Portal traktor type X-MAS, X-MAS 500 Gantry tractor type X

Nyhedsbrev for DropUd ungetilbud ‐ Marts ’13 DropUd UngeBehandling for unge under 18 år DropUd’s ungebehandling er et tilbud til psykosocialt udsatte unge mellem 14‐18 år, hvis tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet er truet. Unge med misbrug er en del af målgruppen, ligesom unge med kriminalitet og udadreagerende adfærd kan tages ind i behandlingen. Ungetilbuddet er for 14‐18 årige, som mangler et intensivt dagtilbud med elementer af støtte, barrierehåndtering, undervisning og fokus på at øge kompetencer ifht. uddannelse og/eller på sigt tilknytning til arbejdsmarkedet. Ungebehandlingen er godkendt efter SEL § 101 og §52 og er på Tilbudsportalen. Delelementer i tilbuddet er således misbrugsbehandling og fokus på adfærdsændring i forhold til bl.a. kriminalitetsforebyggelse og vredeshåndtering. Tilbuddet indeholder ugeskema med aktiviteter 25 timer ugentligt bestående af særligt tilpasset faglig undervisning, træning, samtaler i grupper og med mulighed for individuelt terapiforløb. Ligeledes tilbydes screening, testning og familiebehandling efter aftale. Ud over de mange til målgruppen udvalgte aktiviteter får den unge tilknyttet en primær kontaktperson, som varetager den individuelle støtte. Yderligere ligger der i tilbuddet mulighed for benyttelse af vores telefoniske døgnvagt samt udkørende team til fastholdelse af den unge i forløbet, f.eks. i form af hjemmebesøg ved fravær, akut udkald ved kritiske hændelser etc.. Som et særligt tilbud kan vi også etablere en særlig tilrettelagt indsats rettet mod unge med overvægtsproblemer, hvor der vil være et fokus på kost og træning samt på de bagvedliggende problemstillinger, som potentielt har givet senfølger i form af overvægt og andre psykosociale udfordringer. DropUds lyse og lækre lokaler i vores unge‐afdeling i Taastrup benyttes på daglig basis af vores unge, og der er stor forskel på deres individuelle ugeskemaer, idet nogle går i skole eller på arbejde sideløbende med forløbet her i henholdsvis dag‐ og aftenstimer. DropUd hjælper gerne med at finde praktikpladser og bijobs. I forbindelse med ovenstående ungetilbud er det DropUd’s socialfaglige leder, Charlotte Sejerbo, som varetager visitation til tilbuddet. Herudover varetager DropUd’s psykolog, Johannes Knigge, det behandlingsmæssige arbejde sammen med resten af vores tværfaglige team. Hjemmeside, prisliste og brochurer Med fokus på at imødekomme de nye lovgivningsmæssige rammer i henholdsvis Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Social Service og forskellighederne heri, er DropUd i øjeblikket ved at opdatere hjemmesiden. Der er udarbejdet prislister og brochurer, som kan fremsendes ‐ begge dele kan rekvireres som fysiske eller elektroniske dokumenter. Bedste hilsner Mette Gadegaard, DropUd
Konsulentfirmaet DropUd · Taastrup Hovedgade 107, 2 · 2630 Taastrup· Telefon +45 30 11 02 00
www.dropud.dk
[email protected]
1