Park 71, beskriv. d. 13.1.15.pdf

Skema for Elsyn
Navn
Installation:
(Rekvirent):
Sofus Borch Schaufuss ( advokat)
Adresse:
Købmagergade 3
Adresse:
Postnr./by:
1150 København K
Postnr./by:
Telefon:
Installationsejer:
33122550
Hesseløgade 19, 2.tv-2100 Ø
2100 København Ø
Boet efter Frans Dilling Olsen
Generelle oplysninger:
07.01.2013
Generelt fremstår installationen som original installation, med originale afbryder og stikkontakter samt lampeudtag.
der er senere opsat stikkontakter i køkkene under overskabe til lys og køleskab.
Målinger
Måleobjekter
Ok
Ændringer
nødvendig
Ikke
aktuel
Målemetoder, -resultater og
bemærkninger
Afprøvning af fejlstrømsafbrydere
HPFI
HFI
21mS . 24 mA
PFI
FI
Anden Metode:
Gennemgående forbindelse i
beskyttelsesledere og
udligningsforbindelser
Jordelektrodens
overgangsmodstand
Isolationsmåling
230/400 V strømkredse
500 M Ohm
Lavvoltinstallationer
Side 1 af 4
Skema for Elsyn
Kontrol
Tavle
Ok
Ændringer
nødvendig
Bemærkninger
1.
Tilgængelighed/fri plads
2.
Beskyttelse mod direkte
berøring (afdækninger/kapsling)
for stort hul i tavle kapsling ( se foto )
3.
Mærkning med tilhørsforhold/max.
sikringsstørrelse
korrekt opmærkning mangler på lysgruppe 1
4.
Overstrømsbeskyttelse/korrekt
sikringsstørrelse/bundkontakter/
pasringe eller lignende
pasring 10A mangler i lysgryppe 2
Fast 230/400 V installation
Ok
Ændringer
nødvendig
Bemærkninger
1.
Fordelingen af belastningen på
grupper
ældre delvis original installation
2.
Fastgørelse af kabler, monteringsmateriel m.m.
Låg på dåser og rosetter
der er for stort hul i underlag ved kabel inføring på
stikkontakt ved dør til køkkenbagtrappe.
3.
Placering og antal tilslutningssteder
for at undgå for lange tilledninger
ældre delvis original installation
4.
Ulovlig anvendelse af bøjelig
ledning som fast installation,
fritsiddende muffer m.v.
5.
Installationens almene tilstand
Lavvoltinstallationer
1.
Oversigtstegning
2.
Strømforsyninger
3.
Overstrømsbeskyttelse
4.
Ledningsmateriel
5.
Korrekt anvendelse og placering af
belysningsarmaturer (brandfare).
Herunder tilløb til brand.
6.
Installationens almene tilstand
ældre installation
Ok
Ændringer
nødvendig
Bemærkninger
ingen lavvolt installation
Side 2 af 4
Skema for Elsyn
Tilledninger
Ja
Ændringer
nødvendig
Bemærkninger
1.
Korrekt aflastning ved
ledningsender
2.
Ulovlige samlinger
ok
3.
Forkert anbringelse
ok
4.
Beskadigelser
ok
Brugsgenstande
Ja
Ændringer
nødvendig
Bemærkninger
1.
Korrekt fastgørelse og anbringelse
2.
Korrekt kapsling
3.
Beskyttelse mod indirekte berøring
4.
Beskadigelser
ok
5.
Ulovlige/ændrede brugsgenstande
ok
Andre forhold
1.
Fotodokumentation vedlagt
2.
Tilstrækkeligt med grupper og
stikkontakter
3.
Installationsarbejdet vurderes ikke
at være Dårligt håndværk muligvis
ulovligt "gør det selv" arbejde
4.
Andet/kommentarer
Ja
Nej /
Ændringer
nødvendig
Bemærkninger
ældre installation
Stikprøvevis adskillelse
Fotodokumentation
Adskillelse foretaget
Resultat
i tavle
pasring mangler i lysgruppe 2
Ja
Nej
Side 3 af 4
Skema for Elsyn
Til ejer/bruger af installationen
Resultatet af eftersynet fremgår af blanketten og giver Dem overblik over den sikkerhedsmæssige standard. Det
fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor installationen af andre hensyn
bør ændres.
Det er kun den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen der er efterset og stikprøvevis adskilt,
med mindre andet er anført på skemaet.
Ved eftersynet har vi målt isolationsmodstanden i den faste installation og foretaget kontrol af det udstyr, der
beskytter mod elektriske stød (HFI/HPFI-afbrydere o. lign.).
Elinstallatøren, der udfører dette eftersyn af installation, kan ikke gøres ansvarlig for at de fejl og mangler der
findes bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne blanket eller ej.
Såfremt De ønsker det, vil vi gerne give Dem mere detaljerede oplysninger om hvad der skal ændres for at
installationen bliver lovlig, og hvilke ændringer vi i øvrigt vil anbefale. Vi kan samtidig give Dem et overslag
over, hvad det vil koste.
Hvis De ønsker yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i skemaet eller om vort eftersyn i
øvrigt, beder vi Dem venligst kontakte os.
Med venlig hilsen
Mads Jensen Installation ApS
Mads Jensen
Fuglebækvej 3 E
DK-2770 Kastrup
Tlf: 40 84 53 33
Email: [email protected]
Web: www.mjinstallation.dk
i
Uddrag af stærkstrlilmsbekendtgørelsen, afsnit 6, Elektriske Installationer, 1. udgave.
Del 6, 621.1. Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og sl<allade fejl og mangler afhjælpe snarest muligt s;lmt foranledige, at
der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at hindre, at fejl eller mangler kan foranledige fare for personer, husdyr eller ejendom.
Side 4 af 4