399kr. /md.

Prisliste pr 1/4 2010
*For at blive indstillet til prøve gennem Herning Flyveskoles Reg.Fac. skal du have gennemgået Herning Flyveskoles
fraseologi-kursus.
**For at blive indstillet til prøve gennem Herning Flyveskoles Reg.Fac. skal du bestå Herning Flyveskoles
indstillingsprøve i receptionstest samt have gennemgået Herning Flyveskoles fraseologi-kursus.
PPL(A)/(UL)-teori - KVIK-hold - aften ca. 60 timer
- incl. teorikompendium PPL(A)/(UL), adgang til vores Distance Learning PPL(A)/(UL) og indstilling til prøve
1900 kr
PPL(H)-teori - KVIK-hold - aften ca. 80 timer
- incl. teorikompendier PPL(A)(H), adgang til vores Distance Learning PPL(A)(H) og indstilling til prøve
3500 kr
PPL(A)(UL) teori - Distance Learning
- incl. tekstkompendium, videoer, online-tests med responssvar og indstilling til prøve
1900 kr
PPL(H) teori - Distance Learning
- incl. tekstkompendium PPL(H), videoer og online-tests med responssvar og indstilling til prøve
- kurset bygger ovenpå PPL(A), dvs. PPL(A)-stoffet forudsættes kendt
1900 kr
On-line testene fra vores Distance Learning-kurser
300 kr
Radiokursus N-BEG PPL(A),(UL) - aften ca. 30 timer
- incl. tekstkompendium, fraseologi-kursus, adgang til vores Distance Learning N-BEG radio-kursus og
indstilling til prøve
1600 kr
Radiokursus BEG (engelsk) - aften ca. 45 timer
- incl. tekstkompendium, fraseologi-kursus, adgang til vores Distance Learning BEG radio-kursus og indstilling
til prøve
----- Medlemmer af Midtjysk Flyveklub:
* Radiokursus N-BEG Distance Learning (*se bemærkninger over prisliste)
- incl. tekstkompendium, videoer, online-tests og indstilling til prøve
3900 kr
2900 kr
600 kr
** Radiokursus BEG Distance Learning (**se bemærkninger over prislisten)
- incl. tekstkompendium, receptionstests, videoer, online-tests og indstilling til prøve
1500 kr
* Fraseologi N-BEG - 10-timers kursus - (*se bemærkninger over prislisten)
** Fraseologi BEG - 10-timers kursus - forudsætter bestået N-BEG radio-prøve
** Fraseologi BEG - 10-timers kursus - uden bestået N-BEG radio-prøve
1200 kr
1500 kr
2500 kr
Indstilling til teoriprøve eller radioprøve (hvis du ikke i forvejen er tilmeldt et kursus)
300 kr
Materialer - praktisk skoling
600 kr
Herning Flyveskole samarbejder med flere dygtige flyveinstruktører, som under Herning Flyveskoles Reg.Fac. kan
forestå den praktiske skoling til PPL(A), NatVFR, omskoling og vedligeholdelse af PPL(A)-certifikat. Du skoler på dit eget
fly eller et fly, du har lejet. Flyet skal være godkendt til formålet.
Praktisk skoling PPL(A) (instruktør og fly) v/45 timers flyvning
ca. 45 - 60.000 kr
NatVFR incl. teori, materialer, instruktør praktisk skoling (max 5 timer)
Omskoling, *vedligeholdelse af PPL(A)-certifikat, mm
*vedligeholdelse af PPL(A)-certifikat for medlemmer af Midtjysk Flyveklub
2900 kr
spørg efter priser
gratis
Ud over ovennævnte omkostninger er der faste omkostninger til prøver og til udstedelse af dels radiocertifikat dels
det afsluttende flyvecertifikat:
SLV prøvegebyr - PPL(A)-teori
4200 kr
SLV prøvegebyr N-BEG
2195 kr
SLV udstedelsesgebyr - N-BEG-radiocertifikat
530 kr
SLV prøvegebyr - praktisk flyvning
6462 kr
SLV udstedelsesgebyr PPL(A)-certifikat
1210 kr
udgifter til lægeundersøgelse samt sikkert også til dit personlige pilotgrej, hvis ikke du kan låne dig til det.
Lægeundersøgelse - anslået
1500 kr
Personligt pilotgrej - anslået
1500 kr