INFO 15-1 FRA BESTYRELSEN

BEDRE BESTYRELSE PÅ
3 DAGE
Tre trin til vækst og udvikling via professionel bestyrelse
VIDEN OG VÆRKTØJER DER VIRKER
Har du tilstrækkelig fokus på den strategiske
ledelse af virksomheden? Mangler du overordnet sparring? Kunne en bestyrelse være det,
der skal til for, at du kommer ud af din daglige
fokus på drift? Eller har du en bestyrelse, som
du kunne få mere ud af?
EN INVESTERING I
BEDRE BESTYRELSE PÅ 3 DAGE
GIVER DIG:

Opdateret viden om bestyrelsens rolle og
potentiale

Konkrete arbejdsmetoder, der sikrer optimalt
udbytte
Bedre Bestyrelse på 3 Dage er et kort uddannelsesforløb med fokus på det at have en bestyrelse i en ejerledet
virksomhed. På 3 dage bliver du klar til at udvælge og
bruge en bestyrelse som strategisk samarbejdspartner,
der kan sikre dig optimal sparring og en bedre bundlinje.

Værktøjer til at involvere bestyrelsen i strategiudvikling

Idéer til sammensætning og rekruttering af
bestyrelsen
Forskning viser, at virksomheder med eksterne bestyrelser klarer sig bedst. De er mere udviklingsorienterede og
præsterer bedre bundlinjer. Men der er også undtagelser, og en professionel bestyrelse er ikke i sig selv garanti for vækst og udvikling. Det kræver, at bestyrelsen
matcher virksomheden, og at du som virksomhedsleder
og -ejer ved, hvordan du bedst samarbejder med en
ekstern bestyrelse.

Individuel handlingsplan for arbejdet med
din fremtidige bestyrelse

Inspiration og erfaring fra andre virksomhedsledere.
TILMELDING OG PRIS
BEDRE BESTYRELSE PÅ 3 DAGE dækker tre undervisningsdage.
Prisen er 8.990 kr., ekskl. moms og inkluderer kursusmappe og forplejning. Der ydes rabat på 1.000 kr., ekskl.
moms pr. person for deltager nr. 2 fra samme virksomhed.
Tilmelding sker pr. mail til [email protected] senest
den 20. januar 2015. Venligst anfør navn, titel, virksomhed og kontaktdetaljer. Du kan også ringe til Helle Sofie
Kaspersen på tlf. 2030 8288.
Ved afbud senere end den 20. januar 2015 forfalder hele
kursusgebyret til betaling. Dog kan pladsen overdrages
til en anden.
UNDERVISNINGEN VARETAGES
AF ERFARNE OPLÆGSHOLDERE
Undervisningen varetages af konsulenter fra Pluss med
bestyrelseserfaring og stor erfaring inden for bestyrelsesudvikling i ejerledede virksomheder.
Der vil også være indlæg fra en ejerleder og en bestyrelsesformand, der fortæller om deres erfaringer på godt
og ondt. En statsaut. revisor fra Beierholm vil gennemgå
de regnskabsmæssige udfordringer og opmærksomhedspunkter set fra bestyrelsens vinkel.
Pluss har indtil videre gennemført disse uddannelsesforløb for mere end 400 ejerledere og har haft over 1000
bestyrelsesmedlemmer på kurser, seminarer og uddannelsesforløb over de senere år.
TID OG STED
Modul 1: Torsdag, den 26. februar 2015 kl. 9.00 – 15.00
Modul 2: Onsdag, den 11. marts 2015 kl. 9.00 – 15.00
Modul 3: Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 9.00 – 15.00
Kurset afholdes på Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg.
PROGRAM
BEDRE BESTYRELSE PÅ 3 DAGE bliver gennemført som et dynamisk samspil mellem oplæg, case-arbejde i grupper
og erfaringsudveksling mellem deltagerne.



MODUL 1
Bestyrelsens rolle
og værdiskabelse





Tendenser i virksomhedsledelse
Ejerskab og selskabsledelse
Funktions- og rollefordeling mellem bestyrelse og ledelse
Bestyrelsens opgaver
Forberedelse og
afvikling af bestyrelsesmøder
Samarbejdet i bestyrelsen
Samspillet med bestyrelsesformanden
Evaluering af samarbejdet



MODUL 2
Strategi og
forretningsudvikling




Centrale strategi- og
forretningsmodeller
Tilrettelæggelse af
strategiprocesser
Bestyrelsens rolle i
virksomheders strategiske udvikling
Regnskabsmæssige
udfordringer og opmærksomhedspunkter
Løbende rapportering
Risikostyring


MODUL 3
Etablering
og udvikling
af bestyrelsen




Bestyrelse eller
advisory board?
Vigtige bestyrelseskompetencer
Sammensætningen af
bestyrelsen
Introduktion til
bestyrelsens kompetencehjul
Etablering af de
rigtige rammer om
bestyrelsesarbejdet
Rekruttering – hvor
og hvordan?
Honorering af bestyrelsesarbejde
MÅLGRUPPE
Kurset henvender sig alle, der har ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i mindre og mellemstore
virksomheder.
Kurset er rettet mod
 ejerledere, som overvejer etablering af en ekstern bestyrelse, eller som kan se en mulighed for udvikling af det
nuværende bestyrelsesarbejde
 bestyrelsesmedlemmer, der enten har begrænset erfaring med bestyrelsesarbejdet eller efterspørger værktøjer
og viden om mere værdiskabende bestyrelsesarbejde
KONTAKT
Hvis du vil vide mere om BEDRE BESTYRELSE PÅ 3 DAGE eller ønsker detaljeret program tilsendt, så kontakt venligst
partner i Pluss Leadership Helle Sofie Kaspersen på tlf. 2030 8288 eller e-mail [email protected]