Orø og Isefjorden i Vikingetid og middelalder

CONCORDIA
Åledrivkvasen Concordia blev bygget i 1927 på det ene af de to berømte bådeværfter på Fejø til fisker Ole
Hansen i Kalvehave. Han døbte båden Concordia efter den romerske gudinde for enighed og
samdrægtighed, fordi der – som han sagde – aldrig havde været et ondt ord mellem ham og hans kone.
Ole Hansen fiskede med Concordia hele sit liv. Han trak vod efter ål i Bøgestrømmen, Smålandsfarvandet
og i Isefjorden. I 1966 gik han på pension og solgte Concordia året efter. I 1970’erne og begyndelsen af
1980’erne ombyggede Ulrik Steinhardt på Christianshavn båden til lystfartøj, skiftede en del bord og lagde
nyt dæk samt halvruf over damdækket.
I 2003 solgte han Concordia til Nis Olsen. Siden har Concordia haft hjemhavn i Holbæk, og dens rigning og
sejl er ført tilbage til dengang, båden blev søsat i 1927.
Concordia sejles af en stor og trofast stambesætning med bedstemand Dennis Madsen i spidsen
Skibsnavn:
Hjemhavn:
Byggeår:
Byggested:
Motortype:
HK:
Brt/Bt:
Nrt/Nt:
Ejer:
Adr.:
Adr.:
Postnr.:
By:
Concordia
Udby Vig
1927
Fejø
Nanni Diesel
50
5
2
Nis Olsen
Slotsvej 12, 1.
4300
Holbæk
Skibstype:
Rig:
Fjernkending:
Værft:
Sejlareal m2:
Længde o. a. m:
Bredde m:
Dybgang m:
Åledrivkvase
Gaffelrig m/Lugger-mesan
Hvid m. grøn lønning
Kr. Mortensens Bådeværft
78
9,25
3,3
1
Kaldesignal:
MMSI nr.:
Webadr.: Concordia er på Facebook
Tlfnr.: 20495174
E-mail: [email protected]
HOLBÆK TRÆSKIBSLAUG
Medlem af
TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN
LANDSFORENINGEN TIL BEVARELSE AF ÆLDRE BRUGSFARTØJER