Temagruppe om badeværelserne - 3. møde

Tagkonstruktion:
Tagkonstruktion:
16 mm VF. krydsfiner med fer og not
50 mm ventilarethulrum - ventileres fra gavl til gavl.
16 mm VF. krydsfiner med fer og not
50 mm ventilarethulrum - ventileres fra gavl til gavl.
Kip:
145x145x120 mm mineraluld
145x145x120 mm mineraluld
22 mm forskallinf c/c 300 mm
Skotrende:
Skrotrende opbygges i 18 mm
22 mm forskallinf c/c 300 mm
Stern:
Tilbygning
Sternkappe - i blik eller zink.
ventileret
galv. net (stop for fugle, mus mm.)
16x50 mm trykimpr. malerbehandlet lister.
Lister monteres med 8 mm indbyrdesafstand.
455
Sammenbygning ved tagfod:
Eksisterende bygning
25x50 mm trykimpr. afstandliste - ventileret hulrum.
stabilitet)
Eksist. vindue:
Eksist. vindue udtages og
genanvendes i ny tilbygning Pos. B.
195 mm minaraluld
eksist. 12 mm OSB plade bibeholdes.
Ny 12 mm krydsfiner
13 mm gips.
Malerbehandling. (Spartel, filt og maling)
Fodlister og sandlister.
fabrik med E 30 glas monteres.
Elinstallation
70 mm mineraluld
12 mm OSB plade
13 mm gips.
Malerbehandling. (Spartel, filt og maling)
Fodlister og sandlister.
Selvnivilerende spartel.
100 mm svindarmeret beton.
2x150 mm polystyren.
Snit A
Eksisterende bygning
Sokkel:
2 stk. 190 mm letklinkerblokke
1 stk. 290 mm letklinkerblok
Randfundament - Armeret
Sokkelpuds
Snit B
Tilbygning
Eksisterende bygning
Facade mod syd
Facader
Selvnivilerende spartel.
100 mm svindarmeret beton.
2x150 mm polystyren.
komprimeret sand
Toilet + bad
Personale
Depot
Garderobe
Personale
Toilet
skur
2000
1.01
3000
94
871
3000
Kontor
871
Toilet
2800
Garderobe
Byg 3
94
Personale
630
Rustfribord
3025
600
Opvarmet Byg 2+3+4
Uopvarmet Byg 1+skur
Terrasse 60-50 =
I alt
Byg 4
95
Ovn
Byg 2
871
D. vask
Tilbygning
248
Byg 1
1600
4255
4087
4087
Bebyggelses procent:
Byggefelt
3000
Garderobe
Opv
11.5%
vask
1220
1210
970
2170
Pos. B.
Pos. D.
1210
10900
Rullebord
1220
H=30 cm
Situationsplan
95
N
Pos. A.
25 mm Ecophon eller Rockfon hygiene.
Massiv EI2
Spisestue
5350
Massiv EI2
Opholdsrum
Eksist. vindue udtages og genanvendes i ny tilbygning Pos. D.
Brystning fjernes.
Nyt grupperum
Eksist. vindue udtages og genanvendes i ny tilbygning Pos. B.
Nyt vindue med E 30 glas monteres.
Plan
Malerbehandling.
12 mm OSB eller krydsfiner plade.
13 mm gips.
Malerbehandling.
Skab
Grankoglen
650
Skab
1000
Frys
4332
Opholdsrum
Bygherre :
Myndighedstegning
Skive Kommune
Teknisk forvaltning, Plan og Byg
1570
1210
3140
8700
1210
1570
forbindelse med om og tilbygning.
Emne:
Eksist. bygningsdel der fjernes.
Om og tilbygning
Plan og Facade
Sags nr.:
Tegnings nr.:
1.01
Udarb.: mjha
Dato: 18.04.2011
Rev.: 10.05.2011
1:50/200/500