DM 2011 – FORMATION FORMATION FORMATION

Frederikssund Halsnæs
Redningshunde 2015
IRO prøve / IRO Prüfung / IRO Testing Event
11.-12.04.2015
Prøver / Prüfungssparten / Testing-Categories:
Rundering / Flächensuche / Area search: RH-FL (A + B)
Ruinsøg / Trümmersuche / Rubble search: RH-T (A + B)
Dommer/ Richter/Judge:
1. K. Pavlík (CZ)
2. K. Oshima (JP)
3. J. Sedlák (CZ)
Sidste tilmelding /Meldeschluss/ Closing date of entry: 06.03.2015
Startgebyr / Startgeld / Entry fee: 25,- Euro
Tilmelding / Anmeldung / Registration:
Ida Bårris, mail: [email protected]
Mad fra lørdag morgen til søndag middag: 30,- Euro, bestilles sammen med tilmeldingen.
Essen vom Samstagmorgen bis Sonntagmittag 30,- Euro. Bestellung mit der Anmeldung.
Food from Saturday morning to lunch Sunday 30, - Euro. Order with the registration.
Bitte einzahlen zur / Please pay to:
IBAN kontonummer:DK0930000016584886
BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK
Danske deltagere bedes indbetale startgebyr og penge for mad senest d. 06.03.2015 til Danske Bank, reg.nr. 1551
og konto nr. 1658 4886 (prøvegebyr 190,- kr. og mad 225,- kr.) Tilmeldingen er først gældende når
tilmeldingsgebyret er indbetalt. Indbetalt gebyr tilbagebetales ikke efter sidste tilmelding.
Overnatning anbefaler vi hos /Als Übernachtung empfehlen wir /Accommodation we recommend:
Frederiksværk Camping www.strandbo.dk.
Færgelundens Motel og Kursuscenter, Skovnæsvej 2, 3630 Jægerspris www.motel-kursus.dk
Adresse for prøven / Adresse für die Prüfung /Address for the test:
Ellehammervej, 3600 Frederikssund