Arbejdsbeskrivelse - Betonarbejde.pdf

TalentCamp Sønderjylland 2015
Kolding Realskole
09. - 12. januar 2015
TALENTCAMP SØNDERJYLLAND 2015
TalentCampDK afholder TalentCamp for talentelever i 8. og 9. klasse på Kolding Realskole den 09. – 12. januar 2015.
Du modtager denne invitation, fordi din faglærer har indstillet dig til at deltage. Nedenfor finder du information om
campen og om, hvordan du tilmelder dig.
HVAD ER TALENTCAMP?
TalentCamp er et tilbud om undervisning, der henvender sig til særligt dygtige elever i grundskolens 7. – 9. klasse. Har
du lyst til at bruge en weekend på at blive udfordret fagligt, møde andre talentfulde unge og skabe et nyt netværk, så
er det nu, du har chancen.
HVEM ER DELTAGERNE?
Du kommer på TalentCamp sammen med 127 andre dygtige talentelever, der også går i 8. eller 9. klasse. Deltagerne
kommer fra mere end 31 skoler fordelt over hele landet. I er alle indstillet til at deltage på TalentCamp Sønderjylland
2015, fordi I lever op til TalentCampDK’s beskrivelse af en talentelev:
KENDETEGN VED DEN ALSIDIGE TALENTELEV

INTELLIGENS. Talenteleven opfatter og lærer hurtigt. Talenteleven er i stand til at arbejde
med abstrakte problemstillinger og i nogen grad udrede disse.

ENGAGEMENT. Talenteleven er nysgerrig og interesseret. Talenteleven arbejder fokuseret og passioneret, og
talentelevens engagement smitter af på andre.

SITUATIONSFORNEMMELSE. Talenteleven har en god situationsfornemmelse og er i stand til at forholde sig
til andres holdninger, ønsker og behov. Talenteleven er således i stand til at indgå i og bidrage til et
konstruktivt undervisningsmiljø.

SOCIALE KOMPETENCER. På TalentCamp skaber vi et netværk mellem talenteleverne, som de også kan
bruge, når de kommer hjem. Derfor er det vigtigt, at alle talentelever deltager socialt.

FLID. Talenteleven arbejder ihærdigt og grundigt. Det er vigtigt at talenteleven arbejder i dybden med
problemstillingerne og forstår detaljerne, når der senere skal bygges videre på de grundlæggende
kundskaber.
DE TRE LINJER
På TalentCamp Sønderjylland 2015 tilbyder vi undervisning på tre forskellige linjer. Herunder kan du læse en kort
præsentation af hver linje.
DANSK
Er du typen, der læser stakkevis af bøger? Og måske også skriver dine egne historier? Eller måske er du lidt af en
sprognørd og elsker udfordringen i at sætte sproget korrekt sammen? På dansklinjen skal vi fordybe os i danskfagets
mange sider, bl.a. litteraturlæsning, skriftlig produktion og sproglige aspekter.
Der bliver rig mulighed for at lade sig inspirere og lære nyt, og måske kommer du så til at kunne skrive din egen
fantasi-novelle:
Jeg lukkede mine øjne, bredte mine arme ud til siderne, som var de vinger, og mens jeg samlede mine
hænder over hovedet på mig selv og trykkede dem hurtigt nedad, sagde jeg:”Salvandier Bitcher”.
Et kraftigt sug i maven fik mig til at gispe efter luft. (Uddrag af vinder-novelle, TalentWeek Hjørring august 2013)
ENGELSK
På engelsklinjen arbejder vi med det engelske sprog på en kreativ og projektorienteret måde. Du vil komme til at indgå
i en gruppe, hvor I skal løse en opgave i fællesskab – og al kommunikation foregår selvfølgelig på engelsk. Det er
talesproget, der er i fokus, og derfor taler vi altid engelsk hele weekenden på engelsklinjen. Du vil hele tiden blive
udfordret på dine sproglige kompetencer og få udvidet dit ordforråd, når du skal løse opgaver og bagefter formidle
dine løsninger.
SCIENCE
Er du vild med naturvidenskab? På sciencelinjen søger vi at opnå en dybere forståelse af matematik, kemi og fysik ved
hjælp af argumentation og bevisførelse. Gennem små forelæsninger og opgaveregning er det målet, at du kommer
hjem med en ny indsigt, en grundig forståelse og nogle regnetekniske færdigheder, der gør dig i stand til at løse
komplicerede problemer. Har du mod på at blive udfordret på din grundlæggende verdensopfattelse? – så er
sciencelinjen noget for dig.
HVEM UNDERVISER PÅ TALENTCAMP?
På TalentCamp Sønderjylland 2015 vil du møde følgende undervisere:
Dansk
Emilie Sonne Harild, kandidatstuderende, dansk litteratur, Århus Universitet
Marie Gregersen, kandidatstuderende, dansk litteratur, Århus Universitet
Engelsk
Ann Christiansen, lærer på Hjørring Private Realskole.
Charlotte Ingeholm, lærer på Helsinge Realskole
Science
Anders Friis, matematikstuderende ved Københavns Universitet.
Anne Ryelund, ingeniørstuderende ved Danmarks Tekniske Universitet.
Mads Friis, matematikstuderende ved Københavns Universitet.
Signe Baggesen, kemistuderende ved Københavns Universitet.
WEEKENDENS PROGRAM
Alle talentelever ankommer til Kolding Realskole, fredag den 09. januar kl .16.00.
Undervisningen starter kl. 16.30. Lørdag og søndag er der undervisning på de tre linjer i dagtimerne, dog vil
undervisningen blive afbrudt af en ekskursion lørdag eftermiddag til Kolding Hus. Om aftenen arrangerer vi forskellige
konkurrencer og sociale aktiviteter. Vi forlader skolen igen mandag morgen kl. 8.00.
Du vil modtage et detaljeret program senest fredag den 19. december.
TRANSPORT
Transporten til og fra Kolding Realskole arrangeres og betales af talenteleven selv eller af egen skole (aftale herom
indgås mellem talentelever og egen skole). TalentCampDK vil sørge for, at der er en underviser tilstede i to
InterCityLyn-tog, som starter i henholdsvis København og Frederikshavn og stopper på de største stationer frem mod
Kolding. I forbindelse med det endelige program modtager du også en rejseplan, hvor du kan se, hvilket tog
underviserne er med.
VIL DU GERNE VIDE ME RE?
Hvis du gerne vil vide mere om TalentCampDK’s arbejde med talentfulde unge, kan du klikke ind på vores hjemmeside
www.talentcamp.dk, hvor du finder information om alle vores TalentCamps og øvrige projekter. Desuden kan du finde
en kort beskrivelse af vores undervisere.
Vi har også en facebookside, som du kan finde ved at søge på talentcamp.dk på facebook. Her poster vi billeder og
små opdateringer live fra vores arrangementer, så forældrene kan følge med derhjemme.
TILMELDING
Du tilmelder dig ved at udfylde vedlagte tilmeldingsskema. Skemaet skal afleveres til din skole senest 28. november
2014 til egen skole. Skolen samler alle tilmeldinger fra din skole og sender dem til TalentCampDK.
Så snart TalentCampDK har modtaget din tilmelding vil du modtage bekræftelse herpå. Dette sker senest fredag den
19. december pr. e-mail.
Prisen for at deltage på TalentCamp Sønderjylland 2015 er kr. 850,- som skal indbetales til TalentCampDK’s konto
umiddelbart efter, du har fået bekræftelse på din tilmelding. Det vil sige senest onsdag den 17. december 2014. Der
er ofte lang venteliste for at deltage i vores camps, og derfor gør vi opmærksom på at tilmeldingen er bindende, og at
alle deadlines skal overholdes, hvis du vil være sikker på at beholde din plads.
Reg.nr.: 7360
Kontonummer: 1621300
Vi ser frem til at modtage din tilmelding.
Med venlig hilsen
Henrik Frand-Madsen
Talentleder, TalentCampDK