Vinter 2014 - 15 Mini-tennis

Kære vikar
Velkommen til Elev Skole.
Denne folder er ment som en lille håndstrækning til at gøre det at være vikar lidt nemmere. Selvfølgelig kan
man ikke skrive sig ud af uoverskueligheden, så hvis du har spørgsmål eller områder du gerne vil diskutere,
er du meget velkommen til at finde svar eller hjælp hos skolens pædagoger, lærere og ledelse.
Husk at aflevere en straffeattest på kontoret så hurtigt som muligt. Skolen indhenter børneattest.
3. gang du kommer på skolen som vikar bedes du kontakte Gerner – administrativ leder, så I kan få en snak
om, hvordan det går.
Fakta om skolen
Telefon:
86136344 (kontor)
E-mail adr.:
[email protected]
Hjemmeside: www.elev-skole.dk
Sikkerhedsrepræsentant lærer: Kirsten Friis
Tillidsrepræsentant lærer: Ib Jensen
Sekretærer: Anita Bugtrup Mikkelsen
Teknisk serviceleder: Jegvan Hansen
Teknisk servicemedarb: Morten Voldby
Skoleleder: Jens Mathiasen
Pædagogisk leder:
Administrativ leder: Henrik Holm Nielsen
SFO-leder: Ingrid Skjøt
Ringetider:
1. lektion
2. lektion
Pause
3. lektion
4. lektion
Spisepause
Pause
5. lektion
6. lektion
08.00 - 08.45
08.45 - 09.30
09.30 – 10.00
10.00 - 10.45
10.45 - 11.30
11.30 - 11.40
11.40 - 12.00
12.00 - 12.45
12.45 - 13.30
Det allermest nødvendige
1. Vær i klassen til tiden.
2. Lad ikke eleverne gå, før det ringer.
3. Spis sammen med eleverne.
Det er fast procedure for alle klasser.
4. En vikartime er undervisning.
Giv tilbagemelding i lærerens dueslag.
5. Som vikar indgår du i skolens
gang/gårdvagtordning ifølge planen for den
lærer, du vikarierer for. Planen hænger i
personalerummet.
6. Lad ikke eleverne udføre støjende aktiviteter.
7. Hvis elever er syge og vil hjem, skal de altid
omkring kontoret.
8. Efterlad klassen ryddelig. Efter sidste time
skal stolene være sat op, gulvet fejet,
vinduerne lukket og døren låst.
9. Ved problemer af forskellig art kan du altid
kontakte en fra kontoret.
Hvad skal du lave:
Hvis læreren har afleveret vikarplaner fås disse
hos den vikaransvarlige. Du kan også få hjælp fra
lærerne i klassens årgangsteam.
Syge/skadede børn:
Hvis et barn bliver sygt eller kommer til skade,
kontakt da kontoret.
Taxa:
Enkelte af eleverne bliver hentet af taxa og følges
efter skoledagen til taxa.
Pauser:
Hold dine pauser i personalerummet. Her kan du
også snakke med andre vikarer, lærere og få gode
tips og råd. Du er velkommen til at tage kaffe/te
på lærerværelset.
Rygning:
Det er ikke tilladt at ryge på skolens
område/matrikel
Kopimaskiner:
Forefindes på biblioteket og ved kontoret.
Materialer:
Hæfter, papir, mapper m.m. fås på kontoret.
Mælkebøtten:
Skolens minikantine har åbent 9.30-10.00.
Husk at eleverne skal aflevere den tomme
mælketaske inden kl. 14.00
Nøgler:
Udleveres og afleveres på kontoret eller den
vikaransvarlige.
Aflønning:
Vikarer aflønnes pr. lektion og med minimum 2
lektioner pr. dag. Hvis du er vikar i
børnehaveklassen skal du møde i klassen 10 min.
før og have tilsyn med børnene.
Sikkerhed:
Lærernes sikkerhedsrepræsentant er Kirsten Friis.
Se beredskabsplan der hænger i
personalerummet. Der er falck-kasse i faglokaler
samt i personalerummet og på skolens kontor.
Timerne
 Eleverne må ikke medbringe mobiltelefoner,
Overtrædelse medfører konfiskering. Ved
overtrædelser afleveres telefonen på
kontoret, hvor den udleveres ved
skoledagens slutning.
 Skolens bøger og andet materiale skal
behandles forsvarligt. Der er erstatningspligt
ved bortkomst eller ødelæggelse.
Frikvartererne
 Eleverne kan opholde sig i skolegården,
legepladsen, multibanen samt græsset ved
flagstangen. Eleverne må ikke forlade skolen i
skoletiden.
 Indendørs må der kun være rolige aktiviteter.
Udendørs må der leges, så der ikke kan ske
skade på personer eller ting.
 Som vikar indgår du i skolens gang/gårdvagtordning.
 Ved eventuelle ”luftepauser”/”strække-benpauser” har du altid tilsyn, og du skal være
hos dine elever.
Generelt
 Skolens elever skal rette sig efter anvisninger
givet af skolens personale (også vikarer).
 Den sidste lærer, der forlader et lokale skal
sikre, at alle vinduer er lukkede og at der
bliver låst. Husk at slukke lyset.