Vejledning til håndtering af blodprøver til forsendelse

Brugervejledning MNC+ DK
B
01
Usynlig knap 1
Usynlig knap 2
Usynlig knap 3
”NØDSTOP OFF” (Stopper maskinen)
Usynlig knap 4 (Bilvask)
Når bil er vasket og lyskurve viser frem, kan
der ved et tryk på bilvask, igen blive klar, uden
at flytte bilen.
Kan også tænde lys i hal efter lukketid.
”G” (holdes inde i 10 sec.)
Genstart af proface computer
Status ”Åbningstid aktiv”
Holdes hjulvask OFF inde i mere end 10 sek.
når maskinen står i udgangsstilling, frakobles
hjulvask permanent fra.
For at annullere denne off status, skal der
trykkes på usynlig knap 4.
Tørre/Tagbørste
B
14
Sidebørster
Hjem kørsel
Hjulvask off
Øverst i billedet kan man se om nødstop er
løsnet.
Tryk på OK og derefter kan der vælges mellem
eller
Fortsæt
Annuller
Ved annuller trykkes efterfølgende på
hjemkørsel i 4 sek. og maskinen finder selv
hjem til udgangsposition.
B
96
Usynlig knap 1 påvirkes i 3 sek.
Hurtig knapper til manuel bevægelser
Bruges ved rengøring af anlægget
B
92
Kvik monitor A0 ind og udgange
Mørk = on
Lys = off
B
91
Kvik monitor B0 ind og udgange
Mørk = on
Lys = off
B
93
Her kan de mest brugte indgange /følere på
maskinen overvåges.
Mørk = on
Lys = off
B
94
Usynlig knap 3 påvirkes i 3 sek
Her kan tag og side børster opvåges under vask.
Kontaktpunkt for hver enkelt børste kan
udlæses men ikke ændres.
Mørk kasse = kontaktpunkt opnået
TB/TD/KB er maskinens taktgivere
Høj bil og tillæg kan monitoreres
B
95
Tryk på Ind og den ønskede indgang kan nu
udlæses.
Tryk på Ud og den ønskede udgang kan nu
udlæses.
Tryk på MW og de ønskede mærker kan nu
udlæses.
DB og DW kan udlæses med kyndig
vejledning.
De 8 bit skal læses fra højre og starter med nul.
(7-6-5-4-3-2-1-0)
B
10
1
Der er 3 billeder med alarm historik som viser
dato, klokkeslæt og fejl type.
B
03
Usynlig knap 2 påvirkes i 3 sek
Til indtastning af adgangskode
Tryk på TRYK HER og indtast derefter
password
B
04
Montørvask bruges af servicetekniker til opstart
af prøvevask, den går selv off efter 20 minutter.
Enkelt vask kan vælges i kassen til venstre for
montør vask
B
05
Der er mulighed for opsætning af 10 forskellige
vaskeprogrammer
Vaske nr:
er det valgte løb.
Vaskehastighed:
er kørehast. på skinner under vask.
Tørrehastighed:
er kørehast. på skinner under tørring.
Tørrehast. kan indstilles sep. for hver løb.
Hjulvask:
0 = Hjulvask off
1 = HHT
2 = HHT m/panel vask
3 = HHT m/spc fælgrens
4 = HHT m/spc fælgrens og panel vask
5 =
20 = Hjulbørster
21 = Vand i hjulbørster
22 = 130 bar højtryk i hjulbørster