T8 LED – DÆMPBAR SERIE - LED

YDEEVNEDEKLARATION
Nr. 12 – 01.07.2013 rev 1
1. Varens unikke identifikationskode:
PF/GF 5000 SBS selvbygger
2. Vare nr:
948-xxx
3. Tilsigtet anvendelse:
a. Overmembran med selvklæbende overlæg til mekanisk fastgørelse
4. Fabrikant:
Nordic Waterproofing A/S, Vester Alle 1, DK 6600 Vejen, CVR nr 25711785.
5. Systemer for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):
a. 2+
6. Notificerede organers opgaver:
a: Harmoniseret standard EN 13707:2013
Notificeret organ, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås,Id. Nr. 0402 udførte den
29.06.2006, 1. gangs inspektion af fabrikantens produktion og egen produktionskontrol efter
system 2+ for byggevarens ydeevnekonstant, overensstemmelse m.v. og udstedte på den
baggrund et overensstemmelsescertifikat 0402-CPD-452901 dateret den 05.07.2006.
Ydeevnedeklaration iht forordning nr (EU) 305/2011 af 9. marts 2011
Side 1
YDEEVNEDEKLARATION
Nr. 12 – 01.07.2013 rev 1
7. Deklarerede ydeevne:
”NPD” er betegnelsen for at den anførte egenskab ikke er undersøgt.
8. Ydeevnen for produktet anført i § 1 og § 2 er i overensstemmelse med den i § 7 deklarede værdier.
Ydeevnedeklaration iht forordning nr (EU) 305/2011 af 9. marts 2011
Side 2