Liv i køkkenhaven

Gudstjenester på kirkedal
Torsdag den 28. juni kl. 14.15
Torsdag den 26. juli kl. 14.15
Torsdag den 30. august kl. 14.15
Indsamlinger
Påskekollekt til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp
og Kirkens Korshær
Rårup Kirke 408 kr.
Gudstjenesteliste
Rårup SkjoldKlejs
27/5Pinsedag
10.30 (1)09.00*
28/5 Anden pinsedag
10.30
3/6
10/6
17/6
24/6
Trinitatis søndag
09.00*(2)
1. s. e. trinitatis
10.30
2. s. e. trinitatis
19.00
3. s. e. trinitatis
10.30
09.00*
1/7
8/7
15/7
22/7
29/7
4. s. e. trinitatis
5. s. e. trinitatis
09.00*(2)
(3)
6. s. e. trinitatis
10.30 7. s. e. trinitatis
09.00*(3)
8. s. e. trinitatis
5/8
12/8
19/8
26/8
9. s. e. trinitatis
10.30
10. s. e. trinitatis
09.00*
10.30
11. s. e. trinitatis
12. s. e. trinitatis
10.30(5)
09.00*
09.00*(2)
10.30
10.30(4)
(1)Kirkekoret medvirker (2)Ulrik Dige (3) Jan Lange (4) efterfølgende sommerfrokost i Klejs
(5) efterfølgende konfirmandindskrivning, * uden altergang
Hvor henvender jeg mig?
Kirkebilen
Kan bestilles til gudstjenester.
Ring til Gitte og Vagns Turist
T: 75 68 89 99 senest lørdag kl. 19.00
og aftal afhentning. Kirkebilen er gratis.
Få besøg af præsten
Vil du gerne besøges af mig eller kender du
en, der godt kunne tænke sig at få besøg af
mig, er du velkommen til at kontakte mig. Det
er del af sognepræstens arbejde, at besøge
sognebørn, der ønsker det. Det kræver ingen
anledning.
Fødsel: Fødselsanmeldelsen sker automatisk gennem jordemoderen. Er
man ikke gift skal dog indenfor 14 dage fra barnets fødsel, udfyldes en
Omsorgs- og ansvarserklæring, med henblik på registrering af faderskab
og forældremyndighed. Den sendes/afleveres til præsten, Rårup Præstegård, Ravnholtvej 2, 7130 Juelsminde.
Dåb og vielse: Aftales ved henvendelse til sognepræsten. Husk at fremskaffe prøvelsesattest ved bopælskommunens borgerservice.
Begravelser: Aftales ved henvendelse hos sognepræsten eller via bedemand.
Navneændring/ attester: Gerne skriftligt til sognepræsten, [email protected]
Blanketter til navneændring mm. forefindes på www.personregistrering.dk,
og kan også indsendes derfra gennem digital signatur. Navneændring
koster 470 kr.
Henvendelser angående gravsteder, blomster - pyntning i kirken - rettes
til graverne.
Udgivet af menighedsrådene i Rårup, Skjold og Klejs
Redaktør: Michael Hessellund Larsen - Tryk: Form & Farve, Glud
Sognepræst
Michael Hessellund Larsen
Rårup Præstegård
Ravnholtvej 2, Rårup
7130 Juelsminde
T: 75 68 50 05
E: [email protected]
Rårup - SKJOLD
Graver (Rårup)
Tommy Pold
Kirkekontor
Sindballevej 1A
7130 Juelsminde
T: 75 68 57 48
Privat: 75 67 01 40
E: [email protected]
Graver (Skjold)
Gitte Jensen
Graverkontor
Skjold Kirkevej 3
7130 Juelsminde
T: 75 68 25 70
Privat: 75 68 16 68
E: [email protected]
profibermail.dk
Menighedsrådsformand
Henrik Birch Rasmussen
Tingvadvej 2, Ravnholt
7130 Juelsminde
T: 75 68 57 60
Klejs
Graver
Ane Marie Jørgensen
Graverkontor
Holstdalsvej 1 K
7130 Juelsminde
T: 40 17 32 72
Privat: 75 89 25 20
JUNI
JULI
AUGUST
2012
»Mig er givet al magt
i himlen og på jorden.
Gå derfor hen og gør
alle folkeslagene til
mine disciple, idet I
døber dem i Faderens
og Sønnens og
Helligåndens navn,
og idet I lærer dem at
holde alt det, som jeg
har befalet jer. Og se,
jeg er med jer alle dage
indtil verdens ende.«
Matt. 26,19-20
Menighedsrådsformand
Morten Mylund Pedersen
Klejsgårdvej 9, Klejs
7130 Juelsminde
T: 75 68 58 55
www.rsk-kirker.dk
Billeder lavet af konfirmanderne.
www.rsk-kirker.dk
Når dette kirkeblad udkommer, er
årets konfirmander blevet konfirmeret.
Fra Sognepræsten skal lyde et stort
tillykke til alle konfirmanderne.
ARRANGEMENTER
Konfirmandindskrivning søndag den 26. august (EFTER HØJMESSEN 10.30)
Ønsker man konfirmation i Rårup, Skjold eller
Klejs kirke, så er der søndag 26. august efter
højmessen kl. 10.30 i Rårup Kirke, indskrivning
til konfirmation i kirkecentret.
Husk at medbringe en kopi af dåbsattesten.
Konfirmation foregår på 7. klassetrin.
Konfirmationsforberedelsen begynder i uge 37,
det nærmere tidspunkt vil blive bekendtgjort
efter indskrivningen.
Konfirmationsdatoerne for 2013 er som følgende:
Rårup og Klejs 26. april (Storbededag),
Skjold 28. april.
TIL KALENDEREN
ONSDAG DEN 13. JUNI KL. 19.00
Kirkeomvisning af Rårup Kirke
Ved Mag.art. Niels Jørgen Poulsen
fra Nationalmuseet.
Niels Jørgen Poulsen arbejder
ved Nationalmuseet, hvor han er
redaktør ved ”Danmarks kirke”,
som er et igangværende projekt
der har været i undervejs siden
1927, og hvis opgave det er, at
beskrive samtlige Danmarks
kirker. Den seneste udgivelse
omhandler en beskrivelse af
kirkerne i Bjerre Herred, herunder
Rårup Kirke. Mødested ved
parkeringspladsen ved kirken.
SØNDAG DEN 19. AUGUST KL. 10.30
Sommerfrokost i Klejs
Efter Højmessen i Klejs kirke vil menighedsrådene
og Klejs borgerforening invitere til sommerfrokost
ved Klejs Bytorv.
Det er gratis at deltage og alle er velkomne.
Arrangør: Aktivitetsudvalget ved Rårup, Skjold og
Klejs kirker og Klejs Borgerforening.
TIRSDAG DEN 4. september
KL. 14.00-16.00
Sogne-eftermiddag i kirkecentret
”Kender du Rårup Sogn?”
Den 4. september
kommer Anton Justesen
og PE Jeppesen på
besøg i kirkecenteret
for at fortælle om deres
arbejde med Rårup
Sogns historie. Som I
sikkert ved, er deres
arbejde med sognets
historie kommet på
skrift i form af to bøger.
Nærmere omtale i næste nummer af kirkebladet.
TORSDAG DEN 13. SEPTEMBER KL. 18.30
Konfirmander fra
Rårup Kirke 4. maj 2012
Kirkeomvisning
af Skjold Kirke
GRUNDLOVSDAG TIRSDAG DEN 5. JUNI KL. 13.30-16.30
Traditionen tro er der
Grundlovsmøde i præstegårdshaven i Rårup.
Grundlovstaler er
Arne Mariager
Arne Mariager er Journalist og tidl. chefredaktøren
på Vejle Amts Folkeblad og Fredericia Dagblad
gennem 12 år.
Igen i år vil medlemmer fra spillemandslaget
Fandango underholde før og efter talen.
Fandango består af en kreds af 25 spillemænd
fordelt på instrumenterne violin, harmonika,
fløjte, klarinet, guitar og kontrabas.
Grundlovsdag i Rårup spiller på violin Knud Erik
Green, John Visbye Laursen og Kirsten Pedersen.
På fløjte Peter Juul, harmonika Leif Krak og på
kontrabas Vagn Andersen.
Repertoiret er først og fremmest nordisk spillemandsmusik med hovedvægt på dansk musik fra
1700-tallet og til i dag.
Der kan købes kaffe, kage, vand, øl og pølser.
Alle er velkomne.
Cand.mag. Ebbe Nyborg fra
Nationalmusset kommer den
13. september til Skjold, for at
fortælle om Skjold kirke.
ONSDAG DEN 22. AUGUST KL. 17.00
Børnegudstjeneste ”Gud og spaghetti”
Vi begynder kl. 17.00 i Rårup Kirke med en leg
og en fortælling fra biblen. Derefter spiser vi
spaghetti sammen i kirkecentret.
(Michael Ancher (1849-1927)
»Sommerfrokost på Skagen« 1904. 64x81 cm)
Det er gratis at deltage
præsten holder ferie!
Tilmelding til
sognepræsten på
tlf. 75 68 50 05 eller
pr. mail [email protected]
Sognepræsten holder sommerferie
i uge 27,28 og 29.
Embedet passes i uge 27 og 28 af pastor
Ulrik Dige fra Glud. Han kan træffes på
tlf. 75 68 30 59. E-mail: [email protected]
Uge 29 passes embedet af pastor
Jan Lange fra Møgelkær. Han kan træffes
på tlf. 41 26 42 21. E-mail: [email protected]
Nærmere omtale i næste nummer af kirkebladet.