Duathlonvej 11, 9230 Svenstrup J • 50 m2

Sags nr. 1420
Immortellevej 13A
2950 Vedbæk
Ejendomsmæglerens oplysning til parterne
Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren
samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet:
X
Ja
Nej jf. side 2
Modtager ejendomsmægleren vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre:
X
Ja
Nej jf. side 2
Har ejendomsmægleren, dennes nærtstående eller ansatte en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende
ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller
andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom:
Ja
X
Nej Hvis ja, hvilke
Vigtig information
Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er
underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er
forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte
være i overensstemmelse med udbudsvilkårene.
Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke
være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres
derfor til at søge egen rådgiver.
Kontantpris .......... 39.950.000 Brutto ....................... 194.581 Boligareal .......................... 371 m2 Antal vær.:..................... 10
Udbetaling .............. 2.000.000 Netto ......................... 176.211 Grundareal .................... 4.223 m2 Opført år: ......... 1975/2006
Side 1
Immortellevej 13A, 2950 Vedbæk
Sags nr. 1420
Beskrivelse
Vedbæk: Ejendommen Rønhave Strand direkte til Øresund
Ejendommen Rønhave Strand ligger på den stille sundvej
Immortellevej på en 4.223 m² fuldstændigt ugeneret grund. Den
naturskønne grund ligger direkte til Øresund med privat strand,
badebro samt tennisbane og petanquebane. Ejendommen er
opført i 1975 i forskudte plan, men nuværende ejer har gennemført en gennemgribende renovering. Stueetagen indeholder entre, forstue med gæstetoilet, og opholdsstue med udgang til overdækket vestvendt terrasse. Endvidere køkken/alrum fra BOFFI samt spisestue med pejse og havudsigt.
1. sal indeholder forældresoveværelse med badeværelse en
suite, udgang til overdækket terrasse mod havet og solopgangen samt opholdsstue med pejs og udgang til terrassen. Underetagen: Stue, badeværelse med sauna, 2 gode børneværelser, bryggers samt depotrum. Ejendommen har desuden
separat tjenestebolig indeholdende stue, soveværelse samt
køkken og bad. I forlængelse heraf dobbelt garage.
Side 1a.
Immortellevej 13A, 2950 Vedbæk
Sags nr. 1420
Side 1b.
Immortellevej 13A, 2950 Vedbæk
Sags nr. 1420
Faste oplysninger:
Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og
løsøre medfølger (fabrikat): Køleskab(Gaggenau), opvaskemaskine(Gaggenau), ovn(Gaggenau), dampovn(Gaggenau), kaffemaskine(Gaggenau), vaskemaskine(Miele), tørretumbler(Miele). I viktualierum: 2 stk. køleskab. Domistikbolig: Kogeplade med to elektriske blus.
Side 1c.
Immortellevej 13A, 2950 Vedbæk
Sags nr. 1420
Diverse oplysninger
Side 1d.
Adresse Immortellevej 13A, 2950 Vedbæk
Sag nr. 1420
Anvendelsesudgifter
Ejendommen opvarmes med HMN Naturgas. Udgiften til varme er udfra sælgers forbruge i
perioden 01.05.2013 - 30.04.2014.
Udgiften til vand er baseret på sælgers forbrug for 2013 i henhold til årsopgørelse fra Hørsholm vand. Oplysninger om sælgers faktiske forbrug er rekvireret men ikke modtaget.
Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger
På ejendommen findes fortidsminder i form af helleristning.
Nr. 1 lyst d. 19.01.1917 lbnr. 912357-14 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv Filnavn:
14_Z_291
Nr. 2 lyst d. 13.09.1918 lbnr. 912358-14 Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning
mv,31.08.1972, 14.10.1977 lyst frafald af,påtaleret. Filnavn: 14_Y_668
Nr. 3 lyst d. 05.11.1955 lbnr. 10999-14 Dok om istandsættelse af Hveensvej Filnavn:
14_V_66
Nr. 4 lyst d. 30.08.1956 lbnr. 438-14 Byplanvedtægt, Filnavn: 14_Y_668
Nr. 5 lyst d. 11.09.1956 lbnr. 605-14 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv Filnavn:
14_Q_406
Nr. 6 lyst d. 07.01.1958 lbnr. 68-14 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv Filnavn:
14_P_202
Nr. 7 lyst d. 26.07.1962 lbnr. 912359-14 Byplanvedtægt, tillæg Filnavn: 14_Y_668
Nr. 8 lyst d. 06.05.1969 lbnr. 5975-14-S0001 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Tillige,lyst
pantstiftende.,04.05.1990 delv aflyst. Filnavn: 14_Q_406
Nr. 9 lyst d. 24.09.1973 lbnr. 17809-14 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv Filnavn:
14_Q_406
Nr. 10 lyst d. 28.01.1974 lbnr. 1466-14 Dok om carport/garage mv Filnavn: 14_Q_406
Nr. 11 lyst d. 24.01.1975 lbnr. 1941-14 Retsanm Dok om ubebyggelighed Filnavn:
14_Q_406
Nr. 12 lyst d. 26.05.1976 lbnr. 14527-14 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv Filnavn:
14_Q_406
Nr. 13 lyst d. 03.08.1979 lbnr. 23050-14 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv Filnavn:
14_H_663
Nr. 14 lyst d. 29.04.1997 lbnr. 11318-14 Tillæg til serv. lyst 6/5-1969 Filnavn: 14_Q_406
Formular nr. 4103 OKTOBER 2006
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e.
Adresse Immortellevej 13A, 2950 Vedbæk
Kontantpris 39.950.000
Udbetaling 2.000.000
Ejendomsoplysninger
Kommune ........................... : Hørsholm
Matr. nr ............................... : 2 x Smidstrup By, Rungsted
Må benyttes til .................... : Beboelsesejendom
ifølge ............................. :
Ejendomstype ..................... :
Offentlig vurdering pr......... :
Villa, 1 fam.
2013
Zonestatus...................... :
Bygningsarealer ifølge... :
18.700.000 kr. af dato ............................ :
11.430.300 kr. Hovedbyg. bebyg. areal . :
kr. Heraf garage/carport/udhus:
7.350.000 kr. Kælderareal ................... :
6.749.400 kr. Udnyttet tageetage ......... :
Boligareal ...................... :
Grundareal ifølge ................ :
Andre bygninger ............ :
BBR
Grundareal udgør ................ :
4.223 m2 Heraf garage/carport/udhus:
heraf vej .............................. :
m2 Opført/ombygget år ....... :
Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger
Der henvises til side 1e.
Offentlig ejendomsværdi .... :
heraf grundværdi ................ :
Evt. ejerboligværdi ............. :
Grundlag ejd. værdiskat ...... :
Grundskatteloftværdi .......... :
Sag nr. 1420
Netto/md. 176.211
Brutto/md. 194.581
Dato 18. november 2014
v/28,82%
Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning
Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er
under udarbejdelse og disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås
BBRejermeddelelse
Byzone
Oplyst af teknisk
forvaltning
18.06.2014
2
246 m
2
0/0/0 m
2
371 m
2
184 m
2
0/70/114 m
1975/2006
Elinstallationsrapport: Elinstallationrapport er under udarbejdelse og dokumentet skal foreligge, før købsaftale indgås
Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 14.08.2014 med energiklassifikation: D.
Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne
Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med:
Realkreditinstitut
X
Nej
Ja Hvilke:
Pengeinstitut
Nej
X Ja Hvilke: Jyske Bank
Forsikringsselskab
Nej
X Ja Hvilke: Husejernes Forsikring, Dansk
Andre
Nej
X Ja Boligforsikring
Hvilke: Børsen, Berlingske
Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af:
Finansiering
X
Nej
Ja Hvis ja, hvorfra
Forsikring
Nej
X
Ja Hvis ja, hvorfra: Husjernes Forsikring
Annoncering
Nej
X
Ja Hvis ja, hvorfra: Børsen, Berlingske
Andre ydelser
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes
Svamp: Ja
insekt: Ja
rørskade: Ja
Forbehold: Der henvises til forsikringspolicen for dækningsomfang og forbehold.
Anvendelsesudgifter
Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold
samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger
Det seneste årsforbrug og udgiften hertil
Vand/vandafledning
175 m3
10.343
Varme
4.099 m3
36.170
Der henvises til side 1e.
X
Nej
Ja
Hvis ja, hvorfra:
Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse
Øvrige forhold
Områdeklassificering:
Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium men under
kriterierne for kortlægning som forurenet.
Udhuse:
Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at arealerne i feltet "udhus" er et samlet areal for de på
ejendommen værende to udhuse på hhv. 25 kvm og 89 kvm.
Beboelsesareal:
Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at boligarealet på 371 er inklusive 125 kvm kælderareal,
der jf. bbr-ejermeddelelse er godkendt til beboelse.
Side 2
Adresse Immortellevej 13A, 2950 Vedbæk
Sag nr. 1420
Dato 18. november 2014
Kontantpris 39.950.000
Udbetaling 2.000.000
Brutto/md. 194.581
Netto/md. 176.211
v/28,82%
Bruttoudgift/ejerudgift 1. år
Kontant
Finansieret
Oplysninger om brutto/netto udgift
Prioritetsydelser
2.167.240 Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er
Ejendomsskatter
149.162
149.162 forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af
Renovation
4.100
4.100 den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudSkorstensfejning
663
663 giften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter
Grundejerforening/ejerforening
0
0 brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse.
Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie
13.802
13.802 I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil
167.727
2.334.967 den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige.
Bruttoudgift 1. år
Standardfinansiering
Nettoudgift 1. år
Kontant
Finansieret
Fradrag (renter, bidrag)
-1.319.005 Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger:
Fradrag, i alt
0
1.319.005 Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr.
Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 28,82%
0
-380.137 25.000.
Evt. ejendomsværdiskat
159.700
159.700 Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter
Skat, overskud/underskud 1. år
159.700
-220.437 lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obliga+ Bruttoudgift 1. år
167.727
2.334.967 tionslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på
327.427
2.114.530 dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder.
Nettoudgift 1. år
For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der
Kontantbehov ved køb
Kontant
Finansieret
Kontantpris/udbetaling
39.950.000
2.000.000 afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten
Tinglysningsafgift af skødet, anslået
241.360
241.360 fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til
Omkostninger til ½ ejerskifteforsikring
7.500
7.500 nærmeste kvarte procent point.
I alt
40.198.860
2.248.860 Særlige oplysninger om standardfinansieringen:
Kontantbehovet er excl. udgifter til købers rådgiver(e), herunder berigtigelse samt kurssikring.
Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets provenu samt udgifter til
Gæld udenfor købesummen
garantistillelse for købesummen.
Ingen
Ejerpantebreve og afgiftspantebreve
Nykredit Bank
Oprindeligt lyst d. 19.12.2013
Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser
Långiver/art
Realkredittype
Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi
Nykredit / F1 Rentetilpasningslån
Nykredit / F1 Rentetilpasningslån
Totalkredit / F3 Rentetilpasningslån
Totalkredit / 3,5% Obligationslån
Kontantlån
Kontantlån
Kontantlån
Obligationslån
Valuta
16.005.000
3.055.000
1.350.000
15.744.739
3.005.322
1.333.894
15.934.129 DKK
3.042.241 DKK
1.349.999 DKK
Rente
Kont./pålyd.
0,34
0,34
0,78
2.828.811
2.828.811
2.875.806 DKK
3,50
1. års
RestYdelse løbetid
118.654
24,75
34.868
25,75
23.734
27,75
186.752
kr.
ÅOP
0,76
1,18
1,67
28,50 4,36
Saldo fradragskonto
0
0
0
0
Særlige overtagelsesvilkår
Garantistillelse
Nej
Nej
Nej
Nej
1.130.000
Kontant
regulering
0
0
0
0
Side 3