SIKKERHEDSDATABLAD Styren

Grundejerforeningen Møllemosen
www.mollemosen.dk
--------------30. marts 2011
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Møllemosen.
OBS!
Vi har været nødt til at flytte til andre lokaler, så derfor er tid og sted ændret i forhold
til tidligere udmelding.
Tid:
Sted:
Torsdag den 14. april 2011, kl. 19.00,
Måløv Sognegård, Liljevangsvej 38A
Generalforsamlingens dagsorden er:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Revideret regnskab for 2010 findes på foreningens hjemmeside www.mollemosen.dk.
Eksemplarer kan udleveres på generalforsamlingen.
4. Valg
3 bestyrelsesmedlemmer + 2 ekstraordinært
På valg er: Dorte Jørgensen, Møllemosen 113 (2 år)
Modtager
Jacob Petersen, Møllemosen 43 (2 år)
Modtager
Jan Magleby, Møllemosen 17 (2 år)
Modtager
Ekstraordinært:
Erik Laue Petersen, Møllemosen 121
Modtager
(Bestyrelsen indstiller Jan Magleby som formand (1 år))
Per Mørkenborg, Møllestykket 13 (1 år)
Modtager
ikke genvalg
genvalg
genvalg
ikke genvalg
ikke genvalg
2 bestyrelsessuppleanter
På valg er: Frede Kjær, Møllestykket 16 (1 år)
Bo Kristensen, Møllemosen 49 (1 år)
Modtager genvalg
Modtager genvalg
2 revisorer
På valg er: Carsten Danielsen, Møllemosen 83
Jan Petersen, Møllemosen 81
Modtager genvalg
Modtager genvalg
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen forslår en forhøjelse af det nuværende kontingent på 800 kr. pr. år, med 300
kr., så det årlige kontingent bliver på 1.100 kr. pr. husstand.
Forhøjelsen er alene begrundet i at YouSee har forhøjet deres betaling for grundpakken
med 300 kr. pr. husstand pr. år.
Samtidig foreslår bestyrelsen, at der gives bestyrelsen mulighed for at pålægge
medlemmer, der ikke betaler kontingent via PBS (automatisk betaling), et gebyr på 100 kr.
Forslaget er begrundet med en bedre udnyttelse af den aftale vi har med NETS (det
tidligere PBS) om opkrævning af kontingent, samt for at begrænse det frivillige arbejde
som kasserer og bestyrelsesmedlem.
7. Antenneforeningen Kratvej
8. Eventuelt
Indlæg om forebyggelse af tyveri og hærværk
Vi indleder generalforsamlingen med et indlæg af kriminalassistent Bent Nikolajsen fra
Københavns Vestegns politi, om hvordan vi kan forebygge indbrud og tyveri, samt hvordan vi
efter politiets opfattelse kan forholde os til hærværk.
Vi må konstatere, at vi med mellemrum er udsat for indbrud i og tyveri fra vore boliger, hvor vi
”løftes” for både erstattelige og uerstattelige værdier fra vores hjem.
Ligeledes må vi også konstatere, at vi ind imellem udsættes for, at der på vore postkasser,
biler og vejskilte m.m. opsættes klistermærker med henvisning til aktivt at støtte racistiske
foreninger. Det vil vi gerne have politiets mening om hvordan vi kan modvirke.
I forbindelse med arrangementet har Bent Nikolajsen har tilbudt, at gå en tur rundt i vores
område, for at give gode råd til hvordan vi evt. kan indrette os bedre med henblik på at
modvirke hærværk og tyveri.
Rundturen starter kl.18.00 ud for stien ved Møllemosen 20, og slutter så vi kan være på
Liljevangsvej kl.19.00. Interesserede kan deltage i rundturen.
Der vil i år under generalforsamlingen blive budt på en sandwich og en øl eller vand!
oooooOOOooooo
Bestyrelsen håber på et godt fremmøde, så vi kan få en konstruktiv dialog om udviklingen af
vores lokalområde.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Jacob Bengtson, Møllemosen 53, Dorte Jørgensen, Møllemosen 113 (kasserer), Jan Magleby, Møllemosen 17, Per Mørkenborg,
Møllestykket 13, Erik Laue Petersen, Møllemosen 121 (formand), Jacob Petersen, Møllemosen 43, Torben Toldam-Andersen, Møllemosen
20