FERNISERING 2015 - Lions Park Søllerød

elektronikmesse Nye markeder er i fokus på
Ingeniørens elektronikmesse
E-12 i Odense Congress Center.
Side 2
11 12 13
SEPTE
MBER
SEPTEM
SEPT
EMBE
R
BER
test- og måleudstyr Xxxxxxx Effektiverings­
Multifunktionelle
værktøjet
måle­ Six Sigma
instrumenter håndterer
er erhvervslivets
både svar på
analoge, digitale
detog
nye
RF-signaler.
Lean.
Side 10
Side 3
Elektronik
22
1. juni 2012
ing.dk Dansk elektronik kan
konkurrere med Asien
Danske elektronikproducen­
ter kan ikke alene konkurre­
re med Asien på kvalitet og
produktudvikling, men også
i stigende grad på pris.
print
Af Eskil Mann Sørensen [email protected]
Dansk elektronikindustri begynder
nu igen at kunne konkurrere med de
asiatiske producenter, som i de senere år har nydt godt af den outsourcing-bølge, der har flyttet mange arbejdspladser fra Danmark til Kina.
Ikke blot er de konkurrencedygtige
på kvalitet og produktudvikling, men
i nogle tilfælde også på den rå produktionspris, lyder meldingen fra flere elektronikvirksomheder og fra
brancheorganisationen Itek.
»Omkostningerne i Asien er steget. Grænsen for, hvornår man lægger ting ud til Asien, er nok flyttet,
når man kigger på løn og logistik,« siger adm. direktør Ib Gosmer fra elektronikproducenten Necas i Støvring.
Og salgsdirektør Michael Ravn
fra ETK EMS ved Skanderborg bekræfter:
»Vi får faktisk nye kunder, der siger, at det efterhånden er blevet næsten lige så dyrt at producere i Asien
som i Danmark, og så vil de hellere
have tingene lavet her.«
Branchedirektør i elektronikindustriens organisation Itek Tom Togsverd har samme konklusion:
»Det er en ny erkendelse i branchen, at hvis man trimmer sine processer og automatiserer, så kan danske virksomheder godt konkurrere
med Asien. Til opgaver, hvor arbejds-
lønnen kun udgør nogle få procent,
er det ligegyldigt, om produktionslinjen står i Kina eller i Danmark. Nogle
af de omkostningsforskelle, der har
været mellem Kina og Danmark, er
blevet mindre,« siger han:
»Kina har fået flaskehalse for gode
medarbejdere, grundpriserne er steget i de attraktive områder i Kina, og
det sker tit, at virksomhederne
mangler strøm. Så der er mange ting,
der betyder, at regnestykket ved at
outsource til Kina ikke er så fantastisk mere, og det har hele tiden været sådan, at danske virksomheder
har været bedst til lange udviklingsforløb og fleksibilitet.«
Også højvolumen
Det bliver ofte sagt i elektronikindustrien, at Asien er billigst til højvolumenproduktion, og at Danmark kun
kan klare sig, når det gælder små serier og avancerede produkter. Men
Danmark kan måske godt klare sig
inden for højvolumenproduktion i
nogle tilfælde.
»Hvis det udelukkende handler om
SMD-montage, så kan vi godt konkurrere, for det er de samme maskiner her
som i Asien. Men så snart der kommer
bare lidt længere tids håndarbejde på
et print, så tipper det mod Asien,« siger Michael Ravn fra ETK EMS.
»Hvis der kun er to minutters
håndarbejde, så kan det nok stadig
betale sig at producere i Danmark.
For der er også andre faktorer som
transportomkostninger og usikkerhed ved at producere på den anden side af Jorden,« siger han.
ETK EMS overtog i november sidste år Zoma Electronics’ fabrikker i
Frederikssund og i Thailand, og Michael Ravn understreger, at ETK ikke
ser nogle problemer med kvaliteten
på den thailandske fabrik.
Næppe udbygning i Danmark
En anden stor dansk elektronik­
producent, GPV, som ligeledes har
produktion i både Danmark og Thailand, ser knapt så lyst på udsigterne
for produktion i Danmark.
»Vi har også hørt om elektronikproduktion, som flytter fra Asien og
hjem til Danmark, men vores vurdering er, at det drejer sig om produkter
med specielle krav. I GPV udbygger
vi fortsat vores produktion i Thailand, fordi der er gode økonomiske
rammebetingelser. Vi har stadig
brug for at have produktion i Danmark, men jeg er desværre ikke så
optimistisk, når det drejer sig om udbygning af kapaciteten i Danmark,«
siger adm. direktør Bo Lybæk, GPV.
Andre faktorer
Virksomhederne understreger, at andre faktorer end prisen har stor betydning for deres konkurrenceevne.
»Det handler ikke kun om den
nøgne pris. Hvis du sender en produktion til Asien, så får du længere
leveringstid og højere usikkerhed.
Det er hele værdikæden, du piller i,«
siger Michael Ravn.
Ib Gosmer, Necas, supplerer:
»Indkøberne bliver meget målt på,
hvad de køber varen til. Men der er
mange andre indirekte omkostninger ved at producere i Asien. Der er
lagerbindinger, kommunikationsbesvær, og det, at man bliver nødt til at
bestille flere varer, end man har brug
for, for at være sikker på at have nok.
Nogle gange bliver man også nødt til
at sende folk ud for at løse problemer i
Asien.« j
nye støjkrav er dyre
EMC-laboratorier skal i de kommende år
kunne lave frekvensmålinger op til 6 GHz.
Det vil kræve store investeringer. side 12
Vi har det* ingen andre har:
*
- bedst på kvalitet, leveringspræcision og pris
Ny og bedre importmodul On-line ingeniørassistance Multi produktpanel med flyt- og
roterfunktion Definere stålstencil med flere tykkelser
Mere end 40-års erfaring med printkort
Er du Elprint-kunde opgraderes Macaos automatisk til PRO-version. Hvis du ikke er det,
kan du bestille Macaos Enterprise (gratis program) og blive Elprint kunde.
Macaos behandler produktinformation i en ubrudt linje fra PCB-designer til de leverede printkort.
Macaos Enterprise er i til rådighed 24/7 og bruges dagligt af små og store virksomheder.
Elprints Kina-kontor i Shenzhen
sørger for kvalitetssikring af producenterne og kvalitetskontrol af printkortene.
44360400 www.elprint.dk
2
Ingeniøren · Elektronik · 1. juni 2012
e-12
Elektronikmessen retter fokus mod de
nye markeder
Hvor skal en elektronikvirksomhed kigge hen, når den
skal finde nye markeder?
Det er det store tema på
E-12, hvor du til september
kan møde 200 udstillere og
opleve et elektroniktopmøde
med deltagelse af nogle af
industriens tunge spillere.
messe
Af Morten Lund [email protected]
Danmarks største elektronikmesse
runder i år et skarpt hjørne. Når dørene går op til E-12 tirsdag den 11. september, er det således ti år siden, den
første messe fandt sted.
Og Mediehuset Ingeniørens markedsdirektør Per Bach, der har været
med siden starten i 2002, kan her i jubilæumsåret glæde sig over en fortsat
utroligt stabil opbakning til messen
– trods krise mig her og krise mig der.
»Vi har været gennem et par kriser,
og 2003 var også et svært år for de fleste. Og så ved vi jo alle, hvad der er
sket fra 2008 og til nu. Men det, der
er kendetegnende for vores messe, er,
at der har været utrolig stor opbakning, også i kriseårene,« siger Per
Bach, der forventer, at lige under 200
udstillere vil have en stand på årets
messe.
Topmøde skal vende fokus udad
Foruden de mange udstillere ruller
arrangørerne i år det helt tunge skyts
ind i Odense Congress Center i form
af nogle af landets største virksom­
heder og storspillere i dansk industri.
Blandt andre Danfoss og Bang &
Olufsen deltager i et såkaldt elektroniktopmøde – det første af slagsen i
messen historie – der kickstarter
messens konferenceprogram og skal
være med til at understrege, at elektronikmessen gerne vil bidrage til
branchens vækst ved at kigge på, hvor
de fremtidige forretningsmuligheder
ligger henne.
»Vi går lidt efter at kigge på, hvilke
markeder der rører på sig, og hvilke
I Switch Mode strømforsyninger I
Tel.: +45 43 28 00 11
I Fax: +45 43 28 00 12 I www.noratel.com
markeder der kunne have potentiale
for elektronikmarkedet. Så i stedet
for kun at kigge indad kigger vi på,
hvor man kan søge hen, når man skal
lave forretning,« fortæller Per Bach.
Han tilføjer, at hovedemnerne på
konferencen af samme årsag vil blive
embedded, powerelektronik, energi
og LED-belysning – alle markeder,
hvor der forventes vækst de kommende år.
I dette tillæg varmer Ingeniøren op
til årets messe ved at kigge nærmere
på, hvad der rører sig på en række af
elektronikbranchens hovedområder
– blandt andet embedded, EMS, wireless og powerelektronik.
På gensyn til september. j
En unik platform
Trækker konferencedelen ikke nok
i sig selv, er der selvfølgelig som sædvanlig mulighed for at netværke med
tusindvis af udbydere, interessenter,
udviklere, indkøbere og andre elektronikfagfolk – alle samlet i to haller
i Odense, hvilket gør elektronikmessen til en unik platform, mener Per
Bach:
»Man skal besøge messen, fordi
det er det sted, hvor der er størst mulighed for at møde nye kunder. Det er
det sted, man som besøgende har
mulighed for at blive klog på, hvad
der sker i branchen. Og selve konferencedelen bør være så attraktiv, at
man som leverandør kan komme på
messen og suge noget faglig viden
til sig.«
3.197 besøgende fandt vej til Ingeniørens seneste elektronikmesse E-10,
der, ligesom messen gør i år, fandt sted i
Odense Congress Center med knap 200
virksomhedsstande og en række foredrag. Ingeniøren rapporterede direkte
fra messen. Foto: Torben R. Simonsen
Årets hovedemner
j Komponenter – aktive og passive
j Elektromekaniske komponenter
j Interconnect (stik/kabler)
j Powerelektronik (strømforsyninger/
transformatorer)
Elektronikmessen finder sted
11.-13. september 2012 i Odense
Congress Center, Hal A og Hal C
Åbningstider: 9.00-16.00
Fri entré
Læs mere: www.elektronikmesse.dk
j Test- og måleudstyr
j Wireless
j Underleverandører (EMS)
j Software/udviklingsværktøj/kon-
struktion
j EMC/ESD
j Konsulenter/udviklingshuse
j Produktionsudstyr og –materiel
j Embedded solutions
j Displays
j Printed Circuit Boards
j Optronik
j Mobilteknologi
Elektronik
Redaktør: Henning Mølsted / Ingeniøren elektronik udkommer 4 gange i 2012. Næste gang 7. september / Annoncer: Kåre Eliasen / Telefon +45 33 26 53 92. Tonny Brun Lillholm / Telefon +45 33 26 54 02
Tryk: Dansk Avistryk / Samlet oplag: 82.090 eksemplarer (Dansk Oplagskontrol, 2. halvår 2011) / Udgiver: Mediehuset Ingeniøren A/S, Skelbækgade 4, 1717 København V, Telefon +45 33 26 53 00, Fax +45 33 26 53 01 /
Mediehuset Ingeniøren A/S ejes af Ingeniørforeningen, IDA / Direktion: Arne R. Steinmark, ansv. chefredaktør og adm. direktør Christian Hjorth, kommerciel direktør
Komponentindkøb
med effektiv logistik
Elfa Distrelec er en af de tre største distributører af elektronikkomponenter, automations- og IT-produkter i Europa.
For dig som elektronikindkøber og kunde hos Elfa Distrelec
giver det følgende fordele:
Form D
Omfattende produktprogram
Du får let adgang til mere end 100.000 lagerførte tekniske produkter.
Kvalificeret personlig betjening
Du får den rigtige løsning med kvalificeret personlig support
og betjening.
Høj leveringssikkerhed
Du får en lettere hverdag med en leveringssikkerhed blandt de
bedste i verden.
www.elfaelektronik.dk
A Datwyler Company
Elfa Distrelec en del af Dätwyler-gruppen. Sammen med Distrelec, Reichelt og Maagtechnic, udgør Elfa Distrelec Dätwylers Technical Components division, med totalt cirka 1.500 ansatte og en årlig omsætning på
omkring 600 millioner euro. De fire varemærker udgør tilsammen en af de tre største distributører af elektronikkomponenter, automations- og IT-produkter i Europa. Elfa Distrelec har fokus på business-to-business
kunder og tilbyder en bred og dyb produktportefølje kombineret med høj service og stor kompetence indenfor rådgivning og logistik.
Dätwyler er en international koncern, som er aktiv indenfor Technical Components, Pharma Packaging, Cabling Solutions og Sealing Technologies. Gruppen beskæftiger omkring 5.000 ansatte og omsætter årligt for
mere end 1 milliard euro.
4
Ingeniøren · Elektronik · 1. juni 2012
e-12 konjunktur
Store elektronikfirmaer
blæser krisen af banen
Dansk elektronikindustri er i
fremgang efter finanskrisen,
viser rundspørge til seks
store virksomheder. Brüel &
Kjær og Deif skiller sig ud
med meget høj vækst.
rundspørge
Af Eskil Mann Sørensen [email protected]
De værste effekter af finanskrisen er
overstået, og seks store danske elektronikvirksomheder, som Ingeniøren har interviewet, giver nu alle
overskud efter nogle svære år.
To virksomheder skiller sig positivt
ud, nemlig Brüel & Kjær og Deif. De
har det til fælles, at de udvikler og
producerer egne avancerede produkter. Begge havde i 2011 en omsætning væsentligt højere end i superårene 2007 og 2008.
Det begynder desuden at ligne almindeligt gode tider, omend ikke
højkonjunkturer for virksomheder
som udviklingshusene Prevas og Develco og for den generelle elektronikproducent GPV. Bang & Olufsen kan
også fremvise et overskud, selv om
det er lille.
Gode vibrationer
Brüel & Kjær, som producerer instrumenter til måling af lyd og vibrationer, havde ligesom andre elektronikvirksomheder et katastrofalt dårligt
2009 med underskud, hvor omsætningen faldt til 611 mio. kroner. Men
nedgangen er vendt til solid fremgang. I 2011 præsterede Brüel & Kjær
en omsætning på 991 mio. kroner en
fremgang på 62 procent på to år.
Overskuddet i 2011 blev på 186 mio.
kroner. Omsætningen er i dag et
par hundrede millioner kroner over
niveauet før krisen.
Deif i Skive har ligeledes trodset de
dårlige år. Virksomheden med 440
medarbejdere har haft kraftigt stigende omsætning år for år siden
2007, bortset fra et mindre fald i
2009. Senest har virksomheden vist
et overskud på 30 mio. kroner i 2011.
»Vi blev også ramt af krisen i 2008.
Men vi arbejder med et område, der
er knap så berørt af krisen som så
mange andre,« forklarer divisionsdirektør Mogens Garder, Deif.
Deif udvikler og producerer styringselektronik til generatorer og generatorsystemer til mobile kraftværker og til skibe. Deif er førende i verden inden for sit område.
Overskud hos B&O
Selv det nationale ikon Bang & Olufsen, som har været gennem nogle
svære kriseår, værst i 2008/09 med et
underskud på en halv milliard kroner, forventer i år et overskud på 100
millioner kroner ud af en omsætning
på tre milliarder efter en årrække
med dårlige resultater. Det er positive tegn for det berømte danske mærke. Men 100 mio. kroner ud af en omsætning på 3 milliarder er stadig kun
3 procents overskud.
De to udviklingshuse Develco og
Prevas, som udvikler elektronik for
andre virksomheder, har i 2011 vendt
underskud til overskud.
Den store elektronikproducent
GPV har øget omsætningen og har i
de to sidste regnskabsår udvist gode
driftsresultater og små overskud. Et
rimeligt overskud ventes også i regnskabsåret 2011/12.
En anden stor generel elektronikproducent, BB Electronics i Horsens,
kom i øvrigt ud med et overskud på
30 millioner kroner i 2011. Så der er
tilsyneladende igen god forretning i
at producere elektronik.
Stadig mat stemning
Det generelle billede er, at de danske
elektronikvirksomheder er kommet
ind i bedre tider. Adm. direktør Kresten Nørgaard fra udviklingshuset
Develco i Aarhus understreger dog,
at stemningen langtfra er så euforisk
som før finanskrisen.
»Det går o.k., men der er stadig en
mat stemning i elektronikbranchen,«
siger han.
»Vores kunder er påvirkede af krisen. Beslutninger om nye produkter
tager meget længere tid, end de gjorde i de gode år og man arbejder også i
høj grad med at vedligeholde gamle
projekter. Jeg tror først, der kommer
virkelig fremgang i 2013 eller 2014,«
siger han.
Omstruktureringer
Alle de seks store danske elektronikvirksomheder har været gennem omstruktureringer som følge af krisen.
Det gælder også de to succesrige virksomheder Deif og Brüel & Kjær.
»I 2009 købte vi to virksomheder
og tog en oprydning i virksomheden,« fortæller adm. direktør Lars
Rønn, Brüel & Kjær.
Bang & Olufsen forventer i år et overskud på 100 millioner kroner ud af en omsætning på 3 milliarder efter en årrække med dårlige resultater. Foto: B&O
Også udviklingshuset Prevas foretog en omstrukturering, og adm. direktør Henrik Møller ser den som en
stærkt medvirkende årsag til, at Prevas i 2011 kunne præsentere et overskud.
ȁrsagen til det bedre resultat i
THE ORIGINAL PUSH-PULL CONNECTORS
More than 50'000
connector combinations
Vi fra LEMO - siger
STORT TILLYKKE
til Farum Guldholdet
De tog stikket hjem!
* High and low voltage
* Coaxial and triaxial
* Quadrax
* Thermocouple
* Fibre optic
* Fluidic and pneumatic
* Hybrid
* Custom solutions
LEMO Denmark A/S
Tel: (+45) 45 20 44 00
Fax: (+45) 45 20 44 01
[email protected]
www.lemo.com
- det er os med de gode forbindelser......
2011 end i 2010 er, at vi fra 2009 begyndte at strømline vores virksomhed. Vi har gennemført nogle besparelser og flyttet til billigere lejemål.
Samtidig oplevede vi i 2011 væsentlig
større efterspørgsel både i Danmark
og i udlandet,« fortæller han. j
Prevas: Fin fremgang
Omsætning 2011: 63 mio. kr. (54 mio. kr. i 2010)
Overskud før skat 2011: 2,1 mio. kr. (-2,7 mio. kr. i 2010)
Udviklingshuset Prevas’ danske afdeling har haft væsentlig fremgang i 2011.
»Vi opnåede et overskud takket være større efterspørgsel på elektronikudvikling og fordi vi har gennemført besparelser,« siger adm. direktør Henrik Møller, Prevas.
Prevas har søgt at gøre sig mere uafhængig af skiftende
konjunkturer ved de seneste år at benytte sig af flere freelancere som buffer.
Henrik Møller har positive forventninger til 2012.
»Første kvartal har været o.k., men ikke prangende, og
specielt marts har vist rigtigt gode takter,« siger han. j
Develco: Lille vækst
Omsætning: Oplyses ikke
Overskud før skat 2011/12: 2 mio. kr. (-2,1 mio. kr. i 2010/11)
Udviklingshuset Develco har mærket finanskrisen og er
dykket fra 45 medarbejdere før krisen til 35 i dag.
»Vi forventer at komme ud med et overskud i år. De af
vores kunder, der mest sælger i Danmark og Europa, har
det svært. De, der sælger ude i verden, har det godt,« fortæller adm. direktør Kresten Nørgaard.
»Vi arbejder med at flytte os i værdikæden hos vores
kunder. Vi vil gerne ind at arbejde som sparringspartner
inden for innovation for kunderne. Jeg tror ikke, vi kommer til at se en afgørende ny vækst i 2012,« siger han. j
Ingeniøren · Elektronik · 1. juni 2012
5
Det går o.k., men der er stadig en mat stemning i elektronikbranchen. Kresten Nørgaard, adm. direktør, Develco
Brüel & Kjær:
Stærk vækst
Omsætning 2011: 991 mio. kr. (848 mio. kr. i 2010)
Overskud før skat 2011: 189 mio kr. (103 mio. kr. i 2010)
Brüel & Kjær Sound and Vibration har haft en meget kraftig fremgang fra det værste kriseår 2009 til nu. Omsætningen er steget fra 611 mio. kr. til 991 mio. kr., og underskud er vendt til et komfortabelt overskud.
»I 2009 opkøbte vi to virksomheder og tog en oprydning i hele vores virksomhed. Det var et hårdt år. Men det
er lykkedes for os gennem krisen at fastholde vores kompetencer uden at skære væsentligt ned på udviklingsaktiviteterne, og så har vi opnået fremgang på de fleste områder,« siger adm. direktør Lars Rønn.
»Det gælder for eksempel på støjovervågning af lufthavne og støjovervågning af motorveje, industri og minedrift. Her har vi bevæget os fra at være leverandør af måleudstyr til at blive serviceleverandør af lydmålinger,« fortæller han.
»Et andet nyt område for os er kvalitetstest og produk­
tionstest. Her bevæger vi os også fra komponenter mod
en bredere service.«
Brüel & Kjær har på verdensplan 1.100 medarbejdere.
Omkring 500 ansatte arbejder i hovedkontoret i Nærum i
Danmark.
De ovenstående tal for omsætning og overskud gælder
kun den danske del af Brüel & Kjær. Det samlede Brüel &
Kjær Sound and Vibration har en væsentligt højere omsætning og overskud. Men virksomheden offentliggør ikke et samlet transnationalt regnskab.
Brüel & Kjær regner med at forsætte fremgangen i
2012. Der forventes en omsætning og et resultat ‘minimum på niveau med 2011’. j
B&O: Beskedent overskud
Omsætning 2011/12 forventet: 3.000
mio. kr. (2.867 mio. kr. i 2010/11)
Overskud før skat 2011/12 forventet:
100 mio. kr. (60 mio. kr. i 2010/11)
Bang & Olufsen viser en begyndende
stabilitet efter nogle år med store underskud. Regnskabsåret 2010/11 viste et overskud på 60 mio. kroner ud
af en omsætning på 2,9 mia. kroner.
Det seneste regnskabsår (afslutning
31. maj 2012) forventer B&O vil resultere i et overskud på 100 mio. kr. ud
af en omsætning på 3 mia. kroner
– altså kun 3 pct.
»Vi er er i gang med en restruktureringsproces. B&O har været gennem nogle svære år. Var det en nor-
mal virksomhed, ville 100 mio. kr. ud
af 3 mia. ikke være godt nok,« erkender adm. direktør Tue Mantoni.
B&O har siden nytår lanceret en
række nye produkter med et mere
moderne designlook i serien ‘B&O
Play’. Det gælder blandt andet Beolit
12, en bærbar højttaler til iPhone og
iPad, og fjernsynet Beoplay V1, som
er billigere, end B&O-fjernsyn almindeligvis er.
B&O har store forventninger til salget af de nye produkter, og det kan
betyde nyansættelser – dog næppe i
udviklingsafdelingen.
Han kalder udviklingen i 2012 for
‘usikker’, ikke mindst fordi den europæiske økonomi står i stampe. j
Deif: Stabil vækst
Omsætning 2011: 451 mio. kr. (387
mio. kr. i 2010)
Overskud før skat 2011: 30 mio. kr. (22
mio. kr. i 2010)
Deif kunne ligesom andre virksomheder mærke finanskrisen. Men på
grund af sin stærke position nåede
elektronikvirksomheden i Skive med
490 medarbejdere allerede i 2010 op
på omsætningsniveauet fra før krisen.
»Da finanskrisen satte ind i 2008,
tilpassede vi nogle omkostninger,
men vi blev ved med at investere i
fremtidige produkter, og det er nok
det, vi ser resultatet af i dag,« siger divisionsdirektør Mogens Garder.
Deif har også store forventninger
til 2012 og søger lige nu omkring 30
ingeniører.
»En god stabil vækst på 15-20 pct. i
2012 er nok ikke urealistisk. Jeg vil
gætte på, at vi vil ansætte omkring 70
nye medarbejdere i år,« siger han. j
GPV: Ny stabilitet
Omsætning 2010/11: 815 mio. kr. (714 mio. kr. i 2009/10)
Overskud før skat 2010/11: 6 mio. kr. (9 mio. kr. i 2009/10)
GPV, som producerer elektronik til mange brancher, var
gennem en konkurs og en dramatisk rekonstruktion i
starten af 2009, men nu går det bedre.
»Det er gået ganske fornuftigt siden rekonstruktionen.
Vi har haft stigende omsætning, og vi har fokuseret på faste kundesamarbejder frem for projekter,« fortæller adm.
direktør Bo Lybæk, GPV.
GPV har blandt andet haft stor vækst inden for elektronik til energiområdet.
Virksomheden har i dag en elektronikfabrik i Aars, en
mekanikfabrik i Tarm, fabrikker i Thailand samt en mindre fabrik i Norge.
»Vi har fået fat i mange nye, spændende opgaver. Vi har
investeret et betydeligt tocifret millionbeløb i maskiner
og kompetencer, og det ser vi give payback nu. Så virksomhedens fremtid ser fornuftig ud,« siger Bo Lybæk.
Han lover, at GPV kan præstere ‘et stabilt driftsresultat’
i regnskabsåret 2011/12, som sluttede 31. marts, et regnskab, som endnu ikke er offentliggjort.
Derimod ser han stadig en del usikkerhed i markedet.
»Siden 2008/09 har udsigterne været tågede. Efterhånden så vi en forbedring, men i efteråret 2011 kom der nogen usikkerhed igen. Vi er blevet bedre til at manøvrere i
mere usikre forhold, og vi er blevet bedre til at kunne
skrue lidt op og lidt ned. Vi vil stadig skulle styre omkostningerne stramt,« siger han. j
6
Ingeniøren · Elektronik · 1. juni 2012
E-12 powerelektronik
Digital styring skal
sikre højeffektive
strømforsyninger
Forbedret systemarkitektur,
software frem for hardware
og bedre komponenter er
vejen til strømforsyninger
med stadig højere energieffektivitet og mere kompakt
konstruktion.
strømforsyninger
Af Morten Lund [email protected]
Digital styring, forbedret system­
arkitektur og bedre komponenter.
Det er tre af de redskaber, som pro­
ducenter og forskere tager i anven­
delse for at udvikle højeffektive
strømforsyninger, som både i miljø­
venlighed og kompakthed lever op
til forbrugernes kritiske krav.
Høj effektivitet og kompakthed er
nemlig ubetinget de store buzzwords
p.t. inden for powerelektronik, lyder
det fra branchen. Også mere end for
bare nogle år siden.
»Med meget af det nye, som er ble­
vet frigivet inden for det seneste år, er
der helt klart fokus på effektiviteten.
Hvor man tidligere sagde, at 75 pro­
cent da er meget godt, kigger man i
dag på, at effekt og varmeudledning
hører sammen,« siger Gitte Norup,
den danske salgsdirektør for den fø­
rende europæiske strømforsynings­
distributør Craftec.
»Strømforsyningerne skal genere­
re varme på langt mindre områder,
og samtidig skal de have en høj ef­
fekt,« forklarer hun.
Magisk grænse på 90 procent
Hos en anden distributør, RepComp,
oplever man, at flere strømforsynin­
ger på markedet nu bryder den magi­
ske grænse på 90 procents effektivitet.
»Det er stadig producenterne, der
har mest fokus på området, men der
er blandt kunderne klart en stigende
efterspørgsel på strømforsyninger
med en høj effektivitet, og vi har det
seneste halvandet år oplevet fore­
spørgsler, hvor et af kravene har væ­
ret en effektivitet på over 90 procent,«
siger Christian Girbo-Sørensen, di­
rektør for RepComp.
Også internationalt efterspørger
markedet strømforsyninger med høj
Stadigt flere strømforsyninger på
markedet er nu oppe over de 90 procent i effektivitet – som denne YM2102PAR fra leverandøren FSP, som ved 100
procent load har en effektivitet på 91
procent. Foto: FSP
effektivitet i stedet for udelukkende
at fokusere på prisen, fortæller en af
RepComps leverandører, den inter­
nationale koncern FSP Group, der er
blandt verdens førende producenter
af strømforsyninger.
»Flere og flere kunder spørger efter
strømforsyninger med højere effekti­
vitet, det vil sige over 80 procent, og
adaptorer med Energy Star-symbolet.
FSP har bemærket denne trend i de
sidste tre år. Den er tydelig i både
Europa, USA, Australien og endda i
stigende grad i Kina,« forklarer pro­
duktchef Elinor Chen fra FSP.
RCB600 fra producenten Roal er
med en størrelse på 130 mm x 76 mm x
1U en af de mest kompakte strømforsyninger på markedet. Med en effektivitet
på mellem 86 og 89 procent ligger den
lige under den grænse på 90 procent,
som et stigende antal nye strømforsyninger nu bryder igennem. Foto: Craftec
blive opnået via blandt andet bedre
systemarkitektur og ved at lave soft­
wareløsninger i transformer og semi­
conductor.
»Traditionelle strømforsyninger
har brugt analog teknologi, hvor
Software erstatter komponenter
funktionaliteten afhænger fuldstæn­
dig af hardwaren. Hvor det tidligere
Den taiwanskejede koncern regner
var nødvendigt med eksempelvis tre
med, at fremtidens forbedringer vil
komponenter for at sik­
re funktionaliteten, er
det i dag nok med én
komponent, mens soft­
NYT skærmrum
waren i semiconducto­
Stor reception 13/6
ren tager sig af resten,«
med gratis seminar
siger Elinor Chen og til­
se mere på bolls.dk
føjer, at overgangen fra
analog til digital netop
er med til at banke ef­
fektiviteten i vejret.
»Digital teknologi i
strømforsyninger kan
øge MTBF-værdierne
(Mean Time Between
Failure), fordi et for­
mindsket antal kompo­
nenter i en strømforsy­
ning vil reducere antal­
let af sliddefekter. Sam­
tidig øges effektivite­
ten. Jo færre kompo­
nenter eller semicondu­
Vi rådgiver, tester og dokumenterer elektriske produkter
ctorer, desto mindre
energi spildes via over­
førsel eller modstand
EMC test og EMC test-selv
Miljøtest (kulde, varme, fugt, vibration)
inde i selve strømforsy­
El-sikkerhedstest
Samt meget mere ... se www.bolls.dk
ningen.«
Rådgivnings- & testcenter
Hurtig og økonomisk vej til
og internationale typegodkendelser
Maskinsikkerhed
Digital overvågning
Tlf. 4818 3566
[email protected]
Bolls Rådgivning
Ved Gadekæret 11F
3660 Stenløse
SIKRINGER
et
Spørg specialisten - det er det sikreste
selskab
+45 8682 8175
[email protected]
www.sikringer.dk
På DTU Elektro for­
sker professor Michael
A. E. Andersen til dag­
ligt i omformning af elektrisk ener­
gi, blandt andet inden for switchmo­
de-strømforsyninger og til brænd­
selsceller.
Han påpeger, at implementerin­
gen af digital teknologi i strømforsy­
ninger ikke nødvendigvis er ens­
betydende med højere virknings­
grad:
»Man kan ikke konvertere energi
med software. Der er meget snak om
at lave digitalt styrede strømforsynin­
ger, men som udgangspunkt er det
stadig de samme powerkomponen­
ter, der skal bruges, så man ændrer
ikke virkningsgraden ved at lave digi­
tal styring.«
Hvorfor gør man det så?
»Man kan lettere lave overvåg­
ning, supervision og power manage­
ment og måske slukke for dele, der
ikke bliver brugt. Så på den måde gi­
ver det mening at kigge på systemer­
ne,« siger Michael A.E. Andersen og
tilføjer, at digital styring også er no­
get, forskerne på DTU har forsket
meget i.
Piezo-strømforsyninger på vej
Han er enig med industrien i, at så­
vel kompakthed som effektivitet er
to afgørende parametre i forhold til
udformningen af moderne strøm­
forsyninger.
P.t. arbejder Michael A.E. Ander­
sen og hans kolleger meget med den
såkaldte piezo-teknologi, hvor et ke­
ramisk materiale konverterer energi
fra mekanisk svingning til elektrisk
svingning og omvendt, det vil sige
uden tilstedeværelsen af et magnet­
felt.
Piezo-teknologien kendes fra
blandt andet aktuatorer, men den an­
vendes endnu ikke i strømforsynin­
ger. Michael A.E. Andersen vurderer
ikke desto mindre, at vi om få år kan
se piezo-strømforsyninger, der er
halvt så store som dem i dag, og at de
vil være flade frem for terningefor­
mede, hvilket øger indbygningsmu­
lighederne. j
Ingeniøren · Elektronik · 1. juni 2012
7
Vi tror, at vi står ved starten af en bølge af nye
­produkter inden for helbred og wellness. Vi vil
se en masse gadgets. Leo De Rosa, ConnectBlue
E-12 wireless
Store perspektiver i lavenergi-Bluetooth
Af Eskil Mann Sørensen [email protected]
Bluetooth 4.0 er udviklet af den inter­
nationale Bluetooth Special Interest
Group, eller Bluetooth SIG.
To af de markeder, som folkene bag
Bluetooth 4.0 forventer sig mest af, er
medicinal og wellness. Der foregår
udvikling af eksempel­
vis glukosemålere ud­
styret med Bluetooth
4.0. Man regner også
med, at der kan opstå
en hel ny kategori af
små Bluetooth 4.0-de­
vices omkring perso­
ner, huse og i biler.
Bluetooth 4.0-devices
kan for eksempel levere
oplysninger om, hvor
en person er – hjemme,
i min bil, på kontoret, i
møderummet – og der­
efter intelligent foreta­
ge de justeringer, der
skal til.
Bluetooth-konsortiet
regner med, at de fleste
nye smartphones ved
slutningen af 2012 vil
være udstyret med
Bluetooth 4.0.
data. Der vil man stadig bruge den
klassiske forbindelsesorienterede
Bluetooth.
Normalt i sleepmode
Det, at apparaterne ikke er konstant
forbundne, sparer rigtig meget ener­
gi. Bare tænk på, hvor hurtigt en mo­
biltelefon bruger batteri, når den har
Bluetooth tændt. Med Bluetooth 4.0
skabes der kun forbindelse, når enhe­
den har nogle data, den skal aflevere.
»Bluetooth 4.0’s normale status er
sleep mode. Den aktiveres kun ved
eksterne påvirkninger som ændrin­
ger i temperatur eller tryk. Den er be­
regnet til først at åbne forbindelse,
når der er en ændring i omgivelser­
ne,« siger Leo De Rosa.
Bluetooth SIG’s direktør, Mike Fo­
ley, forventer, at batterier til udstyr
med Bluetooth 4.0 vil kunne holde
fem til ti gange længere end udstyr
med en ældre standard. Det vil bety­
de, at batterier i computermus og -ta­
staturer med Bluetooth 4.0 vil kunne
holde fem-syv år, altså måske længe­
re end selve produkterne. j
MØD OS PÅ STAND C3901
iden, visi
v
f
a
on
n
e
de
ro
ærktøjer
gv
Den nyeste version af Bluetooth,
Blue­tooth 4.0, som blev offentliggjort
i efteråret, er allerede tilgængelig i de
første produkter, og en bølge af nye
produkter ventes at komme i 2012.
Det vigtigste nye er, at Bluetooth 4.0
kan fungere med ekstremt lavt ener­
giforbrug. Et meget brugt udtryk er
derfor også ‘Bluetooth low energy’.
Standarden er som skabt til senso­
rer, som får deres strøm fra batterier
eller fra energihøstere.
De første pulsmålere med Blue­
tooth 4.0 er allerede på markedet. An­
dre oplagte anvendelser er i blod­
tryksmålere og andet medicinalt ud­
styr. På grund af det lave energifor­
brug vil disse sensorer typisk kunne
klare sig med et cellebatteri i årevis.
»Vi tror, at vi står ved starten af en
bølge af nye produkter inden for hel­
bred og wellness. Vi vil se en masse
gadgets. I den ene ende har man en
sensornode, i den anden ende en
smartphone,« siger Leo De Rosa,
European Area Manager i Connect­
Blue, en svensk virksomhed, der
blandt andet producerer Blue­tooth
4.0-moduler.
Flere mobiltelefoner understøtter
allerede Bluetooth 4.0 Det gælder
den nye Samsung Galaxy SIII, Mo­
torola Droid Razr, og Apples iPhone
4S og nogle nyere Apple-computere.
Desuden har Casio udviklet ure, som
kommunikerer med træningsbælter
ved hjælp af Bluetooth low energy.
Når Windows 8 kommer til som­
mer, vil det også indeholde
understøttelse af den nye
standard. Det kan give et
boost til udviklingen af nye
Bluetooth 4.0-enheder.
Danske elektronikudviklere
ser gode muligheder i standar­
den:
»Det er en spændende ny teknolo­
gi. Vi ser den som interessant i for­
Medicinal og wellness
I modsætning til apparater med
klassisk Bluetooth, som er forbindel­
sesorienterede, er apparater eller sen­
sorer, som er udstyret med Bluetooth
4.0 som udgangspunkt ikke forbund­
ne. Derfor bruger de heller ikke kon­
stant energi på at holde sig i forbin­
delse. De samler oplysninger over en
periode, så annoncerer de, at de har
nogle data til moderenheden, og så
sender de dataene komprimeret og
på meget kort tid. Bluetooth 4.0 er
med andre ord ikke velegnet til an­
vendelser, som kræver streaming af
ve
r
Trådløs teknologi
hold til flere produkter,« siger direk­
tør Anders Enggaard fra udviklings­
huset Axcon:
»Min forventning er, at vi inden for
det næste halve års tid vil se applika­
tioner myldre frem.«
noha u e n
Bluetooth Low Energy er
ved at slå igennem. Standarden åbner for en lang række
anvendelser inden for eksempelvis medicinsk overvågning, fitness og sikkerhed.
connectBlue tilbyder dette Bluetooth
low energy platformmodul, OLP425. Det er
baseret på en CC2540chip fra Texas Instruments.
DANMARKS STØRSTE ELEKTRONIKMESSE
11.-13. september Odense Congress Center
ToTalløsninger
indenfor
elekTronik monTage
Udvikling, smd-montage,
box building, hurtige prototyper
se mere på www.selektro.dk
Nohau Danmark A/S, Klausdalsbrovej 493, DK-2730 Herlev, Tlf: +45 44 52 16 50, [email protected]
8
Ingeniøren · Elektronik · 1. juni 2012
På nogle punkter kan man jo godt lægge konkurrencen lidt til side, så man kan dele erfaringer og ikke
tabe så mange penge. Christian Graversen, DI Itek
E-12 konferencer
Elektroniktopmøde i Odense
Embedded og powerelectronics er hovedemnerne i
konferenceprogrammet ved
E-12. Et nyt elektroniktopmøde skal være trækplaster
for direktører og andre beslutningstagere i den danske
elektronikbranche.
Det går godt i
den danske elektronikbranche,
men virksomhederne og univer­
siteter kan godt
blive bedre til at
arbejde sammen,
mener Christian
Graversen, chefkonsulent i
DI Itek.
strategi
Af Morten Lund [email protected]
Fokusér på dine kernekompetencer
og det, du er god til. Det er – frivilligt
eller ufrivilligt – blevet mantraet for
rigtig mange danske virksomheder
de senere år, i takt med at økonomisk
smalkost og global konkurrence har
tvunget virksomhederne til at opti­
mere forretningen.
Og det er en tankegang, som arran­
gørerne af E-12 har taget til sig i plan­
lægningen af messens konference­
program.
»Vi har tilladt os at fokusere på,
hvad vi er gode til i den danske elek­
tronikbranche. Det er embedded sy­
stems og powerelectronics,« siger
Christian Graversen, chefkonsulent
i DI Itek, der er Dansk Industris
branchefællesskab for virksomheder
inden for elektronik, it, tele og kom­
munikation og en af hovedarrangø­
rerne bag messen.
Et tredje fokus bliver samarbejde
på tværs af virksomheder, faggræn­
ser og institutioner. For ifølge Chri­
stian Graversen forventer kunderne
fleksible løsninger, der kan spille
sammen med andre produkter, og så
kan det være rart at kunne ringe til
en ven – også selv om det er en kon­
kurrent eller en akademiker fra en
forskningsinstitution.
»Vi prøver at lægge op til, at en af de
måder hvorpå, vi kan blive bedre til
tingene, er ved at arbejde endnu bed­
re sammen. På nogle punkter kan
man jo godt lægge konkurrencen lidt
til side, så man kan dele erfaringer og
ikke tabe så mange penge. Og dér er
det vigtigt at arbejde sammen med
universiteterne, som har mere lang­
sigtet forskning – men også med kol­
leger i branchen,« understreger han.
Også for direktører
Konferencen lægger hårdt fra land
med et elektroniktopmøde med del­
tagelse af nogle af de tunge herrer fra
erhvervslivet og forskningsmiljøet.
Temaet er, hvordan Danmark kan
vedblive med at være en stærk skaber­
nation, og her bør der være masser af
guf at hente for andre end fagnørder­
ne, påpeger Christian Graversen.
»De fleste af dem, der kommer
på messen, har fingrene nede i bolle­
dejen til daglig. Men her prøver vi og­
så at hive fat i direktørerne ved at
spørge: ‘Nu har vi haft tre superdårli­
ge år, hvordan kan vi få det vendt?’«
Topmødet afløses herefter af mere
tekniske seminarer, der tager pulsen
på elektronikbranchens kompetencer
inden for embedded og powerelektro­
nik samt begrebet ‘smart cities’.
Sidstnævnte et emne, som arran­
gørerne har valgt tage med, fordi
det ifølge Christian Graversen er et
eksempel på, hvordan elektronik
– f.eks. i form af styringssystemer til
kloakker, automatisk regulerede tra­
fiklys eller LED-gadebelysning – kan
hjælpe til at løse større eller mindre
udfordringer i vores dagligdag. j
Kig mod nye forretningsområder
Elektronikbranchen er god
til effektelektronik. Men vi
kunne blive bedre til at skabe virksomheder inden for
nye forretningsområder, mener Aalborg-professor Frede
Blaa­bjerg.
effektelektronik
Af Morten Lund [email protected]
De første skridt mod toppen er taget.
Nu handler det om at erobre nye terri­
torier. Nogenlunde sådan kommer
hovedbudskabet til at lyde fra profes­
sor i effektelektronik Frede Blaa­
bjerg, når han til september går på ta­
lerstolen i Odense Congress Center
for at give sit bud på status i power­
elektronikbranchen.
Udlandet har nemlig for længst få­
et øjnene op for Danmarks evner in­
den for effektelektronik, og det er et
hastigt voksende marked, understre­
ger professoren fra Aalborg Universi­
tet. Blandt andet takket være et forbil­
ledligt samarbejde mellem industri
og forskningsinstitutioner.
»Vi er rigtig gode til samspil mel­
lem virksomheder og universiteter,
så vi har hurtig videnoverførsel mel­
lem de to parter. Hvis vi kigger på ef­
fektelektronik, er det et rigtig godt
marked. Kig på Danfoss, hvis effekte­
lektronikafdeling er den afdeling,
der er vokset mest de seneste år. Og
det er det samme med Grundfos,
som har meget mere elektronik i de­
res pumper end tidligere,« siger han.
Tag markedsandele fra tyskerne
Men Danmark kan sagtens tage en
større bid af kagen, påpeger Frede
Nu også
med:
Der gemmer sig lukrative markeder inden for
effektelektronik til automobil, mikroinvertere
og LED-belysning, mener AAU-professor Frede
Blaabjerg.
RFID,
ENKEL OG DIREKTE
KOMMUNIKATION
OG SPORING
Blaabjerg, som derfor vil bruge en
væsentlig del af sin tildelte taletid på
at kigge på perspektiverne og mulig­
hederne for nye forretningsområder.
»Vi kunne blive bedre til at skabe
nye virksomheder på nye område,
hvor effektelektronik bliver brugt.
Der er flere og flere muligheder for
nye forretningsområder. Og måske
er vi ikke nok på dupperne i forhold
til automotive – der sker så meget in­
den for mobil transport, og der skulle
vi måske lige gøre en ekstra indsats,
så det ikke kun foregår i eksempelvis
Tyskland,« siger Frede Blaabjerg.
Foruden automobilindustrien an­
giver han mikroinvertere inden for
solenergi, LED-belysning, trådløs
energioverførsel og mikroimplanta­
ter som vækstområder, hvor den dan­
ske industri sagtens kunne sætte fut
under kedlerne og forsøge at kapre
markedsandele.
Og så håber professoren – efter
udenlandsk forbillede – at se en
fremkomst af deciderede klynger
inden for ovenstående områder,
hvor virksomheder og universiteter
netop kunne fortsætte det tætte sam­
arbejde. j
Vedvarende energi – drivkraft til fremtiden
Vores IDENTControl RFID gateways
har superenkelt interface til feltbus.
• Kompakt, decentral og robust løsning til industriel brug
• Versioner til et, to eller fire læsehoveder
• Meget bredt udvalg af læse/skrivehoveder - også til Ex-område!
• Profibus, Ethernet , Devicenet, seriel...
Pepperl+Fuchs A/S
Stamholmen 173 · 2650 Hvidovre
Tlf.: 70 10 42 10 · Fax: 70 10 42 11
E-mail: [email protected]
www.pepperl-fuchs.dk
• Monteringskasse indkapsler stærk og svag strøm
• Kontakt i kompakt design øger fleksibiliteten
• Magnetsensor sikrer lang rækkevidde uafhængig af størrelse
Bernstein A/S
Sindalsvej 30. 8240 Risskov
7020 0522. www.bernstein.dk
Når hver detalje tæller ...
Ingeniøren · Elektronik · 1. juni 2012
9
Ring
Ring 46
46 75
75 63
63 22
22
Hav øje for det
langsigtede potentiale
Radar – Mil – Automotive – GPS – WiMAX – Security – CDMA – DECT – Satellite
Flere danske virksomheder
kunne sagtens kaste sig over
embedded, mener produktudviklingsdirektør. Nøgle­
ordene er dansk innovation
og troen på potentialet ude
i horisonten.
Krystaller, Oscillatorer og Filtre i alle Frekvenser
og Størrelser. Standard og Custom Design.
Af Morten Lund [email protected]
Tilfør noget nyt
Skal potentialet indløses til en kon­
kret gevinst, kræver det ifølge Triaxdirektøren, at virksomhederne ind­
drager den berømmede danske inno­
vationskraft til at tænke i nye baner.
»Hvordan kan man komme videre?
Det kan man gøre ved at se på poten­
• VCXO’s
• CRYSTALS
• CD/FX FCXO’s
• CERAMIC’s
• OCXO’s/EMXO
• SAW’s
• VCTCXO’s
• VCSO’s
• TCXO’s
• XO/PXO’s
• MCF’s
Voltage
Controlled
Crystal Oscillators
embedded
Hvordan kan man som dansk elek­
tronikvirksomhed kaste sig over em­
bedded og udvikle det til en sund for­
retning? Det er et kompliceret
spørgsmål, som Claus Omann, di­
rektør for produktudvikling, produk­
tion og logistik hos Triax, vil tage un­
der behandling fra talerstolen på det­
te års elektronikmesse.
Set med hans øjne er embedded et
fagkapitel i elektronikhåndbogen,
som dansk industri først for nylig har
taget hul på. Derfor vil han heller ik­
ke nødvendigvis anerkende, at Dan­
mark som nation kan siges at være
god til embedded endnu, men poten­
tialet er der.
»Vi har en god innovationsevne i
Danmark, og vi er gode til at opsuge
strømninger. Og det tror jeg godt, vi
kunne kombinere og få noget positivt
ud af det her. Der er ikke så mange
virksomheder, men der er da nogle.
Og jeg kunne godt forestille mig, der
var flere, der kunne have interesse i at
gå ind i embedded,« siger Claus
Omann med henvisning til, at em­
beddede styresystemer vinder frem
overalt i vores dagligdags elektronik.
Wireless – Mobile – Ground Terminal – Industrial – Wireline – Space – Military – Medical
Filters Standard
and Custom
design
Ansættelsen af en række softwareingeniører skubbede Triax’ embedded-forretning i den rigtige retning.
Den historie glæder Claus Omann sig til
at fortælle på elektronikmessen.
tialet lidt ude i horisonten. Ikke som
et rent luftkastel, men ved at tro på at
ved at tilføre noget potentiale man
kan tilføre sine produkter noget nyt,«
siger han.
Det med at tilføre noget potentiale
er ikke en ukendt tankegang for
Claus Omann. For fire år siden, hvor
Triax’ udviklingsafdeling stadig
stringent var delt op i mekatronik og
elektronik, gik virksomheden ud og
hyrede en række softwareingeniører
for at få nogle nye input til produkt­
udviklingen.
I dag står Triax med en nyudviklet
embedded produktplatform, målret­
tet hoteller, boligforeninger og små
bysamfund, som gør det muligt at
konvertere eksempelvis digitale tvog datasignaler til et bredt spektrum
af signaler.
Det produkt ville ikke være blevet
realiseret uden innovationskræfter
udefra og en fast tro på potentialet i
fremtiden, mener Claus Omann. Og
det er en historie, han glæder sig til at
dele med omverdenen på messen. j
Voltage
Controlled
Crystal Oscillators
Precision, Standard
and Programmable
Crystal Oscillators
Custom,
Standard,
Clock
Frequency
Controlled
Crystal Oscillators
Oven
Controlled
Crystal Oscillators
Voltage
Controlled
SAW Oscillators
Surface
Acoustic
Wave Filters
Temperature
Controlled
Crystal Oscillators
Små og StoRe AntAl
”SkRAPPe SPeCifikAtioneR”?
SPøRg oS
Monolithic
Crystal Filters
SAW Filters
Jørgensen & Co. A/S · Præstemarksvej 8 · 4000 Roskilde · www.h-jorgensen.dk
What can
can I do
do to
to h
elp rreduce
educe m
» What
help
myy
ttime
ime-tto
o-m
arket? «
time-to-market?
market?
You can relax. Kontron’s product quality, global production facilities and
unmatched support help accelerate you project's time-to-market.
» Broadest Embedded Computing
Technology product portfolio
» Customization and ODM Services
» Rugged Commercial-Off-The-Shelf (COTS)
» Extended Lifecycle Management
» Outstanding Support – high level Engineering
LATEST INTEL® ATOM™ TECHNOLOGY
connects
FPGA
and x86
COMe-mTT10
MICROSPACE® MSMST
CB752
HMITR
COM Express® Type 10 compatible
Intel® Atom™ E6xx processor
PCIe/104™ SBC
Intel® Atom™ E6x5CT processor
Embedded Box-PC
Intel® Atom™ N270 processor
EN50155 compliant
Display Computer
Intel® Atom™ E6xx processor
THE RIGHT SOLUTION FOR YOU
Kontron offers you an extensive
portfolio of products and services.
Visit our Website!
Info-Hotline: +49(0)8165 77 777
Email: [email protected]
www.kontron.com
If it’s embedded, it’s Kontron.
10
Ingeniøren · Elektronik · 1. juni 2012
e-12 test- og måleudstyr
Trådløs eksplosion kræver
multifunktionelt måleudstyr
Multifunktionelle apparater
er det nye sort i måleinstrumentbranchen. Tre førende
leverandører har alle lanceret måleinstrumenter, der
kan orientere sig i flere
domæner på samme tid og
dermed kapere de voksende
udfordringer fra trådløs
kommunikation.
vestere rigtig mange penge,« siger
salgschef hos Rohde & Schwarz Tomas Rønberg.
Hans udsagn bakkes op af konkurrenten Nortelco, der forhandler måleudstyr fra blandt andre Tektronix.
»I de senere år har vi nærmest oplevet en eksplosion af trådløs teknologi til dataoverførsel. I stort set alle
brancher ser vi trådløse forbindelser
erstatte de traditionelle kabler,« siger
salgschef Tommi Sørensen.
Skoper
Nortelco introducerede af samme
årsag i august 2011 Textronix’
MDO4000, som kombinerer oscilloskop og spektrumanalysator, og som
er en videreudvikling af MSO4000serien. Apparatets kombination af
skop og spektrumanalysator gør det i
stand til at tidskorrelere analoge, digitale og RF-signaler, hvilket, hævder
Nortelco, ingen andre produkter på
markedet kan klare.
»Al moderne trådløs teknologi indeholder de tre domæner analog, digital og RF. Hidtil har ingeniører været
nødsaget til at benytte ét skop til tidsdomænet og en separat spektrumanalysator til frekvensdomænet, men
den tid og det besvær, der ligger i at
tidskorrelere signaler i de forskellige
domæner, gjorde måleopgaven meget
langsommelig. Tektronix’ MDO4000
ændrer totalt dette, ved at du straks på
skærmen kan se alle ændringer, du
foretager i alle domæner på én gang,«
forklarer Tommi Sørensen.
Af Morten Lund [email protected]
Biler, radioer, mobiltelefoner. Selv
garageportåbnere. Stort set alle vores
dagligdags apparater kommunikerer
efterhånden trådløst, hvad enten det
drejer sig om wifi, Bluetooth, 3G eller
noget helt fjerde.
For elektronikudviklerne har det
den konsekvens, at de har brug for
måleudstyr, der kan orientere sig i
både analog-, digital- og RF-domænet. Og det får måleudstyrsproducenterne til at tæppebombe markedet
med multifunktionelle apparater, der
skal være udviklernes bedste ven i alle tre domæner.
Tre af de førende leverandører
/producenter på det danske marked
– Nortelco Instruments, Rohde &
Schwarz og Agilent – har alle inden
for de senere år lanceret apparatserier, der tager højde for de trådløse domæneudfordringer.
»Det trådløse vinder frem, og det er
en blanding af noget kortrækkende
kommunikation såsom zigbee, Bluetooth og NFC og så GMS, 3G osv. Og
det, vi oplever, er virksomheder, der
ikke har erfaring og ingeniører inden
for RF, som lige pludselig står med de
her udfordringer. Og så kan de købe
sig til noget udstyr uden at skulle in-
Alle domæner på samme skærm
Intern chipkommunikation
Amerikanske Agilent, som herhjemme forhandles af Altoo, har smidt tre
multifunktionsinstrumenter på
markedet.
MSOX3000-serien, et op til 1 GHz
apparat med fire analoge indgange,
16 digitale indgange, indbygget arbi-
Metalwo gør
betjening smart
for dig
trær/funktionsgenerator og seriel
protokolanalysator. E5061B-005, en
kombineret netværksanalysator, impedans-tester og gainphaze-analysator samt endelig E6607A EXT, som er
en kombineret RF-signalanalysator
og signalgenerator.
Teknologichef hos Altoo Teit Poulsen tilkendegiver, at også Altoo ser et
voksende marked for multifunktions­
instrumenter. Ikke mindst fordi ny
elektronik også internt kommunikerer med standard I/O-busser.
»Drivkraften for disse behov er ikke kun den øgede brug af trådløs teknologi i forskellige produkter. Men i
højere grad den øgede brug af standardiseret kommunikation fra chip
til chip i selve produkterne samt standardiseret I/O-kommunikation fra
det elektroniske produkt til omverdenen som så kan være ledningsbåret
eller trådløst,« forklarer Teit Poulsen
og uddyber:
»Når man kommunikerer, er der
både en sender og en modtager, og
det kræver måleudstyr, der både kan
generere og analysere signaler på forskellige abstraktionsniveauer: analogt, digitalt og protokol.«
Som et konkret eksempel på elektronik, der kommunikerer i alle tre
domæner, peger teknologichefen på
styringen af klimaanlægget i en bil.
tor. Netværksanalysatoren bruger
man typisk ved et udviklingsforløb,
hvor man skal fintune i intense situationer, og vi ser et marked, dér hvor
kunderne ikke har behov for en netværksanalyzer. Det er mange penge
at have stående,« siger Tomas Rønberg fra Rohde & Schwartz. j
Smelter produkter sammen
Også Rohde & Schwarz lancerede allerede for nogle år siden deres bud på
et multifunktionsinstrument, den
såkaldte ZVL-serie, der er kombineret netværksanalysator og spektrumanalysator og blandt andet bruges af
den danske satellitantenneproducent
Spacecom.
»Det vi ser, er, at en netværksanalysator har du brug for intensivt i nogle
måneder af året, og resten af året er
det så en allround spektrumanalysa-
Tre førende skop-producenters bud på et multifunktionelt måleapparat. Øverst
Rohde & Schwarz’ ZVL-serie, i midten Tektronix’ MDO4000 og nederst Agilents
MSOX3000.
Besøg os på
E-12 Stand 4700
11-13 september
Metalwo tilbyder et unikt produktionssetup, hvor
hensynet til kundens konkrete behov imødekommes.
Det gælder produktudvikling, prototyping, samt
masseproduktion, som udføres i Danmark og i Kina.
Win CE
Linux
Android
Embedded ARM 9 boards
med CPU’er fra ATMEL,
TI, NXP, SAMSUNG, ST
RS232, RS485, CAN, USB, SD-card, Ethernet, LCD
Vi stræber efter at tilbyde kunden den bedst mulige
fleksibilitet, indkøbspris og kvalitet.
Vi har netop leveret folietastaturer med unik baggrundsbelysning til Lockheed Martin Information Systems
Folietastaturer / Silikonetastaturer / Metaltastaturer / Touchscreen / Frontfolier / Frontpaneler / Industrikabinetter / Industriskilte / www.metalwo.com
KPJ Supply ApS
fra idé ..... til produkt
Rosenparken 49 • 9240 Nibe
Tlf. +45 20 94 29 68
www.kpjsupply.dk
Ingeniøren · Elektronik · 1. juni 2012
11
De nye typer fleksible maskiner kan
samtidig give et højere output.
Torben Ryberg, produktionschef, GPV
e-12 print
Fleksible og hurtige SMT-maskiner
Nye typer maskiner til printmontage kan det hele, både
levere fleksibilitet og høje
output.
Den nye SMTmaskine iFlex
fra hollandske
­Assembleon.
iFlex er opbygget
af moduler, og
sætter man tre
moduler sammen,
kan den montere
110.000 komponenter på print i
timen. Foto: HIN
printmontage
Af Eskil Mann Sørensen [email protected]
Før måtte elektronikproducenterne
vælge mellem hurtighed og fleksibilitet, når de købte SMT-maskiner.
Men den nyeste tendens er, at man
kan få SMT-maskiner, eller samle
SMT-moduler, så man får det bedste
fra begge verdener.
Det kan være interessant for danske elektronikproducenter, som typisk både laver småskala- og mellemstore elektronikproduktioner.
SMT-maskiner er de maskiner,
som sætter de små SMD-komponenter på print (Surface Mount Devices),
og er således de vigtigste maskiner i
en elektronikfabrik.
Højere output
»De nye typer fleksible maskiner kan
samtidig give et højere output. Vi har
endnu ikke købt den type, men vi er
på vej til at købe den type maskine til
vores fabrik i Thailand,« fortæller
Japanske Yamaha er netop kommet til Europa med et fuldt produktprogram. Yamaha tilbyder blandt andet en meget kompakt SMT-maskine, der hedder YSM40. Den måler en
meter i bredden.
»Den kan sætte 100.000 komponenter på i timen, og samtidig er den
fuldstændig lige så fleksibel, som
små maskiner,« siger direktør Steen
Haugbølle fra CORE-emt, der for nylig begyndte at importere Yamahamaskiner til Skandinavien.
Op til 390.000 komponenter i timen
Torben Ryberg, produktionschef hos
GPV i Aars.
De ny typer maskiner findes fra
flere fabrikanter. Hollandske Assembleon har her i foråret for eksempel
bragt en ny serie, der hedder iFlex på
markedet. Yamaha har markedsført
en ny hurtig maskine, YSM40, som
samtidig har de små maskiners fleksibilitet. Assembleon satser på at til-
byde fleksibilitet ved, at man kan bygge flere moduler sammen.
»Det nye er, at iFlex er modulært
opbygget. Hvis man eksempelvis
sætter tre moduler sammen, kan
man komme helt op på at sætte
110.000 komponenter på print i timen,« siger Merethe Fensbo fra HIN,
som er den danske Assembleon-­
importør.
»Før havde vi én produktserie til
højvolumen og en anden produktsrie
til mediumvolumen. Her kombinerer vi de to ting. Det betyder, at man
kan nøjes med én linje, hvor man tidligere skulle have to forskellige,« siger hun.
Assembleon hævder, at det nye
iFlex-system øger produktiviteten
med 30 procent.
Odense Congress Center
Ifølge Yamaha kan en fem meter
lang produktionslinje montere helt
op til 390.000 komponenter i timen.
Yamahas YSM40 kan skifte mellem
tre monteringshoveder for at kunne
håndtere alle størrelser komponenter. Den skulle være den maskine i
verden, som kan montere flest komponenter pr. arealenhed.
Udviklingen inden for nye SMTmaskiner betyder, at flere produk­
tioner kan automatiseres yderligere.
»De nye linjer skal næsten ikke
­have nogen opmærksomhed i forhold
til tidligere maskiner. Vi taler om en
skiftetid på to-tre minutter imellem to
produkter,« siger Steen Haugbølle. j
11. -13. september 2012
172 virksomheder har sikret sig stand til elektronikmessen
Acte A/S
Actec A/S
AI-TECH A/S - Danbit A/S
Aktuel Elektronik
Altoo Measurement Science ApS
Amfitech Aps
AMS Software & Electronic Gmbh
Anritsu
Arrow Danmark ApS
ASM Assembly Systems AB
Avnet Abacus
Avnet Embedded
Avnet Memec
Awilco Multiplex ApS
Azitech ApS
BB Electronics A/S
Bennike & Wander
BETA ApS
BHE A/S
Bleva
Bolls ApS
Bon Goût
Bomberg & Co. ApS
Cabcon
Cardeg Electronics
CellTech-Harring A/S
Chemo-Electric A/S
CIM Industrial Systems A/S
Compomill Nordic Components
Core-Emt A/S
Craftec A/S
Crysberg A/S
Dansk Microbølge Teknik ApS
Data Respons A/S
Delfi Group
Delta
Detech Electronics ApS
Develco A/S
Danish Manufacturing Group
Dovitech
DSE A/S
ECOMAL Denmark A/S
EG Electronics
Ektos A/S
Elcon
Elektronik & Data
Elektronik i Norden
Elfa Elektronik A/S
Ellsworth Adhesives AB
Elmatica AS
Elprint ApS
Eltech A/S
Eltraco
Eltwin A/S
Embassy of Poland
EP-TEQ
Eplax GmbH
Erhvervsakademi Lillebælt
Erik Blichfeld A/S
ETK Elektronik A/S
Eurochannels
Flextronics
Formkon
GHDsign ApS
GPV Group
Hamamatsu Photonics Danmark
Hans Buch A/S
Hans Følsgaard A/S
HIN
Hougaard & Kofoed
Hytek
IGT Industries Ltd
Innofour Scandinavia
INTERFLUX DANMARK ApS
Instruments
IT-Tronic
Jens EMC
Jolex
Jørgensen & Co. A/S
Kontron Embedded Modules GmbH
KPJ Supply ApS
Leica Microsystems A/S
Ledernes Hovedorganisation
LEMO
Liab Electronics ApS
Liewenthal Electronics
LS Control A/S
Mascot AS
M-Comp A/S
Mediehuset Ingeniøren A/S
Mekoprint A/S
Melsen Tryk A/S
Mentor Graphics
Messecenter Herning
Metalwo A/S
Metronic
Micro Technic A/S
Mikkelsen Electronics A/S
Mjølner Informatics A/S
ML System A/S
Molex Knutsen Danmark A/S
Motron A/S
Multiprint A/S
Murata Electronics
National Instruments Danmark
NCAB Group Denmark A/S
Nemko
Nick Electronics
Nohau
Nordcad Systems A/S
Nordic SMT
Nortelco Electronics
Onrox
Open Company
PartMiner
Paul E Danchell A/S
PCB Connect
Peter Jordan Nordic A/S
PH Jakobsen
Phoenix Mecano ApS
Power Technic ApS
Powermec ApS
Prevas A/S
Printline A/S
Proprint
Protec Electronics ApS
Præcisions Teknik as
Recab ApS
RELIAS Engineering
RepComp
Rohde & Schwarz
Rose Technology
Rosenberger Danmark A/S
Rutronik GmbH
Scanconnect
Scanditron Danmark
Scanpocon A/S
Scansupply A/S
Sensor ECS
Seritronic I/S
Setiket A/S
Siba Sikringer Danmark A/S
Si-lak
Silica – an Avnet Company
Skaarup Imcase A/S
SMT Solutions
Stac AB
Styromatic A/S
Svendborg Serigrafi
SVI Scandinavia ApS
Switch Gears
T&O Stelectric Development Aps
Team Precision (Europe) ApS
Tekpartner ApS
Telpartner
Texim Europe B.V.
Thorkild Larsen A/S
Top-Link ApS
Toptronic A/S
Torolex
TransElectro
Tribotec AB
TTI Electronics Denmark ApS
Vactek A/S
Vallentin Elektronik A/S
Varst Technology
Walbom A/S
Westerberg Komponenter A/S
Würth EiSos Danmark
Würth Elektronik Eisos & CBT
Yokogawa Mesurements
Zenitech
Reserver din stand
NU !
Ring til Tonny Lillho
lm
3326 5402
12
Ingeniøren · Elektronik · 1. juni 2012
Grænserne er ikke specielt skrappe for de fleste
produkttyper, så folk skal ikke overreagere.
Kristian Baasch Voetmann, Delta
E-12 emc
Nye standarder
udfordrer EMClaboratorierne
EMC-laboratorier skal i de
kommende år kunne lave
frekvensmålinger op til 6
GHz. Det vil kræve nye
investeringer i laboratorier
og udstyr. Dansk EMC-tester
kalder de nye standarder ‘et
kæmpe spring’.
Elektrisk støj
Af Morten Lund [email protected]
Bedre EMC-analysatorer, flere antenner og absorberende materialer i gulve og vægge. Dosmersedlen over nyt
laboratorieudstyr kan blive ganske
lang, hvis man som EMC-tester i
fremtiden skal leve op til de skærpede EMC-standarder inden for felt­
båren emission.
Siden 2011 har de europæiske standarder krævet, at man laver emissionsmålinger over 1 GHz på it- og
teleudstyr, og fra 1. januar 2014 kommer 1 GHz-reglen til at omfatte alle
øvrige apparater, der er omfattet af de
generiske emissionsstandarder.
Hvad den øvre emissionsgrænse
præcist er, afhænger af det enkelte
produkts interne frekvens, men er
denne over 1 GHz, skal der foretages
EMC-målinger helt op til 6 GHz.
På tre år, mellem 2011 og 2014,
skal EMC-testerne altså kunne gå fra
at måle emissionsfrekvenser på
højst 1 GHz til nu op til 6 GHz. Det
kommer til at koste ved kasse et, idet
det for de fleste EMC-laboratorier vil
være nødvendigt at indkøbe nyt udstyr for at kunne måle på de højere
frekvenser.
Det akkrediterede test- og rådgivningscenter Delta har i flere år været
vant til at udføre målinger over 1
GHz, men de skærpede regler har alligevel fået virksomheden til at investere betragteligt i nyt udstyr til sine
testfaciliteter i Danmark og Sverige.
»Vi har været ude at investere i nye
målemodtagere op til 40 GHz, og vi
har også måttet ændre vores ti
meters emissionsmålerum. For når
man måler med jordplan op over 1
GHz, må man ikke have reflekterende målerum. I henhold til de nye krav
skal målingen foretages i frirum i et
såkaldt FAR-rum (Full Anechoic
Room, red.), og man må ikke have det
traditionelle reflekterende gulv mel-
Odense Congress Center
Prevas
Rune Domsten
Vice President Technology
E-12 vil på samme måde som
de mange foregående E-messer
blive en smeltedigel – forventer
jeg – hvor man som deltager vil
møde den brede vifte af aktører
i den danske elektronikbranche.
Det vil sige fra de vigtigste komponentproducenter, distributører
og EMS’er til mulige teknologi-
RECAB
Brian Ulskov Sørensen
Adm. direktør
Vi har med stor succes deltaget
på Ingeniørens elektronikmesse
siden virksomhedens begyndelse
i ’08, og vi har fulgt udviklingen
frem til i dag, hvor netop denne
messe må siges at være et af
branchens vigtigste samlingspunkter. RECAB har valgt at deltage igen på E-12, blandt andet
fordi messen har den rette fokus
for RECAB.
lem objektet og måleantennen. Så
alle vores EMC-laboratorier er klar til
det her,« fortæller Kristian Baasch
Voetmann, EMC-specialist i kravspecificeringer hos Delta.
Hverken elektronikproducenter eller EMC-testere bør lade sig afskrække af de nye regler, siger han:
11. -13. september 2012
leverandører og udviklingspartnere, hvis man ikke selv ønsker
at drive sit projekt hele vejen.
For deltagerne vil seminarerne
også give et snapshot af de
teknologiske trends på den lidt
længere bane – disse input kan
være af særdeles stor betydning,
hvis man skal i gang med et nyt
udviklingsprojekt og netop står
med udfordringen med at skulle
vælge sin nye platform til de
næste produktudviklinger. Der
kommer hele tiden flere muligheder for at realisere sine løsninger, og de er klart blevet mere
avancerede. Derfor er E-12 den
rigtige danske elektronikmesse
at lade sig inspirere og udfordre
på – blandt de mange udstillere,
seminarer og deltagere.
At udstille er for RECAB en
vigtig markedsføringsaktivitet. Vi leverer kundetilpassede
systemløsninger, som kan være
vanskelige at transportere ved
kundebesøg i det daglige. På
elektronikmessen kommer kunderne til os, og vi deltager med
en repræsentativ samling af
vores systemløsninger. Vi formår
at etablere god dialog med nye
kunder omkring vores udstillede
produkter og løsninger.
RECAB har ved messen tidligere
oplevet at møde nye kunder
repræsenteret meget bredt fra
branchen. Den bredde og størrelse, som messen nu antager,
gør også, at vi har succes med
at invitere vores egne partnerrepræsentanter med ekspertviden til deltagelse på RECAB’s
stand. Dette danner basis for
gode tekniske samtaler med
højt niveau af videndeling.
Reserver din stand
NU !
Ring til Tonny Lillho
lm
3326 5402
Ingeniøren · Elektronik · 1. juni 2012
>>
13
Westerberg Komponenter, specialister i
Batterier med over 20 års levetid
Læs mere om de nye standarder hos Delta
ing.dk/k#b2vs
Deltas EMC-laboratorium i Västerås i
Sverige er blevet udstyret med absorberende materialer rundt langs væggene for at leve op til de nye standarder.
Foto: Delta
»Grænserne er ikke specielt skrappe for de fleste produkttyper, så folk
skal ikke overreagere. Men kravet er
der, så derfor bør man designe produkterne med kravene for øje og teste
dem, så man er sikker på, man har
den dokumentation, som EMC-direktivet kræver.«
Kristian Baasch Voetmann tilføjer,
at design-ingeniørerne skal tænke
lidt anderledes fremover, idet den fysiske størrelse på et produkt typisk
kommer over én bølgelængde, når
man kommer over 1 GHz i frekvens.
flere antenner samt tilpasse borde og
monteringsaggregater.
CB Svendsen, som allerede råder
over en EMC-analysator, der kan gå
op til 7,5 GHz, har endnu ikke investeret i nye antenner. Casper Wilson
oplyser, at virksomheden vil afvente
og se, om der rent faktisk kommer
forespørgsler på de høje målinger,
før man finder den store tegnebog
frem:
»Vi kan typisk nøjes med målinger
under 1 MHz, så indtil nu har vi ikke
investeret i en masse udstyr. Vi venter og ser, hvordan det ser ud med
kundeforespørgslerne.« j
Temperaturer:
-55°C til +130°C
Kapaciteter:
0,4 - 35 Ah
Spænding:
3,6 V
Vi tilbyder specifikke levetidsberegninger,
der viser den nøjagtige levetid i dit produkt.
Westerberg Komponenter A/S
Westerberg Komponenty Sp. z o.o.
Telefon: +45 70 205 106
E-mail: [email protected]
Web:
www.westerberg.dk
+48 32 752 2204
[email protected]
www.westerberg.pl
4-7 TADIRAN 131x75mm Ingeniøren 2008.indd 1
OrCAD PCB til nystartede
OrCAD PCB Designer Standard uden begrænsninger
nye EMC-standarder
2 dages uddannelse i værktøjerne
Markedets bedste support team hjælper dig i gang
De ændrede standarder hører under
EU’s EMC-direktiv 2004/108/EC.
Et kæmpespring
Hos elektronikvirksomheden CB
Svendsen, der udfører EMC-målinger i eget laboratorium, kalder udviklingsingeniør Casper Wilson imidlertid springet fra 1 til 6 GHz for et
‘kæmpespring’.
Han påpeger, at det for mange
EMC-testere vil kræve en udskrivning på op mod 200.000 kroner at
klargøre laboratorierne til de højere
frekvenser.
En EMC-analysator, der kan måle i
6 GHz-spektret, vil typisk koste i omegnen af 150.000 kroner, og derudover kan der blive tale om at indkøbe
07-07-2008 15:45:55
Hotline support i 12 måneder
Program opdateringer i 12 måneder
EN 55022, Amendment 1, blev publiceret 1. oktober 2008 og trådte i kraft 1.
oktober 2011. Standarden indførte
krav om emissionsmålinger over 1 GHz
på it- og teleudstyr.
Fra 1. januar 2014 kommer samme
regler til at gælde for alt andet elektronisk udstyr under EMC-direktivet, når
et tillæg til de generiske standarder, IEC
610000-6-3 og IEC 610000-6-4, træder
i kraft. Det betyder, at alt udstyr, der
sælges efter denne dato, skal leve op til
de nye krav.
Har du brug for...
I alt kr. 3.000 pr. måned i 8 måneder!
Priser er ekskl. moms, almindelige salgs– og leveringsbetingelser er gældende
96 31 56 90
www.nordcad.dk
Smart kamera
eller Vision systemer
Find - Inspicere - Klassificere
Advanced prototypes
Fast industrialization
www.parameter.se
[email protected]
Low cost manufacturing
Always high quality
...så kontakt os for et godt råd eller et knivskarpt
tilbud på at opnå smidigere logistik eller lavere
kostpriser på prototyper eller serieproduktion.
Tel.: +45 7625 1000
www.bbelectronics.dk
På www.danchell.dk
tilbyder vi EMS til
dig, der sætter
overliggeren højt,
når det kommer til
kvalitet, teknologi
og service!
Paul E. Danchell A/S, Lyngvej 8, 4450 Jyderup, tlf. 59 28 00 00, www.danchell.dk
Vi ved, at der følger nye og unikke udfordringer med hvert stadiumstadie
i udviklingsprocessen. Af samme årsag tilbyder Farnell element14
komplette udviklingsløsninger.
PCB-TJ
RE
W
0
YSTEMSO
IVS
FT
E
0 PR O D UK T
E
IKL
S
ING
VÆRKT
IS PROGRA
TEK
N
SUPPORT
ISK
T
RA
TER OG DA
STE DAG
NÆ
NO
TA
M
UD
V
R,
START
D LEVERIN
ME
G
E
50
0
.0
R
T
RA
AR
NELER OG OP
PA
E
CAD-S
A
TW
R
STE
NE
OF
UDVIKLINGSLØSNINGER
STARTER HER
G
farnell.com/farnellelement14
ØJ
E
Ingeniøren · Elektronik · 1. juni 2012
produktnyt
Vibrationsscreening
Fluke har lanceret et nyt
vibrationsmeter, Fluke
805, som er et bærbart
multifunktions værktøj til
vibrationsscreening, der
giver kvalificerbar information om lejet og den
samlede sundhedstilstand
af motorer og andet roterende udstyr. Det håndholdte vibrationsmeter har
et sensorspidsdesign, der skulle minimere variationer i målingerne forårsaget af vinklen på enheden eller
kontakttryk. Dette reducerer betjeningsfejl og forbedrer nøjagtigheden
og repetérbarheden ved hurtig vibrationsscreening. Loggede data kan let
overføres til Excel, hvis der skal oprettes tendensvisningsrapporter. Tlf: 70 23 58 53
www.fluke.dk
kapsling til optokoblere
Toshiba Electronics Europe har udvidet sin familie af generelle optokoblere med de første komponenter i en
serie af små, lavprofil SO4 half-pitchkapslinger. TLP290 og TLP291 kan
bruges op til en maksimalt tilladelig
driftsisolationsspænding på 707Vpk
defineret ved EN 60747-5-5, og de
skulle garantere drift mellem -55 og
110 grader celsius. Med de nye komponenter kan designere erstatte de
foregående typer i eksisterende
Redigeret af Anders Hovgaard Pedersen.
Send pressemeddelelser til [email protected],
hvis du ønsker nye produkter omtalt
kredsløb uden behov for et redesign
af hele systemet. Tlf: +49 (0) 211 5296 0
www.toshiba-components.com
DC/DC-konvertere
Cosel, som forhandles i Danmark
gennem Craftec, har lanceret en ny
serie af højeffektive DC/DC-konvertere, der følger brick-formatet, og
som er tiltænkt telekommunikationsformål. Der er to hovedserier i den
nye CHS-familie, nemlig CHS80-produkterne, som er på nominelle 80
watt og har dimensionerne 33 x 10,5
x 22,76 mm, samt CHS200-produkterne, der med et outline på ned til
57,9 x 10,5 x 22,76
mm yder op til
200 watt. Input er til­
passet den
typiske telekommunikationsstandard med en
centrering omkring
de 48 VDC med en 2:1-indgang, så
brick-konverterne håndterer input på
mellem 36 og 75 VDC. Output er 3,3
VDC, 5 VDC eller 12 VDC for begge
serier af konvertere med nominelle
strømme på 25 A/50 A, 15 A/40 A eller 7,5 A/16 A.
Tlf. 45 28 06 21
www.craftec.dk
15
Operatørpaneler
Beijer Electronics har lanceret en
række nye operatørpaneler i tre integrerede familier i form af ydeevne og skærmstørrelse. De nye operatørpaneler er optimeret til den opgraderede HMI-software iX 2,0. Designet er
udført med aluminiumshus, i IP-klassificeret kapsling, og alle modeller leveres med en driverliste fra alle større leverandører og kan skabe forbindelse til de fleste typer udstyr. Operatørpanelerne leveres i skærmstørrelser fra 4 til 21 tommer, er bygget på
tre forskellige CPU’er og tilbyder løsninger til alle typer applikationer. De
mindre modeller kører på en ARM9
CPU, de mellemste modeller, kører på den mere kraftfulde Intel Atom
CPU, mens de store modeller er bygget på Intel iCore CPU. Tlf. 46 74 08 93
www.beijer.dk
Energirigtig frekvensomformer
Schneider Electric har introduceret en
frekvensomformer, Altivar ATV212,
der er udviklet specielt til energioptimering af både nye og eksisterende
HVAC-anlæg. Altivar ATV212 er kon-
strueret med en ny type kondensatorer, der skulle reducere den harmoniske strøm til et meget lavt niveau på
under 30 pct. ved fuld last. Resultatet
er således nedsat energiforbrug og
ingen ekstra omkostninger til opgradering af kabling i hele installationen
eller ekstra udstyr til at holde den
samlede THD(i) under de krævede niveauer. En ny plastkondensator afhjælper afladning og gør Altivar
ATV212 langtidsholdbar. Frekvensomformeren bør derfor have en levetid, der er op til fem gange længere
end andre frekvensomformere.
Tlf. 44 20 72 27
www.schneider-electric.com
Gateways med monitor
Bihl+Wiedemann har
udvidet sit produktprogram af ASi 3.0
Gateways med indbyggede sikkerhedsmonitorer til også at
omfatte den nye Sercos Gateway med integreret sikkerhedsmonitor og sikkerkryds­kom­mu­ni­
ka­­tion via Ethernet. Med sikkerkrydskommunikation er det muligt at forbinde op til 31 ASi Gateways med
hver 62 sikkerhedsindgange, altså
1.922 sikkerhedsindgange i et stort
sikkerhedssystem. Hver ASi Gateway
har 31 sikkerhedsbit, som kan sendes
individuelt til de andre ASi Gateways i
netværket. Sercos Gatewayen inde-
holder foruden sikkerhedsmonitoren
de velkendte diagnose informationer
som dobbeltadresse-genkendelse,
jordfejls- og EMC-detektering. Tlf. 70 27 60 20
www.bihl-wiedemann.dk
Overvågningskamera
Axis Communications har lanceret indendørskameraerne AXIS M1013 og
AXIS M1014 Network Cameras. De
små, diskrete kameraer egner sig til
mindre erhvervsvirksomheder, som f.eks. butikker, restauranter, hoteller
og i beboelsesejendomme. AIXS
M1014 har en HDTV­-opløsning på
720p, mens Axis M1013 optager i SVGA. Da der er mulighed for at anvende softwaren Axis Camera Companion, kan mindre forretningsindehavere nu få en skræddersyet løsning.
Alle billeder lagres på kameraets eget
SD-hukommelseskort. Kameraerne
får strøm direkte fra IP-netværket, og
selv om kameraet mister kontakten
med netværket, fortsætter det med
at indspille på hukommelseskortet. Tlf. +46 272 18 72
www.axis.com
Vi gør gode idéer
til holdbare løsninger.
Flextronics Special Business Solutions er som et
væksthus for små og mellemstore virksomheder.
Vi hjælper dig med at industrialisere idéerne på
en holdbar og langsigtet måde.
Er du på Elektronik 2012, 11-13 September, kan vi fortælle mere.
Vi er der naturligvis, og tager imod både nye som eksisterende
kunder. Velkommen på Stand Nr. 3554
produktnyt
Mobil vedligeholdelse af SCADA
B.V. Electronics har lanceret en ny app
til Windows-smartphones, som gør
det muligt at styre vedligeholdelsesjob af Scada-systemer mobilt. Det
fungerer, ved at app’en via GPS registrer, hvilket område den er i, hvor­
efter den kan finde de job, der er aktive i det pågældende område. App’en
gør det bl.a. muligt at få detaljeret information for hver vedligeholdelses­
opgave igennem jobkort. App’en kan
hentes gratis på hjemmesiden.
Tlf. 97 52 50 22
www.bve.dk
Datalogging-system
PH Jakobsen lancerer Omicron-Labs
nyudviklede optisk isolerede datalogging system ISAQ100, som er beregnet til at analysere og logge spændingssignaler under vanskelige forhold. Med 2Ms/s, 18 bit-opløsning og
±250 V input på to kanaler kan det
anvendes til at analysere mange fysiske og kemiske processer. Datalogger/
analyser og real-time scope og FFTanalyser kan styres fra en standard
Windows-pc. ISAQ 100 anvender op-
Marineelektronik
Alarm &
sikkerhed
22
tisk fiber på op til 3 km mellem logger
modulerne og styreenheden, og er
dermed anvendelig i kritiske EMC­områder, højspændingsområder og
lignende. Logger-enhederne er batteriforsynet med en batterilevetid på
8.000 timer.
Tlf. 55 77 77 90
www.ph-jakobsen.dk
COM-Modul
Kontron har lanceret COM Express
mini COM-modul med dualcore-processorkraft. Det nye Kontron COMem­C T10-modul er det seneste medlem
i familien af
de tidligere
kaldte nanoETXexpress COMmoduler og
er baseret
på den næste generation Intel
Atom-processorer N2600, N2800 og
D2550. Det er optimeret til laveffekt
SFF (Small Form Factor) designs,
skulle have en dobbelt så høj
grafikyde­evne, en op til 28 pct.
højere processorkraft og et halvt
så stort processor TDP-effektforbrug sammenlignet med COM-moduler med andengenerations Intel Atomprocessorer.
Tlf. 45 76 10 16
www.kontron.dk
Strøm-transducer
LEM har annonceret en strøm-transducer-serie af open-loop ASIC-baserede strømtransducere, som leverer en
forbedret ydelse inden for termisk afvigelse, responstid, strømforsyning
og støj vha. de teknologiske fremskridt inden for effektelektronik. Den
nye HO-serie er baseret på Hall-effekt strømfølerteknologi, der måler
AC, DC eller pulsstrømme normeret til
8, 15 eller 25 ARMS med en responstid på mellem 2 til 6 mikrosekunder.
Begge disse parametre, og flere andre, kan programmeres af brugeren
vha. en enkel digital bit-sekvens genereret af systemets mikrokontroller.
Det gælder også spændingsreference,
overstrømsgrænser, fejlrapportering
og laveffektstilstande.
Tlf. 22 706 1449
www.lem.com
Headset
Jabra har lanceret et nyt headset
målrettet den mobile medarbejder,
Jabra Supreme UC er tilpasset alle førende Unified
Communcationsplatforme, bl.a. Microsoft, Cisco, Avaya
og Skype. Headsettet,
der også kan tilsluttes
mobilen, er udstyret
med avanceret
støjdæmpning
i form af Acti-
ve Noise Cancellation, der skulle eliminere udefrakommende støj og isolere lyden i headsettet. En anden teknologi, Noise Blackout 3.0, reducerer
baggrundsstøjen i den anden ende af
røret. Jabra Supreme UC har desuden
den patenterede Jabra ‘flip-boom’teknologi, der giver brugeren mulighed for at afbryde strømmen ved at
klappe headsettet sammen og derved
spare strøm.
Tlf. 25 33 30 80
www.geelmuyden-kiese.dk
Professionelle monitorer
Sony har præsenteret otte professionelle Bravia-displays til præsentationer i virksomheder og på uddannelsesinstitutioner samt til markedsføring i detailhandlen og det offentlige
rum. Det
er fire
profes­
sio­nelle
Braviaskærme
til f.eks.
undervisning og
fire displays til digital signage og
infotainment i det offentlige rum. De
nye modeller har en Edge LED- eller
Dynamic Edge LED-bagbelysning med
frame-dæmpning, som giver billeder
med høj lysstyrke og stor klarhed.
Sammenlignet med konventionel
CCFL-baggrundsbelysning skulle lys-
1. juni 2012
ing.dk dioderne give en tyndere profil og
design samt et lavere energiforbrug.
Tlf. 43 55 70 50
www.sonybiz.net/dk
AC/DC-ladesystem til E-mobility
Phoenix Contact udvider sit program
inden for E-mobility og tilbyder nu
en enkelt enhed med nyt kombineret
lade­system til opladning af elektriske køretøjer med AC eller DC. Indløbets universelle stikflade er den eneste opladningsforbindelse, der kræves til AC og DC. Indløbet er kompatibelt med Combined AC/DC 2 og Type 2 tilslutninger. Systemet muliggør
hurtig opladning med DC, mens man
er undervejs eller med AC derhjemme. Stikket er designet til spændinger op til 850 V og strømme på op til
200 A. Systemet er udviklet sammen
med fem tyske bilproducenter:
Volkswagen, Audi, Porsche, BMW og
Mercedes.
Tlf. 36 77 44 11
www.phoenixcontact.dk
Nye AGIleNt X-serIes
OscIllOskOper
Tele GPS
Medicinsk udstyr
Ny tekNologi giver mere skop for
peNgeNe, 1gHz model fra kr. 63.000
• 2000X, 70-200 MHz, fra kr. 7.595
3000X, 100MHz til 1 GHz, fra kr. 17.375
• 100k til 4 Mpts
Stor 8,5” WVGA
skærm, hurtigste
opdatering/respons
• MSO, funktionsgenerator og - helt
nyt - båndbredder
kan opgraderes
Industristyring
Kunstvanding
Gratis DVM
og generator
option Indtil 31/8-12
• Seriel trigger/dekode
option for I2C/SPI
CAN, RS-232 og andre
Stimulus
t
Your DUT
t
Folkmann Design 2012
Analysis
www.crysberg.dk
Altoo Aps
Venlighedsvej 1
2970 Hørsholm
E-mail: [email protected]
telefon: 4580 1215 · www.altoo.dk