Varmluftballon aktivitets beskrivelse.pdf

Dogmegruppen skal…
1. definere nogle dogmeregler for god læring og undervisning med iPad.
2. arbejde med udvikling af nye lærings‐
og undervisningsformer med iPad. 3. vælge temaer og faglige områder, som
vi vil betragte med briller fra et nyt 2.0‐
læringsparadigme.
iPad Dogmegruppe 7/3 2012
Det første mål:
At blive klar til at modtage en iPad‐klasse efter ferien og kunne sætte rammerne for undervisningen i dette nye læringsunivers.
iPad Dogmegruppe 7/3 2012
Dagens program
9.30
9.45
10.15
10.45
11.00
11.15
12.00
12.30
14.30
15.00
Kaffe og præsentation
Oplæg: Læringsparadigmer
Diskussion
Pause
Oplæg: Hvad er en iPad? Læremiddelbegrebet og Didaktisk design
Diskussion
Frokost
Arbejdende værksted
Opsamling og nye mødedatoer
Afslutning
iPad Dogmegruppe 7/3 2012
Præsentation
Navn, skole, fag…
Hvor er skolen med iPad?
Forventninger til dogmegruppen.
iPad Dogmegruppe 7/3 2012
Læringsparadigmer
• Behaviorisme
• Konstruktivisme
• Socialkonstruktivisme
iPad Dogmegruppe 7/3 2012
Læringsparadigmer
Behaviorisme
Klassisk betingning: stimuli – respons, gentagelse
(Ivan Petrovich Pavlov).
Operant betingning: feedback, belønning, opsplitning af læreprocessen
(E.L Thorndike og B. F. Skinner).
Evernote Peek
3 x 7 = 21
5 x 9 = 45
7 x 9 = 63
iPad Dogmegruppe 7/3 2012
Læringsparadigmer
Konstruktivisme
læring som en indre, mental ligevægtsproces, assimilation og akkomodation
(Jean Piaget). Læringens udbytte er individuelt og forskelligt, den nærmeste udviklingszone
(Vigotsky).
Busu sprogkurser
3 x 7 = 21
5 x 9 = 45
7 x 9 = 63
iPad Dogmegruppe 7/3 2012
Læringsparadigmer
Socialkonstruktivisme
Situeret læring: legitim perifer deltagelse til legitim deltagelse i praksisfællesskabet, mesterlæreprincippet (Etienne Wengers og Jean Laves).
Social software: Google docs, Diigo, Facebook, Skype, Dropbox, Picasa…
3 x 7 = 21
5 x 9 = 45
7 x 9 = 63
iPad Dogmegruppe 7/3 2012
Læringsparadigmer
Viden
Læring
Under‐
visning
Behaviorisme
Konstruktivisme
Socialkonstruktivisme
Viden ses som en fritstående pakke, der kan overføres til eleven.
Læring ses som ændring af adfærd.
Viden ses som en individuel konstruktion af mentale modeller.
Læring ses som ændring af de mentale modeller gennem assimilation og akomodation.
Organisering af læreprocessen i en forberedelsesfase, en aktivitetsfase og en efterbehandlingsfase.
Viden ses som en social konstruktion gennem deltagelse i fællesskaber.
Læring ses som ændring af de mentale modeller gennem socialt samspil.
Organisering af læringsfællesskaber og læringsaktiviteter, der kræver deltagelse.
Gentagelse af adfærd.
iPad Dogmegruppe 7/3 2012
Læringsparadigmer
Hvor hører iPad’en til?
• Behaviorisme
• Konstruktivisme
• Socialkonstruktivisme
… vælge temaer og faglige områder, som vi vil betragte med briller fra et nyt 2.0‐læringsparadigme
iPad Dogmegruppe 7/3 2012
Hvad er en iPad?
Er en iPad et læremiddel?
iPad Dogmegruppe 7/3 2012
Hvad er en iPad?
Hvad kan en iPad?
En computer + ?
Computeren integrerer en række funktionstyper, der før har krævet hver sit medie:
• fremstilling (papir, blyant, skrivemaskine, pensel)
• bearbejdning af indhold og udtryk (layoutredskaber)
• lagring (bog, bibliotek, billedarkiv mm.)
• kopiering (fx kopimaskiner)
• søgning (tidligere manuel proces i et kartotek)
• distribution (postvæsen, brev)
• kommunikation (telefon, fax, radio, digitalt tv).
(Finnemann 1998)
iPad Dogmegruppe 7/3 2012
Hvad er en iPad?
Hvad kan en iPad?
En computer + ?
Den intuitive tilgang over for den abstrakte
Touch screen
iPad Dogmegruppe 7/3 2012
Hvad er en iPad?
Er en iPad et læremiddel?
iPad Dogmegruppe 7/3 2012
Læremiddelbegrebet
Hvad er et læremiddel?
”ethvert medium, der indgår i en systematisk læringssammenhæng, hvis mål er kendt og anerkendt af dem, der anvender den.” ‘Alt’ er læremidler: lærebøger, iPad, apps, tavle, regnemaskine osv.
Kirsten Drotner, 2006, centerleder, DREAM (Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials), Syddansk Universitet.
iPad Dogmegruppe 7/3 2012
Læremiddelbegrebet
Hvad er et læremiddel?
”medier, der muliggør en pædagogisk dramaturgi”
Skelner imellem didaktiske og kontekstuelle læremidler.
Jens Jørgen Hansen, 2007, Chefkonsulent UCSyd og medlem af ledelsesgruppen for Læremiddel.dk (nationalt videncenter for læremidler).
iPad Dogmegruppe 7/3 2012
Læremiddelbegrebet
Didaktiske og kontekstuelle læremidler
lærebog
iBøger
apps
smartboard
iPad
apps
Fast koblede
Løst koblede
Didaktisering Didaktiske læremidler kendetegnes ved en særlig didaktisk eller læringsmæssig intention
Jens Jørgen Hansen, 2007.
iPad Dogmegruppe 7/3 2012
Didaktisk design
Hvordan didaktiserer vi en iPad?
Hvad skal vi medtænke, når vi udvikler undervisning?
iPad Dogmegruppe 7/3 2012
Didaktisk design
Didaktik:
Læren om undervisningens mål, indhold og metoder.
Design:
Hvordan man konstruerer et læringsforløb med blik for alle de forskellige elementer, der må tages i betragtning i relation til et læringsforløb.
iPad Dogmegruppe 7/3 2012
Didaktisk design
Indhold
Den didaktiske intention
Lærer
Undervisning
Elev
iPad Dogmegruppe 7/3 2012
Didaktisk design
Vidensdesign:
•
•
•
•
Fagenes stof
Fagenes viden og begreber
Fagenes metoder
Tværgående emner og problemstillinger
Læringsdesign:
• Interaktion
• Motivation/drivkraft
• Metoder og redskaber
Undervisningsdesign:
•
•
•
•
Planlægning
Styring
Differentiering
Evaluering
iPad Dogmegruppe 7/3 2012
Didaktisk design
Viden
Læring
Under‐
visning
Behavioristisk læringsdesign
Konstruktivistisk læringsdesign
Viden ses som en fritstående pakke, der kan overføres til eleven.
Læring ses som ændring af adfærd.
Viden ses som en individuel konstruktion af mentale modeller.
Gentagelse af adfærd.
Læring ses som ændring af de mentale modeller gennem assimilation og akomodation.
Socialkonstruktivistisk læringsdesign
Viden ses som en social konstruktion gennem deltagelse i fællesskaber.
Læring ses som ændring af de mentale modeller gennem socialt samspil.
Organisering af læreprocessen i en Organisering af forberedelsesfase, en aktivitetsfase læringsfællesskaber og og en efterbehandlingsfase.
læringsaktiviteter, der kræver deltagelse.
iPad Dogmegruppe 7/3 2012