Regler for Kattepension Kost under opholdet: Vi fodrer med Hills(SP

Fredag den 28. februar 2014
Side 9
SVINEPRODUKTION
Kontakt: Anne Wolfenberg
[email protected]
63 38 25 55 - 61 22 60 40
Nu er det ikke længere et skud i tågen, hvor meget grisene får ud af det, når man bruger sojaproteinkoncentrater til smågrisene. For takket være et forsøg i USA har VSP nu tabelværdier for de mest gængse sojaproteinkoncentrater. (Foto: Anne Wolfenberg)
Stor forskel på
sojaproteinprodukter
Nu er de dage ovre,
hvor sojaproteinkoncentrater har ens værdi
i VSP’s fodermiddeltabel. Et fordøjelighedsforsøg har netop
afsløret de nøjagtige
fordøjelighedsværdier
for syv individuelle
soja- og rapsprodukter.
AF ANNE WOLFENBERG
Med 89,9 procent har
HP300 den højeste fordøjelighed af i alt seks soja- og
rapsproteinkoncentrater, som
Videncenter for Svineproduktion (VSP) har fået testet i et
fordøjelighedsforsøg ved University of Illinois.
Hidtil har sådanne koncentrater ellers stået anført med
den samme fordøjelighedskoefficient på 93 procent i VSP’s
fodermiddeltabel, men efter
de nye resultater er det slut
nu, og forsøgets resultater
viser, at der er et vidt spænd
i produkternes proteinfordøjelighed.
Sammen med de seks sojaproteinkoncentrater blev
også afskallet sojaskrå testet,
som landede på sammen niveau allerede angivet i VSP’s
Næringsværdi af soja-produkter
HP 300 ViloSoy AlphaSoy Imcosoy Afskallet
PIG 530
sojaskrå
Protein
fordøjelighed, % 89,9a 85,2abc 86,2ab 82,2bc 88,0ab for, at HP 300 landede bedst
af de produkter, som Hans
Henrik Stein har testet i USA,
siger salgschef Anders Hagemann, Hamlet Protein.
- Men først og fremmest er
vi glade for, at landmændene
EP 100
79,5c 70,6d
Forskellige bogstaver betyder, at tallene er statistisk sikkert forskellige
fodermiddeltabel, nemlig 88
procent.
Alle nedjusteret
for protein
Samtlige produkter har dog
fået nedjusteret deres værdi fra
tabelværdien på de 93 procent.
Alligevel er der dog stor forskel
på, hvad de enkelte produkters
proteinfordøjelighed landede
på. EP 100 landede som produktet med den laveste fordøjelighed på 70,6 procent, mens
HP300 som nævnt blev testet
til at have den højeste proteinfordøjelighed af dem alle på
89,9 procent.
Forsøget var baseret på grise
i vægtintervallet 9,3 til 19,5 kg,
som alle var blevet tarmfistulerede, som det hedder, når
der er indsat en fistel for enden af tyndtarmen, hvor man
kan tage tarmindholdet ud for
at bestemme, hvor godt det er
blevet fordøjet på sin vej ned
gennem tarmsystemet.
I forsøget blev der fastlagt de
standardiserede ileale (i tyndtarmen, red.) fordøjeligheder af
råprotein og aminosyrer samt
den tilsyneladende fordøjelighed af organisk stof.
ter med hensyn til proteinindhold, proteinfordødjelighed, og
indholdet af anti-nutrielle forbindelser. Resultaterne betegnes endvidere som relevante,
idet det vurderes, at høj proteinfordøjelighed giver mindre risiko for fodringsbetinget diarre.
Reducerer diarre
Eneste protein
Tidligere har VSP været kritiseret for netop ikke at have foretaget den undersøgelse, som
nu foreligger, og ifølge VSP var
der da også flere grunde til at
gennemføre undersøgelsen.
Blandt andet forskellige i produktionsresultater, hvilket kunne indikere, at der er forskel i
produktionernes fordøjelighed.
VSP skriver endvidere i Meddelelse nr. 993, hvor den amerikanske undersøgelse afrapporteres, at andre forsøg også har
vist forskelle mellem afskallet
sojaskrå og sojaproteinproduk-
Alle de undersøgte produkter
blev indsamlet i Danmark hos
landmænd eller foderstoffirmaer, uden at producenterne
af produkterne havde kendskab til det. Herefter blev 80 kg
af hvert produkt sendt til USA.
De respektive produkter indgik som den eneste proteinkilde i foderet, og alle blandinger
blev optimeret til at indeholde
samme proteinkoncentration på 20 procent. Der var ikke
antibiotika i foderet.
Begejstring hos Hamlet protein
n - Vi er naturligvis glade
Scanola rapskage
har fået et bedre grundlag for
en korrekt optimering. Det
har de nemlig manglet længe.
- Det var også derfor, vi sagde, at vi gerne ville finansiere
noget af undersøgelsen, for
at landmændene kunne få
det redskab. Uden at vi naturligvis i øvrigt ville blande
os, understreger Anders Hagemann.
aw
Anders Hagemann, Hamlet
Protein
Det danske maskinmarked
k
d
.
n
o
i
t
k
u
a
maskin
0
l. 11.0
k
4
1
0
ts 2
4. mar
.
d
g
a
Tirsd
hos
Fredsø Maskinstation
under konkurs
Elsøvej 225, Frøslev
7900 Nykøbing M
KØRSELSVEJLEDNING:
Drej fra A26 midt
på Mors og følg
vore gule skilte
mod Frøslev
Brakklipper, Maschio 300, m/slagler • Donkrafte •
Dækapparat • Frontpakker m/planérbjælke, Dalbo 4 m •
Fræser, Maschio 205 • Græsvogne, Strautmann 46 kbm.,
2007/2008 • Grønjordstromle, Dalbo 630, m/frontstrigle,
græsfrøudstyr, 2012 • Gummiged, Case 721 D, m/hurtigskift,
skovl, centralsmøring, 750 mm hjul, 2005 • Gyllemixer, Ørum
• Gyllenedfælder, Fredsø 12 m - 16 rk., m/GPS placering til
majs • Gyllevogne, Samson PG25 - 25.000 L, m/nedf. lift, 24
m slangebom, 800 mm hjul, 2006/07 • Hegnsklipper,
Kyndestoft, m/2 savklinger, hydr. sideregulering, beslag til
gummiged • Hjulskiftevogn • Kompressoranlæg m/kæmpe
tryktank • Pallegafler, Case 721, m/hurtigskift • Plænetraktorer, Jonsered • Radrenser, Hatzenbichler 8 rk., til majs
• Reservedele • Rodgreb, Case 721, m/hurtigskift • Rotorriver, Kuhn GA 4321 • Rotorsåsæt, Kverneland Accord 4 m
• Saltspredere, Bøgballe • Selvk. skårlægger, Mac Don
9352-21, m/vogn, 2004 • Skårlæggersæt, Taarup Butterfly
m/bånd • Sneplove, FM 300 og Snowline 3510 skrå/spids •
Sortjordsnedfældere, Samson 7.5 m, 2005/08 • Sprøjtehjul •
Staldgødningsspredere, Strautmann VS18, m/overbygning til
græs, 2007 • Storballespyd m/teleskoptårn, Case 721 m/hurtigskift • Storballepressere, Hesston 4900, New Holland BB
940, m/snitter, 2004, Hesston 4990 • Storballevogne, til
24 storballer, 2 akslet og 3 akslet • Storrive, Kuhn GA 15031,
2010 • Stubfræser, Vermeer, m/benzinmotor • Traktorer, John
Deere 7920 AP Vario, m/GPS, frontlift/-PTO, 2007 • John
Deere 8530 AP Vario, m/GPS, frontvægte, 2007 • New Holland
M115, m/frontlift • New Holland M160, m/frontlift/-PTO • New
Holland T7 - 270, m/GPS, frontlæsser/-lift, centralsmøring,
2012 • New Holland T8 - 390, m/GPS, centralsmøring, frontvægte, 2012 • • Tvillinghjul • Vognhjul • Værkstedsudstyr •
Værktøj • Plus meget, meget mere…
[email protected]
telefon 63 38 25 55
Eftersyn på auktionsdagen på Mors fra kl. 9.00
Mads Eg Damgaards Vej 69 • 7400 Herning
Tlf. 9722 5888 • Fax 9721 2713
www.danskmaskinboers.dk
www.maskinauktion.dk
Professionelle udrykkerauktioner, uden branchemæssige
begrænsninger, overalt i landet.