Læs mere her - Copenhagen Capital

Progression i elevernes læring om vand
Start i den lave ende af
bassinet: der er meget læring
at hente i at spekulere over og diskutere helt enkle
naturfaglige sammenhænge
Naturfagsdag for lærere i grundskolen 28.10.2010
Birgitte Lund Nielsen, CSE, AU & VIAUC Læreruddannelsen i Århus
AU Naturfagsdag for lærere
i grundskolen 28.10.2010
Anden information
§  Hvad siger den naturfagsdidaktiske forskning om
hvad der er svært for eleverne i relation til temaet
vand (ift. fagligt indhold i Fælles Mål)?
§  Eksempler på grubletegninger (concept cartoons) i
relation til disse områder
§  Hvad er grubletegninger og hvad kan man bruge dem til?
§  Eksempler fra en progression fra natur/teknik til
naturfagene i overbygningen
AU Naturfagsdag for lærere
i grundskolen 28.10.2010
Anden information
Grubletegning
§  Diskussionsoplæg med
et antal konkurrerende
påstande
§  Indgangsspørgsmål:
Hvad tror du der sker?
AU Naturfagsdag for lærere
i grundskolen 28.10.2010
Anden information
Hvad er concept cartoons/
grubletegninger?
§  Grubletegning er det norske navn for Concept Cartoons (CC)
§  CC er en tilgang til læring og evaluering i naturfag, der først blev
præsenteret af de engelske naturfagsdidaktiske forskere Brenda Keogh
og Stuart Naylor i 1991-92
§  Tegneserieagtig tegning, der viser nogle børn/unge, der argumenterer om
naturfaglige fænomener i hverdagssituationer
§  Er designet for at provokere og sætte gang i diskussion og stimulere
naturvidenskabelig tænkning
§  Science fagene:
§  mange komplekse begreber og faglige sammenhænge og mange
kendte hverdagsforestillinger
§  elevers dialog og deres brug af det naturfaglige sprog er ekstremt vigtig
§  ’Hands on’ - ja – men også ’heads on’
AU Naturfagsdag for lærere
i grundskolen 28.10.2010
Anden information
Hvad er svært for eleverne?
§  For at forstå vandets kredsløb er det centralt at opbygge
en gradvis forståelse af vands faser og faseskift
§  Fordampning/kondensering:
§  De yngste elever vil ofte tro, at det de ikke direkte kan se helt er
holdt op med at eksistere (et glas vand der står i lokalet med og
uden folio kan sætte gang i mange spørgsmål)
§  det en udbredt opfattelse blandt elever i alle aldre at fordampning kun
sker når vi varmer noget op (kogepladen/kogekanden)
§  damp, som de kan se, forveksles med vand i gas-fase
AU Naturfagsdag for lærere
i grundskolen 28.10.2010
Anden information
Hvad danner boblerne når vand koger?
§  Fokus på de
hverdagsforståelser,
som naturfagsdidaktisk forskning
har vist er udbredte
AU Naturfagsdag for lærere
i grundskolen 28.10.2010
Anden information
Et glas vand med is i - hvorfor
dannes der dug?
AU Naturfagsdag for lærere
i grundskolen 28.10.2010
Anden information
§  De konkurrerende spørgsmål gør det legitimt for
eleverne at formulere sig om deres tanker
§  grubletegninger er et læringsredskab, men også et
evalueringsredskab (formativ evaluering)
§  Rumfang, vægt og massefylde er generelt komplekst
stof for eleverne
AU Naturfagsdag for lærere
i grundskolen 28.10.2010
Anden information
AU Naturfagsdag for lærere
i grundskolen 28.10.2010
Anden information
Model af vandets kredsløb
§  Gode modeller som vi anvender i undervisningen kan være med
til at forstærke/underbygge elevernes hverdagsforståelse (hvis
de ikke diskuteres)
§  Modeller forstås konkret
AU Naturfagsdag for lærere
i grundskolen 28.10.2010
Anden information
Progression Fælles Mål, natur/teknik
§  Efter 2. klasse: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har
tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
…..undersøge ændringer af stoffer og materialer fra dagligdagen,
herunder is, der smelter, vand, der fryser, vand, der fordamper og sukker,
der opløses
§  Efter 4. klasse: ……undersøge og skelne om ændringer i stoffer er endelig,
eller om de kan gendannes, herunder omdannelse af vand mellem de
tre tilstandsformer, opløsning af salt og……
§  Efter 6. klasse: …. undersøge, hvordan nye egenskaber fremkommer, når
forskellige materialer og stoffer bruges sammen, blandes sammen eller
brænder …...kende til, at alt stof i verden består af et begrænset antal
grundstoffer og kende få grundstoffers navne, herunder kulstof, oxygen,
hydrogen …..kende til vigtige stoffers og materialers….kredsløb…
AU Naturfagsdag for lærere
i grundskolen 28.10.2010
Anden information
Fælles mål - fortsat
§  Fælles Geografi, Biologi og Fysik/kemi:
§  ….kende til grundvandsdannelse i Danmark og forhold, der har
indflydelse på vores muligheder for at indvinde rent drikkevand…..
§  ….beskrive hovedtræk af vands og kulstofs kredsløb i naturen…
§  Fælles Geografi og Fysik/kemi: …anvende enkle fysiske begreber
og sammenhænge i beskrivelsen af fænomener, der knytter sig til
vejr og klima, herunder vands tilstandsformer…….
§  Geografi 8. Klasse:… beskrive det globale vandkredsløb….
§  Geografi 9. klasse:… sætte det globale vindsystem, det globale
vandkredsløb og Jordens inddeling i klimazoner og plantebælter
ind i sammenhænge
AU Naturfagsdag for lærere
i grundskolen 28.10.2010
Anden information
Atlas of Science Literacy:
Benchmarks
§  ”Atlas of Science Literacy” bind 1 og 2 fra American Ass. for
the Advancement of Science:
Atlas of Science Literacy is a two-volume collection of conceptual strand
maps—and commentary on those maps—that show how students’
understanding of the ideas and skills that lead to literacy in science,
mathematics, and technology might develop from kindergarten through
12th grade.
§  En hel række naturfaglige temaer
§  formuleret som benchmarks: ”faglige generalisationer”
§  vist i progression på langs fra grundskole til gymnasium
§  linket på tværs mellem temaer
§  Vandets kredsløb er på atlasside ”Weather and climate”
AU Naturfagsdag for lærere
i grundskolen 28.10.2010
Anden information
AU Naturfagsdag for lærere
i grundskolen 28.10.2010
Anden information
Klassetrin
ca. i DK
Eksempler på benchmarks
7.-9. geo,
bio, f/k
Water evaporates from the surface
of the earth, rises and cools,
condenses into rain or snow, and
falls again to the surface. The water
falling on land collects in rivers and
lakes, soils and porous layers of
rock, and much of it flows back into
the oceans. The cycling of water in
and out of the atmosphere is a
significant aspect of the weather
patterns on earth
The earth has a
variety of
climates, defined
by average
temperature,
precipitation,
humidity, air
pressure, and
wind, over time in
a particular place
3.-6. natur/
teknik
When liquid water disappears it
turns into a gas (vapor) in the air
and can reappear as a liquid when
cooled, or as a solid if cooled below
the freezing point of water. Clouds
and fog are made of tiny droplets or
frozen crystals of water
The weather is always changing and can
be described as measurable quantities
such as temperature, wind direction and
speed, and precipitation. Large masses
of air with certain properties move across
the surface of the earth. The movement
and interaction of these air masses is
used to forecast the weather
1.-2. natur/
teknik
Water can be a liquid or a solid and
Water left in an open container
can go back and forth from one form disappears but water in a closed
to the other. If water is turned into
container does not disappear
AU Naturfagsdag for lærere
ice and then the ice is allowed to
i grundskolen 28.10.2010
melt, the amount of water is the
The earth is mostly
rock. Three-fourth of
the earth’s surface is
covered by a
relatively thin layer
of water (some of it
frozen) and the
entire planet is
surrounded by a
relatively thin layer
of air.
Anden information
God fornøjelse med resten af
dagen J
AU Naturfagsdag for lærere
i grundskolen 28.10.2010
Anden information
Links
§  Grubletegninger (Naturfagssentereret i Oslo)
http://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?
tid=1250350&within_tid=1233983
(hedder også concept cartoons:
http://www.conceptcartoons.com/science/
research_how_why_what.html
§  AAAS (atlas of science literacy):
http://www.project2061.org/publications/atlas/
default.htm
AU Naturfagsdag for lærere
i grundskolen 28.10.2010
Anden information