Prisliste - Pavillon Danmark

Danilund A/S
.
Danilund A/S
Vesterå 1, 1.sal
DK - 9000 Aalborg
Telefon 9813 0900
Telefax 9813 8600
Til aktionærer i
Danilund A/S
Internet: www.danilund.dk
E-mail: [email protected]
Aalborg, den 14.04.2013
Kvartalsopgørelse for Danilund A/S pr. 31.03.2013
Pr. 31.03.2013 har vi opgjort selskabets nettoformue og indre værdi pr. aktie i Danilund A/S som
vist nedenfor, idet selskabets nettoformue pr. opgørelsesdagen specificeres således:
Fordringer og udlån
Aktiebeholdning
Ejendomme
Samlede aktiiver
- gældsforpligtigelser
Selskabets nettoformue (egenkapital)
33.922.555
21.805.991
650.766
56.379.313
-2.123.410
54.255.903
Cirkulerende antal aktier (excl. egne aktier)
39.487
Indre værdi pr. aktie á nomielt kr. 100 pr. 31.03.2013
1.374,02
Selskabet aktiebeholdning pr. opgørelsesdagen specificeres således:
Danske Bank A/S
DK Formuepleje A/S
G4S PLC
Jeudan A/S
Københavns lufthavn A/S
Nordea Bank AB
Spar Nord Bank A/S
Victoria Properties A/S
Aktiebeholding i alt ultimo
Antal
aktier
50.000
39.049
20.000
12.000
45
40.000
59.086
7.400
Aktiekurs
104,00
129,69
25,83
517,00
2.392,00
65,85
31,70
27,90
Ultimoværdi
5.200.000
5.064.265
516.600
6.204.000
107.640
2.634.000
1.873.026
206.460
21.805.991
Med venlig hilsen
Danilund A/S
Jens Jørgen Jensen
Direktør, cand.jur., cand.merc.aud., MBA
Danilund A/S - CVR 2729 9334