Information til forældre med børn, der deltager i

Program for Feldborgridtet 2015
Lørdag d. 13. marts 2015
Vester Feldborgvej 10, 7500 Holstebro
1
Velkommen til!
Det er os en stor glæde at byde velkommen til Feldborg Plantager og vores
første ridt i 2015!
Årstiden er mest til varmt tøj, varm mad og varme drikke – så vi håber at I
husker det varme tøj til turen rundt! I laden vil det være muligt at købe kaffe,
kage, sodavand og de forudbestilte madpakker. Bliver det for kold så er der
altid varme på i sadelrummet – og det er tilladt at varme sig der 
Vi håber at alle, heste, ryttere, hjælpere og tilskuere får en pragtfuld
forårsdag i skoven!
På klubbens vegne
Christina Nielsen og Patricia H. Pilborg
Praktiske informationer
Stævneplads: Vester Feldborgvej 10, 7500 Holstebro. Der vil være skiltning
fra Vester Feldborgvej til stævnepladsen. Bemærk at I skal ”den lange” vej
herned – dvs. ca 2-3 km ad grusvej, hvis I ankommer efter kl 9. Indtil da kan
den ”korte” vej benyttes til trailerkørsel, men efter kl. 9 henstilles til at
skiltningen ”trailerkørsel forbudt/ingen hjælperbiler” overholdes! Dette fordi
vejen skal bruges som en del af ruten, og den er så smal, den ikke tillader
passage af 2 biler samtidigt. Der vil være kortvarigt spærret også kl 9.00, pga
udsendelse af MAen
2
Dommer/TD: Søren Jessen
Dyrlæger: Daniel Kjeller
Stævnesmed: Stefan Ingildsen, kan kontaktes via sekretariat.
Han er på tilkald! Men der er mulighed for at låne boots i sekretariatet til han
når frem.
Stævneledelse/sekretariat: Allan/Joan, tlf. 40834504
Ridning i skoven – vigtig information til ALLE
Alle ryttere skal ride enten i græsmidten eller langs højre side af stierne. Rid
så du tager mest muligt hensyn til underlaget – ellers risikerer den
arrangerende klub at skulle betale for udbedringer af stierne!
Ryttere bedes udvise pli og hensyn overfor skovens øvrige gæster: cyklister
og fodgængere SKAL passeres i skridt.
I skoven er der 4 offentlige vej (alle er grusveje) som skal krydses flere gange
undervejs. Bilisterne vil have skiltning, som indikerer, at der er risiko for
ryttere, men det er rytterens ansvar at være opmærksom på trafik, når disse
veje skal følges eller krydses.
Der vil være P-vagt til at hjælpe med parkeringen, deres anvisninger skal
følges. Alle hjælper-biler skal have et skilt i forruden. Det er STRENGT forbudt
at køre på andet end de offentlige veje i skoven! Al kørsel på skovstierne vil
medføre øjeblikkelig bortvisning og diskvalifikation fra stævnet!
AL GALOP I TRAVZONERNE MEDFØRER
DISKVALIFIKATION!
3
Tidsplan
Sekretariatet åbner kl. 7.00
Klasse
Infomøde
Dyrlæge
Start
MA
7.45
8.00
9.00
LA
9.00
9.30
11.00
LB
11.00
11.30
13.00
Præmieoverrækkelse forventes afholdt efter klassernes afslutning.
Forvent, at det kan tage en times tid efter sidste rytter i mål – jo mere i
spørger efter pas, og hvornår vi er klar – jo længere tid går der, inden vi
kan holde præmieoverrækkelse!
Vi forventer afslutning omkring kl 18
4
Om stævnepladsen, ruter og rutemarkering
Start, mål og alle dyrlægekontroller foregår hos Patricia. Pladsen vil være
tydeligt inddelt i områder til P, dyrlæge, start/mål og hvileområde – vi beder
Jer respektere disse inddelinger! Særlig i hht. hvileområdet, idet vi skal have
40-50 heste på en lille mark, så venligst tag hensyn og stå tæt!!
Det er ikke tilladt at køre bilen ind i hvileområdet – ej heller for at læsse
udstyr af. Biler henvises til hjælperbilsparkeringen – og trailere på trailer
parkeringen ude bagved.
DET ER IKKE TILLADT AT FORBINDE SIN PADDOCK TIL EKSISTERENDE HEGN!
I øvrigt er det heller ikke tilladt at lade sine heste hilse på de heste, der måtte
være hjemme på ejendommen denne dag. Der er ikke strøm på hegnet, og vi
risikerer en løs hingst på matriklen, så al kontakt til de heste, der bor på
gården frabedes.
At lade sin hest snuse til hingsten vil medføre øjeblikkelig bortvisning
og diskvalifikation!
5
Om ruterne
Der er en rute, der deler sig i 3 ruter: Rød rute(ca. 31 km), rød rute med blå
afkortning (ca. 22 km) og rød rute med gul og blå afkortning (ca. 18 km) der vil være tydelig skiltning, hvor ruten deler sig, men husk selv på hvilken
rutelængde du er ude på!
Ruterne er markeret med skilte med røde pile. Nogle steder vil ruten følge
samme sti ligeud i flere kilometre, her vil være ENKELTE pile til at holde
rytteren på sporet, men ikke nødvendigvis en pil hver gang der er et kryds
eller en sidevej. Reglen er derfor generelt – har du ikke set en markering – rid
ligeud! Lad dig ikke friste af små sideveje – ruterne er lagt, så man hyppigst
rider stien til ende.
På ruten til og fra skoven er et enkelt område med tvunget skridt ved
passage af 3 huse. Venligst rid på asfalten dette korte stykke (200 m). De ca.
2 km fra stævne pladsen og til (og fra) denne skridtzone er det ikke tilladt at
galoppere Vi minder om, at overtrædelse af disse regler kan medføre
diskvalifikation.
På kortene er de offentlige veje tegnet ind med grøn farve, bemærk at de
offentlige veje skal passeres flere gange undervejs og enkelte gange vil ruten
også følge offentlige veje. Normalt er der kun begrænset trafik på disse veje,
men alle ryttere skal påregne at kunne møde biler.
Ruten er god og mest faste grusveje, men såler kan være en fordel. Der er
steder med græs, mos eller store mængder nedfaldne blade, hvor vi henstiller
til forsigtighed, her kan være glat! Der vil være opstillet 3 vandposter på
ruten. De er opstillet således, at det er muligt at ride uden hjælpere.
6
MA – 80 km
Rute rød 31 km – pause 50 min, herefter: Rute Rød 31 km – pause 50 min. Herefter:
Rute Rød med blå og gul afkortning 18 km
Navn
Rytter
Hest
Klub
Startnr
Anna Sofie Rasmussen
42131 MONCERED OX
NDRK
1
Ann Kristina Pedersen
35690 REALITY HS
BLÅK
2
MORK
3
Marlene Müller-gjesing
1093747 SANTHA OX
Patricia Hass Pilborg
43246 KE SPUTNIK OX
SERK
4
Helen Maria Munksø
42742 WISDOMS AL-FAHL OX
SPR
5
Hanne Hein
16965 BOSS
SDS
6
Lise Christensen
89928 SAYYIDA-A- OX
BORK
7
Brita Christensen
89929 TRIPLE A MARIELLA OX
BORK
8
John Sommerlund Nielsen
41489 Bafur
REO
9
7
LA – 53 km
Rute rød 31 km – pause 40 min. Herefter: Rute Rød med blå afkortning 22 km
Navn
Rytter
Hest
Klub
Startnr
Martin Mølbach Mølbach Olsen
98792 MATRIX
DAR
20
Anette Haurum
27343 Basheer El Karmdal
REO
21
Allan H. Paulsen
22154 BEDOUINSHEIK OX
DDHS
22
Christina Nielsen
97435 ONYX
HHH3
23
Laura Hammer
40663 SPEEDY FAQ OX
SERK
24
SDS
25
ERD
26
ÅSNR
27
Niels Jørgen Møller Petersen
Leif Neland
Merethe Neland
1096192 SILVER
28764 TRIGGER AF SANDAGER
103535 FREJA
Rikke Sophie Kiær Thygesen
82860 FRONFUTU OX
ARJ
28
Camilla Fristrøm
61010 CHIQUITA
SKOR
29
Karoline Pallesen Christensen
88494 EMIRA AZIZAH OX
NDRK
30
Lena Hahn Atzen
78371 FILUCA A EGELYKKEN
OTB
31
Lis Fogh
34246 SINAIDA BY MARAHEPA OX ARJ
32
Karin Rasmussen
53999 MIKADO
SDS
33
102333 SR Spirit
VAS
34
Rikke Arkesteijn
8
LB – 40 km
Rute Rød med blå afkortning 22 km – pause 40 min. Herefter: Rute Rød med gul og
blå afkortning 18 km
Navn
Rytter
Hest
Klub
Startnr
Conny Villadsen
68352 CA REDONDO OX
ØOR
40
Anne Wejlemand
26683 Jussi Rain
ERD
41
Christine Pedersen
40931 ANASTACIA
ERD
42
Jacob Vigh Pedersen
42744 DYLAN
ERD
43
7319 W. CHOISE OX
ERD
44
Sabina Kjær Christensen
1098094 SHAH TACHO OX
RIR
45
Britta Evers Kjær Lund
1104370 KJÆRGAARDENS PERNILLA
ROM
46
SPR
47
Dorthe Christensen
Lisa Engel Belhage
93136 ADYGHEYA OZAL
Anne-Marie Rekly
102540 TANAKA
MLRK
48
Cecilie Damm
102235 DEMAND OX
HHH3
49
ØKR
50
NORD
51
HOSK
52
SVR
53
Camilla Kjær Lønkvist
Anita Laustsen
Karoline Kjærgård
Hanne Haagen Hansen
mangler
Errgo OX
600069 Al Wadi Estopa of TAS OX
1110304 Ceza
4123 Portal
9