Teknologisk Institut - Anders Thomsen

PRESSENYT
FF Skagen får overskud på 25.8 mio. kr.
En af verdens førende fiskemelsfabrikker kom rimeligt gennem vanskelighederne
i 2012, og generalforsamlingen bakkede op om en ny selskabsform, hvor virksomheden overgår fra at være et andelsselskab til aktieselskab.
Den nordjyske virksomhed ”FF Skagen” opnåede trods et udfordrende år 2012 et overskud på
25.8 mio. kr. før skat.
Samtidig bakkede generalforsamlingen op om, at det fiskerejede andelsselskab omdannes, således
at en ny erhvervsdrivende fond, ”FF Skagen Fond”, bliver hovedaktionær i det omdannede selskab
”FF Skagen A/S”, der får en aktiekapital på 15 mio. kr.
Virksomheden er en af verdens førende producenter med eksport af fiskemel og fiskeolie til flere end
60 lande. Med den ny selskabsform ønsker virksomheden at styrke sin position på verdensmarkedet.
Bestyrelsesformand for ”FF Skagen A/S”, fiskeskipper Jens Borup, fastslår i årsberetningen, at det er
afgørende at kunne fastholde og udvikle selskabet som en nordjysk virksomhed i en skærpet global
konkurrence.
Overskuddet på 25.8 mio. kr. før skat trods et yderst udfordrende år med 90 pct. reduktion af kvoten
på den vigtige industrifisk tobis skyldes en resolut handling af ledelsen. Den førte til afskedigelser og
fratrædelsesordninger for næsten 20 pct. af medarbejderne samt rationalisering af driften på flere
områder. Det blev afgørende for at imødegå følgerne af reduktionen af kvoten for stort set alle industrifisk, forklarer bestyrelsesformanden.
Han beklagede sig i beretningen over Fødevareministeriet svage politiske håndtering i 2012 med
manglende initiativ overfor EU-Kommissionen i relation til industrifiskeriet, hvor Danmark er en førende
nation i Europa. Han glædede sig dog over udsigten til et langt bedre industrifiskeri i 2013 samtidig
med, at verdensmarkedet i stadig stigende omfang efterspørger produkter med den proteinrige fiskemel
og fiskeolie til mennesker og dyr.
Yderligere information hos bestyrelsesformand i ”FF Skagen A/S”, fiskeskipper Jens Borup, tlf. 2129 7173
Den nye bestyrelse i aktieselskabet ”FF Skagen A/S”, der er driftsselskabet efter omdannelsen af virksomhedens 53-årige andelsselskab
”Fiskernes Fiskeindustri AmbA”.
Den første bestyrelse i ”FF Skagen Fond”, der er hovedaktionær i
fiskemelsfabrikken ”FF Skagen A/S” efter omdannelse af virksomhedens struktur:
Fra venstre fiskerskipper Jens Vinter Pedersen, Skagen
Koncerndirektør Iver Espersen, ”Skagerak Group”, Hirtshals
Fiskerskipper Erik Rasmussen, Skagen
Fiskeskipper Jens Borup, Skagen, bestyrelsesformand ”FF Skagen A/S”
Rederichef Henning Jensen, Hirtshals
Fiskeskipper Karl Johnsson, Donsö, Sverige
Fra venstre Advokat Jens Stadum, Skagen, formand
Havnedirektør Willy B Hansen, Skagen Havn
Fiskeskipper Anders Gustafsson, Dürün, Sverige, næstformand
Fiskeskipper Jens Borup, Skagen, bestyrelsesformand i
”FF Skagen A/S”