Waschen und Reinigen gewährleisten zu können.
Innenabmessungen: 760 x 630 x 1150 h mm.
Außenabmessungen: 860 x 710 x 1500 h mm.
Mod. N204G3
Innenabmessungen: 1130 x 630 x 1150 h mm.
Außenabmessungen: 1230 x 710 x 1500 h mm.
N204G3
Mod. N204G2
Vognen er udstyret med lodrette paneler som
er opbygget med vandrette skinner i glasfibernylon (10 skinnepar med en afstand på 114
mm).
Vognen er egnet til opbevaring af tanke med
Gastronorm-mål, der bruges til transport af
dekontaminerede instrumenter eller som hylder til sterilisationsbeholdere.
Hele panelet kan let fjernes, så man kan
rengøre og vaske vognen indvendigt.
Indvendige mål: 760 x 630 x 1150 h mm.
Udvendige mål: 860 x 710 x 1500 h mm.
Mod. N204G3
Indvendige mål: 1130 x 630 x 1150 h mm.
Udvendige mål: 1230 x 710 x 1500 h mm.
Мод. N204G2
/нутри шкаф оборудован вертикальными панелями с горизонтальными направляющими
(10 направляющих с межосевым расстоянием 114 мм) из нейлонового стекловолокна,
предназначенными для удержания ванночек
>астрономических размеров для перевозки
помещенных в дезинфицирующий раствор
инструментов, или опорных полок для стерилизационных контейнеров.
!анель с направляющими может быть с чрезвычайной легкостью полностью извлечена
для чистки и мойки внутренней части тележки.
/нутренние размеры: 760 x 630 x 1150 h мм.
/нешние размеры: 860 x 710 x 1500 h мм.
Мод. N204G3
/нутренние размеры: 1130 x 630 x 1150 h мм.
/нешние размеры: 1230 x 710 x 1500 h мм.
N204G2
LIGHT ALLOY TROLLEYS 왘왘왘 FOR TOOL TRANSPORT
95
왘왘왘 N204GSH
Mod. N204G2SH
Equipped with two equidistant shelves in light
alloy anodised tightly fixed nylon supports.
Both easily extractable.
Internal sizes: 760 x 630 x 1150 h mm.
External sizes: 860 x 710 x 1500 h mm.
Mod. N204G3SH
Internal sizes: 1130 x 630 x 1150 h mm.
External sizes: 1230 x 710 x 1500 h mm.
Mod. N204G2SH
Ausgestattet mit 2 abstandgleichen Zwischenböden aus eloxierten Leichtmetall, stark befestigt auf Nylon Stützen, aber herausnehmbar.
Innenabmessungen: 760 x 630 x 1150 h mm.
Außenabmessungen: 860 x 710 x 1500 h mm.
Mod. N204G3SH
Innenabmessungen: 1130 x 630 x 1150 h mm.
Außenabmessungen: 1230 x 710 x 1500 h mm.
N204G3SH
Mod. N204G2SH
Udstyret med to hylder i aluminium med lige
stor afstand imellem.
Hylderne hviler sikkert på nylonophæng, men
er samtidig lette at tage ud.
Indvendige mål: 760 x 630 x 1150 h mm.
Udvendige mål: 860 x 710 x 1500 h mm.
Mod. N204G3SH
Indvendige mål: 1130 x 630 x 1150 h mm.
Udvendige mål: 1230 x 710 x 1500 h mm.
Мод. N204G2SH
Оборудована двумя внутренними
равноудаленными полками из
анодированного легкого сплава, надежно
закрепленными на нейлоновых опорах,
которые могут быть откинуты и извлечены.
/нутренние размеры: 760 x 630 x 1150 h мм.
/нешние размеры: 860 x 710 x 1500 h мм.
Мод. N204G3SH
/нутренние размеры: 1130 x 630 x 1150 h мм.
/нешние размеры: 1230 x 710 x 1500 h мм.
N204G2SH
96
USE
Designed for handling and transportation of infected and/or
contaminated instruments which can be washed, sterilized and
redelivered to the appropriate department.
TECHNICAL DATASHEET
Structure realised completely in stainless steel plate AISI
304/1.4301) with stiffening and ribbing resistant at the torsion
stress.
All welding junctions are made with robotised TIG procedure
with following surface burnishing to guarantee a perfect wall
uniformity.
Chassis anti - torsion, built with rectangular stainless steel
tubes welded together with TIG procedure.
Trolley body assembled with continuous seam and rectilinear
welding between walls, roof and bottom.
Doors formed by a double sandwich plate divided by a panel in
expanded polyurethane with seal gasket in silicone rubber.
Closing doors fitted with a butterfly handle in nylon fibre glass,
which works on double staff, with top and bottom blocking and
is endowed with double opening block: one at 255° and the other at 270° (parallel to the headings) to permit a perfect internal
/ external trolley washing.
Bumper around with profiles in PEHD and endowed with 4 vertical handles placed at the corners.
Equipped with 4 wheels in grey anti -mark rubber dia. 160, with
stainless steel roll bearing on galvanised steel (two fixed and
two swivel wheels).
ANVENDELSE
Transport af inficerede og/eller urene instrumenter, der skal vaskes og desinficeres. Benyttes også til tilbagelevering af desinficerede instrumenter til afdelingerne.
TEKNISKE DATA
Forstærket struktur i plader af rustfrit stål AISI 304 (1.4301) for
at modstå mekaniske spændinger.
Alle svejsninger er udført af TIG svejserobot. Overfladepolering
for perfekt ensartethed af alle delene.
Stabil grundstruktur i firkantede rør i rustfrit stål, TIG-svejset.
Sandwichdøre udført i to plader, som er adskilt af polyuretanskum. En rund silikoneprofil i hele kanten fungerer som tætning
under lukning af dørene.
Lukningen sker ved hjælp af en drossellukning i nylonglasfiber,
som fungerer med en dobbelt stang blokering øverst og nederst.
Dobbeltdørene kan åbnes 255° og 270° (langs siderne), hvilket
gør perfekt rengøring muligt både indvendigt og udvendigt.
Fenderliste i PEHD-profiler hele vejen rundt.
Komplet med fire lodrette skubbehåndtag placeret i hjørnerne
(et håndtag pr. hjørne).
Monteret på 4 afsmitningsfri grå gummihjul (to faste og to drejelige), Ø 160 mm. Udstyret med rullelejer i rustfrit stål og galvaniserede gafler.
GEBRAUCHSBEREICH
Studiert für die Bewegung und die Beförderung der infiziertenu. unreinen Geräte, die für die Steril-Anlage vorgesehen sind,
sowie die danach folgende Rückgabe an die Abteilungen, in denen die Instrumente gebraucht werden.
FICHE TECHINIQUE
Struktur komplett hergestellt aus Edelstahl AISI 304 (1.4301),
verstärkt mit Verstärkungsrippen um mechanische Spannungen zu vermeiden.
Der Wagen ist komplett mit robotisiertem TIG Verfahren verschweißt und die Oberflächen sind ganz glatt. Unverformendes
Grundgestell, hergestellt aus viereckigen Edelstahlrohren verschweißt mit TIG Verfahren.
Sandwich-Türen, gedichtet mit Polyurethan-Schaum. Eine
rundumlaufende Silikondichtung um die Türen. Drosselklappenschließung aus Nylonfaserstoff, wirkt mittels einer doppelten Stange mit oberer und unterer Blockierung. Diese Türen
können zu 255° und 270° (parallel zu den Zupfseiten) geöffnet
werden, um ein perfektes Waschen und Reinigen gewährleisten zu können.
Rundumalufende Stossleiste aus PEHD Profilen.
Komplett mit 4 senkrechten Scheibegriffen, die sich an den
Ecken befinden (eine pro Ecke).
Montiert auf 4 grauen, Vollgummirollen (2 mit Lenkhalterung
und 2 mit Bockhalterung) Duchm. 160 mm Ausgestattet mit
Edelstahlrollenlager und mit verzinkter Gabel.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
&азработаны для перемещения и перевозки инфицированных
и/или грязных инструментов на мойку и последующую
стерилизацию, а также для их последующей развозки по
отделениям.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
%труктура полностью выполнена из стойкого к механическим
нагрузкам рифленого и укрепленного листа нержавеющей
стали AISI 304 (1.4301).
Kля обеспечения абсолютной однородности деталей все
сварные швы выполнены роботизированным методом TIG с
последующей полировкой поверхностей.
%труктура антиторсионного основания изготовлена из
нержавеющих стальных прямоугольных труб, сваренных
методом TIG.
!ри сборке корпуса использовалась непрерывная и
прямолинейная сварка стенок, верха и дна.
Kверцы выполнены из двойного сэндвич-листа с прослойкой из
пенополиуретановой панели и периметральным уплотнением
из силиконовой резины.
Они закрываются с помощью стеклонейлоновой ручкибабочки, которая оказывает давление на двойной шпиндель с
верхней и нижней блокировкой. $ележка оснащена при
открытии двойным блоком: один срабатывает при открытии на
255°, другой – на 270° (параллельно торцам), что позволяет
тщательно очищать внутреннюю и внешнюю стороны шкафа.
!ериметральный буфер из PEHD-профилей и 4 вертикальные
ручки для толкания по углам.
Оснащена 4 колесами (2 фиксированных и 2 поворотных с
педальным тормозом) из серой, не оставляющей следов,
резины диам. 160 мм с установленными на основаниях
роликоподшипниками из оцинкованной стали.
97
왘왘왘
STAINLESS STEEL
TROLLEYS
FOR TOOL TRANSPORT
EDELSTAHL SCHRANKWAGEN
FÜR DEN INSTRUMENTEN TRANSPORT
VOGNE I RUSTFRIT STÅL
TIL TRANSPORT AF INSTRUMENTER
ТЕЛЕЖКИ-ШКАФЫ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ
ПЕРЕВОЗКИ ИНСТРУМЕНТОВ
98
STAINLESS STEEL TROLLEYS 왘왘왘 FOR TOOL TRANSPORT
왘왘왘 204X
Mod. 204X
OPTIONAL
• Wheels with stainless steel support.
• Antistatic wheel.
• Centralised brake.
• A4 card holder.
• A5 card holder A5.
• Drawbar.
Mod. 204X
TILVALG
• Hjul med gafler i rustfrit stål.
• Antistatiske hjul.
• Centralbremse.
• Kortholder i A4-format.
• Kortholder i A5-format.
• Trækstang.
Mod. 204X
ZUBEHÖER
• Räder mit Edelstahlgabel.
• Antistatikrollen.
• Zentralbremse.
• Kartenhalter A4.
• Kartenhalter A5.
• Zugstange.
Мод. 204X
О[email protected]++
• олеса с основаниями
из нержавеющей стали.
• Антистатические колеса.
• @ентрализованный тормоз.
• Kержатель карточек A4.
• Kержатель карточек A5.
• Fуксировочная штанга.
• Push handle.
• Schiebegriff.
• Skubbehåndtag.
• &учка для толкания.
• Door opening block to 255° and 270°.
• Türöffnung zu 255° und 270°.
• Dørholder i vinkler på 255° og 270°.
• %топор открытия дверей на 255° и 270°.
STAINLESS STEEL TROLLEYS 왘왘왘 FOR TOOL TRANSPORT
• Security seal.
• Sicherheitssiegel.
• Sikkerhedslukning.
• >нездо для гарантийной пломбы.
• Upper closure.
• Obere Schließung.
• Lukning øverst.
• /ерхний затвор.
99
STAINLESS STEEL TROLLEYS 왘왘왘 FOR TOOL TRANSPORT
100
왘왘왘 204XDGR
Mod. 204XDGR
Version at 2/3 vertical compertmantes for the
positioning of extractable and adjustable
guides indipendentrly in height each 75 mm.
Mod. 204XDGR
Version med 2/3 vertikale rum til placering af
udtagelige og individuelt justerbare skinner
med en afstand på 75 mm i højden.
Mod. 204XDGR
Version mit 2/3 Abteilungen fuer die Positionierung von herausnehmbaren und regolierbaren Schienen in der Hoehe alle 75 mm.
Мод. 204XDGR
#одель с 2/3 вертикальными колоннами,
предназначенными для установки в высоту
съемных и регулируемых независимо друг от
друга направляющих через каждые 75 мм.
Code
204XD2GR
204XD3GR
Internal mm
800 x 640 x 1150 h
1050 x 640 x 1150 h
External mm
1000 x 740 x 1450 h
1250 x 740 x 1450 h
Steril moduls
6
9
STAINLESS STEEL TROLLEYS 왘왘왘 FOR TOOL TRANSPORT
101
왘왘왘 204XD
Mod. 204XD
Version at 2/3 vertical compartments for DIN
and/or ISO basket.
distance between the guides in vertical is 125
mm.
Mod. 204XD
Version zu 2/3 Abteilungen senkrecht für Körbe mit DIN und/ODER ISO Abmessungen.
Senkrechte Schienenentfernung 125 mm.
Code
204XD2
204XD3
Internal mm
800 x 640 x 1150 h
1050 x 640 x 1150 h
Mod. 204XD
Version med 2/3 vertikale kolonner til kurve
med DIN- og/eller ISO-mål.
Afstand mellem skinnerne 125 mm.
Мод. 204XD
#одель с 2/3 вертикальными колоннами для
решетчатых лотков размеров DIN и/или ISO.
&асстояние между установленными по
вертикали направляющими – 125 мм.
External mm
1000 x 740 x 1450 h
1250 x 740 x 1450 h
Steril moduls
6
9
왘왘왘 204XDSH
Mod. 204XDSH
Equipped adjustable shelves in height each 75
mm.
A - Version in bar screen, wire electro welded,
electro polished and or in plate.
Mod. 204XDSH
Leveres med justerbare hylder. Afstand mellem
hylderne 75 mm.
A - Hylde i elektrosvejset trådnet, elektrolytpoleret og/eller i plade.
Mod. 204XDSH
Komplett mit Einlegeboden, in der Höhe verstellbar alle 75 mm.
A - Version mit Gitterost elektogeschweißt,
elektropoliert und/oder aus Blech.
Мод. 204XDSH
Оснащена регулируемыми полками,
установленными в высоту через каждые
75 мм.
A - &ешетчатая конструкция из
электросварной проволоки.
Электрополированная и/или из гладкого
металлического листа.
Code
204XD2SH
204XD3SH
OPTIONAL A
Internal mm
800 x 640 x 1150 h
1050 x 640 x 1150 h
External mm
1000 x 740 x 1450 h
1250 x 740 x 1450 h
Steril moduls
6
9
STAINLESS STEEL TROLLEYS 왘왘왘 FOR TOOL TRANSPORT
102
STERI-TRANSFER
왗왗왗
• Unlock the RACK.
• RACK Befreiung.
• Oplukning af RACK.
• &азблокирование RACK.
Steri-TRANSFER
The system “Steri-TRANSFER” allows
for pick-up and goods distribution with
a series of articles combined for mass
basket and container handling. Complete
and definitive management is possible
with 4 elements:
Mod. 204XD, Mod. RACKD, Mod. PLTX,
Mod. 125XD
Steri-TRANSFER
Das “steri-TRANSFER” System erlaubt
die Geräteabholung und Verteilung mit einer Reihen von zusammengestellten Artikeln, für die ganze Leistung. Diese bestehen aus 4 unterschiedlichen Elementen:
Mod. 204XD, Mod. RACKD, Mod. PLTX,
Mod. 125XD.
Steri-TRANSFER
Med systemet “Steri-TRANSFER” sker opsamling og tilbagelevering af materialer
ved hjælp af en række dele, der kombineres til et komplet system. Systemet består
af fire separate elementer.
Model 204XD, Model RACKD, Model PLTX, Model 125XD.
Steri-TRANSFER
%истема „Steri-TRANSFER“ позволяет
забирать и распределять материал с
помощью серии комбинируемых изделий
для перемещения блоков корзин и
коробок, а также полностью управлять
этим процессом, благодаря 4 отдельным
элементам:
#од. 204XD, #од. RACKD, #од. PLTX,
#од. 125XD.
OPTIONAL
• Single pedal brake.
• Einzelne Pedalbremse.
• Enkelt pedalbremse.
• !едальный тормоз.
STAINLESS STEEL TROLLEYS 왘왘왘 FOR TOOL TRANSPORT
• Guides extractable
and adjustable in height.
• Verstellbare
und regulierbare Schienen.
• Skinnerne er udtagelige
og justerbare i højden.
• %ъемные и регулируемые
по высоте направляющие.
204XTR
RACK
125X
103
STAINLESS STEEL TROLLEYS 왘왘왘 FOR TOOL TRANSPORT
104
왘왘왘 204XTR
Mod. 204XTR
Completely sealed transport trolley.
Mod. 204XTR
Fuldsvejset transportvogn.
Mod. 204XTR
Transportwagen komplet hermetisch geschlossen.
Мод. 204XTR
>ерметически закрытый шкаф-тележка.
Code
204XD2TR
204XD2/2TR
204XI2TR
204XI2/2TR
204XD3TR
External mm
1000 x 740 x 1450 h
1000 x 740 x 1450 h
1250 x 740 x 1450 h
1250 x 740 x 1450 h
1250 x 740 x 1450 h
Rack
2 DIN
2 x 1 DIN
2 ISO
2 x 1 ISO
3 DIN
Steril moduls
6
6
6
6
9
왘왘왘 RACK
Mod. RACK
Loom inside the trolley for container and/or
baskets transport.
Mod. RACK
Indvendig ramme til beholdere og/eller kurve.
Мод. RACK
/ставляемая в шкаф рама для коробок и/или
корзин.
Mod. RACK
Innenleben fuer Behälter und/oder Kisten.
External mm
360 x 600 x 1040 h
695 x 600 x 1040 h
1030 x 600 x 1040 h
460 x 600 x 1040 h
895 x 600 x 1040 h
360
Steril moduls
3
6
9
3
6
1030
695
306
1038
306
1038
Rack
1 DIN
2 DIN
3 DIN
1 ISO
2 ISO
306
306
1038
Code
RACKD1
RACKD2
RACKD3
RACKI1
RACKI2
306
Pair of guides
3
6
9
3
6
600
306
STAINLESS STEEL TROLLEYS 왘왘왘 FOR TOOL TRANSPORT
105
왘왘왘 PLTX
Mod. PLTX
Fix deposit flatcar RACK.
Mod. PLTX
Platform til afsætning af RACK.
Mod. PLTX
Plateforme fixe de dépôt du Rack.
Мод. PLTX
'еподвижная платформа для хранения Rack.
Code
PLTXD2
PLTXD2/2
PLTXD3
PLTXD3/3
PLTXI2
PLTXI2/2
External mm
770 x 660 x 260 h
770 x 660 x 260 h
1035 x 660 x 260 h
1035 x 660 x 260 h
970 x 660 x 260 h
970 x 660 x 260 h
Rack
2 DIN
2 x 1 DIN
3 DIN
3 x 1 DIN
2 ISO
2 x 1 ISO
Steril moduls
6
6
9
9
6
6
왘왘왘 125X
Mod. 125X
Loading/unloading trolley from transport trolley and transfer to flatcar RACK.
Mod. 125X
Vogn til af- og pålæsning fra transportvognen
til RACK-platformen.
Mod. 125X
Lade- und Entladewagen vom Schrankwagen
auf die “RACK“ Plattform.
Mod. PLTX Plattform um das Rack abzusetzen.
Мод. 125X
$ележка для загрузки/разгрузки материала
из шкафа-тележки и переноса на платформу
Rack.
Code
125XD1
125XD2
125XD2/2
125XD3
125XI1
125XI2
125XI2/2
External mm
630 x 385 x 995 h
825 x 630 x 995 h
825 x 630 x 995 h
1160 x 630 x 995 h
630 x 485 x 995 h
1160 x 630 x 995 h
1160 x 630 x 995 h
Rack
1 DIN
2 DIN
2 x 1 DIN
3 DIN
1 ISO
2 ISO
2 x 1 ISO
Steril moduls
3
6
6
9
3
6
6
106
USE
Suitable for transport and storage of sterile sets as well
as packing logistic service and/ or management of baskets during sterilisation.
TECHNICAL DATASHEET
Built completely of plate with square and round profiles
in stainless steel AISI 304 (1.4301).
Completely and systematically welded with TIG process
to avoid infiltration and/or dirt deposit thereby guaranteeing perfect hygiene.
Superficial finishing electro polished.
ANVENDELSE
Egnet til transport og opbevaring af sterilsæt. Også egnet til indpakningsprocessen og håndtering af kurve under sterilisationen.
TEKNISKE DATA
Fremstillet i plade og firkantede samt runde profiler i rustfrit stål AISI 304 (1.4301).
Udført med TIG-svejsninger, for at undgå indtrængning
og/eller aflejring af snavs, hvilket garanterer perfekt hygiejne.
Overfladen er blevet elektrolytpoleret efter fremstilling.
GEBRAUCHSBEREICH
Geeignet für den Transport und Lagerung von sterilgut
oder von pharmazeutischem Material und für den Verpackungsservice und Leistung der Container die in der Sterilisation benützt werden.
TECHNISCHES DATENBLATT
Komplett hergestellt mit runden und Viereckprofilen aus
Edelstahl AISI 304 (1.4301). Vervollständigt geschweißt
mit TIG Verfahren um das Eindringen von Schmutz zu vermeiden und um eine perfekte Hygiene garantieren zu können.
Oberflächliche Feinbearbeitung elektrolytisch poliert.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
!редназначены для перевозки и хранения стерильных
наборов, а также для упаковки и размещения
используемых в процессе стерилизации решетчатых
лотков.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
!олностью выполнены из металлического листа и
профилей с квадратным и круглым сечением из
нержавеющей стали aisi 304 (1.4301).
%пециально и полностью сварены методом TIG для
предотвращения проникновения и/или отложения
загрязнений, что гарантирует их абсолютную
гигиеничность.
%ерийная поверхностная отделка электрополировкой.
107
왘왘왘
STERILIZATION LOGISTICS
LOGISTIK FÜR DIE STERILISATION
KURVESTATIVER TIL TRANSPORT
AF STERILKURVE OG LIGNENDE
СРЕДСТВА ПЕРЕВОЗКИ
СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
STERILIZATION 왘왘왘 LOGISTICS
108
왘왘왘 WIRE BASKETS
Wire baskets for service trolleys
Suitable for containing sterile sets and sterilised surgery instruments.
Built completely in wire stainless steel AISI
304 (1.4301) electro polished and/or welded
with TIG process for the elimination of sharp
edges.
Pickled, electro polished after basket completion.
Gitterkörbe für Servicewagen
Geeignet für Sterilgut und chirurgische Instrumente die schon sterilisiert wurden, zu tragen.
Komplett aus Edelstahldraht AISI 304 (1.4301)
gebaut elektrolytisch geschweißt und/oder mit
TIG Verfahren geschweißt, um alle scharfe
Kanten zu entfernen.
Elektrolytisch gebeizt nach Behälterfertigung.
Code
CE13
CE26
CE26 1/2
CE26W
Sizes mm
275 x 575 x 135 h
275 x 575 x 260 h
275 x 280 x 275 h
275 x 575 x 260 h
Trådkurve til servicevogne
Egnet til opbevaring af sterile sæt og kirurgiske
instrumenter som er steriliseret.
Fremstillet i ståltråd INOX AISI 304 (1.4301),
elektrolytsvejset og/eller TIG-svejset. Hermed
fjernes skarpe kanter. Kurvene er elektrolytpoleret efter fremstilling.
Проволочные корзины для
сервисных тележек
!редназначены для хранения стерильных
комплектов и стерилизованных
хирургических инструментов.
!олностью изготовлены из
электросваренной методом TIG проволоки
из нержавеющей стали AISI 304 (1.4301),
с устранением режущих кромок и/или
деталей.
Отделка готовой корзины электрополировкой.
CE26 1/2
CE26
왘왘왘 WIRE BASKETS
Wire basket holder
Suitable for holding baskets for sterile goods
and/ or containers for surgical instruments.
Built completely in stainless steel wire AISI
304 (1.4301) electro welded with TIG process
for the elimination of sharp edges.
Easy vertical stacking when empty. Suitable for
positioning on tracks and pickling with electro polishing after basket construction is finished.
Gitterrostbehälter für Siebe
Um Steri-Kästchen und um chirurgische Sterilinstrumente zu transportieren.
Hergestellt aus gebeiztem, elektro- poliertem
Edelstahldraht AISI 304 (1.4301).
Draht- Endverbindungen mit TIG Verfahren
geschweißt, um scharfe Kanten zu vermeiden.
Ineinander stapelbar.
Geeignet um auf Schienen positioniert zu werden und gebeizt mit Elektrolysierung nach Behälter Fertigung.
Codice
ISO604013
ISO604010
DIN60305
External mm
600 x 400 x 130 h
600 x 400 x 100 h
600 x 300 x 50 h
Trådbakkeholder
Egnet til opbevaring af bakker til sterile dele og
beholdere til kirurgiske instrumenter.
Fremstillet i dekaperet, elektrolytpoleret rustfrit stål AISI 304 (1.4301) og TIG-svejset, hvilket udelukker skarpe dele og/eller kanter.
Er bejdset med elektrolytpolering efter fremstilling. Velegnet til placering på skinner og
kan stables når de er tomme.
Проволочные корзины для
сервисных тележек
!редназначены для установки в них
решетчатых лотков (baskets) для стерильного
материала и стерилизационных коробок для
хирургических инструментов. !олностью
изготовлены из электросваренной и/или
сваренной методом TIG проволоки из
нержавеющей стали AISI 304 (1.4301), с
устранением режущих кромок и/или деталей.
#огут штабелироваться друг на друга и
вставляться одна в другую в пустом виде.
!ригодны для установки на направляющих и
отделаны электрополировкой в готовом виде.
CE26W
STERILIZATION 왘왘왘 LOGISTICS
109
왘왘왘 REG
Mod. REG
Shelving trolley for baskets.
Composed of a carrier loom and shelves adjustable in height each 110 mm.
Standard they are available with shelves in full
plate and/or grating electro welded.
Superficial finishing is electro polished.
Wheels in grey antimark rubber diam. 125 mm.
Mod. REG
Regalwagen um Container zu transportieren.
Ausgestattet mit einem Gestell und verstellbaren Zwischenböden in der Höhe, alle 110 mm.
Serienausführung ist verfügbar mit Zwischenböden aus Vollblech und/oder elektropolierten
Gitterrosten.
Oberflächenbehandlung elektropoliert.
Raddurchmesser 125 mm aus spurlosen grauem Gummi.
Mod. REG
Hyldevogn til kurve med justerbare hylder.
Afstand mellem hylderne på 110 mm.
Som standard fås de med hylder af plade
og/eller elektrolytsvejset trådnet.
Overfladen er blevet elektrolytpoleret efter
fremstilling.
Hjul i afsmitningsfri grå gummi Ø 125 mm.
Code
REG100
REG120
REG140
Sizes mm
1000 x 600
1200 x 600
1400 x 600
Мод. REG
%теллажные тележки для корзин.
%остоят из несущей рамы и регулируемых по
высоте полок, установленных на расстоянии
110 мм друг от друга.
%ерийный выпуск предусматривает поставку
гладких металлических и/или электросварных решетчатых полок.
!оверхностная отделка электрополировкой.
олеса диам. 125 из серой, не оставляющей
следов, резины.
Codes shelf in plate
LREG100
LREG120
LREG140
Codes shelf in wire
WREG100
WREG120
WREG140
• Shelf in plane plate.
• Zwischenboden
aus flachem Blech.
• Hylde i hel plade.
• >ладкие металлические
полки.
• Shelf in wire electro
welded.
• Gitterrost Zwischenboden
elektro- geschweißt.
• Hylde i elektrolytsvejset
trådnet.
• Электросварные,
электрополированные
решетчатые полки.
OPTIONAL
• Wheels with pedal brake.
• Räder mit Pedalbremse.
• Hjul med pedalbremse.
• олеса с педальным
тормозом.
STERILIZATION 왘왘왘 LOGISTICS
110
왘왘왘 MF3
Mod. MF3
Suitable for the transport of 3 baskets on one
side.
Sizes: 560 x 430 x 1460 h mm.
Mod. MF3
Geeignet um 3 Körbe an einer Seite zu tragen.
Abmessungen: 560 x 430 x 1460 h mm.
Mod. MF3
Til transport af 3 kurve på den ene side.
Dimensioner: 560 x 430 x 1460 h mm.
Мод. MF3
!редназначена для перевозки 3 корзин
только с одной стороны.
&азмеры: 560 x 430 x 1460 h мм.
왘왘왘 DF3
Mod. DF3
Suitable to transport 6 baskets, 3 on each side.
Sizes: 630 x 560 x 1560 h mm.
Mod. DF3
Til transport af 6 kurve, 3 på hver side.
Dimensioner: 630 x 560 x 1560 h mm.
Mod. DF3
Geeignet um 6 Körbe transportieren zu können, 3 pro Seite.
Abmessungen: 630 x 560 x 1560 h mm.
Мод. DF3
!редназначена для перевозки 6 корзин, по 3
с каждой стороны.
&азмеры: 630 x 560 x 1560 h мм.
STERILIZATION 왘왘왘 LOGISTICS
111
왘왘왘 DF4
Mod. DF4
Suitable to transport 8 baskets, 4 on each side.
Sizes: 630 x 560 x 1620 h mm.
Mod. DF4
Til transport af 8 kurve, 4 på hver side.
Dimensioner: 630 x 560 x 1620 h mm.
Mod. DF4
Geeignet um 8 Körbe transportieren zu können, 4 pro Seite.
Abmessungen: 630 x 560 x 1620 h mm.
Мод. DF4
!редназначена для перевозки 8 корзин, по 4
с каждой стороны.
&азмеры: 630 x 560 x 1620 h мм.
왘왘왘 DF2M4
Mod. DF2M4
Suitable for the transport of 8 baskets (4 per
side) and wire containers on 3 tracks, adjustable in the middle. Each 75 mm high with
simple manual system.
Sizes: 1000 x 560 x 1620 h mm.
Other tracks on request.
Mod. DF2M4
Til transport af 8 kurve (4 på hver side) og trådkurve på 3 sæt skinnepar i midten.
Disse kan højdejusteres 75 mm ved hjælp af
et simpelt manuelt system.
Størrelse: 1000 x 560 x 1620 h mm.
Andre skinner kan leveres ved forespørgsel.
Mod. DF2M4
Geeignet zum transport von 8 Körben (4 pro
Seite) und Gittercontainer oder Siebe auf 3
Schienen Paare in der Mitte verstellbar mit einem einfachen handlichen System, alle 75 mm
in der Höhe.
Abmessungen: 1000 x 560 x 1620 h mm.
Weiter Schiene auf Anfrage.
Мод. DF2M4
!редназначена для перевозки 8 корзин (по 4
на сторону) и коробок или решетчатых лотков
на 3 парах центральных направляющих,
регулируемых по высоте через каждые 75
мм, с помощью простой ручной системы.
&азмеры: 1000 x 560 x 1620 h мм.
/озможен заказ дополнительных пар
направляющих.
STERILIZATION 왘왘왘 LOGISTICS
112
왘왘왘 STERI-CART
Mod. STERI-CART
Trolley to curry basket and containers in to the
autoclave.
Each colum is formed by 25 couple of guides
in nylon fibre glass.
Wheels in silicone rubber, dima. 100 mm with
support in stainless steel.
The models “Steri-Cart” are offered in 4 different versions with one or two vertical departments ideal for wire basket transport with ISO
or DIN sizes.
Mod. STERI-CART
Wagen zum Transport der Container und Körben im Druckkessel.
Jede Abteilung wird mit 25 Schienenpaare aus
Nylon Fieberglas ausgestattet.
Die Räder sind aus Gummi Silicon, Durchm.
100 mm mit Edelstahl Gabel.
Die Modelle “Steri-cart” warden in vier verschiedenen Versionen vorgeschlagen, mit 1fach und 2-fach Abteilungen, für den Transport
der Gitterkörbe mit ISONORM oder DIN Abmessungen.
Mod. STERI-CART
Vogn til transport af kurve og beholdere ind i
autoklaven.
Hver kolonne har 25 skinnepar i glasfibernylon.
Hjul i silikonegummi, Ø 100 mm med gaffel i
rustfrit stål.
Model “Steri-Cart” kan leveres i fire forskellige versioner med et eller to lodrette rum til
transport af trådkurve med ISONORM- eller
DIN-dimensioner.
Code
STERI40
STERI40.2
STERI60
STERI60.2
OPTIONAL (Cod. RR)
• Swivel wheel
with brake.
• Lenkrolle
mit Bremse.
• Drejelige hjul med
bremse.
• !оворотное колесо
с тормозом.
Columns
1 (600 x 400)
2 (600 x 400)
1 (600 x 600)
2 (600 x 600)
Мод. STERI-CART
$ележка для контейнеров и/или лотков,
предназначенных для автоклава.
аждая колонна состоит из 25 пар
направляющих из нейлонового
стекловолокна.
олеса из силиконовой резины, диам. 100 мм
с поворотными опорами из нержавеющей
стали.
#одели Steri.Cart предлагаются в четырех
различных вариантах, с одной и с двумя
вертикальными колоннами, разработанными
для перевозки проволочных корзин размера
ISONORM или DIN.
External mm
660 x 520 x 1600 h
960 x 660 x 1600 h
720 x 660 x 1600 h
1360 x 660 x 1600 h
Wheels Ø mm
100
100
100
100
A RICHIESTA
• Stainless steel guides
welded on the uprights
with TIG process.
• Schienen aus Edelstahl
an den Pfosten geschweißt
mit TIG Verfahren.
• Skinner i rustfrit stål
svejset lodret på
med TIG-svejsning.
• !риваренные к стойкам
методом TIG, стальные
нержавеющие направляющие.
STERILIZATION 왘왘왘 LOGISTICS
113
왘왘왘 PT4
Mod. PT4
Suitable for transport and/ or storage of paper
and packing for baskets containing instruments for sterilisation.
Spring block to prevent slipping of sheets
placed at the sides of each tube.
Sizes: 1360 x 720 x 1030 h mm.
Mod. PT4
Til transport og opbevaring af papir til indpakning af kurve med instrumenter, som skal steriliseres.
En fjeder på siden af rørene holder papirerne
fast, så de ikke glider af.
Størrelse: 1360 x 720 x 1030 h mm.
Mod. PT4
Geeignet zu Transport und zur Lagerung der
Weichverpackung die für Körbe voll mit Instrumenten, die sterilisiert werden müssen,
gebraucht wird.
Halterfeder an einer Wagenkopfseite auf allen
Profilen um das Rutschen der Blätter zu vermeiden.
Abmessungen: 1360 x 720 x 1030 h mm.
Мод. PT4
!ригодны для перевозки и хранения листов,
предназначенных для упаковки лотков с
инструментами для стерилизации.
Установленная на каждой из несущих труб в
торце тележки прищепка необходима для
предотвращения скольжения листов.
&азмеры: 1360 x 720 x 1030 h мм.
왘왘왘 PZ
Mod. PZ
Support with 12 positions for storage of up to
6 pairs of shoes which can be fixed on our
mod. MF and DF.
Finished completely in stainless steel AISI 304
(1.4301) electro welded and welded with TIG
process to eliminate any sharp edges.
Pickle with electro polishing after completion.
Sizes: 580 x 230 x 220 h mm.
Mod. PZ
Trägersupport mit 12 Positionen um 6 Schuhe paare tu tragen. Dieses Gestell ist geeignet
um an uns. Mod. MF und DF angehängt zu
werden.
Komplett aus Edelstahldraht AISI 304 (1.4301)
realisiert. Elektrogeschweißt und oder mit TIG
Verfahren um alle scharfe Kanten entfernen zu
können
Gebeizt mit Elektropolierung nach Gestell Fertigung.
Abmessungen: 580 x 230 x 220 h mm.
Mod. PZ
Ophæng med 12 holdere til 6 par sko. Kan
monteres på modellerne MF og DF.
Udført i rustfrit stål AISI 304 (1.4301) elektrolytsvejset og/eller TIG-svejset. Hermed fjernes
skarpe kanter.
Bejdset med elektrolytpolering efter fremstilling.
Størrelse: 580 x 230 x 220 h mm.
Мод. PZ
12-позиционная опора для хранения 6 пар
обуви, предназначенная для установки на наших моделях MF и DF.
!олностью изготовлены из электросварной
и/или сваренной методом TIG проволоки из
нержавеющей стали AISI 304 (1.4301), с
устранением режущих кромок.
Отделка готовой опоры электрополировкой.
&азмеры: 580 x 230 x 220 h мм.
STERILIZATION 왘왘왘 LOGISTICS
114
왘왘왘 177AXDEC
Mod. 177AXDEC
Built completely in stainless steel AISI 304
(1.4301) pickled after trolley finishing. Connected to structure with rounded profiles,
welded with TIG procedure.
Equipped with upper compartment suitable for
2 stainless steel tanks for transporting surgical instruments in decontamination liquid.
Bottom shelf in ribbed plate. Complete with 4
bumper disks in grey anti - mark rubber one at
each corner.
Mounted on 4 swivel wheels in full anti - mark
rubber diam. 125 mm.
Sizes. 960 x 660 x 950 h mm.
OPTIONAL
• Stainless steel tank, for carrying decontamination liquid of surgical instruments, which
can be inserted into our trolley 177AXDEC as
described above without lid nor weep hole
Sizes: 535 x 325 x 200 h mm.
• Tank as above described but complete with
central drain cock in stainless steel.
• Lid for the above mentioned basket.
Mod. 177AXDEC
Ganz aus Edelstahl AISI 304 (1.4301) hergestellt, gebeizt nach Wagen-Fertigstellung, verbunden an einer Tragestruktur in runden Profielen, geschweißt mit TIG Verfahren.
Ausgestattet aus einem oberen Gestell das 4
Edelstahlwannen enthalten kann geeignet zum
chirurgischen Instrumententransport die in
Dekontaminiermittel liege; unteren Ablageboden aus geripptem Blech.
Komplett mit 4 Abweisrollen aus grauem
Gummi.
Montiert auf 4 grauen Lenkrollen aus Vollgummi Durchm. 125 mm.
Abmessungen: 960 x 660 x 950 h mm.
ZUBEHÖR
• Edelstahlwanne die Instrumente Dekontaminiermittel enthalten zu können. Diese koennen
in unsere Wagen 177AXDEC wie oben beschrieben transportiert werden. Die Wannen
sind ohne Deckel und komplett geschlossen
ohne Ablaufventil.
Abmessungen: 535 x 325 x 200 h mm
• Wanne wie oben beschrieben aber komplett
mit zentralem Ablaufventil aus Edelstahl.
• Deckel für den Oben beschriebenen Behälter.
Mod. 177AXDEC
Fremstillet i rustfrit stål AISI 304 (1.4301) og
bejdset efter fremstilling. Monteret på en
struktur i runde profiler som er TIG-svejset.
Egnet til opbevaring af 2 tanke i rustfrit stål til
transport af kirurgiske instrumenter i dekontamineringsvæske. Hylde nedenunder i plade
med ribber.
Komplet med fire gummifendere i afsmitningsfri grå gummi til beskyttelse mod stød i
de fire hjørner.
Monteret på drejelige hjul i afsmitningsfri
gummi, Ø 125 mm.
Størrelse: 960 x 660 x 950 h mm
TILVALG
• Åben tank i rustfrit stål til opbevaring af dekontamineringsvæske til kirurgiske instrumenter. Denne kan indsættes i vognmodellen
177AXDEC som er beskrevet ovenfor. Tanken
er fuldstændig tæt uden låg og afløbsventil.
Størrelse: 535 x 325 x 200 h mm
• Tank som beskrevet ovenfor, men komplet
med centralt placeret afløbsventil i rustfrit stål.
• Låg til ovennævnte tank.
Мод. 177AXDEC
!олностью изготовлены из нержавеющей
стали AISI 304 (1.4301), протравлены в готовом виде, соединены с несущей структурой из
сваренных методом TIGA профилей с круглым сечением.
Оснащены верхней рамкой для установки 2
нержавеющих стальных ванночек, предназначенных для перевозки погруженных в дезинфицирующий раствор хирургических инструментов; нижняя полка из рифленого металлического листа.
Укомплектованы 4 установленными по углам
кольцами из серой, не оставляющей следов,
резины для защиты от ударов.
Установлены на 4 поворотных колесах из серой, не оставляющей следов, цельной резины диам. 125 мм.
&азмеры: 960 x 660 x 950 h мм.
О[email protected]++
• 'ержавеющая стальная ванночка для дезинфицирующей жидкости, предназначенная для установки на вышеуказанных тележках #од. 177AXDEC, без крышки и сплошная,
без сливных отверстий.
&азмеры: 535 x 325 x 200 h мм.
• /анночка как описано выше, но укомплектованная центральным сливным краном из
нержавеющей стали.
• рышка для закрытия вышеуказанной ванночки.
STERILIZATION 왘왘왘 LOGISTICS
115
왘왘왘 177DEC
Mod. 177DEC
Trolley containing decontamination for surgical instruments.
Sizes: 780 x 490 x 1000 h mm.
Mod. 177DEC
Vogn til dekontamineringsbeholdere til kirurgiske instrumenter.
Størrelse: 780 x 490 x 1000 h mm.
Mod. 177DEC
Wagen für die Dekontaminations-Behälter für
die chirurgische Instrumente.
Abmessungen: 780 x 490 x 1000 h mm.
Мод. 177DEC
$ележка для перевозки ванночки для
дезинфекции хирургических инструментов
&азмеры: 780 x 490 x 1000 h мм.
왘왘왘 177IN
Mod. 177IN
Instruments trolley with two smooth sheves,
pickled after trolley finishing.
Equipped with 4 swivel wheels diam. 125 mm
in grey antimark rubber.
OPTIONAL
• Swivel wheels with brake.
• Antistatik wheel.
Mod. 177IN
Instrumentenwagen mit 2 glatten Flechen,
nach Wagenfertigung poliert.
Montiert auf 4 grauen, spurlosen Lenkrollen,
duchm. 125 mm.
ZUBEHÖER
• Lenkrolle mit Festellbremse.
• Antistatishces Rad.
Code
177IN/10
177IN/20
177IN/30
177IN/40
Shelves
2
2
2
2
Mod. 177IN
Vogn med to glatte hylder til transport af instrumenter.
Efter fremstilling er vognen blevet poleret, så
den ikke har skarpe kanter.
Vognen er monteret på 4 drejelige hjul i afsmitningsfri grå gummi, Ø 125 mm med fire
gummifendere i afsmitningsfri PVC til beskyttelse mod stød i de fire hjørner.
TILVALG
• Drejelige hjul med bremse.
• Antistatiske hjul.
Мод. 177IN
$ележка для перевозки инструментов, с 2
гладкими полками, протравленная в готовом
виде.
Установлена на 4 поворотных колесах диам.
125 мм из серой, не оставляющей следов,
резины.
О[email protected]++
• !оворотное колесо с тормозом.
• Антистатическое колесо.
Shelves hight
200 – 800 h
200 – 800 h
200 – 800 h
200 – 800 h
External mm
630 x 430 x 800 h
730 x 630 x 800 h
930 x 630 x 800 h
1200 x 630 x 800 h
116
USE
Suitable for packaging and preparation of baskets and
containers for sterilisation of surgical instruments.
TECHNICAL DATASHEET
Completely realised in stainless steel material AISI 304
(1.4301).
Rigid structure realised with square tubes welded together with TIG process.
Shelf reinforced and supported at lower level.
ANVENDELSE
Produceret til pakning og forberedelse af trådkurve og
beholdere, der benyttes til opbevaring af kirurgiske instrumenter, som skal steriliseres.
TEKNISKE DATA
Fremstillet i rustfrit stål AISI 304 (1.4301).
Stærk struktur fremstillet i rørprofiler, som er svejset
sammen med TIG-svejsning.
Overfladen er forstærket med en plade som er fæstnet på
undersiden.
GEBRAUCHSBEREICH
Geeignet für die Verpackung und Vorbereitung der Drahtkörbe und Container die chirurgische Instrumente enthalten für die Sterilisation.
TECHNISCHES DATENBLATT
Völlig hergestellt aus Edelstahl AISI 304 (1.4301).
Starke Struktur realisiert mit Vierkantprofilen zwischen einander geschweißt mit TIG Verfahren, Oberfläche verstärkt mit einem Blech dass an der Unterseite befestigt ist.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
!редназначены для размещения и подготовки
решетчатых лотков и коробок, предназначенных для
хранения подлежащих стерилизации хирургических
инструментов.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
!олностью выполнены из нержавеющей стали AISI 304
(1.4301). !рочная несущая структура, изготовленная из
сваренных между собой методом TIG труб с квадратным
сечением, с поддерживаемой в нижней части плоскостью
из укрепленного металлического листа.
117
왘왘왘
PACKAGING TABLES
FOR STERILE TOOLS
FALTTISCHE
FÜR STERIL-INSTRUMENTE
PAKKEBORDE TIL STERILE
INSTRUMENTER
СТОЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
СТЕРИЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
PACKAGING TABLES 왘왘왘 FOR STERILE TOOLS
118
왘왘왘 191AX
191AX2S
Mod. 191AX
Static type.
Mod. 191AX2S
Alternative of the model 191AX above described, with on fix bottom shelf.
Mod. 191AX
Statisk type.
Mod. 191AX2S
Som model 191AX, men med fast hylde i bunden.
Mod. 191AX
Statischer Typ.
Mod. 191AX2S
Variante des Models 191AX oben beschrieben, mit einem Zwischenboden.
Мод. 191AX
%татический тип.
Мод. 191AX2S
/ариант вышеописанной модели 191А? с
добавлением несъемной нижней полки.
Sizes mm
1200 x 800 x 900 h
1600 x 800 x 900 h
1800 x 800 x 900 h
2000 x 800 x 900 h
왘왘왘 191AXCR
191AXCR2S
Mod. 191AXCR
Equipped with 4 grey wheels diam. 125 mm,
all swivel wheels (2 of them with brake) those
are mounted under the legs.
Mod. 191AXCR2S
Alternative of the model 191AXCR above described, with one fix bottom shelf.
Mod. 191AXCR
Udstyret med 4 drejelige hjul i afsmitningsfri
grå gummi, Ø 125 mm. To af dem med bremse.
Mod. 191AXCR2S
Som model 191AXCR, men med fast hylde i
bunden.
Mod. 191AXCR
4 graue spurlose Vollgummirollen durchm.
125 mm (2 davan mit Bremse) alle lenkbar die
unter den Beinen montiert werden.
Mod. 191AXCR2S
Variante des Modells 191AXCR oben beschrieben, mit einem Zwischenboden.
Мод. 191AXCR
Оснащены 4 поворотными (на 2 из которых
установлен педальные тормоз) колесами из
серой, не оставляющей следов, резины диам.
125 мм, закрепленными под угловыми
вертикальными стойками.
Мод. 191AXCR2S
/ариант вышеописанной модели 191А?CR с
добавлением несъемной нижней полки.
Sizes mm
1200 x 800 x 900 h
1600 x 800 x 900 h
1800 x 800 x 900 h
2000 x 800 x 900 h
PACKAGING TABLES 왘왘왘 FOR STERILE TOOLS
119
왘왘왘 191AXPR
191AXPRCR
Mod. 191AXPR
Alternative of the model 191AX adjustable in
height bottom shelf.
Mod. 191AXPRCR
Alternative of the model 191AXCR with bottom
shelf adjustable in height.
Mod. 191AXPR
Som model 191AX, men med højdejusterbar
hylde i bunden.
Mod. 191AXPRCR
Som model 191AXCR, men med højdejusterbar hylde i bunden.
Mod. 191AXPR
Alternative des Mod. 191AX mit regulierbarem
unterem Ablagebrett in Höhe.
Mod. 191AXPRCR
Alternative des Mod. 191AXCR mit regulierbarem unterem Ablagebrett in Höhe.
Мод. 191AXPR
/ариант модели 191AX с регулируемой по
высоте нижней полкой.
Мод. 191AXPRCR
/ариант модели 191AXCR с регулируемой по
высоте нижней полкой.
Sizes mm
1200 x 800 x 900 h
1600 x 800 x 900 h
1800 x 800 x 900 h
2000 x 800 x 900 h
왘왘왘 MF191
Mod. MF191
Cloth baskets at 2 positions.
Available individually or in pairs on all our
models 191AX.
Мод. MF191
To positions tøjkurve.
Fås enkeltvis eller som par til alle 191AX modellerne.
Mod. MF191
2 Position Körbehalter.
Er kann einzeln oder zweifach angebracht werden an allen unsern Mod. 191AX.
Мод. MF191
&амка для корзин на 2 позиции.
#ожет быть установлена отдельно или в паре на все модели 191А?.
120
USE
Containers assigned for sterilisation of surgical instruments.
TECHNICAL DATASHEET
Built in aluminium EN-AW 1050 [Al 99,5] 9001/2, 2 mm
thickness. Body and lid formed from a single plate. No
welding has taken place to ensure a bacteria free structure.
Closing mechanism of lid is governed by trigger in stainless steel AISI 304, with blocking system. A security seal
can be attached if desired. The same mechanism, which in
release position is disposed to 180°, can be used as a lid
carrier.
Plate holder for storage in stainless steel AISI 304.
Handle for transport in stainless steel AISI 304.
Lid gasket in atoxic silicone for watertight guarantee.
Filter closing system for vapour passage, with snap - to
block, equipped with gasket in silicon sponge for absolute
tightness guarantee.
Superficial finishing with anodizing, thickness 20/30 micron.
Stacking system which permits containers of different
sizes to be stacked.
ANVENDELSE
Beholdere til sterilisering af kirurgiske instrumenter.
TEKNISKE DATA
Bygget i aluminium EN-AW 1050 [A1 99,5] 9001/2, tykkelse 2 mm. Underdel og låg er udformet i en plade, og er
derfor uden svejsninger. Resultatet er et produkt uden
samlinger hvori snavs og bakterier kan samle sig.
Låget har en patentlukning i rustfrit stål AISI 304 med et
blokeringssystem mod utilsigtet åbning og med plads til
påføring af sikkerhedssegl. Samme mekanisme kan, når
låget åbnes 180°, benyttes til at holde låget.
Etiketholder i rustfrit stål AISI 304 til opbevaring og klassificering.
Håndtag i rustfrit stål AISI 304.
Lågets pakning i giftfri silikone er fuldstændig vandtæt.
Fugtfilterets lukkesystem med låseblokering, er udstyret
med en pakning i form af en silikonesvamp, hvilket sikrer
fuldstændig lufttæthed.
Overfladen er behandlet med en fuldstændig dækkende
anodiseret oxidering med en tykkelse på 20/30 mikrometer.
Stablingssystem som gør det muligt at stable beholdere
med forskellig størrelse oven på hinanden.
GEBRAUCHSBEREICH
Container bestimmt zur Sterilisierung der chirurgischen Instrumente.
TECHNISCHES DATENBLATT
Hergestellt aus Leichtmetall EN-AW 1050 [Al 99,5] 9001/2,
2 mm Dick. Körper und Deckel aus einem einzigem Blech
gestanzt also ohne schweißen; dieses erlaubt, ein Produkt
zu erhalten, ohne Zwischenräume zu erhalten wo sich Bakterien entwickeln könnten.
Deckelschließmechanismus wird durch einen Edelstahl AISI 304 Hebel geregelt, mit einem Blockiersystem das das
unabsichtliche Öffnen vermeidet. Es kann ein Sicherheitssiegel angebracht werden. Derselbe Mechanismus, wenn
offen ist in eine Position von 180° und kann den Deckel tragen. Etikettenhalter für die Lagerung und Klassierung aus
Edelstahl AISI 304.
Tragegriff aus Edelstahl AISI 304.
Deckeldichtung aus atoxische Silikon ist absolut wasserdicht.
Schließsystem des Filters für den Dampfdurchgang, mit Zuschnappungs-Blockierung, ausgestattet mit Silikonschwamm, der auch eine absolute Dichte garantiert.
Oberflächenfeinbearbeitung mit eloxierung, Dicke 20/30
Mikron.
Staplungssystem, um die Behälter mit verschiedenen Abmessungen aufeinander stapeln zu können.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
онтейнеры, предназначенные для стерилизации
хирургических инструментов.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
+зготовлен из алюминиевого легкого сплава EN-AW 1050
[Al 99,5] 9001/2 толщиной 2 мм. орпус и крышка
отштампованы из единого куска металлического листа и,
следовательно, не имеют сварных швов: это позволяет
обеспечить отсутствие способствующих размножению
бактерий зазоров.
#еханизм закрытия регулируется спусковыми рычагами из
нержавеющей стали AISI 304, с системой блокировки
против случайного открытия и отверстием для установки
гарантийной
пломбы.
$от
же
механизм,
устанавливающийся при отпускании под углом 180°, может
использоваться в качестве держателя крышки.
Kержатель табличек для хранения и классификации из
нержавеющей стали AISI 304.
&учка для перевозки из нержавеющей стали AISI 304.
Уплотнение крышки из нетоксичного силикона для
обеспечения абсолютной герметичности.
%истема закрытия фильтра выхода пара с механизмом
блокировки, оснащенная уплотнением из силиконовой
губки для обеспечения ее абсолютной герметичности.
>арантированная
отделка
поверхности
анодным
окислением, толщина 20/30 микрон.
%истема штабелирования для размещения друг над другом
коробок различных размеров.
121
왘왘왘
CONTAINER
AND BASKETS
FOR STERILE
SURGICAL TOOLS
CONTAINER UND BASKETS
FÜR DIE STERILISIERUNG
DER CHIRURGISCHEN INSTRUMENTE
BEHOLDERE OG KURVE
TIL STERILISERING
AF KIRURGISKE INSTRUMENTER
КОРОБКИ И РЕШЕТЧАТЫЕ ЛОТКИ
ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ
ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ
CONTAINER AND BASKETS 왘왘왘 FOR STERILE SURGICAL TOOLS
122
BASIC LINE
왗왗왗
• Lever lock.
• Kipphebelverschluss.
• Patentlukning.
• &ычажный затвор.
OPTIONAL (Cod. K2-66)
• Security seal.
• Sicherheitssiegel.
• Sikkerhedssegl.
• >арантийная пломба.
OPTIONAL (Cod. K2-67)
• Plate with colour change.
• Shild mit Tonnung kontrolle.
• Skilte med farvekontrol.
• $абличка с изменением цвета.
OPTIONAL (Cod. K2-70)
• Identification plate.
• Identifizierungsschild.
• ID navneplader.
• Опознавательная табличка.
CONTAINER AND BASKETS 왘왘왘 FOR STERILE SURGICAL TOOLS
• Perforated passage for the vapour.
• Löcher fuer den Dampfdurchgang.
• Perforeret fugtpassage.
• !ерфорированное отверстие
для выхода пара.
• Blocking system of the filter.
• Blockiersystem des Filters.
• Blokeringssystem til filteret.
• Fлокировочная система фильтра.
OPTIONAL (Cod. K2-740)
• Single use filter in paper.
• Einweg Papier Filter.
• Engangsfilter i papir.
• Одноразовые бумажные фильтры.
OPTIONAL (Cod. K2-750)
• Long-term textile filter.
• Vielseitig verwendbarer Filter
aus Baumwolle.
• Langtidsfilter i bomuld.
• ?лопчатобумажные многоразовые
фильтры.
• Waterproof gasket.
• Wasserdichte Dichtung.
• Vandtæt pakning.
• &ычажный затвор.
123
CONTAINER AND BASKETS 왘왘왘 FOR STERILE SURGICAL TOOLS
124
왘왘왘 K6
Mod. K6
Rectangular container “Basic Line“ for sterilisation of surgical instruments with interchangeable filter.
Mod. K6
Rektangulær beholder “Basic Line“ til sterilisering af kirurgiske instrumenter. Med udskifteligt filter.
Mod. K6
Rechteckiger Container “Basic Line” für di Sterilisierung von chirurgischen Instrumenten mit
austauschbarem Filter.
Мод. K6
!рямоугольные коробки “Basic Line” для
стерилизации хирургических инструментов со
сменным фильтром.
Safety lid
Basic lid
• Lid colours available.
• Deckel verfügbare Farben.
• Låget fås i disse farver.
• /озможные цвета.
Basic
Perforated
Transport lid
CONTAINER AND BASKETS 왘왘왘 FOR STERILE SURGICAL TOOLS
125
왘왘왘 K6 1/1
Mod. K6 1/1
Rectangular container “Basic Line 1/1”.
Mod. K6 1/1
Rektangulær beholder “Basic Line 1/1”.
Mod. K6 1/1
Rechteckiger Container “Basic Line 1/1”.
Мод. K6 1/1
!рямоугольная коробка “Basic Line 1/1“.
Basic
Perforated
Transport lid
Basic lid
Safety lid
K6-130
K6-131
K6-132
K6-133
K6-134
K6-135
K6-120
K6-121
K6-122
K6-123
K6-124
K6-125
K6-230
K6-231
K6-232
K6-233
K6-234
K6-235
Sizes mm
K6-105
K6-106
K6-107
K6-108
K6-109
K6-100
K6-101
K6-102
K6-103
K6-104
580 x 280 x 100 h
580 x 280 x 135 h
580 x 280 x 150 h
580 x 280 x 200 h
580 x 280 x 260 h
왘왘왘 K6 3/4
Mod. K6 3/4
Tree quarter container “Basic Line 3/4”.
Mod. K6 3/4
3/4 beholder “Basic Line 3/4”.
Mod. K6 3/4
Dreiviertel Container “Basic Line 3/4”.
Мод. K6 3/4
оробка на три четверти “Basic Line 3/4“.
Basic
Perforated
Transport lid
Basic lid
Safety lid
K6-320
K6-321
K6-322
K6-323
K6-324
K6-325
K6-340
K6-341
K6-342
K6-343
K6-344
K6-345
K6-410
K6-411
K6-412
K6-413
K6-414
K6-415
Sizes mm
K6-305
K6-306
K6-307
K6-300 465 x 280 x 100 h
K6-301 465 x 280 x 135 h
K6-302 465 x 280 x 150 h
왘왘왘 K6 1/2
Mod. K6 1/2
Square containers “Basic Line 1/2”.
Mod. K6 1/2
Firkantet beholder ”Basic Line 1/2”.
Mod. K6 1/2
Container in Quadratform “Basic Line 1/2”.
Мод. K6 1/2
вадратная коробка “Basic Line 1/2“.
Basic
Perforated
Transport lid
Basic lid
Safety lid
K6-620
K6-621
K6-622
K6-623
K6-624
K6-625
K6-630
K6-631
K6-632
K6-633
K6-634
K6-635
K6-700
K6-701
K6-702
K6-703
K6-704
K6-705
Sizes mm
K6-605
K6-606
K6-607
K6-608
K6-609
K6-600
K6-601
K6-602
K6-603
K6-604
280 x 280 x 100 h
280 x 280 x 135 h
280 x 280 x 150 h
280 x 280 x 200 h
280 x 280 x 260 h
CONTAINER AND BASKETS 왘왘왘 FOR STERILE SURGICAL TOOLS
126
BARRIER LINE
왗왗왗
• Lever lock.
• Kipphebelverschluss.
• Patentlukning.
• &ычажный затвор.
OPTIONAL (Cod. K2-66)
• Security seal.
• Sicherheitssiegel.
• Sikkerhedssegl.
• >арантийная пломба.
OPTIONAL (Cod. K2-67)
• Plate with colour change.
• Shild mit Tonnung kontrolle.
• Skilte med farvekontrol.
• $абличка с изменением цвета.
OPTIONAL (Cod. K2-70)
• Identification plate.
• Identifizierungsschild.
• ID navneplader.
• Опознавательная табличка.
CONTAINER AND BASKETS 왘왘왘 FOR STERILE SURGICAL TOOLS
127
• Mechanical barrier filter.
• Mechanischer Filter mit Barriere.
• Mekanisk filter med barriere.
• >ерметичное уплотнение.
왗왗왗
The sterilization principle of “Model barrier” takes place with a mechanical filtering system. During the sterilization cycle, the valve of the
system assumes 3 different positions which are: the rest position, the
position before sterilisation and the after sterilization position.
1 Before sterilisation the valve is in rest position.
2 During sterilisation cycle, thanks the vacuum effect, valve opens
completely allowing air to escape from inside the container.
3 With completion of sterilisation cycle, the valve must be opened in
the opposite position for depression effect. The cycle is then terminated.
4 At the end of sterilisation, the autoclave brings the pressure back to
normal and the valve returns to initial rest position.
Das Sterilisierungsprinzip des Behälters “Modell Barriere” besteht aus
einem mechanischem Filtersystem.
Das Ventil des Systems nimmt 3 verschiedene Positionen während des
Sterilisierungszyklus an: die Ruhe- die vorsterilisierungs- und die PostSterilisierungsposition.
1 Vor der Sterilisierung steht das Ventil in der Ruheposition.
2 Während des Sterilisierungszyklus dank des Vakuumeffekts öffnet das
Ventil sich ganz und läst die ganze Luft aus dem Behälter entströmen
3 Am Ende des Sterilisierungszyklus öffnet man das Ventil in die gegenüberliegende Position auf Grund der Senkung und so beendet sich
der Zyklus.
4 Am Ende des Sterilzyklus in dem Autoklaven wird der Druck auf normale ebene gebracht und das Ventil stellt sich wieder in Ruhepause.
Sterilisationsprincippet i beholdere af model ”Barrier” består af et mekanisk filtreringssystem.
Ventilen i systemet befinder sig i tre forskellige positioner under steriliseringsprocessen: hvilepositionen, positionen før sterilisering og positionen efter sterilisering.
1 Før steriliseringen befinder ventilen sig i hvilepositionen.
2 Under steriliseringsprocessen åbnes ventilen helt takket være vakuumeffekten. Hermed kan luft slippe ud af beholderen.
3 Ved slutningen af steriliseringen vil ventilen blive åbnet i den modsatte retning på grund af undertrykket og så er processen slut.
4 Efter steriliseringen vil autoklaven bringe trykket til et normalt niveau
og ventilen returnerer til hvilepositionen.
• Waterproof gasket.
• Wasserdichte Dichtung.
• Vandtæt pakning.
• &ычажный затвор.
!ринцип стерилизации коробки «барьерной модели» заключается в
системе механического фильтрования.
/о время цикла стерилизации клапан системы занимает 3 различные
позиции: положение покоя, положение предстерилизации и
положение постстерилизации.
1 Kо начала стерилизации клапан находится в положении покоя.
2 /о время цикла стерилизации, благодаря эффекту вакуума, клапан
полностью открывается, выпуская из коробки весь воздух.
3 / конце цикла стерилизации, вследствие понижения давления,
клапан открывается в противоположном положении и цикл таким
образом завершается.
4 !о окончании цикла стерилизации автоклав опускает давление до
обычного уровня и, благодаря этому, клапан может вернуться в
положение покоя.
CONTAINER AND BASKETS 왘왘왘 FOR STERILE SURGICAL TOOLS
128
왘왘왘 K7
Mod. K7
Rectangular container “Barrier Line” for sterilisation of surgical instruments with boundless
cycle.
Mod. K7
Rektangulær beholder ”Barrier Line” til sterilisering af kirurgiske instrumenter med mekanisk filter. Med grænseløs cyklus.
Mod. K7
Rechteckiger Container “ Basic Line” für di Sterilisierung von chirurgischen Instrumenten mit
unbeschränktem Filter.
Мод. K7
!рямоугольные коробки “Basic Line” для
стерилизации хирургических инструментов
непрерывного цикла.
Barrier lid
• Lid colours available.
• Deckel verfügbare Farben.
• Låget fås i disse farver.
• /озможные цвета.
Basic
Perforated
CONTAINER AND BASKETS 왘왘왘 FOR STERILE SURGICAL TOOLS
129
왘왘왘 K7 1/1
Mod. K7 1/1
Rectangular container “Barrier Line 1/1“.
Mod. K7 1/1
Rektangulær beholder ”Barrier Line 1/1”.
Mod. K7 1/1
Rechteckiger Container “Barrier Line 1/1”.
Мод. K7 1/1
!рямоугольная коробка “Barrier Line 1/1“.
Basic
Perforated
Barrier lid
Sizes mm
K6-105
K6-106
K6-107
K6-108
K6-109
K7-100
K7-101
K7-102
K7-103
K7-104
580 x 280 x 105 h
580 x 280 x 140 h
580 x 280 x 155 h
580 x 280 x 205 h
580 x 280 x 265 h
K7-120
K7-121
K7-122
K7-123
K7-124
K7-125
왘왘왘 K7 3/4
Mod. K7 3/4
Tree quarter container “Barrier Line 3/4“.
Mod. K7 3/4
3/4 beholder ”Barrier Line 3/4”.
Mod. K7 3/4
Dreiviertel Container “Barrier Line 3/4”.
Мод. K7 3/4
оробка на три четверти “Barrier Line 3/4“.
Basic
Perforated
Barrier lid
Sizes mm
K6-305
K6-306
K6-307
K7-300 465 x 280 x 105 h
K7-301 465 x 280 x 140 h
K7-302 465 x 280 x 155 h
K7-340
K7-341
K7-342
K7-343
K7-344
K7-345
왘왘왘 K7 1/2
Mod. K7 1/2
Square containers “Barrier Line 1/2”.
Mod. K7 1/2
Firkantet beholder ”Barrier Line 1/2”.
Mod. K7 1/2
Container in Quadratform “Barrier Line 1/2”.
Мод. K7 1/2
вадратная коробка “Barrier Line 1/2“.
Basic
Perforated
Barrier lid
Sizes mm
K6-605
K6-606
K6-607
K6-608
K6-609
K7-600
K7-601
K7-602
K7-603
K7-604
280 x 280 x 105 h
280 x 280 x 140 h
280 x 280 x 155 h
280 x 280 x 205 h
280 x 280 x 265 h
K7-630
K7-631
K7-632
K7-633
K7-634
K7-635
130
CONTAINER AND BASKETS 왘왘왘 FOR STERILE SURGICAL TOOLS
왘왘왘 K2
Mod. K2
Completely built in stainless steel wire AISI
304 (1.4301) stackable when full and when
empty. Body built of one net piece opportunely lapped and perfectly welded on the top ring.
Bottom ring, on the ground, is closed to avoid
gripping points
Complete with handles on each heading.
Mod. K2
Udført i rustfrit stål AISI 304 (1.4301) og kan
stables i både fyldt og tom tilstand. Hoveddelen af kurven er udført i et stykke net, så den er
uden samlinger og perfekt sammensvejset ved
den øvre kant. Ringen i bunden er lukket, for
at undgå gribepunkter og for at styrke bunden.
Leveres med håndtag i enderne.
Mod. K2
Komplett aus Edelstahl AISI 304 (1.4301)
übereinander stapelbar voll oder leer. Körper
in ein einziges Netzteil zweckmäßig gebogen
und perfekt an dem oberem Rand geschweißt.
Unterer Grundgestellring komplett geschlossen um alle Klemmpunkte zu vermeiden. Boden verstärkt.
Vollständig mit Griffen an den beiden Kopfseiten.
Mod. K2
!олностью изготовлены из проволоки из
нержавеющей стали AISI 304 (1.4301).
#огут укладываться одна на другую как в
полном, так и в пустом виде. орпус из
единого куска проволоки, надлежащим
образом приваренного к верхнему кольцу.
'ижнее кольцо основания закрыто во
избежание возможности зацепки, а также
для укрепления дна.
Укомплектованы ручками для захвата на
торцах.
OPTIONAL (Cod. K3)
• Closing lid.
• Schliessdeckel.
• Låg.
• рышка для закрытия.
OPTIONAL (Cod. K2-52)
• Silicon carpet.
• Siliconmatte.
• Silikonetæppe.
• %иликоновый коврик.
• Hanles.
• Griffe.
• Håndtag.
• &учка для захвата.
CONTAINER AND BASKETS 왘왘왘 FOR STERILE SURGICAL TOOLS
131
왘왘왘 K2 1/1
Mod. K2 1/1
Rectangular container sizes 1/1.
Mod. K2 1/1
Rektangulær beholder, mål 1/1.
Mod. K2 1/1
Rechteckiger Container Maß 1/1.
Мод. K2 1/1
!рямоугольная коробка размер 1/1.
Code
K2-460
K2-461
K2-462
K2-463
Code
K2-450
K2-451
K2-452
K2-453
Sizes mm
540 x 250 x 30 h
540 x 250 x 50 h
540 x 250 x 70 h
540 x 250 x 100 h
Sizes mm
480 x 250 x 30 h
480 x 250 x 50 h
480 x 250 x 70 h
480 x 250 x 100 h
왘왘왘 K2 3/4
Mod. K2 3/4
Rectangular container sizes 3/4.
Mod. K2 3/4
Rektangulær beholder, mål 3/4.
Mod. K2 3/4
Rechteckiger Container Maß 3/4.
Мод. K2 3/4
!рямоугольная коробка размер 3/4.
Code
K2-1500
K2-1501
K2-1502
K2-1503
Sizes mm
405 x 250 x 30 h
405 x 250 x 50 h
405 x 250 x 70 h
405 x 250 x 100 h
왘왘왘 K2 1/2
Mod. K2 1/2
Square container sizes 1/2.
Mod. K2 1/2
Firkantet beholder, mål 1/2.
Mod. K2 1/2
Container in Quadratform, Maß 1/2.
Мод. K2 1/2
вадратная коробка размер 1/2.
Code
K2-490
K2-491
K2-492
K2-493
Sizes mm
255 x 250 x 30 h
255 x 250 x 50 h
255 x 250 x 70 h
255 x 250 x 100 h
132