Bagte kartofler med fyld.

Turfline® Plænerens
Er et systemisk og kontaktvirkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i plæner og på andre
græsarealer. Bekæmpelsen foretages forår og sommer.
Ukrudtskontrol
Den rigtige Turfline® Plænerens optages gennem bladene
og transporteres i vækstpunkterne, hvor celledelingen i
rod- og skudspidser blokeres. Ukrudtsplanterne vil visne
bort i løbet af 2-3 uger. Regnfast 2 timer efter sprøjtning.
Den bedste ukrudtskontrol opnås, når planterne er i god
vækst. Ukrudtsplanternes kimbladsstadie og op til 6 blivende blade bekæmpes lettest. Ved høj ukrudtsbestand
anvendes den højest anbefalede dosering.
Klargørelse
Doseringer:
ml/100 m
Agersennep, burresnerre, bellis
(tusindfryd) blegpileurt, brandbæger,
ferskenpileurt, forglemmigej, fuglegræs,
gåsefod, hanekro, haremad, hønsetarm,
kamille, hyrdetaske, kløver, kålarter,
mælkebøtte, nælde pengeurt, raps, snerlepileurt, svinemælk, svinenælde, smørblomst, valmue, vejpileurt, og tvetand.
Jordrøg, stedmoder, spergel,
2
40-50
Fyld en beholder halvt med vand og tilsæt den beregnede
mængde Plænerens (se skema til venstre). Der anvendes
1,5—2,0 liter vand pr. 100 m2. Resten af vandet tilsættes.
Omrør eller ryst væskebeholderen under blanding og før
udsprøjtning.
 Bekæmper ukrudt i plænen
 Skader ikke græsplænen
50-60
 Effektiv forår og sommer
tidsel, vejbred, ærenpris
120 ml Den rigtige Turfline® Plænerens rækker til 300 m2.
400 ml Den rigtige Turfline® Plænerens rækker til 1.000 m2.