Region Sjælland

Elevbesøg fra Ilulissat (Jakobshavn) – liste over eleverne og deres
plejefamilier i perioden 1969-2013
I det følgende er der lavet en registrering af navnene på de grønlandske børn, deres plejefamilie og den
skole, de har været indskrevet på i besøgsperioden.
Registreringen dækker perioden 1969 til 2013.
Systematikken i registreringen er følgende: Navnene på eleverog deres plejefamilier er placeret under de
enkelte skoler i de forskellige kommuner. Det gælder Fredericia Kommune, i Børkop Kommune -fra 2007
Vejle Kommune, Middelfart Kommune -fra 2007 dækker det også Nr. Aaby og Ejby kommuner samt øvrige
kommuner ud over samarbejdskommunerne.
Der kan forekomme fejl og manglende oplysninger i registreringen.
Årgang 1969
Enok Petersen, Christian Rønnebæk Christensen, Dronningensgade 80, 7000 FA
Emilie Løvstrøm, Johannes Paulin, Falstersgade 8, 7000 FA
Henriette Kristensen, A. Møller Rasmussen, Nørre Voldgade 82, 7000 FA
Ole Fisker, Ole M. Andersen, Midgårdsvej 2, 7000 FA
Alfred Fly, Damsgaard, Fynsgade 48, 7000 FA
Ane Joelsen, Egon Christensen, Bjergegade 90, 7000 FA
Jens Seblon, Simon P. Christensen, Dalegade 24, 7000 FA
Petrine Andreassen, C.V. Mikkelsen, Prinsensgade 21, 7000 FA
Veronika Johansen, Karl Erik Nielsen, Dalegade 5, 7000 FA
Johannes Mølgård, Orla Madsen, Falstersgade 15, 7000 FA
Hans Fly, Jens Hendrik Laursen, Danmarksgade 71, 7000 FA
Marius Cortsen, Jens Erik Hansen, Egevej 15, 7000 FA
Arnaq Huch, Ester K. Nielsen, Christiansberg 11, 7000 FA
Helene Dorph, Ove R. Bjerrum, Jyllandsgade 31, 7000 FA
Ane Helene Jørgensen, Jørgen O. Mollerup-Madsen, Ørnevej 7, 7000 FA
Sofie Tobiassen, Finn Pehrson, Glentevej 30, 7000 FA
Emilie Samuelsen, Svend Herman Sørensen, Ulleruphøj, 7000 FA
Susanne Lundgreen, Axel Schmidt Jensen, Nørrebrogade 105, 7000 FA
Sofie Lange, H.V. Ilkjær, Norgesgade 11, 7000 FA
Tobias Thomsen og Hans Jensen, Frode Nielsen, Frederik den 3.`s Vej 12, 7000 FA
Emilie Zeeb, C.H. Andersen, Danmarksstræde 4, 7000 FA
Niisinquaq Jensen, Bak Nielsen, Chr. Richardsvej 9 b, 7000 FA
Nina Lange, A. Nielsen, Jens Baggesensvej 18, 7000 FA
Ane Frederiksen, Vagn Åge Hansen, Carit Etlarsvej 20, 7000 FA
Pavia Thomsen, Preben Løyche, Diskovej 17, 7000 FA
Karl Frederiksen, Christian Dahl-Christensen, Elsdyrvej 3, 7000 FA
Ole Lundblad, A.J. Andersen, Nordre Dybbølvej 19, 7000 FA
Else Kristiansen, Kristian Mosegaard, Vesterbrogade 15, 7000 FA
Inger Holm, Alfred Brodersen, Heimdalsvej 6, 7000 FA
Jørgen Petersen og Eli Svane, Harly O. Nielsen, Kirkevænget 7, 7000 FA
Thomas Jensen, Peter Isaksen, Devantiersvej 33, 7000 FA
Gert Gundel, C.V. Hebor, Nymarksvej 61, 7000 FA
Ole Jeremiassen, Martin Täkker, Egeskovvej 118, 7000 FA
Hendrik Lynge, Martin Holm, Indre Ringvej 84, 7000 FA
1
Poul Petersen, Birthe K. Sørensen, Skolevænget 1, 7000 FA
Sofus Vetterlain, Inger Halling, Indre Ringvej 131, 7000 FA
Margrethe Frederiksen, E. Fonager Hansen, Skovbrynet 8, 7000 FA
Tittus Thor, Jens Christian Dalgård, Avlsbrugervej 21, 7000 FA
Ole Lars Jakobsen, Erik Meyer, Treldevej 105, 7000 FA
Berthine Møller, Børge Johansen, Hyrdevej 40, 7000 FA
Ruth Kristensen, Erling Veile, Hestehaven 48, 7000 FA
Jakob Fly, Vagn Hansen, Trelde, 7000 FA
Sofie Olsvig, Bent Liengård, Bredstrup gl. Skole, 7000 FA
Jens Tobiassen, Harry Andersen, Erritsø Engvej 29, 7000 FA
Britta Petersen, Henning Harre, Elbovej 7, 7000 FA
Rona Christensen, Frode Nielsen, Sauersvej 3, 7000 FA
Bernhardt Olsen, Hans Evald Jensen, Sanddalvej 22, 7000 FA
Mathias Johnsen og Karen Jakobsen, Bayer, Knarborgervej 13, 7000 FA
Elias Kristensen, K. Troels Jensen, Vejrmosegårds Alle, 7000 FA
Jens Frederiksen, E.A. Sørensen, Trelde, 7000 FA
Årgang 1970
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Leon Marius Pedersen, Erich Matthiesen, Elboparken, 7000 FA
Niels Nikolaj Lundblad, A.M. Jonassen, Elboparken 15, 7000 FA
Egeskov Skole
Mikkel Kristiansen, Gunnar Møller, Bjerregård, Vejlby, 7000 FA
Egumvejens Skole
Kristoffer Cortzen, J.E. Hansen, Polluxvænget 15, 7000 FA
Karen Olsvig, Finn Pehrson, Glentevej 30, 7000 Fredericia
Peter Guldager, Jørgen Lindner, Johs. Jensens Alle 35, 7000 FA
Abel Simon, Bruno Andersen, Stenhøjvej, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Helene Thomsen, Egon Hansen, Grønkjærsvej 64, 7000 FA
Niels Olsvig, Fritjof Rasmussen, Hyrdeledsvej – nu Vandsværksvej - 20, 7000 FA
Marie Jensen, Martin Hellestrup, Brovad, 7000 FA
Karl Frederik Olsvig, Leif Jørgensen, Søskendevej 10, 7000 FA
Herslev Centralskole
Lars Lennert, K.J. Verner, Herslev, 7000 FA
Købmagergades Skole
Johanne Hansen, Kongslund, Kongensgade 84, 7000 FA
Margit Davidsen, Arne M. Rasmussen, Nr. Voldgade 82, 7000 FA
Jens Madsen, Ole Andersen, Midgårdsvej 2, 2.tv., 7000 FA
Boye Thomsen Laurits Jessen, Kongensgade 130 b, 7000 FA
Karl Peter Sandgren, Poul Erik Johansen, Lumbyesvej 12, 7000 FA
2
Skansevejens Skole
Therecia Frederiksen, Jens Madsen, Bissensvej 21, 7000 FA
Johannes Olsvig, Ib Andersen, Hyrdevej 8 f, 7000 FA
Jakob Steenholt, Inge Nielsen, Midgårdsvej 6, st. tv., 7000 FA
Erik Geisler, Knud Carsten Hansen, Indre Ringvej 201, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Hans Peter Frederiksen, Bent M. Hansen, Hannerup Engvej 23, 7000 FA
Amalie Kristoffersen, Svend Åge Busk, Rahbeksvej 17, 7000 FA
Ella Boessen, Kristian Nielsen, Rahbeksvej 62, 7000 FA
Eunike Thorleifsen, Poul Sørensen, N.W. Gades Alle 20, 7000 FA
Johannes David Jensen, T. Hansen, Jomfruvej 11, 7000 FA
Manasse Pavia Svane, C.D. Christensen, Elsdyrvej 3, 7000 FA
Avatanngauq Dorph, Bak Nielsen, Korskærvej 18, 7000 FA
Charlotte Stine Nikolajsen, J. Marquardsen, Hjortevej 9, 7000 FA
Lars Møller, Kirsten Thiilborg, Indre Ringvej 181, 7000 FA
Slesvigsgades Skole
Thomas Thomsen, Henning Ebbesen, Riddergade 14, 7000 FA
Marianne Larsen, E. Deleuran Pedersen, Fynsgade 14, 7000 FA
Skærbæk Skole
Gustav Olsen, Mogens Christensen, Kidholmsvej 4, 7000 FA
Julius Sandgreen, Erik Dam Nielsen, Mågevej 2, 7000 FA
Julianne Broberg, Jens Tamberg, Overgade 11, 7000 FA
Treldevejens Skole
Sofus Vetterlain, Leo Jensen, Thorsvej 11, 7000 FA
Kristian Mølgård, Erik Hejl, Huslodsvej 67, 7000 FA
Kathrine Kristoffersen, Børge Nørgård, Egeskovvej 42, 7000 FA
Ruth Kristiansen, Villy Hansen, Huslodsvej 34 st. tv., 7000 FA
Ib Street, Henning Andersen, Midgårdsvej 2, 7000 FA
Karl Kristensen, Verner Poulsen, Ydunsvej 37, 2., 7000 FA
Palle Jeremiassen, Martin Takker, Egeskovvej 118, 7000 FA
Fredericia Realskole
Ole Schmidt, Jørgen Rise, Købkevænget 8, 7000 FA
Anne Rosbach, Bent Bayer, Skærbæk, 7000 FA
Sigvard Fleischer, A. Graversen, Blåhøj, 7000 FA
Sct. Knuds Skole
Ane Birgitte Gundel, Edvard Ellehus, Johs. Ewaldsvej 22, 7000 FA
Markholt -Olesens Realskole
Dorthe Aronsen, J.H. Hansen, Honoresvej 27, 7000 FA
Amalie Jakobsen, Lilly Hansen, Korskærvej 160 st. tv., 7000 FA
Birthe Fly, E. Gosvig Frederiksen, Grønkjærsvej 50, 7000 FA
3
Årgang 1971
Bredstrup /Pjedsted Fællesskole
Lone Eriksen, Johs. Papsø Laursen, Kongstedvej 20, 7000 FA
Jan Fly, P. Bro, Algade 86, 7000 FA
Thue Petersen, Gustav Nielsen, Skolesvinget 4, 7000 FA
Niels Olsen, Johs. Ærensgård, Vinkelvej 4, 7000 FA
Egeskov Skole
Knud Frederiksen, Knud Larsen, Skovbrynet 24, 7000 FA
Egumvejens Skole
Marie Fly, Birgit Trane, Thulevej 3, 7000 FA
Tuperna Lange, Poul H. Nielsen, Calvinsvej 64, 7000 FA
Susanne Ostermann, Finn Pehrson, Glentevej 30, 7000 FA
Cecilia Sandgreen, Axel Jensen, Nørrebrogade 105, 7000 FA
Emilie Eliassen, Johs. Lind, Havepladsvej, 7000 FA
Anton Guldager, Hans Tvillum, Egeskovvej 3, 7000 FA
Niels Thomsen, Sv. Åge Lillethorup, Hans Egedesvej 24, 7000 FA
Susanne Fisker, Thue Larsen, Johs. Jensens Alle 35, 7000 FA
Helene Møller, N.P. Jensen, I.P. Hartsmansvej 14, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Arne Møller, Mosegård, Fredericiavej 32, 7000 FA
Kristine Samuelsen, H.O. Jensen, Fredericiavej 29, 7000 FA
Louise Petersen, Holger Schønning Andersen, Bjerregårdsvej 12, 7000 FA
Anton Markussen, H. Harre, Herredsvej 7, 7000 FA
Christian Fleischer, Ib Sandal Christensen, Mosegårdsvej 121, 7000 FA
Moses Lundblad, Berger, Jomfruvej 13, 7000 FA
Herluf Møller, F. Hansen, Jomfruvej 11, 7000 FA
Thora Schmidt, Anny E. Jensen, Snoghøj Folkehøjskole, 7000 FA
Nukaaraq Eugenius, Lilly Hansen, Dalagervej 1, 7000 FA
Niels Jensen, Carlo Petersen, Snoghøj Landevej, 7000 FA
Anders Gundel, Egon Hansen, Grønkjærsvej 64, 7000 FA
Herslev Centralskole
Otto Olsvig, Frederik Kristiansen, Højrup Østervej 2, 7000 FA
Jørgen Kristoffersen, Tage Ingvard Nielsen, Højrupvej 139, 7000 FA
Manasse Nikolajsen, H. Madsen, Follerupvej 21, 7000 FA
Købmagergades Skole
Samuel Olsen, Poul Erik Johansen, Lumbyesvej 12, 7000 FA
Karen Rasmussen, Vagn Reinholt Jensen, Kongensgade 61, 7000 FA
Knud Jensen, Ingvard Iversen, Vølundsvej 12, 7000 FA
Jørgen Jakobsen, Hilda Hansen, Skansevej 44, 7000 FA
Jens Olsvig, Poul Rass Hansen, Kongensstræde 25 b, 7000 FA
Arne Fisker, Ole Andersen, Midgårdsvej 2, 7000 FA
4
Skansevejens Skole
Nuka Kristiansen, Børge Johansen, Hyrdevej 4, 7000 FA
Jakob Gundel, Viggo Nissen, Agnetevej 7, 7000 FA
Lars Sandgreen, Rubæk Hansen, Fælledvej 89, 7000 FA
Julianne Olsvig, Inge Nielsen, Midgårdsvej 6, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Johanne Kristensen, F. Buchmann Nielsen, Dalgasvej 3, 7000 FA
Rosine Lundblad, B. Ravnsbæk, Rahbeksvej 48, 7000 FA
Nikolaj Hansen, P.E. Eriksen, Skjoldborgvej 38, 7000 FA
Frans Eriksen, Richard Eriksen, Chr. Richardtsvej 16, 7000 FA
Abel Kristiansen, Nikolaj Pedersen, Jægervej 3, 7000 FA
Frederikke Olsvig, Bent Hansen, Chr. Richardtsvej 7 a, 7000 FA
Mikkel Fly Thomsen, Arne Håhr, Ndr. Dybbølvej 5, 7000 FA
Skærbæk Skole
Steffen Henningsen, Niels Olsen, Fænøvej 23, 7000 FA
Stephen Eriksen, Gudrun Andersen, Fyrvej 5, 7000 FA
Taulov Skole
Mette Løvstrøm, Preben Honoré, Rytterskolevej 14, 7000 FA
Niels Vetterlain, V. Fleth, Elsborg 6, 7000 FA
Treldevejens Skole
Louise Andreassen, Jørgen Gydesen, Kirkevænget 10, 7000 FA
Peder Jeremiassen, Martin Takker, Egeskovvej, 7000 FA
Hans Lange, Magnus Hansen, Thorsvej 37, 7000 FA
Fredericia Realskole
Jonne Frederiksen, Børge Tønning, Dortheasvej 12, 7080 Børkop
Markholt- Olesens Realskole
Jonas Olesen, Axel Larsen, Solbakken 8, 7000 FA
Årgang 1972
Alleskolen
Nielsine Knudsen, R.T. Christiansen, Korskærvej 23, 7000 FA
Louise Kristiansen, Kaj Hansen, Stoustrupvej 1, 7000 FA
Debora Cortsen, Kirsten Thiilborg, Indre Ringvej 181, 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Niels Johnsen, Villy Jørgensen, Elboparken 9, 7000 FA
Boye Møller, Erich H. Mathiessen, Elboparken 6, 7000 FA
Inge Bertelsen, Ruth Kring, Bredstrup, 7000 FA
Emilie Wille, B. Liengård, Bredstrup gl. Skole, 7000 FA
Egeskov Skole
Eigel Petersen, Knud Larsen, Skovbrynet 24, 7000 FA
5
Marie Cortsen, Børge Ditlevsen, Magnolievænget 1, 7000 FA
Ane Marie Gundel, Erik Nielsen, Magnolievænget 3, 7000 FA
Regine Jørgensen, Emil Grønborg Hansen, Ildtornevej 15, 7000 FA
Egumvejens Skole
Hans Peter Hansen, Poul Rass Hansen, Kongensstræde 25 b, 7000 FA
Eva Magnussen, Martin Oldenburg, Glentevej 28, 7000 FA
Knud Seblon, Rich. Jensen, Ansgarsvej 4, 7000 FA
Else Kristoffersen, Johs. Lind, Havepladsvej 18, 7000 FA
Regine Lange, Sonja Sørensen, V. Kobbelvej 23, 7000 FA
Karoline Mølgård, Finn Pehrson, Glentevej 30, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Marie Ivarsen, Louis Herlev, Søskendevej 8, 7000 FA
Knud Kristensen, Fam. Hansen, Jomfruvej 11, 7000 FA
Paulus Lukassen, Rich. Uldbjerg, Dalvangen 3, 7000 FA
Ulrikka Gabrielsen, Fam. Lauritsen, Baunegårdsvej 50, 7000 FA
Elisabeth Kaspersen, Mogens Hansen, Safirvej 5, 7000 FA
Karoline Vetterlain, Iris Berger, Jomfruvej 13, 7000 FA
Erneeraq Markussen, Fam. Hellestrup, Vejle Landevej 38, 7000 FA
Bent Pedersen, Villy Petersen, Erritsø Bygade 56, 7000 FA
Købmagergades Skole
Karen Fisker, Vang R. Jensen, Kongensgade 61, 7000 FA
Manasse Mølgård, Åge Kjær Steffensen, Egeskovvej 3, 7000 FA
Bebianne Frederiksen, I. Kongslund, Kongensgade 84, 7000 FA
Susanne Lindenhann, Ruth Jørgensen, Sjællandsgade 43, 7000 FA
Isak Natanielsen, Poul Erik Johansen, Lumbyesvej 12-92, 7000
Rita Mølgård, Orla Madsen, Falstersgade 15, 7000 FA
Peter Olsvig, Frans Kamber, Sjællandsgade, 7000 FA
Thora Katrine Kleist, E.A. Rasmussen, Ndr. Voldgade 82, 7000 FA
Skansevejens Skole
Nikoline Jørgensen, Ellen Rasmussen, Mønstedsvænget 13, 7000 FA
Niels Jørgensen, Jørgen Vestergård Hansen, Mønstedsvænget 5, 7000 FA
Pele Christensen, Viggo Nissen, Agnetevej 7, 7000 FA
Jens Ole Marcussen, Sonja Johansen, Hyrdevej 4 c, 7000 FA
Marius Clasen, John Andersen, Ndr. Kobbelvej 35, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Johan Kristian Eriksen, Richard Algren Eriksen, Chr. Richardtsvej 16, 7000 FA
Niels K. Olsen, Erik Nielsen, Lumbyesvej 2-65, 7000 FA
Ane Tobiassen, E.J. Pedersen, Chr. Richardtsvej 3, 7000 FA
Peter Vetterlain, Kaj Berthelsen, Aarestrupsvej 19, 7000 FA
Karl Lange, Vang Andersen, I.P. Jakobsensvej 6, 7000 FA
Elisabeth Villadsen, S.P. Jokumsen, Ndr. Dybbølvej 7, 7000 FA
Marie Olsvig, Bent Hansen, Chr. Richardtsvej 7a, 7000 FA
Inger Rosbach, Kristian Nielsen, Rahbeksvej 62, 7000 FA
Salomine Fisker, Poul Kuhlmann, Skovbakken 6 a, 7000 FA
6
Slesvigsgades Skole
Amalie Mathiassen, Ingvar Tang Jørgensen, Vester Voldgade 19 a, 7000 FA
Skærbæk Skole
Kathrine Tobiassen, Egon Jensen, Skærgårdsvej 2, 7000 FA
Karen Marie Jeremiassen, Robert Jensen, Lodsvej 9, 7000 FA
Kirsten Broberg, Mogens Jensen, Fjordvejen 9, 7000 FA
Treldevejens Skole
Knud Geisler, Åse Hansen, Fenrisvej 10, 7000 FA
Julianne Cortsen, Bent B. Jørgensen, Vølundsvej 2, 7000 FA
Pia Lindehann, Jørgen Gydesen, Kirkevænget 10, 7000 FA
Rasmus Amassa Joelsen, Ole Andersen, Midgårdsvej 2, 7000 FA
Fredericia Realskole
Lene Kristensen, Jøren Riise, Købkesvænget 8, 7000 FA
Martha Kristiansen, Bent Ågård, Solsikkevej 5, 7000 FA
Ane Anna Sakæussen, K.B. Jensen, Solsikkevej 3, 7000 FA
Berthiline Davidsen, Børge Birkebo, Treldevej 35, 7000 FA
Otto Mølgård, E. Agerkvist, Skærbækvej 3, 7000 FA
Reformert Skole
Amalie Olsvig, Wilhelm Schønebæk, Treldevej 7, 7000 FA
Lars Peter Mathiassen, Alex Thomsen, Jyllandsgade 66 a, 7000 FA
Markholt-Olesens Realskole
Klaus Petersen, Marianne Hostrup Petersen, Bygvænget 11, 7000 FA
Kristian Kristiansen, Ranch Svendsen, Vendersgade 9, 7000 FA
Mette Thorleifsen, L.G. Mikkelsen, Fælledvej 91, 7000 FA
Børkop Skole
Boye Petersen, Mogens Rauendal, Overgade 16, 7080 Børkop
Annina Hansen, Niels Stjerneholm, Kirkebakken 23, 7080 Børkop
Bjert Skole
Marie Sofie Petersen, John Nygård Christensen, Binderup, 6091 Bjert
Årgang 1973
Alleskolen
Søren Frederiksen, Ruth Christiansen, Korskærvej 160, 7000 FA
Knud Tobiassen, Jytte Nielsen, Niels W. Gades Alle 11, 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Amalie Jensen, Johs. Papsø Laursen, Kongstedvej 20, 7000 FA
Egeskov Skole
Kristian Tobiassen, Fam. Madsen, Snebærvænget, Egeskov, 7000 FA
7
Egumvejens Skole
Gabriel Fly, Oluf Kraft, Islandsvej 2, 7000 FA
Aron Thomsen, Finn Dahl, Godthåbsvej 42, 7000 FA
Johan Jeremiassen, Hans Tvillum, Egeskovvej 3.2., 7000 FA
Else Hansen, Torben B. Pedersen, Johs. Jensens Alle 16, 7000 FA
Jakobine Lange, H. Sørensen, Vestre Kobbelvej 23, 7000 FA
Gertrud Lange, Poul Nielsen, Calvinsvej 64, 7000 FA
Tittus Hansen, Peter Petersen, Glentevej 19 st.th., 7000 FA
Erritsø Centralskole
Augusta Petersen, Ib Jørgensen, Safirvej 13, 7000 FA
Ole Lindenhann, Fam. Hansen, Jomfruvej 11, 7000 FA
Dorthe Lukassen, Richard Uldbjerg, Dalvænget 3, 7000 FA
Bjarke Jensen, Holger Schønning, Bjerregårdsvej 12, 7000 FA
Kuluk Geisler, Torben Munch, Hvidkjærsvej 11, 7000 FA
Frederik Kristiansen, Vang Kristiansen, Rødkjærsvej 2, 7000 FA
Klaus Jensen, Børge Nikolaisen, Reigelsvænget 5, 7000 FA
Ane Vetterlain, Henry Berger, Jomfruvej 13, 7000 FA
Bergithe Matthæusen, Fam. Windelev, Smedegårdsvej 10, 7000 FA
Købmagergades Skole
Ole Geisler, Anna M. Henriksen, Kongensgade 103, 7000 FA
Jens Broberg, Bent Jørgensen, Sjællandsgade 43, 7000 FA
Henrik Sandgreen, Robert Sørensen, Ø. Voldgade 32, 7000 FA
Johan K. P. Møller, Esther Pedersen, Prinsessegade 35, 1, 7000 FA
Albora Kristiansen, E. og A. Rasmussen, Nr. Voldgade 82, 7000 FA
Arqalooraq Olsvig, Fam. Simonsen, Nr. Voldgade 98, 7000 FA
Thomas Brogård, J. Hansen, Vendersgade 16, 1, 7000 FA
Birgithe Mølgård, Orla Madsen, Falstersgade 15, 7000 FA
Skansevejens Skole
Sejer Rosbach, Birgitte Jensen, Dalegade 45, 7000 FA
Elisabeth Christensen, Harry Mikkelsen, Havepladsvej 196, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Peter Fisker, Arne Haahr, Nordre Dybbølvej 5, 7000 FA
Oline Petersen, Ville, Jægervej 7, 7000 FA
Jola Olsvig, Bent Hansen, Chr. Richardtsvej 7a, 7000 FA
Marie Olsen, Vagn Å. Hansen, Carit Etlarsvej 20, 7000 FA
Edvard Frederiksen, Preben Sørensen, Prangervej 24, 7000 FA
Skærbæk Skole
Marie Dorph, Egon Jensen, Skærgårdsvej 2, 7000 FA
Taulov Skole
Aron Kristensen, Vilh. Seehausen, Bygaden 12, 7000 FA
Lis Lange Bertelsen, Verner Fleth, Elborg 6, 7000 FA
Treldevejens Skole
Alice Cortsen, Bent H. Jørgensen, Vølundsvej 2, 7000 FA
8
Angungauq Kristensen, Mogens Kristensen, Blonds Alle 11, 7000 FA
Ferdinand Olsvig, Hans C. Holm, Thorsvej 39, 7000 FA
Ove Villadsen, Ole Andersen, Midgårdsvej 2, 7000 FA
Katrine Jeremiassen, Fam. Gydesen, Kirkevænget 10, 7000 FA
Else Magnussen, Ib Vognsen, 6. Julivej 105, 7000 FA
Dora Jeremiassen, Hanne Seerup, Bragesvej 6, 7000 FA
Kirsten Sivertsen, K. Nielsen, Baldersvej 24, 7000 FA
Fredericia Realskole
Karl Johansen, Eigild Agerkvist, Skærbækvej 3, 7000 FA
Markholt-Olesens Realskole
Hans Ole Olsen, Aksel Larsen, Solbakken 8, 7000 FA
Gauerslund Skole
Karen Jensen, Georg B. Jensen, Sdr. Vænget 11, Gårslev, 7000 FA
Årgang 1974
Alleskolen
Carl Jacobsen, Birger Nielsen, Niels W. Gades Alle 11, 7000 FA
Niels Frederiksen, Tonny Christiansen, Korskærvej 160, 7000 FA
Olav Thomsen, Le Fevre, Rygårdsvej 183, 4, 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Edvard Petersen, Erik Magnussen, Tuevej 39, Kongsted, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Sofie Fisker, H.A. Madsen, Snebærvænget 5, 7000 FA
Egumvejens Skole
Ella Petersen, K.K. Petersen, Kvædevej 6, 7000 FA
Hans Peter Tobiassen, Cort Sørensen, Ørnevej 10, 7000 FA
Kristen Mikiassen og Kathrine Thomsen, Finn Dahl, Godthåbsvej 42, 7000 FA
Dorthe Fisker, Finn Pehrson, Glentevej 30, 7000 FA
Sabine Thomsen, Torben Bødker Petersen, Johs. Jensens Alle 16, 7000 FA
Sabine Broberg, P. Petersen, Glentevej 19, 7000 FA
Henriette Cortsen, P.H. Jørgensen, Æblevej 4, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Sabine Vetterlain, Iris Berger, Jomfruvej 13, 7000 FA
Ingrid Samuelsen, Poul Kristensen, Hvidkjærvej 16, 7000 FA
Frederikke Zeeb, K.M. Fenger, Dalvangen 6, 7000 FA
Kirsten Sonne, Rich. Uldbjerg, Dalvangen 3, 7000 FA
Johannes Pedersen, Børge Nicolajsen, Reigelsvej 5, 7000 FA
David Villadsen, T. Munch, Hvidkjærsvej 11, 7000 FA
Johanne Pedersen, Jytte Jørgensen, Safirvej 13, 7000 FA
Jonas Madsen, Ole Christensen, W. Christmasvej 9, 7000 FA
Niels Larsen, Andreassen, Fam. Andersen, Agerledet 19, 7000 FA
9
Olav Hansen, Jens Nørskov, Holmannsvej 7, 7000 FA
Hugo Lange, Mogens Hansen, Safirvej 5, 7000 FA
Købmagergades Skole
Frederik Nathanielsen, Bent Jørgensen, Sjællandsgade 43, 7000 FA
Jensine Frederiksen, Tove Kongslund, Kongensgade 84, 7000 FA
Rasmus Møller, Inge Nielsen, Sjællandsgade 5, 7000 FA
Jan Olsen, Ulla Nielsen, Dalegade 5, 7000 FA
Hans Otto Mølgård, Orla Madsen, Falstersgade 5, 7000 FA
Skansevejens Skole
Arne Mathæussen, K.M. Holgersen, Bodilsvej 1, 7000 FA
Sabina Olsvig, Ole A. Feldt, Indre Ringvej 215, 7000 FA
Jørgen Jeremiassen, Hilda Hansen, Skansevej 44, 7000 FA
Jens Peter Petersen, Baumgarten, Indre Ringvej 232, 7000 FA
Justus Kaspersen, Kristian Sander, Fælledvej 80, 7000 FA
Lea Brynå, Harry Mikkelsen, Havepladsvej 196, 7000 FA
Samuel Schmidt, Fam. Riise, Købkesvænget 8, 7000 FA
Rakel Fisker, Tonny Jensen, Dalegade 45, 7000 FA
Najannguaq Johansen, Kurt Sørensen, Thulesvej 12, 7000 FA
Frederik Kunak, A. Frederiksen, Treldevej 56 d, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Mona Fly, Fam. Hansen, Chr. Richardtsvej 7a, 7000 FA
Charlotte Nathanielsen, Egon Larsen, Chr, Richardtsvej 20, 7000 FA
Rasmus Kristiansen, John Martinsen, Aarestrupsvej 3, 7000 FA
Taulov Skole
Helene Marie Petersen, Orla Bjerregård, Kastanjevej 12, 7000 FA
Katanguaq A. Petersen, Hans Bogøe, Skærbækvej 67, 7000 FA
Hedvig Jensen, Holger Hermansen, Østergade 19, 7000 FA
Jakobine Vetterlain, Verner Fleth, Elborg 6, 7000 FA
Amalie Frederiksen, Cort Cortsen, Taulov Bygade 7, 7000 FA
Treldevejens Skole
Poul Leander, Chr. Nielsen, Baldersvej 24, 7000 FA
Jonas Hans Olsvig, Ole Andersen, Midgårdsvej 2, 7000 FA
Markholt Olesens Realskole
Amalie Fly, Knud Henriksen, Gartnervænget 6, 7000 FA
Helene Olsen, A. Larsen, Solbakken 8, 7000 FA
Fredericia Realskole
Niels Ole Jensen, Otto Herskind Jørgensen, Fårbækvejen 8, 7000 FA
Amalie Davidsen, I. Lange Jensen, Vesterbrogade 9,7000 FA
Gauerslund Skole
David Jensen, Yrsa Jensen, Søndergade 70, 7080 Børkop
10
Årgang 1975
Alleskolen
Søren Mathiassen, Benny Jensen, Ullerupdalsvej 71,1, 7000 FA
Esther Iversen, Erik Buhl, Ullerupdalsvej 93, 7000 FA
Bakkeskolen
Frederik Fisker, Per Olling, Røde Banke 36, 7000 FA
Karen Noahsen, Kurt Brix Hansen, Søbakken 13, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Alfred Johansen, Knud Larsen, Skovbrynet 24, 7000 FA
Sofie Rakel Eriksen, H. Madsen, Snebærvænget 5, 7000 FA
Egumvejens Skole
Johanne Cortsen, Svend Åge Lillethorup, Hans Egedesvej 24, 7000 FA
Margrethe Jensen og Aron Clasen, Finn Dahl, Godthåbsvej 42, 7000 FA
Eva Lange, Fam. Sørensen, Ulleruphøj, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Arqaluk Karlsen, Gunner Raabirck, Strevelinsvej 88, 7000 FA
Sara Lisa Petersen, Fam. Munck, Hvidkjærsvej 11, 7000 FA
Marta Vetterlain, Fam. Berger, Jomfruvej 3, 7000 FA
Herslev Centralskole
Peter Geisler, Gunner Hansen, Herslevvej 55, 7000 FA
Købmagergades Skole
Henrik Jensen, Inge Nielsen, Oldenborggade 64, 7000 FA
Inger Frederiksen, Tove Kongslund, Kongensgade 84, 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Hans Jensen, Henry Gade, Stationsvej 21, 7000 FA
Skansevejens Skole
Julia Dorph, Jette Ganschivietz, Havrevænget 1, 7000 FA
Palle Frederiksen, Poul Skov Jensen, Carl Blochsvej 12, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Arne Clasen, J.S. Simonsen, J. Baggesensvej 16, 7000 FA
Marthine Fly, Ib Sørensen, Rahbeksvej 5, 7000 FA
Bent Vetterlain, Curli Jensen, Prangervej 142, 2, 7000 FA
Lauritz Kristensen, Johan Martinson, Aarestrupsvej 3, 7000 FA
Karl Ole Kristensen, Bendt Jørgensen, Vejlevej 55, 7000 FA
Skærbæk Skole
Niels Jørgen Jeremiassen, M.P. Nielsen, Alsvænget 3, 7000 FA
Isak Thomsen, Erik Andersen, Klintbjerg 9, 7000 FA
Jakobine Andreasen, Ruth Christensen, Børupsandevej 7, 7000 FA
11
Taulov Skole
Amalie Huch, Karl Mortensen, Holmemarksvej 36, 7000 FA
Lisbeth Jeremiassen, Jens Dahl Nielsen, Kirkevej 40, 7000 FA
Ole Thorleifsen, Vagn Egetoft, Taulov Bygade 3, 7000 FA
Margrethe Lange, Arne Bjerg Jensen, Bakkevej 7, 7000 FA
Amalie Joelsen, Henry Madsen, Tingvej 26, 7000 FA
Treldevejens Skole
Adam Geisler, Ole Andersen, Midgårdsvej 2, 7000 FA
Amalie Villadsen, Jørgen Gydesen, Kirkevænget 10, 7000 FA
Trine Ostermann, Per Lassen, Eriksvænget 5, 7000 FA
Markholdt-Olesens Realskole
Johannes Cortsen, K. Henriksen, Gartnervænget 6, 7000 FA
Frederik Thorin, G. Buhl Christensen, Thorsvej 20, 7000 FA
Karen Frederiksen, N.H. Toft, Bodilsvej 12, 7000 FA
Fredericia Realskole
Maline Fleischer. A. Graversen, Blåhøj, 7000 FA
Maline Lundblad, E. Agerkvist, Skærbækvej 10, 7000 FA
Gauerslund Skole
Christian Jensen, Yrsa Jensen, Søndergade 70, 7080 Børkop
Årgang 1976
Alleskolen
Helene Abelone Davidsen, Ingvart Christensen, Korskærvej 168 st. 7000 FA
Gedeon Lange, Herman Sørensen, V. Kobbelvej 23, 7000 FA
Isak Amossen og Ole Frederik Jensen, R. og T. Christiansen, Luthersvej 23, 7000 FA
Bakkeskolen
Julianne Karen Brønlund, Hans Jørgen Lund, Gl. Landevej 9, 7000 FA
Vera Petersen, Erling Sørensen, Havløkken 8, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Frank Nikolajsen, R. og E.K. Romedal, Agernvænget 4, 7000 FA
Magdaline Thorleifsen, Peter Jensen, Trelde Næsvej 118, 7000 FA
Lars Pele Sakæussen, E.B. Jørgensen, Forsythiavej 5, 7000 FA
Egumvejens Skole
Johannes Jensen og Sofie Mathiassen, Finn Dahl, Godthåbsvej 42, 7000 FA
David Cortsen, Rasmus Rasmussen, Stenhøjvej 6, 7000 FA
Karen Brønlund, Peter Petersen, Glentevej 19, 7000 FA
Isak Eliassen, Gurli og Palle Busk, Primulavej 18, 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Frits Johansen, B. Østergaard, Elbovænget 4, 7000 FA
Kristian Markussen, Svend Arne Bechsgaard, Kongstedvej 8, 7000 FA
12
Ole Lund Mathæussen, Erik Magnussen, Tuevej 39, 7000 FA
Kristine Ottesen, Jens Vinter Rasmussen, Bredstrup Bygade 9, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Viktoria Johansen, Harald Christensen, Blåkjærsvej 28, 7000 FA
Jens Peter Jensen, Schønning Andersen, Bjerregårdsvej 12, 7000 FA
Lars Sandgren, J.O. Jensen, Skovagervænget 17, 7000 FA
Isak Kristiansen, Niels Wyke, Hvidkjærsvej 12, 7000 FA
Lise Petersen, Hugo Nielsen, Vejrmosegårds Alle 36, 7000 FA
Helene Petersen, Peter Petersen, Skovagervænget 5, 7000 FA
Esther Petersen, Torben Munch Larsen, Hvidkjærsvej 11, 7000 FA
Egon Chemnitz, Richard Uldbjerg, Dalvangen 3, 7000 FA
Kathrine Vetterlain, H. Berger, Ametystvænget 3, 7000 FA
Lea Nuka Petersen, F. Kirstejn, Strandvænget 6, 7000 FA
Købmagergades Skole
Julius Zeeb, L. Jessen, Bjerggade 61, 7000 FA
Ane Jensen, Inge Nielsen, Købmagergade 29 b, 7000 FA
6. Juliskolen
Peter Kristensen og Ernst Dalager, Ivar Sund, Dalegade 40 b, 7000 FA
Skansevejens Skole
Kristian Lundblad, Leon Baumgarten, Indre Ringvej 232, 7000 FA
Anders Christensen, I. Lindholm Petersen, Kaltoftevej 48, 7000 FA
Niels H. Themothæussen, K. Sander Fælledvej 8, 7000 FA
Sabine Paningaq Fly, Kirsten Rasmussen, Markvænget 4, 7000 FA
Rosa M.K. Nielsen, Jørgen Rise, Købkesvænget 8, 7000 FA
Sofie Mathæussen, Fam. Frederiksen, Treldevej 56 d, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Peter Tobiassen, Johan Martinsen, Aarestrupsvej 3, 7000 FA
Peter Frederiksen, Arne Siersbæk, Marsvænget 22, 7000 FA
Kristine Clasen, J.S. Simonsen, Jens Baggensensvej 16, 7000 FA
Skærbæk Skole
Benjamin Nikolajsen, M.R. Nielsen, Alsvænget 3, 7000 FA
Torben Abrahamsen, Ruth Christensen, Børupsandevej 7, 7000 FA
Taulov Skole
Sørine Petersen, Arne Jensen, Bakkevej 7, 7000 FA
Helene Petersen, Karl Mortensen, Holmemarksvej 36, 7000 FA
Treldevejens Skole
Ole Jan Kristensen, Ib Christensen, Dreyersvænget 9, 7000 FA
Carlo Lange, J. Bork Hansen, Havepladsvej 18, 7000 FA
Alma Rosbach og Karen Mathiassen, Kristian Nielsen, Baldersvej 24, 7000 FA
Jeona Vetterlain, Holst, Blonds Alle 18 1.tv. 7000 FA
Bent Rosbach, Ole Andersen, Midgårdsvej 2, 7000 Fa
Rasmine Bidstrup, L. Andersen, Havepladsvej 66, 7000 FA
13
Fredericia Realskole
Ane Kathrine Eriksen, John Rasmussen, Klintebjergvej 24, 7000 FA
Thomas Gundel, Lange Jensen, Vesterbrogade 9, 7000 FA
Emil Mølgård, E.A. Agerkvist, Skærbækvej 3, 7000 FA
Amalie Olsen, H. Mikkelsen, Havepladsvej 196, 7000 FA
Reformert Skole
Inger Louise Lange, Alex Thomsen, Jyllandsgade 66 a, 7000 FA
Gauerslund Skole
Johan Peter Johansen, Børge Suhr, Vestergade 7, 7080 Børkop
Isak Jeremiassen, Erik Lundbjerg, Peter Brethsvej 19, 7080 Børkop
Niels Thomassen, Annie Christensen, Dortheavej 5, 7080 Børkop
Bert Dorph, M.og F. Petersen, Søndergade 24,7080 Børkop
Strib Skole
Jørgen Kristiansen, Mølgård Hansen, Kåssvinget 45, 5500 MI
Andre kommuner
Ole Reimer, Karsten Hesselballe, Hjulhusvej 1, 9550 Mariager
Ole og Mads Møller, Poul Møller, Vesterløvevej, Løve, 4270 Høng
Årgang 1977
Alleskolen
Juliane Lange, Herman Sørensen, Vestre Kobbelvej 23, 7000 FA
Ane Lone Iversen, Erik Buhl, Ullerupdalsvej 93, 7000 FA
Hans Nathanielsen, Tony Christiansen, Gothersgade 49, 7000 FA
Bakkeskolen
Gertrud Geisler, Yrsa Lund, Gl. Landevej 9, 7000 FA
Ida Vetterlain, Iris Berger, Møllebo Alle 50, 7000 FA
Hilda Biilmann, Herluf Guldborg, Gl. Landevej 17, 7000 FA
Louis Dalager, F. Rasmussen, Vandværksvej 20, 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Kasper Lynge, Svend Bechsgård, Kongsted Engvej 8, 7000 FA
Lars Knud Jensen, Henry Gade, Stationsvej 21, 7000 FA
Gunnar Chemnitz, Erik Magnussen, Tuevej 39, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Niels Lange Andersen, Niels Arne Hansen, Bøgeskovgård, 7000 FA
Ezikias Therkelsen og Frederik Villadsen, Bent Jørgensen, Forsythiavej 5, 7000 FA
Egumvejens skole
Jens Mathiassen og Birgit Freda Lange, Finn Dahl, Godthåbsvej 42, 7000 FA
Inger Degn, E. Fauerskov, Anders Billesvej 27, 7000 FA
14
Erritsø Centralskole
Ole Petersen, Frode Larsen, Strandagervænget 6, 7000 FA
Amalie Jensen, Poul E. Petersen, Blåkjærsvej 20, 7000 FA
Judithe Petersen, Tonny Petersen, Ametystvænget 9, 7000 FA
Hans Peter Lennert, Ellen Wyke, Hvidkjærsvej 12, 7000 FA
Købmagergades Skole
Amalie Zeeb, Laurits Jessen, Bjergegade 61, 7000 FA
Sofie Frederiksen, Tove Kongslund, Kongensgade 84, 7000 FA
6. Juliskolen
Marianne Jensen, Ivar Sund, Dalegade 40 B, 7000 FA
Tola Sivertsen, Kr. Nielsen, Baldersvej 24, 7000 Fa
Skansevejens Skole
Laurits Petersen, B.E. Krarup Sørensen, Dreyersvænget 14, 7000 FA
Petrine Ostermann, Frederiksen, Treldevej 56 b, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Susse Petersen, Finn Reif, Atlasvænget 11, 7000 FA
Rosa Samuelsen, Arne Henriksen, Ceresvænget 7, 7000 FA
Eva Kristensen, Johan Martinson, Aarestrupsvej 3, 7000 FA
Charlotte Olsen, Svend Juul Rasmussen, Strandagervænget 10, 7000 FA
Julie Margrethe Petersen, Jytte Christensen, Prangervej 118, 7000 FA
Renna Fisker, Kaj Bertelsen, Aarestrupsvej 19, 7000 FA
Abelone Schmidt, H. Hedevang, Kålundsvej 13, 7000 FA
Regine Dorph, Bent Hansen, Chr. Richardtsvej 7A, 7000 FA
Marie Dorph, Arne Viftrup, Chr. Richardtsvej 4 C, 7000 FA
Taulov Skole
Julie Rosa Guldager, Eigtved, Urtehaven 12, 7000 FA
Treldevejens Skole
Hans Laurits Olsvig, Ole Andersen, Midgårdsvej, 2, 7000 FA
Julianne Jensen, Inge Nielsen, Købmagergade 29 B, 7000 FA
Jakob Kristensen, Inga Kristoffersen, Brændekildevænget 12, 7000 FA
Børge Petersen, M. Fredslund, Blonds Alle 10, 7000 FA
Fredericia Realskole
Magdaline Huch, A.V. Joshi, Baunegårdsvej 88, 7000 FA
Noah Mølgård, Agerkvist, Skærbækvej 3, 7000 FA
Markholt-Olesens Realskole
Karen Markussen, Evan Petersen, Kålundsvej 9, 7000 FA
Dorthe Kristensen, Knud Henriksen, Gartnervænget 6, 7000 FA
Reformert Skole
Alma Lange, Alex Thomsen, Jyllandsgade 66A, 7000 FA
15
Englystskolen
Mona og Dorthe Fly, J. Johansen, Pjedstedvej 109, 7080 Børkop
Gauerslund Skole
Knud Henningsen, Laura Larsen, Plutovej 13, 7080 Børkop
Gårslev Skole
Ane Mette Samuelsen, P. Rønne Jørgensen, Hebovænget 7, 7080 Børkop
Arnanguaq Rona Kristensen, Ingrid Jørgensen, Bystedvænget 11, 7080 Børkop
Smidstrup-Skærup Skole
Oline Tobiassen, Frank Søe Petersen, Munkevej 29, 7080 Børkop
Mina Marie Kristensen, P. Vang Skøtt, Søndermarksvej 4, 7080 Børkop
Justa Mathæussen, Jørgen Jørgensen, Klattrup Bygade 4, 7080 Børkop
Jørgen Møller, Hans Jørgen Jakobsen, Klattrupvej 3, 7080 Børkop
Manasse Eriksen, Olaf Jensen, Håstrupvej 128, 7080 Børkop
Aulby Skole
Karl Lange, G. Riel, Munkegårdsvej 6, Røjle, 5500 MI
Noah Olsen, Finn Larsen, Røjle Klintvej 31, Røjle, 5500 MI
Ludvig Rosing, Lise Larsen, Røjle Bygade 22, Røjle, 5000 MI
Strib Skole
Ane Marie Kristensen, P. E. Nielsen, Kåsvænget 42, Strib, 5500 MI
Jens Erik Rosbach, Kurt Hansen, Strib Landevej 84, 5500 MI
Vestre Skole
Ezra Guldager, Villy Christiansen, Behrendtsvej 19, 5500 MI
Peter Jensen, Ejler Henriksen, Knorregade 33, 5500 MI
Østre Skole
Jens Kristensen, Enevoldsen, Assensvej 40, 5500 MI
Emma Abrahamsen, Hans Frederik Hansen, Jyllandsvej 16, 5500 MI
Enok Thor, Eckhardt Bargholt, Hollændervej 89, 5500 MI
Andre kommuner
Ivan Reimer, Karen Hesselballe, Midsommervej 10, Femmøller, 8400 Æbeltoft
Årgang 1978
Alleskolen
Sara Iversen, Erik Buhl, Ullerupdalvej 93, 7000 FA
Sofie Sandgren, Jens Johan Andersen, Vejrmosegårds Alle 68, 7000 FA
Johan Jensen, B. Dam, Knud Rasmussensvej 10, 7000 FA
Otto Knudsen, Tonny Christiansen, Luthersvej 23, 7000 FA
Abel Terkelsen, Herman Sørensen, Vestre Kobbelvej 23, 7000 FA
Bakkeskolen
Ane Lise Iversen, Erling Sørensen, Hauløkkevej 8, 7000 FA
16
Josias Eliassen, Kaj Thykjær, Agerleddet 17, 7000 FA
Albert Davidsen, Ib Berthelsen, Gl. Landevej 27, 7000 FA
Rasmus Tobiassen, Else Mathiassen, Agerleddet 36, 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællessskole
Marie Markussen, Arne Bechsgård, Kongsted Engvej 8, 7000 FA
Niels Møller, Bent Larsen, Toftevej 8, 7000 FA
Irene Jensen, Carl Erik Schmidt, Elbosvinget 17, 7000 FA
Mikael Jensen, Erik Magnusson, Tuevej 39, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Tom Ostermann, John Bech Hansen, Agernvænget 6, 7000 FA
Mathias Fly, Bent Jørgensen, Forsythiavej 35, 7000 FA
Nielsine Ostermann, Poul Nielsen, Ildtornevej 7, 7000 FA
Egumvejens Skole
Sofie Sandgreen og Edvard Kleist, Aksel Jensen, Nørrebrogade 105, 700 FA
Johannes Chr. Petersen, Åge Leth, Thulevej 53, 7000 FA
Johanne Jensen, Finn Dahl, Godthåbsvej 42, 7000 FA
Eva Samuelsen, Palle Busk, Primulavej 18, 7000 FA
Hansine Gundel, Lange Jensen, Korskærvej 2, 7000 FA
Ane Solveig Christensen, Harry Mikkelsen, Havepladsvej 196, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Lona Jensen, Niels Chr. Jensen, Rødkjærsvej 13, 7000 FA
Sørine Bidstrup, Ernst Villesen, Gråkjærsvænget 9, 7000 FA
Hans Karl Guldager, Niels Wyke, Hvidkjærsvej 12, 7000 FA
Købmagergades Skole
Poul Johansen, Ivan Bo Nielsen, Bjergegade 80, 7000 FA
Abel Petersen, Laurits Jessen, Bjergegade 61, 7000 FA
Boye Therkelsen, Monika Fredslund, Sjællandsgade 13, 7000 FA
6. Juliskolen
Asta Sivertsen, Kristian Nielsen, Baldersvej 24, 7000 FA
Skansevejens Skole
Margrethe Filimonsen, Jørgen P. Nielsen, Risvænget 5, 7000 FA
Jakobine Thomsen, Kurt Frederiksen, Treldevej 56, 7000 FA
John Gundel, Mogens A. Jensen, 6. Julivej 73, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Birthe Rosbach, Gunhild Isaksen, Krybily Alle 27, 7000 FA
Skærbæk Skole
Peter Fly, Kirsten Tinggård, Birkholmvej 33, 7000 FA
Arnaq Jeremiassen, M.R. Nielsen, Alsvænget 3, 7000 FA
Taulov Skole
Ane Jørgensen, Herluf Pedersen, Bøgevej 6, 7000 FA
17
Treldevejens Skole
Rosa Petersen, Inge Nielsen, Odinsvej 45, 7000 FA
Isak Geisler, Ole Andersen, Midgårdsvej 2, 7000 FA
Fredericia Realskole
Hansine Gundel, Lange Jensen, Korskærvej 2, 7000 FA
Ane Solveig Christensen, Harry Mikkelsen, Havepladsvej 196, 7000 FA
Markholt-Olesens Realskole
Anna Fly, Knud Henriksen, Gartnervænget 6, 7000 FA
Reformert Skole
Johanne Jensen og Johannes Nathanielsen, Alex Thomsen, Jyllandsgade 66 a, 7000 FA
Englystskolen
Karoline Zakariassen, Fam. Dyrvig, Søndergade 1, 7080 Børkop
Jacob Vetterlain, Iris Berger, Baldersvej 12, 7080 Børkop
Gauerslund Skole
Else Jørgensen, Erik Knudsen, Vandværksvej 21, Brejning, 7080 Børkop
Antoenette Sandgren, Laura Larsen, Plutovej 13, Brejning, 7080 Børkop
Kristian Samuelsen, Leif Petersen, Søndergade 47, Brejning, 7o80 Børkop
Malanguaq Geisler, Søren Ø. Lauersen, Nymarksvej 8, Brejning, 7o8o Børkop
Johan Lange, Villy Lauridsen, Ladegårdsbanken 104, 7080 Børkop
Johannes Reimer, Villy Petersen, Vandværksvej 34, Brejning, 7o80 Børkop
Gårslev Skole
Judithe Samuelsen, P.R. Jørgensen, Hebovænget 7, Gårslev, 7080 Børkop
Margrethe Vetterlain, Axel Hummelmose, Bygballevej 103, Gårslev, 7080 Børkop
Hyllehøjskolen
Regine Karlsen, Freddy R. Jørgensen, Møllelykken, 43, 5500 MI
Strib Skole
Mikael Nathanielsen, Kirsten Lund, Vilhelm Heroldsvej 12, Strib, 5500 MI
Vestre Skole
Julianne Hansen, Niels Petersen, Nygade 17, 5500 MI
Gert Dalager, Ejler Henriksen, Knorregade 33, 5500 MI
Edvardt Rosbach, Villy Christiansen, Behrendtsvej 19, 5500 MI
Østre Skole
Johannes Nathanielsen, Alex Thomsen, Jyllandsgade 66 a, 7000 FA
GerthThomsen, J. Pedersen, Solskinsvænget 25, 5500 MI
Arnaq Thomsen, Poul Bækkelund Hansen, Færøvej 22, 5500 MI
Martine Petersen, Per Sørensen, Havevej 20, 5500 MI
Andre Kommuner
Hans Peter Møller, Poul Møller, Strandvejen 24, 4270 Høng
Flemming Nikolajsen, Harry Beyer, Søvang 6930 Nordborg
18
Johannes Gabrielsen, Najaaraq Ljungdahl, Myretuvevägen 47, 4610 Troldhättan, Sverige
Årgang 1979
Alleskolen
Martha Nathanielsen, Tonny Christiansen, Luthersvej 23, 7000 FA
Bent Petersen, Karl Jensen, Ullerupdalvej 129 2. th., 7000 FA
Frederik Kristiansen, Theodora Frederiksen, Ullerupdalvej 89, 7000 FA
Arne Lange, Herman Sørensen, Vestre Kobbelvej 23, 7000 FA
Maren Geisler, Ole Andersen, Ullerupdalvej 126, 7000 FA
Bakkeskolen
Michael Noahsen, Erik Michelsen, Møllebo Alle 48, 7000 FA
Hans Kristensen, Rich. Lynggård, Tværvej 4, 7000 FA
Magdaline Schmidt, Ib Nielsen, Engtoften 20, 7000 FA
Johanne Larsen, Chr. Lundbak, Krügersvej 70, 7000 FA
Helga Broberg, Erling Sørensen, Hauløkkevej 8, 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Amos Tobiassen, Erik Magnusson, Tuevej 39, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Hans Fly, Bent Jørgensen, Forsythiavej 37, 7000 FA
Johan Fisker, Knud Pedersen, Ndr. Kobbelvej 49, 7000 FA
Lars Erik Gabrielsen, Per Kristensen, Syrenvej 10, 7000 FA
Egumvejens Skole
Jonna Thorleifsen, Jørgen Sørensen, Glentevej 25, 7000 FA
Naja Petersen, Åge Leth, Thulevej 53, 7000 FA
Marie Eriksen, Elin Andersen, Egeskovvej 19, 7000 FA
Søren Jensen, Finn Dahl, Godthåbsvej 42, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Hanne Mathiassen, B. Rubæk Hansen, Strandagervænget 18, 7000 FA
Irene Lange, Kirsten Jørgensen, Grønnemarken 3, 7000 FA
Jens Lundblad, Birthe Liisborg Hansen, Vejrmosegårds Alle 55, 7000 FA
Kristian Zeeb, Lotte Fenger, Dalvangen 6, 7000 FA
Eva Olsvig, Svend Lundberg, Jens Kromannsvej 3, 7000 FA
Købmagergades Skole
Lars Kristoffersen, Ivan Bo Nielsen, Dalegade 64, 7000 FA
Ane Marie Storch, Laurits Jessen, Bjergegade 61, 7000 FA
Augustine Mathiassen, Holger Pedersen, Prinsensgade 65, 7000 FA
6. Juliskolen
Ellen Sivertsen og Erik Leander, Kr. Nielsen, Baldersvej 24, 7000 FA
19
Skansevejens Skole
Kristine Thor, Jens Ole Hansen, Indre Ringvej 221, 7000 FA
Lars Jakobsen, Mogens Askov Jensen, 6. Julivej 73, 7000 FA
Thomasine Ostermann, Kurt Frederiksen, Treldevej 56, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Anine Thorleifsen, Elisabeth Petersen, Carit Etlarsvej 25, 7000 FA
Tobias Møller, Lis Larsen, Marsvænget 12, 7000 FA
Berthiline Cortsen og Jens Petersen, Finn Pehrson, Jagtvej 12, 7000 FA
Treldevejens Skole
Regine Tobiassen, Gunner Hansen, Jerndorffsvænget 10, 7000 FA
Tine Evaldsen, Sv. Åge Jensen, Nørre Voldgade 42, 7000 FA
Reformert Skole
Dorthea Lange, Alex Thomsen, Jyllandsgade 66 a, 7000 FA
Sct. Knuds Skole
Jakob Geisler, Solveig Hansen, Dronningensgade 51, 7000 FA
Fredericia Realskole
Karen Guldager, Jens Ravn, Marsvænget 9, 7000 FA
Kathrine Mathiassen, Arne Siersbæk, Marsvænget 22, 7000 FA
Jens Lundblad, Dorthe Mørk Hansen, Vejrmosegårds Alle 63, 7000 FA
Gauerslund Skole
Abel Olsen, Laura Larsen, Plutovej 13, 7080 Børkop
Gårslev Skole
Snehvide Jensen, Bent Hansen, Thiim, Hyldevej 7, 7080 Børkop
Petrine Olsen, Georg Nielsen, Søndervænget 11, 7080 Børkop
Severin Frederiksen, Gert Christensen, Bystedsvænget 16, 7080 Børkop
Justa Olsen, Holger Grevsen, Søndervænget 3, 7080 Børkop
Johan David Eriksen, Aksel Hummelmose, Bygballevej 103, 7080 Børkop
Strib Skole
Jaffet Andersen, Ole Laurbjerg, Gl. Slotsvej 8, 5500 MI
Lars Lukassen, Erik Thorning, Stribgårdsvej 71, 5500 MI
Vestre Skole
Johan Rosbach, Villy Christiansen, Behrendtsvej 19, 5500 MI
Østre Skole
Lars Pedersen, Per Sørensen, Havevej 20, 5500 MI
Johan F. Villadsen, Conrad Jespersen, Havevænget 14, 5500 MI
Hyllehøjskolen
Sara Jørgensen, Freddy Rosenfeldt, Anholtvej 39, 5500 MI
20
Aulby Skole
Jens Lange, Rene Dekker, Torupvej 7, 5500 MI
Andre Kommuner
David Wille, Lone Buttenchøn, Humlevej 8, 8240 Risskov
Eva Villadsen, G. Jensen, Holmegårdsvej 22, 8632 Lemming
Årgang 1980
Alleskolen
Lars Mathiassen, Ole Andersen, Ullerupdalsvej 213, 7000 FA
Bakkeskolen
Bolette Eskildsen, Ib Nielsen, Plantagevej 18, 7000 FA
Abisa Petersen, Anni Christensen, Møllebo Alle 33, 7000 FA
Martha Jensen, Erling Sørensen, Hauløkkevej 8, 7000 FA
Jens Peter Olsvig, F. Rasmussen, Vandværksvej 20, 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Margrethe Johansen, Ole Frederiksen, Fiskebæksvej 39, 7000 FA
Joas Jensen, Lars Hansen, Stationsvej 28, 7000 FA
Karl J. Mathiassen, Arne Bæksgård, Kongsted Engvej 8, 7000 FA
Egumvejens Skole
Sørine Clasen, Hans og Else Mathiassen, Finn Dahl, Godthåbsvej 42, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Rosa Bidstrup, Ernst Villesen, Gråkjærsvænget 9, 7000 FA
Købmagergades Skole
Ib Markussen, Laurits Jessen, Bjergegade 61, 7000 FA
Anda Johansen, Ivan Bo Nielsen, Dalegade 64, 7000 Fa
Anne Kathrine Kleist, Holger Pedersen, Prinsensgade 65, 7000 FA
Stine Ostermann, Hans Vestergård Jensen, Dronningensgade 34 B, 7000 FA
Skansevejens Skole
Mette Jensen, Nathan Josefsen, Thorvaldsensvej 107, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Pia Petersen, Rita Reenberg, Korskærvej 2 st., 7000 FA
Isak Jeremiassen, Lykke Odgård, Prangervej 134, 7000 FA
Daniel Petersen, Finn Pehrson, Jagtvej 2, 7000 Fa
Taulov Skole
Lars Ulrik Thomsen, Gretha Larsen, Granbakken 8, 7000 FA
Fredericia Realskole
Jensigne Geisler, Søe Nielsen, Dalgasvej 13, 7000 FA
21
Markholt-Olesens Realskole
Knud Lundblad, Leo Rebstorff, Stationsvej 7, 7080 Børkop
Mikael Kristensen, Knud Henriksen, Gartnervænget 6, 7000 FA
Englystskolen
Hans Peter Jensen, Peter Holst, Dr. Friisvej 5, 7080 Børkop
Gårslev Skole
Frederik Lennart, Bent Nielsen, Søndervænget 7, 7080 Børkop
Nikolaj Petersen, Åse Christiansen, Bystedsvænget 16, 7080 Børkop
Samuel Karlsen, Ida Jensen, Bystedsvænget 12, 7080 Børkop
Lillebæltskolen(MI)
Sofie Joelsen, Flemming Rasmussen, Postmosevej 41, 5500 MI
Hyllehøjskolen
Svend Fisker, Freddy Rosenfeldt, Assensvej 192, 5500 MI
Båring Skole
Nikolaj Steenholdt, Knud Bent Holm, Middelfartvej 30, Asperup, 5500 MI
Vestre Skole
Otto Hansen, Niels Petersen, Nygade 17, 5500 MI
Lars Nathanielsen, Villy Christiansen, Behrendtsvej 19, 5500 MI
Østre Skole
Lars Abel Jensen, Per Sørensen, Havevej 20, 5500 MI
Pia Nathanielsen, Conrad Jespersen, Havevænget 14, 5500 MI
Kristian Poulsen, Bjarne Henriksen, Behrendtsvej 19, 5500 MI
Andre kommuner
Abel Lundeblad, Sofie Pedersen, Langelandsgade 104, 8000 Århus C
Johan Tobiassen, Kristine Schmidt, Møllevænget 38, 7190 Billund
Hans Chr. Huch, Kathrine Petersen, Teglværksvej 8, 4420 Regstrup
Årgang 1981
Bakkeskolen
Andrea Matthæussen, Erling Sørensen, Hauløkkevej 8, 7000 FA
Sørine Johansen, Karl V. Jeppesen, Erritsø Bygade 47, 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Trine Chemnitz, Erik Magnusson, Tuevej 12, 7000 FA
Jens Kristian Jensen, Sv. Bechsgård, Kongsted Engvej 8, 7000 FA
Egumvejens Skole
Edvard Mathæussen og Jakob Jensen, Fin Dahl, Godthåbsvej 42, 7000 FA
22
Bøgeskov Skole
Inger Storch, Eva Ohlsen, Østerbyvej 26, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Lone Storch, Niels Chr. Jensen, Rødkjærsvej 13, 7000 FA
Herslev Centralskole
Edvard Rosbach, Dorthe Christensen, Herslev Kirkevej 24, 7000 FA
Købmagergades Skole
Justa Nathanielsen, Holger Pedersen, Prinsensgade 65, 7000 FA
Jensinnguaq Kristensen, Ivan Bo Nielsen, Dalegade 64, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Sofie Jørgensen, Tom Christensen, Ingemannsvej 5, 7000 FA
Søren Thomsen, Sv. Åge Skov, Ingemannsvej 15, 7000 FA
Skansevejens Skole
Abel Broberg, K. Frederiksen, Treldevej 56 D, 7000 FA
Jakob Jensen, Fam. Holm, Bogvænget 4, 7000 FA
Sara Sofie Siegstad, Mathias Mathiassen, Annavej 43, 7000 FA
Mads Gabrielsen, Ulla Pia Josefsen, Thorvaldsensvej 107, 7000 FA
Skærbæk Skole
Bebianne Jakobsen, Lisbeth Jensen, Vigøvej 19, 7000 FA
Treldevejens Skole
Ole Peter Kristensen, Uffe Pedersen, Birgersvænget 2, 7000 FA
Fredericia Realskole
Sara Mine Fly, Bodil Gemal, Læsøvej 18, 7000 FA
Jørgen Leander, Arne Siersbæk, Marsvænget 22, 7000 FA
Sara Guldager, John Petersen, Carit Etlarsvej 25, 7000 FA
Englystskolen
Arne Karl Pedersen, Frits Hansen, Nørrelyst 5, 7080 Børkop
Gauerslund Skole
Sara Grethe Petersen, Lene Skov Hansen, Gauerslund Skovvej 117, 7080 Børkop
Ane Juliusen, Erik Grønhøj, Stationsvej 46, 7080 Børkop
Gårslev Skole
Lars Markussen, Ida Jensen, Bystedvænget 12, 7080 Børkop
Kirsten Lennart, Bent Nielsen, Søndervænget 7, 7080 Børkop
Smidstrup-Skærup Skole
Peter Johansen, Bo Sæderup, Mosevråvej 115, 7080 Børkop
Martha Lindenhann, Gerda Jensen, Krogårdsparken 31, 7080 Børkop
23
Aulby Skole
Karen Marie Thomsen, Britta Bertelsen, Røljeklintvej 9, 5500 MI
Abelone Tobiassen, Ulla Frederiksen, Nybølvej 28, 5500 MI
Strib Skole
Larsine Mikaelsen, Mogens Hansen, Færgegårdsvej 15, 5500 MI
Susanne Jensen, Tove Svendsen, Jakob Gadesvej 11, 5500 MI
Karlo Jeremiassen, Børge Frank, Münstervej 7, 5500 MI
Hans Clasen, Anne Ernst, Sofiedalsvej 94, 5500 MI
Vestre Skole
Beathe Thor, Jørgen Rasmussen, Smedegade 11, 5500 MI
Søren Kristiansen, Villy Christiansen, Berendtsvej 19, 5500 MI
Andre Kommuner
Arqaloraq S. Vetterlain og Kristine Schmidt, Møllevænget 38, 7190 Billund
Kirsten Pedersen, Lise Faxholm, Hesselbjerg 2, 2650 Hvidovre
Årgang 1982
Alleskolen
Arne Kristian Petersen, Ole Andersen, Ullerupdalsvej 213, 7000 FA
Bakkeskolen
Ole Johansen, Karl Jeppesen, Erritsø Bygade 47, 7000 FA
Birthe Petersen, Erling Sørensen, Hauløkkevej 8, 7000 FA
Solveig Jørgensen, Preben Jensen, Stævnebogårdsvej 8, 7000 FA
Egumvejens Skole
Arnaguaq Kristensen, Esther Nielsen, Anders Billesvej 39, 7000 FA
Elisabeth Sandgreen og Frede Jensen, Finn Dahl, Godthåbsvej 42, 7000 FA
Chris Nikolajsen, Lisa Jørgensen, Nr. Brogade 69, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Arnaguaq Olsvig, Helmuth N. Jensen, Grønkjærsvej 28, 7000 FA
Ane Sandgreen, Jens Johan Andersen, Vejrmosegårds Alle 68, 7000 FA
Søren Jørgensen, Erik Kamp Jensen, Baunevænget 9, 7000 FA
Kirsten Nielsen, F. Nielsen, Holtebakken 3, 7000 FA
6. Juliskolen
Eleonora Sandgreen, Hans Erlandsen, 6. Julivej 65, 7000 FA
Karl Kristian Jensen, Jette Hjort, Friggsvej 21, 7000 FA
Købmagergades Skole
Daniel Olsen, Chr. Christensen, Dronningensgade 78 A, 7000 FA
Lars Fly, J. Vestergård, Kongensgade 79, 7000 FA
Esther Cortsen, Ivan Bo Nielsen, Dalegade 64, 7000 FA
Birthe Petersen, Laurits Jessen, Bjergegade 61, 7000 FA
Lisa Gundel, Holger Petersen, Prinsensgade 65, 7000 FA
24
Lyng Skole
Jan Kristensen, Jørgen Sørensen, Tolbodvej 11, 7000 FA
Skansevejens Skole
David Karlsen og Kristian Mathiassen, Kurt Frederiksen, Treldevej 56 D, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Mette Rosbach, Vera Rasmussen, Ceresvænget 1, 7000 FA
Karen Jørgensen, Karin Christensen, Ingemannsvej 5, 7000 FA
Hans Peter Møller, Erik Borg Jørgensen, Prangervej 160, 7000 FA
Niels Guldager, Anna Jensen, Prangervej 90, 7000 FA
Skærbæk Skole
Karine Samuelsen, Connie Fink Jensen, Nyvej 13 B, 7000 FA
Taulov Skole
Thora Siegstad, Marianne Serena, Udsigten 10, 7000 FA
Treldevejens Skole
Frederik Petersen, Rene Nielsen, Blonds Alle 14, 7000 FA
Marie Vetterlain, Ole Stegemejer, Thorsvej 17, 7000 FA
Fredericia Realskole
Jens Berthel Dalager, Svend Åge Hansen, Lunddalvej 39, 7000 FA
Lars Petersen, Lilly Næsgård, Lunddalvej 34, 7000 FA
Johannes Olsvig, Arne Siersbæk, Marsvænget 22, 7000 FA
Marianne Vetterlain, Niels Brøchner-Mortensen, Trelde Næsvej 43, 7000 FA
Sct. Knuds Skole
Karen Tobiassen, Benny Andersen, Poppelvænget 4, 7000 FA
Gauerslund Skole
Thue Petersen, Steen Kjølhede, Trindhøjvej 102, 7080 Børkop
Emilie Løvstrøm, Bent R. Hansen, Buen 33, 7080 Børkop
Englystskolen
Jens Petersen, Frits Hansen, Nørrelyst 5, 7080 Børkop
Strib Skole
Niels Christian Møller, Mogens Jensen, Solvænget 2, 5500 MI
Clavs Rasmussen, Else Kirk, Vestergade 28, 5500 MI
Vestre Skole
Marianne Jensen, Ellen R. Petersen, Vestre Hougvej 33, 5500 MI
Louis Petersen, Dennis Rasmussen, Søndergade 90, 5500 MI
Henrik Johansen, John Stage, Elmegade 1, 5500 MI
Østre Skole
Severin Frederiksen, Bjarne S. Henriksen, Behrendtsvej 19, 5500 MI
25
Årgang 1983
Alleskolen
Kim Kristensen, Ole Andersen, Ullerupdalsvej 213, 7000 FA
Bakkeskolen
Niels Petersen, Erling Sørensen, Hauløkken 8, 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Frederikke Petersen, Gert Andersen, Skovbøllingvej 11, 7000 FA
Egumvejens Skole
Bolette Jørgensen, Fr. E. Nielsen, Anders Billesvej 39, 7000 FA
Rigmor Nathanielsen, Ingo Jørgensen, Christiansberg 11, 7000 FA
Claus Poulsen og Niels Gaba Henningsen, Lisa Jørgensen, Nørrebrogade 69, 7000 FA
Rona Storch, Jon Olsen, Vesterdalsvej 6, 7000 FA
Ole Ostermann, Finn Dahl, Godthåbsvej 42, 7000 FA
Ane Grethe Petersen, Ole Clausen, Thulesvej 9, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Peter Fr. Olsen, Jørgen Jørgensen, Ametystvænget 10, 7000 FA
Karl P. Sandgreen, Jens J. Andersen, Vejrmosegårds Alle 68, 7000 FA
Hans Petersen og Nuka Steenholt, Vera Andersen, Østergårdsvej 25, 7000 FA
John Jørgensen, E. Kamp Jensen, Baunevænget 9, 7000 FA
Købmagergades Skole
Margrethe Olsvig, Helga Pedersen, Prinsensgade 65, 7000 FA
Esajas Nathanielsen, Ivan Bo Nielsen, Dalegade 64, 7000 FA
Ane Nora Henriksen, Elna Martinussen, Prinsensgade 14, 7000 FA
Treldevejens Skole
Rene Mathæussen, Bodil Skov, Købkesvænget 11, 7000 FA
Peter Jens Rosbach, Rene Nielsen, Blonds Alle 14, 7000 FA
Kasper Jakobsen og Hans L. Mikaelsen, Fr. B. Larsen, Midgårdsvej 102, 7000 FA
Ida P. Lund, Werner Skov, Indre Ringvej 157, 7000 FA
Theresia Iversen, Ole Stegemejer, Thorsvej 17, 7000 FA
Skansevejens Skole
Rasmus Mathiassen, Svend E. Christensen, Blonds Alle 24, 7000 FA
Ole Ludvigsen og Kristian Petersen, K. Frederiksen, Treldevej 56 D, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Frederik Jakobsen, Anna Jensen, Prangervej 90, 7000 FA
Skærbæk Skole
Mia Sofie Samuelsen, Grethe Hansen, Thurøvænget 8, 7000 FA
Sara Mina Fly, Faurby Nielsen, Skærbækvej 100, 7000 FA
Kathrine Olsen, Astrid Nissen, Havnegade 69, 7000 FA
26
Taulov Skole
Isanguaq Olsvig, Peter Rasmussen, Rønnevænget 4, 7000 FA
Fredericia Realskole
Nuka Svane, Ernst Villesen, Gråkjærsvænget 9, 7000 FA
Eva Kristensen, Arne Siersbæk, Marsvænget 22, 7000 FA
Markholt -Olesens Realskole
Marie Middelfart, Ragnhild Jensen, Bjergegade 6, 7000 FA
Sct. Knuds Skole
Elisa Heilmann, Benny Andersen, Poppelvænget 4, 7000 FA
Gauerslund Skole
Arne Samuelsen, Niels Raunberg, Vesterled 3, 7080 Børkop
Ane Cortsen, Karen Kjær Nielsen, Egevang, 7080 Børkop
Smidstrup-Skærup Skole
Karl Hansen, Jakobsen, Nedre Skovvej 103, 7080 Børkop
Gårslev Skole
Diane Lennert, Kurt Feltfos, Hølvej 123, 7080 Børkop
Kaj Henningsen, Ida Jensen, Bystedvænget 12, 7080 Børkop
Englystskolen
Rite Petersen, Frits Hansen, Nørrelyst 5, 7080 Børkop
Andkær Skole
Karl Rosbach, Henriette Sørensen, Skovbyvej 50, 7080 Børkop
Østre Skole
Laila Reimer, Bjarne Finnedal, Brovej 95, 5500 MI
Louis Kaspersen, Konrad Jespersen, Havevænget 19, 5500 Mi
Lars P. Frederiksen, Bjarne S. Henriksen, Behrendtsvej 119, 5500 MI
Strib Skole
Thomas Ove Møller, Mogens Jensen, Solvænget 2, 5500 MI
Frederikke Lange og Karl Peter Petersen, Hans Clausen, Færgegårdsvej 86, 5500 MI
Hyllehøjskolen
Kathrine Rosbach, Hanne Madsen, Majsvej 4, 5500 MI
Birthe Olsvig, Jørgen Olesen, Hvedevej, 5500 MI
Andre kommuner
Karen Møller, Poul Møller, Strandvej 24, 4270 Høng
Alex Markussen, Elna Madsen, 5970 Ærøskøbing
Jan Hansen, Inger Gaardbo, Hollændervej 1, 9990 Skagen
27
Årgang 1984
Bakkeskolen
John Jørgensen, Preben Jensen, Stævnebogårdsvej 8, 7000 FA
Egumvejens Skole
Poul Sandgreen, Finn Dahl, Godthåbsvej 42, 7000 FA
Gert Thor, Esther Nielsen, Anders Billesvej 39, 7000 FA
Sofie Jørgensen, Lisa Jørgensen, Nørrebrogade 69, 7000 FA
Kalarnguaq Petersen, Jørgen Hørlych, Godthåbsvej 23, 7000 FA
Købmagergades Skole
Jakunaguaq Kristensen, Ivan Bo Nielsen, Dalegade 64, 7000 FA
Lise Marie Ostermann, Holger Petersen, Prinsensgade 65, 7000 FA
Lyng Skole
Rebekka Kristensen, Steffen M. Andersen, Riegelsvej 12, 7000 FA
Dina Mathiassen, Lis Hougsted, Herredsvej 12, 7000 FA
Skansevejens Skole
Kathrine Kruse, Karl Jensen, Thorvaldsensvej 12, 7000 FA
Knud Pedersen, Lisbeth Christensen, Honoresvej 12, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Hansigne Broberg, Karin Christensen, Vejlevej 62, 7000 FA
Martin Jørgensen, Jørgen Christensen, Skærbækvej 12, 7000 FA
Georg Jensen, Anna Jensen, Prangervej 90, 7000 FA
Treldevejens Skole
Johan Rosbach Geisler, Jørgen Skov, Fredericiavej 17, 7000 FA
Ane Johanne Jensen, Kaj Andersen, Nymarksvej 180, 7000 FA
Lillebæltskolen (FA)
Nikolaj Grønvold, Oluf Helius, Atlasvænget 1, 7000 FA
Thomas Kleist, Leif Lauridsen, Korskærvej 102, 7000 FA
Sct. Knuds Skole
Ane Grethe Tobiassen, Benny Andersen, Poppelvænget 4, 7000 FA
Englystskolen
Benigne Fisker Nielsen, Lauge Arlbjørn, Vestergade 22, 7080 Børkop
Gauerslund Skole
Aninguaq Jørgensen, Bodil Højlund, Hørgyden 25, 7080 Børkop
Michaela Jeremiassen, Lissi Vindfeldt Andersen, Buen 59, 7080 Børkop
Gårslev Skole
Henrik Jensen, Knud Fallesen, Borgvold 16, 7080 Børkop
28
Aulby Skole
Kiss Karen Nathanielsen, Lis Smed Friberg, Sofiendalvej 11, Strib, 5500 MI
Strib Skole
Dorthe Nielsen, Børge Frank, Münstervej 17, Strib, 5500 MI
Vestre Skole
Karen Marie Rosbach, Villy Christiansen, Berendtsvej 19, 5500 MI
Andre Kommuner
Kaliute Markussen, Helge Mathiassen, Skovbovænget 12 A, 5230 Odense
Evanguaq Jørgensen, Augustine Petersen, Apotekervænget 12, 4990 Sakskøbing
Louis Petersen, Frits Hansen, Tvedvej 51, Nr. Vilstrup, 7100 Vejle (Skibet Skole)
Årgang 1985
Egumvejens Skole
Ane Geisler og Susse Guldager, Ester Nielsen, Anders Billesvej 69, 7000 Fa
Aqqalu Tobiassen, Lisa Jørgensen, Nørrebrogade 69, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Kuno Fencker, Ruth Andersen, Vejrmosegårds Alle 68, 7000 FA
Martin Olsen, Jens Å. Dreisler, Vejrmosegårds Alle 57, 7000 FA
Sofie Birthe Iversen, Betty Jakobsen, Kildevænget 12, 7000 FA
Herslev Centralskole
Nielsine Petersen, Gunhild Pedersen, Herslev Bygade 12, 7000 FA
Købmagergades Skole
Thorleif Fisker, Ivan Bo Nielsen, Dalegade 64, 7000 FA
Aqqalunnguaq Joelsen, Ilse Christensen, Bjergegade 90, 7000 FA
Johanne Gundel, Holger Pedersen, Prinsensgade 65, 7000 FA
Lyng Skole
Henning Mathæussen, Jørgen Skov, Fredericiavej 17, 7000 FA
Skansevejens Skole
Ingrid Geisler, Karl Jensen, Thorvaldsensvej 12, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Aron Fly, Anna Jensen, Prangervej 90, 7000 FA
Hans Jakobsen, Irne Fragtrup, Elsdyrvej 1, 7000 FA
Skærbæk Skole
Nielsigne Rosbach, Grethe Hansen, Thurøvænget 8, 7000 FA
6. Juliskolen
Finn Geisler, Benigne Larsen, Midgårdsvej 102, 7000 FA
29
Lillebæltskolen (FA)
Jakob Johansen, Leif Lauritsen, Dreyersvænget 11, 7000 FA
Sct. Knuds Skole
Heidi Lennert, Birger Larsen, Vejrmosegårds Alle 60, 7000 FA
Andkær Skole
Irene Lennert, Sonja Pedersen, Skovvænget 4, 7080 Børkop
Olaf Ingemann, Tage Nyrup, Dortheasvej 3, 7080 Børkop
Gårslev Skole
Marthine Olsen, Jørgen Faurskov, Borgvold 24, 7080 Børkop
Andre kommuner
Herluf Tobiassen, Kristine Schmidt, Møllevænget 18, 7190 Billund
Ane Johanne Jørgensen, Sara Pedersen, Sølystvej 2, 3970 Hals
Hans Otto Petersen, Ritha Hansen, Kornagervej 35, 8900 Randers
Lars Ole Ramsøe, Niels-Jørgen Knudsen, Højlykkevej 90, 7100 Vejle (Vinding Skole)
Årgang 1986
Alleskolen
Sofie Lynge, Hanne Rudolf, Søndermarksvej 22, 7000 Fa
Magdaline Mathiassen (Sussi), Arnaq Allousesen, Ullerupdalvej 11 st. th., 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Karl Jensen, Grethe og Th. Jørgensen, Fiskebækvej, 7000 FA
Egumvejens Skole
Methe Jakobsen, Lilly Dalsgård, Calvinsvej 26, 7000 FA
Pernille Johansen, Bodil Jakobsen, Cohrsvej 1, 7000 FA
Helene Irene Ramsøe, Esther Nielsen, Anders Billesvej 39, 7000 FA
Dorthe Rosing, Jørgen Hørlyck, Christiansvej 15, 7000 FA
Herslev Centralskole
Lea Levisen, Gunhild Petersen, Herslev Bygade 12, 7000 FA
Arnanguaq Reimer, Kirsten og O. Mølgård Andersen, Herslev Kirkevej 46 D, 7000 FA
Købmagergades Skole
Tina Fly, Leon Jensen, Kongensgade 49, 7000 FA
Elisabeth Jensen, Ivan Bo Nielsen, Dalegade 64, 7000 Fa
Lyng Skole
Antonethe Eriksen, Marianne Jensen, Skippervænget 23, 7000 FA
Ivalo Jensen, Jakob Møberg, Lundbakken 7, 7000 FA
Karl Arne Mølgård, Susanne Christiansen, Dalvangen 4, 7000 FA
6. Juliskolen
Najanguaq Rosbach, Michael Jøsel, Thorsvej 4, 7000 FA
30
Lukas Sakæussen, Benigne Larsen, Midgårdsvej 10 2. tv., 7000 FA
Skansevejens Skole
Erna Rosing, Jette Larsen, Martinsvej 11, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Frederikke Rasmussen, Anne Jensen, Prangervej 90, 7000 FA
Taulov Skole
Sakarias Gundel, Jette Toft Bonefeld, Frugthaven 10, 7000 FA
Inger Siegstad, Marianne Serena, Udsigten 10, 7000 FA
Rudolf Steinerskolen
Ingrid Samuelsen, Jette Havshøj, Hvedevænget 4, 5500 MI
Fredericia Realskole
Laila Iversen, Brøchner-Mortensen, Trelde Næsvej 43, 7000 FA
Tobias Jensen, Selma og E. Andersen, Kaltoftevej 43, 7000 FA
Hanne Møller, Bodil Jensen, Ullerupdalvej 145, 1, 7000 FA
Andkær Skole
Susse Jansen, Susanne Hvejsel, Skovgårdsparken 40, 7080 Børkop
Gauerslund Skole
Vera Geisler, Ruth Eriksen, Bjerrevænget 40, 7080 Børkop
Smidstrup-Skærup Skole
Jens Erik Kirkegård og Hans Kristian Mørk, Sonja Christensen, Vellingvej 80, 7080 Børkop
Frederik Lange, Birgitte Gundtoft, Stokballegårdsvej 15, 7080 Børkop
Aulby Skole
Sørine Jensen, Karen Petersen, Munkegårdsvej 24, 5500 MI
Knud Olsen, Ingrid og P. Jensen, Klintholmvej 14, 5500 MI
Hyllehøjskolen
Sofie Olsen, Irene Thyge, Bygvænget 3, 5500 MI
Strib Skole
Jens Gabrielsen, Svend Åge Jensen, Kåsvænget 10, 5500 MI
Sørine M. Jørgensen, Karen Riisager, Møgelvænget 5, 5500 MI
Emma Nielsen, Børge Frank, Münstervej 17, 5500 MI
Karen Steenholt, Ulla Sørensen, Vestergade 4, 5500 MI
Vestre Skole
Thomas Olsen, Ruth Søndergård, Hindsgavl, 5500 MI
Lillebæltskolen (MI)
Søren Gundel, Anette og Kurt Bangsgård, Vejrøvænget 69, 5500 MI
31
Andre Kommuner
Karla Møller, Poul og Karen Møller, Strandvej 24, 4270 Høng
Anna Marie Kristensen, Grethe Korsholm, Ndr. Stenderupvej 12. 6000 Kolding
Årgang 1987
Alleskolen
Karl Kristian Lange, Anette Lauritsen, Korskærvej 170, 7000 FA
Margrethe Jørgensen, Hanne Rudolf, Søndermarksvej 22, 7000 Fa
Bakkeskolen
Valdemar Thomsen og Karl Petersen, Anny Jensen, Møllebo Alle 42, 2, 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Kristian Fly, Arne Bækgård, Kongsted Engvej 8, 7000 FA
Karl Frederik Fisker, Hans P. Henningsen, Ågade 36, 7000 FA
Rebekka Christensen, Ole Johansen, Stationsvej 82, 7000 FA
Heidi Ostermann, Ole Thomsen, Bredstrup Bygade 8, 7000 FA
Inuteq N. P. Cortsen, Carsten Buch Nielsen, Nyager 19, 7000 FA
Egumvejens Skole
Katrine Jørgensen, Lissa Jørgensen, Nørrebrogade 69, st.th., 7000 FA
Ina Mathiassen, Fr. Nielsen, Anders Billesvej 39, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Lakiaraq Steenholt, H. Schütt-Jensen, Baunevej 13, 7000 FA
Rakel Fly Egede, Jens Johan Andersen, Vejrmosegårds Alle 68, 7000 FA
Dorthe Møller, Åse Holm, Baunegårdsvej 42, 7000 FA
Herslev Centralskole
Mona Iversen, Fam. Bangsgård, Herslev Bygade 10, 7000 FA
Karen Sørine Møller og Laila Petersen, Gunhild Pedersen, Herslev Bygade 12, 7000 FA
Købmagergades Skole
Heidi Løvstrøm og Hans Geisler, Gitte Madsen, Købmagergade 38, 7000 FA
Emil Mathiassen, Benigne Lange og Arnaq Alloussen, Fynsgade 4 b, 7000 FA
Taulov Skole
Arqalunnguaq Olsen, Lis Jensen, Gl. Ribevej 27, 7000 FA
Skansevejens Skole
Jens Wille, Jan Brahe Jørgensen, Tunøvej 13, 7000 FA
Sct. Knuds Skole
Ane Petersen, Lisbeth Myhre, H.C. Andersensvej 6, 7000 FA
Frederikke Kristensen, Karin Lund, Skansevej 13, 7000 FA
Karoline Jørgensen, Inger Gabrielsen, Sjællandsgade 50 a, 7000 FA
32
Smidstrup-Skærup Skole
Ilanguaq Lange, Anni Hansen, Madekærvej 118, 7080 Børkop
Gauerslund Skole
Nuno Rosbach, Ansgar Damkjær, Plutovej 11, 7080 Børkop
Karen Cortzen, M. Kjær Nielsen, Egevang 2, 7080 Børkop
Englystskolen
Else Vetterlain, Per Lund, Amaliegade 11, 7080 Børkop
Jette Kristensen, Jette Jensen, Mølleskovvej 106, 7080 Børkop
Lillebæltskolen (MiI)
Ejvind Søby Madsen, John Sibbersen, Endelavevej 63, 5500 MI
Nr. Åby Kommuneskole
Aqqalu Huch, Bente Clausen, Gl. Assensvej 20, Nr. Åby, 5500 MI
Komanguaq Samuelsen, Inge Marie Høj, Tørvegyden 8, Nr. Åby, 5500 MI
Aulby Skole
Else Marie Poulsen, Poul Erik Jensen, Klintholmvej 14, 5500 MI
Strib Skole
Poul Frederik Grønvold, Lis Jensen, Kåsvænget 10, 55oo MI
Vestre Skole
Karen Johanne Clasen, Jette Strandby Christensen, Karolinevej 28, 5500 MI
Mick Lennert, Ruth Søndergård, Hindsgavl, 5500 MI
Østre Skole
Maren Kaspersen, Birthe Jespersen, Havevej 14, 5500 MI
Brenderup Skole
Andreas Samuelsen, Lagoni Skarby, Store Landevej 28, Nr. Åby, 5500 MI
Andre kommuner
Heidi Bundgård, Inger Gårdbo, Hollændervej 1, 9990 Skagen
Aliparaq Vetterlain, Kristine Schmidt, Møllevænget 38, 7190 Billund
Rakel Kristensen, Grethe Korsholm, Nr. Stenderupvej 12, 6000 Kolding
Årgang 1988
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Ria Petersen, Ulla Påske Jensen, Landsmosevej 41, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Malou Eriksen, Gunnar Nyby, Gyvelvænget 9, 7000 FA
Rasmus Thorsen og Samuel Jørgensen, Inga Olander, Nøddevænget 4, 7000 FA
Karl Rosbach, Søren Mogensen, Bøgeskovvej 41, 7000 FA
33
Egumvejens Skole
Amalie Jakobsen, Esther Nielsen, Anders Billesvej 39, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Kathrine Mathiassen, Kisser Jakobsen, Baunegårdsvej 78, 7000 FA
Britta Nielsen, Kurt Sand, Vejrmosegårds Alle 10, 7000 FA
Svend Møller, Karen Enemark, Grønkjærsvej 43, 7000 FA
Jan Olsen og Elo Mogensen, Lotte Fenger, Dalvangen 6, 7000 FA
Herslev Centralskole
Nuka Rasmussen og Roland Møller, Lotte Bangsgård, Herslev Bygade 10, 7000 FA
Peter Siegstad og Holger Frederiksen, Inger Davidsen, Digevænget 8, 7000 FA
Købmagergades Skole
Anja Sandgreen, Gitte Madsen, Købmagergade 38, 7000 FA
Hans Christensen, Ivan Bo Nielsen, Dalegade 64, 7000 FA
Edvard Mathiassen og Edvard Jensen, Benigne Lange, Fynsgade 4 B, 7000 FA
6. Juliskolen
Pauline Reimer, Gurli Nielsen, Norgesgade 7 A, 7000 FA
Skærbæk Skole
Frantz Olsvig, Jakob Sørensen, Lyøvænget 9, 7000 FA
Jørgen Jørgensen, Inger Marie Jensen, Lyøvænget 8, 7000 FA
Taulov Skole
Lena Fly, Birthe Holst, Bøgevej 20, 7000 FA
Treldevejens Skole
Hans Peter Møller, Gerda Kristensen, Zartsmannsvej 15, 7000 FA
Stine Hansen, Lisa Jørgensen, Blonds Alle 2, 7000 FA
Kim Rosing, Jette Larsen, Martinsvej 11, 7000 FA
Sct. Knuds Skole
Jensigne Fly, Lisbeth Myhre, H.C. Andersensvej 6, 7000 FA
Rudolf Steinerskolen
Dina Dora Carlsen, Dorethe Black, Treldevej 14, 7000 FA
Gauerslund Skole
Dora Carlsen, Anne H. Nielsen, Egevang 2, 7080 Børkop
Andkær Skole
Bilha Thorleifsen, Mona Brodersen, Stationsvej 69 A, 7080 Børkop
Smidstrup-Skærup Skole
Paninguaq Clasen, Annie Hansen, Madekærvej 118, 7080 Børkop
Englystskolen
Henrik Filemonsen, Bjarne Petersen, Roarsvej 23, 7080 Børkop
34
Aulby Skole
Maja Lundblad, P.E. Jensen, Klintholmvej 14, 5500 MI
Hyllehøjskolen
Thora Petersen, Lise Eriksen, Øster Hougvej 12, 5500 MI
Strib Skole
Jakobine Petersen, Irene Rask, Færgegårdsvej 65, 5500 MI
Grethe Jensen, Rud Christiansen, Korsvej Alle 15, 5500 MI
Lis Sørensen, Kitte Brodahl, Rudbæks Møllevej 29, 5500 MI
Jørgen Nielsen, Børge Frank, Münstervej 17, 5500 MI
Allan Sandgreen, Åge Lerskov Mathiesen, Slugten 12, 5500 MI
Oline Filemonsen, Hanne Baumgård, Stribsgårdsvej 57, 5500 MI
Østre Skole
Salomine Rosbach, Willy Christiansen, Behrendtsvej 19, 5500 MI
Themothæus Clasen, Ann Mulvad, Fredensvej 1, 5500 MI
Andre Kommuner
Kaj Mathæussen, Grethe Korsholm, Nr. Stenderupvej 12, 6000 Kolding
Sofie Eliassen, Bente Hauge, Kastanjevej 11, 7100 Vejle
Knud Kristensen, Inga B. Rasmussen, Adelvej 6, 7400 Herning
Carl Gabrielsen, Dorthe Villadsen, Flittig Lisevej 25, 5681 Odense
Bettina Hansen, Chr. Hansen, Baldersvej 38, 7400 Herning
Flemming Iversen, Lisa Iversen, Havremarken 44, 6000 Kolding
Ane Fly, Helene Christensen, Tibirkegade 21, København
Årgang 1989
Bøgeskov Skole
Søren Peter Iversen, Margrethe Juul, Stenten 29, 7000FA
Johan Mølgård og Ole Broberg, Gurli Clausen, Trelde Næsvej 1 A, 7000 FA
Mike Gabrielsen, Preben Ramsgård, Stenten 39, 7000 FA
Nukanguaq Vetterlain, Jens Lassen Jensen, Vejlby Kirkevej 1, 7000 FA
Kulunguaq Gundel, Anne Mejlgård, Koglevænget 6, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Julianne Lundblad, Edel K. Pedersen, Kildevænget 10, 7000 FA
Olava Mathæussen, Jørgen Skov, Fredericiavej 17, 7000 FA
Egumvejens Skole
Marie Olsvig, Inge Mortensen, Kirsebærvej 6, 7000 FA
Herslev Centralskole
Karl Olsen, Karen og Søren Hansen, Herslev Kirkevej 67, 7000 FA
Købmagergades Skole
Jonas Fleischer og Ole Aron Gundel, Benigne Lange, Fynsgade 4, 7000 FA
Karen Petersen og Kirsten Jeremiassen, Henning Holm, Kongensstræde 9, 7000 FA
35
Palle Madsen, Gitte Madsen, Ingemannsvej 19, 7000 FA
Najanguaq Gabrielsen, Alice Larsen, Sjællandsgade 32, 7000 FA
Lyng Skole
Henriette Alice Olsen, Rigmor Eskildsen, Snoghøj Landevej 100, 7000 FA
Taulov Skole
Birgitte Fly, Gerda Jensen, Egevænget 2, 7000 Fa
Adam Jørgensen og Thomas Mathiassen, Gitte og Lars Holm, Højdedraget 37, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Frederik Petersen, Anna og Thorbjørn Jensen, Prangervej 90, 7000 FA
Sct. Knuds Skole
Lillian Iversen, Birgith Fehl Jensen, Teglværksvej 45, 7000 FA
Aviaja Schmidt, Lisbeth Myhre, H.C. Andersensvej 6, 7000 FA
Fredericia Realskole
Martha Rosbach, Inga Rype, Hejrevej 7, 7000 FA
Englystskolen
Jan Andreas Cortsen, Lise Madsen, Amaliegade 12, 7080 Børkop
Inge Jensen og Sara Louise Jensen, Jette Jensen, Drosselvej 5, 7080 Børkop
Smidstrup-Skærup Skole
Ole Gundel, Herdis og Gert Koppelgård, Præstegårdsvej 51, 7080 Børkop
Sara og Johansigne Jensen, Annie Hansen, Madekærvej 118, 7080 Børkop
Jonas Lange, Birgitte Gundtoft, Stokballegårdsvej 10, 7080 Børkop
Erica Petersen, Annelise Sørensen, Lærkelunden 105, 6052 Viuf
Andkær Skole
Anna Jensen og Aksel Sandgreen, Gitte Eriksen, Sellerupvej 18, 7080 Børkop
Linda Lennert, Steffen Bøllund, Stationsvej 69 c, 7080 Børkop
Karen Petersen, Mona Brodersen, Stationsvej 69 a, 7080 Børkop
Karen Lange, Johannes Bjerg, Sellerupvej 23, 7080 Børkop
Gauerslund Skole
Helene Johansen, Erik Jeppesen, Højgårdsvej 103, 7080 Børkop
Karen Lundblad, Krista Jensen, Venusvej 15, 7080 Børkop
Doris Jakobsen, Birgit Worm, Egevang 4, 7080 Børkop
Hyllehøjskolen
Heino Jensen, Annie Hermansen, Odinsvej 4, 5500 MI
Vestre Skole
Pavia Peter Hansen, Elsa Wagner Jacobsen, Teglgårdsvej 42, 5500 MI
Charlotte Kristiansen, Marianne Knøtke, Knorregade 6, 5500 MI
Else Lange, Pia Thømming, Egevej 38, 5500 MI
36
Østre Skole
Sivert Sandgreen, Ann Mulvad, Fredericiavej 1, 5500 MI
Kamilla Kaspersen og Pauline Jensen, Conrad Jespersen, Havrevænget 14, 5500 MI
Aulby Skole
Cecilie Nathanielsen, Poul Erik Jensen, Klintholmvej 14, 5500 MI
Strib Skole
Sakarias Jensen, Åge Lerskov Mathiesen, Slugten 12, 5500 MI
Andre Kommuner
Johnny Larsen, Rita Hansen, Kornagervej 35, 8900 Randers
Nukanguaq Kristensen, Grethe Korsholm, Nr. Stenderupvej 12, 6000 Kolding
Jonas Sakæussen, Bente Hauge, Kastanievej 11, 7100 Vejle (Lukasskolen)
Hans Henrik Vetterlain, Marie Lund Jensen, Solvej 48, 7100 Vejle (Lukasskolen)
Årgang 1990
Alleskolen
Sofieanguaq Samuelsen, Jens og Jonna Sørensen, Ullerupdalvej 75, 7000 Fa
Bakkeskolen
Ottillie Jensen, Bente Poulsen, Toftegårdsvej 37, 7000 FA
Lisa Marie Cortzen, Karen Brogård, Dalsvinget 13, 7000 FA
Anna Heilmann, Bente Pedersen, Agerleddet 55, 7000 FA
Olava Rosbach, Sofie Petersen, Korskildevej 5, 7000 FA
Johan Samuelsen, Jon Broe, Løvagervej 20, 7000 FA
Johan Lundblad, Inger og Kurt Kragh, Søbakken 14, 7000 Fa
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Klara Jakobsen, Søren og Grethe Andersen, Buen 3, 7000 FA
Maren Jensen, Ulla Påske Jensen, Landmosevej 41, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Emilie Petersen og Simon Mathiassen, Gurli og Martin Clausen, Trelde Næsvej 1A, 7000 FA
Ole Bent Tobiassen, Margrethe og Allan Andersson, Stenten 49, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Emil Geisler, Mogens Hansen, Hækkelunden 12, 7000 FA
Julianne Jensen, Hanne Christensen, Plantagevej 53, 7000 FA
Pilunguaq Olsen, Jørgen Dahl Nielsen, Lundagervej 28, 7000 FA
Sofie Olsen, Annie Gotteberg, Holmbjerggårdsvej 38, 7000 FA
Marie Grønvold, Knud Moestrup, Sølyst 14, 7000 FA
Parnuuna Olsen, Jørgen og Ann Rix, Hvidkjærvej 1, 7000 FA
Herslev Centralskole
Karina Siegstad og Susse Mathæussen, Inger og Ole Davidsen, Digevænget 8, 7000 FA
37
Købmagergades Skole
Makkanguaq Sakæussen, Ingv. Chr. Møller, Kongensstræde 77, 7000 FA
Anda og Pauline Fly, Benigne Lange, Fynsgade 4, 7000 FA
Lyng Skole
Malene Lyberth, Ellen Bech, Matrosvænget 12, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Anne og Hanne Siegstad, Betty Have, Holbergsvej 20, 7000 FA
Augo Ole Kunuk Lange, Helga Baltersen, Søndermarksvej 18 st. tv., 7000 FA
Taulov Skole
Kaj Jensen, Ejner og Gitte Nørgård, Jacob Hansensvej 12, 7000 FA
Abraham Fly, Lene og Benny Stoico, Brørupvænget 8, 7000 FA
Rita Marie Kristiansen, Gert og Vivi Juhl, Stakkesvang 5 F, 7000 FA
Kulunnguaq Petersen, Gerda Jensen, Egevænget 2, 7000 FA
Sct. Knuds Skole
Helene Gundel, Susanne Dons-Jensen, Nellikevej 9, 7000 FA
Andkær Skole
Karl Peter Nielsen, Gitte Erichsen, Sellerupvej 18, 7080 Børkop
Nivikkanngauq Hansen, Gerda og Bjarne Bro, Stationsvej 64, 7080 Børkop
Englystskolen
Ida Noachsen, Julie Dahl Hald, Brandtlundvej 5, 7080 Børkop
Ane Louise Olsvig, Etta V. Petersen, Ryttergrøftvejen 315, 7080 Børkop
Gauerslund Skole
Ole David Jensen, Lilian Adolfsen, Bjerrevænget 19, 7080 Børkop
Gert Kristensen, Ruth Nielsen, Bjerrevænget 1, 7080 Børkop
Anthon Johansen, Britt og Erik Jeppesen, Højgårdsvej 103, 7080 Børkop
Smidstrup-Skærup Skole
Ane Eva Lange, Birgitte Gundtoft, Stokballegårdsvej 115, 7080 Børkop
Hans Lars Lange og Ole Knud Mølgård, Annie Hansen, Madekærvej 118,7080 Børkop
Anna Marie Lange, Poul Erik Jensen, Klintholmvej 14, 5500 MI
Strib Skole
Emanuel Petersen, Inger Margrethe Jørgensen, Hvedevej 12, 5500 MI
Alfred Lindenhann og Benedikte Lennert, Søren Mortensen, Rolighedsvej 8, 5500 MI
Aulby Skole
Karl Frederik Sandgreen, Ellen og Åge Mathiassen, Slugten 12, 5500 MI
Vestre Skole
Marianne Sandgreen, Else Wagner Jakobsen og Lars Chr. Lassen, Teglgårdsvej 42, 5500 MI
Niels Kristiansen, Marianne Knøtke, Knurregade 6, 5500 MI
38
Østre Skole
Søren Henningsen, Ann Mulvad, Fredensvej 1, 5500 MI
Jens Pele Sakæussen, Torben Hansen, Alsvej 7, 5500 MI
Andre Kommuner
Kim Reimer, Kirsten Jensen, Solsortevej 4, 8740 Brædstrup (Brædstrupskolen)
Kristian Kristensen, Birthe Nyholm, Stoldalen 44, 1.th. 9500 Hobro (Søndre Skole)
Jutta Jespersen, H. Jespersen, Degnebakken 122, 3390 Hundested (Lerbjergskolen)
Anda Hansen, N.T. Riis, Hurup Præstegård, 7760 Hurup (Hurup Skole)
Jess Mathæussen, Grethe Korsholm. Nr. Stenderupvej 12, 6000 Kolding (Eltang Skole)
Qulutaq Olsvig, Erik og Stine Boll, Bakken 24, 7800 Skive (Brøndum-Hvidbjerg Skole)
Eqilana Uvdloriaq, Sara og Poul Mortensen, Østre Alle 83 st. th. 6900 Skjern (Kirkeskolen)
Ulukooq Nathanielsen, Gudrun Mortensen, Fredensgade 1, 6900 Skjern (Kirkeskolen)
Ane Marie Sakariessen, Richard Sakariassen, Langhøjsvej 11, 7600 Struer (Langhøjskolen)
Sørine Eliassen, Bente Hauge, Kastanievej 11, 7100 Vejle (Lukasskolen)
Pele Jeremiassen, Kirsten Boyesen, Bakkely Parken 37 A, 7100 Vejle (Petersmindeskolen)
Magdalene Møller, Anne Marie Søgård, Søvej 4, 7100 Vejle (Petersmindeskolen)
Årgang 1991
Bakkeskolen
Rigborg Petersen, Bente Pedersen, Agerleddet 55, 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Bernhard Gabrielsen, Benny Pedersen, Bredstrup Bygade 1, 7000 FA
Preben Samuelsen, Lizzy Nielsen, Nyager 19, 7000 FA
Ole Peter Fly, Ulla Påske Jensen, Landmosevej 41, 7000 FA
Julie Mørch Jakobsen, Jytte og Niels Jørgen Hedegård, Ågade 39, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Louise og Else Mathiassen, Gurli Nielsen og Martin Clausen, Trelde Næsvej 1 A, 7000 FA
Malik Eriksen, Ulla og Gunnar Nyby, Gyvelvænget 9, 7000 FA
Karl Jakob Poulsen, Anna Marie og Søren Mogensen, Bøgeskovvej 41, 7000 FA
Jan Louis Pedersen, Ulla Jensen, Vejlby Kirkevej 1, 7000 FA
Niels Sørensen, Margrethe Juul, Stenten 26, 7000 FA
Herslev Centralskole
Marianne Kristensen, Hanne Rishede, Herslev Bygade 24 B, 7000 FA
Knudsigne Nielsen, Jette Tranholm Bech, Herslev Kirkevej 46 D, 7000 FA
Inunnguaq Guldager og James Tobiassen, Inger og Ole Davidsen, Digevænget 8, 7000 FA
Købmagergades Skole
Andreas og Kristian Møller, Benigne Lange, Fynsgade 4, 7000 FA
Frederikke Broberg, Nina Birgitte Fraser, Danmarksgade 50, 1. Sal, 7000 FA
Skansevejens Skole
Nuka Knud Olsen, Birthe Baumgarten, Sybergsvej 44, 7000 FA
39
Skærbæk Skole
Anna Lundblad, Bente og Niels Nielsen, Thurøvænget 3, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Linda Sakæussen, Gudrun Thomassen, Plantagevej 46, 7000 FA
Aka Petersen, Ruth Sørensen, Gråkjærsvænget 15, 7000 FA
Marie Inusugtoq, Hanne Lene Stougård, Baunegårdsvej 14, 7000 FA
Linda Møller, Merete Vestergård, Limen 13, 7000 FA
Peter Jakob Lundblad, Edel og Jørgen Pedersen, Kildevænget 10, 7000 FA
Hanne Hansen, Tove S. Markussen, Strevelinsvej 29, 7000 FA
Treldevejens Skole
Edvard Samuelsen, Bente Jensen, Tranevej 18, 7000 FA
Nielsine Mathiassen, Lis og Per Andreassen, Anchersvej 71, 7000 FA
Andkær Skole
Karl Kristian Jørgensen, Gitte B. Skovgård, Bjerget 7, 7080 Børkop
Hans Kristian Broberg, Gitte Erichsen, Sellerupvej 18, 7080 Børkop
Smidstrup-Skærup Skole
Anne Marie Johansen, Lene Jensen, Agernhavevej 3, 7080 Børkop
Gauerslund Skole
Mina Olsen, Ansgar Damkjær, Plutovej 11, 7080 Børkop
Arne Kristensen, Lis Dallris Jepsen, Bøgevang 16, 7080 Børkop
Karin Thomsen, Birgit Worm, Egevang 4, 7080 Børkop
Elisa Lange, Henny Sørensen, Jacobsvej 11,7080 Børkop
Lillebæltskolen(MI)
Jakobine Jeremiassen, Kurt Terp, Siøvænget 12, 5500 MI
Villa M. Lange, Anne Marie og Preben Hansen, Lyøvænget 23, 5500 MI
Dorthe Olsen, Bianca og Villy Sørensen, Siøvænget 26, 5500 MI
Oline Olsen, Rigmor og Mogens Pløger, Vejrøvænget 50, 5500 MI
Strib Skole
Martin Samuelsen, Birgitte og Michael Christensen, Carl Nielsensvej 6, 5500 MI
Vestre Skole
Mia Marie Dorph, Eva Pedersen, Fasanvej 1, 5500 MI
Kristine Fly, Kaj Nielsen, Kirstensvej 30, 5500 MI
Østre Skole
Esther Henningsen og Karl O. Iversen, Ann Mulvad, Fredensvej 1, 5500 MI
Jørgen L. Clasen, Lene og Torben Hansen, Alsvej 7, 5500 MI
Aulby Skole
Nikolaj Rosing, Karin og Verner Møller, Langtvedvej 11, 5500 MI
Hyllehøjskolen
Henrik Olsvig, Thomas Petersen, Majsvej 18, 5500 MI
40
Atterdag Kristoffersen, Jørgen Klerens, Kauslundevej 7, 5500 MI
Årgang 1992
Bakkeskolen
Rene Kristiansen, Bente Pedersen, Agerleddet 55, 7000 FA
Ida Petersen, Åse Bentzen, Erritsøgårdsvej 99, 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Jens Møller, Karin Ottesen, Bredstrupvej 117, 7000 FA
Bjarne Vetterlain, Lizzy Nielsen, Nyager 19, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Johan Kristensen, Lene Thomsen, Bøgeskovvej 9, 7000 FA
Paneeraq Jensen, Lone Marquardsen, Forsythiavej 38, 7000 FA
Lisbeth Fly, Anne Larsen, Østerbyvej 28, 7000 FA
Qulutaq Møller, Gurli Nielsen og Martin Clausen, Trelde Næsvej 1 A, 7000 FA
Arqalo Olsvig og Akitsinnguaq Jensen, Susanne Larsen, Ildtornevej 15, 7000 FA
Egumvejens Skole
Aviaq Møller, Wille Frost Hansen og Thilde Jacobsen, Smalagervej 19 B, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Lucia Møller, Bodil Haugård Skov, Fredericiavej 17, 7000 FA
Kristine Jensen, Lone Nielsen, Lundtoften 9, 7000 FA
Linda Jeremiassen, Else Knudsen, Snoghøj Landevej 125, 7000 FA
Linda Jensen, Eva Engelbrechtsen, Møllebo Alle 46 st., 7000 FA
Najannguaq Jørgensen, Grethe Terkelsen, Lundbakken 7, 7000 FA
Herslev Centralskole
Ole Fly og Jakob Olsen, Svend Arne Bechsgård, Kongsted Engvej 8, 7000 FA
Regine Lange og Marie Thomsen, Pia Møller, Herslev Skovvej 44, 7000 FA
Lyng Skole
Karl Møller, Erik og Lone Groos, Færgehusvej 3, 7000 FA
Skansevejens Skole
Thomas Matthæussen, Inger Møller, Anholtvej 3 A, 7000 FA
Taulov Skole
Ilannguaq Thomsen, Tove Schøwing, Højgårdsvej 31, 7000 FA
Otto Cortsen og Kristoffer Gabrielsen, Susanne Schjødt Hansen, Kastanievej 1, 7000 FA
Treldevejens Skole
Jens Jonas Eriksen og Karl Elias Frederiksen, Elna Martinussen, Knudsvej 23, 7000 FA
Andkær Skole
Lisanguaq Kristiansen, Birthe Lykke Jensen, Ouskær 14, 7080 Børkop
41
Smidstrup-Skærup Skole
Kunuk Fly, Elsebeth Knudsen, Bovænget 33, 7000 FA
Maren Blytmann, Anne Marie Nielsen, Rødmosevej 137, 6052 Viuf
Hyllehøjskolen
Olinguaq Fly, Annie Hermansen, Odinsvej 4, 5500 MI
Lillebæltskolen (MI)
Sofie Samuelsen, Trine Jensen, Anholtvej 15, 5500 MI
Otto og Else Marie Sandgreen, Elsa Kokholm, Lyøvænget 13, 5500 MI
Søren Joelsen, Ellis Lærke Pedersen, Vejrøvænget 21, 5500 MI
Vestre Skole
Lea Marie Fly, Eva Pedersen, Fasanvej 1, 5500 MI
Jakobine Olsen, Vibeke Hai Abildtrup, Blekingevej 2, 5500 MI
Arnarulunnguaq Thomassen, Pia Thømming, Egevej 38, 5500 MI
Paninnguaq Møller, Hanne Møller Simonsen, Karolinevej 24, 5500 MI
Østre Skole
Pauline Vetterlain, Ann Mulvad, Fredensvej 1, 5500 MI
Karl Henning Jakobsen, Lene og Torben Hansen, Alsvej 4, 5500 MI
Nr. Åby Kommuneskole
Karl Johan Kronvold, Pia Andersen, Vibyvej 10, Nr. Åby, 5500 MI
Andre Kommuner
Sofie Andersen, Tove Andersen, Møllevej 3, 6600 Vejen (Askov-Malt Skole)
Julie Kristensen og Salomine Nielsen, Grethe Korsholm, Ndr. Stenderupvej 12, 6000 Kolding (Eltang Skole)
Manasse Fly, Susanne Larsen, Toftevej 15, 5591 Gelsted (Gelsted Skole)
Frederik Rosbach, Jakobine Pedersen, Elkærholmvej 14, 6640 Lunderskov (Fynslundskolen)
Johanne Abelsen, Sofie Fisker, Elinevej 5, 5700 Svendborg (Rantzausminde Skole)
Karl Lindenhann, Gudrun Mortensen, Fredensvej 1, 6900 Skjern (Kirkeskolen)
Årgang 1993
Bakkeskolen
Frederik Cortzen, Sofie Pedersen, Møllebo Alle 40 2. tv., 7000 FA
Olinguaq Jensen, Bente Pedersen, Agerleddet 32, 7000 FA
Maassannguaq Frederiksen og Brian Kristensen, Lisbeth Jensen, Agerleddet 32, 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Johanne Nuka Thomassen, Tove Rahbech Nielsen, Elboparken 45, 7000 FA
Line Bodil Jørgensen, Finn og Rigmor Dons Hansen, Stallerupvej 7, 7000 FA
Kavssaluk Møller, Ulla og Peter Nielsen, Elboparken 13, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Johanne Geisler, Anne Mejlgård, Koglevænget 6, 7000 FA
Ane Louise Geisler, Lisbeth Lyndgård, Bogvænget 8, 7000 FA
Samuel Ole Villadsen og Rene Mølgård Fleischer, Gurli og Martin Clausen, Trelde Næsvej 1 A, 7000 FA
42
Karl Geilser, Bodil Andersen, Treldevej 182, 7000 FA
Pouli Wille, Githa og Jørgen Grauslund, Trelde Næsvej 124, 7000 FA
Egumvejens Skole
Ole Thorning Sandgreen, Jørn og Karen Jessen, Vesterdalsvej 18, 7000 FA
Lars Karl Fly, Gerd Jessen og Anne Marie Lauridsen, Glentevej 14, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Sara Marie Frederiksen, Keld Barret, Vejrmosegårds Alle 26, 7000 FA
Sikkersoq Mathæussen, Margit og Bjarne Korshøj, Baunegårdsvej 64, 7000 FA
Ludvig Olinguaq Jensen (Mino), Jytte Bording, Baunevej 9, 7000 FA
Nukannguaq Jørgensen, Yt og Anders Dalgård, Grønkjærsvej 58, 7000 FA
Johan Peter Gundel, Else Knudsen, Snoghøj Landevej 125, 7000 FA
Ajunguaq Lundblad, Edel og Jørgen Pedersen, Kildevænget 10, 7000 FA
Taja V. Larsen, Eva og Kurt Engelbrechtsen, Møllebo Alle 46 st., 7000 FA
Herslev Centralskole
Ane Rosbach og Lisa Madsen, Svend Arne Bechgård, Kongsted Engvej 8, 7000 FA
Anne Marie Sakæussen, Kirsten Nielsen, Pilevej 43, 7000 FA
Købmagergades Skole
Nukannguaq Johansen, Tenna Jensen, Kongensstræde 15, 7000 FA
Lyng Skole
Gerth Poulsen, Niels Kobborg, Ekkodalen 28, 7000 FA
Paninguaq Jensen, Mads Lund, Lillenæs 69, 7000 FA
Skansevejens Skole
Svend Karl Møller, Herbert og Helle Fick, Havepladsvej 200, 7000 FA
Isak Fisker, Bodil og Uffe Green, Fælledvej 36 E, 7000 FA
Skærbæk Skole
Karl Ostermann, Alis Baumann, Studsdalvej 13, 7000 FA
Taulov Skole
Ulunnguaq Rosbach, Gerda Jensen, Egevænget 2, 7000 FA
Treldevejens Skole
Ane Noahsen, Mona Oldenborg, Bissensvej 10, 7000 FA
Johanne Kaspersen, Bent og Susanne Jørgensen, 6. Julivej 98, 7000 FA
Knud Petersen og Lars Kristian Jensen, Benigne Lange, Indre Ringvej 113, 7000 FA
Piloq Fly Højby og Gabriel Markussen, Nina og Bent Andersen, Cohrsvej 4, 7000 FA
Fredericia Realskole
Kristian Sandgreen, Nina Jensby, Kongensgade 37, 7000 FA
Hans Peter Leibhardt, Karen Nissen, Thorsvej 3, 7000 FA
Anders Cortzen, Margrethe og Jørn Juul, Stenten 16, 7000 FA
Gauerslund Skole
Jens Karl Pedersen, Per Andersen, Jupitervej 1, 7080 Børkop
43
Doris Gundel, Henny H. Simonsen, Stationsvej 13 A, 7080 Børkop
Preben Jensen, Rita og Erik Jensen, Nyboesgade 2 A, 7080 Børkop
Nukappiannguaq Jakobsen, Annelise Græsborg, Marsvej 11, 7080 Børkop
Gustav A. Kristensen, Ruth og Jørgen Nielsen, Bjerrevænget 1, 7080 Børkop
Andkær Skole
Alma Rosbach Kristensen, Birthe og Karsten Lykke Jensen, Ouskær 14, 7080 Børkop
Mads Olsvig, Gitte Erichsen, Sellerupvej 18, 7080 Børkop
Østre Skole
Karla Kaspersen, Ann Mulvad, Fredensvej 1, 5500 MI
Lykke Petersen, Freddi og Birthe Olsen, Ve. Hougvej 5, 5500 MI
Vestre Skole
Laura Lange, Pia Thømming, Egevej 38, 5500 MI
Idaline Vetterlain, Eva Pedersen, Fasanvej 1, 5500 MI
Lillebætskolen (MI)
Kaalanguaq Lynge, Agnete Drachmann, Strømøvænget 6, 5500 MI
Maren Mathiassen, Birthe Lorenzen, Assensvej 102, 5500 MI
Hyllehøjskolen
Vilhelmine Petersen, Else Marie og Finn Klerens, Kauslundevej 91, 5500 MI
Frederikke Petersen, Hanne og Keld Sten, Poppelvænget 9, 5500 MI
Nr. Åby Kommuneskole
Nuka Gronvold, Pia og Knud Andersen, Vibyvej 10, Nr. Åby, 5500 MI
Andre Kommuner
Karen Inuusugtoq Olsen, Mads og Herdis Pedersen, Sønderby 11, 6760 Ribe (Farup Skole)
Mathias Brønlund, Jakobine Pedersen, Elkærholm 14, 6640 Lunderskov (Fynslundskolen)
Maline Svendsen, Ilisa Bruun, Kronborgvej 19, Dalbyover, 8970 Havndal (Grønhøjskolen)
Ole Gerth Broberg Thomsen, Eva Frandsen, Herslev Kirkevej 44, 7000 FA (Hældagerskolen)
Jens Ole Enø Fly, Lars Enø Pedersen, Lindballe Skovvej 8, 7321 Gadbjerg (Karlskovskolen)
Jonas Sandgreen og Sivert L. Kristensen, Gudrun Mortensen, Fredensvej 1, 6900 Skjern (Kirkeskolen)
Årgang 1994
Bakkeskolen
Kunuunnguaq Iversen, Bente og Kjeld Pedersen, Agerleddet 55, 7000 FA
Christian Nathansen, Nina Poulsen, Møllebo Alle 15, 7000 FA
Ilannguaq Emanuelsen, Sofie Pedersen, Møllebo Alle 40 st. tv., 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Karen Grethe Jakobsen, Grethe og Søren Andersen, Buen 3, 7000 FA
Alice Mølgård, Solveig Hansen og Jens Søndergård, Bredager 4, 7000 FA
Marie Mathiassen, Jane og Knud Villadsen, Stallerupvej 5, 7000 FA
Gedion Jensen, Marlis og Mogens Garst, Bredstrupvej 112, 7000 FA
Jens Jørgen Jakobsen, Birgith og Søren Pedersen, Buen 1, 7000 FA
44
Bøgeskov Skole
Aadaaraq Kristensen, Pia Lux Sørensen, Forsythiavej 46, 7000 FA
Hansine Cortsen, Lisbeth Ramskov og Lars Hansen, Egeskov Bygade 31, 7000 FA
Ajo Markussen, Jutta Nygaard og Dan Andersen, Gyvelvænget 4, 7000 FA
John Jensen, Margrethe og Jørn Juul, Stenten 26, 7000 FA
Peter Kristoffersen, Ellen og Finn Pehrson, Trelde Næsvej 6, 7000 FA
Naja Mølgård Fleischer og Regine Therkelsen, Gurli Nielsen og Martin Clausen, Trelde Næsvej 1 A, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Ivalo Olsen, Ann Rix, Hvidkjærsvej 10, 7000 FA
Vivi Olsvig, Else Knudsen, Snoghøj Landevej 25, 7000 FA
Anton Fly, Inger Skovbon, Snoghøjparken 9, 7000 FA
Herslev Centralskole
Helene Storch, Karen og Søren Hansen, Herslev Kirkevej 67, 7000 FA
Købmagergades Skole
Aqqaluk Nielsen, Jytte Brandt og Bjørn Svenblad, Skovvej 177, 7000 FA
Lyng Skole
Poul Johannes Petersen, Niels Kokborg, Ekkodalen 28, 7000 FA
Skansevejens Skole
Johannes Brandt, Annie Jakobsen, Jerndorffvænget 5, 7000 FA
Karl Jakob Thomassen og Angeriannguaq Olsen, Bodil og Uffe Green, Fælledvej 36 E, 7000 FA
Nukaaraq (Nielsen) Thomsen, Jens Peter Nyrup, Treldevej 128, 7000 FA
Arnaq Eriksen, Solveig og Michael Brok Jørgensen, Herthavej 5, 7000 FA
Olava Petersen, Helle Andersen, Anchersvej 47, 7000 FA
Ole Gundel, Dorthe Kaae Jensen, Krøyersvænget 4, 7000 FA
Johanne Dorph, John Fabricius, Treldevej 50, 7000 FA
Skærbæk Skole
Nielsigne Petersen, Jørgen og Bente Hansen, Thurøvænget 20, 7000 FA
Taulov Skole
Lars og Ane Marie Jensen, Heidi Bauer, Elborg Nord 14, 7000 FA
Sara Katrine Mathæussen, Gerda Jensen, Egevænget 2, 7000 FA
Fredericia Friskole
Frederik (Erni) Samuelsen, Helle Gommesen, Gefionsvej 6, 7000 FA
Fredericia Realskole
Jens Pollas og Massante Olsvig, Nina og Bent Andersen, Cohrsvej 4, 7000 FA
Lillebæltskolen (FA)
Niels Gundel, Mona Brodersen, Tiufkærsvej 108, 7000 FA
Englystskolen
Arnajaraq Guldager, Vagn Leo Nielsen, Vibevej 6, 7080 Børkop
Jens Ole Petersen, Bente Jakobsen, Irisvej 13, 7080 Børkop
45
Gauerslund Skole
Lars Brian Lynge og Lars Peter Fly, Ruth Nielsen, Bjerrevænget 1, 7080 Børkop
Karen Lindenhann, Vita Mogensen, Bjerrevænget 7, 7080 Børkop
Smidstrup-Skærup Skole
Jonna Marie Knudsen og Hanne Marie Kirkegaard, Sonja og Mogens Harboe, Vellingvej 80, 7000 FA
Hyllehøjskolen
Akitsinnguaq Fly, Inge og Jens Traberg, Hvedevej 2, 5500 MI
Amalie Larsigne og Dorthe Petersen, Thomas Petersen og Kirsten Bolvig, Majsvej 17, 5500 MI
Knud Hansen, Lone Klerens, Kauslundevej 77, 5500 MI
Lillebæltskolen (MI)
Karl Jakob Jeremiassen, Tove og Kurt Terp, Siøvænget 12, 5500 MI
Karen Louise Fly, Bianca og Villy Sørensen, Siøvænget 26, 5500 MI
Strib Skole
Esther Kaspersen, Ingeborg og Søren Larsen, Færgegårdsvej 43, 5500 MI
Ane Kristiansen Kruse, Bodil F. Knudsen og Ronald Steimer, Vestergårdsvej 69 B, 5500 MI
Østre Skole
Dorthea Hansen, Ann Mulvad, Fredensvej 1, 5500 MI
Andre kommuner
Bertheline B. Andersen og Augustine Mølgård, Tove Andersen, Møllevej 3, Askov, 6600 Vejen (Askov-Malt
Skole)
Serminnguaq Uvdloriaq, Eva Geisler, Bærmosehøjen 34, 8380 Trige (Bakkegårdsskolen)
Miki Fly, Lykke og Carl Nielsen, St. Landevej 128, 5560 Årup (Fjeldsted-Harndrup Skole)
Edvard Vetterlain, Erik Trans, Sandhøjsvej 5, 5463 Harndrup (Fjelsted-Harndrup Skole)
Cecilie Olsen, Lis og Poul Erik Fransen, St. Landevej 92, 5592 Ejby(Fjeldsted-Harndrup Skole)
Karia Reimer, Ulla og Frank Iversen, Ruggårdsvej 29, 5463 Harndrup (Fjeldsted- Harndrup Skole)
Eva Huch og Naja Olsen, Jørgen Kaspersen, Østerdigtofte 1, 6700 Ribe (Hviding Skole)
Julie Gundel, Kirsten og H.C. Poulsen, Birkevej 18, 7100 Vejle (Petersmindeskolen)
Karen Helene Broberg, Knud Broberg, Bøgevej 9, Ødsted, 7100 Vejle (Ødsted Skole)
Årgang 1995
Bakkeskolen
Ane Møller, Bente og Kjeld Pedersen, Agerleddet 55, 7000 FA
Malo Madsen, Lisbeth Tørnæs, Holmbjerggårdsvej, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Julianaguaq Henningsen, Karin Buchler, Trelde Næsvej 35, 7000 FA
Ajaaja Fly, Betty og Jørgen Kramer, Stenten 43, 7000 FA
Norsaq Lund, Margrethe og Jørn Juul, Stenten 26, 7000 FA
Rosa O.F. Kristoffersen, Ellen og Finn Pehrson, Trelde Næsvej 6, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Debora Sofie C.M. Lundblad og Kuluk Johan Hansen, Edel og Jørgen Pedersen, Kildevænget 10, 7000 FA
46
Lyng Skole
Naja Petersen, Annette og Kurt Svendsen, Blåhøj 8, 7000 FA
Skansevejens Skole
Nukannguaq Siegstad, Orla Holm Larsen, Idasvej 3, 7000 FA
Skærbæk Skole
Lene Guldager, Jørgen og Bente Hansen, Thurøvænget 20, 7000 FA
Vita Richard, Hanne Kristensen, Skærbæk Ringvej 5 a, 7000 FA
Maren Kristensen, Anette Neumann, Urtehaven 11, 7000 FA
Taulov Skole
Erna Fly, Vita Pedersen, Slåenvej 1, 7000 FA
Ivalu Karlsen, Pia Hansen, Krybily Alle 1, 7000 FA
Hans Erik Jørgensen, Anni Poulsen, Jens Thuesensvej 5, 7000 FA
Treldevejens Skole
Monica Scivoli, Sandra Brandt, Bragesvej 12, 7000 FA
Mikkel Mathiassen, Benigne Lange, Indre Ringvej 113, 7000 FA
Englystskolen
Inunnguaq Siegsted-Jensen, Søren Larsen, Borggårdsparken 39, 7080 Børkop
Marie Mathiassen, Thorkild Thomsen, Haraldsvej 4, 7080 Børkop
Søren Vetterlain, Jens P. Nielsen, Borggårdsparken 72, 7080 Børkop
Gauerslund Skole
Frederikke Rosing, Vibeke Hansen, Venusvej 10, 7080 Børkop
Gårslev Skole
Karl- Peter Kristoffer Otto Clasen, Anne-Lise Thiilborg, Søndervænget 19, 7080 Børkop
Michael (Jeremiassen) Hansen, Aase Krogh, Nebbegårdsvej 127, 7080 Børkop
Smidstrup-Skærup Skole
Ivalu Aviaja Rasmussen, Ole Madsen, og Conny Brokholm, Stokballegårdsvej 116, 7000 FA
Aulby Skole
Ivalu Ane Reimer, Marianne og Jakob Gregersen, Munkegårdsvej 1, 5500 MI
Hyllehøjskolen
Helene Tobiassen, Else Marie og Finn Klerens, Kauslundevej 91, 5500 MI
Strib Skole
Johanne Andersen, Finn og Lilli Larsen, Løkkevej 15, 5500 MI
Ole Karl Bertelsen, Gitte Ulvsbjerg, Røjlemosevej 96, 5500 MI
Manasse Geisler og Frederik Markussen, Jenny Winter, Nørre Alle 41, 5500 MI
Vestre Skole
Salomine Jensen Josefsen, Britt og Anders Skov Madsen, Karolinevej 6, 5500 MI
Erna Angubesen, Else Kirk, Vesterløkke Alle 23, 5500 MI
47
Østre Skole
Kasper Mattaaq Thorleifsen, Margit og Børge Nielsen, Kongebrovej 8, 5500 MI
Middelfart Friskole
Paninnguaq Tobiassen, Poul Woetmann, Søndergade 15, 5500 MI
Methe Olsvig, Birgith Munk, Ørslevvej 58, Ejby, 5500 MI
Nr. Åby Skole
Else Marie (Kristensen) Eriksen, Hanne Larsen, Jernbanegade 7, Nr. Åby, 5500 MI
Nr. Åby Realskole
Panik Johanne Lundblad Fly, Kirsten Grabbert, Balslevvej 57, Ejby, 5500 MI
Andre kommuner
Paninguaq Kristensen, Selma og Gorm Jesberg, Arnumvej 59, 6520 Toftlund (Arrild Skole)
Niels Andersen, Peter Nielsen og Malik Wille, Tove Andersen, Møllevej 3, 6600 Vejen (Askov-Malt Skole)
Anders Hembo, Sigrid og Henning Brohus, Egernvej 4, Tisted, 9510 Arden (Astrup Skole)
Lars Peter Lennert, Pauline Lennert, Mosevej 60, 6000 Kolding (Bakkeskolen)
Poul M. Olsen, Kirsten Kristensen, Højbjergvej 34, 6000 Kolding (Bakkeskolen)
Karl Tobiassen, Signe Tobiassen, Trigecentervej 170, 8380 Trige (Bakkegårdsskolen)
Gertrud Karen Zeeb, Heidi Møller og Turperna Davidsen, Eva Geisler, Bærmosehøjen 34, 8380 Trige
(Bakkegårdsskolen)
Emil Rosbach, Johanne Ibsen, Trige Parkvej 15 st. th. 8380 Trige (Bakkegårdsskolen)
Lars Ole Jeremiassen, Najara Gidionsen, Trige Parkvej 27, 2.tv. 8380 Trige (Bakkegårdsskolen)
Sussi Gedionsen, Conny Pedersen, Ribegade 16, 9900 Frederikshavn (Abildgårdsskolen)
Nina Larsen, Jonna og Ove Bach, Sønderborgvej 9, 7441 Bording (Bording Skole)
Nikolaj Petersen og Steffen Vetterlain, Johannes Hertzum, Åbjergevej 5, 5464 Brenderup (Brenderup Skole)
Hans Ole Mølgård, Jakobine Pedersen, Elkjærholmsvej 14, 6640 Lunderskov (Fynslundskolen)
Sofie Sakæussen, Erik og Kirsten Bjørkmann, Sivkærvej 23, 5591 Gelsted (Gelsted Skole)
Cuno Møller, Søren Jensen, Tuxens Alle 14, 9990 Skagen (Kappelborgskolen)
Rosine Marie Nathanielsen, Gudrun Mortensen, Fredensgade 1, 6900 Skjern (Kirkeskolen)
Angunnguaq Møller, Ruth Brolund, Aakjærsvej 5, 7100 Vejle (Lukasskolen)
Per Eckhardt, Helen Schøner, Stigevej 337, 5270 Odensen N (Stige Skole)
Gustav Samuelsen, Jensigne Hansen, Finlandsgade 56, 7430 Ikast (Østre Skole)
Jonna (Jorna) Tobiassen, Kirsten Trolle, Pedershøjvej 22, 7100 Vejle (Petermindeskolen)
Marie Geisler, Annette og Stig Svendsen, Iver Jarlsvej 27, 7100 Vejle (Vinding Skole)
Årgang 1996
Bakkeskolen
Frederikke Olsvig, Conny Andersen, Holmbjerggårdsvej 104, 7000 FA
Navarana N.H. Johansen, Inge og Ove M. Nielsen, Ussingsgårdsvej 15, 7000 FA
Helene Rafaelsen, Mogens og Anne Marie Jensen, Rønnebækgårdsvej 2, 7000 FA
Tupaarna Frederiksen, Mads Thybo Hansen, Toftegårdsvej 25, 7000 FA
Anna Eva Thora, Bente Pedersen, Toftegårdsvej 9, 7000 FA
Paarnannguaq Villadsen, Poul Maretti, Præstegårdsvej 5, 7000 FA
Piiliguaq Leibhardt, Anne Strøh, Toftegårdsvej 33, 7000 FA
Lars Jensen, Bente og Kjeld Pedersen, Agerleddet 15, 7000 FA
48
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Marianne Sandgren Larsen, Ulla Bonde Nielsen og Peter Koller Nielsen, Elboparken 13, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Ulla Huch, Gunhild og Børge Rasmussen, Forsythiavej 22, 7000 FA
Naduk Eriksen, Anne Marie Ramsgård, Stenten 93, 7000 FA
Pia Bertelsen, Holger Rahbek, Trelde Næsvej 236 A, 7000 FA
Elisabeth Mathæussen, Ulla Jensen, Vejlby Kirkevej 1, 7000 FA
Elisa Petersen, Lisbeth og Ebbe Lyndgaard, Bogvænget 8, 7000 FA
Egumvejens Skole
Ole Lange, Rebekka Nielsen, Egeskovvej 29, 2. tv., 7000 FA
Erritsø Centralskole
Nivi Olsen, Ulla Østergaard, Kildebakken 26, 7000 FA
Købmagergades Skole
Marina Clasen, Susanne Pedersen, Dalegade 40 c 1. tv., 7000 FA
Lyng Skole
Pia Lundblad, Annette og Kurt Svendsen, Blåhøj 8, 7000 FA
Henning Markussen og Lars Filimonsen, Grethe og Martin Lyager, Damsbovej 69, 7000 FA
Skansevejens Skole
Jens Jakob Bernhardtsen, Elise Harboe, Sybergsvej 7, 7000 FA
Miki Olsen Fleischer, Erik Lindorf og Annie Th. Hansen, Johannevej 7, 7000 FA
Skærbæk Skole
Johanne Pedersen, Annegrethe Bonde, Skærbæk Havnegade 28, 7000 FA
Taulov Skole
Anja Jensen, Solveig Mortensen, Pilevej 7, 7000 FA
Mikkel Lindenhann, Knud Overgaard Pedersen, Slåenvej 1, 7000 FA
Dorthe Louise Salomine Tobiassen, Tove Schøwing, Højgårdsvej 31, 7000 FA
Golo Samuelsen, Pia og Claus Hansen, Krybily Alle 1, 7000 FA
Miki Iversen Olsen og Thorbjørn Olsen, Heidi Corydon Petersen, Elborg Nord 14, 7000 FA
Søren Olsvig, H.C. Iversen, Frugthaven 8, 7000 FA
Fredericia Realskole
Jens Pavia Aronsen, Nina og Bent Andersen, Cohrsvej 4, 7000 FA
Englystskolen
Hansinnguaq Fly, Inge og Kurt Knudsen, Gormsvej 4, 7080 Børkop
Gauerslund Skole
Edvard Olsen, Sonja Pedersen, Hørgyden 40, 7080 Børkop
Smidstrup-Skærup Skole
Panninnguaq Vetterlain, Anne-Lise og Sv. E. Sørensen, Lærkelunden 105, 6052 Viuf
49
Louise Ottosen, Jytte Højmark, Sønderlundsvej 116, 7000 FA
Hyllehøjskolen
Niels David Olsen, Erik Enevoldsen, Kauslundevej 117, 5500 MI
Strib Skole
Josef Thomsen, Per Aarup, Niels Hansensvej 3, 5500 MI
Nukanguak Geisler, Ilse Stenderup, Carl Nielsensvej 19, 5500 MI
Vestre Skole
Miki Kristensen, Eva H. Petersen, Fasanvej 1, 5500 MI
Middelfart Friskole
Aksel Petersen, Margit og Børge Nielsen, Kongebrovej 8, 5500 MI
Andre kommuner
Karl Mølgaard og Jørgen Rosbach, Tove Andersen, Møllevej 3, 6600 Vejen (Askov-Malt Skole)
Søren Reimer, Kirsten Skov, Højager 177, 7300 Jelling (Bredagerskolen)
Mette Marie Lennert, Pauline Lennert, Mosevej 60, 6000 Kolding (Bakkeskolen)
Arne Lars Johansen, Jakobine Andersen, Mosevej 20, 6000 Kolding (Bakkeskolen)
Klaudia Petersen og Kulutaq Fly, Lis Nielsen, Thyrasvej 12, 6000 Kolding (Brændkjærskolen)
Stella Lassen, Inger Udesen og Sophus Lassen, Søndergade 76, 6040 Egtved (Egtved Skole)
Cecilie Reimer, Ulla og Frank Iversen, Ruggårdsvej 29, 5463 Handrup (Fjelsted-Harndrup Skole)
Karline Gabrielsen, Tove og Leif Brock Petersen, Rugmarken 23, 6230 Rødekro (Fladhøjskolen)
Thele Jansen, Jakobine Pedersen, Elkærsholmsvej 14, 6640 Lunderskov (Fynslundskolen)
Emil Geisler, Helle Sørensen og Kjeld Kristensen, Søndergade 178, 5591 Gelsted (Gelsted Skole)
Elias Poulsen og Pele Vetterlain, Lissy og Bent Poulsen, Nålevænget 7, 9440 Åbybro (Gjøl Skole)
Ane Marie Mølgaard, Cecilie og Edvard Jensen, Gyvelvænget 119 A, 7730 Hanstholm (Hanstholm Skole)
Kristine Svenningsen, Erik og Astrid Svenningsen, Smedegade 6, 9330 Dronninglund (Hjallerup Skole)
Poul Lind Kristoffersen, Kirsten og Jens P. Jørgensen, Volstrup Præstegård, Fredborgvej, 9300 Sæby (Hørby
Skole)
Benjamin Joelsen og Johannes Pedersen, Marie Joelsen, Hovedgaden 54, 4700 Stege (Lendemark Skole)
Søren Wedege Kania, Ulla Penning, Skjoldborgsvej 2, 5270 Odense N (Næsby Skole)
Rink Mathiassen, Pia Harndal Andersen, Gl. Bogensevej 25, 5560 Aarup (Rørupskolen)
Ellen Eisner, Lone og Arne Svendsen, Farstrup 5, 4600 Køge (Sct. Nicolai Skole)
Miki Lyberth, Bodil Seiding, Marius Nielsens Alle 19, 4900 Nakskov (Stormarkskolen)
Årgang 1997
Bakkeskolen
Najaati Rosbach, Bente og Kjeld Pedersen, Agerleddet 55, 7000 FA
Arnannguaq Tobiassen, Aase Bentzen, Erritsøgaardsvej 99, 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Kristian Jeremiassen, Svend Aage Nielsen, Fårbækvejen 6, Egum, 7000 FA
Hanne Petrine Dorp, Knud og Jane Villadsen, Stallerupvej 5, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Aqqalunnguaq Henningsen, Karin Büchler, Trelde Næsvej 35, 7000 FA
50
Laura Cortzen, Lone Marquardsen, Forsythiavej 38, 7000 FA
Liv Olsen, Jens Chr. Mølgaard Jensen, Forsythiavej 25, 7000 FA
Cecilie Olsen, Marianne Oxholm Østergaard, Ildtornvej 27, 7000 FA
Ane-Grethe Rosing, Annette Hansen, Stenten 69, 7000 FA
Lars-Emil Hoffmann, Tine og Jørgen Krogh, Vejsenholtvej 11, 7000 FA
Egumvejens Skole
Karla Nielsen, Lone og Gert Nordgaard, Stallerupvej 44, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Kristina Andreassen, Judit Hardgrib, Sanddalvej 22, 7000 FA
Miki L. Møller, Margit og Bjarne Korshøj, Baunegårdsvej 64, 7000 FA
Karl Thomas Jensen, Else Knudsen, Snoghøj Landevej 125, 7000 FA
Nukannguaq Markussen, Bøje Østerlund, Højskolevej 9, 7000 FA
Herslev Centralskole
Frank Olsvig, Jytte Holmgaard, Tårupvej 48, 7000 FA
Skansevejens Skole
Bodil Lange Kronvold, Hanne og Torben Mejlvang, Devantiersvej 24, 7000 FA
Paninnguaq Kristensen, Jette og Jørgen Nielsen, Sonnesvej 9, 7000 FA
Nivikka Jeremiassen, John og Lotte Nielsen, Skansevej 7, 7000 FA
Donna Ville France Johansen, Pia og Åoul Rasmussen, Skansevej 7, 7000 FA
Ove Jeremiassen, Dorthe Jensen, Avlsbrugervej 13 2. t.v., 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Henni Jensen, Lene Hansen, I. P. Jacobsensvej 3, 7000 FA
Skærbæk Skole
Nukannguaq Petersen, Anni Johansen, Bågøvænget 2, 7000 FA
Pilunnguaq Johansen, Marianne Pedersen, Siøvænget 2, 7000 FA
Karen Birthe Mikaelsen, Tonny og Lene Henriksen, Vigøvej 33, 7000 FA
Taulov Skole
Maria Pars, Anni Poulsen, Jens Thuesensvej 5, 7000 FA
Niels Peter Pars, Pia og Claus Hansen, Krybily Alle 1, 7000 FA
Miki Jensen, Ulla Spring, Højgårdsvej 13, 7000 FA
Hans Peter Nielsen, Kathe og Carsten Jensen, Druehaven 35, 7000 FA
Henrik Mathæussen, Leo og Inge Henriksen, Jens Thuesensvej 15, 7000 FA
Treldevejens Skole
Palle Broberg, Johanne Hansen, Smalagervej 12, 7000 FA
Johansigne Samuelsen, Jonna Mortensen, Sonnesvej 17, 7000 FA
Fredericia Friskole
Jonathan Samuelsen, Morten Gommesen, Gefionsvej 6, 7000 FA
Fredericia Realskole
Gerth Ole Mathiassen, Nina og Bent Andersen, Cohrsvej 4, 7000 FA
51
Sct. Knuds Skole
Aqqalu Sakæussen, Inger Skovbon, Jacob Hansensvej 13, 7000 FA
Englystskolen
Knud Skifte, Johannes Larsen, Borggårdsparken 46, 7080 Børkop
Gårslev Skole
Aviaaja Fly, Aase Krogh og Poul Erik Kirstensen, Nebbegårdsvej 127, 7000 FA
Angutinnguaq Titussen, Anne Lise Thiilborg og Robert Skov, Søndervænget 19, 7080 Børkop
Hans Peder Kirkegård, Marion Hansen, Herredsvej 104, 7080 Børkop
Smidstrup-Skærup Skole
Mette Therkildsen, Kirsten Suhr, Håstrupvej 10, 7080 Børkop
Hyllehøjskolen
Najagtarak Lindenhann, Erik Enevoldsen, Kauslundevej 117, 5500 MI
Lillebæltskolen (MI)
Pia Madsen, Yvonne Hummelmose, Havevænget 11, 5500 MI
Strib Skole
Carla Villadsen, Lisbeth og Poul Erik Linnet, Møllebakken 44, 5500 MI
Eva Olsen, Hanne Lundgreen, Chr. Danningsvej 15, 5500 MI
Vestre Skole
Regine Johansen, Hanne Klausen, Irisvej 21, 5500 MI
Renee Lennert, Marianne og Kenneth Lynn-Pedersen, Sverigesvej 11, 5500 MI
Rasmus Rosbach, Eva Pedersen, Fasanvej 1, 5500 MI
Boye Lange, P. og J. Thømming, Egevej 38, 5500 MI
Middelfart Friskole
David Kristiansen, Margit og Børge Nielsen, Kongebrovej 8, 5500 MI
Ejby Skole
Jens Ole Wille, Karen og Niels Ivar Eriksen, Mindevej 21, Ejby, 5500 MI
Andre kommuner
Kuno Skov, Naja Høegh og Poul Erik Jørgensen, Platanvej 5, 7441 Bording (Bording Skole)
Thomas Johansen, Annegrete Ravnshøj, Højstrupvej 17, 4673 Rødvig (Boestofteskolen)
Danny Fisker, Linda og Kurt Bauer, Fælledvej 16, 6000 Kolding (Bramdrup Skole)
Johan Tobiassen, Pernille Gregersen, Middelfartvej 61, 5464 Brenderup (Brenderup Skole)
Mathias Mølgård, Karoline Sørensen, Beringsvej 38 A, 8700 Horsens (Dagnæsskolen)
Malik Olsen, Henriette Mynster, Holtungvej 17, 7100 Vejle (Grejs Friskole)
Niels Hansen, Finn og Doris Thomsen, Sdr. Bygade 16, 7100 Vejle (Grejs Friskole)
Miinannguaq Bidstrup, Henning Christoffersen, Hørby Præstegård, 9300 Sæby (Hørby Skole)
Nukannguaq Olsvig, Kirsten og Jan Buur, Strandvej 11, 8600 Silkeborg (Kornmod Realskole)
Ole Svendsen, Ellen Trane, Stegstedvej 28, 5200 Odsense (Pårup Skole)
Aaqa og Aline Mathiassen, Augustine Mathiassen og Michael Jensen, Hovedvejen 53, 4913 Horslunde
(Ravnsborgskolen)
Frederik Mathiassen, Pia Harndal Andersen, Gl. Bogensevej 25, 5560 Aarup (Rørupskolen)
52
Stefan Siegstad, Ane og Rene Lauritsen, Tværvej 6, 7260 Sdr. Omme (Sdr. Omme Skole)
Tobias Møller, Dagmar og Hans Nielsen, Hjarup Byvej 6, 6580 Vamdrup (Skanderup-Hjarup Forbundsskole)
Preben Kleist, Hedvig Lundblad, Frederikshavnsvej 25, 9300 Sæby (Sæbygårdskolen)
Pia Jensen, Arne og Lilian Jensen, Spætten 3, 6920 Videbæk (Videbæk Skole)
Årgang 1998
Alleskolen
Lisa Vetterlain og Jørgen Kristensen, Leif Dam, Søndermarksvej 38 1. th., 7000 FA
Bakkeskolen
Lars Kristian K.T. Møller, Bente og Kjeld Pedersen, Agerleddet 55, 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Karl Jeremiassen, Annie Kaagaard Kristensen, Stallerupvej 53, 7000 FA
Magdaline Kruse, Jane og Knud Villadsen, Stallerupvej 5, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Sofie Marina Frederiksen, Tove Torp, Forsythiavej 60, 7000 FA
Anna Jakobsen, Helle Lisberg og Jan Poulsen, Trelde Næsvej 86, 7000 FA
Egumvejens Skole
Klara Jensen, Finn Madsen og Annette Akin, Havepladsvej 7, 7000 FA
Oquna Emanuelsen og Thomas Zeeb, Benigne Lange, Indre Ringvej 113, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Dora Jakobsen, Judit Hardgrib, Sanddalvej 22, 7000 FA
Nise Hansen, Karsten Møller, Blåkjærsvænget 23, 7000 FA
Købmagergades Skole
Marita Kaspersen og Laila Sandgreen, Karen Ingrid og Jørn Jensen, Nr. Voldgade 78, 7000 FA
Lyng Skole
Malu Kristiansen, Grethe Lyager, Damsbovej 69, 7000 FA
Åge Albert Guldager, Kenneth og Gitte Dini, Langesøvej 68, 7000 FA
Skansevejens Skole
Nikoline Møller Berthelsen, Laila Danielsen, Egeskovvej 128, 7000 FA
Andre Lundblad, Henning og Susanne Lund, Samsøvej 14, 7000 FA
Amalie Karlina Jensine Zeeb, Birgit Falk, Honoresvej 11, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Agnes Dorthea Kristine Petrussen Johansen, Birgit og Jørn Jespersgaard, Parcelvej 33, 7000 FA
Sørine Louise Olava Hansen, Ellis Maarbjerg og Egon Weber Paulsen, Prangervej 75, 7000 FA
Nukappiaaluk Magnussen Hansen og Suulur Reimer Geisler, Susanne og Knud Andersen, Holbergsvej 35 A,
7000 FA
Skærbæk Skole
Isaq Jeremiassen og Karl-Malik Stach, Anne Grethe Bonde, Skærbæk Havnegade 23, 7000 FA
53
Taulov Skole
Elia Olsen, Pia og Claus Hansen, Krybily Alle 1, 7000 FA
Paninnguaq Jensen, Dorthe Pedersen, Rønnevænget 4, 7000 FA
Treldevejens Skole
Ane Sofie Gabrielsen, Henritte Breum og Birger Dyrby, Baldersvej 35, 7000 FA
Fredericia Realskole
Knud og Ane Louise Rosbach, Nina og Bent Andersen, Cohrsvej 4, 7000 FA
Andkær Skole
Amalie Susto Sara, Carsten Ravn Nielsen og Inge-Lise Hansen, Vigen Skovvej 11, 7080 Børkop
Arne og Henning Fly, Anne Hermansen og Preben Clausen, Vandværksvej 9, 7080 Børkop
Englystskolen
Abelone Andrea Gertha Rasmine Mathine Petersen, Jette Stjernholm, Mågevej 10, 7080 Børkop
Gauerslund Skole
Christina Zeblon Møller, Flemming Pedersen, Brejning Søndergade 19, 7080 Børkop
Rikki Hansen, Vibeke Hansen, Venusvej 10, 7080 Børkop
Hans Daniel Henningsen, Helle K. Pedersen, Saturnvej 8, 7080 Børkop
Smidstrup-Skærup Skole
Johannes Peter Jens Christian Clasen, Fam. Mølgård Gundersen, Søndermarksvej 106, 7080 Børkop
Hyllehøjskolen
Thomas Frederik Møller Olsen og John Ottesen, Anna og Henrik Jørgensen, Hvedevej 11, 5500 MI
Lillebæltskolen (MI)
Sara Dorthe Petersen, Jørn Landry Petersen, Skarøvænget 3, 5500 MI
Pilunnguaq Ane Johanne Kristensen og Andra Jensine Kristine Nukannguaaq Blytmann, Michael og Anette
Berg, Anholtvej 6, 5500 MI
Strib Skole
Moses Petersen og Dorthe Mathiasen, Lisbeth og Poul Erik Linnet, Møllebakken 44, 5500 MI
Ane Mette Beathe Mølgård, Vibeke Jensen, Scharlingsvej 11, 5500 MI
Malene Marie Olsvig R. Thomsen, Lilly Larsen, Lykkevej 15, 5500 MI
Vestre Skole
Riiki Kristensen, Eva H. Petersen, Fasanvej 1, 5500 MI
Miki C. Thomassen, Grethe Toftlev, Nygade 14 B, 5500 MI
Østre Skole
Mia Skifte Lynge, Annette Christensen, Stavnsgyden 4, 5592 Ejby
Middelfart Friskole
Anda Peter Poulsen, Lars og Marianne Johansen, Damgyden 6, 5592 Ejby
54
Andre kommuner
Niels Peter Elias Angubsen, Jens Karl Larsen, Ribegade 16, 9900 Frederikshavn (Abildgårdskolen)
Kuulu Geisler og Tittus Eskildsen, Erik Møller Hansen og Anne Grethe Munk Jensen, Kystvejen 14, 5466
Asperup (Baaring Skole)
Kristian Tobiassen, Signe Tobiassen, Trigecentervej 72, 8280 Trige (Bakkegårdsskolen)
Trine Louise J. Larsen, Jonna og Ove Bach, Sønderborgvej 9, 7441 Bording (Bording Skole)
Tonny Fisker, Linda og Kurt Bauer, Fælledvej 16, 6000 Kolding (Bramdrup Skole)
Karl Jørgen Gundel, Karoline og Karsten Sørensen, Beringsvej 38 A, 8700 Horsens (Dagnæsskolen)
Suusi Nikolajsen, Rakel Skifte, Skovparken 61, 6000 Kolding (Dyrehaveskolen)
Kaali Tuuma, Henning Christoffersen, Hørby Præstegård, 9300 Sæby (Hørby Skole)
Silas Andres Bohm Nathanielsen, Else og Herluf Bøgegård, Høgelundvej 5, 7323 Give (Karlskovskolen)
Jens Nielsen, Pia Søndergaard, Bredsten Landevej 52, 7323 Give (Karlskovskolen)
Rene Ulriksen, Esther Christensen, Flodagervej 2, 7323 Give (Karlskovskolen)
Anders Stach Thomsen, Klara og Henrik Andersen, Bjerrevej 40, 9800 Hjørring (Løgslev Skole)
Isaq Blytmann, Pia Harndal Andersen, Gl. Bogensevej 25, 5560 Aarup (Rørupskolen)
Louise Hansine Ruth Kiisteraq Kristine Gundel, Kirsten Kjær og Jan Buur, Strandvejen 11, 8600 Silkeborg
(Sejs Skole)
Carl Peder Enø Fly, Charlotte Fly og Lars Nielsen, Rosenhøj 16 C, 8260 Viby J (Søndervangsskolen)
Jakob Pindstrup Andersen, Betty og Erik Andersen, Vestbanevej 30, 7184 Vandel (Vandel Skole)
Årgang 1999
Alleskolen
Kaali Lund Mathæussen, Leo Vindfeldt og Lis Rasmussen, Ullerupdalsvj 5, 2 th. 7000 FA
Iris Clasen, Naja Lange, Søndermarksvej 58, 2.th, 7000 FA
Bakkeskolen
Else Marie Beathe Louise Petersen, Susanne og Kim Eichwer Møller, Toftegårdsvej 19, 7000 FA
Lena Møller, Bente og Kjeld Pedersen, Agerleddet 55, 7000 FA
Aabilli Lange, Inger Sørensen, Havlykke 8, 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Natuk Dorph Lennert, Jane og Knud Villadsen, Stallerupvej 5, 7000 FA
Helga Leibhardt, Solveig Hansen og Jens Søndergaard, Bredager 4, 7000 FA
Paninnguaq Olsvig, Pia og Poul Urbrand, Stallerupvej 1, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Bea Petrine Jeremiassen, Annette Hansen og Bjarke Pløen, Stenten 69, 7000 FA
Jesper Sandgreen, Jørgen og Else Kristensen, Syrenvej 9, 7000 FA
Nina Maja Grønvold Olsen, Jens Chr. Mølgaard Jensen, Forsythiavej 25, 7000 FA
Lars Peter Ostermann, Ann og John Bech Hansen, Agernvænget 6, 7000 FA
Egumvejens Skole
Mathias Blytmann, Annette Akin og Finn Madsen, Havepladsvej 7, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Anthon Markussen, Jan Boisen, Rudolf Steinervænget 16, 7000 FA
Peter Rosbach, Else og Henning Knudsen, Snoghøj Landevej 125, 7000 FA
55
Herslev Centralskole
Hans Jensen, Mette og Ivar Danielsen, Kirketoften 2, 7000 FA
Købmagergades Skole
Isak Eriksen, Lise og Ejner Jensen, Prinsessegade 65 B, 7000 FA
Lyng Skole
Pilunnguaq Kristensen, Helle Gudmunsson, Ekkodalen 14, 7000 FA
Aputsiak Jens Olsen, Hanne og Søren Frank, Ravnsgårdsvej 61, 7000 FA
Jens Jakob Kristensen, Gitte og Kenneth Dini, Langesøvej 68, 7000 FA
Skansevejens Skole
Aviaq Godtfredsen, Lise Birk Asaa, Treldevej 24, 7000 FA
Paninnguaq Rosbach, Inger Møller, Anholtvej 3 A, 7000 FA
Aron Olsen, Susanne Peyk og Willy Møller, Elsevej 21, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Beathe Markussen, Ulla Randeris Clausen, Herman Bangsvej 17, 7000 FA
Kathrine N. Gundel, Gitte og Knud Verner Jensen, Hannerup Engvej 5, 7000 FA
Aviana Eriksen, Karsten og Alice Gammelby, Parcelvej 1, 7000 FA
Najattaajarak Noahsen, Birgit Rasmussen og Jørn Jespersgaard, Parcelvej 33, 7000 FA
Kristian Kaspersen og Steffen N. Schmidt, Susanne og Knud Andersen, Holbergsvej 35 A, 7000 FA
Skærbæk Skole
Dorthe Berthelsen, Tonny og Lena Henriksen, Vigøvej 33, 7000 FA
Erninnguaq Reimer, Thorkild og Eva Vedel Nielsen, Klintevej 8, 7000 FA
Taulov Skole
Kristine Olsvig, Gerda og Mogens Ravn, Urtehaven 8, 7000 FA
Aviaaja Louise Mathæussen, Gerda og Søren Jensen, Egevænget 2, 7000 FA
Leif Johansen, Pia og Claus Hansen, Krybily Alle 1, 7000 FA
Vera Larsen, Heidi Bager, Slåenvej 56, 7000 FA
Jens Fly, Nina Jepsen og Søren Andersen, Taulov Kirkevej 30, 7000 FA
Treldevejens Skole
Walter Scivoli, Rene og Sandra Brand, Herthavej 15, 7000 FA
Fredericia Realskole
Ane Kathrine Mathiassen, Nina og Bent Andersen, Cohrsvej 4, 7000 FA
Gauerslund Skole
Taatsiannguaq Nielsen Silassen og Ari Thomsen, Birgitte og Harry Jensen, Borgergade 14, 7080 Børkop
Smidstrup-Skærup Skole
Jensigne Jensen, Jytte Højmark, Sønderlundsvej 116, 7080 Børkop
Hyllehøjskolen
Paarnanguaq Mathiasen, Vibeke Jensen og Martin Thomsen, Ulvsbjerg 20, 5500 MI
56
Lillebæltskole (MI)
Rebekka Enø Fly, Hanne Pedersen, Bogøvænget 21, 5500 MI
Ivalu Jeremiassen, Tove og Ove Merrild, Fynsvænget 2, 5500 MI
Bettina Fly, Rikke Bjerglyng og Henrik Guldbrandt, Grønlandsvej 15, 5000 MI
Strib Skole
Erninnguaq Petersen og Malik Guldager, Lisbeth og Poul-Erik Linnet, Møllebakken 44, 5500 MI
Vestre Skole
Caaliina Kristoffersen, Annette Bøgstrup, Drosselvej 20, 5500 MI
Aka Berthelsen, Grethe Toftlev, Nygade 14 B, 5500 MI
Middelfart Friskole
Tuinnguaq Thorleifsen, Margit og Børge Nielsen, Kongebrovej 8, 5500 MI
Andre kommuner
Bikki Tobiassen og Nanna Lange, Signe Tobiassen, Trige Centervej 72, 8380 Trige (Bakkegårdsskolen)
Daniel N. K. Larsen, Johanne Fejerskov, Østre Alle 2, 6650 Brørup (Brørup Skole)
Jørgen Vetterlain, Karoline og Karsten Sørensen, Beringsvej 38 A, 8700 Horsens (Dagnæsskolen)
Joas Mikaelsen, Ulrik Lorenzen, Langerud 21, 5620 Glamsbjerg (Glamsbjerg Fri- og Efterskole)
Edvardt Inuk Jokum Poulsen og Tittus Jakobsen, Martine Kristensen Augustenborg, Saturnvej 4, 8260 Viby J
Isak Sandgreen og Jens Møller, Anni og Torben Knudsen, Hjulets Kvarter 252, 5220 Odense SØ (Holluf Pile
Skole)
Jensine M. Lassen, Dagmar og Gunner Jensen, Højris Alle 83, 7430 Ikast (Hyldegårdsskolen)
Lars-Karl Kr. Sørensen, Martha Andersen, Uglehøjen 114, 5260 Odense S (Højby Friskole)
Natascha Thybring Poulsen, Morten Poulsen, Maglehøjvej 3, 3300 Frederiksværk (Kregme Skole)
Taatsiannguaq Siiva N. Ottosen, Emilie Knudsen, Kronborgvej 18, 5450 Otterup (Lunde-Hjadstrup Skole)
Joas Karl Larsen Samuelsen, Gert Pindstrup Andersen, Skovdalsvej 8, 3300 Frederiksværk (Magleblikskolen)
Emil Helberg Eisner, Ulla Eisner, Erdalsvej 46, 2600 Glostrup (Nordvangsskolen)
Minik Lange Petersen, Nikolaj Lange og Susanne Bech Hansen, Vesterøn 16, 5700 Svendborg
(Rantzausminde Skole)
Gunilla Rita Lennert Sander, Ane Mette og Flemming Christensen, Auroravej 40, 2610 Rødovre (Rødovre
Skole)
Angutinnguaq Stork Jørgensen, Linda Brill, Ingemanns Alle 115, 6700 Esbjerg (Rørkjær Skole)
Andreas Petersen, Pia Harndal Andersen, Gl. Bogensevej 25, 5560 Aarup (Rørupskolen)
Nick Fussing Rosbach og Britta Pedersen, Dorthe og Jørgen Tegllund, Ællinggade 1, 7140 Stouby (Stouby
Skole)
Kaaka Geisler, Inge og Christian Hansen, Sønderagervej 54 1. tv., 7400 Herning (Sønderagerskolen)
Hansinnguaq Olsvig, Ejvind og Juliane Richardt, Koktvedvej 93, 9000 Frederikshavn (Ørnevejens Skole)
Cecilie Karla Nikolajsen, Martha Kristensen, Dalgårdsvej 108, 6600 Vejen (Østerbyskolen)
Årgang 2000
Alleskolen
Markus Hovgaard Jensen, Conny Jensen, Korskærvej 178, 7000 FA
Bakkeskolen
Nukannguaq Samuelsen, Bente og Kjeld Pedersen, Agerleddet 55, 7000 FA
57
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Kulunnguaq Nielsen, Lone og Gert Nordgaard, Stallerupvej 44, 7000 FA
Lars Kristian Juliussen, Stig Andersen og Elisabeth Thøger Jensen, Elboskrænten 7, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Brian Davidsen, Vibeke Rasmussen, Forsythiavej 26, 7000 FA
Andrea Abelsen, Ann-Lena Christensen og Bruno Stenkjær, Trelde Næsvej 12, 7000 FA
Salik Fleischer, Ulla Skovgaard Andersen, Vejlby Kirkevej 27, 7000 FA
Laila Cortzen, Hanne Andersen og Arne Andreasen, Forsythiavej 20, 7000 FA
Nivi Mølgaard, Lissy og Per Nielsen, Forsythiavej 18, 7000 FA
Egumvejens Skole
Peter John Vetterlain, Margit og Leif Hansen, Æblevej 6, 7000 FA
Malene Berthelsen, Ragny Møller Skov, Deleuransvej 4, 7000 FA
Dorthe Jensen, Helle Petersen, Irisvej 16, 7000 FA
Enok Peter Nielsen, Michael Guldborg, Ansgarsvej 36, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Zia Tuperna Hansen, Lis og Ole Kolling, Strandagervænget 9, 7000 FA
Kia Tupaarnaq Hansen, Randi Jensen, Baunegårdsvej 7, 7000 FA
Nuunu Lars Olsen, Heike og Torben Nielsen, Ametystvænget 6, 7000 FA
Herslev Centralskole
Malou Olsvig, Mette og Ivar Danielsen, Kirketoften 2, 7000 FA
Pilunnguaq Olsvig, Tina og Jens Chr. Davidsen, Kirketoften 4, 7000 FA
Lyng Skole
Ida Blytmann, Gitte og Kenneth Dini, Langesøvej 68, 7000 FA
Skansevejens Skole
Lea Mathiesen, Thala Michaelsen, Blonds Alle 4 1. tv., 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Ivalo og Turpaarna Mathiassen, Birgit Rasmussen og Jørn Jespersgaard, Parcelvej 33, 7000 FA
Nivi Fly, Gitte og Knud Verner Nielsen, Hannerup Engvej 5, 7000 FA
Skærbæk Skole
Hansinannguaq Andusa Siegstad, Johansigne og Hans Christensen, Fjordvejen 53, 7000 FA
Sørine Reimer og Andreas Jeremiassen, Anne-Grethe og Kaj Bonde, Skærbæk Havnegade 28, 7000 FA
Bentia Elionora Mathæussen, Dorthe og Steen Rørmann Olsen, Ernst Carlsensvej 12, 7000 FA
Treldevejens Skole
Ulla Tina Kren Jakobsen, Marianne Flindt Rasmussen, Blonds Alle 30, 7000 FA
Margrethe Tobiassen, Annette Akin og Finn Madsen, Havepladsvej 7, 7000 FA
Andkær Skole
Palle Lange og Niisi Vetterlain, Susanne Kristensen og Hans Otto Lynge Pedersen, Skovbyvej 5, 7080 Børkop
Englystskolen
Uluutannguaq Eriksen, Ruth og Jørn Jensen, Overgaden 2 G, 7080 Børkop
58
Ane Leibhardt, Søren Larsen og Grethe Vinding Larsen, Borggårdsparken 39, 7080 Børkop
Gauerslund Skole
Sussi Brønlund Jensen, Karin Møller Johansen, Stationsvej 30 A, 7080 Børkop
Petra Zeeb, Lone Tarp Jensen, Hørgyden 22 A, 7080 Børkop
Hyllehøjskolen
Pauline Gundel, Thomas Petersen, Majsvej 18, 5500 MI
Pia Kleemann, Conny og Michael Jensen, Mølleløkken 43, 5500 MI
Strib Skole
Karen Mølgaard, Vibeke Jensen, Scharlingsvej 11, 5500 MI
Karl Frederik Jensen, Martha Lund og Kent Søbrink, Nørre Alle 33 B, 5500 MI
Tina Jakobsen, Inger Hansen, H.C. Lumbyesvej 25, 5500 MI
Vestre Skole
Mikeerannguaq (Mike) Lundblad, Helle Thambo og Kjeld Refsgaard, Søndergade 12 1, 5500 MI
Østre Skole
Norsaq Kristensen, Pia Klüver Jensen, Merianvej 5, 5500 MI
Andre kommuner
Armanguaq Rosing, Anette og Hans Iversen, Nederbyvej 2, 6300 Gråsten (Adsbøl Kristne Friskole)
Najaaraq Andersen, Tove Andersen, Møllevej 3, 6600 Vejen (Askov-Malt Skole)
Lars Henrik Ib Jess Møller, Vivi Skifte Skovlundvej 31, 6000 Kolding (Bakkeskolen)
Nivi Qillannguaq Reimer, Ingrid Kjærgaard og Jesper Boldsen, Klokkefaldet 1, 8230 Åbyhøj
(Bakkegårdsskolen)
Daniel Krogh Petersen, Bitten og Bent Krogh Petersen, Kvædegangen 3, 3460 Birkerød (Bistrupskolen)
Arqaloraq Karl Olsvig, Inge Pedersen og Bjarne Knudsen, Bredgade 10 A, 8740 Brædstrup (Brædstrup Skole)
Innuteq Fisker, Karoline og Karsten Sørensen, Beringsvej 38 A, 8700 Horsens (Dagnæsskolen)
Steffen Underbjerg, Anne Mette Jacobsen, Ragedal 16, 6900 Skjern (Faster Skole)
Taliilannguaq Petersen, Ole Nielsen, Trillegårdsvej 194, 8210 Århus V (Frydenlundskolen)
Niels Karl Eriksen, Ulrik Lorenzen, Langerud 21, 5620 Glamsbjerg (Glamsbjerg Fri- og Efterskole)
Enok Gaba Johan Phillipos Hansen, Ulrikke Andersen, Bygmarken 56, 7730 Hanstholm (Hanstholm Skole)
Rene Vetterlain, Lone Laursen og Bent Lund, Bjerreager 56, 7120 Vejle Ø (Hældagerskolen)
Paninnguaq Samuelsen, Salomine og Kaj Madsen, Kallesmark 18, 7700 Thisted (Klitmøller Skole)
Kristian Jensen, Jensigne Samuelsen, Finlandsvej 127 3. tv. 7100 Vejle (Nørremarksskolen)
Miiannguaq Olsvig, Kirsten Kjær Buur og Jan Buur, Strandvejen 11, 8600 Silkeborg (Sejs Skole)
Ole Dorph Geisler, Jakobine Pedersen, Elkærholmvej 14, 6640 Lunderskov (Skanderup Friskole)
Cecilie Thomassen, Vivi Andersen, Valnøddevej 57, 5270 Odense N (Stige Skole)
Birgit Fly, Dorthe og Jørgen Tegllund, Ællingegade 1, 7140 Stouby (Stouby Skole)
Pilunnguaq Sandgreen, Armannguaq og Henrik Walsted, Hjelmvej 11 st., 6000 Kolding (Søndervangsskolen)
Martha Nora Jakobsen, Cornellie Bagger, Oldvejen 20, 4300 Holbæk (Vipperød Skole)
Steffen Richard Enok Samuelsen Vetterlain, Jensigne Hansen, Finlandsgade 56, 7430 Ikast (Østre Skole)
Joas D.O. Lynge, Lilli og Flemming Frandsen, Haslevej 10, 3700 Rønne (Åvangsskolen)
59
Årgang 2001
Bakkeskolen
Paninnguaq Jensen Mølgård, Bente og Kjeld Pedersen, Agerleddet 55, 7000 FA
Ivalo Geräe, Berit Ulrichsen og Ib Christensen, Toftegårdsvej 57, 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Kulunnguaq Berthelsen, Eva Mathiesen, Fårbækvej 6, 7000 FA
Aviana Reimer, Vibeke og Jan Johansen, Elbokrogen 15, 7000 FA
Erne Samuelsen, Lissy Nielsen, Ellegårdsparken 19, 7000 FA
Jensigne Lindenhann, Vibeke og Jan Klein-Christensen, Bredager 9, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Aqqa Mikael Jeremiassen, Annette Hansen og Bjarke Pløen, Stenten 69, 7000 FA
Mia Lundblad, Hanne Andersen og Arne Andreasen, Forsythiavej 20, 7000 FA
Malik Piili Gundel, Vibeke Dahl Rasmussen, Forsythiavej 26, 7000 FA
Nielsine Fly, Tina og Thorkild Dahm, Trelde Næsvej 74, 7000 FA
Najaaraq Møller, Holger Rahbek, Bøgeskovvej 43, 7000 FA
Danny Petersen, Lis og Per Svensson, Berberisvej 6, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Inunngauq Hansen, Grethe Terkelsen og Per Overgaard Nielsen, Lundbakken 7, 7000 FA
Kenneth Ole Mortensen, Bente og Bo Tind Harre, Vejrmosegårdsalle 72, 7000 FA
Aqqaluk Nielsen, Judith Hardgrib, Sandalvej 22, 7000 FA
Herslev Centralskole
Jens Jakob Knudsen, Mette og Ivar Danielsen, Kirketoften 2, 7000 FA
Christina Lange, Tina og Jens Chr. Davidsen, Kirketoften 4, 7000 FA
Villa Lange Sandgreen, Eva og Svend Erik Haahr, Sdr. Vilstrupvej 37, 7000 FA
Lyng Skole
Hansinnguaq Ole Lennert, Grethe Lyager, Damsbovej 69, 7000 FA
Skansevejens Skole
Karen Mette Zeeb, Inger Hansen, Bülowsvej 7, 7000 FA
Charlotte M. Jensen, Bodil Christensen, Indre Ringvej 219, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Thuinnguaq Nielsen, Ulla og Johannes Clausen, Herman Bangsvej 17, 7000 FA
Arnatsiaq Geisler, Naja Lange, Søndermarksvej 58, 7000 FA
Mia Lennert, Benthe og Kurt Macussen, Prangervej 118, 7000 FA
Skærbæk Skole
Edith Skov, Sofie Stina og Jens Peter Kleist Rosbach, Anne-Grete og Kaj Bonde, Skærbæk Havnegade 28,
7000 FA
Taulov Skole
Sandra Thorleifsen, Pia og Claus Hansen, Krybily Alle 1, 7000 FA
60
Treldevejens Skole
Liisipannguaq Petrussen, Judithe Andersen, Blonds Alle 30, 7000 FA
Nikki Markussen, Marianne F. Rasmussen, Honoresvej 33, 7000 FA
Andkær Skole
Jens Peter Jeremiassen, Amalie Lynge og Knud Erik Bjerg, Andkærvej 205, 7080 Børkop
Kaspaaraq Schmidt, Ellen og Jens Bjerre, Sønderskovvej 4, 7080 Børkop
Gauerslund Skole
Alitha Schmidt, Pia Hinrichs, Rønnevang 41, 7080 Børkop
Miilu Klaus Ernst Biilmann, M. Stounbjerg, Møllegårdsvej 4, 7080 Børkop
Pilunnguaq Jørgensen, Ulla og Paw Mortensen, Skovgårdsparken 40, 7080 Børkop
Aulby Skole
Pilutaq Berthelsen, Allis og Kaj Hansen, Røjle Bygade 53, 5500 MI
Ane Betty Hjort Andersen, Ann Lauritsen, Vejlbyvej 43, 5500 MI
Hyllehøjskolen
Sinniisoq Berthelsen, Else og Søren Thomsen, Kauslundevej 108, 5500 MI
Dorthinnguaq Ostermann, Charlotte Rasmussen, Hvedevej 1, 5500 MI
Vestre Skole
Katu Madsen, Tove Kjeldsen og Lasse Rasmussen, Egevej 3, 5500 MI
Strib Skole
Arne Petersen og Filemon Steenholdt, Lisbeth og Poul-Erik Linnet, Møllebakken 44, 5500 MI
Andre kommuner
Makka Jensen Zeeb, Birgitte Zeeb, Kærskovvej 4, 9540 Nibe (Bislev Skole)
Luuti Tønnes Larsen Lyberth, Ananias Lyberth, Svensonsgade, 9000 Aalborg (Seminarieskolen)
Amalie Lundblad, Karina Schmidt, Hospitalsgade 36, 7323 Give (Ikærskolen)
Stefan Iversen, Gerda og Knud Nielsen, Majkær 5, 6310 Broager (Adsbøl Friskole)
Thomas Olsen Stjernholm, John Stjernholm, Troldhedevej 28, 6933 Kibæk (Troldhede Skole)
Mala Olsvig Svendsen, Elise og Karsten Bruun, Kronborgvej 9, 8970 Havndal (Grønhøj Skole)
Lisa Leisner Westermann, J. og P. Nielsen, Mosevang 15, 9670 Løgstør (Overlade Skole)
Frances Barbara Ørnstrup Kristensen, Dorete Kristensen, Kronprinsessegade 85, 6700 Esbjerg
(Danmarksgade Skole)
Jonas Holm Larsen, Ida Boisen, Koglestien 10, 8250 Egå (Skæring Skole)
Niels Jørgen Jensen, Karoline Sørensen, Beringsvej 38 A, 8700 Horsens (Dagnæsskolen)
Paninnguaq Iversen og Mariana Reimer, Margrethe og Verner Petersen, Ladelundsvej 2, 6650 Brørup
(Brørup Skole)
Malik Reimer Larsen, Karen og Mogens Jensen, Risagervej 5, 7323 Give (Thyregod Skole)
Jess Kristiansen, Dorthe Dammand, Langstedvej 18, 5620 Glamsbjerg (Glamsbjerg Fri- og Efterskole)
Karen Marie Jensen, Ane Simonsen, Færgevej 20, 8600 Silkeborg
Andrea Lea-Elisa Louisa Frederiksen, Anette og Anker Larsen, Solhegnet 17, 2670 Greve
Karen Kristensen, Minannguaq Kristensen, Lyngens Kvarter, 7400 Herning
61
Årgang 2002
Bakkeskolen
Ulla Jensigne Steenholdt Olsen, Iraj Kiani Holmbjerggårdsvej 70, 7000 FA
Ina N. Tobiassen, Lise Pinderup, Holtegårdsvej 1, 7000 FA
Ane Sara Fly, Mette og Peter Haahr, Dalsvinget 7, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Line Nathanielsen, Heidi og Søren Schelde, Syrenvej 11, 7000 FA
Agnethe Lindenhann, Mosti og Balling, Stenten 17, 7000 FA
Kenneth Hegelund, Lis og Per Svensson, Berberisvej 6, 7000 FA
Malik Storck Lange, Andersen, Skovvej 259, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Nukannguaq Matthiessen, Gitte Vildal, Langesøvej 12, 7000 FA
Herslev Centralskole
Aqqalu Frederiksen, Mette og Ivar Danielsen, Kirketoften 2, 7000 FA
Jens-Peter Olsvig, Tina og Jens Chr. Davidsen, Kirketoften 4, 7000 FA
Købmagergades Skole
Kim Brønlund, Jytte Christensen, Nr. Voldgade 102, 7000 FA
Lyng Skole
Angutinnguaq Reimer, Mette Wichmann Agerholm, Vandmøllegårdsvej 29 B, 7000 FA
Aviaja Møller, Martha Petersen, Lillenæs 50, 7000 FA
Ulloriaq Kristiansen, Grethe Lyager, Damsbovej 69, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Malu Anja Ostermann Møller, Svetlana og Mikhail Sigel, Søndermarksvej 38 st. th., 7000 FA
Sara Kristensen, Helle Devantier, Carit Etlarsvej 32, 7000 FA
Angutmmarik Geisler, Rasmussen og Jespersgård, Parcelvej 33, 7000 FA
Eva Methe Møller, Naja Lange, Søndermarksvej 58, 7000 FA
Skærbæk Skole
Tuperna Møller, Helle Mikkelsen, Barsøvej 3, 7000 FA
Ditlev Kaali Mathæussen, Dorte og Steen Olsen, Ernst Carlsensvej 12, 7000 FA
Treldevejens Skole
Sofie Grønvold og Ottilie Nielsen, Benigne Lange, Indre Ringvej 113, 7000 FA
Peter Karl Gabrielsen, Birger Dyrby 35, Baldersvej 35, 7000 FA
Nuka Maasi Lynge, Judithe Andersen, Blonds Alle 30, 7000 FA
Fredericia Realskole
Qulutaq Sandgreen og Albert Kaspersen, Nina og Bent Andersen, Cohrsvej 4, 7000 FA
Andkær Skole
Arnaruluk Eriksen, Inge-Lise Ravn, Vigen Skovvej 11, 7080 Børkop
Line Oline Sofie Hansen, Hanne og Jan Christensen, Stationsvej 8, 7080 Børkop
62
Michael Severin Bro, Kate Bech, Skovgårdsparken 76, 7080 Børkop
Charlotte Villadsen, Tommy og Dorthe Dideriksen, Rønnevang 21, 7080 Børkop
Smidstrup-Skærup Skole
Tuperna Kruse, Susanne Kristensen, Frifeldtvej 1, 7000 FA
Lars Karl Sandgreen, Kirsten Linck Hansen, Vestermarksvej 101, 7080 Børkop
Tuperna Rosbach Petersen, Jackie Milligan, Håstrupvej 136, 7000 FA
Aulby Skole
Jensigne Mathiassen, Jette og Michael Laursen, Kystvej 51, 5500 MI
Hyllehøjskolen
Andres Kristensen, Gitte Voigt, Kirkegyden 21, 5500 MI
Strib Skole
Kariana Jensen, Martha og Kent Søbrink, Nørre Alle 33, 5500 MI
Vestre Skole
Akku Kristensen, Bente og Aage Mejrup, Teglgårdsparken 40 A, 5500 MI
Andre kommuner
Abel Geisler, Dorte og Martin Geisler, Kirkegade 5, 6740 Bramming (Vejrup Skole)
Ukatu Kristensen, Birgitte Zeeb, Kærskovvej 4, 9240 Nibe (Bislev Skole)
Reno Fly Jensen, Jakobine Petersen, Elkjærholmvej 14, 6640 Lunderskov (Skanderup Friskole)
Sara Sofie Jeremiassen og Eleonora Rosbach, Margrete og Thomas Thomsen, Vejlen 60, 9430 Vadum
(Vadum Skole)
Minik O. Svendsen, Elise og Karsten Bruun, Kronborgvej 9, 8970 Havndal (Grønhøj Skole)
Malik Lange, Meeraq Reimer, Løget Høj 19 C, 7100 Vejle (Søndermarksskolen)
Ane Sofie Jensen, Naja Kjær Poulsen, Slussi 3, Levring, 8620 Kjellerup
Rita Olsen, Martha Kristensen, Dalsgårdsvej 108, 6600 Vejen
Sigrid Hovgård Jensen, Ane Lauritsen, Bøvlvej 89, 7260 Sdr. Omme
Najaraq Storch, Mogens Lindbjerg, Pottervej 8, 7323 Give (Givskud Skole)
Knud Bech Kristiansen, Karoline Sørensen, Beringsvej 38 A, 8700 Horsens (Dagnæsskolen)
Jimmy Petersen, Sofie Dorte Pedersen, Helmond Alle 11, 2791 Dragør
Erninnguaq Bernhardsen, Ulrik Lorentzen, Langerud 21, 5620 Glamsbjerg (Glamsbjerg Fri- og Efterskole)
Kira Gudmann Olsen, Hjørdis Plesner Hansen, Østergade 10 A, 4070 Kirke Hyllinge
Årgang 2003
Alleskolen
Annnguaq Reimer Mathiassen, Gert Petersen, Møllebo Alle 57, 7000 FA
Tittu Wille, Lotte Helios, Skovvej 169, 7000 FA
Bakkeskolen
Paninnguaq Petersen Jeremiassen, Berit Ulrichsen, Toftegårdsvej 57, 7000 FA
Thalanngiiuk Maratze Cortzen, Uffe Jørgensen, Holtegårdsvej 2, 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Susanne Lia Karlsen, Lizzie Naur, Elbosvinget 12, 7000 FA
63
Bøgeskov Skole
Ivalu Blytmann, Helle Lisberg, Trelde Næsvej 86, 7000 FA
Jakob Fly, Petra Gutt, Strandgårdsvej 7, 7000 FA
Bebiane Ivalu Nathanielsen, Heidi Schelde, Syrenvej 11, 7000 FA
Paarnannguaq Gotfredsen, Hanne Ersted, Bogvænget 4, 7000 FA
Tupaarna Møller Kristoffersen og Ane Jonna Bernhardtsen, Ann Aulbjerg, Skullerbjerg Alle 25, 7000 FA
Egumvejens Skole
Lars John Pedersen, Helen Dahl Hansen, Egeskovvej 44, 7000 FA
Vera Jensen, Helle Pedersen, Irisvej 16, 7000 FA
Athena Mathæussen, Bente Grøn, Lathyrusvej 16, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Ane-Rosine Inusugtok, Karin Ring Pedersen, Hvidkjærsvej 10, 7000 FA
Evannguaq Danielsen, Tina Høgedal, Plantagevej 54, 7000 FA
Rita Mølgård, Mona Hansen, Engtoften 27, 7000 FA
Herslev Centralskole
Karl Kristensen, Mette og Ivar Danielsen, Kirketoften 2, 7000 FA
Købmagergades Skole
Jennifer Schmidt, Mette Corneliussen, Højgårdsvej 29, 7000 FA
Lyng Skole
Marianne Simonsen, Anne Sørensen, Braheborgsvej 40, 7000 FA
Skansevejens Skole
Mikkel Jørgensen, Hanne Pedersen, Nordre Kobbelvej 98, 7000 FA
Nadia Aviaq Olsen, Dorthe Hansen, Annavej 5, 7000 FA
Mariina Mølgård og Arnajaraq Nielsen, Jørgen Spetzler, Hestehaven 19, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Aron Brynaa, Birthe Ravn Hansen, Korskærvej 6, 7000 FA
Karl Møller, Elisabeth Christensen, Skyttevej 9, 7000 FA
John Dalager, Rasmussen/Jespersgård, Parcelvej 33, 7000 FA
Diana Fly og Arnatsiaq Geisler, Naja Lange, Søndermarksvej 58, 7000 FA
Martha Lange, Kirsten Gade, Carit Etlarsvej 8, 7000 FA
Skærbæk Skole
Sabine Jensen Thomsen, Lene Quorning, Thurøvænget 12, 7000 FA
Nuka-Sidse Inusugtok, Lærke Skovvang, Elipsen 31, 7000 FA
Paninnguaq Mathiassen, Marianne Pedersen, Siøvænget 2, 7000 FA
Martin og Berthe Skade Jensen, Anna-Grethe Bonde, Skærbæk Havnegade 28, 7000 FA
Louis Tobiassen, Dorte Truelsen, Birkholmvej 22, 7000 FA
Taulov Skole
Arne-Nikolaj Christiansen, Anette Høstgaard, Blomsterhaven 8, 7000 FA
Hans Peter Pars, Pia Hansen, Krybily Alle 1, 7000 FA
Heidi Laura Iversen, Pia Bechsgaard, Elborg 3 A, 7000 FA
64
Treldevejens Skole
Andrea Olsen Lundblad, Benigne Lange, Marstrandsvænget 14, 7000 FA
Berthe Clasen Fly, Judithe Andersen, Blonds Alle 30, 7000 FA
Fredericia Realskole
Jessica Guldager, Niels Mortensen, Fuglsangparken 44 A, 7000 FA
Pilu Wille Petersen, Bente Tønnesen, Vejlby Kirkevej 41, 7000 FA
Ernerreq Kaspersen, Nina Andersen, Cohrsvej 4, 7000 FA
Gauerslund Skole
Jens Henningsen, Helle Pedersen, Saturnvej 8, 7080 Børkop
Rikke Jensen, Helena Nilson, Skovgårdsparken 22, 7080 Børkop
Smidstrup-Skærup Skole
Birthe Mina Brandt, Lone Bertelsen, Vellingvej 65, 7000 FA
Aulby Skole
Nukaaraq Larsen, Kirsten Madsen, Mellemmarksvej 22, 5500 MI
Najannguaq Jeremiassen, Annette M. Christensen, Strib Landevej 89, 5500 MI
Thue Enos Berthelsen, Dorte Christensen, Aulbyvej 30, 5500 MI
Hyllehøjskolen
Victoria Hjort Andersen, Betina Madsen, Vesterhøjvej 26, 5500 MI
Strib Skole
Jens Otto Pedersen og Taatsiaq Villadsen, Lisbeth Linnet, Møllebakken 44, 5500 MI
Østre Skole
Sara Egede, Annisette Larsen, Brovejen 179, 5500 MI
Pernille From, Lisbeth Andersen, Myntevænget 28, 5500 MI
Andre kommuner
Maja og Sussi Andersen, Kim Andersen, Kærnehøjvej 7, 5260 Odense S
Bjørn Mathiassen, Svend Pedersen, Landlystvej 83, 6715 Esbjerg N
Nikkuliinnguaq Nielsen, Kirsten Hansen, Moselunden 12 D, 8680 RY
Ditlev Broberg, Jakobine Petersen, Elkjærholmvej 14, 6640 Lunderskov (Skanderup Friskole)
Jensigne Geisler, Dorte Geisler, Kirkegade 5, 6740 Bramming (Vejrup Skole)
Hans Miki Geisler, Thomas Silassen, Glostrupvej 13 B, 4500 Nykøbing
Paninnguaq Davidsen, Birgitte Kvist, Håndværkervej 95, 8600 Silkeborg
Nanna-Nuka Mathiassen, Conny Mathiassen, Gyvelvej 26, 8763 Rask Mølle
Aviaaja Ravnshøj Johansen, Bodil Olsen, Skolemarken 7, 4660 St. Heddinge
Louise Pia Mathiassen, Kirsten Kristensen, Nørre Ramsingvej 2, 7860 Spøttrup
Marie-Louise Holm Larsen, Kirsten Petersen, Skæring Havvej 105, 8250 Egå
Årgang 2004
Alleskolen
Rosa Jakobsen, Pia Amrandi, Ullerupdalvej 219, 7000 FA
Malik Jensen, Ina Hamburger, Søndermarksvej 72, 7000 FA
65
Bakkeskolen
Nivinnguaq Fly Larsen, Ulrichsen, Toftegårdsvej 57, 7000 FA
Qillaq Jeremiassen, Susanne Jacobi Jensen, Brovadvej 12, 7000 FA
Niels Jakob Samuelsen, Laila R. Jensen, Mølleskovvej 80, 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Manumina Reimer, Vibeke Johansen, Elbokrogen 15, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Nannavina Eriksen, Annette B. Jakobsen, Skullerbjerg Alle 37, 7000 FA
Nivi Mette Mogensen, Anette Fisker, Bogvænget 1, 7000 FA
Avaruna Mathæussen, Marianne Gammelgaard, Stenten 79, 7000 FA
Lillian Fly, Petra Gutt, Strandgårdsvej 7, 7000 FA
Ane Louise Sandgren, Ramm, Fårbækvej 65, 7000 FA
Egumvejens Skole
Paninnguaq Mathiessen, Gitte Martinussen, Glentevej 17, 7000 FA
Herslev Centralskole
Ville Schmidt, Mette Danielsen, Kirketoften 2, 7000 FA
Malik Frederiksen, Carsten Poulsen, Tolstrup Alle 22, 7000 FA
Miki Vetterlain, Karin Jørgensen, Askevænget 4, 7000 FA
Palikka Møller, Ulla Spring, Højgårdsvej 13, 7000 FA
Købmagergades Skole
Joorut Mathiassen, Nina Andersen, Cohrsvej 4, 7000 FA
Peter Lundblad og Olav Storch Lange, Jytte Christensen, Nørre Voldgade 102, 7000 FA
Skansevejens Skole
Nukaranguaq Frederiksen, A. Larsen, Dortheavej 5, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Cecilie Geisler, Isak Busk, Thygesminde Alle 52, 7000 FA
Pani Sofie Clasen og Sofia Monika Pars, Naja Lange, Søndermarksvej 58, 7000 FA
Taulov Skole
Maasi Jensen, Heidi Jespersen, Solbærhaven 6, 7000 FA
Claudia Jensen, Anna Borg, Rosenhaven 7, 7000 FA
Nukaaraq Lange, M. Iversen, Frugthaven 8, 7000 FA
Knud-Peter Jensen, Anette Høstgård, Blomsterhaven 8, 7000 FA
Abissa T. Fly, Sonja Christensen, Højvangs Alle 10, 7000 FA
Treldevejens Skole
Karl Frederik Lange, Birger Dyrby, Baldersvej 35, 7000 FA
Bjarke Lange, Jonna K. Mortensen, Sonnesvej 17, 7000 FA
Manu Olsen og Malik Møller, Benigne Lange, Marstrandsvænget 14, 7000 FA
Fredericia Realskole
Juulunnguaq Vetterlain, Nina Andersen, Cohrsvej 4, 7000 FA
66
Rudolf Steinerskolen
Mikkala Tobiassen og Hjælmer Petersen, Anette Bertelsen, Vejle Landevej 145, 7000 FA
Andkær Skole
Oqaatsut Vetterlain, Lis Thyrsted, Smedager 111, 7080 Børkop
Englystskolen
Peter Leibhardt, Søren Larsen, Borggårdsparken 39, 7080 Børkop
Norsaq Fly, Birgit Jakobsen, Stien 4, 7080 Børkop
Nikolaj Gundel, Kirsten Andersen, Vibevej 9, 7080 Børkop
Andrea Jensen, Birgit Mortensen, Lilholtparken 11, 7080 Børkop
Akitsinnguaq Davidsen, Elisabeth Rasmussen, Damhusvej 101, 7000 FA
Gårslev Skole
Andrea Olsen, Signe Vilstrup, Lundbjergvej 110, 7080 Børkop
Paninnguaq Petersen, Stine Sommer, Hybenvej 21, 7080 Børkop
Smidstrup-Skærup Skole
Jakob Møller, Jackie Milligan, Håstrupvej 136, 7000 FA
Aulby Skole
Akataq Guldager, Tove Lorentzen, Røjle Bygade 133, 5500 MI
Nukannguaq Henningsen, Marianne Larsen, Fabriksvej 1, 5500 MI
Tpittaraq Lindenhann, Martin Jakobsen, Røjleskovvej 31, 5500 MI
Petrine Leibhardt, Anette Sørensen, Kustrupvej 11, 5500 MI
Hyllehøjskolen
Abelone Wille, Gitte Dinesen, Ægypten 1, 5466 Asperup
Dorthe L. Knudsen, Heidi og Jens Fudge, Gamborgvej 33, 5500 MI
Strib Skole
Hans Mathias Gabrielsen, Eli Schwartz, Kåsvænget 47, 5500 MI
Theodora Egede og Ane Fisker, Lisbeth Linnet, Møllebakken 44, 5500 MI
Aggooraq Enoksen og Franz Reimer, Ulla Hansen, Gl. Strandvej 122, 5500 MI
Andre kommuner
Arne Lars Kristiansen, Jakobine Petersen, Elkjærholmvej 14, 6640 Lunderskov (Skanderup Friskole)
Sandra Bro, Kristian Pedersen, Nagbølvej 54, 6640 Lunderskov
Ian Reimer, Jette Pedersen, Bygmarken 4, 6000 Kolding (Lyshøjskolen)
Karl Erik Lange, Lorentzen, Langerud 21, 5620 Glamsbjerg (Glamsbjerg Fri- og Efterskole)
Kuluk Dalager, Tina Mørk Pedersen, A. P. Rasmussens Alle 10, 5210 Odsense NV
Lotte Cortsen, Søren Bundgård, Jernbanegade 26, 6753 Agerbæk
Niels Jakob Jessen, Jane Bjørsted, Kristtornevej 54, 3300 Frederiksværk
Peter F. Holdt Olsen og William Johansen, Jens Holm, Gyvelvænget 173, 7730 Hanstholm
Jens Pele Lynge, Hedvig Johansen, Lyng Bakkevej 54, 6600 Vejen
Pia Jensen, Ane Simonsen, Færgevej 20, 8600 Silkeborg
Elias Larsen Rosing, Hansigne Larsen, Skovhøj 216, 8361Hasselager
Elisabeth Fleischer, Leif Enemark, Hammerholtvej 250, 9870 Sindal (Hørmested Skole)
Taatsiaq Gabrielsen, Karoline Sørensen, Beringsvej 38 A, 8700 Horsens (Dagnæsskolen)
Inuuteq Rasmussen, Heidi Nielsen, Cedervej 1, 6000 Kolding
67
Rasmine Samuelsen og Arnajaraq Jensen, Dorte Geisler, Kirkegade 5, 6740 Bramming (Vejrup Skole)
Johansinnguaq Lindenhann og Kim Thomassen, Frøstrup, Søndergade 51, 9480 Løkken
Årgang 2005
Alleskolen
Aron Fly Larsen, Dorthe Nielsen, Korskærvej 172 1. tv., 7000 FA
Bakkeskolen
Peter Sandgreen, Helle Mogensen, Bytoften 30, 7000 FA
Amalie Sara Mathiassen, Anette Slotsgaard, Vangevej 47, 7000 FA
Kirsten Marie Henriksen, Ole Mygind, Toftegårdsvej 83, 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Andrea Simonsen, Frank Poulsen, Børkopvej 27, 7000 FA
Egumvejens Skole
Olava Eliassen, Grethe Bennedsen, Stenhøjvænget 50, 7000 FA
Nanna P. Jeremiassen, Vicki Toft Jensen, Nørre Brogade 44, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Anja Kristensen, Tina Høgedal, Plantagevej 54, 7000 FA
Maja M. Jensen, Jette Nørgaard, Bavnevej 44, 7000 FA
Vivi Brandt, Mona Hansen, Engtoften 27, 7000 FA
Skansevejens Skole
Malinnguaq Danielsen, Hanne Pedersen, Nordre Kobbelvej 98, 7000 FA
Pele Kristiansen og Kristian Guldager, Benigne Lange, Marstrandsvænget 14, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Niels Thorleifsen, Naja Lange, Søndermarksvej 58, 7000 FA
Rosannguaq, Ulla Clausen, Lundingsvej 10, 7000 FA
Rene Broberg, Jesper Sørensen, Dådyrvej 14, 7000 FA
Skærbæk Skole
Mike Petersen, Gitte Lyhne Nielsen, Ellipsen 25, 7000 FA
Nivi K. Ingemann, Laila Nielsen, Birkholmvej 15, 7000 FA
Tikeraq Knudsen, Dorthe V. Nielsen, Kraftværkvej 5, 7000 FA
Arnannguaq Johansen, Lærke Juul Jespersen, Ellipsen 31, 7000 FA
Kathrine Peary, Tina Sørensen, Årøvænget 2, 7000 FA
Arnaulunnguaq Mathiassen, Gitte Lykkehus, Børup Sandvej 7, 7000 FA
Nukaaka Møller Brandt, Lisbeth Nielsen, Bågøvænget 5, 7000 FA
Taulov Skole
Nuannersoq Geisler, Hedvig Agerkvist Marthinus, Elborg 7, 7000 FA
Aviaaja Frederiksen, Pia Hansen, Krybily Alle 1, 7000 FA
Hans Johansen, Louise Tang, Nymarksvej 3, 7000 FA
68
Treldevejens Skole
Maaliannguaq Jensen, Dorthe Zeeb, Nymarksvej 58 1.th., 7000 FA
Fredericia Realskole
Levina Marcussen, Vivi Lemme Jensen, Kongensstræde 6 A, 7000 FA
Tavik Trondheim Fisker, Klavs Bernhardt, Vendersgade 5, 7000 FA
Andkær Skole
Inequ Jensen, Britta Brigsted, Stationsvej 57, 7080 Børkop
Lars-Karl Jensen, Lisbeth Preuss, Andkær Bygade 26, 7080 Børkop
Sofus Guldager, Tina Christensen, Skovbyvej 32 C, 7080 Børkop
Englystskolen
Aalunnguaq Kristiansen, Lone Marcher, Møllegade 5, 7080 Børkop
Saamu Rasmussen, Heidi Pasdecki Jensen, Knudsvej 1, 7080 Børkop
Qulutannguaq Petersen, Karin Christensen, Dagmarsvej 40, 7080 Børkop
Karlo Jeremiassen, Kirsten Andersen, Vibevej 9, 7080 Børkop
Hyllehøjskolen
Paninnguaq Marcussen, Lone Nicolaisen, Skovgården 7 2. th., 5500 MI
Gigi Kruse, Gitte Viskum, Ægypten 1, 5500 MI
Lillebæltskolen (MI)
Maarna-Marie Olsen, Jytte Rasmussen, Bjørnøvænget 40, 5500 MI
Vestre Skole
Pilinnguaq Petersen, Marie B. Nielsen, Danmarksvej 26 lejl. 6, 5500 MI
Hans Jørgen Karlsen, Charlotte H. Pedersen, Fasanvej 6, 5500 MI
Strib Skole
Tittus Hansen og Suersaq Nathanielsen, Lisbeth Linnet, Møllebakken 44, 5500 MI
Gunnar Guldager, Vibeke Jensen, Scharlingsvej 11, 5500 MI
Andre kommuner
Kaaliit Nielsen, Halfdan Jakobsen, Brønderslevvej 107, 9480 Løkken
Karline Petersen, Pia og Knud Andersen, Gl. Bogensevej 25, 5560 Aarup
Ila Knudsen Markussen, Jakobine Petersen, Elkjærholmvej 14, 6640 Lunderskov (Skanderup Friskole)
Bikkittannguaq Geisler, Kristian Petersen, Nagbølvej 54, 6640 Lunderskov (Skanderup Friskole)
Signe Sofie Petersen, Lone Dinesen, Tulipanvænget 4, 5200 Odense
Nita J. Larsen, Jytte og Knud Nielsen, Vesteralle 7, 7430 Ikast
Claus P. Jakobsen, Hedvig Johansen, Lyngbakkevej 54, 6600 Vejen
Regina Ostermann, Thomas Jessen, Havtornevej 18, st. tv., 3300 Frederiksværk
Mikkel L. S. Madsen, Nina og Jan Hansen, Parkkvej 26, 6230 Rødekro
Maren Jensen, Mette Kolle Christensen, Thomas Overskovsvej 2, 5000 Odense
Svend Møller, Birgitte Zeeb, Kærskovvej 4, 9240 Nibe
69
Årgang 2006
Bakkeskolen
Dania Brønlund Jensen, Stig Jespersen, Rønnebækgårdsvej 6, 7000 FA
Thorleif Lange, Finn Pedersen, Erritsøgårdsvej 35, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Hans Lange, Ole Rasmussen, Forsythiavej 26, 7000 FA
Suusaat Olsen, Britt Thomassen, Trelde Næsvej 19, 7000 FA
Eva Ane Mathiessen, Helle Lisberg, Trelde Næsvej 86, 7000 FA
Egumvejens Skole
Ken Rahbek, Helen Dahl Hansen, Egeskovvej 44, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Nivikkana Valbjørn Petersen, Niels Jensen, Kampmannsvej 4, 7000 FA
Herslev Centralskole
Ivalo Jensen, Asta Fink, Follerupvej 57, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Pilunnguaq Henningsen, Naja Lange, Søndermarksvej 58, 7000 FA
Simon Thorleifsen, Maja Schou, Søndermarksvej 50 2. tv., 7000 FA
Skærbæk Skole
Juaansinnguaq Mølgård, Gregers Wittenberg, Ærøvænget 14, 7000 FA
Allan Jaaku Siegstad, Helle Lind, Tåsingevej 19, 7000 FA
Nukaarannguaq Egede, Naja Christensen, Skærbækvej 117, 7000 FA
Tanja Olsvig, Sanne Kiehn, Kraborrevej 4, 7000 FA
Anda Otto Schmidt, Lene Quorning, Thurøvænget 12, 7000 FA
Taulov Skole
Randi Emanuelsen, Torsten Uldbjerg, Odderstedvej 35, 7000 FA
Mary Marie Larsen Gyling, Vibeke Ellgård, Blomsterhaven 9, 7000 FA
Treldevejens Skole
Olava Jensen, Anettet Akin, Havepladsvej 7, 7000 FA
Michael Skovbølling, Benigne Lange, Marstrandsvænget 14, 7000 FA
Fredericia Friskole
Wella Vetterlain, Michael Guldborg, Ansgarsvej 36, 7000 FA
Fredericia Realskole
Niels Peter Tobiassen, Eva Grønbjerg, Strandgårdsvej 13, 7000 FA
Andkær Skole
Aqqalu Tobiassen, Anne Knudsen, Vandværksvej 2, 7080 Børkop
70
Englystskolen
Saalannguaq Jensen, Kinga Larsson, Irisvej, 7080 Børkop
Gauerslund Skole
Sofie Nielsen, Tina Holst Olsen, Skovgårdsparken 85, 7080 Børkop
Hedvig Olsen, Jonna Christensen, Bjerrevænget 25, 7080 Børkop
Josef Broberg Petersen, Dorte Skov, Hammervej 8, 7080 Børkop
Gårslev Skole
Sara Jonna Villadsen, Annie Jannsen, Søndervænget 26, 7080 Børkop
David Jørgensen, Susanne Mortensen, Bystedparken 43, 7080 Børkop
Niels Christian Mathæussen, Birgit Flensborg Nissen, Mølletoften 43, 7080 Børkop
Rosa Samuelsen, P. Fjordside, Lundbjergvej 108, 7080 Børkop
Aulby Skole
Irene Broberg, Birkelund Rasmussen, Ellemosevej 11, 5500 MI
Michael Møller, Rikke Andreassen, Røjleskovvej 35, 5500 MI
Silla Mikaelsen, Zanne Gorell, Vandmøllevej 44, 5500 MI
Strib Skole
Bella Villadsen og Angerlannguaq Petersen, Lisbeth og Poul-Erik Linnet, Møllebakken 44, 5500 MI
Østre Skole
Lene Broberg, Mette Bommersholdt, Tjørnevej 8, 5500 MI
Andre kommuner
Carla Rosbach, Halfdan Jakobsen, Brønderslevvej 107, 9481 Løkken
Anthona Frederiksen, Zeeb, Kærskovvej 4, 9240 Nibe
Diana Hansen, Pia Damholdt, Kobberupvej 3, 7500 Holstebro
Miki Gundel og Jens Erik Sandgreen, Karoline Sørensen, Beringsvej 38 A, 8700 Horsens
Miki Kristiansen, Hanne Andersen, Borgergade 30, 7323 Give
Sebastian Reimer Bendtsen, Pia Werborg, Skovbovej 10, 6000 Kolding
Nick Ørbæk Jacobsen, Susanne Damm, Ottosgade 19, 6000 Kolding
Vivian Sandgreen, Hjelmsvej 11, 6000 Kolding
Evaaraq Hansen, Kristian Petersen, Nagbølvej 54, 6640 Lunderskov
Jonna Petersen, Hedvig Johansen, Lyngbakken 54, 6600 Vejen
Arne Jørgensen og Josefine Larsen, Lene Piihl, Hjarupgårdsvej 2, 6580 Vamdrup
Casper K. Bach, Margrethe Nielsen, Elmelundsvej 4 st. 2202, 5200 Odense V
Nikki Løvstrøm Mathiessen og Linda K. Ingemann, Regine K. Ingemann, Elmelundsvej 4, 4 st. 2116, 5200
Odense V
Maja Reimer, Martin Immerkær, Rugagervej 36, 5600 Fåborg
Hansigne Lindenhann, Ane Hansen, Bygaden 65, 4736 Karresbækminde
Thora Petersen, Lise Larsen, Søndertoften 169, 2630 Tåstrup
Årgang 2007
Alleskolen
Niels Peter Gabrielsen, Helen Dahl Hansen, Egeskovvej 44, 7000 FA
71
Bakkeskolen
Matthæus Kristensen, Inge Baungaard Pedersen, Erritsøgårdsvej 35, 7000 FA
Frank Jensen, Lise Bergstrøm, Toftegårdsvej 37, 7000 FA
Nicky Egede, Birte Lauridsen, Dalagervej 15, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Marie Simonsen, Helle Lisberg, Trelde Næsvej 66, 7000 FA
Pipaluk Karlsen, Hanne og John Kjær, Stenten 107, 7000 FA
Egumvejens Skole
Joorsi Vetterlain, Inge Merete Skøtt, Luthersvej 69, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Jens Lars Møller Jensen, Jette Nørregård, Bavnevej 44, 7000 FA
Herslev Centralskole
Peter Poulsen, Mette Danielsen, Kirketoften 2, 7000 FA
Milan Olsen, Jens Chr. og Tina Davidsen, Mølletoften 43, 7080 Børkop
Nadja Olsvig, Tina Møhlenberg, Herslevvej 25, 7000 FA
Lyng Skole
Aqqalu Olsen, Helle Østergaard Jensen, Lillenæs 69, 7000 FA
Skansevejens Skole
Jonna Poulsen, Per Helligsø, Fælledvej 18, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Karen Ruudi Broberg, Winnie S. Ketel Jørgensen, Dådyrvej 14, 7000 FA
Skærbæk Skole
Ane Julia Dalager, Lisbeth Amdisen, Ærøvænget 15, 7000 FA
Bebiane Nathanisen, Cecilie Backs Henriksen, Egholmvænet 8, 7000 FA
Taulov Skole
Marius Steenholdt, Brit Bach-Hansen, Jens Thuesensvej 31, 7000 FA
Henning Brandt, Ulla Spring, Højgårdsvej 14, 7000 FA
Sct. Knuds Skole
Jens Jensen, Kim Leube, Stenhøjvænget 14, 7000 FA
Andkær Skole
Nanjannguaq Brønlund, Anne Konradsen, Vandværksvej 22, 7080 Børkop
Petrine Livia Lange, Annette og Kenneth Hansen, Oskar Hansens Vænge 8 7080 Børkop
Englystskolen
Kuka Kristiansen, Lone Marcher, Møllegade 5, 7080 Børkop
Gauerslund Skole
Heidi Thala Jørgensen, Dorthe Skov, Hammervej 8, 7080 Børkop
Lisa Marie Olsvig, Jonna Christensen, Bjerrevænget 25, 7080 Børkop
72
Paninnguaq Petersen, Charlotte og Mikkel Farver, Poppelvang 37, 7080 Børkop
Gårslev Skole
Arnannguaq Petersen, Birgitte Sommer, Hybenvej 21, 7080 Børkop
Erika Mathiassen, Bodil Hummelmose, Bygballevej 103, 7080 Børkop
Akutaq Filemonsen, Finn Vilstrup, Lundbjergvej 110, 7080 Børkop
Ellen Larsen, Birgitte Blok Jakobsen, Enghavevej 129, 7080 Børkop
Laura Marcussen, Ulla og John Nielsson, Hybenvej 15, 7080 Børkop
Sune C. Jeremiassen, Jes Nielsen, Mølletoften 43, 7080 Børkop
Louisa Jensen, Jakob Bæk, Hybenvej 8, 7080 Børkop
Mølholm Skole
Kristina Rosbach, Louise Wittig, Hestehaven 6, 7100 VE
Petersmindeskolen
Dana Martinsen og Johanne B. Johansen, Lone Lauridsen, Arne Poulsensvej 11, 7100 VE
Aulby Skole
Karla Marcussen, Zanne Gorell, Vandmøllevej 14, 5500 MI
Lillebæltskolen (MI)
Kristiana Jørgensen, Jette og Michael Rasmussen, Bjørnøvænget 40, 5500 MI
Strib Skole
Camilla Hansen Dalager, Karin og Bjarne Rasmussen, Færgegårdsvej 3, 5500 MI
Inger Eliassen, Anne-Sophie Pedersen, Rolighedsvej 2, 5500 MI
Monica C. Lundblad og Tobias Brandt, Lisbeth og Poul Erik Linnet, Møllebakken 44, 5500 MI
Andre kommuner
Cecilie Jensen, Sigrid Zeeb Bennetzen, Rangstrupvej 14, 6534 Agerskov (Agerskov Skole)
Anna Mathiassen og Mamarut Petersen, Hedvig Johansen, Klostergade 7, 6222 Bække (Bække Skole)
Mannunnguaq Mathiassen, Ane Hansen, Bygaden 65, 4736 Karrebæksminde (Karrebæk Skole)
Evald Clasen og Arnatsiaq Petersen, Lene og Frode Piihl, Hjarupsgårdsvej 2, 6580 Vamdrup (SkanderupHjarup Forbundsskole)
Birthe Møller og Naja Lange, Christian og Laila Pedersen, Nagbølvej 54, 6640 Lunderskov (Skanderup
Friskole)
Linda Jørgensen, Linda Brill Madsen, Vædderens Kvarter 37, 6710 Esbjerg (Sønderrisskolen)
Årgang 2008
Bakkeskolen
Nukakkuluk Kristensen, Nuka og Søren Rix, Bytoften 10, 7000 FA
Anna Steenholdt, Nikolaj og Heike Thorsøe, Løvagervej 15, 7000 FA
Paninnguaq Tobiassen, Lone Axø, Stævnebogårdsvej 7, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Laila Møller, Hanne Ladegård Jensen, Trelde Næsvej 178, 7000 FA
Julie-Birthe Marcussen, Diana Diechmann Jensen, Rødtjørnevej 19, 7000 FA
Nina Olsen, Annette Hansen, Stenten 69, 7000 FA
73
Niels Kruse, Dorthe Stegemejer, Højtoften 4, 7000 FA
Egumvejens Skole
Kelvin Tobiassen, Jacob Thomsen, Lærkevej 4, 7000 FA
Kuluk Tittus Poulsen, Rikke Olsen, Egeskovvej 35, 7000 FA
Herslev Centralskole
Aviaq Frederiksen, Katrine og Carsten Poulsen, Tolstrup Alle 22, 7000 FA
Lyng Skole
Johanne Bernhardsen, Jane Clausen og Kent Christensen, Ekkodalen 23, 7000 FA
Skansevejens Skole
Miilu Rosbach, Poul og Benedicte Bernstorff Jakobsen, Mågevej 11, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Jaaku Schmidt og Maassannguaq Skade, Bernhard/Jespersgaard, Parcelvej 33, 7000 FA
Aputsiaq Mathæussen, Ulla Clausen, Lundingsvej 10, 7000 FA
Rikke Jørgensen Rachlev og Pele Nielsen, Naja Lange, Søndermarksvej 58, 7000 FA
Hanne O. Lundblad, Tina Gert Christensen, Kaalundsvej 11, 7000 FA
Skærbæk Skole
AviaqPetersen, Lisbeth og Søren Grøn, Ærøvænget 2, 7000 FA
Gitte Broberg, Mette og Hans Jessen Jensen, Gisselbakken 5, 7000 FA
Aannguaq Johansen, Lærke og Niels Jespersen, Ellipsen 3, 7000 FA
Innunnguaq Jeremiassen, Helle og Søren Ole Lind, Tåsingevej 19, 7000 FA
Rink Marcussen, Anne Rikke Damgaard, Lodsvej 4, 7000 FA
Taulov Skole
Sikkersoq Wille, Britt Bach-Hansen, Jens Thuesensvej 31, 7000 FA
Martha Jensen, Lise Sørensen, Blomsterhaven 44, 7000 FA
Treldevejens Skole
Else Kleist, Dorte Sørensen, Nymarksvej 92, 7000 FA
Fredericia Friskole
Kuupik Thomas Palle Mathiassen, Grethe og Martin Lyager Poulsen, Fælledvej 25, 7000 FA
Fredericia Realskole
Arnarulunnguaq Dorph, Helle Buch Jensen, Bogvænget 1, 7000 FA
Rasmus Jensen, Anette Thiesen og Thomas Dybvad, Ravnegårdsvej 107, 7000 FA
Andkær Skole
Ida Marie Jensen, Anne og Erik Konradsen, Vandværksvej 22, 7080 Børkop
Laila Amalie Siegstad, Anette og Kenneth Hansen, Oskar Hansens Vænge 8, 7080 Børkop
Englystskolen
Mininnquaq Jakobsen, Dorthe A. Madsen, Overbyparken 15, 7080 Børkop
Arent Sandgreen, Heidi Pazdecki Jensen, Knudsvej 1, 7080 Børkop
Qupanuk Street, Thomas og Annika Jelling Pedersen, Amaliehaven 21, 7080 Børkop
74
Gauerslund Skole
Camilla Hansen, Dorthe Skov, Hammervej 8, 7080 Børkop
Kamilla Jakobsen, Jonna Christensen, Bjerrevænget 25, 7080 Børkop
Jess Jensen og Fare Petersen, Dorte Jensen, Brejning Strand 103, 7080 Børkop
Linda Brandt, Dorthe Dideriksen, Rønnevang 21, 7080 Børkop
Gårslev Skole
Nicklas Marco Pars, Birgit og Jes Nissen, Mølletoften 43, 7080 Børkop
Sachini Gemander, Birgitte Blok Jakobsen, Enghavevej 19, 7080 Børkop
Masja Lange, Bodil og Peter Hummelmose, Bygballevej 103, 7080 Børkop
Ilannguaq Broberg Petersen, Mona Brodersen, Lavbolsvej 103, 7080 Børkop
Sct. Nobert Skole
Frederikke Tobiassen, Fam. Ladegaard, Andkær Bygade 7, 7080 Børkop
Aulby Skole
Miranda Brynaa, Zanne Gorell, Vandmøllevej 14, 5500 MI
Rosa Marcussen, Lone Jensen, Fabriksvej 11, 5500 MI
Nr. Aaby Kommuneskole
Tanja Petersen, Helle Hansen, Tingløkke 28, 5580 Nr. Aaby
Strib Skole
Eva Dorthe Petersen, Susanne Schandorff Andreasen, Enghaven 7, 5500 MI
Johnna Petersen og Julia Thomsen, Lisbeth og Pou-rik Linnet, Møllebakken 44, 5500 MI
Vestre Skole
Stella Mathiasen, Steen Vinther Nielsen, Oven Bæltet 4, 5500 MI
Kristian Lange, Dan og Henny Husum, Skovgade 5, 5500 MI
Østre Skole
Lars Ulrik S. Berthelsen, Dorte Israelsen, Norgesvej 31, 5500 MI
Michael Henningsen, Grethe Markussen, Lyøvænget 42, 5500 MI
Andre kommuner
Qaarngaaq Aalibak Petersen, Marianne og Bent Nielsen, Umanakvej 98, 6715 Esbjerg N
(Blåbjerggårdsskolen)
Laurits Slyk Jørgensen, Kaj og Else Thorstensen, Lærkevænget 1, 5631 Ebberup (Ebberup Skole)
Sandra Rebekka Pedersen, Henriette og Troels V. Eriksen, Syrenhaven 12, 6040 Egtved (Egtved Skole)
Joorut Salomonsen, Tina Lauridsen Jagd, Grønnegården 239, 2670 Greve
Aqqalau Nikolajsen, Lisbeth Foldager, Hammervej 20, 6000 Kolding (Kolding Friskole)
Nivi Thuge Olsen, Gudrun og Ole Thuge Olsen, Emiliehøj 16 4.tv., 8270 Højbjerg (Læssøesgades Skole)
Laila Nielsen, Margrethe Lynge Nielsen, Hvedemarken 51, 6300 Gråsten (Rinkenæsskolen)
Pipaluk Louise Løvstad Ostermann, Hanne Bligaard og Tom Høgh Kristensen, Anettevej 7, 7800 Skive
(Skivehus Skole)
Aviaaja Kristensen, Laila og Christian Pedersen, Nagbølvej 54, 6640 Lunderskov (Skanderup Friskole)
Rene Olsen Siegstad og Najannguaq V. Clasen, Frode Pihl, Hjarupgårdsvej 2, 6580 Vamdrup (SkanderupHjarup Forbundsskole)
Ole Nathanielsen, Inger Larsen, Rosenvænget 7, 7171 Uldum (Uldum Skole)
Jens Peter Rosbach Frederiksen, Knud Erik Mikkelsen, Langagervej 19, 7171 Uldum (Uldum Skole)
75
Naasunnquaq Petersen Rosbach, Ragnhild og Halfdan Jakobsen, Brønderslevvej 107, 9480 Løkken (Vrensted
Skole)
Amalie Therkelsen, Jens Jørgen Jensen, Kirkemarksvej 8, 9480 Løkken (Vrensted Skole)
Årgang 2009
Alleskolen
Camilla Kristiansen, Gitte Kongsbak og Jens Christian Fossaberg, Ullerupdalvej 5 2. th., 7000 FA
Bakkeskolen
Karla Cortzen, Lone Axø, Stævnebogårdsvej 7, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Aqattannguaq Olsen, Anette Bækgaard Jakobsen og Luph Thraentoft Kristiansen, Trelde Næsvej 27 C, 7000
FA
Karl Peter Mathiassen, Dorthe Stegemejer, Højtoften 4, 7000 FA
Birthe Marcussen, Rolf Jensen, Trelde Næsvej 178, 7000 FA
Egumvejens Skole
Dorthe Steenholdt, Rikke Olsen, Egeskovvej 35, 7000 FA
Nuka Sara Gundel, Karina Winter, Syrenvej 22, 7000 FA
Herslev Centralskole
Ungaaq Qujaukitsoq, Brian Geisler og Alibak Egede, Bruno Rasmussen og Inge Tejlgaard, Højrup Østervej 7,
7000 FA
Købmagergades Skole
Fritz og Eli Jakobsen, Jytte og Carsten Kristensen, Nørre Voldgade 102, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Rikke Cortsen Storch, Naja Lange, Søndermarksvej 58, 7000 FA
Skærbæk Skole
Camilla Bagger, Lene Quorning, Thurøvænget 12, 7000 FA
Linda Bagger, Rie og Jakob Søbye, Hjortøvænget 9, 7000 FA
Nina Kristensen, Ida og Hans Dideriksen, Egholmvænget 4, 7000 FA
Josef T. Petrussen, Marianne og Bjarne Elverhøj, Tåsingevej 20, 7000 FA
Juaansinnguaq Malakiassen, Vibeke og Henrik Andersen, Tåsingevej 22, 7000 FA
Anton Thorleifsen og Nikki Petersen, Merete Hellerup Gravesen, Overmarken 29, 7000 FA
Nukaaka Lund Mathæussen, Puk og Aksel Sørensen, Fænø Kalvvej 23, 7000 FA
Taulov Skole
Mikkel Juul Nielsen, H.C. Iversen, Frugthaven 8, 7000 FA
Ivinnguaq Geisler, Hedvig og Christian Jensen, Elborg 7, 7000 FA
Aputsiaq Gabrielsen, Britt Bach-Hansen, Jens Thuesensvej 31, 7000 FA
Sct. Knuds Skole
Aviaq Fisker, Lone Olsen, Fønsskovvej 42, 5580 Nr. Aaby
76
Fredericia Friskole
Karl-Edvard Grønvold, Christina Christensen, Ullerupdalvej 147, 2. tv., 7000 FA
Andkær Skole
Ole Peter Lange, Annette og Kenneth Hansen, Oskar Hansens Vænge 8, 7080 Børkop
Englystskolen
Dennis Poulsen, Heidi Pazdecki Jensen, Knudsvej 1, 7080 Børkop
Karla Leibhardt, Grethe og Søren Larsen, Borggårdsparken 39, 7080 Børkop
Gauerslund Skole
Kunnuunnguaq Geisler og Taatsiaq Petersen, Jonna Henning Christensen, Bjerrevænget 25, 7080 Børkop
Gårslev Skole
Naduk Petersen, Mona Brodersen, Lavbolsvej 103, 7080 Børkop
Kuujuk Mathiassen, Bodil og Peter Hummelmose, Bygballevej 103, 7080 Børkop
Petersmindeskolen
Karlo Fly Larsen, Camilla Vammen og Anders Ahrenkiel, Tueager 51, 7120 VE Ø
Pilunnguaq Kristiansen og Thora Samuelsen, Laila Olsen, Søvej 11, 7100 VE
Sct. Noberts Skole
Jakob Johansinnguaq Sandgreen, Inge og Henning Pilegaard Thomsen, Niels Skousvej 28, 7100 VE
Susanne Kristensen, Dorthe og Michael Ladegaard, Andkær Bygade 7, 7080 Børkop
Båring Skole
Uka Rosa Poulsen, Christine og Ole Warncke, Kirkestræde 3, 5466 Asperup
Rune Rosbach Filskov, Gert Aagaard, Lyøvej 24, 5580 Nr. Aaby
Ivalu P. Jakobsen, Charlotte Tychsen, Lyøvej 22, 5580 Nr. Aaby
Hyllehøjskolen
Nivi Olsen, Zanne Gorell, Vandmøllevej 14, 5500 MI
Lillebæltskole (MI)
Jørina Tobiassen, Malene Greve, Banevænget 14, 5500 MI
Strib Skole
Helene C. Jeremiassen, Lone og Hans Jørgen Jensen, Fabriksvej 11, 5500 MI
Andre Kommuner
Ann Margrethe Lundblad, Jane og Mogens Tørrild Olsen, Olaf Ryesgade 32, 6000 Kolding (Bakkeskolen)
Paninguaq Schmidt, Solveij Drews, Gelsåvej 43, 6500 Vojens (Bevtoft Skole)
Najakkuluk Zeeb, Ulla og Tommy Hansen, Fælledvej 27, 8723 Løsning (Bøgballe Friskole)
Erninguaq Jensen, Pia Kappendrup og Søren Bergmann, Rørupgyden 34, 5560 Årup (Gelsted Skole)
Melissa Rosbach, Maise Norlin, Havnsøgårdsvej 26, 4591 Føllenslev (Frihøjskolen)
Milka Brønlund, Naja og Femming Poulsen, Slussi 3, 8320 Kjellerup (Kjellerupskolen)
Rikki Nielsenog Amalie Nathanielsen, Ib Træholt, Glibstrupvej 2, 6880 Tarm (Lyne Friskole)
Tom Cortsen, Eva og Kaj Sørensen, Strandvænget 16, 6000 Kolding (Lyshøjskolen)
Lane Møller, Rikke og Claus Nielsen, Simm Bygade 127, 8680 Ry (Mølleskolen)
Tommy Aronsen, Linda og Karsten Kristensen, Strandvejen 30, 8600 Silkeborg (Sejs Skole)
77
Aputsiaq Rosbach, Helle og Flemming Andreasen, Østergårdsvej 3, 6580 Vamdrup (Skanderup-Hjarup
Forbundsskole)
Olga Olsen og Peter Lynge Petersen, Frode Phiil, Hjarupgårdsvej 2, 6580 Vamdrup (Skanderup-Hjarup
Forbundsskole)
Tanja Laila Mathiassen, Marie Mathiassen og Jakob Hansen, Nørregade 8, st. tv., 9000 Aalborg (Sønderbro
Skole)
Aqqalu S. Lange, Ragnhild og Halfdan Jakobsen, Brønderslevvej 107, 9480 Løkken (Vrensted Skole)
Akitsinnguaq Lange Rosbach, Jens Jørgen Jensen, Kirkemarksvej 8, 9480 Løkken (Vrensted Skole)
Angutivik Heinrich og Niels Hou Borgert, Ane Sofie Jessen, Stationsmestervej 82, st.tv., 9200 Aalborg
Herman Schmidt, Margrethe og Poul Rejkær Nielsen, Hvedemarken 51, 6300 Gråsten (Rinkenæs Skole)
Årgang 2010
Bredstrup-Pjedsted Fællesskole
Eva Samuelsen, Anne Marie Hvid og Keld Degn-Pedersen, Stenhøjvænget 46, 7000 FA
Bøgeskov Skole
Niels Jaaku Jørgensen, Berit og Ronny Knudsen, Trelde Møllevej 10, 7000 Fredericia
Egumvejens Skole
Meeranngauq Joelsen, Per Rubæk, Frederik 3. Vej, 7000 FA
Aputsiaq Tobiassen, Elli Krog Foldager og Claus Skov Christensen, Vendersgade 20 E, 1tv, 7000
FA
Kristen Amossen, Marianne Linder, Nørrebrogade 106, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Niels Lundblad, Jeanette og Christian Nielsen, Gl. Landevej 25, 7000 FA
Skansevejens Skole
Milla Kristiansen, Rene Flittner Nielsen, Fridtjof Nansensvej 16, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Aputsiaq Mathiassen, Lene Qualmann og Jesper Herlufsen, Herman Bangsvej 8, 7000 FA
Aviaaja Mølgaard, Naja Lange, Rahbeksvej 7, st.tv., 7000 FA
Norsaq Rene Tobiassen, Susanne Nikolajsen, Herman Bangsvej 10, 7000 FA
Skærbæk Skole
Abigael Schmidt, Heidi Stefansen, Ærøvænget 21, 7000 FA
Qunerseeq Petersen, Elisabeth og Tero Jensen, Fanø Kalvvej 8, 7000 FA
Kira P. Degn, Tina Sørensen, Årøvænget 2, 7000 FA
Laila P. Jørgensen, Hans Jessen Jensen, Gisselbakken 5, 7000 FA
Taulov Skole
Tuperna Petersen, Mette og Christian Høstgård, Blomsterhaven 8, 7000 FA
Laarseeraq Larsen, Susanne og Knud Andersen, Slåenvej 35, 7000 FA
Treldevejens Skole
Nina Frederiksen Davidsen, Mette og Thomas Temløv, Thorsvej 21, 7000 FA
78
Sct. Knuds Skole
Kunuunnguaq Lange, Lene Rimmer og Flemming Larsen, Oldenborggade 18, 7000 FA
Andkær Skole
Aviaaja Stina Lange, Annette og Kenneth Hansen, Oskar Hansens Vænget 8, 7080 Børkop
Aqutslaq Lukassen, Solveig Nielsen, Skovbyvej 18 f, 7080 Børkop
Englystskolen
Mia Fleischer, Helene Einerson, Brandtlundvej 107, 7080 Børkop
Liam Henningsen, Hanne og Jacob Laursen, Overgaden 27, 7080 Børkop
Egtved Skole
Maallannguaq Mathiassen, Susanne Sloth, Bølling Tværvej 3, 6040 Egtved
Gauerslund Skole
Liam Mørch og Nick Poulsen, Dorthe og Claus Jensen, Brejning Strand 103, 7080 Børkop
Nivi Jakobsen Lange, Liselotte og Jørgen Schumacher, Buen 2a, 7080 Børkop
Akisooq Jakobsen og Winona S. Petersen, Jonna og Henning Christensen, Bjerrevænget 25, 7080
Børkop
Givskov Skole
Nungunu Fly Olsen, Jan og Helle Nielsen, Harresøholmvej 6, 7323 Give
Nørup Skole
Miilikka Olsen Kronvold, Lene og Jan Rasmussen, Nybovej 87, 7182 Bredsten
Ødsted Skole
Nukaaka Andersen Møller, Trine Møller Larsen, Ribevej 44, Ødsted, 7100 VE
Aulby Skole
Pipaluk Steenholdt, Marianne Birkelund Rasmussen, Ellemosevej 11, 5500 MI
Vestre Skole
Ole Kristian Steenholdt, Lene og Allan Borch Madsen, Fasanvej 3, 5500 MI
Nuunu-Marie Lukassen, Rene Flittner Nielsen, Fridtjof Nansensvej 16, 7000 FA
Andre kommuner
Nina Marcussen, Pernille Skov og Jan Nielsen, Snaptunvej 17, 7130 Juelsminde (As Friskole)
Emanuel Christensen og Ole Karl Jensen, Karoline og Karsten Sørensen, Beringsvej 38, 8700
Horsens (Dagnæsskolen)
Michael Jessen, Bjarne Nederby Jensen, Vinderød Enghavevej 73, 3300 Frederiksværk
(Enghaveskolen)
Katate Lundblad Rasmussen, Solveig og Bjarne Thorup, Horsensvej 37, 1 8722 Hedensted
(Hedensted Skole)
Nivi Schmidt og Dina Thorleifsen, Conny Ley, Daddellunden 48, 6705 Esbjerg Ø
(Kvarglundskolen)
79
Inunnguaq Sandgreen, Pia og Jørn Christensen, Engmosevej 10, 4800 Nykøbing F
(Lindeskovskolen)
Nick ”Nunni” Mathiassen, Martha Abrahamsen og Bent Frøstrup, Søndergade 51, 9480 Løkken
(Løkken Skole)
Aqissiaq Poulsen, Gabrielle og Henning Sørensen, Løkkemarken 29, 5450 Otterup
(Løkkemarksskolen)
Karl Jensen, Mette Jensen og Lars Koch -Christensen, Elkjærvej 141, 7500 Holstebro (Mejrup
Skole)
Kim Holm, Rigmor Olsen, Søndergade 22, 5932 Humble, Langeland (Magleby Fri- og efterskole)
Mika Lange, Heidi Olsen, Holbergsalle 27 A, 7600 Esbjerg (Præstegårdsskolen)
Juliane Huch, Margrethe og Poul Rejkær Nielsen, Hvedemarken 51, 6300 Gråsten (Rinkenæs
Skole)
Hannah Olsen, Lene Rosing, Lærkeparken 3 th, 5240 Odense NØ (Seden Skole)
Cecilie Hansen, Helle og Flemming Andreassen, Østergårdsvej 3, 6580 Vamdrup (Skanderup
Hjarup Forbundsskole)
Gerda Ingemann, Gert Sørensen, Højevej 7, 4983 Dannemare (Stormarksskolen)
Tobias B. Leed, Helle Leed, Stationsvej 8, 7755 Bedsted, Thy (Sydthy Friskole)
Suusi Hanne Jensen, Stine Street og Per Klok Nielsen, Anton Jakobsensvej 6, 9300 Sæby
(Sæbygårdskolen)
Winona Clasen, Laila Duch Siegstad, Mariendalsvej 35, 3 th, 2000 Frederiksberg (Søndergaard
Skole)
Henry Olsen, Emma og Michael Andersen, Bavnehøj 57, 6040 Egtved (Vester Nebel Skole)
Paninnguaq Enoksen, Anni og Jacob Poulsen, Skærvetoften 5, 8723 Løsning (Vejlefjordskolen)
Nuka Kanuut Marcussen, Anne og Hans Peter Hauge, Assenbøllevej 80, 5492 Vissenbjerg
(Vissenbjerg Skole)
Niels Løvstrøm, Heidi og Erik Carstensen, Bavnevej 28, 6580 Vamdrup (Aalykkeskolen )
Årgang 2011
Bøgeskov Skole
Tukumminguaq Kristiansen, Rikke og Allan Egris Arentsen, Skullerbjerg Alle 51, 7000 FA
Inunnguaq L. Ostermann, Ann og John Bech Hansen, Agernvænget 6, 7000 FA
Paarnuna Karlsen, Dorthe og Michael Stegemejer, Højtoften 4,7000 FA
Bakkeskolen
Pilunnguaq Olsen, Anne-Mette og Peter Fig, Rønnebækgaardsvej 16, 7000 FA
Nivi Siegstad, Heike og Nikolaj Holden Thorsøe, Løvagervej 15, 7000 FA
Egumvejens Skole
Jens-Kaare Filskov, Birgitte og Carsten Jansbak, Egeskovvej 6, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Orpa Kuitse, Karina Sørensen og Kim Naur, Møllebo Alle 40 1. tv, 7000 FA
Henriette Mathiassen, Jannie Gyldenløve, Vandmøllegårdsvej 31 A, 7000 FA
Sofus Mørch, Dorthe Berger og Kennet Brink Jensen, Rudolf Steiner Alle 27, 7000 FA
80
Købmagergades Skole
Liam Fussing Rosbach og Ville Rosbach, Jytte og Karsten Kristensen, Nørre Voldgade 102, 7000 FA
Skansevejens Skole
Manumina Olsen og Dorthe Storch, Henrik og Anne Marie Gustavsen, Anchersvej 64, 7000 FA
Uiloq Svane, Nipawan og Johnny Olesen, Sonnesvej 68, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Sandra Mørch, Lis og Michael Fruergaard Andersen, Jens Baggensensvej 7 a, 7000 FA
Niviaq Lan Kleemann, Camilla Haumann og Carsten Mortensen, Johannes Ewaldsvej 23, 7000 FA
Donna Petersen, Lea og Brian Nydahl Lyberth, Chr. Richardtsvej 20, 7000 FA
Jørgen Geisler og Malik Nedergaard Jensen, Birgit Bernhard og Jørn Jespersgaard, Parcelvej 33,
7000 FA
Ane Rosine Gjerulff, Naja Lange, Rahbeksvej 7, 7000 FA
Skærbæk Skole
Ivaana Møller Nielsen, Maj-Britt og Morten Faurby, Skærbækvej 110 b, 7000 FA
Tina Blytmann, Rikke og Rene Damgaard, Lodsvej 4, 7000 FA
Laura Fly, Rie og Jakob Søbye, Hjortøvænget 9, 7000 FA
Fredericia Realskole
Margrethe Street, Anette og Christian Høstgaard, Blomsterhaven 8, 7000 FA
Sct. Knuds Skole
Lars- Jørgen Poulsen, Lene Rimmer og Flemming Larsen, Oldenborggade 18, 7000 FA
Andkær Skole
Taatsiannguaq Siegstad, Gitte Schultz og Kresten Pagh, Brejning Vestergade 5, 7080 Børkop
Bredsten Skole
Aqissaq Storch, Karin og David Petersen, Ladegårdvej 12, 7182 Bredsten
Egtved Skole
Linda Brønlund Olsvig, Aase og Allan Steffensen, Syrenhaven 22, 6040 Egtved
Gauerslund Skole
Nuka Maya Fly, Marlene Hellebæk, Hasselvang 80, 7080 Børkop
Petersmindeskolen
Sandra Jeremiassen, Camilla og Claus Eskildsen, Høgsholtvej 277, 7100 Vejle
Øster Starup Skole
Kaia Marie K. Markussen, Chanette og Ulrik Hansen, Silkevænget 4, 6040 Egtved
Lillebæltskolen (MI)
Nikki Brønlund, Jette og Michael Rasmussen, Bjørnøvænget 40, 5500 Middelfart
81
Strib Skole
Lili Nina Jeremiassen og Niina Olsen, Lisbeth og Poul Erik Linnet, Møllebakken 44, 550 MI
Østre Skole
Pilunnguaq Kristensen, Anne Mette Lilja og Morten R. Kristensen, Elmegade 32, 5500 MI
Andre kommuner
Aqissiaq Marcussen, Pernille Schou og Jan Nielsen, Snaptunvej 17, 7130 Juelsminde (As Friskole)
Thue Jensen, Birgit og Svend Andersen, Barrit Langgade 55, 7150 Barrit (Barrit Skole)
Inuujuk Guldager, May-Britt Og Jan Byrchel, Nytoft 14, 6000 Kolding (Bramdrup Skole)
Salik Olsen, Birgitte og Per Christensen, Bakketoppen 5, 6000 Kolding (Bramdrup Skole)
Valdemar Olsen og Gustav Broberg, Karoline og Karsten Sørensen, Beringsvej 38, 8700 Horsens
(Dagnæsskolen)
Bror Geisler, Kirsten og Christian Thomsen, Firhøjevej 3, 7184 Vandel (Enggårdsskolen)
Mike Schermer Nielsen, Inge Schermer og Peder Nielsen, Griegvej 14, 7400 Herning
(Højgårdsskolen)
Rene Abelsen-Petersen, Mette og Kenneth Bach Jensen, Margrethevej 4, 6580 Vamdrup
(Kongeåskolen)
Arina Lynge Samuelsen og Aqqa Mathæussen, Conny Ley, Daddellunden 48, 6705 Esbjeg Ø
(Kvaglundskolen)
Aqqalik Jørgensen, Inge og Michael Rasmussen, Tværvej 2, 5683 Hårby (Køng Idrætsfriskole)
Maja Kleist, Conny og Niels–Kristian Jensen, Kløvervej 14, 9632 Møldrup (Møldrup Skole)
Najannguaq Lange, Gert Sørensen, Højevej 7, 4983 Dannemare (Stormarksskolen)
Magnus Søby Jensen, Else og Michael Friis Hansen, Skanderup Landevej 30, 6640 Lunderskov
(Skanderup Hjarup Forbundsskole)
Birthe Rosbach og Aqqalu Nielsen, Margrethe og Poul Nielsen, Sverrigesvej 6, 7200 Grindsted
(Vestre Skole)
Dean Høeg Hansen, Bente og Inn Rosenkjeer, Trelle Ager 65, 6580 Vamdrup (Vestre Vamdrup
Skole)
Nukappi Wille, Mia Ajer og Rudi Markussen, Firhøjvej 8, 7160 Tørring (Tørring Skole)
Årgang 2012
Egumvejens Skole
Mikkel-Mannarsi Fly, Birgitte og Carsten Jansbæk, Egeskovvej 6, 7000 FA
Fiona Rona Fly, Jannie Lynggaard og Thomas Prætorius, Nørrebrogade 64, 7000 FA
Helle Jensen, Eva Jørgensen, Danmarksgade 65, 2 tv., 7000 FA
Erritsø Centralskole
Ken Eliassen, Lone og Christian Jørgensen, Limen 24, 7000 FA
Markus Jensen, Pia og Peter Lyngdrup Nedergaard, Baunevej 12, 7000 FA
Skansevejens Skole
Ejner Lukassen og Amalie Lange, Susanne og Rene Flittner, Fridjof Nansensvej 16, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Karoline Jensen, Lea og Brian Nydahl Lyberth, Carit Etlarsvej 8, 7000 FA
82
Skærbæk Skole
Martha Olsen Guldager, Puk og Axel Sørensen, Klintbjerg 3, 7000 FA
Taulov Skole
Malou Mathiasen, Dorthe og Michael Housted, Ellehammervej 31, 7000 FA
Elias Alaufressen, Brit Bach Hansen og Kim Daugaard, Jens Thuesensvej 31, 7000 FA
Sct. Knuds Skole
Hans Christian (HC), Lene Rimmer og Flemming Larsen, Oldenborggade 18, 7000 FA
Andkær Skole
Ivalo Lange, Anette og Kenneth Hansen, Oskar Hansens Vænge 8, 7080 Børkop
Englystskolen
Cassandra Henningsen, Hanne og Jacob R. Laursen, Overgaden 27, 7080 Børkop
Egtved Skole
Ville Ib, Birthe og Martin Jepsen, Hærvejen 5, 6040 Egtved
Thomas Geisler, Tine og Keld Vangsbo, Oustrupvej 32, 6040 Egtved
Givskud Skole
Karina Fly, Helle og Jørgen Poulsen, Regulusvænget 31, 7323 Givskud
Nørup Skole
Albertine Johansen, Birgitte Tromborg Hansen, Hærvejen 120, 7300 Jelling
Ejby Skole
Aqissiaq Gabrielsen, Bente og Morten M. Nielsen, Nøkkerosen 23, 5592 Ejby
Ululinannguaq Poulsen, Birgitte og Thomas Davidsen, Mindevej 20, 5592 Ejby
Lillebæltskolen
Ari Josefsen, Jette og Michael Rasmussen, Bjørnøvænget 40, 5500 Middelfart
Strib Skole
Rasmus Jensen og Nico Vetterlein Jensen Thomsen, Lisbeth og Poul Erik Linnet, Møllebakken 44,
5500 Middelfart
Andre kommuner
Johanne-Katrine Jensen, Birgit og Svend Andersen, Barrit Langgade 55, 7150 Barrit (Barrit Skole)
Patrick Jensen, Bente og Finn Kvesel, Gl. Kirkesti 16 b, 9990 Skagen (Brovandeskolen)
Alitha Sandgreen og Arnarissoq Gabrielsen, Karsten og Karoline Sørensen, Beringsvej 38, 8700
Horsens (Dagnæsskolen)
Brian Aronsen, Lisbeth og Torben Svandborg Pedersen, Bråvej 18, 8781 Stenderup (Hornsyld
Skole)
Henrik Minik Petersen, Connie og Niels-Kristian Jensen, Kløvervej 4, 9632 Møldrup (Møldrup
Skole)
Maritha Schmidt og Kristian Svane, Conny Ley, Dadellunden 48, 6705 Esbjerg
(Præstegårdsskolen)
83
Monika Geisler, Else og Michael Friis Hansen, Skanderup Landevej 30, 6640 Lunderskov
(Skanderup Hjarup Forbundsskole)
Kuka Ulrik Kristiansen, Marianne Damgaard og Michael Andersen, Solsortevej 9, 6100 Haderselv
(Sct. Severin Skole)
Kunuuti Olsen, Emma Andersen, Bavnehøj 57, 6040 Vester Nebel (Veste Nebel Skole)
Mina Kristiansen og Siisi Jensen, Magdaline og Roland Laibjørn, Høngårdsvej 15, 9750 Østervrå
(Østervrå Friskole)
Årgang 2013
Alleskolen
Majbritt Larsen, Karin og Torben Brøndum Jørgensen, Skovvej 2, 7000 FA
Bakkeskolen
Laura Olsen, Anne-Mette og Peter Fig, Rønnebækgaardsvej 16, 7000 FA
Bredstrup/Pjedsted Fællesskole
Marco Angunnquaq Løvstrøm, Nikolett og Idan Rasmussen, Peder Bøgvads Vej 17, 7000 FA
Sascha Petersen Kristoffersen, Helle og Christian Specht, Ellegårdsparken 39, 7000 FA
Egumvejens Skole
Aviaaja Lange, Birgitte og Carsten Jansbak, Egeskovvej 6, 7000 FA
Erritsø Centralskole
Pipaluk Jensen, Jannie Gyldenløve, Taulov Skovvej 31, 7000 FA
Skjoldborgvejens Skole
Niviaq Fleischer og Lassi Schmidt, Birgit og Jørn Jespersgaard, Parcelvej 33, 7000 FA
Skærbæk Skole
Apollo Rosing Larsen, Line og Klaus Dahl, Thurøvænget 11, 7000 FA
Lamek Møller, Gundhild Skov Christensen og Leo Jensen, Birkholmvej 12, 7000 FA
Charlotte Vetterlain, Lis Mette og Klaus Winther, Bogøvænget 18, 7000 FA
Taulov Skole
Aputsiannguaq Villadsen, Tine og Rene Nymann, Bærhaven 18, 7000 FA
Fredericia Realskole
Arnatsiaq Jensen, Jannie Gyldenløve, Taulov Skovvej 31, 7000 FA
Sct. Knuds Skole
Inutsiaq Andersen Olsen, Helle Hector og Thomas Kvist Christiansen, Nellikvej 10, 7000 FA
Mads Poulsen, Lene Rimmer og Flemming Larsen, Oldenborggade 18, 7000 FA
Englystskolen
Ove-Martin Lange, Hanne og Jacob Lauersen, Overgaden 27, 7080 Børkop
84
Fælleshåbsskolen (Andkær Skole)
Nivi Rasmussen, Gitte og Anders Højen Hansen, Oskar Hansens Vænge 5, 7080 Børkop
Fælleshåbsskolen (Gauerslund Skole)
Ane Marie Poulsen og Uiloq Sandgreen, Dorthe Dicte og Claus Gammelgaard, Brejning Strand
103, 7080 Børkop
Diana Nikodemussen, Anna Badenski og Henrik Ibsen, Brejning Søndergade 4, 7080 Børkop
Gårslev Skole
Nuka-Inuk Svendsen, Anna og Henning Iversen, Skolegade 7, 7080 Børkop
Bredagerskolen
Aline Evaldsen, Lene Boldt og Flemming Locher, Højager 111, 7300 Jelling
Engum Skole
Elias Fly, Tanja og Ole Nyby, Engumvej 27, 7120 Vejle Ø
Egtved Skole
Aannquaq Hansen, Rikke og Benny Pedersen, Vork Skolevej 4, 6040 Egtved
Nikki Lange, Jane og Brian Johansen, ballegårdsvej 10, 6040 Egtved
Salik Fly, Ditte Kærslund og Filip Hoffmann, Syrenhaven 18, 6040 Egtved
Kuuju Lange Bernhardsen, Tine og Keld Frank Vangsbo, Oustrupvej 32, 6040 Egtved
Givskud Skole
Lana Sandgrees, Helle og Jørgen Poulsen, Regelusvænget 31, 7323 Give
Josias Fly, Anita og Peter Christiansen, Gl. Tingvej 32, 7323 Give
Miki Olsvig, Anna Marie og Lars Nielsen, Vejlevej 85, 7323 Give
Grejsdalens Skole
Leo P. Jørgensen, Dorthe og Villy Kjeldsen, Grejsdals Vænget 4, 7100 Vejle
Brian Bernhardsen, Hanne og Michael Bjørnskov, Grejs Bakke 9, 7100 Vejle
Kirkebakkeskolen
Niclas Pedersen, Laila og Michael Kunst, Tirsbæk Søvej 67, 7120 Vejle Ø
Petersmindeskolen
Nick Johansen, Lone Lauritzen og Niels Damgaard, Arne Poulsensvej 11, 7100 Vejle
Søndermarksskolen
Hanne Davidsen, Jytte og Kai Madsen Baagø, Irisvej 18, 7100 Vejle
Lillebæltskolen
Nukaaraq Themothæussen Hansen, Jette og Michael Rasmussen, Bjørnøvænget 40, 5500 MI
Malik Mathiassen, Helle Mortensen og Martin Steen Jensen, Rømøvænget 51, 5500 MI
85
Andre kommuner
Navarana Svendsen, Pernille Skov og Jan Nielsen, Snaptunvej 17, 7130 Juelsminde (As Friskole)
Emilie Gabrielsen, Susanne og Rene Flittner, Fridtjof Nansensgade 15, 7000 FA (Barrit Skole)
Suiaq Petersen, Hedvig Johansen, Klostergade 7, 6622 Bekke (Bekke Skole)
Sara Ostermann og Nivikka Lyberth, Karsten og Karoline Sørensen, Beringsvej 38, 8700 Horsens
(Dagnæsskolen)
Lau Lukassen Jørgensen, Marianne og Michael Fjeldsted, Tomhøjvangen 19, 5591 Gelsted (Gelsted
Skole)
Kimmernaq Grønvold, Makkak Grønlund, Skovbakken 19, 7870 Roslev (Glyngøre Skole)
Arnaq Brandt, Marie Meier Brun og Carsten Skovgaard Brun, Assensvej 9, 5853 Ørbæk (4
Kløverskolen)
Angutinnguaq Joelsen og Mario Joelsen, Conny Ley, Dadellunden 48, 6705, Esbjerg Ø (Kvaglund
Skole)
Arkalunguak Jensen, Vivi og Helge Thiesson, Ellehavegårdsvej 6, 4800 Nykøbing F
(Møllebakkeskolen)
Aputsiaq Jakobsen, Jeanette og Finn Fjeldsted, Højholt 41, 8883 Gjern (Regnbueskolen)
Niclas Thustrup Johansen, Frederik Thustrup Johansen, Rådhusvænget 19, 2. th, 2700 Kastrup
(Skottegårdsskolen)
Laatsiaq Lundblad og Pilunnguaq Kristensen, Ane Dorthe Nielsen, Skyttevej 35, 8450 Hammel
(Søndervangsskolen)
86