Matematik årsplan 2013-14

Matematikvejledning
Kirsebærhavens Skole
Matematik mål - det vil vi!
1. Vi vil sikre at alle elever opnår tillid til at de kan opbygge
alsidige værktøjer til løsning af praktiske og teoretiske
problemstillinger via matematik
2. At eleverne gennem forskellige metoder og midler
(coorperative learning, gruppearbejder, IT,
alm. Klasseundervisning) opnår
forståelse for fagets grundlæggende fire
hovedområder.
Matematikvejledning
Kirsebærhavens Skole
Matematik strategi det gør vi!
--
1. Tidlig screening i matematik og Tidlig Indsats i Matematik
(superregnerne)
2. Øger fokus på faglig læsning i matematik
3. Styrker de kommunikative kompetencer gennem elementer
fra CL
Matematikvejledning
Kirsebærhavens Skole
Matematikvejleder årsplan
Indskoling Aug. – sep. 2 -3 klasse mat.screening
jan. – mar. 2.klasse TIM
apr. – jun. Bh.kl – 3. kl. IT og matematik ( i-pads).
Mellemtrin Aug. – sep. 4.kl. styrkelse af overgang fra engangs til
flergangsmaterialer (faglig læsning)
apr. – jun. 4. – 6. klasse IT og matematik (i-pads)
Regnestrategier- CL-Fagliglæsning (læsebånd) Forår
Udskoling Styrkelse af de kommunikative kompetencer
Kommunikation og problemløsning
-begge dele med elementer fra CL
over hele året.
Matematikvejledning
Kirsebærhavens Skole
Tips & gode ideer til forældrene
• Matematikfessor
• Matematikbogen.dk
• Flere ideer fra foråret 2014