fur snaps - Egerisvin

SORTERINGS GUIDE:
Blandet affald
Blandet bygningsaffald. Ingen elektronik og farligt affald!
Hvis du har mere end én Junkbag, bedes du så vidt muligt
kildesortere i følgende fraktioner
Tip
Træ
Beton/tegl
Træ rent, malet og lakeret
- men ikke imprægneret.
Beton, tegl og mursten, asfalt, skiffer, betonfliser
og klinker/fliser af sten.
Haveaffald
Brændbart
Grene, blade, buske og andet løvfald, samt
stammer max 15 cm Ø. Ikke jord.
Alle typer brændbart affald, herunder
bygningsaffald, til neddeling og forbrænding.
Metal
Gips
Jern og metal, kabler, stålregler.
Rent og tørt gips.
Deponi
Fyldplads
Isoleringsmateriale, tryk imprægneret træ,
sanitet, urent gips (fx med stålregler).
Klinker, puds, mørtel, indskuds ler, sanitet,
gasbeton og leca.
Følgende fraktioner skal ALTID i separate Junkbags
Elektronik
Jord
Elektronik skal ALTID udsorteres og afhentes i
separat Junkbag.
Jord inkl. analyse-tillæg.
Deponi
træ, sanitet, urent gips (fx med
Hvidevarer
stålregler).
Køl, frys, ovn mm.
Skal placeres i seperat Junkbag.
Fyldplads
sanitet, gasbeton og leca.
Modtages
ikke
Bemærk tillægspris
Farligt affald (kemikalier og maling), asbest
eller dagrenovation.
70 70 24 20 hvis du har spørgsmål