Tandplejen på Kragelundskolen

Vejlederadgangen
i MinUddannelse
udbygges igen
vejleder.minuddannelse.net
Android
MacOS
Windows
Over hele landet har UU-centrene taget godt imod den webbaserede
vejlederadgang på MinUddannelse, som gør det muligt at arbejde med en lang
række features fra UVvej via web. Modulet ligger nu parat med en lang række
nye funktioner, som er med til at gøre den webbaserede vejlederadgang til et
endnu stærkere værktøj i det daglige arbejde.
I den nye version 3.0 imødekommes flere af de ønsker, som UU-centrene
har meldt ind – blandt andet muligheden for at kunne arbejde med advismodulet via web. Ved login bliver vejlederen præsenteret for sin morgenskærm, som den ser ud i UVvej. Desuden vil der i højre side af billedet
vises at adviseringspanel, hvori der er lavet en optælling af antal adviser
på de forskellige advistyper. Herefter er det muligt at gå videre ind og se
detaljer på adviserne, samt foretage de handlinger, som er nødvendige, for
at behandle adviset.
”Med meget få undtagelser, benyttes advismodulet i UVvej af alle vores
UU-centre. Det er vores helt klare indtryk, at modulet efterhånden er ved at
være godt inkorporeret i vejledernes daglige arbejde. Derfor var det nærliggende at bygge modulet ind i den webbaserede vejlederadgang”, udtaler
direktør hos UVdata, Jan Gaardboe Jensen.
Foruden advismodulet, er vejledermodulet blevet udbygget til også at kunne
håndtere arbejdet med uddannelsesplaner og samtaleark. Således kan
uddannelsesplaner og samtaleark nu oprettes, afsluttes og slettes i MinUddannelse. Afsendelsen af uddannelsesplaner til Optagelse.dk kan også
håndteres i modulet.
Ydermere er det nu muligt at se ansøgningerne fra Optagelse.dk i personmappen via det webbaserede vejledningsmodul - nøjagtig som man kan i
UVvej.
GODT AT VIDE:
På ugentlig basis foretages
der over 2000 søgninger
via vejledermodulet i
MinUddannelse
I loggen i UVvej kan
superbrugeren se, hvor
mange logins der har været
på webmodulet
Listen over søgemuligheder
er blevet beriget, og således
kan man nu også søge på
eksempelvis skolekode
UVdata A/S
Lindholm Brygge 31 2. tv
9400 Nørresundby