ServiFlex™ Service på el-drevet håndværktøj

sp-line facadesystem
RHEINZINK-SP-Line er et vedligeholdelsesfrit og attraktivt alternativ til for eksempel træ, sten og kompositmaterialer. Det
er et komplet facadesystem, der består
af et basispanel med tilhørende præfabrikerede profiler. Herved får håndværkere mulighed for også at udføre detaljeløsninger til en rimelig pris. Systemet kan
uden problemer monteres på eksisterende byggeri og giver med sit moderne
formsprog og de kendte æstetiske løsninger fra RHEINZINK en fin arkitektonisk
harmoni.
Attraktivt facadesystem i zink som
alternativ til træ, sten og komposit­
materialer
Enkel og hurtig montage
Holdbart og miljøvenligt system
Smuk panelbeklædning
I RHEINZINK-“forpatineret pro blågrå”
RHEINZINK- SP-Line – Fordele
Attraktivt facadesystem
Før og efter billederne her viser, hvordan
SP-Line kan forbedre og ændre udtrykket
på en bygning. Zinkbe­klædningen kan
bruges på for eksempel facade, gavl,
tilbygning eller garage.
Udover SP-Lines alsidighed er fordelene
ved denne zinkbeklædning til at få øje
på:
■■ Vedligeholdelsesfri
■■ Langtidsholdbar og bæredygtig
investering
■■ Selvhelende og naturlig patinering
RHEINZINK- S P-Line – fakta
Tekniske data:
Materiale
RHEINZINK“forpatineret pro blågrå”
Systemet generelt
RHEINZINK-SP-Line er et komplet system
fremstillet af RHEINZINK-“forpatineret pro
blågrå”. Hermed åbnes der op for en lang
række muligheder inden for facadekonstruktion – systemet kan monteres såvel
vandret som lodret. Panelerne sættes ind
i hinanden og fastgøres med selvskærende skruer. De mange forskellige tilhørende profiler gør det muligt for håndværkeren at udføre detaljeløsninger effektivt
og økonomisk.
Leveringsomfang
3 paneler pr. kasse,
inkl. fastgørelse
Snittegninger:
Metaltykkelse
0,7 mm
~140 mm
Byggehøjde
350 mm
18
Dækflade basispanel
1,05 m²
38
Profillængde
3000 mm
Byggehøjde 350 mm
Vægt
7,20 kg/m²
15
Fastgørelse
EJOT® rustfrit stål SAPHIR
Selvskærende skrue JT3-FR-2-4,9
Panelopdeling
Panelsamling
Underkonstruktion
Når RHEINZINK-SP-Line monteres på
facader, kviste, afdækninger og gavle,
anbefales en underkonstruktion af trælægter. Til beklædning af større arealer, der
omfatter flere etager, anbefaler vi som
alternativ underkonstruktioner i to eller
flere dele af aluminium (2 mm) eller galvaniseret stål (1,5 mm).
Facadens udtryk med SP-Line
RHEINZINK-SP-Line har den store fordel,
at de 3,0 m lange basispaneler kan monteres uden tilskæring. Afhængigt af hvilket
udtryk der ønskes på facaden kan standardpanelerne opsættes enten i vildt forbandt, med ensartede fuger eller samlingsprofiler.
Fastgørelse
Basispanelerne fastgøres med selvskærende skruer i den øverste flange i hulmarkeringerne. Der er ikke behov for
ekstra beslag eller holdere. De enkelte
panelrækker hægtes ned over den foregående række, og derved skjules fastgørelsen. Panelernes udformning betyder,
at panelerne sidder helt fast.
Detaljer
Det er detaljerne, der giver facaden karakter og udtryk. Til hjørner, lysninger,
samlinger og afslutninger findes der præfabrikerede profiler. Det gør det nemmere at udføre detaljer. I praksis skal man
blot stikke profilerne ind i hinanden.
50 mm
Basispanel
Samlingsprofil
© 2012 RHEINZINK Danmark A/S
RHEINZINK- SP-LINE – PRofILovERSIgT
20 mm
TUN nr. 1552857
Kantprofil
TUN nr. 1552860
inkl. fastgørelsesskruer – Bit T25 TUN nr. 1552845
Stødprofil vandrette samlinger
TUN nr. 1552849
Stødprofil lodrette samlinger
TUN nr. 1552855
50 mm
50 mm
50 mm
Z-profil, lodret (gesimsprofil)
TUN nr. 1553232
Stødprofil til gesimsprofil
TUN nr. 1553234
Udvendigt hjørneprofil
50 mm
Afslutningsprofil, delperforeret
TUN nr. 1552866
TUN nr. 1553265
185 mm
Indvendigt hjørneprofil
50 mm
TUN nr. 1552862
185 mm
Sokkelprofil, vandret
Vinduesprofil, vandret
TUN nr. 1553228
inkl. fastgørelsesskruer – Bit T25 TUN nr. 1552867
Stødprofil hertil, vandret
TUN nr. 1553229
Stødprofil hertil, vandret
TUN nr. 1552868
200 mm
50 mm
185 mm
Sokkel-/Vinduesprofil, lodret
TUN nr. 1553230
Stødprofil hertil, lodret
TUN nr. 1553231
Startprofil, lodret
TUN nr. 1553241
Vinduesprofil, sideinddækning
TUN nr. 1553246
Centerprofil
inkl. fastgørelsesskruer – Bit T25 TUN nr. 1553236
Slutprofil, lodret
TUN nr. 1553243
Falsprofil til sokkelprofil
TUN nr. 1553248
vandret eller lodret position refererer til monteringsretningen af profilet.
RHEINZINK Danmark A/S · Sintrupvej 50 · 8220 Brabrand · Denmark · Tel.: +45 87 451545 · fax: +45 87 451565 · [email protected]
www.rheinzink.dk
105202-RZ-DK-007-11-11
50 mm