GL.DAGS FASTELAVNSBOLLER

Center for Hjerneskade arrangerer:
En dags kursus:
Behaviour Rating Inventory of Executive Function
– Voksne (BRIEF-V)
Program, d. 25. juni, 2012
1. Beskrivelse af formål
Kurset har til formål at præsentere deltagerne for redskabet BRIEF-V og gøre dem i stand til at anvende det ved psykologiske undersøgelser.
Kursus søges godkendt af Dansk Psykologforening til specialistuddannelserne i klinisk neuropsykologi.
2. Beskrivelse af kursets temaer
Kursets overordnede temaer er spørgeskemaet Behaviour Rating Inventory of Executive Function –
Voksne (BRIEF-V). BRIEF-V er et standardiseret spørgeskema til vurdering af eksekutive funktioner
hos voksne, med ét spørgeskema til selv-rapportering og ét til pårørende. (se beskrivelsen her på
www.hogrefe.dk). Der vil være gennemgang af selve spørgeskemaet, baggrund og udvikling af materialet, administration og scoring, normmaterialet og psykometriske egenskaber, styrker og begrænsninger ved spørgeskemaet. Der vil også gennemgås en del case eksempler for at illustrere læringspunkter.
For uddybning se venligst nedenstående detaljerede program.
Kl. 09.00
Velkomst, deltagernes erfaring med BRIEF-V
Kl. 09.30
Definitioner af eksekutive funktioner – hvad er det vi taler om?
Kl. 10.45
BRIEF:
 Baggrund og udvikling af materialet
 Administration og scoring
 Normer + psykometriske egenskaber
 Styrker og begrænsninger
 Er der særtræk ved en BRIEF besvarelse og bestemte neurologiske lidelser?
 Case eksempler
FROKOST
Kl. 13


Det praktiske: hvordan administreres og scores det? Hånd og computer program
Fortolkning + relationer til andre eksekutive test
Kl. 14.45

Case eksempler
Kl. 15.45

Opsummering og afslutning
3. Beskrivelse af kursets form
Kurset vil veksle mellem teoretiske oplæg (evt. med videocases) og diskussion, herunder af deltagernes egne erfaringer og synsvinkler.
4. Beskrivelse af underviseren
Specialist i neuropsykologi Ann-Marie Low. Har arbejdet både på neurologisk afdeling og psykiatrisk afdeling. Aktuelt arbejder hun på Center for Hjerneskade, Københavns Universitet.
5. Beskrivelse af deltagergruppen
Deltagere: Psykologer.
Max. antal: 50
6. Beskrivelse af varighed/timetal/sted
Effektive undervisningstimer: 6 timer. Kurset afholdes d. 25. juni fra kl. 9-16 på Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S. BEMÆRK KURSUSSTED
7. Registrering og indberetning af kursusdeltagere
Tilmeldingsfrist: d. 4. juni, 2012 på http://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser
Kursusbevis udleveres ved min. 90 % deltagelse.
8. Pris:
Kr. 1.200 inkl. frokost, kaffe og te
9. Litteratur (læst inden kursusstart):
Roth, R.M., Isquith, P.K., & Gioia, G.A. (2005). BRIEF-A: Behaviour Rating Inventory of Executive Function - Adult Version. Hogrefe. København.
Evt. yderligere litteratur specificeres i uge 19.