FRI PROCES

:
VN
NA
ØKOLOGI
kongres
2011
P ro g ra m »
LÆS sammendrag
af møderne
Holdning og Handling
23.-24. november Vingstedcentret
1
SPONSORER
Økologi-Kongres 2011
GULDSPONSOR
SØLVSPONSORER
BRONZESPONSORER
Hanegal
Hedegård Foods A/SDansk Akvakultur
DanOrganicDANÆG ambaNaturmælk
KongskildeThise Mejeri
Frøsalget
kongres
2011
ØKOLOGI
Velkommen
Økologi er båret af holdning og
handling – hos landmænd, virksomheder og forbrugere. Holdningen er grundlaget for den
aktive markedsudvikling, der har
gjort danskerne til verdens mest
økologivælgende forbrugere.
De økologiske holdninger bygger på principper om kredsløb,
forsigtighed, retfærdighed og
nærhed. Og vores holdninger har
betydning for, hvad vi vil og ikke
vil, og for vores konkrete handlinger. Ved at lade holdningen være
ledestjerne, styrer vi selv mest
muligt – og retningen er sat mod
en mere fair og bæredygtig fødevareproduktion.
På Økologi-Kongres 2011 handler det om holdning og handling.
Hvor er det, økologien rummer
muligheder og dynamik? Hvor
er det, at vi skal overveje vores
handlinger ud fra vores holdninger? Og hvor skal der sættes
ekstra kræfter ind?
Kongressen vil samle og formidle
viden, der kan sikre fremgang for
økologisk primærproduktion – og
på den måde omsætte visionære ideer til praktisk handling.
Kongressen giver derfor bud på
økologisk udvikling – og det i balancepunktet mellem handlinger
og de grundlæggende økologiske
holdninger.
Økologi-Kongres 2011 rummer
både resultater og refleksioner,
og under overskriften »Holdning
og handling« sætter vi den nuværende situation til kritisk vurdering og debat. Vi håber, at de
økologiske landmænd og alle de
andre deltagere vil være med til
at debattere, oplyse og inspirere.
Vel mødt til Økologi-Kongres
2011.
Programhæftets indhold
Om kongressen.......................... 4
Praktiske oplysninger................. 4
Programoversigt......................... 6
Plenum 1.................................... 8
Mødeblok A................................ 8
Styregruppen bag
Økologi-Kongres 2011
Mødeblok B.............................. 12
Mødeblok C.............................. 13
Mødeblok D............................. 18
Plenum 2.................................. 21
Plenum 3.................................. 21
Mødeblok E.............................. 22
Plenum 4.................................. 25
Deltagerliste............................. 26
Arrangørpræsentation.............. 40
Medlem i Forum for Økologisk Rådgivning, Videncentret for Landbrug
og formand for Økologi-Sektionen,
Landbrug & Fødevarer Uffe Bie
Formand for Økologisk
Landsforening
Evald Vestergaard
Viceformand i
virksomhedsbestyrelsen,
Landbrug & Fødevarer
Jan Toft Nørgaard
3
»
Se programoversigten
på side 6
kongres
2011
ØKOLOGI
Kort om
kongressen
Økologisk samlingspunkt
Kongressen er en enestående
mulighed for at møde folk fra
den økologiske sektor på tværs
af faggrænser og for at blive
udfordret og inspireret. Om aftenen er det muligt at udveksle
synspunkter under en festlig og
økologisk middag med underholdning og musik.
Økologi-Kongres 2011 henvender sig til landmænd, konsulenter, forskere, køkkenledere,
organisationer, myndigheder
og ansatte i virksomheder, der
arbejder med økologiske produkter.
Spændende aktiviteter på
Økologi-Kongres 2011
Kongressen, der er den største
i Norden, er blevet lidt af en institution. Det er syvende gang,
den finder sted. Sidste gang
deltog knap 500 landmænd og
andre fagfolk. Kongressen fandt
sted første gang i 1998.
Vi byder på forskellige mødeformer; fra store fælles plenummøder til mindre workshops
og vi har sat tid af til debat og
fælles refleksion. Og emnerne
spænder vidt fra kompoststalde
og fjerkræproduktion til nye
forbrugertendenser.
Økologi-Kongres 2011 byder på
to dage med faglige møder med
den nyeste viden og vigtige værdidebatter med udgangspunkt i
økologiens grundprincipper. Vi
skal drøfte nutidens økologiske
dyrkning og diskutere fremtidens økologi i lyset af de mange
nye teknologiske muligheder.
Praktiske oplysninger
Overnatning
Der er flere typer overnatning på
Vingstedcentret fra 9-sengsværelser til
enkeltværelser. Alle værelser er ikkeryger værelser.
Man kan få sit værelse fra onsdag 23.
november kl. 13.00. Man bedes forlade værelset torsdag 24. november kl.
9.00.
Registrering ved ankomst
Ved ankomst til Vingstedcentret skal du
gå til registreringsbordet, hvor du får
udleveret navneskilt samt kongresmateriale.
Registreringen begynder kl. 9.00 onsdag
den 23. november.
Stemningsfuld økologisk ankomst
Vi har været så heldige at få den klassisk uddannede pianist Mats Rudklint fra Esbjerg Musikkonservatorium
til at spille i forbindelse med åbningen
af kongressens to dage.
Økologisk Skydebold
Vi giver deltagerne mulighed for at røre
sig på kongressen. Vi arrangerer blandt
andet skydebold, der er et nyt holdspil,
som sætter gang i adrenalin, puls og
humør. Det kræver samspil, taktik, kraft
og hurtighed – og fair play. Et rigtigt
(bio)dynamisk øko-spil. To hold over
for hinanden skal med bolde skyde
mod en mål-bold, så den triller over og
rammer modstandernes bagvæg. Målbolden må kun påvirkes ved at kaste
bolde mod den – ikke med hænder og
fødder. Dommerne, der sikrer, at det
hele går ordentligt for sig er Frank van
Beek og Klaus Loehr-Petersen.
Skydebold foregår i pausen, onsdag
23. november, kl. 15.50-16.15 og alle
kongresgæster er velkomne til at være
med.
Svømmehal
Onsdag 23. november er der gratis
adgang i svømmehallen kl. 8.00-9.00
mod fremvisning af værelsesnøgle, og
torsdag den 24. november er der gratis
adgang i svømmehallen kl. 06.30-08.00
mod fremvisning af nøglekort.
4
MorgenZumba
Zumba er dans og fitness i en glad kombination. Alle har hørt om Zumba, der er
tidens mest populære bevægelseform.
Nu kommer den til VingstedCentret,
specielt tilrettelagt til kongresgæsterne.
Der er tale om introduktion til økologer,
der ikke har prøvet Zumba før. Det er
Zumba-instruktør Anne Wejs fra Pulszstudiet i Vejle, der danser for og instruerer. Det foregår torsdag 24. november
kl. 7.30 og ca. 30 min frem.
Vil du benytte de to morgentilbud, skal
du huske at medbringe badetøj og/eller
gymnastiktøj og fodtøj.
Kaffe og frokost
Forplejningen er økologisk.
Deltagerne kan nyde kaffe/te samt brød
om morgenen ved kongressens start onsdag den 23. november, og tilsvarende kan
de nyankomne torsdag den 24. november
forsyne sig med en kop kaffe eller te.
Gennem hele kongressen kan man forsynes sig med vand.
Onsdag den 23. november serveres frokosten kl. 13.00, mens den serveres kl.
12.30 den 24. november. Der er pause
om eftermiddagen med kaffe og kage,
onsdag den 23. november kl. 15.30.
Udstilling
Vi har tilbudt virksomheder, forskere,
projekter mv. at udstille på kongressen.
Har du tidligere været på kongressen, er
der denne gang tale om en mere ”græsrodsagtig” udstilling med åbne stande.
Frit bordvalg til festmiddagen
Ved tidligere økologi-kongresser har vi
fordelt siddepladser til middagen ved et
lotteri ved indgangen. Nu prøver vi noget nyt. Vi lader det være frivilligt, hvor
man vi sætte sig. Enkelte grupper har
imidlertid ønsket at reservere et bord,
og det har vi selvfølgelig respekteret.
Bar og kongresmiddag
Onsdag den. 23. november kl. 18.00
åbnes baren forud for kongresmidda-
Middagen rundes af med kaffe, hvorefter der spilles op til dans. Der vil
være mulighed for at købe drikkevarer
efter middagen.
Konferencier ved middagen er vanen
tro Tomas Fibiger Nørfelt, projektleder for kongressen, Videncentret for
Landbrug.
&
Kontakt
Alle spørgsmål om kongressen kan rettes til sekretariatet:
Økologi
erhverv
gen. Baren er åben, indtil middagen
serveres. Middagen serveres kl. 19.00.
Under middagen vil der være mulighed for at få en snak med de øvrige
kongresdeltagere, og vi byder på lidt
underholdning.
Mediepartnere
Landbrugsavisen og Økolog & Erhverv
er mediepartnere for kongressen,
og de sætter ekstra fokus på kongressen og de temaer, som drøftes
– både før, under og efter kongressen. Det bliver muligt på kongressen
at tage en snak med journalister fra
de to medier, hvis man har en god
historie.
Morgenmad 24-11-2011
Morgenmad og kaffe serveres for
overnattende gæster på Vingstedcentret i restauranten 24-11-2011 kl.
07.00-09.00.
Morgensang
Vi indleder kongressen, onsdag morgen med morgensangen ”Noget om
kraft” på melodien ”Jeg plukker fløjlsgræs” af Halfdan Rasmussen.
Økologi-Kongres 2011
Videncentret for Landbrug, Økologi
Agro Food Park 15
8200 Århus N
Tlf: 87 40 54 95
Fax: 87 40 50 10
Email: [email protected]
Vingsted Centret
Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsten
Tlf: 75 86 55 33
www.vingstedcentret.dk
Noget for øjet
Kongressen bliver et oplevelsesrum for både hjerne og øje. Således udstilles der kunst på kongressen. Vi har fået seks kunsterne og et skoleprojekt
til at udstille på kongressen. Benyt pauserne til at se kunsten. Det er muligt at købe værker i forbindelse med udstillingen. Og skulle der være brug
for det, formidler kongressekretariatet gerne kontakt mellem den interesserede og kunsterne.
Kongressens
praktiske
arrangører
Ole Engellyst
Økonomisk ansvarlig for
kongressen, Chef, Videncentret
for Landbrug, Økologi
Tlf. 40 14 50 39
Tomas Fibiger Nørfelt
Projektleder, informationskonsulent, Videncentret for Landbrug,
Økologi
Tlf. 40 46 92 46
Christina Udby
Viceprojektleder, Chefkons.
i Ledelsessekr., Økologisk
Landsforening
Tlf. 40 92 99 50
Ejvind Pedersen
Seniorkonsulent, Økologiteam, Landbrug & Fødevarer
Tlf. 29 80 70 00
Simon Olling Rebsdorf
Informationsmedarbejder, ICROFS
Tlf. 20 70 18 73
Klaus Loehr-Petersen
Foreningen for
Biodynamisk Jordbrug
Tlf. 22 17 25 65
Randi Hune Pedersen
Sekretær for kongressen, Videncentret for Landbrug, Økologi
Tlf. 87 40 66 46
OBSERVATØR:
Niels Halberg
Centerleder for ICROFS
5
Se programoversigten næste side
»
PROGRAM DAG 1 • onsdag 23. november
09:00-10:00
Registrering og kaffe/brød
10:00-11:00
Plenum 1:
Velkomst
Økologiens mange muligheder
11:00-11:30
Pause
11:30-13:00
A1:
Storskala producentsamarbejder – samarbejde for fremtiden
A2:
Gør noget ved klimaudfordringen lokalt
13:00-14.00
Frokost
14:00-15:30
Blok B: Økologi er holdning og handling
Økologiprincipperne – kernen i vores holdninger
B1:
Ny praksis i jordbruget – i pagt eller i strid
med principperne?
15:30-16:15
Kaffe, frugt og boldspil
16:15-18:00
C1:
Faglige
flaskehalse
i økologisk
grønsagsproduktion
18:00-19:00
Bar
19:00-24:00
Middag
C2:
Erfaringer
med økonomiske samarbejdsformer
mellem
bonde og
kunde /CSA
C3:
Bedre
jordstruktur,
kulstofopbygning og
»klimasikring« på
planteavlsbedrifter
A3:
Trends og tendenser
– emballage og
fødevarer
A4:
Dansk proteinfoder til
svin og fjerkræ
A5:
A6:
Madglæde og kvalitet i Komposteringsstald
økologien
B2:
Teknologi på bedriftsniveau – hvilke handlinger
er ok i forhold til principperne?
B3:
Teknologi på forarbejdningsniveau – hvilke
handlinger er ok i forhold til principperne?
C4:
Næste
generation
af økologer
C5:
Robuste
racer og
mindre dødelighed hos
pattegrisene
6
C6:
Bæredygtighed og
konkurrenceevne
i økologisk
fjerkræproduktion
C7:
Lammeproduktion
med fremtid i
C8:
Fremtidige
udfordringer
i malkekvægholdet
C9:
Kvalitet i
økologi –
økologi med
kvalitet
PROGRAM DAG 2 • torsdag 24. november
07:00-09:00
Morgenaktivitet for de friske
09:00-10:30
D1:
Økologiens
sundhedsgevinster
10:30-11:00
Pause
11:00-12:30
Plenum 2:
Økologien som redskab til at brødføde verden
12:30-13:30
Frokost
13:30-15:00
E1:
Nye afgrøder til
fremtidens planteproduktion
15:00-15:30
Plenum 4:
Nyt Nordisk Køkken på tallerkenen – fine dining eller folkekøkken?
D2:
Biogas – hvor
økologisk er det?
E2:
Økologi i andre lande
– Grandprix
D3:
Det gode kontrolbesøg
D4:
Økologiens økopolitiske vision 2021
D5:
Generationsskifte
med succes
D6:
Mere natur på
bedriften – bedre
biologisk balance,
færre skadedyr
Plenum 3:
Økologisk såsæd – nøglen til den økologiske fremtid
E3:
Forsyning med fosfor
og kalium uden konventionel gødning
E4:
Økologiens placering
i fremtidens europæiske landbrugspolitik
E5:
Biodynamisk
dyrkning er økologisk
– og noget mere
E6:
Bliv klogere på
rodukrudt
36
Der tages forbehold for ændringer i programmet.
spænd
ende
møder
Hvis du har en smartphone, kan
du downloade et sammendrag
for de fleste af de ca. 100 oplæg
direkte til din telefon ved at
scanne denne kode.
7
Plenum
1 ons. 10:00-11:00
Mødeblok
A ons. 11:30-13:00
TEMAMØDE A1
Økologiens mange muligheder
Storskala producentsamarbejder
– samarbejde for fremtiden
Velkomst ved kongresarrangørerne
Landmand Uffe Bie, Formand for bestyrelsen i ØkologiSektionen, Landbrug & Fødevarer
Den generelle strukturudvikling går mod færre og større
bedrifter; landdistrikterne affolkes og landbokulturen
forarmes. Flere og flere økologer tror på ideen om, at
man ved at indgå i et større, tættere og mere forpligtigende producentsamarbejde kan tilbyde samfundet et
alternativ til de dystre udviklingstendenser. Storskalaproducentsamarbejder kan omfatte strukturer på op
mod 3-4000 ha og er baseret på det økologiske værdisæt med tænkning i helheder. På temamødet vil man
høre om og diskutere storskala producentsamarbejder,
der vil kunne give den økologiske landbrugsproduktion
en reel mulighed for mere bæredygtighed samtidig med
en øget økonomisk, social og miljømæssig (økologisk)
robusthed.
Morgensang
Vi åbner kongressen ved at se lidt overordnet på økologien. Vi tager en tur i helikopteren over fortidens,
nutidens og fremtidens landbrug og forbrug. Og pilot er
fremtidsforsker Anne Skare Nielsen. Hun vil under titlen
Fremtidens økologi: Dekadent eller intelligent? vise os,
hvordan økologisk landbrug afspejler og tilfredsstiller samfundets store strømninger. Og hun gør det med
en skarp analyse samtidig med, at hun til fulde forstår
værdien af en god anekdote. Vi kommer til at høre om
forbruget blandt danskerne og hvordan livet i landdistrikterne engang blev levet, men også hvordan livet
på landet i dag og i fremtiden kan leves, hvis vi satser
rigtigt. Oplægget vil give perspektiver og sætte retning
på resten af kongressen med et budskab om samklang
mellem økologi og samfundets mange ønsker til en moderne og bæredygtig fødevareproduktion.
Spørgsmål til diskussion
Hvordan støtter vi igangsætningen af store producentsamarbejder?
Hvordan ser finansieringsmodellerne ud?
Hvordan skal vi få praktikken til at fungere?
Oplæg
Lejre Kommune og initiativet ӯkologisk Matrixbrug
Lejre”
Borgmester Mette Touborg, Lejre Kommune
Øko-Bornholm – samarbejde mellem producenter,
forarbejdning og afsætning
Økologikonsulent Henning Hervik, Økologisk Rådgivning/Gefion
Spørgsmål til diskussion
Hvad bidrager økologisk landbrug med i dag?
Hvorfor passer økologisk produktion til moderne forbrugere?
Hvordan skal landdistrikterne være i fremtiden?
Oplæg
Fremtidens økologi: Dekadent eller intelligent? Skal vi
lave det, kunderne vil have, eller det verden virkelig
har brug for?
Anne Skare Nielsen, Future Navigator, Partner og fremtidsforsker
Ordstyrer
Thomas Harttung, bestyrelsesformand for ICROFS og
Årstiderne
NOTER____________________________________
Ordstyrer
Landmand Uffe Bie, Formand for bestyrelsen i ØkologiSektionen, Landbrug & Fødevarer
________________________________________
NOTER____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
8
Mødeblok
A
onsdag 11:30-13:00
TEMAMØDE A2
TEMAMØDE A3
Gør noget ved klimaudfordringen lokalt
Trends og tendenser
– emballager og fødevarer
De fleste danske landbrug belaster klimaet gennem udledning af kuldioxid, metan og lattergas. Gennemsnitligt
pr. produktenhed bidrager økologerne ikke mindre end
vore konventionelle kolleger. Det skal vi have gjort noget
ved. På sigt skal de økologiske landbrug være klimaneutrale – eller endda bidrage positivt på klimasiden. Det
er den eneste farbare vej for at sikre grundlaget for de
fremtidige generationer – og på den kortere bane bidrager det til at sikre forbrugernes tillid til, at økologi er en
bæredygtig driftsform.
Vi er midt i et paradigmeskifte i økologien. Idealisterne
drev fra starten det økologiske forbrug, og de primære
salgskanaler var helsekostforretninger og gårdsalg. Den
nye bølge med øget forbrug af økologiske produkter
bæres i høj grad af de såkaldte Livsnydere, som tænker
meget på oplevelse, den gode historie de kan brande sig
selv på og hvad er der i det for mig. De vil ikke bare have
de faktuelle fordele omkring Ø-mærket i orden. De vil
OGSÅ have velsmag, innovation og lækkert design!
I dette tema behandler vi både hvorfor design er vigtigt
– men også hvilke trends, man så i givet fald kan skele
til, hvis man vil være på forkant med sine produkter –
både på indhold og emballagen.
Temamødet præsenterer deltagerne for helt konkrete
indsatser, den enkelte økologiske landmand kan gøre,
for at nå målet om klimaneutralitet på ejendommen.
Mange indsatser er samtidig økonomisk neutrale eller
giver endda plus på bundlinjen. To landmænd, der har
deltaget i projektet ’Klimahandlingsplaner på bedriftsniveau’ fortæller, hvilken forskel det har gjort for dem at
gå ind i et rådgivningsforløb på klimaområdet.
Spørgsmål til diskussion
Hvilke lande/markeder kan vi sammenligne os med, når
det kommer til trends og forbrugertendenser?
Hvad betyder design og emballage for den moderne
(økologiske) forbruger?
Er emballage ikke bare overflade – det handler vel om
indholdet, produktet?
Spørgsmål til diskussion
Hvorfor er det attraktivt for den enkelte landmand at
få lavet en klimahandlingsplan?
Hvor meget må det koste landmanden at nedbringe
sin CO2-belastning?
Skal bestræbelserne på at opnå klimaneutralitet bruges i vores kommunikation med forbrugerne?
Oplæg
De 4 vigtigste sekunder for dine produkter
– en typisk forbruger bruger fire sekunder på at beslutte sig til, om hun vil købe en vare i et supermarked.
Derfor er emballagen altafgørende.
Chefkonsulent Flemming Birch, Retail Institute
Scandinavia
Emballagedesign, hvad virker hos forbrugerne
Kreativ direktør Thomas Kjær, envision:design
Oplæg
24 landmænd tog klimaudfordringen op. Sådan går det
Økologikonsulent Erik Kristensen, Økologisk Landsforening
Klimaudfordringen på min ejendom som mælkeproducent
Landmand Kresten Degn, Tarm
Klimaudfordringen på min ejendom som Planteavler
Landmand Torben Matthiesen, Nørre Alslev
Ideer til 34 konkrete indsatser fra Klimakataloget
Økologikonsulent Pernille Plantener, Økologisk rådgivning, Gefion
Ordstyrer
Markedskonsulent Helle Bossen, Økologisk Landsforening
NOTER____________________________________
________________________________________
________________________________________
Ordstyrer
Næstformand i økologisektionen, Michael Svane, Landbrug og Fødevarer
________________________________________
________________________________________
NOTER____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
9
Mødeblok
A
onsdag 11:30-13:00
TEMAMØDE A4
TEMAMØDE A5
Dansk proteinfoder til svin og fjerkræ
Madglæde og kvalitet i økologien
Vi ønsker at bruge mere danskdyrkede proteinkilder, og
mødet sætter fokus på, hvordan det kan lade sig gøre.
Temamødet vil blive indledt med to korte oplæg med
gennemgang af mulighederne for brug af bælgsæd og
andre proteinafgrøder i foderet til svin og fjerkræ og en
status på problemstillingen ved 100% økologisk fodring. Mødedeltagerne deles efter de indledende oplæg
op i to grupper, hvor mulighederne for anvendelsen af
danskdyrket protein til svin eller fjerkræ drøftes. Gruppediskussionen ledes af fagpersoner. Mødet rundes af i
fællesskab ved, at man drøfter udviklingsbehov og nye
muligheder.
Økologien er i vækst, og nogle af de tendenser, der
driver den nye bølge, er kvalitet og nydelse. Det skyldes ikke mindst, at økologien ikke længere kun er
interessant for de grønne/idealisterne, men også for
de såkaldte ”livsnydere”. Det er kvalitetsbevidste og
madglade forbrugere, som ikke udelukkende tænker i
holistiske argumenter som miljøhensyn og dyrevelfærd,
når de køber økologisk, men også i sanselighed, innovation og velsmag.
På dette temamøde giver vi inspiration til, hvordan man
kan arbejde med de sanselige og smagsmæssige dimensioner i sine produkter – og argumenterer for hvorfor!
Spørgsmål til diskussion
Kan vi skaffe de proteinkilder, der skal til for at lave et
godt foder til smågrise?
Kan vi skaffe de proteinkilder, der skal til for at lave et
godt foder til hønniker?
Hvad er de væsentligste barrierer for, at både bedrifterne og Danmark som helhed bliver mere selvforsynende med protein?
[Temamødet kan med fordel suppleres med temamøde
C10]
Spørgsmål til diskussion
Hvad er kvalitet, og hvorfor er den vigtig?
Hvordan tænker vi mad og måltider i Danmark, og hvad
betyder smagen i den sammenhæng?
Hvordan kan vi bruge det nordiske køkken som en
inspirerende ramme, hvis vi vil udvikle smagen? Oplæg
100 pct. fodring af svin og fjerkræ, muligheder og
begrænsninger
Konsulent Niels Finn Johansen, Videncentret for Landbrug
Sådan ser jeg mulighederne for dansk protein i foderet
Produktchef Torben Jensen, Vest Jyllands Andel
Ordstyrer
Konsulent Lars Holdensen, Landbrug & Fødevarer
Oplæg
Smag og kvalitet - hvad er det?
Om smagen kan der ikke diskuteres, siger man. Er det
rigtigt?
Jan Krag Jacobsen, præsident for Det Gastronomiske
Akademi samt professor på RUC
”Smag og Kvalitet – kan det måles, vejes, udvikles?”
Klaus G. Grunert, professor og centerleder, MAPP Centret, Aarhus Universitet
Ordstyrere ved gruppedebat
Fjerkræ: Konsulent Lars Holdensen, Landbrug & Fødevarer
Svin: Konsulent Tove Serup, Videncentret for Landbrug
Ordstyrer
Fødevarerådgiver Henriette Winther, Økologisk Fødevarerådgivning – en del af Økologisk Landsforening
NOTER____________________________________
NOTER____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
10
Mødeblok
A ons. 11:30-13:00
TEMAMØDE A6
Komposteringsstald
I dag har op imod 80% af køerne i de danske malkekvægsbesætninger sygdomme i klovene, og en del af
disse dyr antages at opleve smerte i den forbindelse.
Halthed antages at udgøre et af de største velfærdsmæssige problemer i Europa og Nordamerika og er den
væsentligste årsag til for tidlig død eller aflivning af
malkekøer i Danmark. I dybstrøelsesstalde er der færre klovproblemer, men
staldtypen har de sidste årtier været på retur til fordel
for sengebåsestalden og forventes at blive udfaset sammen med konventionel halm i 2021.
Der er i høj grad behov for at tænke i nye staldtyper,
som sikrer en høj dyrevelfærd: I Holland er der de seneste år gjort erfaringer med komposteringsstalde, der er
indrettet som dybstrøelsesstalde, men der bruges flis/
savsmuld som strøelse. Der tilføres ilt ved daglig fræsning/harvning og beluftning nedefra. Måtten komposterer ved høj temperatur, som giver dårlige livsbetingelser
for yverbakterier.
Spørgsmål til diskussion
Er der færre klovsygdomme og yverbetændelser, og
dermed længere levealder i en komposteringsstald?
Hvordan er miljøbelastningen for en komposteringsstald, og hvordan håndteres komposten på marken?
Er komposteringsstalden økonomisk konkurrencedygtig med dybstrøelse- og sengebåsestalde?
Oplæg
Miljø og godkendelse af en komposteringsstald
Lektor Bjarne Schmidt Bjerg, Institut for Produktionsdyr
og Heste, KU-LIFE
Kokomfort i komposteringsstald
Lektor Ilka Klaas, KU-LIFE
Indretning og økonomi i komposteringsstald
Kvægbrugskonsulent Thorkild Nissen, Økologisk Landsforening
Ordstyrer
Landmand Rikke Friderichsen, Dyrvig Andelsbrug I/S
NOTER____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
11
Mødeblok
B
onsdag 14:00-15:30
mødeblok B
B1
Økolog i er holdning og handling
Ny praksis i jordbruget
– i pagt eller i strid med principperne?
Måske tænker vi ikke på det i hverdagen – men alligevel
ved vi godt, at principperne for økologien er de rødder,
som økologisk jordbrug vokser og udvikler sig fra. Samtidig er principperne de pejlemærker, som økologerne
kan agere efter, når der ses på, hvor økologien er på vej
hen udviklingsmæssigt, og når nye teknologier holder sit
indtog. IFOAM principperne om sundhed, økologi, retfærdighed og forsigtighed samt principperne som EU-økologireglerne bygger på præsenteres kort, inden deltagerne
kan vælge mellem 3 workshops.
Eksempel på dilemmaer: Dyrkning i afgrænsede bede.
Tildeling af daglige rengøringsmidler i drypvandingsanlæg, besætningsstørrelser, parallelproduktion på
pakkeriniveau ...
B1 mødeleder
Faglig udviklingschef Michael Tersbøl, Økologisk
Landsforening
B2
Økologiprincipperne – kernen i vores holdninger
Bestyrelsesmedlem, Aage Dissing, Økologisk
Landsforening
Teknologi på bedriftsniveau
– hvilke handlinger er ok i forhold til
principperne?
Efter oplægget overgår mødet til en workshop, hvor hver
deltager kan vælge at deltage under et overordnet emne
– se under B1, B2 og B3.
Eksempel på dilemmaer: Kønssorteret sæd, slam til
gødskning, GMO, nanoteknologi, UVC-bestråling mod
gråskimmel …
I grupper med 6 personer bliver en række dilemmaer
drøftet. Grupperne bedes give deres bud på, hvilken
retning økologien skal arbejde i, inden for hvert af de
drøftede dilemmaer. Gruppernes meldinger i form af
postkort med budskaber samles og indgår i møde D4
om økologernes øko-politiske vision torsdag morgen og
siden i organisationernes videre arbejde.
B2 mødeleder
Landskonsulent Erik Fog, Videncentret for Landbrug
B3
Teknologi på forarbejdningssniveau
– hvilke handlinger er ok i forhold til
principperne?
NOTER____________________________________
Eksempel på dilemmaer: GMO, nanoteknologi, klorbehandling, mikrobølger, UHT-behandling af mælk,
homogenisering …
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
B3 mødeleder
Økologichef Ole Bloch Engellyst, Videncentret for
Landbrug
________________________________________
NOTER____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
12
Mødeblok
C
onsdag 16:15-18:00
Temamøde C1
Temamøde C2
Faglige flaskehalse i økologisk
grønsagsproduktion
Erfaringer med økonomiske samarbejdsformer mellem bonde og kunde/CSA
De økologiske grønsagsavlere har mange faglige udfordringer i hverdagen. Temamødet sætter fokus på de
udfordringer, der er knyttet til jorden. Jorden er vores
grundlag og ressource, men også en faglig udfordring.
Når gødningsressourcerne begrænses, skal vi kombinere forfrugtsvirkning og gødskning optimalt for at sikre
udbytterne og kvaliteten i produkterne. Samtidig er
patogene nematoder i jorden et voksende problem, der
ødelægger kulturer, nedsætter udbytterne og i værste tilfælde forhindrer dyrkning af bestemte kulturer. I Holland
bruger de økologiske grønsagsproducenter i stigende
omfang faste kørespor i bestræbelserne på at sikre og
forbedre jordens kvalitet som dyrkningsgrundlag, ofte
kombineret med pløjefri dykning.
Forbrugere som medejere af et landbrug giver nye muligheder – og udfordringer.
Økologisk og biodynamisk jordbrug har tradition for en
nær relation mellem landmænd og forbrugere gennem
bl.a. gårdbesøg, direkte handel og åben dialog. Nogle
er gået et skridt videre og har etableret et økonomisk
samarbejde, hvor en kreds af kunder betaler forud for
produkterne. I udlandet er der mange eksempler på, at
forbrugere ”frikøber” en gård helt eller delvist. Disse og
andre samarbejdsformer er samlet i begrebet CSA-aftaler
(Community Supported Agriculture, forbrugerstøttede
landbrug).
På mødet præsenterer 3 personer deres erfaringer med
økonomiske (og til dels arbejdsmæssige) relationer mellem landbrug og forbrugere.
Spørgsmål til diskussion
Hvordan sikrer vi grønsager af høj kvalitet med en begrænset næringsstoftilførsel?
Hvordan kan faste kørespor være et aktiv?
Hvordan kan nematoder håndteres?
Spørgsmål til diskussion
Hvad er fordele og ulemper for landmænd og forbrugere?
Hvor meget er forbrugerne villige til at tage ansvar for,
økonomisk og praktisk?
Står den danske selvejerkultur i landbruget i vejen for
nye samarbejdsformer?
Oplæg
Nematoder; et stigende problem
Konsulent Lars Møller, Gartnerirådgivningen
Gør gødskning af dine grønsager til dit fokus 2012
Konsulent Richard de Visser, Gartnerirådgivningen
Brug af faste kørespor og GPS, erfaringer fra Holland
[Oplæg på engelsk]
Konsulent Sander Bernaerts, DLV-plant
Oplæg
Erfaringer fra 10 år med det forbrugerejede landbrug
Brinkholm
Lektor Christian Coff, Andelslauget Brinkholm, Karise
Vores kunder tager ansvar, betaler forud og høster selv
Gartner Birthe Holt, Hertha Levefællesskabs ”bondekunde-gartneri ”, Galten
Experiences with CSA-models in UK: new relation between farmers and consumers
Farmer James Twine, Soil Association, England
[Oversættes efter behov]
Ordstyrer
Gartner Frank van Beek, Aarstiderne
NOTER____________________________________
________________________________________
Ordstyrer
Kunderådgiver landbrug Kirsten Arup, Merkur Andelskasse
________________________________________
________________________________________
NOTER____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
13
Mødeblok
C
onsdag 16:15-18:00
Temamøde C3
Temamøde C4
Bedre jordstruktur, kulstofopbygning og
”klimasikring” på planteavlsbedrifter
Næste generation af økologer
I ”Grøn vækst” er der en målsætning om en fordobling af
det økologiske areal inden år 2025. Hvis denne målsætning skal nås, skal der ikke alene findes unge landmænd,
der på sigt kan overtage de igangværende økologiske
landbrug og fastholde dem som økologiske, men også
landmænd, der kan lægge nye arealer om til økologi.
Derfor skal økologi på skema og dagsorden på alle landets landbrugsskoler, og de unge skal finde det attraktivt
at etablere sig med økologisk produktion.
En god jordstruktur er afgørende for robuste afgrøder og
et godt og stabilt udbytte; men jordstrukturen er under
pres fra store maskiner og mere ekstremt klima med
store nedbørsmængder og tørkeperioder.
Udfordringen for økologiske planteavlsbedrifter er at
skabe en god jordstruktur ved hjælp af begrænset jordbearbejdning og et sædskifte, der foruden høstudbytter
også har fokus på en fremtidig ”klimasikring”. Opbygning
af kulstof i jorden er en vigtig faktor i denne proces. Det
grundlæggende økologiske princip om at gøde jorden og
dens mikroorganismer for at gøre den robust og udbyttestabil bliver mere og mere aktuelt.
Spørgsmål til diskussion
Hvordan får vi rekrutteret næste generation af unge
til at overtage økologiske ejendomme og lægge nye
arealer om?
Hvad motiverer de unge til at vælge økologi som levevej?
Hvordan får de unge råd til at købe?
Spørgsmål til diskussion
Hvordan påvirker jordstrukturen afgrødernes vækst og
udbytte?
Hvordan plejer vi jordstrukturen i forhold til organisk
stof, trafik og jordbearbejdning?
Hvordan opnås de bedste resultater af bælgplanter i
sædskiftet i forhold til jordens kulstofopbygning?
Oplæg
Nyetableret for en million
Landmand Rasmus Winther Henneberg og Landmand
Kenneth Højland, Henneberg & Højland I/S
Ung og måske med mod på økologi
Bestyrelsesmedlem Peter Stenger, Danmarks Landboungdom
Alternative etableringsformer
Direktør Lars Pehrson, Merkur, Den Almennyttige Andelskasse
Økologi på alle landbrugsskoler og alle uddannelsestrin
Konsulent Thorkild Nissen, Økologisk Landsforening
Oplæg
Dyrkningsmetodernes indflydelse på jordens struktur
og vandhusholdning
Seniorforsker Per Schjønning, DJF, AU
Dyrk kulstofindholdet i jorden
Chefkonsulent Lisbeth Frank Hansen, Økologisk Rådgivning
Ordstyrer
Projektleder Klaus Loehr-Petersen, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Ordstyrer
Helge Bülow, tidl. forstander på Kalø Økologiske Landbrugsskole
NOTER____________________________________
NOTER____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
14
Mødeblok
C
onsdag 16:15-18:00
Temamøde C5
Temamøde C6
Robuste racer og mindre dødelighed hos
pattegrisene
Bæredygtighed og konkurrenceevne i
økologisk fjerkræproduktion
Økologiske svin lever meget anderledes end de indendørs
konventionelle. Det er en del af reglerne for økologisk
landbrug, at der skal tages særligt hensyn til dyrenes
naturlige adfærd, f.eks. må de ikke fikseres. Som et
særkende for dansk produktion holdes søerne i hytter på
friland, hvilket giver meget anderledes vilkår for dyrene.
Der er tradition for at bruge det samme avlsmateriale,
hvad enten produktionen foregår inden- eller udendørs,
men spørgsmålet er, om de anderledes rammer på friland
fordrer andre dyr. Der arbejdes netop nu på at finde frem til, om en ny
krydsningskombination kan give mere robuste pattegrise,
således at dyrevelfærden kan forbedres. På mødet sættes fokus på emnet omkring nye racer og lavere dødelighed hos pattegrise.
På møder ser vi på aktuelle emner inden for fjerkræproduktionen. Vi skal beskæftige os med konkurrenceevnen i
den danske økologiske fjerkræproduktion. Der redegøres
kort for den historiske udvikling i markedsandele, ligesom der vil blive givet en vurdering af fremtidsperspektiverne. Bæredygtighed og troværdighed i produktionen vil
blive sat til debat med udgangspunkt i beskrivelse af dels
en økologisk slagtefjerkræproduktion dels en økologisk
ægproduktion. Hensyn til dyrevelfærd, miljø og fødevaresikkerhed på den ene side og konkurrenceevne på den
anden side vil blive belyst. Vi vil diskutere revision af reglerne for økologisk fjerkræhold, både de fælles EU-regler
og nationale danske regler, herunder også om kravet
til 100% økologisk fodring skal fastholdes pr. 1. januar
2012, eller om der indføres en overgangsordning?
Spørgsmål til diskussion
Hvad er den perfekte race til økologisk produktion?
Hvilke ulemper er vi parate til at acceptere til fordel for
robuste pattegrise?
Hvad betyder smag for valget af racer
Spørgsmål til diskussion
Er der et modsætningsforhold mellem ønsker om forbedret produktivitet på den ene side og troværdighed
og bæredygtighed på den anden side?
Hvad er de væsentligste barrierer for 100% økologisk
fodring fra 1. januar 2012?
Skal vi have en dansk økologisk produktion af daggamle kyllinger - slagt og æg?
Oplæg
Gode robuste racer på min bedrift
Svineproducent og afprøvningsvært Hans Erik Jørgensen, Risbjerg Landbrug
Udviklingsarbejdet med mindre dødelighed og robuste
pattegrise
Projektleder, konsulent Tove Serup, Videncentret for
Landbrug
Oplæg Mit bud på konkurrence- og bæredygtig økologisk ægproduktion i Danmark
Ægproducent Flemming Haugaard, Bolderslev
Vores bud på en konkurrence- og bæredygtig økologisk
slagtefjerkræproduktion i Danmark
Slagtekyllingeproducent Hans Johnsen, Sødam Fjerkræ
(og medejer af Sødams Økologiske Fjerkræslagteri) og
direktør Michael Orbesen, Sødams økologiske Fjerkræslagteri
Status vedr. revisionen af EU’s regler for økologisk
fjerkræ
Fagpolitisk chefkonsulent Sybille Kyed, Økologisk
Landsforening
Ordstyrer
Forsker Klaus Horsted, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
NOTER____________________________________
________________________________________
________________________________________
Ordstyrer
Afdelingsleder Jette Søholm Petersen, Videncentret for
Landbrug, Fjerkræ
________________________________________
________________________________________
________________________________________
NOTER____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
15
Mødeblok
C
onsdag 16:15-18:00
Temamøde C7
Temamøde C8
Lammeproduktion med fremtid i
Fremtidige udfordringer i
malkekvægholdet
Får og lam er eminente plejere af naturarealer, vedvarende arealer, frøgræs- og kløvergræsmarker. En del af
økonomien i konventionel lammeproduktion hentes i,
at landmændene udlejer dyrene til pleje af arealer og
samtidig sparer en del af udgiften til foder i efterårsmånederne. I forhold til økonomien i økologisk lammeproduktion er økologerne udfordret af kravet om, at jorden
skal være økologisk. Derfor skal der tænkes kreativt og
tænkes i win-win situationer.
Økologiske mælkeproducenter kunne med fordel bruge
får til at pleje kløvergræsarealer i efteråret i stedet for
selv at hente sidste slæt på markerne. Der er større fare
for trykskader og optrådte marker, hvis det er maskiner
og kvæg, der tager sidste slæt, end hvis fårene gør. En
alliance mellem økologiske kvæg- og lammeproducenter
kan derfor være interessant. Et bevidst valg af efterafgrøder vil kunne optimere den fælles gevinst yderligere.
Den økologiske malkekvægsproduktion er i en rivende
udvikling akkurat som den konventionelle mælkeproduktion. For økologen giver de stadigt større besætninger
store udfordringer i forhold logistik, management samt
dyrenes sundhed og velfærd. Dette temamøde vil fokusere på nogle af de områder, som er vigtige for fortsat at
kunne bevare den økologiske troværdighed over for forbrugerne og samtidigt kunne levere økologiske produkter
af høj kvalitet.
Spørgsmål til diskussion
Køer på græs er et afgørende ”varemærke” for den
økologiske mælk, men hvordan skal de store bedrifter fortsat klare udfordringen omkring afgræsning og
malkning?
Hvor stor er udledningen af klimagasser fra mælkeproduktionen – og hvordan kan den reduceres via afgrødevalg og fodringsstrategier?
Hvordan ser det ud med dyrenes sundhed og velfærd i
de økologiske malkekvægsbesætninger, og hvad kan vi
gøre for fortsat at forbedre den?
Spørgsmål til diskussion
Samarbejde mellem mælke- og lammeproducenter om
afgræsning – hvilke fordele og barrierer er der?
Udbytter i afgræssede frøgræsmarker kontra afhugning
med skårlægger?
Hvilke afgrøder er relevante som efterafgrøder?
Oplæg
Afgræsning og malkning – udfordringer og løsninger!
Konsulent Erik Andersen, Jysk Landbrugsrådgivning
Klimabelastningen fra kvægbrug - fodring og produktionsstrategier
Seniorforsker Troels Kristensen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
Øget sundhed og velfærd i malkekvægsbesætningerne
med landmanden som ”aktiv planlægger”
Seniorforsker Mette Vaarst, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
Oplæg
Samarbejde med mælkeproducenter i praksis – det kan
økologerne lære af
Konventionel lammeproducent Hans Jørgen Krogh,
Brunsgaard Fårefarm, Årre
Frøproduktion med får som hjælpere
Frøkonsulent Jørn Lund Kristensen, DLF-Trifolium A/S
Effektive efterafgrøder til afgræsning
Økologikonsulent Jens Chr. Skov, Økologisk Landsforening
Ordstyrer
Formand Frode Lehman, Naturmælk
Ordstyrer
Økologikonsulent Bjarne Hansen, Økologisk
Landsforening
NOTER____________________________________
NOTER____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
16
Mødeblok
C ons. 16:15-18:00
Temamøde C9
Kvalitet i økologi – økologi med kvalitet
Smag, kvalitet og nydelse er blandt de vigtige tendenser, som driver den moderne økologi. Men hvad er god
kvalitet? Hvordan kan vi genkende den? Og hvordan kan
vi arbejde med den i praksis?
På dette temamøde inviterer vi kvalitetseksperter fra
forskellige verdener til at diskutere og præsentere interessante eksempler og kendetegn på kvalitet – samt det
modsatte.
Med konkrete fødevareeksempler og korte debatoplæg
vil vi inspirere og demonstrere, hvad der efter kvalitetseksperternes mening er skidt og kanel!
[Temamødet kan med fordel suppleres med temamøde
A5]
Spørgsmål til diskussion
Hvad betyder kvaliteten for udviklingen af økologien?
Er der forskelle i kvaliteten mellem konventionelle og
økologiske produkter – og burde der være det?
Er smag og kvalitet bare individuelle størrelser, eller
kan man faktisk opstille nogle vejledende beskrivelser?
Oplæg
[Titel på oplæg følger]
Direktør Judith Kyst, MadX
Det brede i det smalle - smagsudforskning fra praksis.
Frugtavler og Mostproducent Mette Meldgaard, StrynØfrugthave. Mette inddrager deltagerne i en udforskning
af æblesmage gennem most. Både forskelligheden i
enkeltsortssmage, blandinger og hvad forskellige forarbejdningsformer betyder for smagen.
Ordstyrer
Fødevarerådgiver Cathrine Esmann, Økologisk Fødevarerådgivning – en del af Økologisk Landsforening
NOTER____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
17
Mødeblok
D
torsdag 09:00-10:30
Temamøde D1
Temamøde D2
Økologiens sundhedsgevinster
Biogas – hvor økologisk er det?
Økologerne vil til stadighed skulle argumentere for fordelene ved at købe økologisk, herunder retfærdiggørelsen
af prisen i forhold til de konventionelle fødevarer. Derfor
er det altafgørende for økologiens fortsatte vækst, at
produkterne lever op til forbrugernes forventninger. En
generel opfattelse blandt forbrugerne er, at de økologiske fødevarer er sundere og mere næringsrige end de
konventionelt producerede. Dette temamøde stiller derfor skarpt på økologiens betydning for sundheden.
Der er store forventninger til, at der skal bygges flere
biogasanlæg i Danmark, og produktion af biogas er
blevet fremhævet som den bedste mulighed for økologiske landmænd til at skaffe nok økologisk gødning, når
den konventionelle husdyrgødning bliver udfaset. Dette
temamøde vil give en kort status over, hvor langt vi er
nået her i Danmark, og så vil vi kigge længere ud – til
Sverige for at høre om mulighederne for at bruge biogas
som brændstof og til Tyskland for at høre, hvor bæredygtig og klimarigtig en løsning biogas egentlig er. Vi
må være sikre på, at en udbygning med biogas ikke sker
på bekostning af kulstoffet og dermed frugtbarheden i
jorden.
Du kan høre forskere fortælle om, hvordan økologiske
fødevarer adskiller sig fra konventionelle, hvilke mulige
ernæringsmæssige og sundhedsmæssige effekter de har,
samt om, hvilke forventninger og indkøbsvaner forbrugerne har i forhold til økologiske fødevarer – og du kan
selv bidrage til en aktiv debat om oplæggene og om
emnet i det hele taget.
Spørgsmål til diskussion
Er det realistisk, at biogasproduktionen kan erstatte
konventionel husdyrgødning inden 2021?
Hvad vil det kræve, hvis biogas skal bruges som brændstof i økologernes traktorer?
Er det godt for klimaet at bruge biogas? Eller er det
kulstoffet i jorden, vi brænder af?
Spørgsmål til diskussion
Er der en sundhedseffekt af at spise økologisk eller
skal vi fremover begynde at fokusere på andre forskelle mellem økologiske og konventionelle produkter, som
giver en merværdi?
Hvad er de væsentligste kriterier for at vælge økologisk
frem for konventionelt set med forbrugernes øjne?
Hvordan bevarer vi forbrugernes tillid og indfrier deres
forventninger til kvaliteten af de økologiske produkter
i fremtiden?
Oplæg
Økologi og biogas – hvor langt er vi i Danmark? Kort
status
Faglig udviklingschef Michael Tersbøl, Økologisk Landsforening og Landskonsulent Erik Fog, Videncentret for
Landbrug
Svenske erfaringer med biogasproduktion og opgradering til kørselsbrændstof.
Projektkoordinator Peter Eriksson, Energi- og Miljöteknik, InnovatumTeknikpark, Sverige
[Oplæg på svensk – med oversættelse af PowerPoints]
Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO2-neutralt – eller
vil det gå ud over jordens humusindhold?
Dr. agr. Kurt Möller, Universität Hohenheim, Tyskland
[Oplæg på engelsk – med oversættelse af PowerPoints]
Oplæg
Sundhedsgevinster ved at spise økologisk frugt og
grønt
Senior lektor Kirsten Brandt, Newcastle University
Et økologisk fingeraftryk – hvad siger forskningen om
økologisk kost og sundhed?
Akademisk medarbejder Kristian Holst Laursen, Institut for Jordbrug og Økologi, Plante- og Jordvidenskab,
Københavns Universitet
Økologiske fødevarer – hvor bevæger forbrugerne sig
hen?
Adjunkt Sinne Smed, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet
Ordstyrer
Konsulent Peter Mejnertsen, Videncentret for Landbrug
NOTER____________________________________
Ordstyrer
Direktør for Forskning og Fødevarer Annette Toft, Landbrug & Fødevarer
________________________________________
NOTER____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
18
Mødeblok
D
torsdag 09:00-10:30
Temamøde D3
Temamøde D4
Det gode kontrolbesøg
Økologernes Øko-politiske vision 2021
Kontrol og regler danner rammen om det moderne danske økologiske landbrug. Det skaber sikkerhed for at råvarerne er produceret efter vedtagne normer. Kontrollen
er en vigtig del af det økologiske landbrug, og den stiller
en række krav til landmanden. Mange landmænd har en
negativ oplevelse af magtforholdet i kontrolsituationen
og kender ikke i detaljer deres rettigheder og pligter.
Mødet sætter fokus på begge disse aspekter og på, hvad
man som landmand selv kan gøre for, at kontrolbesøget
forløber godt.
Det er politisk besluttet, at vi skal have mere økologi i
Danmark. I foråret 2011 kom regeringen med ”Økologivision – 18 initiativer til udvikling af Danmarks økologiske
produktion”
Mange gode kræfter arbejder for, at økologisk produktion får større og stærkere rodfæste i Danmark. Økologisk
Landsforening og Landbrug & Fødevarer har deres økologipolitiske visioner, ligesom Danmarks Naturfredningsforening har visioner for økologiens udvikling i Danmark.
Med de økologiske principper som pejlemærke sætter visionerne retning for, hvad vi skal nå. På baggrund
af diskussionerne i workshop B ӯkologiens principper
som pejlemærke” og organisationernes visioner tager
vi debatten om, hvor organisationerne bør lægge deres
politiske fokus i økologiens tjeneste. Mødet videreføres i form af en kontrol-café, hvor landmænd kan stille spørgsmål til erfarne kontrollører og
jurister.
Spørgsmål til diskussion
Hvad kan jeg gøre for, at kontrolbesøget foregår i en
ånd af samarbejde?
Hvordan kan jeg styrke min egen position?
Har jeg pligt til at blive hjemme, hvis der kommer kontrol, lige når jeg er på vej til økologikongres?
Deltag i workshoppen og vær med til at sætte retning for
økologiens fremtid:
Hvad skal dansk økologi være kendt for om 10 år?
Hvordan vil vi gerne have, at økologien skal udvikle sig?
Hvordan sikres og optimeres landmandens konkurrenceevne, økologiens troværdighed og forbrugernes
tillid?
Ordstyrer og indledning Hvorfor har vi kontrol – og hvilke sammenfaldende interesser har vi med Plantedirektoratet? Hvornår er det,
kontrollen er en ubehagelig oplevelse?
Økologikonsulent Pernille Plantener, Gefion
Signaler og pejlemærker fra workshoppen vil både Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer tage med i
det videre arbejde for at styrke den økologiske udvikling
i Danmark. Oplægsholdere
Psykologien mellem mennesker under et kontrolbesøg,
og hvordan undgår man spændinger mellem kontrollør
og landmand i vanskelige kontrolsituationer.
Ph.D-stipendiat Inger Anneberg, Forskningscenter
Foulum
Hvad er mine rettigheder og pligter ved kontrolbesøg
(gælder for alle typer kontrol)
Konsulent Rasmus Klim Christensen, Videncentret for
Landbrug
Det effektive kontrolbesøg – det kan landmanden
gøre
Kontrollør Gitte Vinther, Plantedirektoratet Randers
Oplæg
Økologisk Landsforenings vision
Direktør Paul Holmbeck, Økologisk Landsforening
Landbrug & Fødevarers økologivision
Teamleder Økologi Kirsten Lund Jensen, Landbrug &
Fødevarer
Danmark Naturfredningsforening visioner om økologi
Landbrugsmedarbejder Rikke Lundsgaard, Danmarks
Naturfredningsforening
Workshop: Danmarks økologiske fremtid
Mødet videreføres i form af en kontrol-café, hvor
landmænd kan stille spørgsmål til erfarne kontrollører
og jurister.
Ordstyrer
Økologichef Ole Bloch Engellyst, Videnscentret for
Landbrug
NOTER____________________________________
NOTER____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
19
Mødeblok
D
torsdag 09:00-10:30
Temamøde D5
Temamøde D6
Generationsskifte med succes
Mere natur på bedriften – bedre biologisk
balance, færre skadedyr
På et tidspunkt bliver det aktuelt at tænke på, hvad der
skal ske, når du ikke længere ønsker at være aktiv landmand. Den nye landbrugslov åbner for nye muligheder for
ejerformer i landbruget, ligesom der hele tiden i praksis
høstes erfaringer med forskellige former for generationsskifte. Uanset hvilken model man vælger i et generationsskifte, er der en mange personlige, økonomiske og sociale
ting i spil, når man er på vej ud og ind i erhvervet. Kom og hør om gode erfaringer og nye muligheder.
Økologisk landbrug bygger, i princippet, på biologisk
mangfoldighed, forebyggelse og balance frem for monokultur og bekæmpelse. I praksis kan man let glemme at
opbygge og pleje mangfoldigheden i flora og fauna, når
man skal leve op til kravet om effektivitet, specialisering
og højt udbytte.
Der er imidlertid flere gode muligheder for at få mere
natur ind på bedriften, f.eks. læhegn, blomsterbælter,
vildtfoderafgrøder, kasser til fugle og bier, høns og grise
mellem frugttræer, billebanker og vandhuller. Det gavner
ikke bare afgrøderne og naturen, det øger også landmandens glæde i hverdagen og bedriftens bidrag til samfundets fælles goder.
Spørgsmål til diskussion
Hvilke nye perspektiver og muligheder giver den nye
landbrugslov?
Hvilke erfaringer er der i praksis fra forskellige generationsskifter? Hvad skal man være særlig opmærksom på i samarbejdet? – set fra såvel den ældres som den unges perspektiv – og er der særlige udfordringer for økologer?
Spørgsmål til diskussion
Hvordan arbejder man praktisk med at skabe større
mangfoldighed på et landbrug?
Hvordan virker forskellige slags dyr i frugtplantager?
Kan det betale sig, økologisk og/eller økonomisk, at
arbejde med biologisk mangfoldighed?
Oplæg
Perspektiver og nye muligheder for fremtidens generationsskifter i landbruget
Konsulent Mads Kinch Clemmesen, Videncentret for
Landbrug
Generationsskifte med succes – eksempler fra virkeligheden
Biodynamisk gartner Ask Rasmussen, Kiselgården
– Glidende generationsskifte med forældre
Økologisk Mælkeproducent Kim Gohr-Nielsen
– Generationsskifte ejer – medarbejder
Oplæg
Erfaringer med rådgivning om naturpleje hos økologer
Planteavlskonsulent Marie Louise Simonsen, Økologisk
Landsforening
Sådan giver vi bedre vilkår for fugle på Billeslund
Biolog Jesper Leegaard, Aarstidernes gartneri Billeslund
Mangfoldighed er grundlaget for en sund frugtavl
Frugtavler Verner Andersen, Bellingehus Frugtplantage,
Slangerup
Ordstyrer
Landmand Jens Krogh, Næstformand Økologisk Landsforening
Ordstyrer
Frugt- og grøntkonsulent Maren Korsgaard, Økologisk
Rådgivning
NOTER____________________________________
________________________________________
NOTER____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
20
Plenum
2 tor. 11:00-12:30
Plenum
3 tor. 11:00-12:30
Økologien som redskab til at brødføde
verden
Økologisk såsæd
– nøglen til den økologiske fremtid
Verdens befolkning vokser støt, og globalt er behovet
for fødevarer stigende. Multinationale selskaber, tænketanke mv. agiterer for, at en ny grøn revolution med
brug af sprøjtemidler og gensplejsede planter er den
eneste farbare vej. Men der er et økologisk alternativ,
som kan sikre fødevaresikkerheden for landbefolkningerne – og dertil en produktion, som kan afsættes til
byerne, dog ikke nødvendigvis som certificeret økologi.
Brug af de økologiske dyrkningsmetoder har vist øget
produktion og af mange forskelligartede afgrøder og
større tolerance i forhold til klimaforandringer mv.
Højt forædlede plantesorter, som er udviklet til det
konventionelle landbrug med tildeling af kunstgødning,
regulering af skadegørere og ukrudt med pesticider, og
potentielt et mindre og mindre udbud af sorter, som
ikke er genmanipulerede er økologernes voksende udfordring. Økologerne har brug for en udvikling af sorter
til brug i det økologiske landbrug. Det betyder andre mål
for sortsudvikling, men det betyder også udfordringer i
forhold til regler, forædlingsmuligheder, genpuljer mv.
Spørgsmål til diskussion
Hvorfor er det vigtigt for økologer at arbejde med
udvikling af en egentligt økologisk såsædspulje?
Hvilke mål for sorterne er relevante for økologerne, og
hvordan kan arbejdet udvikles?
Hvilket arbejde er allerede i gang?
Spørgsmål til diskussion
Hvordan kan økologien bidrage til at løse det fremtidige globale fødevarebehov?
Hvilke positive sidegevinster er der ved økologiske
dyrkningsmetoder?
Hvordan får vi befolkningerne til at ændre adfærd og
selv tage ansvar for deres fødevareproduktion?
Oplæg
Hvordan kan økologerne arbejde med udvikling af
egen genpulje – og hvorfor skal de?
Konsulent Anders Borgen, Agrologica
Hvorfor har vi brug for økologisk såsæd
Planteavler Anders Lund, Formand for Planteavlsudvalget
Resultater af og muligheder og udfordringer for økologisk planteforædling
Planteforædler for Kultursaat og forsker ved Göttingen
Universitet Bernd Horneburg, Tyskland
[Holdes på engelsk med oversættelse]
Oplæg
Økologi – luksus på de sultendes bekostning?
Centerleder Niels Halberg, ICROFS
Farmer Field Schools i Vest-Uganda med fokus på
fødevaresikkerhed, økologi og samarbejde i familier og
lokalsamfund.
– FFS-konceptet
– Agro-økologi og fødevareproduktion på lokalt plan
– Social kapital og bæredygtighed
Projektledere Inge Lis Dissing, Aage Dissing og Mette
Vaarst, Økologisk Landsforening
Ordstyrer
Ph.D-stud. Rikke Andersen, Aalborg Universitet
Ordstyrer
Formand Klaus Bustrup, Danida
NOTER____________________________________
NOTER____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________
21
Mødeblok
E torsdag 13:30-15:00
Temamøde E1
Temamøde E2
Nye afgrøder til fremtidens
planteproduktion
Økologi i andre lande – Grandprix
Vi eksporterer økologiske varer for 743 millioner kr. og
importerer for 1.090 millioner kr. (2009). Et element i
strategien for at styrke den økologiske udvikling i Danmark er at styrke eksporten af økologiske produkter. Derfor er det interessant at rette blikke ud i verden og
se, hvordan den økologiske virkelighed ser ud i nogle af
de lande, som er vores kunder og konkurrenter. Ta’ med
på en rejse ud på de økologiske nærmarkeder. Vi slår et smut forbi bl.a. Polen, Tyskland, Italien og Sverige og hører, hvordan det går med økologien på forbrugersiden og hos de økologiske producenter.
Klimaændringer, klimamål og miljøkrav gør det vigtigt for
landbruget at tænke i nye afgrødetyper og deres anvendelser. Det kræver et landbrug – og et samfund – der er
dygtigt til at tilpasse sig de nye udfordringer. Hvilke udfordringer og muligheder klimaændringerne vil give den
enkelte landmand afhænger blandt andet af bedriftsforhold, dyrkningsintensitet og produktionsformer. Et svar
på disse udfordringer kan være et bio-baseret samfund,
som rummer mange muligheder for jordbrugene i form
af nye afgrøder til blandt andet fødevareingredienser,
energi, medicin og råstoffer til industrien. Og mange af
disse afgrøder forudsættes dyrket økologisk. Jordbrugeren kan se sig selv som leverandører af ”planteindholdsstoffer i bred forstand” som giver et væsentligt højere
hektar-afkast, en bedre afsætningssituation – og for
de jordbrugere, som har mod på det – ejerskab til en
større del af værdikæden, fx forarbejdning. Det indebærer andre produktionsformer, andet materiel og også
kompetencer. Temamødet sætter fokus på nye afgrøder,
men også produktionsformer og kompetencer, som kan
gavne det fremtidige økologiske brug og samtidig imødekomme klimaudfordringerne.
Spørgsmål til diskussion
På hvilke markeder og med hvilke produkter har Danmark et potentiale?
Hvor kan vi finde inspiration til nye nicher og samarbejdspartnere? Kan vi konkurrere med Østeuropa på pris og kvalitet?
Oplæg
Økologi i Polen
Statskonsulent Flemming Duus Mathiesen, Den danske
ambassade i Warsarwa
Økologi i Tyskland
Statskonsulent Poul Ottosen, Den danske ambassade i
Berlin
Økologi i Italien
Statskonsulent Søren Skafte, Den danske ambassade i
Rom
Økologi i Sverige
Markedschef Katarina Wolf, Krav
Oplæg til diskussion
Hvordan sikrer vi bedst at være på forkant med klimaændringerne i forhold til at inddrage ”nye” afgrøder i
produktionen?
Hvordan bidrager den økologiske landmand til det
biobaserede samfund – og hvad får han ud af det?
Kan økologerne drage særlige fordele af et varmere
klima sammenlignet med konventionelle landmænd?
Ordstyrer
Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer
Oplæg
En kort redegørelse for klimaets forandring – vind,
vand og varme
Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet
Det biobaserede samfund – muligheder for de økologiske jordbrug
Konsulent Bjarne Mahler Schou, Center for Bioressourcer og Innovation (CEBI)
NOTER____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Ordstyrer
Centerleder Niels Halberg, ICROFS
________________________________________
NOTER____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
22
Mødeblok
E torsdag 13:30-15:00
Temamøde E3
Temamøde E4
Forsyning med fosfor og kalium uden
konventionel gødning
Økologiens placering i fremtidens europæiske landbrugspolitik
På mødet vil vi beskæftige os med hvilke fosfor- og kaliumkilder, der findes som alternativ til konventionel husdyrgødning, og hvorvidt disse alternativer er en mulighed
i Danmark Vi vil også se på den økonomiske betydning af
korrekt fosfor og kaliumforsyning. Endvidere vil der blive
sat spot på, hvorledes alternative fosfor- og kaliumgødninger skal anvendes, og hvorledes man kan påvirke
tilgængeligheden af fosfor og kalium ved lave fosfor- og
kaliumtal.
Arbejdet med reformen af EU’s landbrugspolitik er i fuld
gang. De indledende forhandlinger er godt i gang, og i
efteråret 2011 forventes kommissionens samlede lovpakke at blive fremsat. Udfordringen bliver at udforme
en politik, der understøtter en bæredygtig fødevareproduktion, som på bæredygtig vis forvalter naturressourcer og klimaudfordringer samtidig med, at liv og vækst
i landdistrikterne stimuleres. Hør hvordan konturerne
tegner sig for den nye politik, der kommer til at præge
udviklingen i Europas landbrug de kommende år. Spørgsmål til diskussion
Er der tilstrækkelige mængder gødning til, at vi fortsat
kan udvikle den økologiske produktion?
Hvilken betydning har udfasningen af konventionel
gødning på forskellige bedriftstyper?
Hvorledes sikrer man en optimal udnyttelse af det
fosfor og kalium, der er til rådighed?
Spørgsmål til diskussion
Hvilken rolle kommer økologien til at få i fremtidens
landbrugspolitik?
Få en status på, hvordan det går, og hvordan de danske organisationer præger udviklingen
Bliver produktionsstøtte for alvor afløst af betaling
for levering af offentlige goder i form af opfyldelse af
klimamål, miljøkrav mv?
Oplæg
Fosfor og kaliumbalancer nu og i fremtiden
Specialkonsulent Margrethe Askegaard, Videncentret
for Landbrug
Mere optimal udnyttelse af forfor og kalium i såvel
jord som alternative kilder
Professor Lars Stoumann Jensen, Institut for Jordbrug
og Økologi, Plante- og Jordvidenskab, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Oplæg
Kommissionens vision for reformen af den fælles landbrugspolitik
NN
L&F’s holdning til reformen af EU’s landbrugspolitik – herunder prioriteringen af økologien
Direktør Lone Saaby, Erhvervspolitik, Landbrug & Fødevarer
Fra landbrugsstøtte til betaling for offentlige goder
Formand Evald Vestergaard, Økologisk Landsforening
Ordstyrer
Konsulent Peter Mejnertsen, Videncentret for Landbrug
________________________________________
Ordstyrer
Landmand Johannes Nebel, formand for COPA-COGEGAs
arbejdsgruppe for økologi og medlem af Økologisektionens bestyrelse i Landbrug & Fødevarer
________________________________________
NOTER____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________
NOTER____________________________________
23
Mødeblok
E torsdag 13:30-15:00
Temamøde E5
Temamøde E6
BiodynamiSk dyrkning er økologisk
– og noget mere
Bliv klogere på rodukrudt
Rodukrudt kan være et problem på økologiske bedrifter, der kan nedsætte landmandens udbytte og humør.
Man kan enten se på rodukrudt som indikatorer på en
ubalance, som man skal gøre noget ved, eller man kan
se på rodukrudtet som noget, der skal bekæmpes og
kontrolleres. Der er stor forskel på, hvordan landmænd
tackler rodukrudt, både praktisk og holdningsmæssigt. Der bliver indledt med en præsentation af disse to
indgange og en status på rodukrudtet. Dernæst opdeles
mødet i en række grupper, hvor man drøfter de forskellige arter af rodukrudt. Gruppediskussionen ledes af en
fagmand. Halvvejs igennem vil der blive mulighed for
at skifte gruppe. Mødet rundes af i fællesskab med, at
man drøfter udviklingsbehov og nye muligheder for at
kontrollere rodkrudt.
Dette ”mere” interesserer i stigende grad økologer, der
søger inspiration til at se sig selv og deres bedrift i et
bredere og dybere perspektiv.
I det praktiske ligner økologisk og biodynamisk dyrkning
hinanden, og biodynamikerne bliver også kontrolleret
efter økologireglerne af staten. Der er imidlertid nogle
væsentlige forskelle på det livs- og natursyn, der ligger
til grund for de to metoder. Den biodynamiske er baseret på en opfattelse af, at der ud over de fysiske stoffer
og biologiske processer er levende kræfter i naturen,
(bio-dynamik betyder livs-kraft), som man kan studere,
inddrage og få glæde af i sit praktiske arbejde.
Erfaringer viser, at det kan virke personligt berigende
for landmanden at se sig selv og sin bedrift i en større
sammenhæng. Konkret viser forskningen, at de biodynamiske metoder forstærker de positive virkninger af
den økologiske praksis, bl.a. på jordens frugtbarhed og
fødevarekvalitet/gastronomi.
Det er muligt at se maskiner til bekæmpelse af rodukrudt
på et udendørsareal ved kongressen samt tale med producenter af maskinerne.
Spørgsmål til diskussion
Er rodukrudt især et dyrkningsproblem, eller er det
mere personligt irriterende?
Hvilke typer rodukrudt har vi gode metoder mod, og
hvilke klarer vi ikke godt?
Hvad gør man i udlandet over for rodkrudt, og hvad
ved forskerne og rådgiverne i dag?
Spørgsmål til diskussion
Hvad kan en moderne økolog bruge de biodynamiske
metoder til?
Hvorfor virker biodynamisk dyrkning så godt på f.eks.
smagsudviklingen?
Hvad kræves der for at lægge om til biodynamisk drift?
Oplæg
Biodynamiske principper og resultater
Projektleder Klaus Loehr-Petersen, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Sådan bruger jeg de biodynamiske præparater
Agronom og frugtavler Verner Andersen, Bellingehus
Frugtplantage, Slangerup
Om gårdorganismen og husdyrenes betydning
Landmand Günther Lorenzen, Jejsing Demeter I/S,
Tønder Oplæg
Status på viden om rodukrudt nu og hvad er rodukrudt
udtryk for?
Forskningsleder Bo Melander, Aarhus Universitet og
rådgivningschef Sven Hermansen, Økologisk Landsforening
Dernæst gruppediskussioner:
Skræpper: Planteavlskonsulent Keld Forsom, Jysk Økologi
Agersvinemælk: Planteavlskonsulent Claus Østergård,
Økologisk Landsforening
Kvik: Rådgivningschef Sven Hermansen, Økologisk
Landsforening
Tidsler: Konsulent Lars Egelund Olsen, Videncentret for
Landbrug
Følfod: Ledende landbrugstekniker Henning Thomsen,
Jyndevad Forsøgsstation, Aarhus Universitet
Ordstyrer
Konsulent Anke Stubgaard, Videncentret for Landbrug
NOTER____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Ordstyrer
Konsulent Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug
________________________________________
________________________________________
NOTER____________________________________
________________________________________
________________________________________
24
Plenum
4 tor. 15:00-15:30
Nyt Nordisk Køkken på tallerkenen
– fine dining eller folkekøkken?
Vi slutter med en fanfare for Det Nye Nordiske Køkken
(NNK). For nordiske fødevarer og nordisk madkultur har i
årtier været under pres fra andre madkultur samt manglen på identitet og stolthed. Nyt Nordisk Køkken-ideen
har skabt ny kreativitet, selvbevidsthed og gastronomisk
opmærksomhed, ikke mindst på grund af kåringerne af
Noma og Rasmus Kofoed som verdens bedste hhv. restaurant og kok. Det startede elitært, men breder sig nu
som et begreb og en inspiration fra feinschmeckerne til
firmaernes produkter og folkets køkkener. Og økologien
er kommet stærkt ind i billedet. Principperne for NNK
om naturligt, nært og mangfoldigt harmonerer fint med
de økologiske målsætninger. Forskningsprojektet Opus
tester en nordisk kostplan på en stor gruppe mennesker,
hvor 75 pct. af maden er økologisk.
Spørgsmål til diskussion
Hvad er det særligt nordiske?
Hvad kan økologiske landmænd og virksomheder gøre
for at bidrage til og få glæde af den nye nordiske
madudvikling?
Hvor bevæger maden os hen?
Oplæg
Nyt Nordisk Køkken på tallerkenen – sådan kan vi
arbejde sammen om det!
Direktør i Meyer Kantiner A/S Merete Holst
Ordstyrer
Landmand Evald Vestergaard, formand for Økologisk
Landsforening
NOTER____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
25
Deltagerliste
Tilmeldte pr. 14. november sorteret efter fornavn
Fornavn
Efternavn
Firma
Adresse
Postnr By
Allan
Gade
Bygholm landbrugsskole
Hattingvej 49
8700
Allan
Hansen
Danish Agro
Kornmarken 1
Anders
Borgen
Agrologica
Anders
Bjerre
Anders
Email
Tlf
Tilmeldte møder
Horsens
[email protected]
28563866
P1, A2, B2, C3
8464
Galten
[email protected]
60290670
P1, A4, B1, C8, D2, P2, E2, P4
Houvej 55
9550
Mariager
[email protected]
55813518
P1, A5, B1, C3, D4, P3, E4, P4
bygholm landbrugsskole
hattingvej 49
8700
horsens
[email protected]
61752474
P1, A6, B1, C4,
Ahrenfeldt
LMO
Trigevej 20
8382
Hinnerup
[email protected]
40466053
P1, A1, B2, C8,
Anders
Lund
Aastrupgaard
Hovvejen 16
8740
Brædstrup
[email protected]
75763062
P1, A3, B2, C3, D4, P3, E3, P4
Anders Raskov
Kodahl
Danæg Amba
Danægvej 1
6070
Christiansfeld
[email protected]
20236553
P1, A3, B3, C6, D1, P2, E5, P4
Ane
Frost Førde
NaturErhvervstyrelsen
Skovbrynet 20
2800
Kgs. Lyngby
[email protected]
45263543
P1, A4, B1, C4, D3, P2, E4
Anette
Benzon
Lykkegård
Pederskervejen 28
3730
Nexø
[email protected]
27114947
P1, A1, B2, C2,
Anke
Stubsgaard
Videncentret for Landbrug; Økologi
Agro Food Park 15
8200
Århus N
[email protected]
20290711
P1, A5, B1, C4, D4, P3, E5, P4
Anna Krab
Henningsen
Kalø Økologiske Landbrugsskole
Skovridervej 1
8410
Rønde
[email protected]
28154318
P1, A6, B2, C4, D6, P2, E5,
Ann-Christine
Ellesøe
Aarhus Universitet
Sølystgade 45, 3.tv
8000
Århus
[email protected]
Anne
Klottrup
NaturErhvervstyrelsen
Skovbrynet 20
2800
Kgs. Lyngby
[email protected]
45263778
P1, A4, B2, C5, D3, P2, E2, P4
Anne Grete
Kongsted
Institut for Agroøkologi, Aarhus
Universitet
Blichers alle 20, Postboks 50 8830
Tjele
[email protected]
87157993
P1, A5, B2, C9
Anne Mette
Fuglede
Madsen
Jysk Landbrugsrådgivning
Majsmarken 1
7190
Billund
[email protected]
76602368
P1, A6, B2, C3, D2, P3, E3, P4
Annette
Holmenlund
Kalø Økologisk Landbrugsskole
Skovridervej 1
8410
Rønde
[email protected]
96966666
P1, A6, P2, C7,
Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske
Universitet
Mørkhøj Bygade 19
2860
Søborg
[email protected]
35886328
P1, A3, B2, C1, D1, P2, A3, P4
Annette Nygaard Jensen
Land
Ann-Marie
Dock Gustavs- Jordbruksverket
son
Dragarbrunnsgatan 35
753 20
Uppsala
Antoni
Stenger
Landmand
Ribevej 99
6630
Rødding
[email protected]
24222960
P1, A6, B2, C4
Arne
Bisgård
Gårdejer
Grundvadvej 3
7860
Spøttrup
[email protected]
21246648
P1, A1, B1, C8
Arne
Steffensen
Svineproducent
Hestbjergvej 22
7500
Holstebro
[email protected]
97485207
P1, A4, B1, C5
Asger
Eggersgaard
Bygholm Landbrugsskole
Stenagervej 16a
7160
Tørring
[email protected]
4523720041 P1, A2, B2, C3
Astrid
Dahl
Københavns Kommune, Sundhed og
Indkøb
Gyldenløvesgade 15
1502
Kbh. V
[email protected]
33664521
Axel
Månsson
Axel Månsson
Grarupvej 15
7330
Brande
[email protected]
4540808130 A4, B1, C3, D2, P2, E1, P4
Benjamin
Belin
Gelstrupgaard Øko.
Gelstrupvej 7
4500
Nykøbing
Sjælland
[email protected]
29726723
P1, A4, B1, C5, D6, P3, E3, P4
Bent
Nielsen
Gråsten Landbrugsskole
Fiskbækvej 15-17
6300
Gråsten
[email protected]
73653523
P1, A3, B3, C8, D2, P2, E5, P4
Bent
Korsholm
Landmand
Sønderbykjærvej 9
6900
Skjern
[email protected]
20445306
P1, A2, B1, C4, D5, P2, E1, P4
Berit
Rasmussen
Gelstrupgaard Øko.
Ringstedvej 198
4300
Holbæk
[email protected]
40863268
P1, A4, B2, C5, D6, P3, E6, P4
Birgit
Ingvorsen
Videncentret for Landbrug, Økologi
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
[email protected]
87405493
P1, A6, B2, C5, D3, P3, E4, P4
Birgit
Pichat
Vores Marked
Lærkevangen 13
3520
Farum
[email protected] 23242846
P1, A5, B2,C9, D1, P2, E5, P4
Birgitte
Jørgensen
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
24349049
P1, A5, B3, C9, D1, P2, E1, P4
Birgitte Popp
Andersen
LandboSyd
Peberlyk 2
6200
Aabenraa
[email protected]
74365000
P1, A2, B2, C2
26
Sverige [email protected]
D1, P2, E1, P4
4618661621 A1, B1, C3, D6, P3, E4
P1, A5, B3, C9, D1, P2, E4, P4
Fornavn
Efternavn
Firma
Adresse
Postnr By
Birgitte Wulff
Mikaelsen
Videncentret for Landbrug
Agro Food Park 15
8200
Birthe
Holt
Hertha Levefællesskab
Landsbyvænget 14
Birthe Thode
Jacobsen
BIOService
Bjarne
Larsen
Bjarne
Email
Tlf
Tilmeldte møder
Århus N
[email protected]
30921711
P1, A3, B2, C2
8464
Galten
[email protected]
30954577
P1, A5, B1, C2
Ravnstrupvej 16
4684
Holmegaard
[email protected]
40915388
P1, A3, B3, C2, D4, P3, E4, P4
Forum Østergård
Sdr.Forumvej 22
6715
Esbjerg N
[email protected] 23304399
P1, A2, B1, C3, D6, P2, E2, P4
Viller Hansen
Heden og Fjorden
Munkelindevej 83
7441
Bording
[email protected]
97101325
P1, A3, B1, C1
Bjarne
Duelund
Andersen
I/S Frydensbjerg
Skærlund Skolevej 20
7330
Brande
[email protected]
22616319
P1, A6, B1, C2, D6, P3, E1, P4
Bjarne
Bjerg
IPH, KU-LIFE
Grønnegårdsvej 2
2720
Frederiksberg C
[email protected]
35333586
A6, B2, C8
Bjarne
Schaldemose
Landmand
Skovmøllevej 51
5474
Veflinge
[email protected]
64831885
A5, B2, C3, D2, B3, E1, P4
Bjarne
Hansen
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
21158706
P1, A1, B1, C7
Bo
Melander
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet /
Aarhus Universitet
Forsøgsvej 1
4200
Slagelse
[email protected]
22283393
D1, P2, E6
Bodil
Hjarvard
Videncentret for Landbrug
Agro Food Park 15
8200
Aarhus
[email protected]
87405548
A1, B1, C5, D4, P3, E1, P4
Bolette
Kristensen
Grantoftegaard
Pederstrupvej 69
2750
Ballerup
[email protected]
20108913
P1, A1, B1, C7, D3, P2, E6
Brian
FruergaardRoed
Grøndalsgaard I/S
Mejlbyvej 53
9610
Nørager
[email protected]
21637607
P1, A6, B2, C8, D5, P2, E6
Camilla
Kramer
Videncentret for Landbrug; Økologi
Agro Food Park 15
8200
Århus N
[email protected]
87405266
P1, A6, B2, C8
Caroline Demant Nordentoft
Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216
København K
[email protected]
50839122
P1, A5, B3, C9, D1, P2, E2, P4
Carsten
Markussen
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
30627215
P1, A4, B2, C4, D5, P2, E3, P4
Cathrine
Esmann
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
24623287
P1, A5, B3, C9, D1, P3, E5, P4
Chris
Russell
Aarstiderne A/S
Barritskovvej 34
7150
Barrit
[email protected]
20906390
P1, A6, B3, C3, E4, P3, E6, P4
Christian
Bøgh
Bygholm
Løgstørvej 131
9500
Hobro
[email protected]
61745504
P1, A6, B2, C8
Tjek
er
hvilke mød
r
du e
tilmeldt
27
Land
Fornavn
Efternavn
Firma
Adresse
Postnr By
Christian
Holm
Bygholm
Hattingvej 49
8700
Christian
Givskov
Bygholm Landbrugsskole
Adelvej 3
Christian
Kring
Bygholm landbrugsskole
Christian
Coff
Christian
Email
Tlf
Tilmeldte møder
horsens
[email protected]
28437330
P1, A1, B1, C3
6900
Skjern
[email protected]
hotmail.com
40896024
P1, A6, B2, C8
kattesund 8. 2 sal
8700
Horsens
[email protected] 51224586
P1, A2, B2, C3
Landbrugslauget, Brinkholm
Kulagervej 23
4653
Karise
[email protected]
72481096
P1, A3, B3, C2
Therkildsen
LMO
Trigevej 20
8382
Hinnerup
[email protected]
26447423
P1, A1, B2, C8,
Christian
Petersen
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Aabyhøj
[email protected]
21601160
P1, A4, B1, C9, D6, P3, E5, P4
Christien
Bas
Danace
Hulvej 31
8700
Horsens
[email protected]
30323028
P1, A6, B2, C8, D2, P2, E4, P4
Christina
Adler
Svanholm
Svanholm alle 2
4050
skibby
[email protected]
47565598
P1, A3, B1, C9, D4, P2, E4, P4
Christina Udby
Hansen
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
87322703
P1, A3, B1, C2, D5, P3, E2, P4
Claus
Østergaard
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
20457465
P1, A4, B2, C9, B5, P3, E6, P4
Claus-Ebbe
Junker
Kalø Økologisk Landbrugsskole
Skovridervej 1
8410
Rønde
[email protected]
20195060
P1, A1, B2, C2, D5, P2, E4, P4
Conny
Wang Hansen GUDP-kontoret, NaturErhvervsstyrelsen, Nyropsgade 30
Fødevareministeriet
1780
København V
[email protected]
25168454
P1, A1, B1, C9, D4, P3, E1, P4
Diana
Boysen
Poulsen
Centrovice
Damsbovej 11
5492
Vissenbjerg
[email protected]
63621609
A1, B1, C5, D2, P2, E3, P4
Dorte
Røjgård
Bygholm Landbrugsskole
Enggårdsvej 15
8763
Rask Mølle
[email protected]
27722472
P1, A1, B2, C5
Dorte
Ruge
PhD. stud Aalborg Universitet, MENU
Høvej 26
8520
Lystrup
[email protected]
28909056
P1, A5, B1, C2, D4, P2, E4
Dorte
Daugaard
Sønderjysk Landboforening
Billundvej 3
6500
Vojens
[email protected]
2030 2307
P1, A2, B1, C3, D6, P3, E6, P4
Dorte Mette
Jensen
Stenalt Land-og Skovbrug
Stenaltvej 8
8950
Ørsted
[email protected]
40948005
D1, P2, E1
Ebbe
Buskbjerg
Heden og Fjorden
Holtevej 20
7490
Aulum
[email protected]
97472526
P1, A1, B1, C8
Ebbe
Westenaa
Pedersen
Kalø Økologiske Landbrugsskole
Skovridervej 1
8410
Rønde
[email protected]
21854434
P1, A6, B2, C8, D1, P2, E1
Ejnar
Kock Hansen
Ejnar Kock Hansen
Borrevej 17
6840
Oksbøl
[email protected]
75272208
P1, A6, B1, C8
Ejvind
Andersen
HC Venslev A/S
HC Vej 8
4050
Skibby
[email protected]
47594700
P1, A1, B3, C2, D4, P3, E2, P4
Ejvind
Pedersen
Landbrug & Fødevarer
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
[email protected]
33394474
P1, A3, B3, C8, D2, P2, E2, P4
Elba
Lorenzen
Aarhus Universitet
Willemoesgade 76, 1.th
8200
Aarhus N
[email protected]
25596660
P1, A6, B2, C4
Erene
Vestergaard
Landbrug
Tanghusvej 14
8620
Kjellerup
[email protected]
22619292
P1, A6, B2, C4, D6, P2, E5, P4
Erik
Andersen
Jysk Landbrugsrådgivning
Majsmarken 1
7190
Billund
[email protected]
76602363
P1, A6, B2, C8, D4, P3, E1, P4
Erik
Fog
Videncentret for Landbrug; Økologi
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
[email protected]
87405490
P1, A2, B2, C6, D2, P2, E3, P4
Erik
Kristensen
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
30627545
P1, A2, B2, C3, D4, P2, E3, P4
Erling
Nielsen
AU, Foulum
Blichers Alle 20, Postboks
50
8830
Tjele
[email protected]
87157612 /
40521632
P1, A4, B2, C3, D2, P2, E1, P4
Erling
Christensen
Jysk Landbrugsrådgivning
Majsmarken 1
7190
Billund
[email protected]
76602363
P1, A6, B2, C9, D4, P3, E1, P4
Erling Høyer
Pedersen
Villerslev Skaldyr
Villerslevvej 9
7755
Bedsted
[email protected] 22139532
P1, A5, B3, C9
Esben
Møller Xu
Esben Møller Xu
Rudholmvej 24
6818
Årre
[email protected]
75195123
P1, A6, B1, C8
Esben
Schæffer
RTS. Landbrugsskolen Sjælland
Ledreborg Allé 50
4000
Roskilde
[email protected]
2876 6055
P1, A4, B2, C1,
Ester
Simonsen
Kalø Økologisk Landbrugsskole
Skovridervej 1
8410
Rønde
[email protected]
96966666
P1, A6, B2, C4
28
Land
Fornavn
Efternavn
Firma
Adresse
Postnr By
Eugène
Driessen
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet /
Aarhus Universitet
Forsøgsvej 1
4200
Evald
Vestergaard
Landbrug
Tanghusvej 14
Fie
Graugaard
Hanegal A/S
Flemming
Duus
Mathiesen
Flemming
Email
Tlf
Tilmeldte møder
Slagelse
[email protected]
22283396
P1, A5, B1, C3, D6, P3, E1, P4
8620
Kjellerup
[email protected]
20102621
P1, A6, B2, C4, D6, P2, E5, P4
Resenbrovej 29
8600
Silkeborg
[email protected]
40183612
A4, B1, C5, D4, P2, E2
Danske Ambassade i Warzawa
Ul. Marszalkowska 142
00-061
Warzawa
Skov
Skovgaard Planteavl
skovvej 24
6500
vojens
[email protected]
20473570
P1, A1, B2, C3, D4, P3, E6, P4
Flemming
Haugaard
AA
Ingebølvej 15
6392
Bolderslev
[email protected]
74646695
D2, P2, E5, P4
Frank
Oudshoorn
Aarhus Universitet
Blichers Allé 20
8830
Tjele
[email protected] 87157661/
20938700
P1, A6, B2, C8, D2, P2, E4, P4
Frode
Lehmann
Naturmælk
Stensigmose 4
6310
Broager
[email protected]
74441640/
20451640
P1, A5, P3, C8, D4, P2, E4, P4
Frode Hjort
Gregersen
Ormsiggård
Alslevvej 17, Forum
6715
Esbjerg N
[email protected]
75168116/
40962238
P1, A2, B2, C8, D4, P2, E5, P4
Gareth
Edwards
Aarhus Universitet
Blichers Alle 20
8830
Tjele
[email protected]
21846047
A3, B2, C1, D2, P3, E1
Gerda
Nielsen
Plantedirektoratet (fra 1. oktober
NaturErhvervstyrelsen)
Skovbrynet 20
2800
Kgs Lyngby
[email protected]
45263879
P1, A4, B1, C4, D3, P2, E4
Gert
Holst Hansen
Gert Holst Hansen
Astrupvej 35
6715
Esbjerg N
[email protected]
75168260
P1, A6, B2, C9, D4, P3, E1, P4
Gitte
Vinther
NaturErhvervstyrelsen
Mejlbyvej 652
8530
Hjortshøj
[email protected]
22494391
D3, P3, E6, P4
Grethe
Hansen
ICROFS
Blichers Allé 20, Postboks
50
8830
Tjele
[email protected]
87157771
A1, B1, C1, D1, P2, E1
Günther
Lorenzen
Jejsing Demeter I/S
Dravedvej 12
6240
Løgumkloster
[email protected]
40338070
D5, P2, E5, P4
Hanne
Børsch
Landbrug & Fødevarer
Axeltorv 3
1609
København V
[email protected]
27245833
P1, A5, B1, C4, D4, P2, E2, P4
Hanne
Christiansen
NaturErhvervstyrelsen
Nyropsgade 30
1780
København V
[email protected]
25238372
A1, B2, C2, D1, P2, E4, P4
Hanne
Gunnersen
Søren Larsen, Bakkegården
Samosvej 12
2300
København K
[email protected]
60299553
P1, A1, B2, C3, D6, P3, E3, P4
Hans
Lund
Jysk Landbrugsrådgivning
Majsmarken 1
7190
Billund
[email protected]
76602100
P1, A6, B2, C8, D1, P2, E1, P4
Hans
Bach-Lauritsen Projekt- og Udviklingskonsulenterne
Axeltorv 3
1609
København V
[email protected]
33394276
P1, A3, B1, C9
Hans
Fynbo
Stenalt Land-og Skovbrug
Stenaltvej 3
8950
Ørsted
[email protected]
21729142
D6, P3, E6
Hans Chr.
Toftegaard
Nordlund
Vennemosevej 4, Abild
6270
Tønder
[email protected]
23306362
P1, A2, B2, C3, D1, P3, E5, P4
Hans Erik
Jørgensen
Risbjerg Landbrug
Strandbyvej 71
5683
Hårby
[email protected]
40731133
P1, A4, B2, C5
Hans Jørgen
Krogh
Brunsgaard Fårefarm
Vesterlundvej 3
6818
Årre
[email protected]
40826880
P1, A2, B2, C7
Hans Peder
Nielsen
Hans Peder Nielsen
Læborgvej 35
6600
Vejen
[email protected]
75388364
P1, A6, B1, C8
Hardy
Møller
Hardy Møllder
Tingvejen 212
6818
Årre
[email protected]
75169235
P1, A2, B1, C3
Helene
Austvoll
Oikos - Økologisk Norge
Engebrets vei
275
Oslo
[email protected]
4798035330 P1, A4, B3, C2, D4, P2, E4, P4
Helga
Hjort
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401
Kbh. K
[email protected]
72544205
P1, A2, B2, C3, D2, P2, E4, P4
Helge
Bülow
Kalø Frugt
Skovridervej 2
8410
Rønde
[email protected]
29883414
P1, A3, B2, C4, D4, P3, E4, P4
Helle
Rasmussen
Lykkegården
Århusvej 23
8963
Auning
[email protected]
30599727
P1, A5, B2, C1, D2, P2, E4, P4
Helle
Bossen
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
31792700
P1, A3, B2, C9
29
Land
Polen
Norge
48225652900 E2
Fornavn
Efternavn
Firma
Adresse
Postnr By
Helle Huus
Bjerge
Helleforsundkost
Møllegaarden 161
6933
Henning
Sørensen
Jysk Landbrugsrådgivning
Majsmarken 1
Henning
Hervik
Økologisk Rådgivning
Henning
Thomsen
Aarhus Universitet
Henning B.
Carlsen
Henriette
Guldager
Henriette
Email
Tlf
Tilmeldte møder
Kibæk
[email protected]
61712641
D1, P2, E5, P4
7190
Billund
[email protected]
76602369
P1, A5, B1, C3, D2, P3, E3, P4
Fulbyvej 15
4180
Sorø
[email protected]
57865332
P1, A1, B2, C2, D6, P2, E3, P4
Flensborgvej 22
6360
Tinglev
[email protected] 40614899
P1, A4, B2, C3, D1, P3, E6, P4
Sandvadvej 24
8765
Klovborg
[email protected]
75761475
D2, P2, E6
Arla Foods
Sønderhøj 14
8260
Viby J
[email protected]
arlafoods.com
89381664
P1, A2, B1, C8, D3, P2, E4, P4
Kristensen
NaturErhvervstyrelsen
Lille Tornbjerg Vej 30
5220
Odense SØ
[email protected]
20900903
P1, A2, B1, C8, D6, P3, E3, P4
Henriette
Winther
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
21237923
P1, A5, B1, C4, D4, P2, E1, P4
Henrik
Kløve
DLG
Axelborg
1620
København V
[email protected]
4540269840 P1, A4, B3, C9, D4, P3, E1
Henrik
Jensen
DLG
V. Ringvej 1
9760
Vrå
[email protected]
33687515
A4, B1, C6
Henrik Bækgaard
Laursen
Gram og Nybøl Godser A/S
Slotsvej 54
6510
Gram
[email protected]
60494613
P1, A3, B2, C1, D6, P3, E1, P4
Hilde
Schøyen
Norgesfor AS
Andebuveien 674
3158
Andebu
[email protected]
4791371736 P1, A4, B1, C6, D4, P2, A3, P4
Ida
Stærk
Nicolajsen
Københavns Universitet, Det biovidenskablige Fakultet
Bryggerivej 8, 2th
2500
Valby
[email protected]
51315853
P1, A2, B2, C2, D6, P2, E4
Ilse
Rasmussen
ICROFS
Blichers Allé 20, Postboks
50
8830
Tjele
[email protected]
51779512
A5, B2, C1, D6, P3, E6, P4
Inge Lis
Dissing
Økologisk Landsforening
Fasanvej 11
9460
Brovst
[email protected]
23392749
P1, A2, B1, C3, D6, P2, E4, P4
Inger
Anneberg
Aarhus Universitet
Blichers Allé 20
8830
Tjele
[email protected]
21745708
D3
Ingvard
Kristensen
Lemvigegnens Landboforening
Industrivej 53
7620
Lemvig
[email protected]
96630544
P1, A4, B1, C3, D2, P2, E3, P4
Iris
Feuerhahn
Københavns Universitet
Dannebrogsgade 24B
1660
København V
[email protected]
23488047
P1, A4, B2, C4, D2, P3, E6
Ivan
Tylak
LMO
Trigevej 20
8382
Hinnerup
[email protected]
40882130
P1, A2, B2, C3, D2, P3, E1, P4
Jakob
Brandt
Økologi & Erhverv
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
j[email protected]
28899868
A3, B3, C2, D5, P2, E2, P4
Jan
Vennevold
Bygholm Landbrugsskole
Smedegade 68 A, 2,2
8700
Horsens
[email protected]
40626689
P1, A1, B1, C4
Jan
Volmar
I/S Frydensbjerg
Skærlund Skolevej 20
7330
Brande
[email protected]
75345560/
61766944
P1, A4, B1, C6
Jan
Bloten
Østerlund
Sortemosevej 7
5892
Gudbjerg
[email protected]
21439562
P1, A6, B2, C8, B2, P2, E6, P4
Jane
Nalunga
NOGAMU
P.o.Box 70071
Kampala
Uganda [email protected]
Jeannie
Olsen
Kalø Økologiske Landbrugsskole
Skovridervej 1
8410
Rønde
[email protected]
31778662
P1, A6, B1, C1, D6, P2, E5
jens
Eskildsen
Bygholm
Hattingvej 49
8700
Horsen
[email protected]
23629013
A6, B2, C8
Jens
Hjortkjær
Bygholm Landbrugsskole
Herupvej 6
7620
Lemvig
[email protected]
30111197
P1, A2, B2, C8
Jens
Christensen
Gårdejer
Ø.Grønningvej 28
7870
Roslev
[email protected]
21768287
P1, A1, B2, C3
Jens
Thomsen
Heden og Fjorden
Nupark 47
7500
Holstebro
[email protected]
96296666
A6, B2, C8
Jens
Madsen
Jens Madsen
Vejlevej 11
7323
Give
[email protected]
75730423
P1, A6, B3, C8
Jens
Krogh
Kroghsminde
Tarpvej15, Strellev
6870
Ølgod
[email protected]
40780521
P1, A1, B1, C8, D5, P2, E1, P4
Jens
Hansen
Kærgård
Hovedgaden 41
6064
Jordrup
[email protected]
21422627
P1, A2, B1, C3, D6, P3, E6, P4
30
Land
Norge
A1, B2, C9, D4, P2, E2
Fornavn
Efternavn
Firma
Adresse
Postnr By
Jens
Kierkegaard
Plantedirektoratet (fra 1. oktober
NaturErhvervstyrelsen)
Skovbrynet 20
2800
Jens
Christensen
Thise Mejeri
Sundsørevej 62
Jens Carsten
Hansen
Andelssamfundet i Hjortshøj
Jens Chr.
Weidanz
Jens Chr.
Skov
Email
Tlf
Tilmeldte møder
Kgs. Lyngby
[email protected]
45263769
P1, A1, B1, C1, D4, P2, E4
7870
Roslev
[email protected]
61545313
P1, A2, B3, C8, D2, P2, E4, P4
Hjortshøj Møllevej 114
8530
Hjortshøj
[email protected]
2944 4491
P1, A2, B3, C3, D6, P3, E5, P4
Fødevarestyrelsen
Sønderskovvej 5
8520
Lystrup
[email protected]
72275433
D3, P2, E2, P4
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
23446557
P1, A5, B1, C7, D6, P3, E6, P4
Jens Damgaard Jensen
Farmen Damgaard
Forum Kirkevej 35
6715
Esbjerg N
[email protected] 51165993
com
P1, A6, B1, C4, D2, P3, E3, P4
Jens Nicolaj
Nicolajsen
Gyrup
Gyrupvej 14
7752
Snedsted
[email protected]
29439276
A1, B2, C8, D4, P3, E3, P4
Jens Otto
Rasmussen
Stengården
Høveltevej 40
3460
Birkerød
[email protected]
61689282
P1, A1, B1, C9, D6, P3, E3
Jens Peter
Mølleskov
Bygholm Landbrugsskole
Hattingvej 49
8700
Horsens
[email protected] 22760343
P1, A6, B2, C8
Jens Peter
Nannerup
Friland A/S / Danish Crown
Marsvej 43
8960
Randers SØ
[email protected]
89192762
P1. A4. B2, C5, D3, P2, E2, P4
Jens Peter
Rasmussen
LMO
Trigevej 20
8382
Hinnerup
[email protected]
87282655
P1, A1, B2, C8,
Jeppe
Bagge
Bygholm
Hattingvej 49
8700
Horsens
[email protected] 61748855
P1, A6, B2, C8
Jesper
Lehmann
Studerende
Stensigmose 4
6310
Broager
[email protected]
22808095
P1, A6, B2, C8, D2, P3, E2
Jesper
Leegaard
Aarstiderne A/S
Billeslund 2
6510
gram
[email protected]
25658690
D6, P2, E4
Jesper
Hansen
Aasgaard
Sorø Landevej 304
4261
Dalmose
[email protected]
20305553
P1, A1, D1, C3, D4, P2, E3, P4
Jette
Kjær
Landbo Limfjord
Resenvej 85
7800
Skive
[email protected]
96153032
P1, A2, B2, C8
Jette
Søholm
Petersen
Videncentret for Landbrug, Fjerkræ
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
[email protected]
87405381
P1, A4, B3, C6
Joachim
Plaetner
Kjeldsen
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
87322707
P1, A2, B1, C5, D2, P3, E3, P4
Johanne
Strømberg
NaturErhvervstyrelsen
Skovbrynet 20
2800
Kgs. Lyngby
[email protected]
45263554
P1, A2, B2, C4, D3, P2, E4
Johannes
Munk
Grantoftegaard
Pederstrupvej 69
2750
Ballerup
[email protected]
20108918
P1, A2, B1, C1, D2, P2, E1
Johannes
Larsen
Landmand
Tingvejen 291 Starup
7200
Grindsted
[email protected]
21291298
P1, A1, B2, C2, D2, P3, E6, P4
Johannes H.
Nielsen
Hesselgaard
Krusåvej 6
6300
Gråsten
[email protected]
20408162
P1, A6, B2, C8
John Erik
Jørgensen
Syddansk Kvæg
Billundvej 3
6500
Vojens
[email protected]
23340850
A6, B2, C8
Josephine
Akia
NOGAMU
P.o. Box 70071
Jørgen
Kloster
Jarnved K/S
Svanholm alle 2
4050
Skibby
[email protected]
47566600/
21481897
P1, A3, B1, C9, D1, P2, E1, P4
Jørgen
Rasmussen
Kriminalforsorgen
Strandgade 100
1401
København K
[email protected]
76602363
B1, A6, B2, C9, D4, P3, E1, P4
Jørgen E.
Olesen
Aarhus Universitet
Blichers Alle 20
8830
Tjele
[email protected]
4587157778 D2, P2, E1, P4
Jørn
Lund
DLF-Trifolium
Højerupvej 31
4660
Store Heddinge
[email protected]
30463002
P1, A2, B3, C7
Kaj
Gandrup
Sommerbjerggård
Isenbjergvej nr 19
7361
Ejstrupholm
[email protected]
40595470
P1, A6, B2, C8, D6, P2, E1, P4
Kaj Lund
Sørensen
Journalist
Skellerupvej 58
8600
Silkeborg
[email protected]
6120 9667
P1, A1, B1, C3, D2, P3, E1, P4
Karen
Heinager
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet /
Aarhus Universitet
Forsøgsvej 1
4200
Slagelse
[email protected]
22283395
P1, A5, B1, C3, D6, P3, E1, P4
Karen
Munk Nielsen Økologi & Erhverv
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
87322728
P1, A6, B2, C5, D6, P3, E3
Kampala
31
Land
Uganda [email protected]
A1, B3, C9, D4, P2, E2
Fornavn
Efternavn
Firma
Adresse
Postnr By
Land
Karin
Ullvén
EPOK/SLU
Box 7043
750 07
Uppsala
Sverige [email protected]
Karsten
Pedersen
FRØSALGET
Markedsvej 1
6650
Brørup
[email protected]
75381744/
28199432
P1, A5, B1, C4, D4, P3, E1, P4
Kasper
Andreasen
Bygholm Landbrugsskole
Marselis boulevard 134
ST TV
8000
Aarhus
[email protected]
msn.com
51247655
P1, A6, B2, C8
Kasper
Gregersen
Bygholm Landbrugsskole
Hattingvej 49
8700
Horsens
[email protected]
2513818
P1, A6, B2, C8
Kasper
BilleshofHansen
Bygholm Landbrugsskole
Hattingvej 49
8700
Horsens
[email protected]
com
75621799
P1, A5, B2, C1
Katarina
Wolf
KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40
Uppsala
Katja
Lind
NaturErhvervstyrelsen
Skovbrynet 20
2800
Kgs. Lyngby
[email protected]
45263791
P1, A3, B1, D3, P2, E5
Katrine
Barnkob
Lindgreen
Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216
København K
[email protected]
41932325
P1, A2, B2, C4, D4, P2, E4, P4
Katrine Berzelius Steglich
NaturErhvervstyrelsen
Nyropsgade 30
1780
København V
[email protected]
25238376
A2, B2, C4, D6, P2, E2, P4
Keld
Kjærhus
Bertelsen
Bertelsen Design
Tårnmosevej 4
6091
Bjert
[email protected] 20656421
P1, A1, B1, C2, D4, P2, E5, P4
Kenneth
Højland
Henneberg & Højland I/S
Hanningvej 9
7430
Ikast
[email protected]
com
40747335
A1, B2, C4
Kenneth Eg
Jensen
Bygholm landbrugsskole
hattingvej 49
8700
horsens
[email protected]
23280313
P1, A6, B1, C4
Kim
Gohr Nielsen
Troldholm
Vennervej 28
6950
Ringkøbing
[email protected]
29626989
A3, B3, C6
Kirsten
Lund Jensen
Landbrug & Fødevarer
Axeltorv 3
1609
København K
[email protected]
33394688
P1, A1, B1, C6, D4, P2, E4, P4
Kirsten
Arup
Merkur Andelskasse
Sct. Clemenstorv 17
8000
Aarhus C
[email protected]
62656753
P1, A4, B2, C2, D5, P3, E1
Kirsten
Raundahl
NaturErhvervstyrelsen
Lollandsvej 4M
7400
Herning
[email protected]
71414791
D3, P2, E4, P4
Kirsten
Brandt
Newcastle University
School of Agriculture, Food NE1 7RU Newcastle upon Storbri- [email protected]
& Rural Development
Tyne
tannien
441912225852 D1, P2, E4
Kirsten
Rasmussen
Risbjerg Landbrug
Strandbyvej 71
5683
Hårby
[email protected]
60495240
P1, A1, B1, C5
Kirstine
Lauridsen
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
20436104/
87322700
P1, A6, B2, C8, D4, P2, E2, P4
Kirstine F.
Jørgensen
Videncentret for Landbrug; Økologi
agrofoodpark 15
8200
Århus N
[email protected]
87405242
P1, A6, B3, C8, D3, P2, E5
Kjartan
Poulsen
Kjartan Poulsen
Vittarpvej 60
6855
Outrup
[email protected]
75251611
P1, A6, B2, C9, D4, P3, E1, P4
Kjeld
Forsom
Jysk Landbrugsrådgivning
Majsmarken 1
7190
Billund
[email protected]
25579889
A5, B2, C3, D6, P3, E1, P4
Klaus
Horsted
AU Institut for Agroøkologi
Tjele
8830
Tjele
[email protected]
89991286
A5, B2, C5
Klaus
Bertelsen
Bygholm
Hattingvej 49
8700
Horsens
[email protected]
com
22168591
P1, A4, B3, C5
Klaus
Loehr-Petersen Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Økologiens Hus, Silkeborg- 8230
vej 260
Åbyhøj
[email protected] 86199445
tele.dk
A1, B3, C3, D4, P3, E5, P4
Klaus
Sall
Sall Rådgivning
Stubagervej 11
8220
Brabrand
[email protected]
2072 6220
A5, B3, C2, D1, P3, E3, P4
Klaus Ankjær
Sørensen
Kalø Økologiske Landbrugsskole
Skovridervej 1
8410
Rønde
[email protected]
20195062
P1, A6, B2, C3, D2, P2, E3, P4
Klaus Aage
Bengtson
Nordkær Landbrug
Nordkær 12
9362
Gandrup
[email protected]
98259777/
61744779
P1, A4, B2, C3, D4, P3, E5, P4
Kristen
Degn
Dyrvig andelslandbrug
Hulmosevej 3
6880
Tarm
[email protected]
26233253
A2, B2, C8
32
Email
Tlf
Tilmeldte møder
46706561696 P1, A1, B1, C3, D2, P2, E1, P4
Sverige
E2
Fornavn
Efternavn
Firma
Adresse
Postnr By
Kristian
Utoft
Axel Månsson a/s
Grarupvej 15
7330
Kristian
Mortensen
Bygholm
Mosevej 1
Kristian
Sejersbøl
Kristian Sejersbøl
Kristian
Email
Tlf
Tilmeldte møder
Brande
[email protected]
40808131
P1, A1, B3, C3, D2, P2, E3, P4
7160
Tørring
[email protected] 40174394
P1, A4, B2, C5
Stenshøj 12
8800
Viborg
[email protected]
25196312
P1, A1, B2, C2
Holst Laursen Københavns Universitet, Institut for
Jordbrug og Økologi
Thorvaldsensvej 40
1871
Frederiksberg C
[email protected]
61676615
P1, A5, B1, C1, D1, P3, E3
Kristian
Therkildsen
Øko-bonde
Kvongvej 319
6800
Varde
[email protected] 24981733
com
A1, B2, C8, D4, P2, E4, P4
Kurt
Storm
Bygholm Landbrugsskole
Hattingvej 49
8700
Horsens
[email protected]
P1, A3, B1, C1
Kurt
Möller
Institute of Crop Science, Universität
Hohemheim
Fruhwirtstr. 20
70593
Stuttgart
Kurt
Østergaard
LMO
Trigevej 20
8382
Hinnerup
[email protected]
21401027
P1, A2, B2, C3, D2, P3, E1, P4
Kurt
Andersen
NaturErhvervstyrelsen
Ternevej 24
6920
Videbæk
[email protected]
20900900
D2, P3, E3
Lars
Møller
GartneriRådgivningen
Hvidkærvej 29
5250
Odense SV
[email protected]
40843011
A3, B1, C1
Lars
Sørensen
Grantoftegaard
Pederstrupvej 69
2750
Ballerup
[email protected]
22149815
P1, A1, B1, C4, D2, P3, E1
Lars
Holdensen
Landbrug & Fødevarer
Axeltorv 3
1609
København
[email protected]
21788633
P1, A4, B1, C6, D2, P2, E4
Lars
Pehrson
Merkur Andelskasse
Vesterbrogade 40, 1.
1620
København V.
[email protected]
70277206
P1, A5, B1, C4, D4, P2, E4, P4
Lars
Skytte
Skyttes Gartneri
Dømmestrupvej 44
5792
Årslev
[email protected]
22159688
P1, A5, B1, C1, D4, P2, E1, P4
Lars
Broe Sørensen Stenalt Land-og Skovbrug
Stenaltvej 7
8950
Ørsted
[email protected]
21459779
D6, P3, E3
Lars Egelund
Olsen
Videncentret for Landbrug, Økologi
Agro Foodpark 15
8200
Århus N
[email protected]
87405213
D4, P3, E6
Lars Jørgen
Kongesbak
Naturerhvervstyrelsen
Vejenvej 55
6600
Vejen
[email protected]
20900901
A6, B1, C4
Lars Stoumann
Jensen
KU-LIFE, Inst. for Jordbrug og Økologi
Thorvaldsensvej 40
1871
Frederiksberg C
[email protected]
35333470
D2, P2, E3, P4
Lasse
Klinkby
Bygholm Landbrugskole
Hattingvej 49
8700
Horsens
[email protected]
28716056
P1, A2, B2, C3
Lasse
Sørensen
Bygholm Landbrugsskole
Bakkegaardsvej 75, Balle
8300
Odder
[email protected]
51923151
P1, A1, B1, C3
Leif
Hagelskjær
Centrovice
Damsbovej 11
5492
Vissenbjerg
[email protected]
70159900
P1, A4, B2, C3, D1, P2, A3, P4
Lena
Tinghuus
Plantedirektoratet (fra 1. oktober
NaturErhvervstyrelsen)
Skovbrynet 20
2800
Kgs. Lyngby
[email protected]
45263852
P1, A4, B1, C4, D3, P2, E4
Leon
Poulsen
DanOrganic A/S
Vesterbjergevej 1
7280
Sdr. Felding
[email protected]
97198899
P1, A3, B3, C1, D1, P2, E4, P4
Linda
Søndergaard
Sørensen
ICROFS
Blichers Allé 20, Postboks
50
8830
Tjele
[email protected]
89991681
P1, A6, B2, C9, D2, P2, E5, P4
Line
Skouboe
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
87322714
P1, A5, B3, C9, D1, P2, E5, P4
Lisbeth
Stærk
Nicolajsen
Gyrup
Gyrupvej 14
7752
Snedsted
[email protected]
40339276
A5, B2, C8, D1, P2, E1, P4
Lisbeth
Kobborg
Knudsen
Heden og Fjorden
Birk Centerpark 24
7400
Herning
[email protected]
9629 6666
P1, A2, B2, C4, D3, P2, E6, P4
Lisbeth
Tønning
Jysk Landbrugsrådgivning
Majsmarken1
7190
Billund
[email protected]
76602100
P1, A4, B2, C3
Lisbeth Frank
Hansen
Økologisk Rådgivning, Gefion
Fulbyvej 15
4180
Sorø
[email protected]
21422484
P1, A3, B1, C3, D4, P2, E3, P4
Lise
Andreasen
ICROFS
Blichers Alle 20
8830
Tjele
[email protected]
4551491003 P1, A2, B1, C3, D6, P3, E5, P4
Lizzie Melby
Jespersen
ICROFS
Blichers Allé 20, Postboks
50
8830
Tjele
[email protected] 89991685
33
Land
Tyskland
75621799
4964174543 D2
P1, A4, B2, C2, D2, P3, E3, P4
Fornavn
Efternavn
Firma
Adresse
Postnr By
Lone
Saaby
Landbrug & Fødevarer, Erhvervspolitik
Axeltorv 3
1609
Lone Klit
Malm
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
Mads
Lystbæk
Landbrug
Mads
Helms
Mads
Email
Tlf
Tilmeldte møder
København V
[email protected]
33394672
E2
8230
Hinnerup
[email protected]
87322742
P1, A2, B2, C2, D2, P2, E3, P4
Muldbjergvej 18
6971
Spjald
[email protected]
97381680/
29429731
A5, B1, C3, D6, P2, E3
Sommerbjerggård
Isenbjergvej 19
7361
Ejstrupholm
[email protected]
40595470
P1, A6, B2, C8, D6, P2, E3
Clemmensen
Videncentret for Landbrug
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
[email protected]
87405177
D5, P2, E4, P4
Mads S.
Vinther
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8330
Åbyhøj
[email protected]
87322700
P1, A5, B1, C9, D6, P2, E5
Majbrit
Terkelsen
Aarhus Universitet
Strandvejen 18, st
8000
Århus
[email protected]
com
28446279
D1, P2, E1, P4
Malene
Kjer Andersen Plantedirektoratet (fra 1. oktober
NaturErhvervstyrelsen)
Skovbrynet 20
2800
Kgs. Lyngby
[email protected]
45263855
P1, A4, B1, C4, D3, P2, E4
Malene
Jakobsen
Studerende ved Aarhus Universitet
Spobjergvej 41
8220
Brabrand
[email protected]
51947996
P1, A4, B2, C5
Maren
Korsgaard
Økologisk Rådgivning
Fulbyvej 15
4180
Sorø
[email protected]
30139840
P1, A5, B2, C1, D6, P2, E3, P4
Margit
Bæk Jensen
AgriNord
Hobrovej 437
9200
Ålborg
[email protected]
40985120
P1, A4, B2, C8, D6, P3, E6
Margit Bak
Jensen
AU Foulum
Blichers Allé, Postbox 50
8830
Tjele
[email protected] 87157941
P1, A6, B2, C8
Margrethe
Therkildsen
Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Blichers Allé 20
8830
Tjele
[email protected]
agrsci.dk
87158007
P1, A4, B3, C7, D1, P2, E2, P4
Margrethe
Askegaard
Videncentret for Landbrug; Økologi
Agro Food Park 15
8200
Aarhus
[email protected]
87405445
P1, A4, B2, C3, D2, P2, E3, P4
Marianne
Kock Hansen
Ejnar Kock Hansen
Borrevej 17
6840
Oksbøl
[email protected]
75272208
P1, A5, B3. C8
Marianne
Tesdorpf
Gartneriet Bladgrønt
Billesborgvej 47 c
4600
Køge
[email protected]
56250993
P1, A3, B3, C1
Marianne
Christensen
Naturerhvervstyrelsen
Jættevej 50
4100
Ringsted
[email protected]
50876224
P1, A6, B2, C5, D3, P3, E1, P4
Marianne
Bisgaard
Plantedirektoratet
Haraldsvej 60 2.L32
8960
Randers
[email protected]
20900925
D1, P3, E3, P4
Marie
Fritzen Uth
Kalø Økologisk Landbrugsskole
Skovridervej 1
8410
Rønde
[email protected]
20195065
P1, A4, B1, C4, D6, P3, E6, P4
Marie
Lund Buus
Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Marsvej 43
8960
Randers SØ
[email protected]
89191693
P1, A4, B2, C4, D3, P2, E4, P4
Marie Hallager
Petersen
Kalø Økologiske Landbrugsskole
Skovridervej 1
8410
Rønde
[email protected]
25532981
P1, A6, B2, C8, D4, P2, E5
Marie-Louise
Simonsen
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
28294513
P1, A1, B1, C7, D6, P3, E3, P4
Mark
Telling Puggaard
Bygholm Landbrugsskole
Astrupvænget 33 D
9632
Møldrup
[email protected]
com
25172200
A2, B1, C4
Mark Dion
Fiksak
Kriminalforsorgen
Strandgade 100
1401
København K
[email protected]
76602363
P1, A6, B2, C9, D4, P3, E1, P4
Martin
Beck
LHN
Industriparken 1
6360
Tinglev
[email protected]
24637828
P1, A1, B1, C2, B5, P2, A5, P4
Martin Jessen
Jensen
Bygholm Landbrugsskole
Hattingvej 49
8700
Horsens
[email protected]
29213416
P1, A6, B2, C8
Mathias
Østerby
Bygholm
Holmgårdvej 84
7660
Bækmarksbro
[email protected] 22645720
P1, A2, B2, C5
Mathias
Uldbjerg Bach Bygholm Landbrugsskole
Hvirringvej 14
8762
Flemming
[email protected]
26249452
P1, A6, B2, C8
Merete
Holst
Meyer Kantiner A/S
Kattagatvej 53
2100
København Ø
[email protected]
35424041
P4
Mette
Vaarst
AU
PO Boks 50
8830
Tjele
[email protected]
22901344
P1, A6, B1, C8, D3, P2, E4
Mette
Damm
Naturerhvervstyrelsen Ringsted
Jættevej 50
4100
Ringsted
[email protected]
25171001
P1, A1, B1, C1, D2, P2, E2, P4
Mette
Hansen
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
87322721
P1, A5, B2, C9, D2, P2, E5, P4
Kalø Økologisk Landbrugsskole
Skovridervej 1
8410
Rønde
[email protected] 60100875
P1, A4, B2, C5, D2, P3, E1, P4
Mette Dahlmann Christensen
34
Land
Fornavn
Efternavn
Firma
Adresse
Postnr By
Mette Stjernholm
Meldgaard
StrynØfrugthave
Korsvejen 9
5900
Michael
Clausen
Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
Michael
Svane
Landbrug & Fødevarer
Michael
Tersbøl
Michael
Nørremark
Michael
Erlang-Nielsen Aarhus Universitet
Mikael
Benzon
Mogens
Email
Tlf
Tilmeldte møder
Rudkøbing
[email protected]
40178137
P1, A5, B3, C9, D4, P2, E3, P4
1216
København K
[email protected]
41932306
P1, A1, B2, C4, D4, P3, E2, P4
Buesøvej 12
4000
Roskilde
[email protected] 5132 5551
A5, B2, C9, D4, P3, E4, P4
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
51532711
A1, B1, C4, D2, P2, E3, P4
Aarhus Universitet
Blichers Alle 20
8830
Tjele
[email protected] 21846047
P1, A1, B2, C1, D2, P3, E1
Ivar Huitfeldtsgade 67a 1.th 8200
Århus N
[email protected] 61697584
D1, P3, E1
Lykkegård
Pederskervejen 28
3730
Nexø
[email protected]
51203071
P1, A1, B2, C4,
Tved
Oremandsgaard
Oremandsgaard Alle 2
4720
Præstø
[email protected]
23230572
P1, A1, B1, C3, D6, P2, E6, P4
Monica Wear
Stubberud
Mattilsynet
Storengene 5A
3484
Holmsbu
[email protected]
4747624292 P1, A4, B1, C6
Morten
Højskred
Hansen
Drudgården
Krengerupvej 30
5690
Tommerup
[email protected]
20160998
Morten
Kristensen
Gårdejer
Skivevej 72, Lindum
7870
Roslev
[email protected] 97596045
P1, A1, B1, C8
Morten
Højbo Jansen
NaturErhvervstyrelsen
Lollandsvej 4 M
7400
Herning
[email protected]
72414791
D3, P3, E4
Morten Bach
Jensen
Bygholm
Hadsundvej 195,1 sal
9000
Aalborg
[email protected]
31535652
A4, B2, C5
Morten Damkjær Nielsen
Landbrug & Fødevarer
Axeltorv 3
1609
København V
[email protected]
33394295
P1, A5, B3, C9, D1, P2, E2, P4
Morten P.
Hansen
HC Venslev A/S
HC Vej 8
4050
Skibby
[email protected]
20230683
P1, A2, B1, C3, D2, P2, E1, P4
Musa
Muwanga
NOGAMU
P.o. Box 70071
Nanna Hyldgaard
Hansen
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
20164434
P1, A3, B3, C4, D1, P2, E1
Nicolai
Kruse
Bygholm Landbrugsskole
Anemonevej 41, 1tv
8930
Randers NØ
[email protected]
61722283
P1, A6, B2, C8
Nicolai
Pedersen
Nicolai Pedersen
Hovborgvej 84
6682
Hovborg
[email protected]
20144751
P1, A4, B1, C9, D1, P2, E4, P4
Niels
Foged
Falslevgård mølle
Hadsundvej 112
9550
Mariager
[email protected]
25370074
P1, A5, B3, C2, D1, B3, E1, P4
Niels
Halberg
ICROFS
Blichers Allé 20, Postboks
50
8830
Tjele
[email protected]
87158037
A1, B1, C2, D6, P2, E1
Niels
Nørskov
Videncentret for Landbrug; Økologi
Agro Food Park 15
8200
Aarhus
[email protected]
21717748
P1, A1, B1, C2, D5, P2, E2, P4
Niels Erik
Christensen
Naturerhvervstyrelsen
Lille Tornbjergvej 30
5220
Odense sø
[email protected]
20900933
A5, B1, C9, D6, P2, E2, P4
Niels Finn
Johansen
Videncentret for Landbrug, Fjerkræ
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
[email protected]
87405372
P1, A4, B2, C6, D6, P2, E1, P4
Nikolaj
Bjerrum
Bygholm Landbrugsskole
Hattingvej 49
8700
Horsens
[email protected]
20297736
P1, A6, B2, C8
Nikolaj
Kjellerup
Bygholm landbrugsskole
Vestre ringgade 56
6000
Kolding
[email protected]
30269440
P1, A1, B2, C5
Nina Johanne
Spaabæk
Videncentret for Landbrug; Økologi
Agro Food Park 15
8200
Aarhus
[email protected]
87405422
P1, A5, B2, C3, D6, P2, E1, P4
Nuria
Canibe
Aarhus Universitet
Blichers Alle 20
8830
Tjele
[email protected]
87158058
A4, B2, C5
Ole
Grønbæk
DLF-TRIFOLIUM
Ny Østergade 9
4000
Roskilde
[email protected]
63171622
P1, A4, B2, C8, D2, P3, E2
Ole
Holm Jensen
Erhvervs Akademi Aarhus
Tretommervej 31
8240
Risskov
[email protected]
86178933
P1, A2, B2, C4
Ole
Andersen
Merkur Andelskasse
Sct. Clemens Torv 17, 1.
8100
Århus C
[email protected]
30134293
P1, A3, B1, C2, D5, P2, E4
Ole
Andersen
Ole Andersen
Hulskovvej 70
6000
Kolding
[email protected]
40455118
P1, A3, B2, C8
Ole
Andersen
Sejet Planteforædling
Nørremarksvej 67, Sejet
8700
Horsens
[email protected]
21435599
P1, A4, B3, C3, D4, P3, E4, P4
Kampala
35
Land
Norge
Uganda [email protected]
org.ug
P1, A4, B2, C6, D2, P3, E3, P4
A1, B3, C9, D4, P2, E2
Fornavn
Efternavn
Firma
Adresse
Postnr By
Ole
Engellyst
Videncentret for Landbrug; Økologi
Agro Food Park 15
8200
Ole B.
Jensen
ENVO-DAN ApS
Industrivej Vest 54
Paul
Holmbeck
Økologisk Landsforening
Peder
Bligaard
Per
Email
Tlf
Tilmeldte møder
Århus
[email protected]
40145039
P1, A5, B3, C1, D4, P2, E1, P4
6600
Vejen
[email protected]
40266936
P1, A2, B2, C3, D2, P3, E2
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
87322706
P1, A5, B2, C4, D4, P2, E4, P4
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
87322726
P1, A6, B1, C4, D5, P3, E1, P4
Korsgård
FRØSALGET
Markedsvej 1
6650
Brørup
[email protected]
28112044
P1, A5, B1, C7, D6, P3, E1, P4
Per
Kølster
Fuglebjerggaard
Hemmingstrupvej 8
3200
helsinge
[email protected]
24253970
P1, A1, B1, C2
Per
Bundgaard
LMO
Trigevej 20
8382
Hinnerup
[email protected]
40882130
P1, A2, B2, C3, D2, P3, E1, P4
Per
Rasmussen
Økologisk Landsforening
Skovholmvej 10A
4320
Lejre
[email protected]
26203387
P1, A3, B1, C2, D4, P2, E2
Per
Schjønning
Aarhus Universitet
Inst. Agroøkologi,
Forskningscenter Foulum,
Postboks 50
8830
Tjele
[email protected]
87157725
C3
Per Faurholt
Ahle
NaturErhvervstyrelsen
Nyropsgade 30
1780
København V
[email protected]
25238382
P1, A2, B2, C8, D3, P3, E4, P4
Per Henrik
Hansen
Økologi & Erhverv
Filmbyen 19, 1.
8000
Aarhus C
[email protected]
30333948
P1, A2, B1, C2, D4, P2, E4
Pernille
Plantener
Økologisk Rådgivning, Gefion
Fulbyvej 15
4180
Sorø
[email protected]
20294292
P1, A2, B1, C3, D3, P2, E2, P4
Pernille Fraas
Johnsen
Dyrenes Beskyttelse
Alhambravej 15
1826
Frederiksberg
[email protected]
33287052
P1, A4, B1, C8
Pernille
Margrethe
Bruun Kynde
Aarhus Universitet
Mønsgade 18, 1. th, Co.
Larsen
8000
Århus
[email protected]
24217826
P1, A5, B2, C1, D1, P2, E5
Peter
Sørensen
Agroøkologi, Aarhus Universitet
Postboks 50
8830
Tjele
[email protected]
87157738
D2, P2, E3, P4
Peter
Kreutzfeldt
Bygholm landbrugsskole
Hattingvej
49
Horsens
[email protected] 20484958
com
A4, B2, C5
Peter
Paulin
Gårdejer
Ejskjærvej 1, Hindborg
7800
Skive
[email protected]
P1, A2, B2, C3
Peter
Eriksson
Innovatum AB
Box 902
461 29
Trollhättan
Peter
Stenger
LandboUngdom
Ribevej 99
6630
Rødding
[email protected]
40461705
A1, B2, C4
Peter
Wissing
Merkur Andelskasse
Sct. Clemens Torv 17, 1
8100
Århus C
[email protected]
62656750
P1, A1, B2, C4, D4, P2, A4, P4
Peter
Bay Knudsen
Skiftekær Økologi
Søren Lolks Vej 2
5700
Svendborg
[email protected]
63540010
P1, A2, B2, C1, D2, P3, E1
Peter
Mejnertsen
Videncentret for Landbrug; Økologi
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
[email protected]
87405459
D2, P2, E3, P4
Philip
Haughton
Organic food store owner
94 Whiteladies Road, Clifton BS8 2QX
Bristol
UK
4401179466957 P1, A1, B1, C2
Poul
Ottosen
Kgl. Dansk Ambassade
Rauchstr. 1
10787
Berlin
Tyskland
493050502000 E2
Poul
Christensen
LMO
Trigevej 20
8382
Hinnerup
[email protected]
87282406
P1, A2, B2, C3, D2, P3, E1, P4
Poul Erik
Nielsen
LandboSyd
Peberlyk 2
6200
Åbenrå
[email protected]
20318770
P1, A2, B2, C8
Preben
Lauridsen
I/S Højgård
Vittarpvej 110
6855
Outrupe
[email protected]
75251646
P1, A3, B2, C8
Randi
Vinfeldt
Vinfeldt Øko
Egebjergvej 306
4500
Nykøbing Sj.
[email protected]
40177841
P1, A1, B2, C5, D3, P2, E6, P4
Randi Hune
Pedersen
Videncentret for Landbrug; Økologi
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
[email protected]
87406646
P1
Rasmus
Stephansen
Bygholm landbrugsskole
Nejrupvej 44
7620
Lemvig
[email protected]
61764959
P1, A6, B2, C8
Rasmus
Kristensen
Bygholm Landbrugsskole
Hattingvej 49
8700
Horsens
[email protected]
22415939
P1, A6, B2, C8
Rasmus
Henneberg
Henneberg & Højland I/S
Toftlundvej
7430
Ikast
[email protected] 25110098
A1, B2, C4
Rasmus
Nimgaard
Plantedirektoratet (fra 1. oktober
NaturErhvervstyrelsen)
Skovbrynet 20
2800
Kgs. Lyngby
[email protected]
P1, A6, B2, C4, D6, P2, E2, P4
36
Land
21694745
Sverige [email protected] 703755600
45263695
D2, P3, E1
Fornavn
Efternavn
Firma
Adresse
Postnr By
Rasmus
Ørvad
Svanholm
Svanholm allè 2
4050
Rasmus Klim
Christensen
Videncentret for Landbrug
Agro Food Park 15
Renee
Borggreen
Axel Månsson A/S
Richard
de Visser
Rikke
Email
Tlf
Tilmeldte møder
Skibby
[email protected]
61465235
P1, A2, B3, C3, D6, P3, E1, P4
8200
Aarhus N
[email protected]
87405268
D3
Grarupvej 15
7330
Brande
[email protected]
25440925
P1, A3, B2, C1, D6, P3, E2, P4
Gartnerirådgivningen
Hvidkærvej 29
5250
Odense SV
[email protected]
30538716
P1, A3, B1, C1, D2, P3, E3, P4
Lundsgaard
Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100
København Ø
[email protected]
23203007
D4, P2, E4
Rikke
Friderichsen
Dyrvig andelslandbrug
Hulmosevej 3
6880
Tarm
[email protected]
27229858
A6, B2,, C8
Rikke Thomle
Andersen
Ålborg Universitet
Lautrupvang 1A
2750
Ballerup
[email protected]
61724559
D1, P3, E1, P4
Rita
Korsgård
FRØSALGET
Markedsvej 1
6650
Brørup
[email protected]
28112044
P1, A5, B1, C9, D6, P2, E4, P4
Rud
Bruun
Rud Bruun
Faurskovvej 60
6670
Holsted
[email protected]
75391287
D1, P3, E3, P4
Sally
Nordlund
Andersen
KU-LIFE
Hesseløgade 56, vær. 325
2100
København Ø.
[email protected]
28345460
P1, A1, D2, C2, D6, P2, E3
Sander
Bernaerts
DLV Plant
Agro Business Park 65
6700
CA Wageningen NL
Sanne
Bro Nielsen
NaturErhvervstyrelsen
Skovbrynet 20
2800
Kgs. Lyngby
[email protected]
45263783
P1, A6, B1, C8, D4, P2, E4, P4
Simme
Eriksen
Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Marsvej 43
8960
Randers SØ
[email protected]
89192764/
30342694
P1, A4, B1, C5, D4, P2, E2, P4
Simon
Olling Rebsdorf ICROFS
Blichers Allé 20, Postboks
50
8830
Tjele
[email protected]
20701873
P1, A3, B3, C8, D1, P2, E1, P4
Simona
Sørensen
Kalø Økologiske Landbrugsskole
Skovridervej 1
8410
Rønde
[email protected]
28513431
P1, A4, B2, C5, D6, P2, E6
Sinne
Smed
Københavns Universitet
Rolighedsvej 25
1958
Frederiksberg
[email protected]
35336849
D1, P2, E2, P4
Solvejg
Horst Pedersen Jysk Landbrugsrådgivning
Majsmarken 1
7190
Billund
[email protected]
76602364
P1, A6, B1, C4, D5, P2, E5, P4
Steffen
Borch
Økologi & Erhverv
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
27216299
P1, A1, B1, C1, D1, P2, E1, P4
Steffen
Blume
Økologisk Rådgivning
Fulbyvej 15
4180
Sorø
[email protected]
57865336
P1, A1, B1, C3, D2, P3, E1, P4
Stine
Morgen Mark Kalø Økologiske Landbrugsskole
Skovridervej 1
8410
Rønde
[email protected]
22125658
P1, A6, B2, C8, D1, P2, E1,
Stinne
Sørensen
Grantoftegaard
Pederstrupvej 69
2750
Ballerup
[email protected]
22149815
P1, A5, B1, C9, D1, P2, E5
Susan
Rønholt
Hansen
Landbrug & Fødevarer
Agro Food Park 15
8200
Århus N
[email protected]
3339 4804
D1, P2, E2, P4
Sven
Jensen
Solhjulet
Storhedevejen 32
8850
Bjerringbro
[email protected]
87513533
P1, A5, B3, C9, D1, P2, E2
Sven
Hermansen
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
87322700
P1, A5, B2, C9, D6, P3, E6, P4
Svend
Daverkosen
Aarstiderne A/S
Barritskovvej 34
7150
Barrit
[email protected]
22700710
P1, A2, B3, C4, D1, P2, E3, P4
Svend Otto
Søgaard
Gårdejer
Vester Skivevej 15
7850
Stoholm
[email protected]
61391875
P1, A2, B1, C8
Svenn
Nilsson
GartneriRådgivningen
Agro Food Park 15
8200
Århus N
[email protected]
21276745
P1, A3, B1, C9
Sybille
Kyed
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
24652392
P1, A4, B1, C6, D3, P2, E4
Søren
Skafte
Danmarks Ambassade i Rom
Via dei Monti Parioli 50
197
Rom
Søren
Grimstrup
Food of LIFE, Det Biovidenskabelige
Fakultet, KU
Bülowsvej 17
1870
Frederiksberg C
[email protected]
26246254
Søren
Lykke Jensen
LMO
Trigevej 20
8382
Hinnerup
[email protected]
40300895
Søren
Lykke
LRØ
Erhvervsby 13
8700
Horsens
[email protected]
76587503/
40300895
37
Land
31186573011 C1
Italien
39069774831 E2
D1, E5
P1, A6, B2, C8, D6, P2, E6, P4
Fornavn
Efternavn
Firma
Adresse
Postnr By
Søren
Bilstrup
Lundholm
Holstebrovej 478
7860
Søren
Eriksen
Neisig Økologi
Hølundvej 93a
Søren Kreutzfeldt
Rasmussen
Bygholm
Søren Krogh
Jensen
Email
Tlf
Tilmeldte møder
Spøttrup
[email protected]
23433234
D2, P3, E1
9362
Gandrup
[email protected]
98254811/
20864811
P1, A3, B1, C2, D1, P3, E3, P4
Fenstenvej 22
8300
Odder
[email protected]
com
24221168
P1, A2, B2, C5
Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab
Forskningscenter Foulum
8830
Tjele
[email protected] 87158076
P1, A4, B1, C5
Søren Moeslund Larsen
Bakkegården
Bakkegårdsvej 52
4100
Ringsted
[email protected]
21277952
P1, A5, B1, C2, D6, P3, E3, P4
Søren Sylvest
Nilausen
VIFU
Nupark 45
7500
Holstebro
[email protected]
21277622
P1, A5, B3, C2, D1, P2, E5, P4
Tavs
Nielsen
Grantoftegaard
Pederstrupvej 69
2750
Ballerup
[email protected]
20108917
P1, A6, B1, C3, D3, P3, E1
Thomas
Birkedal
Bygholm landbrugsskole
hattingvej 49
8700
horsens
[email protected]
20169786
P1, A6, B2, C8
Thomas
Kjær
envision:design
Chr IX´s Gade 10,4
1111
København K
[email protected]
29684902
P1, A3, B3, C9
Thomas
Vang
Jørgensen
LMO
Trigevej 20
8382
Hinnerup
[email protected]
40688192
P1, A2, B2, C3, D2, P3, E1, P4
Thomas
Harttung
Aarstiderne A/S
Barritskovvej 34
7150
Barrit
[email protected]
22700701
P1, A1, B3, C3, D4, P3, E2, P4
Thor Bjørn
Kjeldbjerg
Agri Nord
Hobrovej 437
9200
Aalborg SV
[email protected]
20423911
P1, A2, B2, C8, D1, P2, E2, P4
Thorkild
Nissen
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
[email protected]
40256047
P1, A6, B1, C4, D5, P2, E3, P4
Thorsten Rahbek Pedersen
Jordbruksverket
Växtskyddscentralen,
Box 12
230 53
Alnarp
[email protected]
jordbruksverket.se
4040415282 A1, B2, C3, D6, P3, E6, P4
Tina
Duus
NaturErhvervstyrelsen
Vejenvej 55
6600
Vejen
[email protected]
20900894
A4, B1, C8
Tina
Prakash
Plantedirektoratet (fra 1. oktober
NaturErhvervstyrelsen)
Skovbrynet 20
2800
Kgs. Lyngby
[email protected]
45263893
P1, A2, B1, C6, D3, P2, E4
Tina
Unger
Valby Lokaludvalg
Valgårdsvej 4-8
2500
Valby
[email protected]
20337110
P1, A1, B2, C3
Tine
Hage
Praktisk Økologi
Nordkrog 19
2900
Hellerup
[email protected]
22591610
P1, A1, B2, C2, D6, P2, E3
Tomas Fibiger
Nørfelt
Videncentret for Landbrug, Økologi
Agro Food Park 15
8200
Århus N
[email protected]
87405494
P1, A1, B1, C2, D3, P2, E6, P4
Torben
Jensen
Heden og Fjorden
Ulkjærvej 11
7441
Bording
[email protected]
86862644
P1, A1, B1, C4
Torben
Jensen
Vestjyllands Andel
Vester Kær 16
6950
Ringkøbing
[email protected]
23389140
P1, A4, B3, C5
Torsten
Fris
Bygholm Landbrugsskole
Askhøjvej 10b 1.
8570
Trustrup
[email protected]
21809676
P1, A2, B2, C3
Tove
Rasmussen
Roskilde Tekniske Skole
Pulsen 10
4000
Roskilde
[email protected]
30173858
A4, B2, C4
Tove
Serup
Videncentret for Landbrug, Økologi
Agro Food Park 15, Skejby
8200
Århus N
[email protected]
21242611
A4, B1, C5, D3, P2, E4
Trine
Krebs
Frugtformidlingen
Borghaven 30
2500
Valby
[email protected]
26713254
P1, A1, B1, C2, D6, P2, E6, P4
Troels
Kristensen
Aarhus Universitet
AU-Foulum
8830
Tjele
[email protected]
87158014
P1, A4, B2, C8
Uffe
Bie
Landmand
storgårdvej 6
7361
Ejstrupholm
[email protected]
21421931
P1, A6, B2, C8, D4, P2, E4, P4
Ulla
Østerberg
DN Tønder Afd.
Leosalle 26
6270
Tønder
[email protected]
40533650
P1, A5, B3, C3, C1, P2, E2, P4
Ulla
Bertelsen
ICROFS
Blichers Allé 20, Postboks
50
8830
Tjele
[email protected]
87157716
P1, A4, B3, C6, D4, P3, E4, P4
Ulla
Dahl Hansen
Kjartan Poulsen
Vittarpvej 60
6855
Outrup
[email protected]
75251611
P1, A6, B2, C9, D4, P3, E1, P4
Ulla
Andersen
Aarhus Universitet
Forsøgsvej 1
4200
Slagelse
[email protected]
22283383
P1, A2, B2, C4, D2, P2, E2, P4
38
Land
Fornavn
Efternavn
Firma
Adresse
Postnr By
Ulrich
Kern-Hansen
Hanegal A/S
Resenbrovej 29
8600
Valdemar
Bay-Smidt
Kongskilde
Skælskørvej 64,
Verner
Andersen
Bellingehus Frugtplantage
Veronika
Hansen
Vibeke
Land
Email
Tlf
Tilmeldte møder
Silkeborg
[email protected]
40183692
A3, B3, C9, D4, P2, E2
4180
Sorø
[email protected]
40286772
P1, A1, B1, C3, D5, P3, E6
Jørlunde Overdrev 12
3550
Slangerup
[email protected]
47335760
D6, P3, E5, P4
LIFE
Malmbergsvej 102
2850
Nærum
[email protected]
20620522
P1, A2, B1, C3, D2, P2, E3
Langer
KU-LIFE
Højbakkegårds alle 9
2630
Tåstrup
[email protected]
50941460
P1, A1, B1, C1, D6, P2, E4, P4
Vibeke
Wisti Lassen
LMO
Trigevej 20
8382
Hinnerup
[email protected] 86948986
P1, A1, B2, C8
Vibeke
Møgelvang
Plantedirektoratet (fra 1. oktober
NaturErhvervstyrelsen)
Skovbrynet 20
2800
Kgs. Lyngby
[email protected]
45263683
P1, A1, B2, C9, D4, P3, E2, P4
Villy
J. Larsen
Dansk Akvakultur
Vejlsøvej 51
8600
Silkeborg
[email protected]
40885866
P1, A5, B3, C9, D1, P2, E2, P4
Vincent
Sebukyu
NOGAMU
P.o.Box 70071
Aage
Hedegaard
Bygholm Landbrugsskole
Nørregade 47,3
Aage
Dissing
Økologisk Landsforening
Åse
Arnbratt
Aase
Holmgaard
Kampala
Uganda [email protected]
7500
Holstebro
[email protected]
61783538
P1, A2, B2, C3
Fasanvej 11
9460
Brovst
[email protected]
24417593
P1, A1, B1, C2, D4, P2, E1, P4
Arla Foods
Box 5407
40229
Göteborg
[email protected]
46768936446 P1, A1, B1, C4, D4, P2, E4, P4
Syddank Kvæg
Billundvej 3
6500
Vojens
[email protected]
2321 4192
39
A1, B2, C9, D4, P2, E2
P1, A1, B2, C4, D3, P3, E4, P4
Kongressens arrangører
Kongressen organiseres af Videncentret for Landbrug, Økologi i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening. Endvidere deltager Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) samt Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i tilrettelæggelsen. Kongressen er finansieret med tilskud fra Promilleafgiftsfonden for Landbrug
og Fonden for økologisk landbrug. Videncentret for Landbrug, Økologi er kongressekretariat.
Videncentret for Landbrug
Agro Food Park 15 • 8200 Århus N
Tlf: 87 40 50 00
Landbrug & Fødevarer repræsenterer landbruget og fødevareerhvervet i Danmark. Organisationen er resultatet af en fusion i 2009 mellem
Landbrugsraadet, Danske Slagterier, Dansk
Svineproduktion, Dansk Landbrug med Dansk
Landbrugs Medier og Dansk Landbrugsrådgivning samt væsentlige dele af Mejeriforeningens
aktiviteter.
Landbrug & Fødevarer repræsenterer Danmarks største kompetenceklynge med 150.000
beskæftigede og en samlet eksport på mere
end 100 mia. kr. årligt.
Medlemmerne af Landbrug & Fødevarer er
såvel konventionelle som økologiske landmænd
samt en bred vifte af Danmarks fødevareproducerende virksomheder, herunder verdens
største økologiske mejerier og slagterivirksomheder, samt grovvarebranchen, kartoffelmelsproducenter m.v.
Landbrug & Fødevarer varetager de erhvervspolitiske interesser på vegne af medlemmerne (landmænd og virksomheder) inden for
alle områder, herunder generel erhvervspolitik,
forskning og innovationspolitik, handelspolitik
og EU’s landbrugspolitik, dyrevelfærd, veterinærpolitik, fødevaresikkerhed, miljø og energi,
økologi, bioteknologi m.v.
Landbrug & Fødevarer er blandt andet
sekretariat for Økologisektionen og Virksomhedsforum for Økologi.
Landbrug & Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3 • 1609 København V
Tlf: 33 39 40 00 • E-mail: [email protected]
www.lf.dk
Økologi i højsædet
Økologisk Landsforening er Danmarks fællesskab for økologiske landmænd, virksomheder og
forbrugere. Vi er samlet om at styrke og udvikle
den økologiske fødevareproduktion i marken, på
markedet og i politik. Hos os er der plads, inspiration og indflydelse til alle, der vil økologi.
Foreningens markedsafdeling arbejder tæt
sammen med detailhandelen og food service
sektoren om at udvide produktudvalg og styrke
salg også i udlandet. Økologisk Fødevarerådgivning, udvikler nye kvalitetsprodukter sammen
med landmænd og virksomheder.
Foreningens stærke landbrugsfaglige rådgivning er tæt på både markedet og forskning.
Vores kommunikationsarbejde styrker den
folkelige opbakning til økologi med oplysning
og oplevelser og et offensivt pressearbejde for
økologi.
Det politiske arbejde holder økologiske regler på
sporet, og skaber resultater i alt fra finanslove,
til Grøn Vækst, eksportfremme og forskning.
Foreningen udgiver avisen Økologi & Erhverv
og medlemsmagasinet Økologisk, som dækker
alt fagligt, politisk og gastronomisk inden for
økologi, og kommer tæt på menneskerne bag.
Nyhedsservicen på www.okologi.dk når ud
til tusindevis af økologiinteresserede hver uge.
Det er også muligt at blive medlem, det gør en
forskel!
Kontakt os på vores stand på udstillingen, eller ring til sekretariatet.
Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260 • 8230 Aabyhøj
Tlf: 87 32 27 00 • E-mail: [email protected]
www.okologi.dk
8
YK
SA
1
G N R . 54
-
61
Videncentret for Landbrug er videns - og innovationscenter for danske landmænd og er med
til at rådgive 45.000 landbrug, 1.000 gartnerier
og planteskoler og 5.000 andre små og mellemstore virksomheder.
Videncentret for Landbrug er en del af
Dansk Landbrugsrådgivning, som er et partnerskab mellem rådgivningscentre, der er ejet af
de landøkonomiske foreninger. Videncentret
for Landbrug er ejet af Landbrug & Fødevarer,
som også er ejet af de landøkonomiske foreninger. På denne måde er landmanden både
ejer og kunde hos Videncentret for Landbrug.
Videncentret for Landbrugs konkrete rolle er
at forske og indsamle den nyeste tilgængelige
viden, og give den viden videre til de konsulenter, der rådgiver landmanden. Det er et tolagssystem, der ikke findes magen til i verden.
Hovedafdelingen Økologi på Videncentret
for Landbrug er leverandør og samarbejdspartner for de lokale økologirådgivere, så de kan
dække landmændenes behov for rådgivning og
service om økologisk jordbrug. Økologirådgivningen er en inspirerende drivkraft, der giver
landmændene det bedste grundlag at træffe
beslutninger ud fra. Afdelingen har 14 medarbejdere, der sammen med 70 - 80 økologikonsulenter på landbrugscentrene rådgiver og
servicerer næsten 3000 økologiske landmænd.
ICROFS
Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS, er et internationalt »center uden mure«, hvor
forskningen foregår i tværfaglige samarbejder mellem forskergrupper
fra forskellige institutioner. Centret koordinerer, formidler og fremmer
økologiforskning af høj kvalitet – nationalt og internationalt.
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, stiftet i 1936, er en interesseorganisation for alle led fra landmænd over forarbejdningsvirksomheder, grossister og butikker til forbrugere. Vores primære aktiviteter er information
til landmænd, både økologiske og biodynamiske, til virksomheder, detailhandel og forbrugergrupper. En af vores væsentlige opgaver er at bidrage
til en fortsat kvalitetsudvikling af de biodynamiske landbrug og landmændenes arbejde med at forbedre jordens frugtbarhed – vurderet ud fra
både økologiske og biodynamiske kriterier. Det overordnede formål med
biodynamiske landmænds dyrkning er at producere fødevarer med en høj
grad af livskraft, der kan give næring til krop, sjæl og ånd.
Vi har, også i kraft af et stort internationalt netværk, erfaringer med
helhedsbetragtninger og kvalitetsaspekter, som vi mener kan inspirere
økologiske landmænd, forskere og virksomheder.
Foreningen er repræsenteret i Plantedirektoratets Udvalg for Kontrol
med Økologisk Jordbrugsproduktion, Det økologiske Fødevareråd og
ICROFS programkomite. Medlem af IFOAM og Demeter International.
Hovedformålet for ICROFS er at koordinere og overvåge den internationale forskning inden for økologiske fødevare- og jordbrugssystemer for at
opnå optimalt udbytte af de tildelte forskningsmidler. Derudover er det
ICROFS’ mål at igangsætte forskning og skabe udbredelse af forskningsresultaterne gennem støtte til og formidling af forskning af høj kvalitet
og international standard.
www.okologi-kongres.dk
40
Layout: www.ph7.dk • Tryk: Skive Folkeblad Rotation
TR