Produktark - Staring Maskinfabrik A/S

Kirkekoncert i Hammer Kirke
torsdag den 15. december
kl. 19.30
Hammer og Vester Egesborg
K I R K E B L AD
Nr. 4 December - Januar - Februar 2011
Årgang 28
2
Kirke- og sognekalender
December
Eftermiddagsmøde i Præstegården
torsdag den 1. december kl. 14.30-17.00
Juletiden er fuld af traditioner – og én
af dem er vores bankospil, hvor vi
”kappes” om at vinde nogle af de
medbragte gaver, samt ænder – og
ikke at forglemme smukke juledekorationer udført af trofaste damer, der
igennem mere end 20 år har glædet
os med deres ”kunst”. Kaffe/te +
æbleskiver bliver der også tid til, for
ikke at forglemme dejlige jule- og
vintersange fremført af korskolen. Så
kom og vær med til en stemningsfuld
og festlig eftermiddag. OBS: Husk at
vi denne dag først slutter kl. 17.00.
Julekoncert i Hammer Kirke, torsdag den 15. december kl. 19.30 med
Kammerkoret Cantemus (Næstved)
under ledelse af organist Torben
Bech Schnedler.
Cantemus er et af Sydsjællands aktive og dygtige amatørkor og består af
ca. 25 sangere. Koret synger hvert år
ca. 8-10 koncerter rundt omkring på
Sjælland med fortrinsvis klassisk
musik. Det samarbejder jævnligt med
andre kor fra regionen om større projekter, og har de senere år medvirket
i Johannes Brahms’ Ein deutsches
Requiem, Carl Nielsens Fynsk Forår
og Maurice Duruflés Requiem. Koret
dirigeres af Torben Bech Schnedler.
Han er uddannet som organist på Det
Jyske Musikkonservatorium i Århus
og som korleder fra Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole i
Odense. Til dagligt er han ansat ved
Sct. Mikkels Kirke i Slagelse.
Cantemus synger julen ind med et
program, der byder på kendte danske
julesalmer – og her er der plads til
både genkendelsens glæde og over-
raskelsen i form af nye humørfyldte
arrangementer.
Desuden
synger
koret en afdeling med kærlighedssange, hvor man vil kunne høre
musik af de engelske renæssancekomponister John Dowland og John
Farmer, samt nykomponerede værker
af islændingen Stefan Arason og Torben Bech Schnedler. Endelig vil publikum ikke blive snydt for at synge
nogle af vores bedste højtidssalmer
sammen med koret.
Efter koncerten er menighedsrådet
traditionen tro vært ved et dejligt kaffe/te/kagebord, hvor både de medvirkende og publikum kan mødes til en
lille hyggesnak.
Der er gratis adgang til både koncerten og kaffebord, og alle, både store
og små, er meget velkommen.
Juletrompetspil
I lighed med tidligere år vil vore to
gudstjenester juleaften blive ekstra
festlige, da vi traditionen tro, får
besøg af den dygtige trompetist Per
Carlsen, Næstelsø, som sammen med
organist Jutta Bernack vil indlede og
afslutte gudstjenesten – samt understøtte salmesangen.
Kl. 14.00 i Hammer kirke
Kl. 15.30 i Vester Egesborg Kirke.
3
Nytårsaftensdag
Denne eftermiddag får vi i Hammer
Kirke kl. 15.00 mulighed for sammen
at tage afsked med 2011 – og byde
2012 velkommen. Efterfølgende vil
der blive serveret et glas vin samt
kransekage i Præstegårdens konfirmandlokale.
Vel mødt til en god tradition.
Frede Tramm – siden februar 2011
pensioneret sognepræst fra Faxe
Sogn – sit foredrag om Astrid Lindgrens forældre. Et foredrag, der er
meget underholdende, hjertegribende, tankevækkende, ja, meget, meget
mere. Det bliver bestemt en dejlig
eftermiddag, hvor kaffe/te + brød á
10 kr., samt lidt sang indleder mødet.
Velkommen i det nye år.
Januar
Familie- og spejdergudstjeneste i
Hammer Kirke, søndag den 8. januar
kl. 14.00
Igennem rigtig mange år har spejderne – sammen med sognenes beboere
– fejret det nye års begyndelse med
en såkaldt Nytårsparade. Det er altid
en festlig og lidt anderledes gudstjeneste, hvor spejderne og
sognepræsten ”arbejder sammen”. Gudstjenestens gang – samt salmerne – vil
fremgå af det program, der uddeles
ved indgangen.
Eftermiddagsmøde i Præstegården
torsdag den 19. januar kl. 14.30-16.30
”Her kan vi sidde og blunde lidt, min
inderligt lille elskede”, sådan kalder
Pensioneret sognepræst Frede Tramm.
Februar
Eftermiddagsmøde i Præstegården
torsdag den 16. februar kl. 14.30-16.30
Denne eftermiddag vil sognepræsten
fortælle og vise billeder fra en tur til
Portugal – nærmere betegnet Lissabon. Derudover bliver der tid til en
god historie, samt sang og musik.
Kaffe/te + brød serveres som vanligt
til 10 kr.
4
Faste- og spaghettigudstjeneste for
børnefamilier i Hammer kirke torsdag den 23 februar kl. 17.00 med
efterfølgende spisning i konfirmandlokalet.
Som indgang til fastetiden vil vi gerne igen gøre det muligt at samles til
en spaghettigudsteneste og spise os
rigtig mætte. Da det lige har været
fastelavnssøndag kunne det måske
være en god ide, hvis børnene kom
udklædt i kirke. Dog skal det understreges, at det ikke er et krav. I kirken vil kor + korskole synge for os,
og præsten vil fortælle nogle små
historier, som har med faste at gøre.
Derudover vil vi også synge et par
”sange” sammen. Når vi er færdige i
kirken, går vi over i konfirmandlokalet og spiser herlig spaghetti med
kødsovs. Af hensyn til mængden af
mad, vil sognepræsten gerne have en
tilmelding senest 20. februar på tlf:
55 76 13 36 / 29 72 16 65 eller email: [email protected] Voksne betaler
20 kr. – børn gratis.
Korerne.
Fastegudstjeneste + ”Spaghetti”.
Møder i Hammer Missionshus
Hvor alle er hjertelig velkommen.
Tirsdag den 27. december kl. 19.00
Juletræ og julehygge.
Onsdag den 18. januar kl. 19.30
Møde – generalforsamling.
Onsdag den 1. februar kl. 19.30
Kredsmøde. Taler: Suni Johannessen.
5
Til opslagstavlen
Kirkelig vejviser
Sognepræst Helle Rejnhold træffes bedst
alle hverdage mellem kl. 12 og 13 (undtagen onsdag, der er fridag) på telefon
5576 1336 eller 2972 1665. Sognepræsten
er altid til rådighed for personlige samtaler, sygebesøg og lignende.
Adresse: Fårupvej 23, Hunstrup, 4700
Næstved. E-mail: [email protected]
Kirkebil: Henvendelse til sognepræsten.
Graver ved Hammer og Vester Egesborg
Kirker: Jacob Ågård, Lov Sønderskov 2,
Lov, 4700 Næstved. Privat telefon 5576 1625.
Arb.telefon 5576 1331.
E-mail: [email protected]
Kirkeværge ved Vester Egesborg Kirke:
Jørgen Olsen, Vordingborg Landevej 18,
Vester Egesborg, 4700 Næstved.
Telefon 5576 1450.
Kirkeværge ved Hammer Kirke:
Hans Chr. Jensen, Åvænget 67, Mogenstrup, 4700 Næstved. Tlf: 5576 9057. Email:[email protected]
Organist ved begge kirker:
Jutta Bernack, Lærkevej 5, 4700 Næstved.
Tlf.: 5573 9060
Kirkekoret ledes af organisten og består
af piger fra omkring 9 år og opefter. Koret
medvirker ved specielle gudstjenester og
andre arrangementer. Interesserede bedes
henvende sig til organisten.
Kirkesanger ved Hammer Kirke:
Lige måneder: Margit Jensen, Mogenstrup. Tlf.: 5576 9057
Ulige måneder: Børge Stenbek, Hammer.
Tlf.: 5576 1105
Kirkesanger ved Vester Egesborg Kirke:
Marcus Bernack Larsen, Næstved.
Tlf.: 5573 9060
Næstformand:
Hedi Jensen, Ageren 24, Mogenstrup,
4700 Næstved. Telefon 5576 1307.
Grethe Olsen, Ådalen 20, Pederstrup,
4700 Næstved. Telefon 5576 1576
E-mail: [email protected]
Jørgen Olsen, Vordingborg Landevej 18,
Vester Egesborg, 4700 Næstved.
Telefon 5576 1450.
Helga Pedersen, Ringvej 26 B, Ring, 4750
Lundby. Telefon 5576 9668.
E-mail: [email protected]
Rita Petersen, Strandgårdsvej 1, Vester Egesborg, 4700 Næstved. Telefon 5576 1351.
E-mail: [email protected]
Anna Nonbo, Lovvej 17, Lov, 4700 Næstved. Telefon 5576 1836.
E-mail: [email protected]
Ekstern regnskabsfører:
Kirsten Brogaard, Skolevej 46, Skraverup,
4700 Næstved. Telefon 5572 7005
Dåb aftales med sognepræsten og finder
sted ved alle gudstjenester. Nyfødte skal
have et navn, inden de fylder seks måneder.
Konfirmation aftales med sognepræsten
og finder som hovedregel sted i Hammer
Kirke Store Bededag.
Bryllup aftales med sognepræsten og er
gratis, når mindst en af parterne eller
deres forældre bor i sognet.
Dødsfald meddeles hurtigst muligt til sognepræst og begravelsesforretning. Her udfyldes en dødsanmeldelse, og alt vedrørende begravelse eller ligbrænding aftales.
Gravpladser vælges sammen med graver/kirkeværge. Her aftales tillige vedligeholdelse og betaling ifølge kirkegårdens takstregulativ.
Hammer-Vester Egesborg
Sognes Menighedsråd:
Pyntning af kirken ved bryllup, begravelse og lignende sker efter aftale med graveren. Man kan pynte selv eller aftale,
hvad det skal koste, hvis graveren sørger
for det.
Formand:
Frits Schönemann-Paul, Vennevej 19, Lov,
4700 Næstved. Telefon 5576 1697
E-mail: [email protected]
Fotografering i kirkerne under kirkelige
handlinger er tilladt i begrænset omfang
og kun efter forudgående aftale med den
fungerende præst.
Gudstjenesteliste
December
Januar/Februar
December
4. december
11. december
18. december
24. december
25. december
26. december
31. december
Hammer
Kirke
Vester Egesborg
Kirke
2.s.i adv.
3.s.i adv.
4.s.i adv.
Juleaften
Juledag
2.juledag
10.30
Fælles med Hammer
Fælles med V.Egesborg
19.00 H.Poulsen
10.30
Fælles med Hammer
14.00
15.30
Fælles med V.Egesborg
10.30
Der henvises til Vejlø Kirke kl.10.30 ved H.P.
15.00 (se omtale)
Fælles med Hammer
Januar
8. januar
1.s.e.h.3k.
15. januar
22. januar
29. januar
2.s.e.h.3k.
3.s.e.h.3k.
4.s.e.h.3k.
14.00 Familiegudstj. med Nytårsparade for begge sogne
(se omtale)
Fælles med V.Egesborg
19.00 H.Poulsen.
10.30
Fælles med Hammer
10.30
Fælles med Hammer
Februar
5. februar
12. februar
19. februar
23. februar
26. februar
Septuagesima
Fælles med V.Egesborg
19.00 H.Poulsen.
Seksagesima
10.30
Fælles med Hammer
Fastelavn
Fælles med V.Egesborg
10.30
Fastegudstj. + ”spaghetti” kl.17.00 for begge sogne (se omtale)
1.s.i fasten
10.30
Fælles med Hammer
Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesterne ved sognepræst Helle Rejnhold.
FERIE. Sognepræsten holder vinterferie fra 3.-10. februar, hvorunder
embedet passes af sognepræst Helle Poulsen, Vejlø. Tlf: 55 70 00 31.
På nettet!
Hammer og Vester Egesborg sogne er nu tilgængelige på Internettet med vores egen
hjemmeside. Hvis du taster www.hammerkirke.dk eller www.vesteregesborgkirke.dk,
så vil du komme ind på vores hjemmeside, hvor du kan finde oplysninger om gudstjenester, foredrag, koncerter og andre aktiviteter i vore kirker. Vore kirkeblade kan du
også finde og få vist i læsevenlig udgave.
Udgivet af Hammer og Vester Egesborg menighedsråd.
Helle Rejnhold. tlf. 55 76 13 36. (ansvarsh.)
Tryk: Fladså Grafisk 55 96 04 00